Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 5

An corpus damnati possit calefieri
1

⁋ Distinctionis Quadragesimaequartae. Quaestio Quinta. Rosequendo eandem materiam erit quinta quaestio huius indragesimaequartae distinctionis: an corpus damnati possit caefieri. Et probare conabimur quod non: quia id fieri deberet per intro Q ductionem caloris. sed hoc non: quia non potest habere vnum gradum vel duos / caloris vel quatuor, vel quotcumque gradus accipere libuerit. Supponamus pro ipsa difficultate quod corpus Mahumeti habebit calorem vt octo: & quod ille calor pure partibiliter introducetur ab igne circumstante, hoc est ab agente extrinseco. Et probatur quod nunquam habebit calore vt quatuor. quia vel datur primum inestans in quo corpus habebit calorem vt quatuor: vel vltimum n quo non habebit calorem vt quatuor, cum enim incipiat esse / oportet quod per alterum istorum instantium hic calor capiat exordium. Non primum, quia sit a. instans quo corpus Mahumeti habebit calorem vt quatuor. Tunc sic: ille calor est diuisibilis, & non est extra subi iectum: ergo alicui subiecto diuisibili inhaeret. sit illud diuisibile digitalitas: medietas illius digitalita tis prope agens citius habuit calorem vt quatuor quam tota ista digitalitas: cum agens extrisecum citius agat in partem vicinam quam remotam aequaliter disposi tam, non est hic sermo de minimo naturali in suo toto: in toto supple igne: cu corpus applicatur igni. vel loquamur de parte post illd minimum. ergo non dedisti a. instans in quo hoc corpus habet calorem primo vt quatuor. Nec secundum: puta non datur. vltimum instans quo non habet calorem. vt qua tuor. nam signetur illud instans: & sit b. tunc in b. instanti hoc corpus non habet calorem vt quatuor: ergo distat a calore vt quatuor. & non indiuisibili ter, & immediate post hoc acquiret calorem vt quatuor: ergo subito acquirit illum gradum scilicet calorem vt. iiii. Hoc argumento Simodo de Lendinaria medicus concluserat vt dicit, fratri Paulo Veneto Parmae tempore floridi studii, & multis aliis qui multo melius intelligebant: nec repperit virum qui sibi ar gumentum diluerit. Sed est commune, & cuilibet prima fronte occurreret venanti materiam intensionis.

2

⁋ Respondetur negando quod nunquam habebit calore vt quatuor. immo per vltimum instans non esse introdu citur calor vt quaetuor. hoc est in b. incipit calor vt quaetuor esse in hoc subiecto: per remotionem de praesenti & positionem de futuro. Et concedo quod quilibet ca lor non terminatus ad agens quem habet hoc cor pus in b. instanti exceditur a calore medio diuisipiliter. sed non propterea sequitur quod calor vt qua tuor subito introducetur: cum in nullo excessu di uisibili gradus vt quatuor quemlibet calorem quid est in b. instanti in hoc corpore excedat. nulla enim pars illius caliditatis terminata ad extremum vere sus ignem excessu diuisibili exceditur a gradu medio in hoc instanti b. quia quilibet gradus citra me dium est in hoc subiecto. gradus autem medius est remississimus / qui non est in hoc subiecto. Quia nullus sit excessus quo quaelibet caliditas in hoc corpore exceditur a gradu medio quem supponi mus vt quatuor, patet: quia in proportione dupla non quaelibet caliditas in hoc corpore exceditur a gradu medio. quod probo: quia hic est caliditas vt tria cum duabus tertiis gradus: super tria cum tribus quartis: super tria cum septem octauis: cum nonaginta nouae centesimis super tria. sicut in nulla proportione hoc totum est maius sua parte quantitatiua. Non stes in hoc quod vndique caliditas circumstet corpus hu ius prseudoprophete. nam eadem est difficultas aeun do ad partes centraies corporis. sed ponamus ignem ad vnum latus solum vt res sit lucidior. Pronunc supponamus quod verum credo latitudinem vniformi ter difformen terminatam ad aliquem gradum, ad ipsum terminari exclusiue, & non inclusiue, vt latitudo ca liditatis a non gradu ad octo vsque vniformiter dis formis non habet octo: sed quemlibet gradum citra octo. nam oppositum tenendo / iam dicendum esset quod datur primum instans in quo habet calorem vt qua tuor: & ille calor sit in subiecto diuisibili sed indiussibiliter: sicut corpus sphaericum tangit perfecte pla num punctaliter, sed non in puncto: negando indi uisibilia in continuo. Ex quo patet sic arguendum esse: nunc non est calor vt. iiii. in hoc subiecto, nec quilibet gradus citra. iiii. & immediate post hoc instans erit gradus vt. iiii. ergo gradus vt. iiii. cito introducetur. & sicut consequens est falsum: ita antecedens pro secunda parte.

3

⁋ Sed cotra istud at gumentor. In bct. instanti hoc corpus non habet caliditatem vt quatuor: & immediate post hoc instans: b. habebit calorem supra quatuor: & prius habebit calorem vt quatuor quam caliditatem supra quatuor ergo gradus medius non introducitur per vltimum instans non esse. Quia immediate post hoc instans hoc corpus habebit caliditatem supra quatuor: pro batur sic. ante quodlibet instans futurum erit caliditas vt quatuor in hoc corpore: & illa caliditas per solutionem habebit subiectum diuisibile: & dimi dietas illius partis prope agens habebit caliditatem super quatuor antequam dimidietas remotior habebit quatuor. Quia prius habebit calorem vt quatuor quam calorem supra quatuor: patet: quia cum omnes gradus successiue introducantur & ordinate: introducetur calor vt quatuor ante calorem supra quatuor. Forte dicis & sic dicendum est quod immediate post hoci istud corpus habebit calorem vt quatuor: & immediate post hoc istud corpus habebit calorem supra quatuor: & in nullo instanti habebit calorem vt qua tuor quin in eodem habebit calorem vltra quatuor. nam quocunque gradu vltra medium dato / citius habebit gradum medium. Contra hoc probatur quod citius gradum medium habebit quam gradum vltra medium. & hoc sic. cito habebit gradum medium: & cito habebit gradum vltra medium: & nullum gradum vltra medium ita cito habebit vt gradum medium: ergo citius habebit gradum mediu quam gradum. vltra medium. consequentia patet ab exponentibus ad exponibilem ratione comparatiui gradus. omnes exponentes clarent. Non enim debet esse dubium in illa, nullum gradum vltra medium ita cito habebit vt gradum medium. quia dato opposito, vide licet aliquem gradum vltra medium ita cito habebit vt gradum medium, signetur ille gradus qui sit vt quinque. Arguitur sic. in quocumque instanti est quinque in hoc subiecto qui excedit diuisibiliter gradum medium: prius erat gradus medius in hoc subiecto quod patet: quia iste quintus gradus successiue acquiritur: ergo dimidietas eius prius acquirebatur. & quandocunque erat quatuor cum dimidio / erat gradus medius: & adhuc non acquirebatur gradus vt quinque. Eodem modo probare potes quod non acquiritur caliditas vt quatuor cu dimidio ante quatuor.

4

⁋ Dico quod inter arguendum responsum est ad vltimam repli cationem vsque. ad quam dico quod ratione termini stantis determinate oportet dare singulare, & non inchoare expositionem a comparatiuo: quemadmodum ista, aliqua pars continui est maior parte continui, est falsa: & eam exponendo vt iacet / exponentes essent verae. gradum medium) in vltimo loco distri buitur ratione comparatiui & dictionis ( quam in primo autem loco stat determinate. demus igitur hanc singu larem. hunc gradum medium ita cito habebit vt gradum vltra medium. modo haec est falsa. nam in quocumque instanti hoc corpus habet hunc gradum medium: ille est extensus per subiectum. & cum iste gradus medius sit in hoc subiecto demonstrando dimidietatem subiecti remotiorem ab agente: est gradus vltra medium prope agens: & prius fuit gradus vltra medium: quare istum gradum iam datum non ita cito habebit, vt illum gradum vltra medium. Fodem modo haec est falsa. istud corpus ita cito habebit gradum medium vt gradum medium. patet per idem fundamentum. Potes dicere quod sic debet exponi vt iacet. sortes cito habebit gradum medium, & cito habebit gradum vltra medium: & non ita cito habebit gradum vltra medium vt gradum medium. modo tertia exponens est falsa. Sed possunt esse tricae logicae ex parte expositionis & suppositione dictionum ita & vt, quod confundant tamtum immobiliter. quibus no est insistendum in prosequutione nostri negocii. Et licet non sit actio ab ex trinseco in parte propinqua quin aliqua erit in remota: tame intensior erit in parte vicina quam remota: & quacumque remota data / citius aget in propinquam. Lo quuti sumus hic de agente extrinseco: quia si agens fuerit intrinsecun, sicut forma aquae est respectu fri goris producendi: bene dabitur primum instans frigoris extensi, vt quatuor vel duo: cum omne agens aequaliter agat in plura passa aequaliter applicata.

5

⁋ Caeterum stante casu quaestionis prin cipalis obiter occurrit alia affinis difficultas circa hanc intensionem formae ad probandum quod corpus Ma humeti non possit totu calefieri: quaerendo per quod instans corpus Mahumeti habebit caliditatem secundum tas: quatumor quintae. xcix. millesimae habent calidita tem secundum se tonas. Nec deus potest separare par tem cale factam secundum se totam a non calefacta: quia nulla talis est, nec datur subiectum adaequatum illius caloris. & si diuidatur corpus hoc secudum partes proportionales maioribus prope ignem proportione nupla / tripla / vel alia quacianque numerali: quaelibet pars proportionalis est calefactae secundum se totam. sed no sequitur quod quaelibet pars est calefacta secundum se totam. vt patet de vltima quarta. sic enim Holcottus restonderet.

6

⁋ Sed contra istud arguitur. quaelibet pars proportionalis secundum hanc diuisionem saltem / est casefacta. ergo prima pais propora tionalis est calefacta, scilicet pedale cum seiis: quaeus est aequalis aggregato omnium partium proportionalium sequentium. sed partes sequentes reddunt pedale cum dimidio: ergo tripedale est calefactum secundum se totum, quod est hoc corpus de quo contenditur: cum totum sit suae partes ex distin. praeccdente. vel fecundum alios non extenditur vltra partes: nec aeconfiuerso. Non est fuga nisi dicendo primam indium sibiliter excedere reliquas: quae parumul valet: quia pari proteruia sustinebo contia te quod dabitur vnum pondus quod indiuisibiliter excedit aliud: & sit a minimun pondus quod sortes non potest portare / indiuisibiliter exuperans b. tunc b. erit maximum pondus quod sortes potest portare. Sed fortasse aliter euadet aduer sarius per simile, dando corpus bipedale nigrum / planum: & cadat corpus paerfecte sphaericum / album & albefactiuum vtereta: & conserues deus cretam ne minutatim fratigatur: cadat illud sphaericum super alterum pedalium ipsum solum albefaciendo in puncto contactus: tunc altera medietas aliam impirtibiliter exuperabit. sed de hoc alias. in re illud non impedit propositum.

7

⁋ Proinde teneamus quod corpus datum habet caliditatem secundum se totum per primum instans esse. & ita est de quolibet alio corpore quod pure partibiliter calefit.

8

⁋ Sed tunc restat respondere argu mento in oppositum. quando sic arguitur. in extremo remotiore ab igne calor erit infinitae remissionis. vel loqueris de puncto terminatiuo illius tripedalitatis: & dico quod nullus calor illi inhaeret. si de aliquo puncto intrinseco illius tripedalitatis: dico quod in ilo est calor: vel cum illo. imaginemur puncta & calo rem ei inhaerere: quorum vtrumque minus rationabile cen seo. sed calor in quocumque puncto intrinseco est alicuius certae intensionis: & in infinitum remissus est cu lor in hoc subiecto: quia quacumque remissione data datur remissior calor in hoc subiecto. Ex quomodo non sequitur quod aliquis calor huius subiecti est infinite remissus. nam cuiuscumque partis calor est metiendus secundum extremum intensius, secundum vnam positionem vel secundum gradum medium: quod pronunc insequimur: se totum: capio totum syricategorematice. hoc est quando habebit caliditatem secundum se & qudodlibet fui: Et arguitur quod non potest sic habere caliditate. quia: vel hoc est per primum instans esse: vel vltimum inirans non esse. neutrum est dicendum. igitur. Omnis siquidem res incipiens incipit per primu inctans esse: vel vltimum instans non esse, nec aliquo pacto occurrit instantia extra casum de productione. c. angeli. Ii istis formis hoc vbique tenet. Quia neutrum sit dicendum probatunr. sit corpus Mahumeti profundum tribus pedibus: & ignis applicatus pectori vel. dorso: illa dimensio est profunditas, cum sit minima inter tres: maxima est longitudo: & media latitudo, quod patet per dimensiones arcae None. Geneseos. vi. Trecentorum cubitorum erat longitudo arcae: quinquaginta cubitorum latitu do: & trigita cubitorum altitundo. hoc est profunditas. si autem dimensiones fuerint aequales: has denomina tiones non sic inuenies. Tunc sic. vel datur primum in stans quo hoc corpus habet caliditatem secundum se totum: vel vltimum in quo non habet caliditatem secun duin se totum. Si primum. vel haec caliditas in extremo remotiore est alicuius certae intensionis: vel infi nitae remissionis. secundum non est dandum. nam quaelibet caliditas habet partes graduales: illa igitur erit alicuius certae intensionis. ergo eius dimidietas quo ad intensionem prius producebatur in fine passi, puta partis remotioris Mahumeti. & sic a. instans est pri mum instans in quo hoc corpus habet caliditate se cundum se totum. supponamus a. instans esse praesens nunc in: quo nos simus. Insuriper tota ista caliditas tri pedalis secundum extensionem / vel habet partes secun dum intensionem, vel non: puta duas dimidietates. si des secundum: iam aliquis calor non habet partes graduales. si primum: iam vna dimidietas fuit produ cta ante aliam: quia ponimus pure successiue illum calorem fuisse genitum. Si dicas a. esse vltimum instans in quo homnc corpus non habet caliditatem secundum se totum: tunc sic. nunc non habet caliditatem secundum se totum: sed aliquid restat calefiendum. signetur illa pars calefienda, & sit b. in hoc instanti b non est catefactum: & immediate post hoc erit calefactum: ergo subito calefiet, quod est falsum: cum ponamus calorem pure partibiliter esse productum. Forte dicis cum Holcorto in determinationibus quod a. est vltimum in stans in quo non habet caliditate secundum se totum: & aliquid restat sic calefiendum: & immediate post hoc totum erit calefactum. sed non sequitur quod subito ca lefiet: quia euiustibet partis calefiendae datur vna pars calefacta secundum extremum intensius. Sunt tamen infinitae partes calefiendae secundum se totas: vt illae quae terminantur ad extremum remissius. sed nulla est pars terminata ad illud extremum quin ali qua pars eius habeat calorem: immo dimidietas eius habet calorena secundum se totam syncategorema tice. & duae tertiae habent calorem secundum se to- Nec sequitur: quaelibet pars huius passi est aliqualiter intensa calore: ergo pars distantior vltra tripeda le est minus calida nisi addatur in antecedente: & non terminatur ad non gradum: & non fuit impedimentum vlterioris productionis.

9

⁋ Ad secundum argumentum quo dicis, tota ista caliditas tripedalis vel habet partes secundum intensionem, &c. Dico quod totus ille calor est diuisibilis secundum intensionem. vt si totus ille calor sit ab octo ad non gradum vsque: poterit diuidi in duas dimidietates secundum intensionem: scilicet a quatuor ad non gradum vsque. Et nego quod vna illarum dimidietatum producebatur ante aliam. sed nunc primo vna illarum dimidietatum est producta, non enim est de ratione successiuae productionis quod quaelibet pars sit pro ducta ante altera: sed requiritur quod nulla pars subito producatur. & si hic calor diuidat in duas dimidieta tes secundum intensionem: & illarum dimidietatum quaelibet diuidatur in partes proportionales quo ad extensionem / maioribus terminatis versus agens: iam conce do quod quaelibet pars vnius producitur ante partem proportionalem alterius ei respondentem. tamen non sequitur quod vnus totalis calor producatur ante alium. sicut in Achille aenonico qualibet partem proportionalem spatii partransit mobile tardum ante mobile velox. & tamen in eodem instanti primo illud spatium est ab vtroque mobili pertransitum. Ex quo sequitur quod non cuiussibet gradus qualitatis ex vna parte ad non gradum terminatae successiue productae dantur duc gradus per totum extensi: vnus ante alium productus: tamen cuiussibet qualitatis ad gradum ex vtraque par te terminatae dantur duo gradus per totum extensi: vnus ante alium productus. Fodem modo conceditur quod dabitur primum instans quo corpus Mahumeti habet calorem vt quatuor secundum se totum: calorem vt tria secundum totum. & dabitur primum instans in quo quaelibet pars proportionalis erit calida vt quatuor: puta illud in quo in extremo remotiore erit caliditas vt quatuor: & in illo instanti primo quaelibet pars proportionalis erit calida supra quatuor. Quod patet: quia da vnam partem proportionalem non calidam supra quatuor: cu quaelibet pars proportionalis habeat infinitas post se partes: non prius calefiet pars propinqua agenti qui remota, quod est falsum. nam qualibet pars proportionalis fuit calida su pra quatuor ante hoc instans. Ista enim simul stant: quaelibet pars proportionalis fuit in aliquo instanti ante hoc instans calida supra quatuor: & in nullo instanti ante hoc instans quaelibet pars proportionalis fuit calida supra quatuor. Nec sic inconvenit dare propositiones de praeterito & praesenti simul incipientes esse veras. sicut si deus in qualibet parte proportionali horae preteritae produxisset vnum angelum: & nos simus in instanti terminante illam horam: iam verum est dicere primo: quilibet istorum angelorum est: demonstrando infinitos: & quilibet istorum prius fuit. immo sine signo distributiuo. hoc patet alibi in insolubilibus: vbi diximus has simul incipere esse veras, sortes animal est, & sortes animal fuit cum animal sit praedicatum & amplietur ad praeteritum sub disiunctione ad praesens. & istae sunt aeque cito verae, sortes mouetur: sortes mouebatur.

10

⁋ Ecce quomodo passum incipit suscipere formam ab agente extrinseco per vltimum instans non esse: & suscipit formam secundum se totum syncategorematice per primum instans esse n quo dimidietas secundum intensionem non prius extenditur per totum quam haec tota forma.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 5