Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

How to Cite

Next

Quaestio 1

An liceat aliqua non theologica in theologia tradere
1

M. Ioannis Maioris Scoti: Theo logi Parisien. in Prologum Quarti Sententiarum Quaestio Prima. lRca huius Quarti Prooemi um triplicem Quae stionem tractare pro pono. Prima erit: An liceat aliqua non theologica in theologia tradere. Secunda quaestio erit quid opus sit facto in contra: rietate positionum. Et tertia erit de euacuando vno argumento circa foedam Mahu meti sectam: & de aliis delitamentis. Prima sub hoc verborum contextu erit.

2

⁋ An liceat theologo tractanti theo logiam artes non theologicas tractare. Pro huius quaestionis elucidatione vnam ponam notatiunculam: postea conclusiue ad quaestionis titulum responsutus. Notabile erit hoc. Stat doctorem theologum philosophiam vel scientias peregrinas duobus mo dis in theologia inserere. vno modo scientias necessa rias ad intelligenda theologica: vt puta in hoc quar to doctores passim petunt: an creatura possit creare. Quomodo definiatur sactamentum: & baptismus. In sacramento Eucharistiae dubium est an albedo sa por & huiusmodi sint in quantitate continua tanquam in subiecto, an non de actione accidentium separatorum. An attritio & contritio specie differant: pro quo illi termini supponant. de beatitudine: an anima actiue concurrat ad suam beatitudinem an non. An sit status in maxima beatitudine quam anima potest habere: vel in minima quam non potest habere. An sit aliqua poe na insensibilis propter paruitatem seorsum. Quomen corpora hominium possint esse cum caelo. Quomodo corpus Christi poterat exire monumentum lapide de super existente. & ad hoc oportet videre penetrationem corporum. Haec & similia theologiae astipulantur Aliqua sunt impertinentia cognitioni theologiae. in terim contingit illa recensere prolixe vel succincte: & in pugnare prodige: vel recitare opiniones de lana ca prina. vt an beatitudo sit in essentia animae an in eius potentiis: & caeteris id genus quaestionibus.

3

⁋ Hac notatiuncula praemissa pono conclusiones. Prima. Non obscoenum est introducere philosophiam & caeteras scientias sine quibus theologia non potest bene capi. haec conclusio non eget probatione. Si enim aliquid est necessarium: medium ad llud est necessarium. Theologia doctori theologo est necessaria. igitur. Et quamquam tanguntur talia in caeteris fa cultatibus: non tamen fortassis sufficienter: hic autem bre uiter tangenda sunt. Praeterea. aliqui gradum adepti me diocriter instituti in artibus summo desiderio theologiam desiderant: & aliqua physica: quos pudet iam audire sub regente quo sunt tam in annis quam in aggregato disciplinae maiores. talibus igitur prodest cum theologia philosophiae deducta commixtio. In super hoc modo exercitati artistae & ingeniosi ad studium theologicum alliciuntur. ergo talis modus scribendi est eis vtilis. Amplius, aliqua theologica aliam ar tem supponunt pro sui intelligentia: quam paucis tan gere est necessarium.

4

⁋ Secunda conclusio, non illaudabile est extraneas scientias ad theologiam nullo modo necessa tias: sed ad decorem theologiae conducentes introducere. Probatur: facta venerabilium patrum & basium in doctrina theologica sunt imitanda: sed sic est quod beatus Hieronymus, Augustinus, & alii doctores Platonis: Marci Tullii: Virgilii: & aliorum philosophorum: oratorum: & poetarum introduxerunt scripta. vt patet legenti. Vide beatum Augustinum super Gene sim ad literam: & in aliis eius scriptis. ergo illud no bis licet. Item alia propter theologiam valent. vt patet xxxvii. distin. de quibusdam: & turbat. Prouerbiorum. ix. Sapientia aedificauit sibi domum: excidit colum nas septem. & sequitur. Misit ancillas suas vt voca ent ad arcem & ad moenia ciuitatis. Non ei refert de quo campo colligatur rha barbarum dum bene pui get patientem a choleta. Praeterea fortassis veritas fidei posita ab infideli ea quae sunt fidei confirmat nam vndecimo de ciuitate dei, & secundo de doctri na christiana dicitur. Si qua forte nostrae fidei accom moda dixerint non solum formidanda non sunt: sed ab eis tanquam iniustis possessoribus in vsum nostrum vendicanda sunt. Ponit exemplum de iudaeis spolian tibus Aegyptios. ad hoc introducit Cyprianum Hilarium: & alios qui ita fecerunt. Et Damascenus libro. iiii. de orthodoxa fide. c. xviii. postquam locutus est de laude sacrae scripturae: inquit ad propositum. Si autem ab his qui foris sunt quippiam vtile decerpere valuerimus: non aspernabile est efficiamur pro bati trapezitae. Secundum illud Horatii. Omne tulit punctum qui miscuit vtile dulci. Vide beatum Hio ronymum respondentem oratori vrbis Romae quae renti Cur sanctus pater saeculares literas toties in troduceret. Epistola est circa finem virorum illustrium: & in eius responsione locupletissimos, habebis te stes quos ipse citat ad nostrum propositum. Et Deute ronomii. xxi. Si videris in numero captiuorum mu lierem pulchram & adamaueris eam: introduces eam in domum tuam: quae radet caesariem & circunci- det vngues: & deponet vestem in qua capta est. Haec mulier est gentilium scientia cuius supuacanea rescindere oportet: reliquum assumendo in societatem: vt ex moabitide generetur Israelitis. Quomodo quis inermis poterit prodire in bellum cum infidelibus & haereticis gen tilium armatura stipatis? Licet de spinis colligere vuas & de petra mel sugere: oleumque de saxo du tissimo: & de thesauris aegyptiorum extruere taber naculum domini. secundum illud Nasonis. Fas est vel ab hoste doceri. Nonnunquam congruit academiam Parisien sem colligere manipulos ex messe Atheniensi cui successit. dicente Baptista libro. ii. vitae diui Dionysii. Illa tuae quibus in caelum tolluntur Athenae Tot sophiae foecunda bonis: tot lucida claris Scriptorum ingeniis qui tanquam sydera lumen Aetemo splendore ferunt: gymnasmata primus Transferet ad Gallos.

5

⁋ Tertia conclusio. Necessarium est theologo multotum qua in biblia non continentur: nec ex contentis omnibus in biblia sequuntur: habere notitiam. Et ex consequenti necessarium est aliarum disciplinarum ha bere peritiam. Probatur haec conclusio. Sunt multi contra ctus & casus quorum resolutio ex sola biblia habe ri nequit: in quibus ad moralem philosophiam, ius pontifi cium, & theologorum scripta est refugium: ergo ista ha bere necessarium est: quia ad theologum spectat de fide, spe, charitate, & eorum quae salutem animae contingunt dare rationem. Sicut enim causas forenses habentes patronos, & corpora infirma medicos consulunt: sic salutem animae procu rantes theologos in foro interiori consulunt. haec sine multa lectione extra bibliam sciri non possunt: igitur.

6

⁋ Contra duas primas conclusiones simul arguitur sic. Ex secunda conclusione & eius probatione habetur quod per facta patrum scientias peregrinas in theologia inserere licet. verum ex isto sequitur quod iste modus scribendi in theologia per arguitur sic: vt mo re commui loquamur, per conclusiones / propositiones: & corollaria non valeret. cosequens est inconueniens & con tra omnium neotericorum processum. & patet consequentia quia significabamus oportere inniti modo procedendi patrum. modo patres vtpote Augustinus Hierony. & similes non ita scripserunt: immo nec Aristo. Plato: & alii phi losophi. ergo inanis est ista recentiorum curiositas: vel intricate scripserunt maiores. vnde Ioan. Gerson cancellarius Parisiensis in secunda lectione super Marcum circa medium deflet: quia in arguendo logica physica vel metaphysica inuoluatur. Et sequitur. Illud frequenter contingit in Anglia: & pro dolor nisi prouideatur convalescet in Gallia. non ob aliud (inquit) theologi nostri temporis sophistae & verbosi: immo & phantastici, nunc de intensione formae / nunc de diuisione continui, nunc pro prietates quasdam in diuinis / mensuras / durationes instantia: signa naturae & similia inserunt. Et in prima epistola ad collegium Nauarrae ferme similem sententiam introdu- cit. Et propterea verificatur illa Senecae sententia. Necessaria nesciunt quia supuacanea didicerunt. quia de materia futili inutiliter contendunt: necessaria negligunt. Contra illud Ecclesiasti. vii. Quid necesse est homini maiora se quaerere: cum ignoret quid conducat sibi in vita sua numero dierum peregrinationis suae? Franciscus Petrarcha lib. i epistolarum deflet Siciliam esse Britanntae similem. In istis labyrinthis non solum in angulari situ Trincariae nunquid stultum est tendere artificiose retia pro capiendis muscis posthabita optima praeda vitae humanae propitia?

7

⁋ Ad primum respondetur quod non nocet idem scribi differenti via. Quod enim vni difficile captu apparet: alteri paruium apparebit. primo de triniitate. ca. iii Quisquis ergo cum legit dicit non bene dictum est: quoniam non intelligo. Et paulopost sequitur. Non tamen propterea putet me tacere debuisse: quia non tam expedite, aut dilucide quam illi quos intelligit eloqui potui: neque enim omnia qua ab omnibus conscribuntur in omnium manus veniunt: & fieri potest: vt nonnulli qui etiam haec nostra intelligere va lent illos planiores non inueniant libros: & in istos saltem incidant. Et sequitur ad propositum. ldeoque vtile est plures a pluribus fieri diuerso stylo non diuersa fide etiam de quaestionibus eisdem: vt ad plurimos res ipsa perueniat: ad illos sic: ad alios autem sic. Et iudicio meo scribentes in forma arguendi vti posteriores fe cere: ita clare: immo enucleatiuus quam antiqui scripse runt, more naturae quae ab imperfecto ad perfectum vel a per fecto ad magis perfectum procedit: sic scientiae incremen tum successu temporis acceperunt secundi Elenchorum vltimo. & primi Ethicorum. vii. Non patrum auctoritates denigrat si quis lucidius dicat quae ipsi: & multa alia tanguntur quae ipsis non occurrebant. Quemadmodum nobis sepultis multa posterioribus occurrent. Numquid in hac tempestate Americus Vespusius terras repperit Ptolemaeo Pli nio & reliquis cosmographis ante haec saecula incognitas: quare non potest ita contingere in aliis? Si nullus sciuerit scribere lucidius antiquis: quomodo adiecta sunt tot commentaria in libros Aristoteles: beati Augustini de ciui. dei, & multos alios? Origenes: Gregorius: Augusti nus & maiores concionando vsi sunt homiliis: poste riores tamen modum alium non minus vtilem acceperunt. Ad aliud de modo subtili Parisiensi non facile est respondere. in primis non approbo horum sententiam qui dicunt theo logos auctoritatibus solum vti debere bibliae vel iuris: quia sic existens extra vniuersitatem esset facile theologus: hac via Parisiense studium non nactum est celebrem famam sepulta acrimonia ra tionum in disputando: solis enim auctoritatibus inhiando idem studium aliis cedere necesse est. Et licet. xxiiii. distin. tertii, altera ex parte conterra neus illum modum inserendi ad quem posterio res deuenerunt & potissimum metaphysicam, grandem fa ciat: hos tamen non approbo qui prolixe in theologia quaestio nes inutiles ex artibus inserunt ad logum: opiniones friuolas verborum prodigalitate impugnant: & tantum aquae in vinum infundunt vt totum aqueum atque insipi du gustui videatur: secundum prouerbium Varronis. Veritas nimis altercando amittitur. Et Damascenus vbi supra. Legitimum (inquit) & purum aurum aceruantes: adul teratum autem refutantes. Sumamus autem sermones opti mos: deos autem ridiculos & fabulas alienas canibus proiiciamus. Contra quos bene dicit Gerson. Illa prolixi tas inutilium multa facit volumina: in quibus bona in seruntur non legi in scholis: & plura adhuc faceret si affectio sectarum non accederet. In aliquibus aliis vniuersitatibus circa hec inutilia magis quam Parisiis labo rant: puer nugas afferens in Sorbona reputaretur qui seriose de anima & eius potentiis: de distinctione formali ad aliquorum mentem afferret in medium. & fructuosius nunc a centum annis Parisiis insistunt: quam aliquot annis ante centenarium in quo nos sumus. Si ingenium acuere volueris / abyssum inuenies in ipsa theologia quae maeam dros daedaleos continet. Matth. xiiii. vix spicas a panibus hordeaceis euangelicis toto aeuo euelles. hoc est. vix cortice fracto adipem eius attinges. ita quod discumbebant viri quasi quinque milia: & adhuc man serunt fragmenta pro apostolis: hoc est grossa rudibus fran guntur: secundum illud primae ad Corinthios. iii non po tui vobis loqui tanquam spiritualibus sed quasi carnalibus: tanquam paruulis in Christo Iac vobis potum dedi & non escam. fragmenta autem in cophinos ab apostolis colligebantur. hoc est subtiliora quae adhuc in infinitum sunt parti bilia, a doctoribus seruantur: & in libris colliguntur. Si enim res sit omnino lucida & primo obtutu cuilibet peruia: contemnitur: eijcitur: & denique a theologiae tyrunculis exploditur. Quocirca statui pro virili materias theologicas ferme totaliter in hoc quarto nunc positiue nunc scholastice prosequi. In eodem enim prato bos gramen: ciconia lacertum: canis leporem quaerit. Sed dicit apo stolus secundae ad Timotheum. ii. Noli verbis contendere Ad nihil enim vtile contenditur nisi ad subuersionem au dientium. &. ii. ad Timo. iii. de scriptura loquens dicit. Tu vero permane in his quae didicisti & credita sunt tibi sciens a quo didiceris: & quia ab infantia sacras litteras nosti: quae te possunt instruere ad salutem. Et sequitur. omnis ei scriptura diuinitus inspirata vtilis est ad docendum: ad arguendum: ad corripiendum: ad erudiendum in iustitia. Et Ecclesiastici. xxiiii. Qui edunt me adhuc esurient: & qui bibunt me adhuc sitient. Nonnunquam tamen gratia releuan di spiritus obiter occurrentia physica paucis transcur rere non pigebit: quatenus post recreationem ad seria theologiae sit reditus: instar agricolae sulcum vertentis & mute fortuito reperto illum ocyssime insequentis & proti nus ad aratrum manum mittentis: nec mures extra agros quos vertere proponimus inquirere satagemus.

8

⁋ Contra tertiam conclusionem arguitur. Ex ea sequitur quod theologia non docet sufficienter de omnibus necessariis ad salutem: cum theologum multa alia habere oporteat, quod est inconveniens. Respondetur deus dedit multitudini hominium igenia bona ad intelligendum: & theologiam ad eos iuuandos: & sic licet non sola Biblia tradat omnia necessaria ad salutem: cum hominem tamen la bore omnia ad salutem necessaria possunt haberi. Melius autem est habere aliquam pauca fundamenta ad quae homines pos sunt mediate vel immediate in rebus dubiis habere re cursum: quam immensa opera. fundamenta inquam praegnantia quae sine improbo labore capi nequunt: vt homines merean tur ea exponendo. secundum illud Ecclesiastici. xxiiii. Qui me elucidant vitam aeternam habebunt. Et si ex bi bilia casuum occurrentium non possunt habere resolu tionem: ad lumen naturale & ad alia bona volumina vel doctores recursum habeant. hoc enim ne veterno torpeant homines voluit deus: sed laborent in vinea domini sabaoth. Homo enim nascitur ad laborem sicut auis ad volandum. Iob. v. & qui non laborat non manducet. Dauid in labore non incidit in luxum: sed tempore quietis. Sic nec Salomodo circa templum domini & aedificationem occupatus: sed omnibus finitis in ocio corruit.

9

⁋ Haec pauca epilogando & obiter occurrentia adiugendo ob memo riam iuuandam sicut plurimum in toto hoc libro facere propono: haec colligo. Irrationabile est in theologia potissimum in sententiarum. iiii. in quo materia conscien tiarum tangi solet / friuolas opiniones peregrinatum artium prosequi: & a fortiori eas prodige impugnare. Illa tamen quae theologiam & casus conscientiae ornant & elucidant, vnde cumque sumantur sunt accipienda. talia enim non sunt extranea: sed theologica: sine quibus aegre casus obscurus capitur. vt in decima distinctione quaerimus: An duo corpora possint esse circumscriptiue in eodem loco. & mobile po situm in vacuo moueatur in instanti: & an paruum corpus conmensuratiue cum magno corpore capiat applicationem quae valent ad hoc quod corpus Christi simul pot esse in variis locis: & quod totum corpus potest simul esse cum tota hostia & qua libet eius parte. talia ergo tractare non solum licet: sed de cet & expedit. Tertia sunt scholastica clara: ingenio sis viris necessaria pro schola ad purganda hominium in genia: nec illa sunt relinquenda. Contra eandem enim con clusionem mediocri igenio praeditus armatura leuiori vtitur: quam acer oppugnator. propterea opus est ei aliis armis. Non omnes arbusta iuuant: humilesque myricae, non me fugit quin illa quae non capit rudis reputat inania: & sophismata. Hinc vnus nimis positiue insistit non suf ficientem speculationem quaerendo: alius vero excessiuam & inutilem venatur: iudex sit doctor theologus: quam per octo annos & supra post gradum adeptum taqui ambidexter Aioth circa vtrumque versatus est. Et propter ea iuuenis tibi labruscas & vepres consulet coacer uare: casuum enim difficilium conscientiae dulcedinem nondum gustauit. Positiuus autem vel senio confectus nodo sos casus & pulchros in materia vtili aspernatur. Sola quae senem decent laudat. secundum illud Flacci. Quod medi corum est: Promittunt medici: tractant fabtilia fabri.

Back to TopNext

On this page

Quaestio 1