Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 6

An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat
1

⁋ Distinctionis Vigesimaeseptimae Quaestio Sexta. ET quia magister in vltimo capitulo huius distinctionis dicit quod bigamus non potest ad ordines promoueri: idcirco Sexto quaeritur. An ponti fex possit cum bigamo e dispensare vt ordines sus cipiat.

2

⁋ Pro illo notato quod triplex est bigamia. quaedam vera: quaedam inter pretatiua: & quaedam similitudinaria. Vera, quando quis ha buit plures vxores legitimas. xxvi. dist. Acutius. & cap. sequi. si ambas cognouit. vt patet ex ca. Debitum. de biga. Bigamia interpretatiua bifariam contrahitur vno modo quando quis cum corrupta quam cognouiti contraxit. xxxiii. dist. Maritum. & cap. Anobis. de bi ga. Altero modo quando debitum vxori adulterae redditur xxxiiii. dist. Si cuius. &.c. Si laici. Bigamia similitudinaria quadrifariam contrahitur. Primo cum quis cum deo contraxit per votum solenne: & postea contraxit matrimonium de facto. xxvii. qui. i. Quotquot. Secun do modo quando quis diuersis temporibus habuit plures vxores: vnam de iure: & alteram de facto: & am bas cognouit. c. Nuper. eiusdem titu. Tertio modo si simul habuit duas vxores: vnam de iure: & alteram de facto: & vtramque cognouit. Quarto mo do si existens in sacris contrahat. vt in di. ca. Nuper.

3

⁋ Ex his patet quod si quis in concubinatu saeculariter vel regulariter / siue in matrimonio vero siue similitudinario: siue interpretatiuo cognoue- rit quotlibet mulieres: propterea non efficitur biga mus.

4

⁋ Secundo patet quod si quis contraxerit cum virgine: & ea mortua / ante carnalem copulam cum alia virgine contrahit, & eam cognoscit: non est adhuc bi gamus. Idem est si primam cognouisset ante secundam cognitam: sed secunda cognita, est bigamus: quia carnem duabus vxoribus diuisit.

5

⁋ Et ex illo cum interprtatione vocabuli quodam modo sequitur quod violans virginem & postea cum ea contrahens, cognoscens eam in matrimonio, non est bigamus: quia non diuisit carnem suam multis. poenae enim sunt restrin gendae. quare nullus est dicendus bigamus, nisi iure probetur. iuxta id quid dicitur in. c. Cum apud. de sponsa. & ma.

6

⁋ Quarto sequitur quod plerique credunt se monogamos qui sunt bigami. nam si quis credat se cum virgine contraxisse: & postea comperiens contrarium reuera est bigamus. li. di. Qui in aliquo. xxii. qui. v. Ille. Idem est cognoscendo suam vxorem post adulterium

7

⁋ Quito infertur quod velle cognoscere plures vxores nisi sequatur effectus, non inducit bigamiam

8

⁋ Sexto sequitur quod quis per eundem actum contrahit ma trimonium & incurrit bigamiam: puta cognoscendo viduam desponsatam.

9

⁋ Septimo sequitur quod maior bigamia ex parte mulieris quam viri oritur: licet vir bigamus, & non mulier appelletur.

10

⁋ His praemissis respondetur ad titulum quaestionis per tres conclusiones: quarum Primaem. Bigamus non est promouendus ad sacramenta. sine dispensatione patet de biga. per totum.

11

⁋ Secunda conclusio. Papa potest dispensare cum bigamo quolibet vt ad ordi nes promoueatur. probatur. Bigamum non ordinari ad ordines est solum de iure humano pontificio. sed in illo pontifex potest dispensare. Nam si esset de iure diuino: hoc esset propter verba Apostoli ad Timotheum seribentis (vnius vxoris virum) hoc est, non habeat plures vxores. sed non propterea est de iure diuino: vt patet de virginitate primae ad Corith. vii. Sed dicis. illic dicit. Dico ego non dominus. Contra, non est magis bigamus de iure diuino prohibitus promoueri quam caeteris vitiis infecti, quod bus coniungitur: scilicet vinolentus / dyscolus / percussor / reprehensibilis. sed tales non prohibentur iure diuino ad ordines promoueri: ergo nec bigamus nec trigamus. Hec conclusio communiter a sapientibus tam theologis quam canonistis tenetur. Praeterea vt glos. dicit in ca. Lector. xxxiiii. di. Lucius dispensauit cum archiepiscopo Panormitano. sed illud argumentum non est maximi ponderis. alia tamen ad conclusionem sufficiunt.

12

⁋ Tertia conclusio. Inferior papa non potest dispensare cum bigamo vt ad ordines promoueatur. patet de bi gamis per totum. nam alicui illic prohibetur sub poena & non papae: quia par in parem non habet imperium. igitur.

13

⁋ Contra primam conclusionem argumentor, contingit virum contrahere cum meretrice occulta, quam putat esse virginem: & ea mortua iuscipere ordines etiam sine dispensatione: ergo bigamus licite sine dispensatione promouetur. Respon detur distinguendo cosequens. vel notus bigamus & sic nego: & de illo intelligitur conclusio. vel inco gnitus: & sic conceditur. sicut multi sacerdotum filii in occidentali ecclesia ad ordines sacros promouen tur sine dispensatione ob ignorantiam inuincibilem. Et hic erit extensus error probabilis. nam si aliqui immo multi dicant vxorem tuam non fuisse virginem quan do cum ea contrahebas, vel eam adulterium commisisse tempore tuo: & te eam postea cognouisse: vbi sufficienter de hoc non doceris, sidem non adhibebis. nam multi multa loquuntur: nec te torquebis, magnam indaginem super hoc faciendo. sed si sufficienter es super hoc edoctus: te bigamum ludicabis.

14

⁋ Contra secudam conclusionem arguitur de biga. cap. ii. dicitur sic. Quia in bigamis contra Apostolum dispensare non licet: vt debeant ad sacros ordines promoueri, vel in eis si promoti fuerint re manere. Respondetur. Non licuit illi inferiori episco po ad quem Romanus pontifex scripsit, cum bigamo dispensare, etiam in minoribus: vt notatur in cap. vnico de biga. lib. vi. Et etiam fuit forte irrationabilis causa dispensandi. & ita fuit contra Apostolum Dicentes autem Romanum pontificem dispensare contra Apostolum, nihil dicunt. ratio est: quia vel est rationa bilis causa non seruandi illius dicti apostolici quod vir non habeat plures vxores: & sic apostolus annueret: quomodo ergo tunc contra Apostolum dispen sat papa? vel non est rationabilis causa dispensandi: & sic non est bona dispensatio. Vel dicitur quod prohibetur ordinari per legem communem: non autem dispensari.

15

⁋ Se cundo arguitur contra eandem conclusionem per illa quae scribum tur in cap. Debitum. de biga. & in gloi, quae sic dicit in verbo (sacramentum). Triplex sacramentum designatur in matrimonio carnali copula consummato. Primo est vnio fidelis animae ad deum per dilectionem & charitatem. & haec designatur per coniunctionem animorum in ipsa prima desposatione: dum alter per mutuum com sensum consentit in alterum. Secundum est vnio humanae naturae ad deum, quae facta est in vtero virginali per incarnationem verbi dei: & haec designatur per carnalem commixtionem viri & vxoris. Reliquum vero designat conformitatem quae consistit in carne, inter Christum & sanctam ecclesiam. Et pontifex in illo capitulo sic di cit. Cum ergo propter sacramenti defectum inhibitum sit ne bigamus aut maritus viduae praesumat ad sacros ordines promoueri: quoniam nec illa est vnica vnici: nec ste vnus vnius: profecto vbi deficit inter huiusmoni coniuges commixtio corporum: non deest huiusmodi signa- culum sacramenti. Ecclesia autem est vna ab origine sua ad finem mundi & incorrupta. crgo si quis contra hat cum corrupta vel pluribus: non manet haec signi ficatio. Hoc supposito arguitur sic. Cum quis est bigamus non manet hoc sacramentum: ergo cum illo non potest dispensari.

16

⁋ Propter hoc argumentum dicebat Hugo, vt Panor. allegat in cap. Super eo. quod papa non potest dispensare. Panor. dicit illic, non est contra ius naturae: sed est solum de iure positiuo. de diuino loquitur. & in hoc multum potest papa. Prior modus dicendi per secundam conclusione & eius probationem est reprobatus: & secundus etiam. Dico igitur papam posse exponere ius diuinum in casu ambiguo: & nihil ali ud posse facere. nam si esset de iure diuino: non se in hoc ingereret ipsum relaxando. Ad argumentum dico quod ipsum est solum metaphoricum & non ponderandum. si cut enim vere potest ordinari qui numquam contraxit cum virgine: in cuius coniunctione, quia nulla est, non manet haec metaphora: sic per dispensationem trigamus potest ordinari. Non enim facit pontifex quod bigamus vel trigamus non fuerit talis: vt isti putant: sed irre gularitatem ecclesiasticam ab ecclesia inflictam tollit, si cut ab homicida. Propter verbum tamen Apostoli & illam significationem additam difficulter pontifex dis pensat. sed cum dispensat: is vere est sacerdos, inter quem & eius vxores non est haec metaphora: quare ipsa non est necessaria. Et ex consequenti sequitur stol ditas imaginationis Nicolai furiosi, quam Panor. recitat cap. ii. huius tituli, quod bigamus non plus re cipit ordines quam asinus. quilibet enim masculus est prdinum susceptiuus quocumque crimine irretitus fu erit. vt in distin. xxiiii. diximus. Et si sine disperi satione ordines attentaret suscipere: reuera eos ob tineret: sed non ordinum executionem, ob solam ecclesiae prohibitionem. Vbitatur: An is qua habuit vxorem cognitam vel plures ante baptissmum: & ipsis mortuis, post baptismum c ducens virginem: ipsa mortua possit suscipere ordines etiam sine dispensatione. Respon detur. Hic est duplex modus opinandi. Hterony mus ad Oceanum tenet partem affirmatiuam: cum sit nouus homo: nec stupra, nec aliqua alia quae ante fuerunt, obsint. Oppositum tenet Augustinus scribens in epistolam ad Titum: & recitat Gratianus xxvi. di. in cap. Acutius. opinionem Augustini praferens, cum inquit. "Acutius intelligunt qui nec eum qui catechuminus vel paganus habuerit vnam an te baptismum: & post baptismum habuerit alteram: oi dinandum censuerunt: quia de sacramento agitur, non de peccato propter sanctitatem sacramenti. sicut si foemi na catechumina vitiata est non potest post baptisma inter dei virgines consecrari: ita non absurde visum est bigamum non peccasse: sed normam sacramenti imisisse". Et in ca. Vnius. eiusdem distin. vbi recitatur opinio Hieronymi tenentis partem affirmatiuam. dicit Apparatus. Non dicit HHieronymusc. lie verum quia matrimonium non soluitur in baptismo. vt infra ca. Deinde. & male sentit hic Hieronymus. vnde Augustinus eum corrigit in proximo ca.

17

⁋ Licet opi nio Augustini sit communior: opinio tamen Hierony mi est non minus probabilis: quae sic defenditur. Ex dictis manifestum est, bigamum non posse ad sacra pro moueri, non esse de iure diuino: sed ex iure ecclesiae. modo ecclesia non arctat infideles: secundum illud Apostoli. i. ad Corinth. v. Quid enim mihi de, his qui foris sunt iudicare. Hinc Mahumetani & ludaei in gradibus ab ecclesia prohibitis reuera contrahunt: non autem Christiani. ergo poena hec de non suscipien dis sacris ordinibus solos Christianos concemit & non alios: quia ante baptisma nullam irregularita tem contrahunt. sicut catulus non est videns neque caecus ante nonum diem. Nullus autem est poena bigamiae punien dus nisi vbi in iure hoc expresse habeatur. vt patet ex allegatis in ca. Cum apud. de spon. & cum in corpore iuris hoc non habeatur: talis non erit dicendus bigamus. Ad Gratianum dicitur quod nusquam liber eius est ab ecclesia approbatus: sed tantum habet auctoritatis quantum ex sanctis quos fideliter recitat colli gitur: vel si ratione vel auctoritate probet. modo hi eru ditissimi viri contradicunt: & neutrum alteri in eruditione completa praeponendum puto: licet hominum affectiones hos ad hunc: & illos ad alterum inducant. Et cum rationes hincinde sint probabiles: tenere possumus. alterutram positionem. De sacramento proxime solutum est, respondendo ad obiectum contra secundam conclusionem. Ad id quod hic de muliere additur a Gratiano, di co. licet pontifex non possit facere de non virgine virginem: immo nec deus: potest tamen facere quod velum inter alias vocatas virgines deferat & benedicatur: si cut interdum contingit de illa quae putatur virgo, & non est. Non tamen nego quin sententia Augustini sit etiam probabilis: & quod de lege communi propter defectum sacramenti non debet promoueri. secus est per dispensatio nem. Hieronymus autem diceret quod nulla lex positiua vetat quin is de quo in dubitatione tractatur: promo ueri possit etiam sine dispensantione. Est enim quaestio inter eos de legibus in illa tempestate latis: nec me mini me super hoc legem vspiam vidisse.

18

⁋ Epilogando tam in dictis quam in obiter occurrentibus more no stro: licet non consequentibus sed a materia tractata non extraneis, habetur quod bigamus sine dispensatione Romani pontificis non est promouendus ad sacra. An autem Romani pontificis dispensatio in qualibet biga mia requiratur, ad canonistas, & non ad theologum spe ctat. Bigamus enim est irregularis. modo irregularitas est inhabilitas ad susceptionem & executionem ordinum: estque poena solum a iure canonico inflicta quae inter caeteras poenas canonicas, scilicet degrada- tionem, infamiam, excommunicationem, & suspensionem enumeratur. Irregularitas vero haec crebro sine culpa contrahitur: vt patet in nostra materia. Et sic homo sine culpa ab ordinibus & beneficiis repellitur: non autem sine causa, vt addiscat magis a venereis abstinere. Multi item sunt bigami qui sine peccato suscipiunt ordines sine dispensatione. & bigami sci entes suscipiunt ordines sine dispensatione. Haec propo sitio verificatur dupliciter: Vnomodo ex praecedente. sic syllogizando. isti scienter suscipiunt ordines: ist sunt bigami: igitur. praemissae sunt verae. Secundo ve rificatur: si sciant se bigamos ante baptismum secundum sententiam Hieronymi. alioquin non oportet. Amplius patet non oportere pontificem capere dispositionem Pauli vniuersaliter in dispositione ordinandorum in sacris. patet, non tenetur capere dispositionem alterius pontificis maximi, nec hoc est dicto Pauli contraire, quando est rationabilis causa dispensandi. Vltimo, quando dispensatur cum bigamo: non facit pontifex de bigamo non bigamum: sed tollit irregularitatem: hoc est poenam ecclesiasticam a praedecessore illatam, ab illo promouendo. sicut rex tollit poenam, vltimum suppli cium: hoc est poenam homicidio debitam, in casu: de quo quamdiu viuit verum est dicere, iste est homicida.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 6