Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An liceat recipere baptismum a ministor malo vito
1

IN hac quin ta distinctione con formiter ad Ma gistrum quaero. An liceat recipe re baptismum a malo ministro, vel potius a ministro malo viro: quia solus ille est malus minister qui nescit vel non vult sacramentum conferre: & ille est bonus minister qui nouit face re omnia qua tali officio incumbunt, & vult illa facere. Ille autem est malus homo quid est in peccato mortali: & ille est bonus quid est in gratia, siue sit in veniali pec cato siue in habitibus ex mortali genitis. & sic contingit frequenter Sortem esse bonum ministrum & malum virum: bonum virum & malum ministrum, quemadmodum bonus eremita esset malus regens in artibus: & bonus ianitor / vel bonus famulus nonnumquam est malus vir: sicut Plato est bonus pistor & malu animal: magnus latro & paruum animal: magnus irtisor & paruus homo. Quo fit: vt licet sequatur Sortes est bonus homo: ergo est bonum ens: non tamen sequitur: Sortes est bonus pistor: ergo est bonum ens, quia vari atur appellatio, nec arguitur ab inferiori ad superius respectu totalis extremi. sicut in simili non sequitur Sortes est magister Parisiensis: ergo Sortes est homo Parisiensis. Et licet hanc distinguere ex fun damentis logicae possemus: minister est malus: pe nes hoc quod adiectiuum a parte praedicati positum potest habere subiectum pro substantiuo: vel includere seu dare intelligendum pro substantiuo terminum absolutum supponentem pro re pro qua accipitur subiectum, vt homo, res vel huiusmodi secundum exigentiam congruitatis: tamen de secundo modo intelligimus in hac quaestione.

2

⁋ Intentione nostra praemissam: in quo sensu quaestionem tractare proponamus: ad eam responi deo per conclusiones sequentes: quarum Prima est. Praecisus ab ecclesia, haereticus vel infidelis intendens facere quod ecclesia intendit, vtendo forma bapti smi & aqua, vere baptizat. Probatur haec conclusio per Nicolaum papam ad consulta Bulgarorum. xv. qui. S. ca. fi. qui dicit. Quniam mali bona administrando se tmummodo laedunt &c. Fax accensa sibi quidem detrimen tum praestat: aliis vero lumen in tenebris administrat: & vnde aliis commodum exhibet, inde sibi dispendium praebet. Sumite ergo ab omni sacerdote intrepidi Christi mysteria: quia omnia in fide Christi purgantur Hoc idem habet Augustinus contra Petilianu in libro de baptismo. Et probatur haec conclusio ratione. De essentia huius sacramenti solum sunt materia baptizandus, forma, intentio, & minister, quam est qua cumque creatura rationalis.

3

⁋ Secunda conclusio. licet immo praeceptum est, sine peccato baptismum petere in necessitate: tam pro se quam pro paruulo: a praeciso fideli, vel aliter prohibito: & non extra necessitatem. Probatur haec conclusio quo ad priorem partem: nam si non liceret: hoc esset propter prohibitionem ecclesiae: sed hoc non: quia lex dei est de suscipiendo baptismo strictissime obligans vbi haberi potest: sed in necessitate adultus est moriturus, & nullu alium habet nisi praecisum. igil Non valet dicere quod sufficit ei sua voluntas bapti zandi: quia illa no sufficit: sed obligatus maneret vbi haberetur communis ecclesiae minister: nec illa obliga tio diuina tollitur propter prohibitionem ecclesiae. igitur Et a fortiore tenetur petere baptismum pro suo puulo, quod patet per eandem rationem. & est alia etiam: quia ali ter erit perpetuo damnatus poena damni: ad cuius l berationem ille tenetur. Secunda pars conclusionis patet. quia prohibitum est talibus communicare / & potissimum in sacramentis: vt patebit amplius distinctione. xviii in materia excommunicationis.

4

⁋ Tertia conclusio. licet mihi suscipere sacramentum a superiore meo malo ministro non praeciso, licet sciam eum peccare sa cramentum conferendo. Probatur haec conclusio. incumbimihi sacramentum suscipere pro me vel meis: & mihi displicet quod peccet: immo est vero simile si non susci perem ab eo magis peccaret contra me irascendo quod eum contemnam, vel emolumentum curato debitum tolla & quia eum a peccato veto: propterea eius peccatum mihi non impuntabitur. Secundo probatur idem. si non liceat ab eo sacramentum suscipere: hoc est quia scio eum peccare in conferendo. sed hoc non obstat. igitur. probatio minoris: quia si sic, non possem capere ad vsuram quando egeo ab vsurario: quem peccare nosco pecuniam foenebrem dando. cuius oppositum dicetur distinctione. xv. huius. Item licet susci pere iuramentum viri iurantis super idola pro bono spi rituali: ita enim fecit Iacob cum Laban. Gen. xi. igitur.

5

⁋ Contra primam conclusionem arguitur auctoritate Cypriani martyris, & recitatur xxxii. dist. c. Praeter. S. Haec de malis. vbi sic dicitur. Cyprianus martyr &. lxxx. episcopi cum eodem baptisma haereticorum lauacrum diaboli appellant.

6

⁋ Respondetur. In hoc non est tenendus beatus Cyi rianus. stati enim post verba allegata inter arguendum ponitur. Stephanus vero & Cornelius martyres & ontifices Romani i & venerabilis Augustinus in libro de baptismo eundem Cyprianum & perfatos episcopos ob hanc causam vehementer redarguunt, af firmantes baptisma / siue ab haeretico / siue schisma tico / ecclesiastico more celebratum, ratum esse. Et li cet tenuerit haeresim, non sequitur quod fuerit haereticus quia vltra haeresim ad haereticum pertinacia requiritur et si non tenebatur beatus Cyprianus hoc scire explicite (quod est forte verum) nullo modo peccauit: prout latius quaestione secunda prologi diximus. Sed dicis. vetula assentiens praelato praedicanti haeresim peccat. ergo & Cyprianus, quamquam non tenebatur assentire opposito. Respondetur. antecedens est falsum: quando non tenetur oppositum scire explicite. Positio enim Ali tisiodori est nulla: quod sic probo. vetula potest assenti re praelato praedicanti propositionem quam num quam ante audiuit: & no est in potestate mulieris quod platus praedicet verum vel falsum: ergo assentiens falso, cuius op positum non tenetur scire, no minus meretur quam vero as sentiens: sicut cadit meritum in actum intellectus. Pri terea sic arguitur. cuilibet praedicato cuius opposi tum non tenetur vetula scire, sui curati clarae fami potest ipsa assentire: sed Thobias non habuit vnum canem, est huiusmodi: ergo illi potest assentire. Sed dicis. dubius in fide est haereticus. de haere ca. Dubius. Respondetur pronunc, hoc intelligi in his quae quis scire tenetur: & quando scire tenetur. In distin. xxiii. tertii. prolixius ad illam propositio nem respondemus.

7

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur. Ex illa conclusione sequitur quod quilibet baptismum administrans in necessitate non peccaret: & per consequens laicus posset baptizare: quod est falsum: vt patet in. c. Decernimus. de iudiciis. illic dicitur quod lai cus non potest exercere ecclessastica iudicia: mo do baptismus est quid spirituale.

8

⁋ Responde- tur quod in necessitate nullus peccat baptizando: & concedo quod laicus in necessitate potest baptizare. Illud enim est ei a iure naturae & diuino permissum & etiam humano: vt patet. i. qui. i. Quod quidam. de poe dist. i. Quem poenitet. Sacerdos tamen debet laico cui libet praeferri si sit praesens: & mas foeminae si baptiza re sciat. minister tamen ommunis est curatus: vel superior eius. xvi. q. i. ca. Interdicimus. Et quilibet non sacer dos baptizans extra necessitatem, irregularis efficitur. de cleri, non ordi. ca. i. Sacerdos tamen habens facultatem audiendi confessiones, non propterea potest baptizare: sed si baptizat non est irregularis nec suspensus: quia llud est poenale: & quia non reperitur iure cautum, restringendum est. secus de alieno ordinante.

9

⁋ Contra tertiam conclusionem arguitur. Baptizans in mortali peccato peccat: quoniam immum de sacramenta tractat: vt patebit paulo inferius de Eucharistia. ergo sciens hoc / & quirens ab eo ba ptismu / est causa peccati illius: & per cosequens pec cat.

10

⁋ Praeterea quaerens baptismum / cosentit actui baptizandi curati quid est peccatum: ergo consentit pectato: & per consequens peccat. Nam ad Romanos primo, de gentibus Apostolus loquens dicit. Qui cum iustitiam dei cognouissent non intellexerunt: quoniam qui talia agunt digni sunt morte: non solum qui faciunt, sed qui consentiunt facientibus.

11

⁋ Ad primum istorum dico quod non requiritur talis indago peccati hic sicut in Eucharistia. Expresse namque de Eucharistia hoc legimus, primae ad Corinth. xi. Probet autem seipsum homo. Subito autem potest offerri baptizandus in mortis articulo: quod in Eucharistia non contingit: & tunc baptizans no peccat. Si tamen tempus habeat, requiritur (vt opinor) vt saltem sua peccata in gene rali detestetur: intendens confiteri pro loco & tempore: & tunc non peccat. Secundo non facile debet inferior re putare suum superiorem esse in peccato: & peccare ba ptizando: quamquam ante erat in peccato. Sed vbi ante occidit: vel auquam irregularitatem contraxit curatus ita vt non possit baptizare sine peccato: & hoc non uit subditus: hoc toto admisso concedo antecedens, & nego consequentiam: nisi sit sermo de cause indirecta & occasionali: quae petenti debitum non imputa bitur: vt patet in exemplis in probationem illius conclu sionis inductis.

12

⁋ Ad secundum concedo quod subditus consentit actui baptizandi: & quamuis actus ille sit pec catum: non propterea sequitur quod cosentit peccato: quia non placet ei quod peccat: immo si sit prudens displicet ei peccatum alterius. Consentire enim importat actum animi interiorem: & propriam appellat rationem.

13

⁋ Sed theologice loquendo ad intelligendum quando consen tiens peccato / vel peccato cooperans peccat: intel lige duas breues regulas: quarum Prior est. quando quis facit vel petit licite aliquid ab aliquo: licet alter ex sua imprudentia peccet: is non dicitur coopari vel consentire peccato alterius: vt in casu nostrae conclusionis: & de petente mutuo: quamuis sciat quod non habebit mutuum nisi foenebre. Secunda regula per oppositum sequens: quando quis petit aliquid ab aliquo sciens quod ad petitionem eius dabitur fratri suo occa sio ruinae, & non habet licitam rationem illud petendi: ille peccato fratris cooperatur: & illi consentit impu tabiliter. Quando vero rationabilis sit petitio: & quando irrationabilis: sapientis est iudicare: quia regula generalis dari nequit.

14

⁋ Tertio arguitur. ponatur quod sit sacerdos ita prauus vt non velit baptizare nisi pecuniam habeat pro baptismo: & subditus Sortes habeat vnum paruulum baptizandum, baptizare nequi ens: nec sit aiius praesens: & paruulus sit in vitae discri mine. Isto casu supposito arguitur sic: Sortes si det pecuniam pro baptismo: sacramentum emit / & simo niam committit, quae est grande peccatum: sed potius paruu lus relinquendus est morti quam ipse peccet. ergo non licet communicare cum sacerdote malo vt baptizet.

15

⁋ Respondetur. si adultus est baptizandus sufficit ei sua bona voluntas quod baptizari optat: et si sic decedat baptizatur baptismo flaminis. Sed in casu argumen ti de paruulo dicitur quod potest subditus aquam emere plu ris quam valeat propter indigentiam: & hoc est licitum sine vlla simonia. Secundo pot dare pro vexatione redimenda: hoc est pro obice debito remouendo: & nihil dabit pro baptismo. licet alter petat pro baptismo, quem admodu do sacerdoti pro me celebranti sex paruos albos pro eius sustentatione vel labore: siue ipse capiat pro missa siue non: nihil ad me. Et si adhuc importune ponas eum ita malum vt dicat: non baptizabo per uulum tuum nisi promittas verbaliter te daturum pecuniam pro baptismo, & non pro labore, aqua, vel redimen da vexatione, quia aliter non baptizabo: tunc puulus est reliquendus: quia si illd profert & non assentit sicut pro fert, mentitur & peccat. Si vero intendat pecuniam dare per sacramento: realiter simoniam committit: & iterato peccat. potius autem paruulus est sinendus damnati quam deus offendatur per peccatum mortale vel veniale.

16

⁋ lam vidimus quod no est idem dicere malus minister: malus homo: & malus sacerdos sed de secundo potissimum loquimur. Diximus praeterea haereticum infidelem: & quamlibet creaturam rationalem esse sufficientem ministrum ad baptismum dummodo seruet caetera necessaria quae minister communis seruare debet. Et licet Ioannes Gerson in regulis moralibus dicat de necessitate requiri quod minister fit viator: hoc tamen non opinor: quia non debemus ministrum restringere vbi de hoc non constat. Est enim sacramentum necessita tis: quemlibet ad sui obseruantiam districtissime obligans. ergo sicut est communissimum, decens est vt habeat ministrum communissimum: & quamlibet creaturan rationalem putare sufficientem debemus / nisi de eius insuf ficientia doceatur. immo cacodaemon sufficeret: sed quia circa genus humanum deceptionem intendit: de bemus sicut in dubiis illic procedere. secus est de bono angelo cognito tali. quinimo pater proprius infantis potest in necessitate paruulum baptizare, absque hoc quod cognationem spiritualem incurrat: & sic idi erit pater carnalis & baptizans. secus est extra necessitatem. In necessitate quoque potest quis pro paruulo & pro se baptismum suscipere a praeciso: vtpote ab excom municato: qui maxima poena ecclesiastica est inno datus praecepto diuino. Praeceptum enim ecclesiae de non communicando cum excommunicato: quo ad sacramentum necessitatis, scilicet baptismum, cedit. secus est extra extremam necessitatem. Excommunicatum solum illum reputa mus qui nominatim & in speciali est excommunicatus & talis declaratus, nisi clericum percusserit: sic quod percussio ita notoria fuerit vt nulla tergiuersatione subter fugere possit: prout luculentius dicere proponimus i xviii. distinctione huius. Deinde diximus baptizantem sacerdotem saltem ad detestationem peccatorum suorum in generali teneri: potissimum si tempus habeat: quia si paruulus in discrimine vitae positus, baptizandus in opinate defertur: non tenetur sub poena noui peccati ad peccatorum suorum detestationem: ne aliud praeceptum de paruulo baptizando praetereat.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1