Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 5

An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii
1

TErtio intendo inqui rere an consuetudo patriae suf ficiat pro obseruatione tam ieiunii quaedragesimalis, quam cuiuscunque alterius ieiunii. & gratia illius obiter attingere conaQbor: quam vim legis consueti tudo in communi habeat. Et vt materiam consuetudinis aggrediar: Arguitur probando quod non peccat quis non seruando leiunium ecclesiae: vbi ieiunium consuetudine est abrogatum. & sic argumentor. Galli solum ieiu nant apostolorum profesta quae glossa numerat in cap. Consilium. de obseruatione ieiuni. his ver siculis compraehensa. Petrus & Andreas Paulus cum Simone ludas Vt ieiunemus nos admonet atque Mathaeus. & tamen Innocentius tertius dicit quod omnium apostolorum vigiliae habent ieiunia in cap. praefato, praeter vigilias Philippi & Iacobi quae incidunt inter pentecosten & pascha: quo tepore nullum est ieiunium necessitatis. lxxvi. distin. s. Non autem. nisi in vigilia pentecostes ex consuetudinem. & praeter vigiliam Ioannis euangelistae, quia occurrit inter festa natalia. & tamen non est dicendum quod Galli in hoc peccent: cum non dicatur eis: & hoc iandiu obseruauerint. Respondetur. con suetudo Gallos excusat ne peccent.

2

⁋ Sed contra hoc arguitur. primi Galli haec ieiunia frangen tes non peccabant: & tamen tunc non erat consue tudo: ergo non sola consuetudine deobligantur Galli a ieiunio istorum apostolorum. Probatur maior: quia dato opposito sequitur quod Gallorum patres comede runt vuam acerbam: & filiorum dentes non obstupuerunt. & sic per consequens ex patrum nequitia lucrum consequaerenter. Praeterea ex multis malis non red ditur vnum bonum. ergo ex multis actibus fractiuis ieiunii culpabiliter, num quam dabitur fractio ieiunti inculpabilis.

3

⁋ Respondetur negando ma iorem. & ad probationem concedo quod successu tem porum filii non peccabant. Ad secundu concedo quod malorum congeries est malum: sed post multa mai la tandem succedit bonum. sicut post multam pluuiam succedit serena dies. Primi enim contraue nientes praecepto scito tali peccarunt: pari forma & secundo anno sequenti: & sic consequenter quo usque consuetudo fuit introducta more praescriptionis. sicut toto denario annorum detinere alie num est peccatum: & in fine illius decennii non est alienum: saltem cum possessione bonae fidei nisi teneatur more legum Caesarearum quod posses sor malae fidei praescribit. Habes analogiam. In aliquibus autem non est opus tanta mora: vt patet in beneficiorum collationibus. & casus est expressus in cap. Cum olim. de causa possessi. & pro- rie. Sed contra istud arguitur. Cum Sortes gal us adultus primo anno fregit ieiunium: ille primus actus genuit malum habitum: iterum actus secundus ma lus genuit similem habitum malum, priorem inten dentem. & sic tandem habebis quod ex decem actibus malis generabitur habitus malus qui inclinabit in fractionem ieiunii. xi. anni. & illa fractio est bona per te: & per consequens habitus malus & vitiosus inclinabit in actus bonos & laudabiles. Quia fractio in. xi. anno sit vel esse possit laudabilis: non est opus suadere. quod habitus ille est malus, clarum est, quia semper ex acti pus malis habitum vllum generantibus malus habitus generatur. Et vlterius actus. xi. anni erit bonus pari ter & duodecimi: ergo generabit habitum bonu, quam quidem habitus bonus intendit priorem malum. & be ponas eos differre in specie moris vel malitiae: sunt tamen eius dem speciei specialissimae entitatiue: quod ad intensionem formae sufficit: cum sint in eodem subiecto primo. sed quia horum argumentorum solutiones ex tertio depen dent: & illic ad ea respondemus, transeo.

4

⁋ Contra instud arguitur. hic popu us demonstrando Gallos est subiectus pontifici: & ille popisltls, demonstrando Britannos. ergo consuetudo gallorum non potest praescribere contra iegem pontificiam. & eodem modo nec consuetudo Britannorum. Prae terea. consuetudo non plus roboris habet quam lex. modo quando lex superioris & inferioris contradicunt / seruanda est lex superioris, quod declarat Au gustinus de proconsule & imperatore. & recitat Magister in fine Secundi sententiarum. ergo si gal i praecipiant vnum: & pontifex aliud, paredum e pon tifici: vbi non oblique praecipit: quemamodum est hic. & consuetudo Gallorum non plus valet, quam lex eorum ergo Gallorum consuetudo pontificiam legem eneruare nequit. Forte dicis, consensus pontificis tollit legem eius: cum toleret Gallos non ieiunare haec profesta. modo qui tacet consentire videtur. Conra hoc arguitur. Pontifex Leo Decimus forte ne scit consuetudinem hanc. Notum est enim quod mul tae sunt consuetudines inter Christianos leges po tificum abrogantes, quae Leonem Decimum fu giunt. Et istud expresse patet per Bonifacium Octauum cap. i. de constitutio. libro sexto. vbi sic dicit. Licet Romanus pontifex qui iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere, constitutionem condendo posteriorem: priorem (quamuis de ipsa mentionem non faciat) reuocare noscatur: quia tamen locorum & personarum singularum consuetudines & statuta, cum sint facti & in facto consistant, potest probabiliter igno rare, ipsis (dum tamen sunt rationabiliora) per con stitutionem a se nouiter editam (nisi expresse ca ueatur in ipsa) non intelligitur in aliquo derogare

5

⁋ Propterea aliter dico: quod non requiritur consensus pontificis ad hoc vt legem pontificiam abro- get consuetudo: consensus inquam expressus & in particulari super illo casu: sed sufficit virtualis Scit enim Romanus pontifex quod vnusquisque in suo sensu abundat. Ad Romanos. xiiii. & hoc in positiuis humanis. Quod enim vni regioni es vtile: alteri est inutile. Et istud patet. Cum quaesitum est ab Alexandro Tertio de celebratione fe sti trinitatis: respondit: vt patet in cap. Quonia de feriis. S. vltimo, his verbis. Praeterea festiuitas sanctae trinitatis secundum consuetudinem diuei sarum regionum a quibusdam consueuit in octa uis pentecostes: ab aliis in dominica prima ante aduentum domini celebrari. Ecclesia siquidem Romana in vsu non habet quod in aliquo tempore hu iusmodi celebret specialiter festiuitatem: cum sir gulis diebus gloria patri & filio & spiritui sanct& caetera similia dicantur ad laudem pertinentia trinitatis. Vides quod hic Romanus pontifex dicit locorum consuetudines esse seruandas: nec op esse habere oculum ad consuetudinem Romanam. Et Hieronymus ad Lucianum. Illud breui ter te admonendum puto: traditiones ecclessast cas praesertim quae fidei non officiant, ita obseruandas vt a maioribus traditae sunt: nec aliquorum consuetudinem aliorum contrario more sub uerti. Nam diuturni mores consensu vtentium approbati legem imitantur. institutis de iure naturali gentium & ciuili. s. Ex non scripto. Haec leg interpretatur, & est optima legum interpres. hoc es traditionum humanatum robur dat: abrogat: vel derogat. Nam quod vno tempore expedit, alio tempore non conducit. quod patet exemplo. lu niores enim doctores theologi Parisiis primi deliberauerunt ante seniores vt Lyranus ait. Exodi xxiii. nunc autem seniores primo deliberant.

6

⁋ Ex isto infertur quod consuetudo veniens post legem, eam e medio tollit.

7

⁋ Secundo sequitur quod lex veniens post consuetudinem, eam euertit. Si enim iam maximus pontifex praeciperet gallis leiunare apostolorum profesta: iam eorum consuetudo esset e medio sublata. Et patet ratione. Lex posterior praecedentem tollit: & testamentum sequens praecedens dirimit. sic rescriptum posterius rescriptum prius euertit: potissimum si est mentio de priore in legibus autem non est opus mentione: quia cum maio re libramine et maturitate promulgatur lex quam conceda tur rescriptum. & consuetudo non plus roboris habet quam lex. igitur. Patet aliter hoc idem. quia nisi sic: Bo hemi communicantes sub vtraque specie essent excusati, dicentes se velle seruare suas consuetudines: quamuis Romanus pontifex praecipiat oppos tum, & concilium Constantiense.

8

⁋ Tertia propositio. sequens consuetudo particularis vnius loci tollit consuetudinem praecedentem in eoden loco: non autem in altero. Prior pars patet. lex se quens tollit praecedentem. igitur. Secunda pars patet: quia vnus locus non tenetur seruare consuetudinem alterius. quod declaro exemplariter Galli non tenentur ieiunare totiens quotiens Britanni. Omnia enim praecipua festa nostrae domi nae ieiunant Britanni: licet lex praecipiat ieiunare solum profestum assunptionis. econuerso pinguiorem collationem Britanni in quadragesima faciunt quam Galli. & consuetudo interprtatur quomodo ieiunium quadragesimale sit seruandum supposito quod sit de iure humano, vt in quaestione secunda huius materiae diximus. Nonne vides, in Francia quod in diebus sabbatinis: inter festum natalis Christi & purificationis, Galli vescuntur carni bus: nec oportet respicere ad causam nostrae dominae: qua ante purificationem non egrediebatur, siue passa sit morbum siue non, quia pars negatiua estnota: sed sufficit consuetudo: a quocumque habuerit initium. Patet aliter Cathalanenses in omnibus diebus sabbatinis extra qua dragesimam vescuntur aliquibus carnibus: non autem Britanni vel Galli, & consuetudo sufficit ad excusam dos Cathalanenses.

9

⁋ Quarto sequitur. si aliquis ca nonista diceret Gallos peccare eo quod non ieiunant apostolorum profesta, ostendendo eis icap. Conci lium. ipsi non est parendum nec aliis. sed merito explo dendi sunt. Probatur. nullus tenetur relinquare laudabi lem consuetudinem pro assertione viri legem abrogatam al legantis. Ex isto patet concludendo quod consuetudo no est paruae auctoritatis. Consuetudo enim est altera natura. secundo metaphy. Alicui in iuuentute potest adhiberi paulati parum veneni: sic vt fiat ei naturale venenum comedere: nec grande venenum in fine erit illi toxicum. nimirum ergo quod consuetudo more le gis sit obligatoria.

10

⁋ Sed contra ista arguitur. Aliqua consuetudo non obligat sub poena peccati. ergo male dictum est. Anices patet de non comedentibus carnes in quai ta feria in Scontia Britanna: quia passim illic abstinet ab esu carnium.

11

⁋ Responsio: consequentia est nulla: quia non diximus quamlibet consuetudinem esse obligatoriam: sed aliqua est obligatoria, & aliqua consultoria: vt nuprime de legibus diximus. Aliqui enim prudentes come dentes carnes in quarta feria non reputant se peccare. vnde pro consuetudine semper habeatur oculus ad adultos & prudentes: & ad maiore partem popistoli: non autem ad foeminas & puerulos, & ad minorem partem.

12

⁋ Secundo arguitur. Cathalanus in Gallia non potest vesci carnibus: & tamen est consuetudo suae regionis: igitur solutio nulla. Hic respondet Paludensis quod seruanda est consuetudo propriae regionis. sed dico illud esse falsum. Seruabis consuetudinem regionis ad quam vadis. sic enim respondet Amb. Augustinu sciscitanti an Monica maitr sua debebat ieiunare sabbatum. & recitatur. xii. distinct. c. Illa. vbi sic dicit Auustinu scribens ad lanuarium: Mater mea Mediolanum me sequuta inuenit ecclesiam sabbato non ieiunantem: coeperat fluctuare quid ageret. Tunc ego consului de hac re beatis simae memoriae Ambrosium episcopum. At ille ait. Cum Romam venio: sabbatum ieiuno: cum Mediolani sum, non ieiuno. Sic & tu ad quamcumque forte ecclesiam veneris, eius morem serua: si cuiag non vis esse scandalo nec quenquam tibi. Hoc cum matri renunciassem, libenter amplexa est. Volebat ergo Ambrosius dicere quod Romae ieiunabat sab batum: & tamen illic non traxit moram, sed Me diolani in suo episcopatu. Dico ergo quod Catha lanus Parisiis non debet contrauenire mori galli co. Et si peregrinus fuerit, seruabit sententiam isto rum carminum. Si fueris Romae Romano viuito more: Si fueris alibi viuito more loci. Et per con sequens nati apud septentrionales vt German & Britanni, licet longiorem comam in sua patria nutrire possint quam meridionales: non tamen cum apud meridionales dant operam literis. tunc enim eorum quibus conuiuitur sequenda est consuetudo. Sic graecus inter latinos in pane aximo consecrabit & vxori suae reddet occulte debitum. Non enim est ius humanum sed diuinum: quod debet sine scaun dalo latinorum implere. Celebrantes tamen secun dum consuetudinem regionis suae in aliena sunt excusandi: quoniam in eadem vrbe sunt crebro varii ritus celebrandi, nec conducit addiscere non uum vsum. Neque respiciendum est ad locum paruum vt ad Carthusiam & ad similia. Non enim quaero casus qui raro contingunt. vt si Sortes fue rit inter Aethiopes & alios infdeles, an posset seruare consuetudines eorum.

13

⁋ Tertio arguitur. Ali quam humanam legem consuetudo non tollit: ergo nullam tollit. Antecedens patet in capi. Ci venerabilis. de consuetudinem. vbi dicitur. Cum ingi tur haec non tam consuetudo quam corruptela merito sit censenda, quae profecto sacris canonibus est inimica &c. ergo consuetudo aliquam legem humanam non tollit: quod erat probandum. Hoc idem patet. in cap. Messana. de electione. in cap. Ad abd lendam. de filiis presbyte. & in cap. aqua. de consecratione eccle. vel alta.

14

⁋ Respondetur, consuetudo contra ius naturae vel diuinum nulla est: sed coi ruptela: quemadmodum est in materiis illorum ca ritum, vt patet inspicienti. sed si fuerit aliqua lex humana & pure talis, consuetudo illam tollit vtro bique. Ex isto patet quando sit corruptela & quan do consuetudo. Primum semper sonat in vitium. & est contra legem humanam nondum adhuc prae scriptam, vel contra legem naturalem vel diuinam. Sed contra dicis. ponitur interdum in ipsa lege quod non abrogetur per contrariam consuetudinem. hoc totu est lex humana: & non potest abrogati per consuetudi nem. quod patet. alioquin frustra poneretur. Quia si concedas non posse abrogari, contra: est lex hu mana: ergo aliqua lex humana non potest tolli per consuetudinem in oppositum. Respondetur. talis lex est humana. & quamuis ipsa esset sublata per con suetudinem in oppositum: non superflue ponerei quia ostendit mentem legissatoris multum velle illam legem a subditis seruatum iri. Potest etiam apparenter dici quod lex illa non potest abrogari. quia se cum affert impedimentum inuolutum.

15

⁋ Nunc vidimus quomodo vim legis approbata consuetudo obtineat: & quod ipsa humanum praeceptum nunc abrogat: nunc interpretatur: & ex illo deprehendi potest quomodo collationes sint faciendae in vespere ieiunii. vbi enim reputati prudentes vi ri comedunt parum panis vesperi in collatione, potes tantundem cum eis comedere. & ex illo conse quens est quod homo potest maiorem collationem in vna regione facere quam in alia. Aliquis etiam vsus comestionem specierum inter superiores admittit. Pauperes tamen vt opinor & inferioris conditio nis homines possunt specierum loco parum sumere panis: ne potus sine cibo assumptus obsit: quia naturam sic conseruat & gastrimargiae stimulum non excitat. Species enim sunt & rarae in multis lo cis & carae: quia omne rarum carum. Irca hanc quaestionem aliquas formabo dubitationes. Prima erit. ar istimulus gastrimargiae possit in nobis extingui. Hic respodet Martinus ma gister quod non. dicit tamen quod stimulus libidinis potest in nobis totaliter extingui. & id rationis affert, quod quanto diutius abstinemus ab vsu cibi: tanto ma gis stimulus gastrimargiae inualescit: & per oppo situm stimulus libidinis decrescit. lstud non iudico verum de stimulo libidinis. Aliqui enim diu abs tinuerunt a tetra libidine, qui occasione modica data in eam inciderunt: queadmodum btuns Augustgin dicit in quadam epistola quod aliqui de quibus non magis dubitauit quam de Hieronymo, in hoc facinus corruerunt. Probatur hoc idem auctoritate abbatis Abra hae. in secunda parte vitae patrum, in libello de dis cretione. Cum enim senex vnus diceret se extinxisi se fornicationem, dixit Abraham. Patres sancti alligant passiones & non extinguunt, ac si diceret Temperantia & bono habitu stimulus gastrimargit claudi potest: ne effrenis contra rationem insurgat extingui autem non potest. Collatione quinta patrum con morantium in Scythica eremo: probat Cassianui stimulum gastrimargiae in nobis non posse extin gui, per quedam sene qui dicebat quod pater suus re liquerat eum multis creditoribus deuinctum: & quo libs die satisfaciendo creditoribus omnibus, nisi vni satis fecit, quod perbelle senex exposuit de stimulo gastri margiae. & in collatione duodecima abbatis Chaeremo nis dicit. Quisquis igitur extractus a confabulationibus ociosis & mortificatus ab omni ira ac sollicitu dine: curaque mundana: duobus tametnum paximatiis fuerit quotidiana refectione contentus: & aquae satia tate subtracta: quietem somno trium aut quatuor ho rarum sperando in deo in sex mensibus, reperiret hoc possibile. Volebant dicere patres quod aliquis stimulus claudi potest. sed stimulus Gastrimargiae est natura lior quam stimulus libidinis: quia inclinat in comestio nem cibi vitae necessarii. Quantumcumque enim aquia la in altum volitet: necessarium est vt ad ima descen dat pro habendo cibo. Stimulus autem nihil aliud est quam appetitus sensitiuus naturaliter in sui obiecti prosecutionem inclinans. respectu autem variorum obiecto rum vario modo impellit. & propter varias inclinationes non refert si hos stimulos varios appellauerimus. sicut intellectus & voluntas ab Aristotele secundo de anima diuersae potentiae reputantur.

16

⁋ Secundo dubitatur: an bruta gau deant aliquo alio sensu quam gustus & tactus. & ratio dubitandi est quia in prima quaestione de ieiunio diximus sobrietatem & abstinentiam esse circa sensum gustus & tactus: qui nobis communes sunt cum brutis. In illis igitur duobus solum sensibus videntur bruta voluptatem habere. & hoc expresse dicit Ari stoteles tertii Ethicorum decimo. Bruta non gau dent aliis sensibus a gustu & tactu nisi per accidens. hoc est per relationem ad sensum gustus & tactus. dicente ipso Aristotele. At neque caetera anima lia voluptatem nisi per accidens per hosce capiunt sensus. Neque enim odore leporum: sed esu gaudet ca nis. odor autem sensum ferit, neque voce bouis leo sed esu: per vocem autem scit illum esse propiquum, atque hoc ipso gaudere videtur.

17

⁋ Sed contra hoc arguitur. aliquae aues gaudent cantu vt perdix quae ducitur ad rete aucupis in equo ficto, dulcedine cantus: secundum illud Alani. Fistula dulce canit vo lucrem dum decipit auceps. Idem patet de stumo, Philomela, & psittaco, & de cane leporario & aliis tanibus venaticis. nam cornu venatorio audito tripudiant & laetantur. Fortasse dici potest quod magnus iste sonus, pruritum in corporibus canum & auium generat: gratia cuius exultant.

18

⁋ Secundo arguitur. Pauo ex visu pennarum oblectamentum ca bit: & superbit: ergo non solo gustu & tactu voluptatem accipit. Sed forte dicis, non capit volupta tem in visu plumarum, quod patet, quia sic sic: tan tum voluptatis caperet in alterius pauonis plumis quantum in propriis, quod est falsum, sed laetitiam capit in habendis illis plumis tanquam propriis. Potest tamen dici quod propositio Aristotelis no est vtrobique vera. sed in multis brutis habet verum: & ita tenet Pe trus Ebonensis in commento penultimi problema tis vigesimae octauae particulae problematu Aristi Nos autem in nobis experimur oblectamentum cuili bet sensui inhaerere.

19

⁋ Ecce stimulum gastrimar giae nunquam in nobis extinguibilem: qui tamen ad mo derationem deduci potest, quod diligentissime facere curabis: quia sic tetram illam luem libidinis vitam viri maxime denigrantem facile domabis: quam si in chamo & freno alligatam habueris: nun qui funis a tua manu excidat. Cum vigilantia enim quantumcumque petulans fuerit, pessundare potes ne vnquam tibi dominetur.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 5