Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 48

De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus
1

Vaeritur secundo. vtrum iste contractus tani societatis sit licitus: atradidit b. centum florenos vt eos expendat in negociationibus ita vt b teneatur a. reddere centum florenos qualitercunque per eant. & si quod lucrum inde obuenerit: debeat b. dare a. aliquotam partem quam a. protunc specificat: scilicet dimidium vel huiusmodi: aut dimittit quantitatem huius pendere in beneplacito b. si autem nullum lucrum obueniat: nihil teneatur b. dare a. nisi capitalem pecuniam.

2

⁋ Circa praedictum contractum tres comperio modos dicendi. & quia nullus illorum mihi placet, quartum modum ponere propono. Primus modus dicendi est Asonis, & Accursii auditoris eius in. l. Si non fuerit. itut. Pro socio. & sequitur Panor. in capi. Per vestras. de donationibus inter virum & vxorem. Positio autem eorum in propositionibus sequen tibus stat, non est societas sed verum mutuum: & a. capit lucrum a b. ratione illius contractus: ergo con- tractus est vsurarius. vis argumenti est probare quod non est societas, quod sic probant. pactum adiectum est contra naturam societatis: igitur non est societas. antecedens probatur: quia de natura societatis est quod sociorum partes sint aequales nisi aliud sit dictum. Non negatur quin agi possit in contractu quod ad vnum pertineant duae partes lucri & ad alium tertia: si is qui plus debet habere / plus contulit societati vel pe cuniae vel operae cuiuscumque artis: alioquin non opor tet. Ratio assumpti est quia societas est quoddam ius fraternitatis. & haec est ratio specialis quare ex vi pacti talis societas non valet quamuis in aliis contractibus pactum oppositum teneat. Hoc dictum & eius robationem / Asonis, & Accursii sequitur Gof. & Ioan. Cal. in repetitione ca. Nauiganti. de vsuris. Sed haec ratio est nulla. nam isti capiunt naturam pro substantia actus. & propterea non oportet distinguere de natura: vt est contractui naturalis: & non cotra eius substantiam: & de natura vt est contra substan tiam contractus. Sed ad eorum intentionem loquendo dico: quod non probant quod dicunt: quod scilicet pactum quod in casu ponitur, sit contra substantiam societatis: puta quod essentiale sit ponenti pecuniam in so cietate esse subiectum periculo. nam mutuatarius vi contractus sine pluri debet subire periculum: quia mutuum est suum: quo non obstante potest pa cisci quod periculum penes mutuantem maneat. sicut superius quaestione tertia de vsuris ad capi. Nauiganti, diximus. & hoc in commodato ex intentione Romani pontificis expressa ostensum est: quod scili cet commodans potest pacisci cum commodatario: vt omne periculum subeat. sic etiam in locatione & conductione ostendimus superius. & cum ita sit in iliis contractibus omnibus / quod pactum appositum non est contra substantiam contractus, sed solum praeter eius naturam (vt verbis Panor. & aliorum vtar) ergo dicere quod est vnum speciale in societa: te: est dictum voluntarium & sine colore, quemadmo dum tu posses dicere quod non potest esse assecuratio in locatione: tamen potest esse in societate. Praeter ta arguitur imperator. Institu. de soci. S De illa. reprobata opinione Quinti Mutii approbat opinionem Seruii Sulpitii dicentis quod societas est licita dato quod vnus habeat duas partes lucri, & alter solam vnam partem damni: quia potest esse refusio per aequiualens. Insuper in eodem loco imperator contra Quintum Mutium dicit quod valet pactio societatis vt quis partem lucri ferat & de damno non teneatur. & dicit hoc intelligi quando tale damnum compensatur. Si dicas. societas est quoddam ius fraternitatis: & in fraternitate vnus non potest suscipere totum periculum. haec euasio est nulla: nam ponens pecu niam potest suscipere totum periculum capitalis: dato quod capitale in fine sit partiendum cum interuso rio ponente operas. & potest esse quod ponens ope- ram sit extra omne periculum: quia alter potest esse obligatus omne periculum subire. ergo non oportet aequaliter partiri omne periculum. Secundo. ponens operam tenetur lata & leui culpa. capiantur reliqua pericula omnia: scilicet de casu fortuito & culpa leuissima. tunc sic arguo. illud periculum subire non est infinitae fugibilitatis: ergo dabile est aliquid tantae expetibilitatis: puta tam grande lucrum: quantae illud est fugibilitatis: ergo cum subire tale periculum sit aestimabile precio: potest pecuniam ponens dare ponenti operas tantum ucri vt libentissime omne periculum subeat: & sic ponens pecuniam seruabit rationem optimae fraternitatis: dando ponenti operam, partem eligibi liorem. Vis ne meliorem fraternitatem quam dare tibi optionem de meliore parte sumenda? Hac autem ratione soluta non opus est respondere ad rationem Baldi in. l. i. C. Pro socio. quia probatio tendit ad hoc quod non est societas, sed mutuum. aliud pondus robationum non affert. Panor. adducit glossam in capi. Plerique. xiiii. q. iii. dicentem. ad hoc vt societas sit licita & honesta inter ponentem pecuniam, & ponentem operam: oportere quod ponens pecuniam: sentiat de lucro & de damno. sed glossa satis conmuniter negatur. licet possit exponi vt intelligatur communiter. vel sic: a non habet maius apparens lucrum quam damnum.

3

⁋ Secunda positio est Hosticun. & loan. Andreae rationabilior: quod contractus est licitus si capitale non sit perditum casu foruito: quia dicunt quod tunc ille qui posuit pecuniam deberet in foro animae remittere. Haec opinio etiam non placet in secundo dicto: scilicet, si capitale esset perditum casu fortuito quod ponens pecuniam tenea tur refundere ponenti operam. Alia autem pars placet. vnde sic argumentor: sicut iam soluendo argumen tum primae positionis argumentatus sum. Illud periculum non est infinitae fugibilitatis. dabile est ergo aliquid tantae expetibilitatis: & per consequens illud periculum est redimibile pecunia. hoc sic declaro. pono quod sortes Parisiensis societatem ineat cum platone Britone solertissimo in arte negociandi: hac conditione: Primo dabit ei decies mille aureos: vt ad paruam Britanniam eat empturus boues / oues / & equos qui vili precio in Britannia ha bentur, & dabit ei tertiam partem lucri interuso rii. Alii multi etiam Parisienses fideles viri vadunt cum illo consocii ad similia emenda pro seipsis. & suppono quod prudentes iudicabunt lucrum futurum vltra impensas & labores consiste re in mille francis gratia exempli. Plato tenetur lata culpa & leui, & talibus periculis est subiectus. Plato quem supponimus circumspectissimum potest habe re pecuniam suam Namnetis per trapezitas seu bancarios. pone ita esse. & pono quod Sortes inter coenandum cum Platone & aliis peritis negociatoribus Parisiensibus paratis ire ad Britanniam loquatur de lucro venturo: & Cicero offerat sorti sexcentos francos pro lucro in fi ne quatuor mensium soluendos: quare sortes non poterit hoc concedere platoni consocio hoc rogantirom pone quod sorte dicente esse periculum tam in lucro qui in capitali, dicat Cicero se paratum subire omne pericu lum gratia trecentorum francorum: periculum inquam ad quod non tenetur Plato: & hoc idem offerat Plato libenter: & cum hoc magnam sibi reputabit factam gratiam. Si po nas haec animalia morti naturali & casui fortuito esse subiecta: hoc est falsum dummodo vigiles pastores ea in itinere minent. vel pone in speciebus, vel aliis mercibus preciosis & raris, & quas facile est adducere: quas abusque Tropico capricorni hesperii occidui ad Britannia paruam nauigio attulelite. Haec ratio mihi persuadet contractum non esse vsurarium: sed pono finem debitum & caetera requisita. Secundo arguitur ad idem. pactum quod non est contra substantiam: sed praeter naturam contractus valet. vt. ff. de po. l. i. & in capi. vnico de commo. Insuper Romanus pontifex in cap. Per vestras. de donatio. inter virum & vxorem. dicit quod dos mulieris potest committi alicui mercatori: vt de parte honesti lucri vir onera matrimonii possit sustentare. Non valet quod alii dicunt, non tamen debet restitui dos si percat sine culpa mercatoris. hoc inquam non valet. & ratio est: quia in illo ca. certabatur quod maritus hu ius satisdaret de dote seruanda: qui erat inopia per res sus. & Innocentius mandat vt det cautionem quam potest maritus: vel saltem mercatori alicui dos com mittatur: qui tamen si non esset obligatus in omnem euentum seruare mulieris pecuniam: peius forte agere tur cum illa quam cum marito: nec voluisset pontifex suffi cienter prouidere mulieri. quod est inconveniens. & si hoc liceat mulieri: non erit vllo modo vsura: & aliis licebit. igitur. Praeterea ad idem est lex. Si non fueritcilite. pro socio. & institu. De socie. Ss. De illa.

4

⁋ Tertia est opinio istius Conradi Sumenhart nec terici, contractum asserentis esse illicitum cum prima opinione: etiam si a. minimam partem lucri velit habere. ratio est: quia habet speciem mutui vsurarii: quia traditio illa quantum est ex forma sua / est forma in qua fit mutuatio: quamuis non sit propria soli mutuationi. & licet intentio possit facere quod non sit mutuatio: tamen illa non constat hominibus. & ideo ille contractus natus est infamare a. de crimine vsu rae. & sic a contrahendo agit contra charitatem sui ipsius. Dicit insuper quod ille contractus natus est scaun dalizare proximum: quia ex hoc accipiet proximus occasionem etiam contractum qui est mutuum vsurarium exercendi. Item si admitteretur ille contra ctus: aperta esset ianua omnibus vsurariis. Dico hanc opinionem nullam: quia pari facilitate dicam quod non licet capere aliquid vltra sortem in mutuc ratione interesse lucri cessantis: cum multo maio- ri colore quam ipse hic dicat. immo ratione damni quod me fingam incurrisse: viam vsurariis aperiam. Has rationes in secunda quaestione de vsura eluimus: nunc autem breuitati studendum est. Introduxi duas leges quas Hostiensis, & Ioannes Andreas pro se allegarunt: quia partim cum eis conuenio. Respondet iste ad. s. De illa. Institu. de soci. vbi dicitur quod valet pactum vt alter non sentiat de damno sed de lucro. dicens hoc intelligi quod licitum sit ponenti operam pacisci vt non sentiat damnum pecuniae capitalis: sed ponens pecuniam non potest sic pa cisci. Hoc non est rationabile quod liceat ponenti ope ram magis pacisci quam ponenti pecuniam: & equae erit species mali in vno vt in alio, non tamen me fugit quod licitum sit aliquid accipere & honestum: & non pacisci de illo accipiendo: vt superius de vsura exemplificauimus, quod mutuator potest gratis oblatum capere a mutuatatio: sed non super hoc pacisci. verum hoc est propter speciale in sua materia. & si donator paciscatur cum donatario vt do natarius sibi aliquid det gratis: iam est egressus extra limites donationis: cum donum secundum Aristote. iiii. Topicorum, sit datio irredibilis: id est, est datio facta non propter aequiualens reddendum datori. Dicit praeterea aliuo: quod a. praeter damnum quod expectat in pecunia capitali in toto vel in parte si perdatur: habet ex pectare etiam damnum in interusorio / etiam si pecunia non perdatur. sicut contra b. sentit damnum perditionis operarum si contingat. Et concludit quod haec solutio est val ida: non autem illa quam dat roan. Cal. dicens quod. S. ille intelligitur non de capitali sed de damnis & lucris contingentibus saluo capitali. Contra Calderinum argumentatur Conradus & bene. si aequitati societatis non obstat quod in lucris contingentibus ex interusorio pecuniae & operarum sint ita inaequales vt vnus: vt puta etiam ille qui dat pecuniam, sentiat lucrum sine damno opposito tali lucro: & hoc non possit esse nisi alter scilicet a. alteri scilicet b. refundat onus alia via: ergo eadem ratione etiam fieri poterit sine incursu iniquitatis, quod alter scilicet a. sentiat lucrum sine vllo damno capitalis pecuniae: dummodo a. refundat b. onus periculi capitalis ei impositum. Dico quod etiam hoc argumentum factorem iugu lat: & probat solutionem nullam quam dicit esse validam. dicit quod non: quia a. praeter damnum quod expectat in pecunia capitali in toto vel in parte si perdatur, habet expectare etiam damnum in interusorio eiusdem pecuniae / etiam si pecunia non perdatur. Hoc totum est verum, sed no dus rei est & pondus totius argumenti quo quilibet vteretur arguendo: cui non est satisfactum hoc totum est redimibile precio: & potest a. releuare b. in hoc quod obligat ipsum b. ad omnia onera periculi subeunda per lucri diminutionem, quemad modum per sortem parisiensem ratione & exemplo argumentati sumus.

5

⁋ Epilogando convenientiam & dis crimen inter has opiniones: meam opinionem recensere & fulcire libebit. Aso & Accursius contractum nominatum in titulo quaestionis dicunt illicitum. non respondi omnibus rationibus eorum: quia pondus omnium consistit in hoc quod dixi soluendo argumentum eorum vnicum. Alia est positio Ho stiensis & loan. Andreae. sed iste contemporaneus noster Conradus contra eos arguens dicit eos sipi contradicere: quia dicunt pactum valere quod po nens pecuniam non sentiat damnum in capitali. si tamen capitale esset perditum in casu fortuito: tunc qui posuit capitale deberet in foro animae remittere. Ipse semper suo more non modo non capit opi niones aliorum, sed nec apparenter mentem eorum verum sparsim dicta sine intellectu ponentium impugnat. palam est quod isti profundi iurisperiti seu Canonistae volunt dicere quod licet pacisci, excipien do tamen casum fortuitum, vel qui de aequitate naturali est excipiendus. Hostiensis ergo & loan Andreas dicunt contractum esse illicitum si in ca su fortuito sit pactio. Et ex isto patet quod sibi non contradicunt, nec argumenta contra eos directa sunt ad eorum mentem. lste tertius Conradus di cit contractum esse illicitum propter speciem vsu rae: licet interdum incidat in hoc quod est contra iustitiam commutatiuam. Dico ego contractum esse licitum etiam in casu fortuito & quocunque alio.

6

⁋ Sed contra istum quartum modum adhuc argumentabor pro Hostiense, & loanne Andrea. stante toto casu inter a & b. vel inter sortem & platonem Parisiis, stat quod animalia in itinere aliquem morbum contrahant: frigore vel fulmine pereant: vel multis aliis modis. ergo est contra iustitiam commutatiuam a platone capere ducentos vel trecen tos francos fixos platone nihil lucrante. Fortasse alicui videbitur in hoc argumento color. sed con sideratis illis quae crebro ante diximus, argumentum non habet apparentiam vllam. ratio est: quia concludit contra verum sicut & contra falsum: ergo est elenchus sophisticus & non ponderandus. assumptum probo, concludit contra vnum contractum quem quilibet diceret licitum / sicut contra hunc contractum. ergo si contra vnum non concludit: vi huius rationis contractum non damnabis Quod probatur: si dem mille aureos mutuo sorti: ipse tenetur dare mihi ratione interesse. xl. aureos: ipse enim est negociator. fures post duos dies ex quo egressus est domo mea tollunt totum capitale: adhuc tenebitur mihi dare vltra capitale. xl nisi inopia pressus fuerit tanta vt licite non possim habere actionem contra eum repetendi. nullo mo do enim est habendus respectus ad illud quod se quitur: sed ad illud quod erat verosimile iudicio rudentum in principio contractus: vt saepiuscu le antehac diximus. Sed dicis. mutuatarius est dominus mutui: & mutuum in manu domini perit. Contra. idem contingit in commodato: vt dicit Romanus pontifex in capitulo vnico illius tituli. & tamen commodans est dominus: tunc si dem centum equos meos tibi commodato cum hoc pacto vt sis subiectus omni periculo / quod accidere potest: & si sine culpa tua omnes in die sequenti pereant more bonorum lob: vel aliter non refert) teneberis mihi ad restitutionem: quamuis ego sim illarum rerum dominus.

7

⁋ Dico ergo ad formam argumenti. postquam aliquis contractus est licitus ab initio & aequus iudicio prudentum in illa arte: vtraquod pars contrahentium habet apparens lucrum. licet enim altera pars postea, siue sine culpa, siue cum culpa in sua negociatione deterior fiat: hoc non inficit contractum pristinum: nec arguit ipsum fuisse illicitum. quod nobis sufficit. & quod amplius est, non tenetur resarcire damnum parti quae imprudenter negociata est / vel casu fortuito incidit in suarum rerum iacturam.

8

⁋ Secundo argui tur, non licet a. capere a be, nec sorti a platone, de quibus exemplificauimus inter arguendum & in casu quaestionis, ducentos vel trecentos francos. probatur sic. nulli licet capere lucrum de pecunia alterius. sed b. & Plato sunt domini istius pecuniae: ergo non licet a. & sorti aliquid capere ratione illius pecuniae.

9

⁋ Respondetur: a. & sortes adhuc sunt domini istius pecuniae: quemadmodum po nens in societatem pecuniam / facit socium suum condominum. sicut econuerso si alter ponat pe cuniam: alter etiam dat ei condominium: ita vt pecunia sit vtriusque indistincte: quemadmodum omnia bona erant Adae, & Euae ab initio orbis conditi. vel si sortes ponit pecuniam & plato ope tam: Plato est condominus illius pecuniae, de qua accipit partiale lucrum. quod autem condominium tradidit ei sortes, & iterato sortes est condominus operarum platonis in illa negociatione exhibitarum, patet: quia ponens pecuniam in societatem non exuit a se totale dominium pecuniae suae: & propterea non recipit de alieno ponens solam pecuniam in sortem: sed de suo, non enim sequitur: pecunia est consocii Platonis: ergo est alienum, hoc est nullo modo eius, quemadmodum de equo in statu innocentiae, qui fuit Euae: non tamen sequitur quod erat alienum ab Adam, id est non eius: licet alienum improprie valde loquendo: id est non solius eius. Dico etiam quod rem assecurari ab alio non arguit assecurantem in re illa habere dominium vllum: immo stat quod assecuratus solus habeat dominium: & assecurans non habeat: sed hoc non est in societate pecuniaria. Hoc sic declaro. cum aromatarius tradidit mihi sua vasa argentea in prandio doctoratus mei: tenebar ex lege caesarea vt in locatione allegauimus, & ex lege consuetudi natia Parisiis obseruata restituere quodcumque vas perdi tum qualitercumque periisset: & tamen aromatarius vasorum solus erat dominus: ego autem assecurans: non dominus Sed dicis. ponens operam in societatem / post societa tis complementum. creberrime refundit totum capitale pecuniam ponenti: vt puta si aggregatum ex capitali & interusorio non sit in fine partiendum: ergo ponens operam nec est dominus nec condominus illius pecuniae

10

⁋ Respondeo. consequentia est nulla, nonne vides quod mutuatarius mutuum restituere est obstrictus: & tamen est solus dominus mutui: quia in mutatione mutuator dominio cessit. Si quaeras an sequatur: sortes est condominus in societate istius totius pecuniae: ergo est dominus istius totius. Dico siue sequatur siue non quid ad a? sed illam concedo: alioquin Adam in statu innocentiae nullius rei fuisset dominus simpliciter. simpliciter autem dico quod sine addito dico. primo Priorum. Sed nisi nobis esset fixus animus diuer sum ab hac materia seu impertinens non aggredien di: mente occurrit replicatio de religiosorum bonis Nam quilibet. xxx. canonicorum sanctae Genouefai est condominus bonorum coenobii: & tamen non dici mus quemlibet illorum bonorum esse dominum Ex his patet aditus ad decisionem cuiusdam quae stionis quam doctissimus Ioannes Eclius gymna sii Ingolstadiensis procancellarius optime meritus, ad nostram facultatem transmisit.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 48