Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 4

An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam
1

⁋ Distinctionis Quadragesimaetertiae Quaestio Quarta. Varta quaestio erit An totum dicat tertiam en titatem a suis partibus realiter distinctam.

2

⁋ Pro solu tione quaestionis ponitur haec conclusio. Totum est suae per ltes simul sumptae. & per cosequens negatiua est responsio ad quaestionem. Non immoremur istiusmodi anfractibus: totum est entitas a partibus distincta: totum est entitas distincta a partibus. quia prior est vera de virtute sermonis. Probatur conclusio auctoritate Ari stotelis primo Physicorum dicentis. Totum nihil est praeter partes. Idem habet commentator textu conmenti. xvii. Et secundo de anima dicit. Sicut pupilla & visus sunt vnus oculus: ita actus & potem tia sunt vnum simplex corpus & anima. Ad hoc potest adduci comparatio Apostoli primae ad Corinth. xii. de corpore vero & mystico, dicentis multa membra esse vnum corpus. Praeterea ratione argumentor. nisi conclusio sit vera, sequitur quod duae semilibrae tantum ponderarent quantum duae semi librae & vna libra ab eis distincta. hoc est inconue niens, igitur, consequentia patet ponendo duas semilibras separatas in vna lingua staterae, & vnam libram in alio extremo aequaliter distante. Dicis hoc non inconuenire quando illa libra componitur ex illis partibus. Contra hoc argumentor. duae semilibrae in toto tantum ponderant quantum duae semilibrae separatae: & libra aliquid ponderat. & sicut tertia entitas distinguitur a partibus copulatim sumptis: ita pondus totius a ponderibus partium.

3

⁋ Secundo argumentor. totum per aggrega tionem non distinguitur a partibus simul sumptis. nec totum per accidens: ergo nec totum essentiale. consequentia probatur: quia parilis est ratio. As sumptum ostenditur demostrando totum aurum sancti Marci Venetiis aggregatum ex variis ducatis, scutis, & eiusmodi: si tota illa congeries sit aliquid vnum distinctum a partibus: quaero quod vnum, quae substantia. & ponatur in aerario aurum & argentum: non est aurum, nec argentum, nec aliquid tale. De toto per accidens patet: quia Sortes & eius albedo si componant tertiam entitatem a seipsis distinctam: illa non erit substantia neque accidens: quia nec substantia potest accidens componere: nec accidens substantiam. Dicis ad primum. licet to tum distinguatur a partibus: tamen pondus totius non distinguitur a pondere partium. Ad secundum dicis non esse simile. vt patet inter arguen dum. & licet totum sit tertia entitas a partibus de uersa: tamen ex partibus cum toto non resultat to tum: cum totum non sit pars.

4

⁋ Tertio argumentor. Quandocumque sunt aliqua duo sic se habentia vt quicquid est pars vnius sit pars alterius & econ uerso: illa identificantur. sed sic est de toto & binario partium. igitur. Dicis hoc concludere totum esse suam partem. probatur. significet a. tantum quantum hoc com plexum spars brunelli) iam quicquid est pars brunelli est pars a. & econverso. nam dato aliquo, quod est pars brunelli, scilicet materia: illa est pars partis: quia est pars medietatis formae & materiae. Fodem modo de forma, cum brunelli non detur maxima pars. Deinde formetur argumentum. Quandocumque aliqua sic se habent, vt quicquid est pars vnius, sii pars alterius & econverso: illa sunt eadem realiter. brunellus & a. sunt huiusmodi. igitur.

5

⁋ Quarto. vel tota entitas brunelli est diuisibilis, vel impartibilis. si primum, est aliqua. quaero quae sint illa. non ma teria & forma copulatim, per positionem: nec copulatiue vt constat. quaero igitur quae alia tertia. Si totum est indiuisibile: tota sphaera terrae non est in proportio ne dupla maior sua medietate: cum non sit magna: nec in proportione quadrupla mator sua quarta, contra omnes mathematicos. Respondetur. tertium argu mentum assumptum non concludit partem esse rotum. nam fubsumendo minor est falsa: vt patet per verita tem eius contradictoriae. sed hanc concedo. quicquid est pars brunelli est pars partis brunelli & ecouer fo. tamen aduersarii negabunt consequentiam quod brunellus sit ille partes simul sumptae. Ad aliud scili tet quartum dicitur quod brunellus est diuisibilis. quia ex partibus conflatur: quod sufficit.

6

⁋ Quinto argu mentor. Duae medietates brunelli sunt tres tertiae vel quatuor quartae eiusdem. ergo totum est suae partes. consequentia patet. quia eadem est ratio ponendi totum identificari cum omnibus partibus: & duas me clietates cum tribus tertiis vel quatuor quartis. asfumptum probo. alioquin nullae essent omnes partes totius, quod inconvenit. Nam hae medietates non funt omnes: quia pari ratione aliquae distinctae a duabus medietatibus essent omnes, puta tres tertiae. eodem modo quatuor quartae distinctae ab his & illis esfent omnes. sed duae medietates no sunt tres tertiae: ei go non sunt omnes. eodem modo tres tertiae non sunt quatuor quartae. Nec valet dicere. aliquae includen tes omnes sunt omnes. quia quaero quae sint illae: cum enim terminus stet determinate: oportet dare vnam singularem veram.

7

⁋ Sexto. Si brunellus sit tertia entitas distincta a partibus: eodem modo medietas matetiae brunelli & medietas formae reddent vnam tertiam entitatem: & sic currendo per omnes partes proportionales brunelli. ac ita erunt infinitae tertiae entitates. Ad quintum concederet contraria opinio quod nullae sunt omnes partes totius, nec fequitur. omnes partes huius sunt partes huius: ergo aliquae sunt omnes partes huius, capiendo (omnes) distributiue in antecedente, & copulatim in consequente. sed iuxta conclusionem quam posui, aliquae partes sunt omnes partes huius, vt duae me- dietates brunelli sunt omnes partes brunelli. Sed obiicies: cum duae medietates no sint tres tertiae, nec quatuor quartae: quaeritur quae illarum sint maiores. di co esse aequales. Ad aliud argumentum conceditur illatum.

8

⁋ Septimo arguitur. Ex positione sequitur quod idem corruptum potest reproduci naturaliter, quod est reprobatum in quaestione prima huius distinct. probatur consequentia: quia per ablationem vnius guttae a mari corrumpitur tertia entitas. & per appositionem eius dem redit eadem entitas. igitur.

9

⁋ Octauo potest esse argumentum de scuto cuius vna dimidietas est alba & altera nigra: quod non est coloratum: non album & nigrum copulatim, nec copulatiue, nec alio colore coloratum. Ad septimum. hoc argumentum est aeque contra aduersarios: cum in corruptione improprie dicta nullum sit difconveniens: & per consequens male soluitur illud in homogeneis. Ad octauum dico posse concedi quod est colorata.

10

⁋ Nono, non est po nenda pluralitas sine necessitate. ergo si sint duae positiones: quarum vna omnia saluat facilius cum paucitate & rationabilius vel ita rationabiliter vt altera quae res multiplicat: illa est praeferenda. sed maiores funt difficultates contra partem illam quae ponit totum tertiam entitatem distincta a partibus, quam contra alteram: & auctoritates consonant. rationibus: ergo illa pars est praeeligenda.

11

⁋ lam contra conclusionem quam pu tamus probabiliorem obiiciemus paucis ratiunculis. Primo sic. Hae partes componunt hoc totum: hae partes sunt hoc totum: ergo hoc totum componit hoc totum: vtrobique idem demonstrando. maior probatur: quia hoc totum componitur ex aliquibus causis intrinfsecis & adaequate integrantibus: ma teria autem non integrat adaequate totum: nec forma: ergo illae simul copulatae. igitur.

12

⁋ Secundo sequitur quod subiectum propositionis singularis sit terminus communis secundum acceptionem in qua capitur. hoc est abfurdum. & consequentia patet: quia hoc complexum (istae partes) est terminus su perior ad terminum Sortes: nam bene sequitur. Sortes est: ergo istae partes sunt: & non ecouerso.

13

⁋ Ad primum dicitur quod quaelibet pars componit totum: quia componere est simul ponere: quaelibet au tem pars partialiter ponit totum. Sed pro discursu con sequentiae dico esse paralogismum maie concludentem. oportet autem sic concludere: hoc totum est componen tia totum. & hoc est verum. cum sit hoc componens totum: & illud componens totum. Ad secundum nego sequelam. & concedo quod Sortes est inferior illatiue ad terminum (istae partes) sed hoc non probat terminum ac cipi communiter.

14

⁋ Tertio argumentor. Sequitur ex hac positione quod Sortes & Plato erunt post mortem Sortis & Platonis naturaliter. hoc est absonum: gitur. patet sequela. hae partes erunt post mortem sortis & platonis: hae partes sunt sortes & plato: igitur. Sed dicis sicut dicendum est. licet concedatur il la conclusio: non sequitur quod sortes & Plato erum sortes & plato post mortem sortis & platonis na uraliter. Contra, propo de inesse primae conclusio nis secundam infert.

15

⁋ Quarto. sequitur quod sortes & plato sint Cicero & Petrus: & quod currant quando pe trus & Cicero dormiunt. hoc est ridiculum. igitur consequentia patet, si ex anima sortis & materia pla tonis in alio loco fiat cicero: & sic proportionabi liter Petrus. Ad tertium, nego quod propo de inesse pri mae infert secundam. nam haec est propo de inesse primae. haec sunt post mortem sortis & platonis. quae est vera propter ampliationem dictionis (post) Ad quartum. admitto positum quod ex duobus hoi bus fiant quatuor: & quilibet illorum distinguitur ab alio: & cicero & petrus currunt: sed petrus non currit / nec mouetur, saltem non oportet. licet enim pars eius moueatur: non tamen vt est ei vnita.

16

⁋ Quinto argumentor. Ex hac positione sequitur quod humanitas Christi non fuit separata a verbo in triduo sioc est falsum. probo cosequentiam: quia hae partes non fuerunt separatae a verbo, demonstrado materiam & animam rationalem. hae partes sunt humanitas. igitur. Ad quintum dico quod oportet concludere hanc, humanitas non erat partes seperatae a ver bo: quae est vera: sed separata erat humanitas a ver bo in triduo.

17

⁋ Sexto arguitur. vii. Metaphysicae ad finem. a. & b. manent quando a. b non manet. erge distinguitur. simiter iuxta philosophum bis tria non sut sex.

18

⁋ Septimo. Ex hac positione sequitur quod hae quatuor partes rident, & nulla illarum potest ride re, quod videtur implicare. patet demonstrando per: tes essentiales Aenophanis & Toroastis. Ad sextum dico quod argumentum non iuuat aduersarios cum illic sit sermo de toto per aggregationem. sed oportet dare solutionem vtrique part communem. Illud quod dem argumentum probaret totum distingui a sedente. sed de hoc alias dictum est. Bis tria sut sex si coniunctio inclusa capiatur copulatim. si vero dicat interruptionem, non oportet bis tria esse sex: cum semel tria in indiuisibilibus non sint sex.

19

⁋ Octauo arguitur. ex illa positione sequitur quod contrarie op posita verificabuntur de eodem. consequens est inconueniens naturaliter loquendo. & quod sequatur patet sic. haec est concedenda / alba sunt nigra, quod probo sic. pono scutum cuius vna dimidietas est al ba secundum se & quidlibet sui: & alia dimidietas ni gra secundum se & quidlibet sui. & capio istam diuisionem & imaginationem. sit prima medietas alba. pro secunda parte capio illam partem albam cum medieta te partis nigrae. pro tertia parte capio illam medietatem albam cum nigra: & cum residuo medietatis n grae: & sic procedo capiendo partes nigras secundum partes proportionales, semper capiendo partem alban & partes praecedentes. Tunc sic. istae partes sunt albaen & istae partes sunt hoc scutum: ergo hoc scutum est partes albae. maior patet: quia patria pars est alba: & cuiussibet alterius partis maior pars est alba. secun da pars scilicet aggregatum ex prima dimidietate al ba & dimidietate partis nigrae est pars alba: quia maior pars illius secundae partis signatae est alba se cundum se & quidlibet sui: & ita de qualibet alia parte. ergo maior vera. & minor ex positione. Quia hoc scutum sit partes nigrae patet eodem modo diuidendo scu tum. sit prima pars puta dimidietas nigra a. secunda pars, aggregatum ex parte illa nigra & dimidietate partis albae sequentis. s. b. tertia pars erit composita ex a. & b. & dimidietate sequentis adhuc partis nigrae. & sic consequenter, semper includen do priores partes. Tunc sic. hae partes sunt nigrae se cundum hanc diuisionem: quia earum qualibet pars est nigra: cum maior pars illius sit nigra: & hoc suffi cit ad nigredinem prout supponitur. & hae partes sunt hoc scutum: ergo hoc scutum est partes nigrae. Et eodem modo hoc scutum est partes albae: ergo par tes albae sunt partes nigrae. igitur alba sunt nigra: quod restabat probandum.

20

⁋ Respondetur conceden do quod albae & nigrae verificantur in plurali nume ro de eodem copulatiue. copulatim enim non est dubium quia hoc scutum est duae dimidietates: quarum vna est alba & alia nigra. quo non obstante, hoc scutum non est albu & nigrum copulatiue. in plurali autem numero non sunt termini contrariit. Ex quo patet hanc consequentiam esse nullam. alba sunt nigra: ergo album est nigrum.

21

⁋ Et ne argumenta quae in artibus tractare soleo multiplicem: aliquas adhuc proponnes ponam. quas si intellexeris multa argumenta solues. Intelliges autem si naturas copulatorum & syllogismos expositorios intellexeris. Prima propo est in casu facili, sequens ex dictis: Sortes & Plato fu erunt: & tamen sortes non fuit, nec plato fuit. Patet posito quod partes sortis & platonis prius fuerint: & nunc primum vnitae. quo supposito arguitur sic. istae partes prius fuerunt. istae partes sunt vel fuerunt sor tes & plato. igitur. & per consequens sortes & plato fuerunt: & tamen non fuerunt homines. Secunda propon. Sortes incipit esse: plato incipit esse: & tamen sortes & plato non incipiunt esse. Tertia propon. Aliqua non sunt eius dem speciei specialissimae: & tamen erunt eiusdem speciei specialissimae. patet retento casu nostro quando partes sunt separatae. hae duae partes non sunt eiusdem spe ciei cum his duabus partibus: per (hae) demonstran do duas materias: & per (his) duas animas sepa ratas. & quando animae informabunt materias / erunt eiusdem speciei specialissimae, probatur sic. Sortes & plato sunt eiusdem speciei specialissimae: Sor tes & plato sunt istae quatuor partes. igitur. Et ve rificatione maioris stante quod sortes & plato sunt eiusdem speciei, patet hanc esse falsam. sortes & pla to differunt specie. Quarta propoteo, non est possibile quod aliquod ens sit vnius speciei specialissimae, & post ea migret in aliamispecien essentialem. Quinta propon Possibile est duos fratres esse quatuor homines totales: & per consequens duo homines tunc erunt quatuor homines. patet / captis sorte & platone si anima sor tis informaret materiam platonis & anima platonis materiam sortis: & dicantur a. & br. animabus illis sem per informantibus materiam sortis & platonis: od deo puto possibile: quia quaelibet res mundi potest esse in diuersis locis. Hoc supposito arguitur sic istae duae partes sunt duo homines. per (istae) demen strando materiam & formam. & istae duae partes sunt quatuor homines totales / cum sint materiae & formae eorum. igitur. Et si sortes moriatur & plato mori atur: duo fratres manebunt quando non manebunt fratres: quia a. & b. manebunt quando non manebunt fra tres, supposito quod non sint fratres. Sexta propon. baf est terminus significatiuus. probatur sic. hic ternarius fab est terminus significatiuus. Frat enim mihi con socius dum artes in summulis audirem. hic ternarius fab est batu: ergo batur vel vaf est terminus significatiuus cmunis. Septima propon. omnis homo est homo est propoteso falsa. patet. si scribatur in circulo legendo prdine recto & retrogrado, hic quaternarius, homo est homo omnis: est propoteso falsa: hic quaternarius, homo est homo omnis, est hic quaternarius, omnis ho mo est homo. ergo hic quaternarius, omnis homo est homo, est propositio falsa. consequentia est syllogismus expositorius, & praemissae sunt verae ex positione.

22

⁋ Ex hac autem positione hae propositiones sequuntur. duo sunt tria in continuis. duae medietates continui sunt tres tertiae, & centum centesimae / & mille millesimae. & numerus par est numerus impar. Sufficit enim ad numerum imparem secundum aliquam animi discretionem habere imparitatem, nec sequitur. hic numerus est impar: ergo non est numerus par. Fodem modo partes cominunicantes sunt partes non communicantes. pars superior & inferior est pars dextera & sinistra. partes essentiales sunt partes integrales plu raliter. sortes & plato sunt hic non homo & hic non homo, quadruplicando demonstrationem: quia de monstrando quatuor partes essentiales eorum, quaelibs illarum partium est non homo. Non tamen sequitur quod sortes & plato sunt non homines. immo sortes & plato sunt homines. Multas similes propositiones inferre potes ex positione: sed non amplius insisto-

23

⁋ Finem imponendo placet haec opinio. Nam primo, argumenta aduersariorum peccant in solam logicam: qua intelligenti nullus apparebit in eis color. Se cundo, non est ponenda pluralitas sine necessita te. Tertio. positio opposita negat aliqua apparen- tia. vtpote, duo sunt pondera aequalia: & additur vnum pondus vni, realiter ab eo distinctum: & tamen aggregatum additi & illius cui additur non plus ad terram trahit quam pondus aliud. Simiter negare ha bet hanc. omnes partes huius continui sunt, capiendo (omnes) collectiue: quia si duae dimidie tates essent omnes partes huius continui: eodem modo tres tertiae essent omnes partes huius con tinui: quae realiter distinguuntur ab illis duabus dimidietatibus. quia sicut negatur quod duae dimidie tates sunt totum: ita negandu est quod duae dimidietates sunt tres tertiae. Similiter haec consequentia videtur bona. quicquid est pars totius est pars duarum dimidietatum eius: ergo duae dimidieta tes sunt hoc continuum. Similiter negare habet hanc consequentiam. impossibile est illas duas partes essentiales sic se habere vt vna aliam informet quin ponatur tertia entitas, & econuerso: ergo hoc est hoc.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 4