Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 19

An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum
1

⁋ Distinctionis Trigesimaeoctauae Quaestio Decimanona. Ecimonono in hac distinctione, & secundo de religiosis in vniuersali quae us ritur. An transgressio cuius libet in regula contenti sit pec catum. Henricus Gandensis in vi. lib. quodlibe. tenet quod sic Alii quod non: sed solum trans gressio trium votorum principalium.

2

⁋ Sed ponam conclusiones ad quaestionem responsiuas. Prima est. Non quaelibet transgressio regulae in religioso est peccatum. probatur. nam patres regulas componem tes erant circumspecti, intendentes religiosos regulis suis deducere ad caelestem paradisum. sed hoc non fieret / si quaelibet statuti regulae transgressio esset peccatum. Secundo probatur idem. Non quaelibet transgressio regulae fratrum minorum est peccatum: ergo nec in aliis religionibus. probatur consequentia: quia beatus Franciscus non magis loquitur de peccato quam alii. antecedens patet per cle. Exiui de paradiso.

3

⁋ Secunda conclusio. Non quaelibet transgressio contra tria vota essentialia est mortalis. Proba tur: quia contingit peccare venialiter in furto / etiam deliberato ob paruitatem obiecti: ergo circa proprium hoc potest contingere, obedientiam, & castitate: etiam ob actus indeliberationem, vt in primis motibus.

4

⁋ Tertia conclusio. Quaelibet transgressio delibera ta contra tria essentialia vota religiosorum est pecca tum. Hec conclusio probatur: quia talis transgressio est pessima quae in religione euenire potest: & si ipsa non sit peccatum, nulla erit peccatum. & sic nullus peccaret regulam infringendo.

5

⁋ Quarta conclusio. contingit dare multas alias tranigressiones a tribus votis / peccata probatur. ita est in regula minorum: ergo eodem modo in aliis nisi patenter id excipiant. Ante cedens patet: quia hoc conclusum est in concilio Vien nensi / vbi ponitur hoc verbum (teneantur) vel aequipollens: quod in regula tenet vim praecepti: & debet obseruari a fratribus tanquam tale: & cum hoc posuerit in aliquibus constitutionibus & non aliis: signum est quod hoc intendebat. & ita in aliis regulis vbi id inuenitur: nisi expresse ponatur quod non intendant obligare sub poena peccati: sed solum ad poenam etiam si inferatur. Secundo, ratione materiae de qua agitur: quae est tantae vtilitatis vt eius praetermissio notabiliter regulam decoloret. & per vtriusque horum transgressionem cognoscitur esse peccatum: & a fortiore quando simul concurrunt, vt concilium definiuit. & vbi ineruditus super hoc dubitat: regulam docto ostendat ipsum consulendo. Aliqua au tem ad quae Minores sub poena peccati obligantur, quae conciliu ponit, subnectemus. vt de non portandis calceametis: non equitando nisi in necessitate: quod vili bus vestibus induantur, quae reputentur viles secundum consuetudinem regionis in qua morantur, tam quo ad colorem, quam quo ad precium. In hoc in vtroque regno Britannorum multum hodie peccatur, non loquor de ob seruantibus. Sed citra mare etiam ante reformatio nem non fuit error in vestibus. Pro aliis religiosis notetur haec theorica in concilio Viennensi statuta. Quando in tegula habetur (teneantur) vel aequipollens: vel ratione materiae de qua agitur, statutum est tantae vtilitatis pro regula conseruanda: vt ipso sublato, iudicio prude tum regula decoloretur & aperiatur via propinque ad alia quae cognoscuntur praecepta, praeuaricanda: iam transgressio est peccatum.

6

⁋ Contra primam conclusionem argumentor. Religiosus pro qualibet transgressione con tenti in regula potest puniri. vt si vna manu tenens poculum bibat: vel ex fragilitate loquatur post completorium in coenobio. sed nemo est puniendus nisi ra tione peccati, quod probatur sic. Quilibet actus delibera tus vel est bonus / malus / vel indifferens secundum vnam positionem. secundum aliam bonus vel malus moraliter. teneatur secunda positio quae est probabilis. nam si actus bonus voluntatis / de se non habeat iudicium prudentia le sui regulatiuum: iam non est bonus nec malus: nec proprie deliberatus. Isto supposito arguitur sic. pro opere bono nemo est lapidandus. Idcirco Christus cum percuteretur: vt dicitur Ioannis. xviii. respondit Si male locutus sum, testimonium perhibe de malo. si autem bene / quid me caedis: ac si diceret. male agis me caedendo propter hoc quod bene ago. & cum nemo sit caedendus pro opere bono: & pro qualibet transgressione in regula religiosus possit rationabiliter caedi: sequitur quod quaelibet transgressio sit peccatum, contra primam conclusionem. Simili ferme modo potest argumentum duci / ponendo actum indiffere tem. inconveniens autem videtur quod aliquis percutia tur pro opere non malo / iuxta sententiam saluato ris. Si male locutus sum: testimonium perhibe de malo. addendo. si autem bene: quid me caedis?

7

⁋ Re spondetur ad totum pondus argumenti, non est inconueniens quod quis puniatur pro opere bono quando in sua regula hoc est vetitum: vel pro actu indiffere ti quando actus ipse est in regula vetitus, nec incon uenit virum esse punitum sine culpa, dummodo subsit causa: vt sit vigilantior in regula seruanda. Quo modo prudens in artibus praeceptor percutit scholasticum non surgentem ad lectionem matutinam hora quinta: licet non fuerit excitatus: sed percutit illum leniter sine eius culpa: non autem sine causa: vt me minerit alloqui excitatorem: vel horam surgendi menti imprimat vesperi dum it cubitum: vt hora consueta surgat: & vt alii sint vigilantiores & caueant a simili errore. nam Felix quem faciunt alie na pericula cautum. Sic religiosus percutitur vt ir posterum tam ipse quam alii sint magis solliciti ad amussim seruare regulam. Christus autem percutie batur pro opere bono: nec legem habuit in oppositum.

8

⁋ Secundo arguitur contra eandem conclusio nem. Petrus religiosus vouet totam hanc regulam ac si voueret vnam copulatiuam ex omnibus statutiin regula compositam. ergo cuicunque statuto contraueniat: suo voto obuiat. & per consequens peccat. Dices sicut aliqui: profitens non promittit se serua turum regulam: sed obedire praelato secundum re gulam & constitutiones. Contra hoc arguitur. Suso piens sacerdotium licet non promittat se dicturum horas canonicas: & celebraturum: cum tamen veli esse sacerdos / tenetur facere ea quae illi officio incum bunt. ita de episcopo, curato, & docente artes con tingit. ergo regulam aliquam profitens quocumque modo loquendi vtatur / tenetur facere illa quae illius professionis sunt.

9

⁋ Respondetur conceden do quod feligionem profitens tenetur seruare illa qua illius professionis sunt. Nihil est quod aliqui dicunt alios aliis cautius & prudentius vouere: nulla enim verborum est vis seu cura. nam sicut sacerdos promittens se velle viuere pro statu sacerdotali tenetur ad ea quae sacerdotio incumbunt: sic alter factus sacerdos nihil loquens tenetur ad eadem: & antece denter vult exequi ea quae officio illi incumbunt. Ad nodum igitur argumenti respondetur conceden do quod profitens vouet totam regulam eo modo quo regula obligat. & cum regula obliget ad aliqua sub poenam peccati mortalis: ad alia sub poe na peccati venialis: ad alia sub aliqua poena si inferatur: eo modo vouens obligatur & non aliter: non secus ac si vouere copulatiuam ex tribus statutis: quorum a. obligaret ad mortale: b ad veniale: & c. ad aliquam punitionem / si inferatur. Nam idem est vouere haec tria vota: & vo uere se facturum a. sub poena peccati mortalis: b sub poena veniali: & c. sub punitione aliqua si inferatur. Et sicut dico de his tribus: ita de omnibus di cendum est. exemplum in simili. vouens regulam euan gelicam / vouet eam adimplere eo modo quo hominem obligat. modo aliqua sunt praecepta: quaedam prohibitiones: & quaedam sunt monitiones & consilia. primo rum transgressio est mortalis: posteriorum non est peccatum nec proprie transgressio.

10

⁋ Tertio arguitur. Forte conditor regulae non cogitauit de peccato in transgressione: vel si cogitauit / nihil circa hoc statuit. er go hominium expositio innititur debili fundamento.

11

⁋ Quarto. aliqua verba videntur importare vim praecepti in regula: aliqua vero non: sed propter ardu tatem materiae capimus ea loco praeceptorum. sed quam do hoc sit: dubitant sapientes: & inter se contradicunt: sic vt nesciatur: vtra pars sit vera. & ita manebit regisa anceps: quando homo peccat & quando non.

12

⁋ Respondetur ad tertium quod religionum institutores seu fundatores prudentes & perspicaces per verba ostenderunt suam intentionem. Et licet non cogitaue rint de quolibet in particulari: an sit peccatum necnes volebant tamen astringere religiosos suos ad suam regulam seruandam sub poena peccati secundum iudicium prudentum: & regulam eorum iudicio ex ponendam reliquerunt: ac scite & ex industria tacuerunt de transgressionibus quae non sunt peccata: ne per hoc religiosi forent proniores ad transgrediendum statutum.

13

⁋ Ad quartum concedo assumptum. sed videatur si verbum praecepti sit certum & expressum: sic enim non oportet longius inuestiga re. si habeat tantum oneris vt eius transgressio deni gret regulam: iterum est praeceptum. si illa duo concurrant: iam est luce clarius esse praeceptum. Et quamuis sit du bium inter sapientes quando sit praeceptum, & quin non: tamen non est dubium de peccato apud prudente. in casu au tem ancipiti sumatur pars securior / periculum relinquendo: sicut in aliis contractibus fit. hoc enim nihil mali contra regulam arguit. Nonne vides in lege gratiae contractus ambiguos: & aliqua quae videntur habe re vim praecepti prima fronte: quae tamen non habent intentionem praecepti? vt Marci. vii. Christus praecepit discipulis ne cui dicerent miraculum a se factum. & tamen non obligauit eos vt non diuulgarent illud. Quaedam etiam habent praeceptum in intentione: sed non in modo. vt Exodi. ii. Non furtum facies. per verbum imperatiu modi. Quaedam habent & intentionem praecepti & modi. vt est illud Ioannis. xv. Hoc est praeceptum meunvt diligatis inuicem.

14

⁋ Quinto arguitur. homo tenetur confiteri quamlibet transgressionem regulae. sed nemo tenetur confiteri nisi mortale: ergo quelibet transgressio est mortalis. Respondetur, nescis probare maiorem quando constat quod sit talis.

15

⁋ Contra quartam conclusionem & documentum illic positum arguitur sic. Minores habent sub vi praecepti / non vti calceis: & tamer vtuntur sine peccato, vt videmus. In super in regioni bus frigidis, vt in Scotia, & Norpegia, in hyeme est molestum & durum indui calceis incisis siue sar daliis. immo contingit delicatum senem illis vtentem religionem eorum profitentem / aegritudinem aut mortem in cidere. ergo tum rigor illius statuti relinquendus est.

16

⁋ Ad primum respondetur negando minorem: quia induuntur calceis duntaxat superne excisis: alioquin integris & bene suppactis. Nam & Marci. vi. de apostolis ad praedicandum missis scribitur. Sed calceatos sandaliis. vbi glossa Bedae. Vt neque pes te ctus / neque nudus ad terram. Sandalium autem no est ca ceus. Dicere vero quod prohibeantur induere calceos in conis sicut Paulus Burgensis dicit in loco allegato: nullo modo est apparens. Ad secundum respondetur quod assuetus in pueritia indui sandaliis / eis optime in se nio vtitur sine laesione: quemadmodum est de facie: & sicut assuetus dormire sine velamine in capite, non incidit in morbum. sed senex contineat se domi, in tem plo, vel in schola alios docendo ne morbum incidat. Etiam quando deambulant, calefaciunt pedes. aut eos stam do aut sedendo moueant. motus enim localis est ca lefactiuus. scio tamen quod necessitas non habet legen In itinere autem vbi nullus occurrit pannum superponant. quantum tamen possibile est caueant ab illis cerimoniis praetereundis ob malam sequelam. Vbitatur. An religiosi pecscent comedendo carnes. Respondetur. multiplices sunt religiosi. aliqui enim sunt el quibus carnes non sunt interdictae ex re gula vel ex statutis capituli. vt minores: religiosi sancti Augustini, certis diebus. Alii sunt quibus sunt prohibitae carnes extra necessitatem: vt Benedicti ni. & de istis est dubitatio an peccent carnes come dendo. Sed respondeo quod abbas cum eis potest dispen sare, vt pro causa rationabili comedant carnes in conclaui seu domo aegrotorum: & vt opinor extra re fectorium in alia domo / aliquos vocando, vel aliquibus dando facultatem: sic vt ordinarii aliqui ma neant in refectorio comedentes pisces. sicut in Bri tannia faciunt multi. regula nanque hoc permittit & pontifex in capi. Cum ad monasterium. sic inquit. In refectorio vero nullus omnino carne vescatur. Raritas autem piscium & eorum caritas, vel religiosi debilitas potest esse causa sufficiens dispensandivt carnes comedantur. Et idem opinor probabiliter posse fieri apud Britannos: qui licet piscibus abundent, non tamen habent copiam vini. Et licet Carthusienses diu viuant: non est tantus rigor in non esu carnium Benedictinis quantus Carthusiensibus. & potissimum apud eos qui ab antiquo hoc habent: modo sit probabile principium de iusta causa ab initio: vel non constet de opposito: hoc seruato vt semper in bono numero sint religiosi / pisces comedentes in refectorio: & omnes abstineant certis diebus vt faciunt. Et istud patet. xx. q. iiii. cap. fina. & de consecra. dist. v. c. Carnem. Et forte non est mortale comedere carnes abbate dispensante sine causa: vt putat beatus Thomas in primo quotlib. & loannes Gerson. caueant tamen quantu est possibile se cundum verba & intentionem regulae. & cap. Cum ad monasterium. ponderabis sine glossa vlla.

17

⁋ Hacte nus quomodo quaelibet transgressio deliberata no tabiliter contraueniens alicui trium votorum essentialium est mortalis. Dico etiam quod aliqua statuta possunt esse tantae molis ad coseruationem trium voto rum: vt ipsis contrauenire sit peccatum mortale. An au tem aliquid sub poena peccati mortalis obliget: cognoscitur penes duo. Vno modo quando habetur hoc verbum teneantur, vel aequiualens cadens distincte super vnum faciendum. vtpote, fratres minores teneantur non equitare nisi in casu necessitatis. si autem ponatur in fronte totius regulae, non est idem: quia tunc ex vi verbi super totam regulam cadit: vt in solu tione secundi argumenti diximus. Secundo modo cognoscitur penes vtilitatem materiae quam statu tum tangit, quod tanti est ponderis in coseruatione regulae, vt sine eo regula patiatur difficultatem vt in vigore maneat, quando vero illa duo concurrunt, notum est. Aliqua autem sunt consilia & decentia, vt quod fra tres doment carnem suam: non loquantur in coenobio: quae prudens iudicat non esse magni ponderis: quorum transgressio non est peccatum, si no sit conteptus vel superioris prohibitio. na mitius agitur cum lege qui cum ministro legis.lit. de arbi. l. Celsus. Volens tamen re ligiose viuere, eniti debet omnia in regula contenta ad vnguem conseruare ob securitatem & ne alios scandalizet: nec praeterire illa. quae parui momenti videntur. ne assuetus pusilla praeterire successu temporis maio ra praeuaricari non formidet. Hinc enim pedetentim religionis feruor extinctus est

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 19