Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 23

An duellum sit licitum
1

VLtimo circa hanc materiam bellorum quaeritur. ar duellum sit licitum. Pro elu cidatione quaestionis aperie mus quod nominis termini. postea vnam conclusionem fundare conabimur: eam paucis rationibus oppugnam do: vt veritas lucidior euadat. Duellum est bellum quo in duabus partibus de vi ctoria contendentibus dimicatur: non solum duorum, sed mul torum: hoc est integrorum exercituum. Vnde dicit Horatius. Graecia barbariae lento collisa duello. & Plautus Duellum inter Thebanos & Theleboos. tamen plerumque accipimus pro singulari pugna duorum. & sic defini tur. Duellum est singularis pugna inter aliquos du os ad probationem veritatis alicuius occulti: quod aliter per viam humanam probari non potest nisi per alterius victoriam. Sufficiat nobis definire terminum prout plurimum vsurpatur: licet interdum aliter contingere possit, nec tam exacta definitio est hic expetenda vt in metaphysica. Dicitur autem duellum quasi duum vel duorum bellum. graece uopouoxio. a ud nocquod est vnum & uoxio pugna, quaesi pugna vni ca & singularis. Et licet quatuor vel quinque simus can pum ingrediantur: cum tamen vnus pugnat contra vnum duellum vocatur. In duello autem potissimum sunt tres de quorum peccatis ambigitur: & de quibus loquendum est scilicet inuadens: defendens: & iudex.

2

⁋ Pono vnicam conclusionem pro omnibus. Et princeps facultatem certandi in duello perobens & pugnantes in duello peccant. Si conclusio debeat pati aliquam exceptione, argumentorum sequentium solutiones explicabunt. Probatur conclusio: quia isti temtant deum vt ostendatur veritas: vt fecit populus Isra eliticus in deserto. Exodi. xvii. volens videre an deus esset in eis. contra illud Deuter. vi. & Matth iiii. Non tentabis dominum deum tuum. Sed dicis, nec in due lo pugnantes: nec assistentes dubitant an deus sit inter illos: sed expectant vt veritatem ostendat per talem pugnam. Hoc non valet. nam ille tentat deum qui vult habie aliquod occultum reseratum: & non adhibet omnee diligentiam qua potest. xxii. qui. ii. Quaeritur. Quod in se est faciat: & re liquu ad quod venire non potest reliquat in manus dei. ita fecit Abraham: vti superius meminimus. hoc fecit saluator noster Matthaei. iiii. cum diabolus suasit ei vi mitteret se deorsum a pinnaculo templi. noluit enim: sed per gradus more communi descendit: dans nobis exemplum sic faciendi. Propterea Antoninus in tertia parte historiae inter caeceras virtutes beati Ludouici recitat eu numquam admisisse duellum. Et licet Hispani leui occasi one ad hoc introducantur: vt Panor. dicit: tamen Fer dinandus hic nouissime viam vniuersae carnis ingres sus magnis regibus compandus, hoc non siuit. Vbi enim est politia recta: vt in Francia, nullo modo permitti tr. interdum etiam confiscantur bona victi, non sic tamen fecit Aeneas de Darhete apud Maro. v. Aene. sed Ensem atque insignem galeam solatia victo dedit. Rursus plerumque compartu est quod hoambens iustam causam pugnandi fuerit victus: & iniquam homiens, victor euaserit. Tres contra tres pugnarunt successiue pro eadem materia: & tamen ex vtraque parte aliqui erant victi. & possum exemplis ostende re per pugnantes in duello tempore meo in Scotia: & ante haec tempora per annales: sed protritae sunt histo riae. quare vinci non arguit virum habie iustam causam. Aliter hoc ipsum declaro. Liquant aud Luca. vii. Pharsa. vbi Tullius incusat Popeium quare nus non congressus sit cum Caesare cum iustam causam certandi hret, inquiens. De supris igrate times cau samque senatus Craedere diis dubitas? & paulo post Pop. dicit. Vincis apud superos votis me Caesar in iquis. Propterea Lucanus dicit viros probos Popeio adhaesisse: vt puta Catonem Vticensem: Marcum Tullium, & reliquum senatum: deos tamer fauisse Caesari. ac si honeste diceret. causa Pom peii erat iusta: dii tamen volebant quod succumberet. Et secundo aeneidos. Cadit & Ripheus iustis simus vnus Qui fuit in Teueris: & seruantissim aequi. Diis aliter visum. Hic prudentia militaris & corporis robur creberrime inter pugnantes vi ctoriam dat: quod constat per Pittacum Mithylenei qui Phrinonem Atheniensem inuoluit reti quod sul tlypeo furtim tenebat: & demum occidit tio autem huius patet. ii. qui. v. Monomachiam. & de purgavulgari. ca. Cura suscepti. Simili ratione Honorius tertius scribens ad Templarios in Liuonia prohibuit iudicium ferri candentis. cap. Dilecti. de purga. vul & eadem ratione prohibendum est iudicium super albam campanam de Veddel. campanam sancti lessogi &. C. de gladiato. l. vnica dicit imperator. Crueta spectacula in ocio ciuili & domestica quiete non placent: quam propter omnino gladiatores esse prohibemus.

3

⁋ Contra probationem conclusionis argumentor. Ecechias petiit signum a deo de sua sanatione. iiii. Regum. xx. & Esaiae. xxxviii. Idem patet de rore in vellere Gedeonis. ludicum. vi. & i plerisque locis scripturae. & tamen non dicitur quod isti in hoc peccarunt. ergo quaerere verum occultum a deo vbi aliter haberi non potest: nullum est peccatum.

4

⁋ Praeterea si habens iniustam causam interdum est victor: deus non bene regit euentus hominum. sicut rex terrenus non iudicaretur bo nus iudex si partem innocentem condemnaret. Deus enim est omnium sapientissimus: & sua sapien tia omne possibile videns.

5

⁋ Ad primum dico: quod illi patres non fecerunt illud diffidentes de deo vel de eo dubitantes: sed quadam familiaritate id fecerunt ex instinctu dei, nonne vides familiarem regis petere aliqua a rege quae si tu peteres esses merito torquendus? vbi aut hae veritates haberi non possunt cum non sint necessariae ad salutem quiescendum est.

6

⁋ Ad aliud nego consequentiam: nunquid aliae tribus habebant iustam causam bellandi contra Beniamin pro turpi scelere comi misso in Gabaa? ludicum. xx. & tamen bis occubuere in bello propter aliqua scelera in eis impuni ta. Ad hoc in secunda quaestione Prologi respondimus sufficienter: ad quem locum te remitto. Deus nam quod influentia generali cum bono & malo concurrit: & sinit causas secundas. quare non mirum si debiliorem vel minus exercitatum fortior vel exer citatior prosternat: nisi placeat ei miraculose interdum facere oppositum

7

⁋ Secundo argumentor. Dauid pugnauit contra Goliam singulari certamine. i. Re gum. xvii. & tamen in hoc non vituperatur immo iaudatur. ergo hoc licet. Facta enim sanctorum sunt trahenda in exemplum. ob quam enim aliam cau sam coram principibus recitantur vitae virorum illustrium: & coram deuotis vitae patrum: & historiae sanctorum? Huic argumento bifariam respondemus. primo quod hoc Dauid habuit illuminatione spi ritus sancti: qui vbi vult spirat, quod patet ex sene lite rae Regum. Tu venis ad me in gladio & hasta & chi peo: ego autem venio ad te in nomine domini exercituum sicut Abraham praecipiente deo, filium occidendo vel vo lendo perimere non peccauit. secus est auctoritat hominis mortalis. Secundo dico: quando sunt duc exercitus oppositi: licitum est duobus bellum imgredi vt tota lis belli dirimatur. Hoc enim fecit Ale xander Philippi cum Poro rege Indorum: & maior Aiax cum Hectore. Turnus & Aeneas in fine Aenei dos. Heraclius religiosus princeps cum filio Cosdroe re gis Persarum apud Istrum. Ista ei pugna dummodo bellum sit iustum ex parte duello pugnantis vel vtrimque anceps & lis non potest aliter terminari: non est reprobada. Imite mut itaque viros illustres in laudabilibus vbi similes casus contingunt.

8

⁋ Tertio aroumentor. Sortes prouocans platonem ad duellum scit platonem esse morte di gnum ob aliquod crimemn occultum in rempublicam: & nesci probare alia via hoc crimem: putas euadere victo ergo offerens bellum in illo casu non peccat. Non valdicere quod intendit deum tentare. Hoc enim non intendit sed scit aliu reum mortis: & spoen ponit in armis quod alium v cet: ergo in illo casu licebit mouerae duellu.

9

⁋ Respondetur concedendo antecedens. sed nego consequentiam: quia illa pro batio est inutilis: tum quod dabitur palliatio temerariis hac via (si id admittatur) vt perturbent ex inuidentia nocentes. dicent enim euestigio se habre causas quaere quis sit morte dignus: & hoc probabunt in duello. Tum secundo quod inuasor sicut argumentum imaginatur est innocens. & re ergo ponit suam vitam in discrimine ?( non sufficit de cere, habent spiit in armis: quia exploratum est iam millies quod alea belli est anceps. Hector namque putabat Achillem mittere ad inferos: quem tamen occidit Achilles: vt apud Darhetem & vulgus omne notum est. Plerumque enim qui puta batur in exordio belli euadere gloriosus victor: turpiter succubuit. vnus certe lapillus vel concauita seu fossa in solo sufficit virum armatum intentum circa mortem alterius prosternere, quod visum est crebro in diebus meis in Scotia sub lacobo tertio & quarto. Reli quitur ergo iste modus probandi illegitimus. Nam & sequens & iudex dans facultatem in illo casu peccati & alii hoc iudici vel parti consulentes

10

⁋ Quarto arumentor. sint duo mor te digni: & hoc consset iudici per famam publicam: quem admodum contigit de duobus nostratibus finitimis qui alia via haberi non poterant sub Iacobo quarto. Titius & Seius sese prosequuntur coram regein duello: pro desset reipum. quod tales tollerentur de medio. Princep itaque vtrique dat facultatem vt sit minister legis ad occidendum alterum. videtur quod iudex hic non pecces nec ipsi congredientes: cum vtrique detur facultas a iudi ce: & vterque sciat alium reum & morte dignum, quemadmodum si essent duo condemnati ad mortem: licitum est iu dici eos damnare vt se occidant.

11

⁋ Respondeo. est aliquid coloris in isto casu: sed nec ipsum admittimus, non enim sunt damnandi nocentes hac via: quia homo circa mortem debet se recolligere detestando vitam male actam: cogitando de deo. simite legis minister xelo iustitiae sine passione debet damnatum occidere. In isto autem casu hoc est alienum: nam concitata ira & passione nec est fletus peccatorum, nec patientia plerumque. Sententia quoque illa videtur iniqua & horrenda Christiano viro vt duo sint carnifices mutuo. Sed contra istud arguitur. sequitur ex solutione argumenti quod non liceret bellare in bello iusto ad mortem vsque, nec in martyrio liceret pe peti mortem pro Christo & Christi lege seruanda. istud est falsum & haereticum. ergo male dictum est. Nec valet dicere quod hoc contingit in bello iusto: non autem hic. hoc inquam non iuuat: quia hoc duellum est iustum: iste enim est iu ste occidendus & auctoritate iudicis. & ponantur iuridi ce damnati: Titius licite potest occidere Seium. nam mini ster legis licite occidit reum. & econverso Seius potest occidere Titium. ergo isti paet se mutuo iuste occidere. & sicut dicit glossa interli. Gen. iiii. Euidentia perpetrati sceleris non indiget clamore accusatoris: ergo princeps eos damnat eis insciis. Ad illud quod affertur de martyrio dico non esse contrapugnati onem. & sic argumentum non est ad propositu. etiam martyres aequanimitatem seruabant in aduersis arduis & patientiam habuerunt in gradu heroico. ludex autem inique iudicaret reum mortis vt se iugulet vel proprium cor extrahat: nec alter tali sententiae parere habet Si enim constet quod sint rei mortis: occidantur more communiOmnia ista etiam seruantur in bello iusto: & cum hoc res non potest aliter terminari stantibus circunstantiis: quia vna pars habet iustam causam defendendi patriam & gloriam reipublicae Christianae. Vbi vero res pos set aliter terminari: male ageretur si exponerent se homines bello. modo his duobus potest adhiberi re medium, cum sint sub eodem principe: alia via eos puniendo & proscribendo. & non modo ad hoc te netur rex: sed primores regni pessime faciunt istos fu res & sicarios inemendabiles abstrahendo a iustitia, s luem non modicam totius reipublicae: alias coram districto iudice scilicet deo rationem reddituri:

12

⁋ Quinto arguitur. rex permittit ista duella fieri: & ei displicet: nec consulit eis duella committere: ergo in hoc non peccat. alioquin pec caret ecclesiasticus iudex sinens impudicas mulieres in vrbe. modo rex offert mouentibus bellum & recipientibus, iustitiam. & sic scimus fuisse factum diebus his apud nostrates.

13

⁋ Praeterea rex interdum vel iudex substitutus proiicit virgam pacis vt neuter vincatur. in illo casu seruatur vtrius quod fama & neutri fitiniuria.

14

⁋ Respondetur per distinctionem de permittere in materia de libello repudii in antion lege: sed vt sufficit proposito: nego loquendo de permissione de qua argumentum praetendit. nam tunc ali quid permittitur quando non pot adhiberi remedium: & homo non potest ad oppositum. Exemplum de impu dicis mulieribus: quae si tollerentur ab vrbe: castae ma tronae & earum filiae essent in maiori discrimine. Aliqua enim minus mala tolerantur ne peiora eueniam Tolle dicit btuns Augustini meretrices ab vrbe: & omnia perturbabis libidinibus propter inclinationemsciliet & procliu tatem ad huiusmodi vitia. Sufficit enim quod tales relinquan tur punitioni dei: & abiectae reputentur: & suam familiam infament. etiam sunt reiiciendae a locis publicis ne suis malis exemplis noceant castis. Secus est de istis duellis. nam respublica sine eis potest bene regi: vi patet in politiis bene moderatis. potius autem sunt duel ia materia schismatis & iurgii quam concordiae. Victo res enim hic honorantur. Honos autem impellit homines ad multa inconvenientia, ad duellum animantur: & di modo dimicandi eis consulitur.

15

⁋ Ad secundum dico quod virga pacis est poenitentia Troianorum vel sina pi post prandium. nam abhinc paucos dies quammiserrime vnus occidebatur apud nostrates, vt noue runt astantes. Insuper fortasse tertio ictu vel quar to alter occiditur mutilatur vel cadit: & manet tota vita apud populum inglorius: qui fortasse victori in animos tate & viribus praestat. Si nihir futurum sit: quaere fiunt tot impensae in loco certandi & pro armis: & totum regnum illusum gratis accedit ad certamen?

16

⁋ Sexto argumentor: probando quod interdum recipiens be lum non peccat. videat quod iniquam condemnabitur si bellum recusauerit: cum liceat vim vi repellere cum moderamine inculpatae tutelae: iam pro seruanda vita licebit isti pugnare. Forte dicis & sic dicendum puto. licebit huic duellum aggredi in casu vbi tenebitur conuicto si bellum recuset, vel est ei certum certitudine morali quod condenabitur iniqua, si non prodeat in bellum. Idem etiam videtur pro amissione rerum suarum. Aliquis enim iu ste alium occidit pro conseruatione bonorum fortunae iuste a se possessorum. Sed contra istud argu mentor, sequitur quod aliquis possit pugnare in duello ne famam amittat. sic enim faciunt omnes suscipientes du ellum: erubescunt recusare pugnam cum inuadente ne reputentur timidi in iacturam rerum & famae.

17

⁋ Ad sextum conceditur quod in illo casu suscipiens bellum non peccat vt inter arguendum respondimus. Ad re plicationem de amissione famae: nego quod illa ratio ne periclitatur fama viri: quia sufficit si dicat: vole iustificari per iustitiam regis & regni: aestimo me in nocentem in casu quem falso mihi impingis. et si quid mihi habes dicere: alias nullo praesente vel aequali numero clientum intelliges quid responsurus sim: vel consule sapientes an licite in hoc casu pugnare possim: quia si sic, non recusabo campum: scio per ampullosa verba & aliorum prouocationem in campum non acquiri famam gloriae. Parum enim laudis nactus est Hector in prouoeatione Aiaeis si Homero creditur: puta non eam quam putabat. Possum innumeros alios ciere nostrates qui alios prouocarunt: & victi tui piter succubuerunt. & horum aliqui misere vitam in mortem commutarunt in campo. O stultum genus hominum: post foecundos calices: passionem repentinam irae / inuidiae / vel amoris muliebris: mouens pari vel maiori bellum in grande dis crimen ignominiose amittendae famae. Postea nan quod turpis reputabitur poenitentia belli oblati apud vulgus. Nescis cum pare pugnare dubium esse: si vincas minus aestimatum: non cedet tibi ad gloriam. si magis / reuera non erat te maior: sed talis reputatus & delitus. at si vincas: dicetur. lapsus es bes ex inaduertentia vel per sortilegium, quod euenisse inter Tor & eius socium apud omnes notum est: & cum iuuenis domi eram: ita ratus sum. Si vicas ergo: parum vel nihil gloriae comparas: non enim tibi ascribetur: & semper tuae animae insidiabitur in posterum victus. Si vero vincaris, ignominiosum est: fabula eris omnibus mortalibus, subsannaberis a vicinis: timidus & spretus reputaberis ab vxore & liberis: cum maculam in eorum gloriam videaris imponere. fac in daginem imaginatiam: & semper inuenies tot re putatos fortes victoriam amisisse quot obtinuis se: vt visum est nouissime inter Oliferos & Turubulis: vbi a septem contra septensuccessiue pugna tum est in duello. Memor sis illius deuerbii: optimum ee alie na frui insania, quod vulgo dicere solemus. Felix quem faciunt aliena pericula cautum.

18

⁋ Septimo argu mentor. licet hastis ludere vt passim fit apud prim cipes in matrimoniis, vel primis ingressibus vrbium & hoc est certare in duello. igitur. assumptum patet. alio quin damnabimus multa facta a iustis & deuotis prin cipibus.

19

⁋ Ad septimum conceditur assumptum: cum capitibus obtusis vel alia ratione cauetur ne homines occidantur Pauci enim hic occiduntur: nec est periclitatio famae, quod enim socius meus frangat lanceam & non ego: vel quod equus meus cadat: mihi non imputabitur. Si dicas. toneamenta prohibentur a pontifice in vtroque capite eiusdem rubri cae. Ad hoc respondetur multipliciter. Primo. ibi prohibentur ad ostentationem virium: & potissimum in modo currendi vbi plerumque sequitur mors. vt dicit cap. Fe licis. Talis enim ludus tamquam noxius prohiber rclitet. ad l. aqui. l. Nam ludus. sed currendo sicut apud multos curritur praecauetur a morte: & si sequatur mors (quod est con tingens ratissimum. vix enim vnus perimitur in vita hominis) occidens non tenebitur. l. Atquilitet. ad. l. aqui. qua actione. S. Si quis. Pugnatio vero debet ordinari in exercitationem virium vt tempore belli iusti defendatur respublica: licet interdum incidat cupiditas inanis gloriae. Nonne populo Israelitico prae cipiebatur hoc vt disceret certare cum hostibus: ludic. iii. Item Scipio Nasica & aliquot pruden tes Romani nolebant propterea Carthaginem Romae aemulam euerti vt Roani in armis exercita- rentur, quemadmodum manserunt aliqui Philistinorum in terra Chanaan ad exercitatione populi dei. Se cundo, non semper verba legis seruanda sunt, & potis simum legis pure humanae: sed intentio verisimilis legissatoris. sicut enim turpe est non tueri regnum iuste possessum: sic eadem turpitudine indecorum est non prouidere de mediis cogruentibus: vt hastis ludere vt homines animosiores & exercitatiores tem pore belli reddantur. secus est de singulari certamine concurrentibus.

20

⁋ Octauo arguitur. lex Federici permittit duellum licitum quando quis dicit se hominem occidisse in defensione sui, & non sunt ad hoc testes. vt habetur. C. de pace tenenda & eius violatoribus. l. Federicus. libro. xi. S. Si quis hominem (in quit imperator) infra pacem constitutam occiderit: capitalem subeat sententiam nisi per duellum hoc pro bare possit quod vitam suam defendendo illum occidit. sed non peccamus legis auctoritate.

21

⁋ Respondetur haec lex non est lex. dico negatiuam: quia nulla est lex humana nisi conformis diuinae. quando autem illi dignoscitur repugnare, explodenda est: nec meretur dici lex. sed est error contra canones & ius naturae sic probare innocentiam. Concedo quod non peccatur legis auctoritate: sed cum aliquid est canonibus inimicum vel iuri diuino, non est lex, nec omne scriptum in iure Caesareo est lex. Si dicas. ergo non erit solidum argu mentum ex legibus si aliquid erroneum inueniatur in illis. Respondetur. consequentia est nulla. licet enim Aristoteles sacrilege interdum loquutus sit: vt de perpetuitate mundi: non solemus eum in rebus ambiguis vel rationabilibus negare. In legibus itaque sic tu potes argumentari. lus Caesareum hoc praecipit vel prohibet: admittit licitum: & non est contra legem diuinam legum deam: nec contra canones vel consue tudinem approbatam. ergo sic est iudicandum. patet istud de multitudine testium in testamentis: de concu binatu, vel de nostro duello. sicut non sequitur: Aristoteles ita opinatus est, ergo ita est. sed sic ar guendum est. haec sententia Aristotelis fidei & doctri ne sanctorum in ratione vel auctoritate fundatis non est contraria: & nullus est philosophus tantae aucto ritatis in oppositum. ergo ita est. vel saltem est suspicio vehemens quod oppositum sit falsum. Dixi (in ratione vel auctoritate fundatis) quia non cuilibet sanctorum est maior fides adhibenda in impertinen tibus fidei quam Aristoteli. plus enim credendum est philosopho dicenti alimentu converti in alitum, quam Magi stro sententiarum oppositum asserenti. & ita in aliis materiis de viris multo maioribus magistro, hoc liquet: quia sanctitati non repugnat de lege error in intellectu in philosophia: sicut nec semper bonum iudicium in intellectu concomitatur deuotio & sanctitas. Dixi (& nullus est philosophus tantae &co quare medici dicunt, quando Aristoteles & Galenus in materia medicinali contradicunt: difficile esse reperire veritatem. Sufficit autem vtramque partem tunc tuers robabilem. lstud ex secunda quaestione prologi perspicuum euadit. Ex quo sequitur applicando ad propositum, antequam quis capiat solidum argumentum ex legibus, oportere considerare ius diuinum & canones. Non semper tamen addimus tantum in antecedente fundando argumenta in Aristotele, & legibus: quantum adiecimus.

22

⁋ Petis quomodo prudentissimi reges istud admittant. dico: nunc pauci reges hac tempesta te sinunt duella, non venit mihi in mentem vnius: cum explorauerim mente, extra Scotiam: vbi frequenter exercetur duellum cruentum. licet quondam in Hispania & quidem male) duella essent in vsu. Secundo di co quod reges cordati decorum censent in audaciam labi vt elongentur a foediore vitio scilice vecordia. Tertio, non omnes reges sunt eruditi vt dextrum a sini stro, & rectum a curuo seiungant. vtuntur insuper consilio iuuenum nobilium qui hoc suggerunt & non sapientum. et si polleant in claris naturalibus & eruditione: excusatos se per leges ciuiles & consuetudines maiorum existimat.

23

⁋ Concludendo dico: officium theologorum & virorum deuotorum esse tempore quo haec duella suscepta sunt, regem adire, eum monendo ex parte dei ne haec duella permittat. Postea pugnaturos adeant, inconvenientia & infortunia quae accidere possunt ostendendo: & quomo do mortaliter deum offendant certamen aggredien do, & in periculoso statu decedant. Illi quoque ad quos hoc officium spectat aliis denunciandi: si omittant, grauiter peccant.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 23