Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 33

An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit
1

⁋ Distinctionis Decimaequintae Quaestio Trigesimatertia. aS ecime quintae ve Vaeritur quito. an inste casus sit vsurarius. sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a. pa gum annue valentem centum sterlin gorum libras in pignore. sortes tenet a. pagum & fructus eius col A Aligit. xx. annos. & demum suas bis mille libras recipit. lsto casu supposito vtrinque argumentor. Ad partem negatiuam per defi nitione vsurae: quia capit lucrum vltra sortem vi mutui: quotannis enim percipit centum: & hoc. xx. annis: er go colligit bis mille libras sterlingorum in illo tempore qui octodecies mille francos valent & amplius: & in fi ne capit sortem. & hoc facit ratione mutui: quia ab omni bus mutuum appellatur. Ad partem affirmatiuam argumentor. hic casus passim inter viros honestos admittitur: nec a sapientibus reprobatur: erp? est licitus.

2

⁋ Pro solutione quaestionis ponam pro positiones. quarum Prima est. mutuans, nont capere pignus ad securitatem: vt sit securus de i habenda forte: vel tenere aequalens vel chirographum: & etiam a fideiussore mutuatarii potest accipi pignus. probatur conclusio. si non liceret recipere pignus vel hypothecam: hoc esset ideo: quia capiendo committeret vsuram: sed hoc est falsum: quia non capit dominium recepti vi mutuationis: cum dominium penes mu tuatarium, vel fideiussorem maneat: & non recipit vi mutui: sed vi securitatis: & vt seruetur indennis. modo multi magnam iacturam mutuando fecerunt. ipse au tem vult se ab illo praeseruare solum, proximo faciens gra tiam de mutuo. Sic Thobias cepit a Gabelo pignus. Thobiae primo. & ouerb. xx. dicitur. Tolle vestimentum eius qui fideiustor extitit alieni: & pro extraneis aufer pignus ab eo. hoc est: licite tolle re potes. & hoc nisi mutuatarius sit in illo casu in quo mutuans tenetur ei mutuare. de quo casu est illud Exodi. xxii. Si pignus a proxio tuo acceperis vestimentum: ante solis occasum reddes ei. Ipsum enim est solum quo operitur indumentum carnis eius: nec habet aliud in quo dormiat. Litera satis explicat quod necessarium est mutuatario habre pignus pare noctumo. Idem habetur Leuitici. xxv. & Deute. xxiiii. & de vsuris cap. i. Ex quo colligitur quod l ac cipere pignus: & extra necessitatem mutuatarii ipsum detinere. Si vero sit in necessitate, est ei pro tempore illo reddendum: & postea ab ipso accipiendum quando est ex tra necessitate. Si autem vasa argentea, torquem aurtanaut annulos in pignore habeas: quia haec non sunt proxio necessaria: non teneris ei illa restituere, quo ad solutionem mutui tui habeas.

3

⁋ Secunda con clusio. si sit vera ratio impignorationis in titulo uaestionis sortes committit vsura. Dico ( vera ratio im pignorationnis) quia si pignus ad mutuantem de iure spectet: vel quia habet proprietatem in pignore: & mutuatarius dominium vtile: iam non est vera ratio impignorationis: & hoc cum interesse & poena sufficienter in quaestione praecedente exclusum est: quia ponimus quod fructus in sortem non supputet: nam si illos supputet potest fructus colligere: vt dicitur Leuitici xxv. & de vsu. cap. i. quia sic per fructuum collectionem annuam sors attenuabitur: sic scilicet vt in fine vigesimi an ni teneatur restituere pignus. & hoc si vltra labores & impensas & sortem colligat: quia hoc est commune qui expensae quae fiunt gratia fructuum colligendorum & conseruandorum a malae fidei possessore: deducant vt patet de resti. spolia. c. Grauis. Probatur. conclusio lam capit lucrum extra sortem vi mutui: quia nulla alia ratione accipit vt suppono.

4

⁋ Tertia conclusio. pEr fatus casus in titulo quaestionis propositus cum circum stantiis qua in praedicto casu addi solent: non est vsu rarius: sed est vera emptio annui redditus probatur. nullo modo est mutuum: ergo est alius contractus & non nisi emptionis: ergo est vera emptio. quod non sit mutuum, probatur: vel hoc esset quia apud vul go loquentes vocatur mutuum: vel ob aliquid aliudsed nec hoc nec illud, igitur. Non secundum vt in prosequutione probabit, nec primum. nam. iiii. Regum. vi. quidam comodato acceperat securim a proximo: & tamen dicebat Heliseo. Heu heu domine mi, & noc ipsum mutuo acceperam. modo securis non erat res vsu consumptibilis: ergo non erat mutuum. & iiii. Regum. iiii. Heliseus dixit viduae. Vade & pete mutuo ab omnibus vicinis tuis vasa vacua non pauca. & de, hoc crebro est sermo in scriptura sctam: vt Lu cae sexto. Commoda mihi tres panes. & tamen in panibus est mutuum. & modus loquendi contin gere poterat, quia forte in hebraeo idem terminus, licet aequoce. comodationem & mutuum importat. isi cut crebro in lingua gallica & britannica euenit. ergo si ex parte obiecti concluditur aliquis contractus esse alius quam noinetur: idem erit ex parte circumstantiarum: cum circa idem obiectum non modo specie sed numero dentur virtutes specie distinctae, & vitia simite. secundum Hilarium. & habetur de verbo. sig. ca. Intelligentia. vbi scribitur. Intelligentia dictorum ex causis est assumenda dicendi: quia non sermoni res sed rei est sermo subiectus. Semper enim debemus attendere inte tionem loquentis & non verba. itur. de ver. sig. l. Nepos Proculo. &. it. de reg. iu. Seper in stipulationibus ad causam dicti recurredum est. que accum. Cum dilecti. & Augustinus in libro de duabus animabus ait. Non est facienda controuersia in verbis cum res constet. Stat ergo quod vocetur mutuum a loquentibus & non sit mutuum. Haec enim consequentia non valet: vocatur a vulgo hic contractus mutuum: ergo est mutuum. Stat ergo oppositum consequentis cum antecedente quod non est mutuum: & tamen vocetur mutuum. sicut non sequitur iste vocatur leo: ergo est leo. vel ego vocor maior vel magnus: ergo sum talis.

5

⁋ Insuper ratione argumentor. hic contractus habet aliquid repugnans cotractui mutui vel contra eius substantiam: ergo nullo modo est mutuum. Tenet consequentia: quia licet vnus contractus possit habere aliquid praeter suam naturam: non tamen potest habere aliquid contra suam substantiam: & sibi repugnans. Assumptum pa tet: quia in mutuo mutuatarius est obligatus restituere sortem: in isto autem contractu qans agros & recipiens pecuniam nullo modo est obligatus restituere sortem a communi hominum consuetudine, sed potest redimere quando restituit sortem: hoc est: datur ei facultas vt iterato ematquando vult quod mutuatarius sit obli gatus restituere sortem, quod patet, quia est plus ciuiliter mutuanti obligatus quam donatarius donatori qui na turaliter ad vicissitudinem obligatur. Si ergo mutuatarius plus ciuiliter mutuanti obligatur: mutua tor habet contra eum actionem: quia obligatio ciuilis est mater actionis. modo non videtur alia actio ni si ius repetendi sortem: & ad hoc in foro contradi ctorio cogetur. Et quia de donatione incidit sermo: patet ratio per simile. si darem mutuo tibi. xx. aureos nummos ea lege vt eos abs te nunquam repetam nec eris mihi obligatus eos restituere nec aequalens: nec aliquid loco eorum. Quamuis enim ille vocet contractus mutui: in re tamen est pura donatio. Cum enim liberaliter scu gratuite tibi. xx. aurei tradantur & ciuiliter: non es obligatus restituere aliquid loco eorum. Sed quia in proposito additur illa circumstantia pignoris, & perceptio fructuum receptorum: non potest esse donatio, nec est impignoratio proprie dicta: quia licite colliguntur fructus quos colligens non computat in sortem: & pignus in manu domini perit. sed hic si vocatum pignus pereat con suetudine hominum: mutuans nihil aliud vnquam habebit a mutuatario: ergo dominium rei est in ipso eme te vel vocato mutuante. Nec videtur aliquis alius con tractus dabilis quam emptionis: ergo est contractus emptionis.

6

⁋ Praeterea. si sortes dicat platoni: emo abs te ius recipiendorum quotannis quinque scutorum dam do tibi mille scuta tamquam praecium mercis emptae: & damdo tibifacultatem redimendi illud ius, cum mille dederis, & plato consenserit: nemo dubitat quin ille sit contractus emptionis licitus. ergo si Titius dicat Meuio. Meui mutuo tibi mille aureos irreuocabi liter nisi redimere volueris, ea lege vt quotannis. l recipiam dando tibi facultatem ius illud extinguendi cum mihi mille meos scilicet capitale vel mutuum dederis. & Meuius assentiat. Tunc sic. prior contractus est licitus ergo & posterior. tenet consequentia, quia solo nomine a priore distat. nam personae contrahentes sunt eaedemsone. vel pone quod sint eaedem numero, hos duos contractus fa cientes: pecuiae & ius recipiendi similes & pacta. cum quibus res & pecuniae sunt transsatae, sunt eadem: igitur contractus sunt idem. tenet consequentia: quia sola vocis mutatio sni hil in re mutetur no potest facere rerum mutationem. Quia iste contractus sit licitus patet: quia non est melior conditio vnius quam alterius iudicio prudentum: nec contractus est aliquo iure naturali vel positiuo irritatus. igitur est licit De iure naturali hoc sequitur ex probatione prioris partis: quia si sic, hoc maxime esset quia est vsura sed hoc non: quia nec est mutuum: nec vera impignoratio: sed est estptio: vel habent circumstantias aliquans ab hominium consuetudine: quod cum emptione maxime convenit Quia autem vtriusque conditio sit aequamlis patet. vulgo sic vocatus mutuator dat. xx. pro vno: centum pro quinque mille pro quinquaginta. modo homines emere patent terrasic irredimibiles. nam idem est in valore habe mille promptu secundum hominum prudentiam pecuniam ad honi sta negocia scientium applicare: & habie ius recipiendi annue. l. vt est in proposito. Propterea istum contracti voco licitum: in quo vnus diues alteri mutuat verba liter pecuniam ad aliquod officium applicandam cum condit onibus expressis & tacitis contractui inhaerentibus: vt po te mutuas pro. xx. habebit ius recipiendi quorannis vnum: nec mutuatarius cogi potest ad restituendum. datur tamen ei facultas redimendi: & illud ius extinguendi dam do rantum mutuanti quantum ab eo accepit in vocato mutuo. & si ager vocatus pignus quocumque casuper eat: incendio, hostibus, vel alluuione: mutuator non habebit aliud: quia res perit in manu domi ni: tamen ipse dominus illius agri potest ab illo dominio inuit deponi quando soluitur ei sors principalis. Do tibi analo giam. obligo me tibi vt dem tibi hos meos agros in fine anni valentes annue. xv, quando dabis mihi mil le. tu non habes pecuniam in promptu: sed in fine anni colliges mille: sed interea temporis hostis inuadit regnum & meos agros: & sic peeunt in manu mea qui eram verus dominus: & tamen habebas ius illos a me emen di. Ex isto patet quod si mutuem tibi centum scuta ci hac conditione vt ea ad libitum tuum teneas: & tamen sir gulis annis quibus ea tenebis, dabis mihi quinque saluo capitali: ille contractus est licitus & nullo modo vsuratius. nam cum ponatur irreuocabilitas in con tractu: renuncio reperitioni: nec teneris dare cap tale nisi volueris, non enim possum te ad hoc cogere.

7

⁋ Contra hanc solutionem arguitur sic. neuter contrahentium nec scilicet eptor nec vem iitor vel ne mutuans nec mutuator: quocumque nomine voces ni refert: propter nostrum enim appellare non mutatur species contractus: sicut propter nostrum affirmare vel negare nihil mutatur in re. Primo Peri hermenias. & contractus a mutuo ratione circumstantiarum distrahitur: s cut homo mortuus a vera ratione hominis. Neu ter inquam istorum cogitauit de emptione & venditione: ergo non consenserunt in emptionem & venditionem. consequentia tenet, quia voluntas non fertur in incognitum. modo consensus est actus vo- luntatis.

8

⁋ Respondetur. licet consensus & termini impot tantes actum animae interiorem intellectus vel voluntatis appellent suam propriam rationem logice loquendo: talibus nexibus non est innitendum. Distinguo quod noncogitant vel consentiunt in emptione. vel forma liter, & sic concedo: vel aequalenter: & sic nego: quia volunt ambo contrahere contractu (recitatis cir cunstantiis) quid est licitus & vera emptio: licet vocel mutuum propterea aequalenter consentiunt in emptione & hoc sufficit: siue hoc sciant / siue eos lateat. Exem plum. scis illud a remotis esse animal: sed de qua specit te fugit: sit gratia exempli asinus. bene sequitur. hoc animal vides: ergo hunc asinum vides. & simiter hoc animal emere vis: ergo hunc asinum emere vis. esto te fugiat quod sit asinus. sicut logice loquendo: asinum vis emere & non vis emere asinum. & hunc asinum scis esse ani mal: sed hoc animal nescis esse asinum. Et licet contrahentes credant, hoc est assentiant quod hic contractus sit mutuum: non tamen oportet quod peccent. nam quaestione tertia vidimus quod crebro homo licite capit vltra sortem aliquid etiam in mutuo: sed hoc non est vi mutui: sed vi alterius lucri. patet autem credere hunc contractum esse de nu mero illorum. Et ex isto potest ingenium hombons soluere pro magna parte quaestionem de mote Florentinorum. sed quia aliqua sunt adhuc huic quaestioni impertinentia: adhuc quaestionem sequentem subnectam.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 33