Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 5

An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato
1

⁋ Distinctionis Decimaeseptimae Quaestio Quinta. Vito quaeritur specialiter de casibus reseruatis. an Thomo hominus peccata non reseruata lcum reseruatis: teneatur omnia illa curato confiteri. Verbi gratia habeat Sortes nouem peccata rum. xnon reseruata: & vnum reseruatum. Praemitto quod superiores ex industria sibi aliquos casus reseruant: a quibus inferiores absoluere neque unt. & hoc propterea vt peccatores non sint ita pro pesi ad peccadum: sed a peccatis abstineant: propter erubescentiam quam habent superiores adeundo: & propter salubre consilium quod ab eis expectare habent in poenitentia iniungenda. Et propterea sunt aliqui casus papales maximo pontifici reseruati: aliqui episcopales: aliquos etiam casus sibi reseruant curati propter similem causam. Sane ob hunc finem / casuum reseruatio foret vtilis: si nihil aliud quod tantum in re publica obest propter istud, quantum hoc statutum prodest, consequeretur. plerique enim sunt qui non adeunt superiorem ex verecundia: sed manet in peccato mortali: & tamen confiterentur sufficienter inferio ri praelato omnia peccata sua. Quapropter non meo oportet respicere ad bonitatem vnius legis: sed ad malum quod occasione illius legis sequitur. declaro exemplariter. bonum esset nullam inueniri famosam mulierem in vrbe Parisiensi: sed a prudenti legistatore hoc non est dandum executioni: ne deteriora contin gant secundum Augustini in de libero arbitrio. sed ex ista ca suum reseruatione putantur deteriora contingere: de quo qui crebro confessiones audit potest esse rectus iudex: quilibet enim est bonus iudex eorum quae nouit primo Ethico. Credo cum aliis prudentibus patribus quod si non excedant iustum numerum iam reseruati casus saltem sunt in sufficiente numero. curatis vero pleraque debent episcopi relinquere. Si dicas. quare non pos sunt adiugere vnum casum vt alii priores fecerunt Respondetur. si ita procedatur reseruando: quid curatis relinquetur: qui sunt de ordine hierarchico ecclesiae sicut ipsi episcopi ex institutione Christi, quando autem & vbi sit praecisus status: iudicio prudentum relin quitur. Insuper successu temporis aliquid reperit obesse quod ab initio non animaduertebatur. Propter ea quando non constat de casus reseruatione: iudicetur non reseruatus, nec vlterior facienda est in hoc conscientia. per consuetudinem autem loci vel per ius scriptum consuetudine vallatum, cognoscitur casus reseruatio.

2

⁋ Nunc ad quaesitum cuius enodationem difficilem aestimo, casu admisso respondeo quod Sortes debet omnia peccata confiteri curato suo tam reseruata quam non reseruata: vt vultum pecoris sui curatus cognoscat. haec enim est communis via. & debet ipsum curatus a nouem peccatis absoluere si non sit excommunicatus: alioquin non est capax sacramentorum secundum communem vian. a decimo autem absoluere nequit: cum non sit de foro inferioris, quemadmodum enim superior potest absoluere a sibi reseruato: ita potest inferior a sibi concessis. nam per contritionem culpa deletur: & satisfacit ecclesiae praecepto sicut praecipitur. Postea Sortes superiorem qui potest absolue re adibit: cui a. vnicum peccatum reseruatum in confessiones prout moris est) patefaciet: qui eum a pec cato illo absoluet: vel eum remittet ad inferiorem cui tunc facultas est data absoluendi a casu reseruato: nec amplius ille casus est reseruatus. Ex quo patet quod hic duae sunt absolutiones partiales: nec hoc est inconueniens: vt in cuiusdam argumenti tertiae quaestionis solutione diximus de peccatorum partitione post sufficientem indaginem. Et duae erunt poenitentiae iniunctae. Vna a curato de no uem peccatis: altera ab episcopo de a. peccato reser uato. Analogiam do. cupis a me habere completam ab solutionem peccatorum totius vitae tuae praeteritae: primo die audiam. xx. peccata circa quique sensus: & pro illis peccatis iniungam poenitentiam. & sic de aliis die pus ad finem peccatorum vsque inclusiue. dicere etiam quod sit vna absolutio: & quod illae duae partiales vnam integrent: est idem in sententia. lstud autem est melius quam dicere quod prima curati absolutio expectat absolu tionem superioris: & quod factum primum suspenditur: nec ha bet effectum donec veniat secunda absolutio quae primam ratificat: ita vt vrima fiat sub ratihabitione de secunda subsequutura. vt ostendimus per simile in argumento praecedente. quia secundum hoc dicere oportet quod si confitens moriatur antequam adit superiorem: nulla portio poenae peccatis debitae re mittatur: quia hoc dependet a ratihabitione secun dum aduersarios. Et licet non possim hoc efficaci ter deducere: sic tamen suadeo. categorice dicit sa cerdos. absoluo te a peccatis tuis. & ita est communis consuetudo: ergo non dependet ab absolutione superioris. Sed dicis. sic de omnibus peccatis dicit: & tamen non absoluit ab a. reseruato. Contra, no uem sunt de eius foro: & poenitens est contritus: ergo ab illis absolutus est. obex enim ex parte par titionis peccatorum non dat impedimentum. vt ex argumento praecedenti liquet. Praeterea argui tur ad idem. absolutio duo facit: scilicet remittit par tem poenae debitae: & peccatorem reconciliat ecclesiae militanti a qua per mortalem noxam fuit se paratus: nam omnis mortaliter peccans a communicatione sacramentorum est separatus & excommunicatus quodammodo. Sed vtriusque istorum potest esse partitio. de diminutione poenae patet / suc cessiue peccata audiendo & satisfactionem succes siue iniungendo. de reconciliatione ecclesiae etiam patet in pluribus excommunicationibus irretito: qui ab vna potest primo absolui: & postea ab aliis de senten. exemommuni. ca. Cum pro causa. vt am plius distinctione sequenti notum euadet. igitur

3

⁋ Ex quo patet quod aliqua est partitio peccatorum rationabilis vt in argumento praecedenti diximus & iam super hoc duos tetigimus casus. Secundo patet quod curatus virtute clauis diminuit partem poenae debitae nouem peccatis mortalibus: & superior partem poenae debitae a. peccato reseruato: & sic est tanta poena deleta ab his duabus clauibus: ac si superior audiuisset istum ab initio: & eum ab omni bus absoluisset. Sed dicis: ex illo sequitur quod homo tenetur idem peccatum bis confiteri. Distinguo: vel quando quis illi confitetur peccatum qu non potest ab illo absoluere: & sic conceditur. ali ter negatur.

4

⁋ Contra instud arguitur. licet duc copulatiue possint eundem baptizare: & eandem hostiam consecrare: tamen oportet vnum esse mi nistrum sufficientem totius effectus sacramenta lis sine reliquo. ergo in confessione vnus debet es se minister sufficiens respectu effectus poenitentialis, scilicet diminutionis totius poenae vi clauis quemadmodum si duorum vterque baptizet: vterqui est causa ministerialis characteris baptismalis. ergo sacerdos non potens absoluere a casu reseru to erit causa ministerialis sufficiens totius effectus: vel nihil facit ministerialiter ad effectum poenitentiae: sed solus superior potens absoluere a casu ri seruato, quod dicere non potes. quia superior non po test hoc facere omnibus peccatis sibi non detectis quemadmodum non potest absoluere ante vllum peccatum auditum in confessione. Forte dicis. vn sacerdos consecrat corpus Christi sub speciebus panis: & alter sacerdos consecrat corpus Christi sub speciebus vini. & sic sacramentum Euchari stiae diuiditur. simile erit hic. Hoc non valet. quia illic sunt duo sacramenta: a seinuicem non depen dentia: sicut est de variis ordinibus. licet enim sacer dos non debeat consecrare sub vna specie quin sub altera consecret: potest tamen de facto conse crare sub vna non consecrando sub alia.

5

⁋ Respo detur, non est idem in sacramento poenitentiae & in sacra mentis assignatis. in variis enim sacramentis vario mi procedendum est: tam in ministris quam in forma. nam in bapti smoi confirmatione / Eucharistia / & ordine requiritur vni tas ministri: non autem in matrimonio. & idem vi detur in extrema vnctione: quando vt videmus, s quis est statim moriturus: in variis partibus inun gitur a variis sacerdotibus. sic in proposito curatus absoluit ab omnibus peccatis sui fori: & diminuit ministerialiter vi clauis partem poenae peccatis sui fori debitae. sic facit superior de peccato sui foris ita vt sit diminutio tantae poenae ac si omnia pec cata essent confessa soli vni ab omnibus absolue re potenti, nec maior gratia virtute operis opera ti infunditur. Contra hoc arguit quidam grauis theologus neotericus. Sacerdos non potest absol uere quempiam ex industria tacentem de aliqu bus mortalibus: & alia confitentem: vel ante cor fessionem integram: ergo nec in casu nostro. Re spondetur. in argumento non est magnus color. Ioan nes Gerson putat non esse necessarium confiteri peccatum reseruatum inferiori: & dicit se non au dere damnare sic facientem. sed nos viam commu nem tenemus quod peccata sint singula inferiori con fitenda: licet dictum cancellarii non careat proba bilitate.

6

⁋ Sed Durandus in hac distinctione dicit hunc modum includere aliqua inconuenientia. Pri mum: quod ille qui est confessus omnia peccata sua in feriori puta curato suo, teneretur omnia peccata ite rum confiteri superiori: puta episcopo vel eius poe nitentiario: quod est magnum inconueniens. quia quam uis rite confessus possit si velit iterum confiteri: quoi tamen ad hoc obligetur: non videtur rationabile. Respondetur negando quod includit aliqua inconve nientia: & nego primum esse inconueniens, quan do quis est confessus illi primo qui non potest ab omnibus absoluere. & hoc tenendo sicut Ioannes Gerson existimat, quod poenitens debet esse parat confiteri omnia peccata sua superiori si ea audire voluerit. Hic tamen ego iudico magis probabile quam dictum cancellarii. quod non teneatur omnia con fiteri superiori: sed sufficit reseruatum vel reserua ta ei confiteri, nec talem auderem dicere esse in sta tu damnationis. Non habeo autem pro inconue nienti quod homo teneatur idem peccatum bis con fiteri de per accidens quando primo est confessus illi qui non potest absoluere: quia ad hoc tenetur secundum communem viam. Sed contra hoc ai guit Cancellarius per theoricam doctoris subtilis. tunc duo possent contra vnum testimonium fe re: licet male agerent. & forte crimen erit plectendum vltimo supplicio in foro exteriori. Si haec Thec rica intelligatur vniuersaliter nego eam: cuius fa sitas manifesta est in religiosis: in quibus expres se dicit cancellarius non esse inconueniens quod bis idem peccatum confiteantur. & nego quod testimo nium confessorum contra confitentem vllo mo do acceptabitur in foro exteriori quamuis essent mil le. Ad secundum argumentum Durandi quod est: frustra fit confessio illi a quo non speratur absolu tio. si intelligas de totali absolutione: hoc nego: & quamuis non esset absolutio vllo modo vt in confes sione facta laico: adhuc confessio potest esse vtilis ob peccatorum verecundiam & eorum contritio nem annexam. Etiam habens casum reseruatum non tenetur simpliciter confiteri inferiori: sed poterat su periorem primo adire qui se ab omnibus absoluii set.

7

⁋ Vnde adhuc pro clariore intelligentia ponam propositiones vel dictis corollarias vel corollario rum pellibus indutas. Prima propositio. Confessio quae fit inferiori integre & de omnibus peccatis non habet absolutionem respondentem. hoc est abso lutionem ab omnibus. Secundum corollarium est confessio quae fit superiori de solo casu ad eum pertinente non est integra. Durandus tamen infert haec tanquam inconuenientia: quae rationi consentanea di co. & dictum epilogando seu recapitulando colo rabitur. Tertio sequitur quod falsa est illa opinio quam secundo loco inter opiniones quatuor in hac ma teria Durandus recitat. dicit haec opinio: quod inferior audit totam confessionem & de omnibus absoluit: remittit tamen confitentem ad superiorem non quod dem vt absoluatur a peccato: sed vt absoluatur ab obligatione praecepti quo tenetur se praesentare superiori cui reseruatur cognitio talium peccatorum. lstud non valet: quia per hanc viam suffice ret episcopo vel eius poenitentiario peccatum dicere & protinus abire contra communem praxim eci clesiae: nam homo peccatum reseruatum confitetur & absolutionem sumit ab eo & poenitentiam iniunctam,. Secundo reprobatur haec opinio: quia peccatum reseruatum non est obiectum vel materia in quan potest agere curatus: quia de suo foro subtrahitu quod probatur: quia Romanus pontifex vel episcopus inferior populum subtrahere potest ne sit de foro ferioris. nam dato opposito non esset difficultas. & cum putemus eos hoc posse: hoc ipsi ponunt inesse. Recitat Durandus alias duas opiniones quas impugnat: post multa concludens quod opus est pro hac difficultate magna, solenni discussione & de terminatione Romanae ecclesie, quod dictum timorem incussit Ioanni Gersono: adeo vt in sermone in coena domini habito dicat. Haec est tam profunda difficultas vt Durandus exercitatissimus in istis tractando hanc materiam dixerit quod expediret ha bere super hoc papale consilium.

8

⁋ Quia inam longiuscule materiam tractando euagatus sum: paucis modum quem cre do verum conformiter ad praxim ecclesiae ponam: ipsum colorando: & obiectiones aliorum per apparem tes similitudines refellendo. & si hoc contigerit: alio rum rationes cuiuscunque auctoritatis fuerint, non erunt magni pendendae. In primis dico quod superior potest sibi aliquem casum reseruare, a quo si inferior absoluere tentauerit, nihil facit: quia peccatum non est de suo foro: sicut sacerdos non absoluit non sub ditum.

9

⁋ Secunda propositio. Non debet superior reser uare casus occultos: hoc est peccata volutatis non ex euntia in actum exteriorem: nec peccata multum exprobrabilia interdum minoris culpae si non exeant in aliorum scandalum. Ratio est: quia multa talia pec cata sunt communia: quemadmodum sunt peccata carnis & magnae infamiae: quae homines non libenter confiten tur: & signanter superioribus. Et licet aliqui arcean tur ab his peccatis ratione reseruationis: tamen (vt opinor) plures periclitantur propter eorum reseruatio nem, superiorem non adeuntes: plerique enim suapte na tura sunt verecundi: potissimum iuuenes vtriusque se xus. Episcopus ergo curam sui gregis habens de bet accersere aliquos probos curatos, senes, & circumspectos, assuetos confessiones audire: & eorum comsilio vti. & si de aliquo casu reseruando dubitetur: vtantur hac maxima. Si plures arceantur a peccato re seruando a, quam peccent omittendo confiteri a. reser uetur. sin aliter, non reseruetur. Quemadmodum enim medicina non adhibetur corpori vero: nisi toti composito putetur plus prodesse quam obesse: et si maiori par ti corporis prosit: licet paruae parti noceat: nihilo tame minus adhibetur: sic debet esse de medicina spirituali praeseruatiua in corpore mystico.

10

⁋ Tertia propositio Sortes habens decem peccata potest in primis adire superiorem: & illi omnia peccata confiteri, quam eum absoluat ab omnibus: vel si poenitentem ad inferio rem mittat: nihil est amplius reseruatum. Potest etiam solum reseruatum peccatum confiteri illi, potissimun si reliqua audire noluerit: adeundo inferiorem & ei confitendo omnia. vel poterat incipere ab inferiore / confitendo ei omnia: & suscipere absolutionem ab eo de omnibus non reseruatis: & postea absoluetur de re seruato a superiore. Ratio quare debet alteri eorum omnia confiteri, est: quia ita est in communi consue tudine ecclesiae: & in saniore opinione doctorum conformiter ad deum qui non dimittit vnum morta le sine alio. Poenitens enim debet integre omnia mor talia occurrentia confiteri: alioquin non absoluel nisi in certis casibus quorum iste non est vnus. Vlterius dico quod non caret omnimoda probabilitate dictum cancellarii dicentis se non audere damnare hominem peccatum reseruatum non confitentem inferiori. Probabilius tamen est apud me si omnia confessus sit inferiori: ipsum non teneri integram con fessionem facere superiori, quamuis superior velit op pofitum.

11

⁋ Sed remanet neruus quem multi plus ponderant de confessionis partitione. qui vt frangatur: ner vllus scrupulus illic maneat: onedo confessionis parti tionem rationabilem. Antiqui namque doctores bene sentientes, & item grauis iste theologus cuius paulo ante me tionem feci: in hac parte conveniunt quod post sufficientem indaginem peccatorum si homo confiteatur omnia pecca ta sibi occurrentia non tenetur iterato illa confite ri. & ponatur quod post confessionem occurrat ei memoria mortalis peccati nondum confessi: quod sit b. iste tenetur confiteri b. secundum omnes. & addo, non tenetur b confiteri priori sacerdoti: ergo potest b confiteri alteri. Vlterius stat quod aliqua peccata homini occurrant etiam non reseruata quae non teneatur confiteri: sed de illis tacebit, & reliqua confitebitur. quod patet exemplariter in aliquibus casibus quos ponit Altisiodorus in quai to. videlicet de occisione fratris sacerdotis ex alte ro parente: & de circumstantia quam consueuit sacerdos plerunque reuelare: vel de enormi luxu qui erit causa quare sacerdos mouebitur ad libidinem: vel si quis propriam neptem cognouerit quae est filia sacerdotis. In his enim casibus non tenetur poenitens sua peccata confiteri sacerdoti: vt aliorum opinione reprobata recte dicit. Et multiscius ille beatus Thomas i hac distinctione quaestione. xiii. ar. iiii. in responsione ad quintum dicit. quod in casibus illis in quibus proba biliter timet poenitens sibi vel sacerdoti ex confes sione ei facta periculum: debet recurrere ad superiorem vel ab eodem petere licentiam alteri comfitendi. quod si licentiam habere non possit: idem est iudicium quod de illo qui non habet copiam sacerdotis. vnde magis debet eligere laico confiteri, nec in hoc casu transgreditur aliquis praeceptum ecclesiae: quia praecepta iuris positiui non se extendunt vltra intentionem praecipientis: quae est finis prae cepti. Haec autem est charitas secundum apostolum. Confessionem laico faciendam non approbo: re liqua omnia suscipio. cum enim scandalum passi uum ex infirmitate vel ex ignorantia probabiliter imminet: esset contra charitatem tunc illi sacerdoti peccatum detegere, nec protunc stringit praeceptum diuinum de confitendo: quamqui immineat articulus mor tis. ligat enim solum cum possumus: hoc autem possumus quod iure possumus. Ecce ergo secundum casum in quo peccatum actu occurrens non tenemur confiteri. sed prior casus est lucidior: in quo mani feste patet quod poenitentia sacramentum a duobus ministris sumit suum effectum quo ad remissionem poenae culpis debitae: & forte etiam quo ad gratiam in fusam virtute operis operati: quando peccatorum par titio est rationabilis. & cum manifeste hoc ab omni bus concedatur: & ab isto arguente: quare mirabitur super hoc in casu reseruato: cum illam partitionem rationabilem confiteatur tota ecclesia? modus est ergo securus: nec opus est vlla pontificis di terminatione super casuum reseruatorum confes sione. vt dicit Durandus.

12

⁋ Ex quo patet negan dum esse quod iste postremus dicit: quod inferior non debet tentare absolutionem priusquam fuerit per superiorem a reseruatis absolutus. & nego quod sacramentalis absolutio omnia remittat vel nuila, nego vlterius, si sit vnus casus quem remittere non possit quod penitus nihil operetur: quia vitiatur vtile per inu tile quando non recipit diuisionem: immo dico quod recipit diuisionem. & improbatio illius est nulla: quod virtute clauis nihil remittitur: quando de industria homo tacet de peccatis. dico enim si praeter ratio nem taceat: non esse in bonitate consequentiae co lorem.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 5