Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti
1

CIrca hanc distinctio nem vndecimam secundo quaero an solus panis triticeus & vi num de vite, sit conveniens ma teria huius sacramenti.

2

⁋ Re spondetur. ex euangelistis constat quod Christus in pane con secrauit. patet Matthaei. xxvi. Accepit Iesus panem & benedixit. idem habetur Lucae. xxii. Sed quia panis vniuoce omnem panem significat, siligineum triticeum: hordeaceum: & similes: nec refert ad vni uocationem quod triticeus sit melior: sicut homo est di gnissimum animalium: & tamen animal omnia animalia significat vniuoce: ldcirco ex euangeli stis concludi non potest quod in solo pane triticeo consecretur corpus Christi: nec ad hoc est determinatio ecclesiae: & tamen concorditer tenetur quod in solo pane triticeo fiat consecratio. Hoc enim ex traditione apostolorum & ecclesiae vsu habemus: qua in solo triticeo consecrat. & est congruentia: quia est optimus panis, & per consequens est bona figura opti mi cibi spiritualis. & licet haec negatiua no sufficien ter ostendatur: in nullo alio pane a triticeo consecra tur corpus Christi: tamen cum non possis ostendere hanc affirmatiuam, corpus Christi potest consecrari i alio pane quam triticeo: temerarie agis aliam materiam assumens & certam relinquens. Si tamen siligo sit eiusdem speciei specialissimae cum tritico: ad cosecrationem sufficit: & fertur quod triticum seminatum apud Leodios in si liginem convertitur. sed si differrent specie entitatiue: non videretur ita facilis transitus vnius in aliud. sic de spel ta dubium est. de hordeo autem & pisis, non est ambiguum quin differant specie a tritico: quia non habet tantam affinitatem cum tritico vt vides quantam siligo. Inassue ti visere campos siliginem viridem triticum, & contra ob vicinitatem reputant. Pastam non credo esse alte rius speciei specialissimae a pane communi: quia per illam decoctionem seperatur solum humiditas a farina. & forte idem est de amido: qui in Sardinia: & Aragonia vt intellexi, est panis satis communis. ponunt naque triticum aliquot diebus in aquam quoad cortex purgetur: & expellat: & tunc manet medulla tritici. postea illa medulla ponitur in aliam aquam quousque fiat coagulum: & tunc desiccatur ad solem, & fit panis delicatissimus, qui vocatur amidus.

3

⁋ Vinum expressum de vi te: & nullus alius liquor ad consecrationem suffi cit. acetum autem est alterius speciei. viii. Metaphysicae quare liquor expressus de agresta: de pomis: pyris & huiusmodi: non est materia sufficiens. quia non est vinum. sola autem institutio Christi in omnibus istis est causa. verosimile etiam est quod quodlibet vinum est eius dem speciei specialissimae cum quolibet alio: quemadmodum est de qualibet aqua cum alia. quod autem vinum album dissoluat: & rubrum constipet: hoc prouenit a qua litate accidentali, sicut aqua cisternae & ferrata costi pat: vbi alia laxat. Vino autem debet apponi aqua: quia ex latere Christi emanauit aqua: no de necessi tate sacramenti: quia sine ea vinum conficitur: sed de ne cessitate ministri, nec sufficit aqua cadens in vitem. nec posita in dolio. sed quando in calicem infunditur: in vinum mutatur ante consecrationem. quare si celeriter praesbyter celebret: vt quando solus cantat, tunc minus aquae imponere debet: & quantuncumque parum aquae in ponatur: seruatur mysterium: & certius est de corrum ptione eius in vino. Sed vltra mysterium istud quod e iatere Christi exiuit aqua: mysterium secretum est aliquo non enim est vero simile quod saluator noster in vltima coe na dum consecraturus erat: vinum non aqua dilutum assumpserit. Nam ipse & tota eius societas erant sobrii: & in regionibus calidis vina fortiora sunt quam in regionibus frigidis. Vides namque vina Parisien sla & qua Franca dicimus, debiliora qui Aurelianenssa: & sic ascendendo ad aequatorem vsque: semper vina fortiora sunt: nisi aliquin de per accides ex vicinita te maris vel ex aliqua dispositione terrae opposi tum contingat. Ex parte ergo caliditatis terre lu daeae quae est in quarto climate, pro maiori parte hominum in illa regione natorum: & ex parte sobrietatis Churisti & discipulorum eius, sufficienter concluditu appositio aquae in vinum. Haec dixerim propter existentes in vtroque regno Britannorum, & similes boreales inassuetos in vina quantumcumque fortia aquam mittere, nec hoc eis nocet. tum quia fortio res sunt complexione ob frigus circunstans, meridio nalibus. Tum quia eorum regio est frigidior.

4

⁋ Contra istud arguitur. sit panis mixtus ex tritico & siligine: ille sufficit: & tamen non est triticeus: ergo non solus triticeus requiritur, consequentia tenet virtualiter a parte copulatiuae ad totam copulatiuam negatiuam. nam ista, solus panis triticeus est conveniens materia huius sacramenti, aequiualet saltem in consequendo copulatiuae. Forte dicis. si minor pars fuerit triticea, & tres quartae siligineae iam sub parte triticea conficietur corpus domini: & illa es minor pars totius hostiae: igitur.

5

⁋ Respondetur triticum potest misceri cum siligine bifariam, non loquor de mixtione more Arist. ii. de generatione dicen tis. mixtio est miscibilium alteratorum vnio: prout duc elementa corrumpuntur ad corruptionem tertii: sed mi xtionem capio vulgariter pro iuxtapositione: quemad modum hordeum vel siligo in pane plebeio mi scetur tritico. Dico igitur quod potest esse talis mixtio vt nullo modo sit materia consecrationis: vtpote si caperetur pars insensibilis tritici in principio panis & iuxta ponatur pars hordeacea sensibilis, vel insen sibilis, non refert: & iterum ponatur pars triticea insen sibilis. sic potes talem mixtionem facere in qua essent multae partes triticeae in pane: quae si essent simul iunctae, sufficerent pro duabus hostiis: sed propter earum separationem in partes insensibiles, ad cosecrationem no sufficiunt. sed si pars triticea ponatur ad partem sensibilem: iam sub illa & qualibet eius parte dum est in toto saltem, est corpus Christi totum, siue totus panis catego rematice dicatur triticeus vel siligineus, non refert. Sed dicas: quod denominatur a maiori parte. vt si da retur vnum corpus cuius maior pars superficialis esset alba secundum se & quidlibet sui, & reiqua pars nigra: iam tota illa esset alba. sic in proposito vbi pius est de siligine / totus panis categorematice est sili gineus. & licet totus iste panis non sit consecrabilis, & ips volens consecrare / totalem panem non consecret: tamen ptem consecrabilem illius totius cosecrat, vt opinor. Quod suadetur per simile. sint multae hostiae super altare: aliquae triticeae: aliquam hordeaceae. si sacerdos intendat consecrare hanc multitudinem totam: hostias triticeas consecrat: licet non habeat intentionem distinctam super hostiam triticeam latam, quod etiam altera via patet. intendens consecrare hostiam triticeam: eam cum qua libet eius parte consecrat: & tamen imtentionem non habent latam distincte super partes.

6

⁋ Secundo arguitur. habeat presbyter nouem hostias triticeas coram se: & intendat consecra re octo: non tamen specificet intentionem determinate ad has octo magis quam ad illas. arguitur sic. vel solum octo consecrat. & patet quod non, quia non est maior ratio quod has octo consecret quam illas: & sic omnes vel nullas.

7

⁋ Respondetur. nullas consecrat: quia inten tio illa confusa non sufficit: sed determinata ad istas: octo vel ad illas. Ex hoc patet. si prasbyter velit consecrare vnam medietatem eucharistiae vage: ad nullam partem se determinando: nihil consecrat: secus est si velit hanc partem consecrare / demonstrando medieta tem prope se: vel medietatem remotam a se. Et ex isto iterum infero: si praesbyter velit consecrare omnes hostias ante se praeter vnam: nihil consecrat. patet. vna excipitur & aequalis est ratio de qualibet: ergo nullam consecrat. secus est si velit consecrare eas omnes praeter supremam vl infimam: cum omnes ea dempta sint consecratae. Et eodem modo dicatur: si duo presbyteri sic se habeant quod vnus velit consecrare vnam medietatem, & alius alia nihil consecrant.

8

⁋ Sed contra istud arguitur. ex dictis sequitur, quod si presbyter velit consecrare primam partem proportionalem hostiae calicem tangentis, tertiam, quintam: & sic de caeteris imparibus, consecrabit sine statu, non opinaberis illic esse statum in maxima parte non sensibili vel minima sensibili: quia qualibet pars est in suo toto: & licet panes non constituant aliquod vnum: albedo tamen aliquod vnu constituit: dato quod vna pars sit in subiecto & alia extra subiectum. Quia si omnia ista cquncedas: vlterius infero quod praesbyter nunc de lege dei posita po test facere infinitam multitudinem entium separatorum categorematice capiendo infinitum: quia vbi partes impares cosecrantur: illic erunt infiniti panes: inter quos mediabit semper corpus Churisti: vt patet inter se cundam partem & quartam: quartam & sextam. & sic sine sta tu.

9

⁋ Respondetur concedendo illatum tanquam sequens ex dictis: & consequenter ad casum dicatur quod quolibet pane existente in illa hostia, corpus Christi est propinqus calici: quia corpus Christi est inter secun dam parte proportionalem panis & calicem: inter quartam partem proportionalem & calicem: & sic in abyssum. Et ex isto sequitur quod nullus panis tangit ca licem: licet infinita multitudo illorum panu tangat calicem. Irca hanc quaestionem dubitatur, si vnus presbyter velit consecra re vnam medietatem hostiae sibi vici anam: & alter presbyter velit alteram me dietatem consecrare: an illa hostia sit ab eis consecrata.

10

⁋ Respondetur., tota est consecrata ab eis copulatim: sed si illi duo velint totam hostiam consecrare, tota hostia est ab hoc & ab illo conse crata copulatim & copulatiue, dummodo desinant simul in prolatione. si vero vnus formam compleuerit ante alium, ille solus consecrat. Nihil est quod aliqui dicunt: si velint ambo referre prolatio nem ad idem instans, ambo consecrabunt copu latiue: quia tunc mane consecrans volens corpus Christi esse sub speciebus panis post meridiem: hoc posset facere, quod non est dicendum.

11

⁋ Secundo dubitatur. posito quod vnus dicat, hoc est corpus meum super vinum, vel sic, hic est calix sanguinis mei, super panem, an faciat corpus Christi esse illic.

12

⁋ Ter tio dubitatur: si bestia venenosa cadat in calicem, quod opus sit facto.

13

⁋ Quarto dubitatur: an presbyter possit consecrare hostiam post dorsum suum.

14

⁋ Ad secundam dubitationem dicitur opi nando quod i. o. licet ei vtraque illarum materiarum sit conse crabilis: non tamen per illa verba: quia dato opposito vna forma sufficeret. Item vinum significat sanguinem: ergo ipsum consecratur per solam formam sanguinis. Non ob stat quod vbicumque est sanguis Christi, illic est corpus eius: quia hoc solum est cocomitanter: & non fuisset ita in triduo.

15

⁋ Ad tertiam dicitur: quod bestia est lauanda & comburenda: vel si aliquid aliud fuerit: vt pluma lignum vel huiusmodi: & conseruari debet in piscina, & aliud vinum consecrabitur.

16

⁋ Ad quarta. lu ita sit: praesbyter male ageret. Et ex illo patet quod praesbyter potest consecrare hostiam post parietem. patet: conse crat hostiam positam sub alia: & sub corporali: ergo eodem modo post parietem.

17

⁋ Quinto dubitatur. an praesbyter consecret vinum in pede vel in ora calicis vel hostiam in medio altari.

18

⁋ Sexto dubitatur. si praes byter ponat vnam hostiam quam intendit consecrare, altero illam auferente praesbytero inscio, & ponente aliam an illam consecret praesbyter.

19

⁋ Ad quinta dubitatio nem dicitur quod presbyter potest trifariam se habere Vel intendit illud consecrare, vel intendit ipsum non consecrare: & tunc clara est responsio. vel ne quod sic, neque sic: & tunc obscurum est respondere quia praesbyter induens vestes intendit celebrare, li cet non habuerit intentionem particularem super hostiam offerendam. quo non obstante, videtur consecra re. ergo cum cepit vinum licet non intendat in particular ipsum consecrat. Respondetur concedendo dum modo vinum sit in loco consueto. hoc enim virtua liter intendit: scilicet dummodo est virtualiter intra calicem: secus est de vino extra calicem. Fodem modo si sacerdos posuit plures hostias super altare intendens eas omnes consecrare in principio licet cogitet solum tempore consecrationis de sua propria hostia quam leuat, omnes consecrat. Patet: quia non requiritur actualis consideratio earum tempore consecrationis: immo hoc non requiritur respectu hostiae quam habet in manibus: vt amplius distinctione sequenti tangetur.

20

⁋ Ad sextam dubitationem respondetur quod sic: si intendat consecrare quod est ante se, siue creqat ipsam esse hordeaceam siue componi ex punctis vel aliter.

21

⁋ Ecce ergo panem triticeum: & vinum expressum de vite, ma teriam sacramenti eucharistiae: & quomodo aliqua mixtio materiam consecrabilem impedit: aliqua vero non. Vlterius diximus quod si species vini diuidamin partes insensibiles, non amplius manent accidentia extra subiectum. Insuper dubitatiunculas de consecratione formauimus: Corollarie inferen tes quod presbyter potest secundum legem communem facere infinitam multitudinem entium separatorum, quod notabis.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2