Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 5

An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum
1

⁋ Distinctionis Vigesimae quartae Quaestio Quinta. Vinto circa hanc distinctionem, & secundo cii ca materiam beneficiorum quaeritur. an liceat dare habenfi cium paruulo octo vel detem annorum.

2

⁋ Respon detur negatiue ex conclusi one praecedentis quaestionis: cu nesciat facere op ficium beneficio debitum. & continetur istud expresse de praeben. c, quod sequitur. Super inordinata ordinatione & infra. Cum autem illi sint in ecclesiis idonei repu tandi, qui seruire possunt, & volunt in ipsis: con sultationi tuae taliter respondemus: quod pueri & beneficiati o non pabent in eadem ecclesia deseruire: in ea non debent idonei reputari. Et patet. i. qui. i. Pueri &. c. Estote. de elect. Cum in cunctis. Nollem tamen constanter negare quin impubi bona indole duodecim vel tredecim annorum possit dari in casu sacellum vel aliquid tale: si aliunde non habeat pro uisionem: quia illud non requirit nisi orationes quas iste effundere potest. sed non est idem de cu ra animarum / nec de canonicatum. Et praeter causam quam tetigimus: quomodo potest noctu & aliis horis diurnis / interesse diuinis in choro, & fa cere quae canonicum decent: & consulere episcopo in capitulo: vel communitati canonicorum in his quae ad eos spectant? Et licet beneficia dentur quo dammodo intuitu personae / & iste multum egeat hoc non sufficit. nam multi sunt aetatis prouectae / etiam egentes: omnia quae tali officio incumbunt exequi idonei. Indignum est ergo immo iniquum illis postpositis, praeferre ineptos. Hinc beatus Ber nardus in epistola ad Theobaldum comitem scribens inquit. Honores & dignitates ecclesiasticas non ignoro deberi iis qui digne eas secundum deum administrare velint & possint. Porro eas acquiri paruulo vestro meis & vestris precibus: nec vobis iustum, nec mihi tutum noueritis. & quae sequuntur.

3

⁋ Sed contra hanc determinationem argumentor. Videmus interdum principum filios tra vigesimum annu cia vt episcopatus. ergo a fortiori possu re minora beneficia. Sed rest quaestionem facti non respondet iurisconi Arguitur ratione. tales cum suis bona ecclesiae / & eius libertates tueri me pauper & probus. ergo ad be idonei.

4

⁋ Praeterea trigenarius potest habi scopatum. sed sunt aliqui octodecim ar ti / in scientiis & bonis moralibus multo instituti quam seniores. ergo illi senibus praeposi sunt negligendi.

5

⁋ Ad prir guendum: illa particula dempta quod bona eo melius tueri possunt quam alii. Respondeo i do. nam diuitias sanctitas peperit & manutene namque vitae sanctimonia insignis plus so siae profuit quam viginti filii regum pro conserua clesiae bonis. ediuerso bona episcopatus guineis istius nobilis dissipantur: & si aliquam pea nuteneant: hoc est pro sua particulari vtilitate intentionem bona conferentium. sicut fabui mustela & patrefamilias. C allegauit patrifamilias quod ei profuisset cor mutes: respondit alter. hoc er modo tuo. Sic nobiles haec bo peribus neglectis deuorent.

6

⁋ Ad secundum ari tum nego quod quilibet trigenarii ministrando episcopatu, vel etiam cura idone enim aliqui tales pueri moribus, i. Ethicorum. de moralis philosophiae inidoneo a re. Alii autem sunt senes sensu & pulchre dicitur Sapientiae. iiii. Senectus enim venera lis est, non diuturna, neque ani ta. cani autem sunt sensus hominis: & aetas senectutis vi ta immaculata. Idem habetur. lxxxiiii. dist. c. Porro Illud autem est vnum positiuum humanum quod trige narius possit habere episcopatum & non inferior in annis: in quo potest conditor canonis dispensare. & circa talia positiua annorum theologus pro hominium conscientiis loquens / non debet insistere. Sed stoin hac maxima in lumine naturali nota, quam etiam ex pontifice proxine allegauimus in. c. Super inordi nata. de praeben. Stat dare aliquem natum solum. xxviii. annos acceptandum: & quinquagenarium sacerdotem nobilibus etiam natalibus ortum, de necessitate sa lutis relinquendum: propter vnius idoneitatem & al terius inidoneitatem. Et concedo totum quod argumentum prae tendit: quod scilicet minus malum est in casu etiam coferre epsoatum iu ueni bona indole. xviii. annos nato quam trigenario aequamliter nobili / colluuie sordium & vitiorum irretito. sed nego quod alterutri eorum beneficium conferre potest superior. Contingit enim plerunque iuuenem male natum / ob praeceptores & formidine poenae in exteriore homine bene viuere: qui sibi relictus praeceps in vitia rueret. Ambigua namque est res vita iuuenum fu tura. nam qui putabantur boni in iuuentute: in viros inprobos crebro euadunt. Hoc exemplo quotidiano prae oculis videmus: quod eleganter tangit sapiens prouerbiorum. xxx. dicens. Tria sunt difficilia mihi: & quartum penitus ignoro. viam aquilae in caelo: viam colubri super petram: viam nauis in medio mari. ad lecit ex industria, & quartum penitus ignoro: vcviam viri in adolescentia. Et hinc Hieremias renuit ad populum mittit inquiens Hieremiae primo a. a. a. domine deus. ecce nescio loqui quia puer ego sum. Nescienti autem. loqui beneficium non est conferendum. Quare eiusmodi iuuenibus non sunt conferenda benefi cia, & potissimum maiora: quia non constat sufficienter de eorum idoneitate. nam vt dicit Arist. iii. Topic Nemo eligit iuuenes in duces quia non constat eos esse prudentes. & primi Ethicorum tertio dicit idem philosophus. luuenis non est ciuilis doctrinae ido neus auditor: est enim rudis actuum vitae. Et ingeni prum fons Homerus primo lliados Agamemno nem dixisse recitat: se malle quinque nestores le senio confectos habere quam decem Aiaces: cum torrentissim Aiax vix vlli hominium suae tempestatis in marte cesse rit. Hinc Alexander Philippi teste lustino libro vndecimo, duces sexagenarios creauit. sic enim di cit. Cum ad periculosum bellum exercitum legeret non iuuenes robustos, nec primo fiore aetatis / sed veteranos plerosque etiam emeritae militiae. Ordi nes quoque nemo nisi sexagenarius duxit. vt si prim cipes castrorum cerneres: senatum te alicuius priscae reipublicae videre diceres. Cui luuenalis satyra xiii. suffragatur inquiens. Improbitas illo fuit admi rabilis aeuo. Credebant hoc grande nefas & morte piandum, Si iuuenis vetulo non assurrexerat: et si Barbato quicumque puer vel ipse videret Plura do mi farra & maiores glandis aceruos. Tam vene rabile erat praecedere quatuor annis. Si iste seniorem iuniori praeferat in exhibenda reuerentia a fortiori in officio honorifico reipublicae vtili.

7

⁋ Sed contra istud arguitur. Paulus doctor gen tium Timotheum fecit episcopum / qui tamen erat iuuenis. nam primae ad Timotheum. iiii. di cit. Nemo adolescentiam tuam contemnat. sed exemplum esto fidelium in verbo, in conversatio ne / in charitate / in fide / in castitate. & non est dicendum quod male egerit. ergo alii possunt eum imitari.

8

⁋ Respondetur. oportet dicere quod Timothe iste non erat magnae aetatis: ex verbis Apostoli sed vita eius erat apostolo exploratissima. Fateri tamen oportet quod satis bonam habebat aetatem& vt arbitror. xxiii. aut. xxiiii. annos, quod auctoritate solida conuincitur ex Beato Luca, Actuum xvi. in principio capitis sic dicente. Peruenit autem Darben & Lystren Paulus supple vt ex ca pitis praecedentis calce patet. Et ecce discipulus quidam erat ibi nomine Timorheus: filius muli eris viduae fidelis / patre gentili. huic testimonium bonum reddebant qui in Lystris erant & lconio fratres. Hunc voluit Paulus secum proficisci &c. ergo hic Timotheus cum esset filius viduae: non erat sub ferula, sed libere viuens apud suos opti mi testimonii, dignus vt cum doctore gentium proficisceretur: & praeterea in societate eius satis probatus. Idem Timotheus erat propheta. nam primae ad Timotheum quarto Apostolus ad eum scribens inquit. Noli negligere gratiam quae in te est: quae data est tibi per prophetiam. Et primo cap. eiusdem. Hoc praeceptum commendo tibi fili Timothee secundum praecedentes in te prophetias. Tamen districte ei prohibuit admittere inexpertos dicens cap. iii. eiusdem. Non neophitum: ne in superbiam elatus in iudicium incidat diaboli. vbi glossa interlinearis. prae caeteris digni orem se putas quasi eo egeat religio. ac si diceret putat se & suos / ecclesiam & eius bona defendere. vbi etiam eleganter glossa marginalis dicit. He ri in theatro: hodie in ecclesia. vesperi in circo: ho die in altari. Dudum fautor histrionum: nunc con secrator virginum. Et in quinto cap. eiusdem. Ma nus cito nemini imposueris: neque communica ueris peccatis alienis. ac si diceret, non imponas manus viro nondum satis probato: quia si delin quat / cum eo in peccato communicas: hoc est, peccasti talem praeficiendo. Vide ergo an doctor gen tium consuluerit, ad dignitates admitti inexpertos iuuenes. Sed quo ad personam Timothei manifeste ex his vides quod dignus erat non solum vt Ephesi episcopus esset: sed honore multo amplio re.

9

⁋ Ecce quomodo non est conferendum bene ficium pueris propter eorum inidoneitatem. parentes vero eis beneficia procurantes ipsos spiritua liter odio prosequuntur: eis non beneficium: sed maleficium / non praebendam / sed emendam procu rantes. Et quamquam parentes & liberi ab initio gaudent timenda tamen sunt nouissima. quemadmodum si imprudens dementi det ensem: vterque gaudet: sed exitus acta probat. Senem probatae vitae, iuueni etiam bona indole propter vitae incertitudinem longe praeferendum dicimus. & obiter de senibus loquuti sumus ob iuuenum ad ip sos comparationem. Sed in quaestione praeceden te praecipue de senibus, & incidenter de iuuenibus mentionem fecimus. Vlterius dico. licet parentes crebro peccent magna beneficia etiam cla ro genere iuuenibus prouidentes: pro maiore tamen malo euitando tenentur eis praeficere probos viros & literatos: & vicarios constituere bo nos & sollicitos. Non dico tamen ipsos ex toto excusari. Amplius dico quod non decet viros exemplaris vitae coassistere illis qui beneficia im probe tenent: sed debent eos exhortari vt benefi cia quibus sunt indigni relinquant: quae si relinquaere non luerint, eis valedicant. aliis autem licet interdum eruditioribus non ita exemplaris vitae viris non est sic indecens adesse & cohabitare. Non tamen constanter negem: vbi probetur & comperiatur a bonis viris, optima indole iuuenis. xx. annos natus aut circiter, quin ei possit conferri etiam grande beneficium modo sit verosimilis spes de continuanda hone sta vita: in qua suapte natura sit perseueraturus: quia probis parentibus ortus. Nam ex bonis parentibus boni nascuntur liberi. primo Politicorum. etiam bo ni parentes probos adhibebunt viros: qui eum moderentur & instituant: quales nonnullos ex primori bus iuuenibus in Gallia nominare possum. Nolo itaque iuuenem aliquem talis aetatis / his circumstantiis adiectis dicere obnoxium / beneficium etiam episcopatum recusare: & per consequens assistentes non tenentur hoc ei suadere: hoc saluo quod partes episcopi exequentes omnia circa episcopatum ita probe faciant ram in con ferendis beneficiis quam in aliis vt quicunque vicinus episops tales certe laudo dumodo plura non petant: alioquir manifeste latitudinem inidoneitatis ingrediuntur. hoc tamen non obstante beneficii collator vel ad conferer dum coadiutor / non tenetur credere / immo male fi cit credendo familiaribus tali iuueni vel amicis eius: asserentibus eum esse idoneum. nam con tingit eos fauore sanguinis vel amicitiae falli. cum hoc tamen pro eo laborantes omnibus his circumstantii positis quas posui, forte non delinquent. At secu rius est in foro conscientiae intercessoribus & col latoribus, iuuenes etiam optimae famae in moribus relinquere: & assumere viros cognitos valen tes / si haberi possint.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 5