Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 3

An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter
1

IAm vidimus quomodo panis transubstantietur in corpus Christi, & vinum de vi te in eius sanguinem: & quis sit panis ille qui in corpus Christi transubstantiatur: cum capost transubstantiationem corpus Christi sit adorandum. Quaeritur Tertio An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter. Notato hic duplicem esse positionem realem (aliqui enim verbaliter discrepant: & in eadem sententia conueniunt) aliqui volunt solum conditionaliter corpus Christi ado randum in eucharistia: placet aliis quod categorice potest adorari corpus Christi in eucharistia.

2

⁋ Pro solutione quaestionis ponam sicut in caeteris aliquas conclusiones: quarum Prima est haec, non est mihi euidens quod corpus Christi continetur in hac hostia. probatur. stat panem non fuisse triticeum, vel sacerdotem non intendisse consecrare: vel non protulisse verba necessaria consecrationi: & tunc non fuisset consecratio. Secundo arguitur ad idem, non est certum praesbytero an consecrauerit: ergo non est m hi certum. tenet consequentia: quia ipse pot hoc melius depraehendere, quam ego. antecedens patet. stat eum no esse baptizatum: & sic non est sacerdos. Stat insuper epscum non ordinasse eum. igitur.

3

⁋ Secunda conclusio. ha beo certitudinem morale sufficientem quod corpus Chri sti transubstantietur: ergo sub speciebus panis est corpus Christi. Haec consequentia est bona: quia certitudinem moralem habeo de ante: ergo talem habeo de conse quente. si enim aliqua consequentia sit certa, & antecedenscertum: consequens eadem certitudine est certum: sed cer titudinem moralem habeo de antecedente, quod patet. videmus quod nulla est difficultas de baptismo nati inter christianos, & notos parentes: tum ex par te parentum & patrinorum: tum ex parte baptizan tis & viciniae. De intentione episcopi non cadit dis ficultas: nec de intentione sacerdotis quin ordines suscipere intendit: & facere illa quae probum virum decent. quilibet enim est praesumendus bonus donec de opposito doceatur, non docetur autem oppositum de hoc sacerdote, prout supponitur.

4

⁋ Tertia conclusio. licet categorice adorare corpus Christi in sacramento eucharistiae: vel sub spe ciebus illis quas eucharistiam putamus probatur conclusio. certi sumus certitudine morali quod illic corpus xpsi conti neatur: ergo categorice possumus ips adorare. Secundo arguitur ad idem. si naon le categorice adorare illd quod illic in speciebus continetur: hoc est quia stat in casu corpus Christi illic non contineri. sed hoc non obstat, quod ptet cum sit ignorantia inuincibilis, quemadmodum erat de lacob Liam prima nocte cognoscente. Dicis. in cultu latriae debetur maior indago quamcirca rem vxoriam. Contra. to tus populus sic categorice adorat corpus Christi. si subito leuetur corpus Christi inter manus sacerdotis vel deferatur ad infirmum, subito omnes ad genua se prouoluunt categorice adorantes: nec aliud inquirunt. igitur. Amplius. audiens praelatum praedicare haeresim cuius oppo situm non tenetur scire, & assentiens, no peccat. Idem erit in proposito: dato namque opposito antecedentis non con duceret audire multorum sermones.

5

⁋ Contra hanc tertiam conclusionem arguitur sic. sequaeretur quod si diabolus transfiguraret se nunc in angelum lucis vel in deum: possem illum cultu latriae reuereri. consequens est falsum, igitur.

6

⁋ Respondeo quod illud potest facere angelus tenebrarum deo illud per mittente ad probationem fidei nostrae, an in ea va cillemus: an persistamus, secundum illud. ii. ad Co rinthios. xi. Angelus tenebrarum se transfert in angelum lucis. sed nego sequalam de illo. nam hoc est inso litum: & per scripturam edocemur a talibus cauere Matthaei. xxiiii. Multi venient in nomine meo (dicit dominus) dicentes, ego sum Christus: & seducent multos. In talibus spiritus probare oportet si ex deo sunt. Primae Ioannis quarto. & non assentire talibus assertionibus: sed iudicium intellectus assentiend suspendere: & per consequens adorandi: sicut in vitis patrum de quodam viro sancto legimus ocu los claudente: dicete angelo tenebrarum. nolo Chri stum videre in hac mortali vita: sufficit mihi in patria. videre. & sic daemodo illusus euanuit. Cum enim illud sit insolitum, nullo modo est assentiendum quod est deus quousque sufficientissime de hoc doceatur, nec simplex sibi solicredat: vel etiam doctus, quousque deum super hoc implorauerit: & alios sapientes super hoc consultauerit: nisi sufficientissime super hoc ce tificaretur, quemadmodum diua virgo quae diu medita ta est in angeli insolita salutatione, sicut de ea dicit Euangelista. Cogitabat qualis esset ista salutatiohoc est multum poderabat: & angelo respondente: ad huc obiecit, quomodo fiet istd: nec vllo modo assensit quo ad erat ei sufficientissime reuelatum: & forte reuelatione interiori a deo. Sic Lucianus praesbyter non cre didit Gamalieli quousque tertio appuit. modo sacra mentum eucharistiae e solitum & commune: & ratissime contingit quod corpus Christi non continetur in illis speciebus: & nos fugit quando hoc sit: propterea non est simile.

7

⁋ Secundo arguitur contra eandem conclusionem. melius est conditionaliter adorare corpus Christi in eucharistia, quod patet. vtpote ego adoro corpus Christi si sub istis speciebus sit. & non aliter. tunc si non sit sub illis speciebus non adoratur ado ratione conditionali, quae non tenet conditione non existente. & si adoratur categorice: adorando stat panem adorare.

8

⁋ Respondetur: & si melius esset conditio naliter adorare corpus Christi in eucharistia / non impu gnatur conclusio in quae dicimus illud licere. Secundo nego quod sit melius. multis namque simplicibus daretur occasio existimandi quod corpus Christi num quam contineretur sub illis speciebus. Sicut enim non est adorandus rubus conditionaliter si illic sit dominus vel angelus: be semel Moy si ita contigit: ita eucharistia non est adoranda conditio naliter si semel bis vel ter non sit consecratio: cum op positum ferme semper contingat, nec constat nobis quando non contingit. fateor tamen quod quandoque adoratur corpus Chri sti in eucharistia conditione tacita: hoc est si sciretur quod panis non esset in corpus Christi transubstantia, tus, nullo modo sic adoraretur. sed hanc conditionem non expedit apponere ei: nec est hominium consuetudo, nec doctus debet eam apponere expresse: esto non daretur ei occasio propinqua assentiendi quod num quam corpus illic contineretur: sed sufficit ei orare alio rum more: nec fodere cisternas nouas in hac parte debet: ne ex suo habitu alios ad hoc inducat. bene autem sentiat de proximo & sacerdote & episcopo donec doceatur de opposito.

9

⁋ Tertio arguitur. ex conclusione sequitur quod idololatria non esset peccatum: consequens est falsum: ergo & antecedens. consequentiam tamen declaro. sit ita quod non sit consecratio realiter: tunc sortes adorat hoc quod illic continetur, quod est panis. modo adorare panem cultu latriae est idololatria. Dicis sicut quidam, non stat quod quis credat & velit adorare diabolum: & tamen adoret deum nam credens adorare deum: & eum adorare volens, si sor tes ponatur loco eius non adorat sortem sed deum: sic in proposito credens adorare corpus Christi: & hoc vo lens, non adorat panem, sed corpus Christi. Contra. hoc non soluit argumentum: quia bene sequitur. hoc adoras cultu latriae: hoc est panis, ergo panem adoras cul tu latriae: expositorie, antecedens habes concedere: ergo non potes negare consequens. Maior patet per conclu sionem: quia categorice adoras quicquid illic contine tur. & minor est nota ex hypothesi.

10

⁋ Propterea aliter respondetur ad argumentum, negando sequalam, quod idololatria esset licita. Illic enim non est idololatria: ldo lolatria est cultus deo debitus: creaturae culpabiliter ex hibitus. qui si ex ignorantia inuincibili creaturae atribuitur: non est idololatria, sed latria: dato quod creaturae attribuatur, quemadmodum si Iacob Liam prima nocte cognouit vt est probabile: licet sit quaestio facti: in copula illa quo ad eum erat castitas con lugalis: licet nullum esset coniugium in nocte illa: & si Lia sit excusanda ob patriae consuetudinem & praeceptum paternum, etiam respectu Liae erat castitas cmuniugalis. sic omnino est in proposito. et si essent duo sortes & plato: & platoni constaret quod ibi non esset corpus Christi: summum cultum contento. sub speciebus tribuens esset idololatra: non autem sortes cui non constat: cum sit ei ignorantia inuincibilis: sed bene colit contentum cultu latriae. Non tamen sunt propter ea Tartati & alii excusati a cultu latriae: cum summum cultum illi tribuant: cui tribuere non deberent: sed tenentur sapientum monitis acquiescere. Pronunc supponitur quod corpus Christi est colendum cultu la triae & non hyperduliae: licet difficultas sit verba lis: vt in nona distinctione tertii prolixius deducemus: & sic crux Christi & species assistentes in Eucharistia coli possunt. plebs tamen non tenetu exacte scire distinctionem inter corpus Christi & species. Contra hoc arguitur. dicitur quod sacerdos debet consecrare: & non leuare hostiam non consecratam: ne populum ad idololatriam cogat: & per consequens categorice adorans si cultu latriae colat panem, peccat. Respondetur. de communi mo do loquendi non est vis. Sacerdos enim dat occasio nem populo quantum est de se. hoc est male agit: & populum priuat a suffragio debito: nec in sacramen to veritatis dolo & fictione vti debet. populus au tem non peccat. quo fit quod creatura pura vt panis, obiectum materiale latriae: non autem formale: hor est dicere: illum cultum panis terminat: sed corpus Christi est obiectum formale: hoc est gratia & ca talis cultus: quo colitur hoc contentum sub speciebus: obiectum inquam formale de per accidens. deus au tem est obiectum formale per se: & radicale.

11

⁋ Quarto arguitur. Si eucharistia esset adoranda categorice cultu latriae: sequeretur quod etiam corpus sortis esset adorandum cultu latria categorice. consequens est inconveniens & nusquam pra cticatur. declaro consequentiam. posito quod nunc sor tes sumpsit Eucharistia: saltem debemus eucharistiam in eius stomacho adorare quam constat esse in eo: sicut adoramus eucharistiam in pyxide delatam per vrbem: & ex consequente Sortem ratione illius

12

⁋ Respondetur. hoc argumentum non est contra conclusionem: sed quaerit vnum aliud: ad quod dico quod nec Sortes est adorandus, nec corpus Chri sti in stomacho Sortis. Ad hoc primo est com munis visus. Secundo nescitur quamdiu corpus Chr sti illic maneat ob specierum alterationem. Tum tertio dato quod constet: ne hominem adorare videamur: corpus Christi non est illic adorandum saltem exteriore adoratione: secus est de corpore Christi in pyxide: quia palam est quod pyxidem nor ndoramus.

13

⁋ Ex istis omnibus patet quod corpus Christi est categorice in eucharistia adorandum nec adorare panem tamquam obiectum materiale ex igno rantia inuincibili sufficienter arguit idololatrian immo latriam infert. secus est ex ignorantia vincibili: crassa, vel supina. Stat insuper credere & vel le adorare corpus Christi: & panem adorare: sed non adorare panem. Adoro enim importat actum volun tatis: & propriam facit praecise appellationem, non autem quando praecedit: sed sub disiunctione ad alias ratio nes appellat. Vlterius patet istam non esse de fidecorpus Christi continet sub hac hostia: sed assensus eius est certus certitudine morali: quae errori in terdum non repugnat. Ista autem conditionalis bene est de fide. si sacerdos dixit verba sufficientia super hac materia debita cum intentione debita, illic est corpus Christi. In super quando est apparitio insolita al cuius colendi: suspendendus est assensus credendi cum actu voluntatis quousque de illo complete doceatur secus est de Eucharistia consueta. Et forte similis difficultas poterat contingere dum Christus erat viator: vt si alicui ignoto contigisset Christum vide re. deinde si tali aduenienti Iacobus Alphei loco Christi ab aliquibus putatis probis ostensus fuisset: non peccasset Iacobum colens. secus est nuncEt persimilis difficultas verti potest de sanguine mi raculoso in terra, quando est probabile dubium an realiter sit sanguis Christi. Quamdiu eni est tale dubium debs actualiter conditionaliter adorari cultu latrit quando autem sufficienter constat ber non citra certitudinem fi dei, quod sit sanguis Christi: non amplius est ponen da conditio actualis, sed tacita.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 3