Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 14

An ludere sit honestum
1

ADhuc de ludis Quae ratio an ludere sit honestum. suppono pro solutione quaestio nis quod licet ludus dicatur in factis: & iocus in verbis: promiscue tamen vtar vocabulis. Similiter quamuis ludus interdum pro exercitatione gymnastica, & pro loco accipiatur in quo exercitationes institutionesque fiunt vt pro ludo gladiatorio: ludo literario / & eiusmodi impsentiarum duntaxat accipio pro oblectamento & recreatione. & sub ludo coprhedimus omne quod est recreatiuum de se vt plurimum. Nam agricola & vinitor in quibus genitus est habitus laboris: sumunt recreationem in suis laboribus: moti spe lucri. prout dici solet Omnis in orbe labor si compensetur honori Eit leuis: & lu crum mitigat omne malum. Licet autem aliqui boni gau deant de aegritudine: & aequanimiter ferat patiens ad uersa sicut prospera per suum habitum patientiae: non tamen vocamus aegritudines ludos, quia non sunt recreati uae de se: licet bene ab extrinseco. Similiter habens suram fractam in pila pedali non multum recreatur. sed hoc est per accidens: & non ex parte ludi de se. circa quod non est multum insistendum.

2

⁋ lam pono conclusiones titulo quae stionis responsiuas. Quarum prima est. honestu est ludere. probatur. aliquis potest excedere iocando, vt fa ciunt verborum prodigi: loquendo quando non opor tet, vel plus quam licet: vel vbi non oportet. vt Thersites Homericus secundo lliados. detrahendo aliis: alios irridendo: vel contentiose in societate contradicen do. aliquorum enim est ea natura tam in mensa quam in aliis congressibus: caeterorum rationabilibus dictis vel deli berationibus improbe contraire. hi male nati sunt & inflati, quam singulares cupiunt videri, & extranea si ne ratione fouere. Alius quispiam non loquitur quando & vb oportet, vt Crassus, qua nuqui in vita risisse fertur, vel non amplius quam semel, & ob id Agelastus dictus est Sed vtrique istorum exorbitant. ergo contingit dare me dium per doctrinam Arist. ii. Ethic. Propterea Eutra pelia in. iiii. Ethicorum. vi. ca. ponitur virtus. & Eutrapel in hoc est studiosus tenendo medium ludendo vel io cando. In super seria magna nostrum ingenium obtundunt & hebetant. ergo interdum opus est recreatione: quae non fit nisi per ludum. igitur. Quia autem magnum studium noceat, patet. hic enim est vt dicunt naturaliter loquentes: & cum primis Aristoteles, quod multum incumbentes studio quacumque complexione nati fuerint, melancholici euadunt. praeterea stomachos habent debiles hinc eis consulitur post assumptum cibum non vacare literis: vt natura sibi relicta cibum assumptum conco quat. quando enim vna potentia est intenta circa suum actum: alias potentias ab earum actibus impedit. vt quando intellectus quae est potentia superior profunde contemplatur digestiua male digerit, nec talis protunc bene audit, vel bene videt, nec tunc vt in. xii. distinctione dix mus, bene dicit horas memoriter: quarum habitum tenet. ergo istis est necessarium retrahere se a specula tione pro tempore. cum enim ingenium hominis velut ala molendini, in vigilia voluatur: non potest esse remissio nisi ad aliquid no profundae speculationis se diuertat. & si ir aliquam theoricam se ingerat: augetur morbus & nor antidotum. ergo oportet vt homo convertatur ad ali quam recreationem honestam, quem iocum vel ludum voca mus. Hinc schola Salerni Anglorum regi scribendicit. Si tibi deficiant medici: medici tibi fiunt Haec tria, mens laeta, requies, moderata diaeta. duo prima spectant ad propositum nostrum. Et Cato. Interpone tuis interdum gaudia curis. & Ouidius. Quod caret a terna requie, durabile non est. Quemadmodum enim ai cus diu tensus: non sic impetuose impellit sagittam: vi alius statim eam emittens: & propterea relinquitur in fini suae rectitudini naturali: sic est de hominis ingenio: quod postquam se aliquamdiu in aliqua theorica immerserit oportet retrahatur. Propterea iuuenibus dies cam pestrales vt ipsi dicunt, conceduntur: vt melius studean quos dies aliqui Aristotelicos vocant. Aristo. fortasse ita ludere consueuerat, vel suos ludere fecit. Hinc inuenta est musica: quam Arist. viii. poli. lau dat. Et Aeneas pro Anchise patre mortuo instituit ludos. v. Aeneidos. dando laetitiam post moerorem. sic Achilles pro Patroclo ab Hectore interempto. vt apud Darhetem & Homerum legimus. Sed & loan nes Euangelista, vt perhibent, aue se oblectabat. & be atus Antonius gaudebat cum fratribus. Similiter re creare alios in mensa vel alibi verbis vel rebus hone stis, vbi nec deus nec proximus offenditur, est lauda bile. Hinc Pyrrhus Epirotarum rex pugnacissimus dicere solitus erat plures a Cynea vrbes suaui eloquio ac facunda oratione captas quam ab se armis vi ctas esse. Dulci namque eloquio multi trahuntur ad virtutem. Vnde Horatius in arte poetica. Syluestres homines sacer interprsque deorum Caedibus & victu foedo de terruit Orpheus, Dictus ob hoc lenire tigres rapidosque leones. Dictus & Amphion Thebanae conditor arcis Saxa mouere sono testudinis & prae ce blanda Ducere quo vellet

3

⁋ Secunda conclusio. vnus modus lu di alicui statui est conveniens qui alium dedecet. probatur. trocho ludere, proiicere nuces, equitare super arundinem, trahere capita equorum mortuorum in fune, vel currum culos, vel facere molendina in antiquis mutis, & huiusmodi, decent paruulos: non autem passim senes. De paruulis patet. Nam videmus catulos, iuuenes catos, agniculos, & huiusmodi bruta in prima etate multum ludere ita vt videntibus laetitiam afferant. Fodem modo illd est naturale pue ris ad hoc vt bene alantur, & in suorum membrorum exer citationem. Et Cato dicit. Trocho lude: aleas fuge. ergo plus ludi est eis admittendum quam senioribus. sicut ca tuii & bruta in tenella aetate plus ludunt quae in senio. Ista enim senes dedecent: prout vulgo dicitur. Nam turpe est cano cui surgunt vellera meto Si pueris mixtus iactet & ipse nuces. Dixi passim). nam de Socrate legimus: cum omnes Athenis tempore pestis abiissent ipse mansit in vrbe equitando super arudinem cum paruulis, & i moderata vita & exercitatione, aliis dira peste con sumptis incolumis euasit. illic enim non deprehendebatur ab adultis: quia aufugerant ab vrbe: & paruuli in hoc non scandalizabantur. Sic docti & honesti viri sepa rati a plebe, inter sese ad pilam / vel discum / vel alium lu dum / exercitationis & laetitiae gratia ludunt. Similiter laici luctantur: venantur feras: aucupantur aues: cur runt: saltant: ballista & arcum vtuntur. Omnes isti tamen tenent cauere ne destruant segentes aliorum: vel ne noceant proximis. quia hoc est de iure naturae. Haec autem non de cent religiosos: & multa eorum clericos dedecent. di clerico vena. c. Episcopum. vbi dicitur. Episcopum praes byterum ac diaconum canes ac accipitres / aut huius modi ad venandum habere non licet. Venatio tamen non est interdicta episcopis & sacerdotibus de iure naturae vel diuino sed de iure pontificio. vbi autem seruaretur intentio legissatoris & non verba: non videbitur transgressio, vtpote si homo egeat recreatione tali: & non vtatur istis excessiuis clamoribus, nec noceat fructibus vicinorum frangen do sepes vel fugando oues / & interdum eas occidem do: dumodo aliorum habeat canes: quia indecorum est ei magnam canum cateruam ex patrimonio crucifi xi alere. Si dicas. lxxxvi. dist. c. Esau. legitur. Esau venator erat quoniam peccator erat. & penitus non inuenimus in scripturis sanctis, sanctum aliquem venatorem: piscatores inuenimus sanctos. Et est ex Hieronymo. psal. lxxxii. Glossa reddit causam qua re prohibetur venari & nen piscari, dicens. Quia piscatio forte fit sine clamore: venatio non. vel quia maior est delectatio in venatione. dum enim quis est in veni tione: nihil potest de diuinis cogitare. Respondetur. na video quomodo sanctitas repugnet venationom quae fit cum canibus in terra propria vel aliena non fai ciendo iniuriam proximo. Locus enim a non legimus ne gatiue, nihil ponderis habet: de multis namque aliis artibus licitis ostendere possum quod non multi sancti illas exercuisse legantur: quae tamen erant bonae & lici tae. sic dico in proposito. Rationes glossae nihil valent. stat enim quod venator non multum clamet: vel quod clamore opus sit: vel non transcendat rationem in cla mando. vtinam homo non plus peccaret quam clamando in campis. Et licet maior sit voluptas in venatio ne quam piscando: illa non est inhonesta de se. etiam potest esse minor voluptas. & de istis humanis positiuis maior adhibenda est cura ad rationem legis quam ad verba.

4

⁋ Tertia conclusio. Aliquis ludus est honestus in vno loco qui non est honestus in alio. patet. Chorus cum tympano: organum cum chordis sunt ad laudandum deum in templo: qua in bello nihil va lerent. Prima pars patet, psal. ci. Laudate eum in tympano & choro: laudate eum in chordis & organo. Laudate eum in cymbalis benesonantibus. Haec enim deuotionem augent. & propterea quanto fuerit dulcioi harmonia: tanto vehementius in dei laudem accen dunt. Ideo admittitur eymbalum in ecclesia cum suo epitheto benesonats. Et primi Regum. x. cum Saul erat inunctus a Samuele / & abiit ad gregen prophetarum qui descendebant de excelso: habebant prophetae psalterium / tympanum / tibiam / & citharam. Propterea egregii musici admittuntur in ecclesiis qui suaui harmonia & concordi varietate depromunt dei laudes, & aliquorum animos in dei gloriam accendunt: sicut pugnantes in bello lituo vtuntur. Alii tamen cantu Gregoriano sint contenti. sed neutrum reprobamus: potissimum in opulentis ecclesiis: quia multi sunt qui tunc animantur ad deuotionem: & concitantur ad lachrymas, quod enim vni expedit alteri forte nocet. & licet aliqui imprudentes musici in suo cantu inaniter glorientur: non est propterea desisten dum: sed qui maiorem habet deuotionem audiendo solum cantum Gregorianum: se conferat ad sacras aedes in quibus solum illum canunt. Cithara insuper admittitur tempore conviuii quando recitantur gesta heroum: vt Alexandri Macedonis, lulii Caesaris, Roberti Brus, & Guilielmi Vallace, & aliorum secundum exigen tiam loci, coram principibus vt animentur ad similia facinora facienda. Aviris autem eruditis quaestiones vtiles disputentur tempore prandii: vt bibiiacae, naturales, vel de partitione orbis, & partibus eius potissimum a senioribus, vt iuniores & astantes re creentur & addiscant. effoe minati autem cantus lyrae & citharae coram talibus non adducantur: illi enim sunt muliebres. Nam Virgilius primo aeneidos in conviuio quod fecerunt Tyrii Aenee, magis voluit recita re conditionem foemineam ipsius Didonis quam Tyrio rum & Aeneae: tamen non verba impudica fuisse admissa: sed quod Iopas citharoedus carmina de rebus caelestibus & syderibus cecinit, refert. vbi perbelle poeta sic inquit. Cithara crinitus lopas Personat aurata, docuit quae maximus Atlas. Hic canit erran tem lunam / solisque labores. Vnde hominum genus & pecudens: vnde imber & ignes: Arcturum, pluuiasque hyadas, geminosque triones. Quid tantum oceano ro perent se tingere soles Hiberni: vel quae tardis mora noctibus obstet. Aut forte ista iudicauit admittenda prophanis. quae non taliter reprobamus. Cithara tamen & lyra in bello forent inutiles. illic enim opus est tibia & lituo / & huiusmodi ad Martem instigatiuis. vt nunc faciunt bellum adeuntes. & sic Ma ro sexto Aeneidos dicit quod Misenus Hectorem circuibat, eum excitans ad pugnam. vbi eleganter dicit. Misenum Aeolidem quo non praestantior alter Aere ciere viros, martemque accendere cantu. Hectoris hic magni fuerat comes: Hectora circum Et lituo pugnas insignis obibat & hasta. Et Lucanus in primo Pharsaliae capto Arimino a Caesare sic inquit. Saetridor lituum clangorque tubarum No pia concinuit cum rauco classica comu.

5

⁋ Vltima conclusio. aliquis est ludus cuilibet statui hominium illicitus & detestandus: & a quocumque reijciendus. Probatur. nam ob recreationem fit ludus ex prima conclusione. sed nulla est recreatio vel voluptas in ludo taxillorum: vel si quae sit: melius alia ratione procurari potest: quia aeque faciliter demens proii cit sex puncta ac Vlysses vel Achitophel. ergo hic nihil est voluptatis de per sc. de per accidens autem inter dum sequitur voluptas gratia lucri: sed illius gaudii extrema luctus occupat. Praeterea argumentor ad idem. omnis ille ludus in quo multa mala inuoluum tur & paucissima vel nulla bona: est penitus a re publica extirpandus. sed sic est de ludo taxillorum. multa namque bona in pauco tempore dissipantur. secus est vbi ludendo requiritur artificium: illic enim ho- mines solicite & diu animaduertunt. Quia nulla bona se quantur ex isto ludo pure fortuito, patet. Non enim recreatio, nec video quid aliquod sequi possit boni. sed mlus ta mala sequuntur: fraudes contra artem ludi, vten do falsis chartis, aliquam subtrahendo, vel mutando, & per consequens furtum: periuria / iuramen ta sine necessitate / hoc est sine tribus comitibus iuramenti: & sic est periurium: vt sit excessus contra iu ramentum licitum: ad omnem euentum verba sesquipedalia: temporis perditio, ira: anathema: rixae: stultilo quium. Ista omnibus nota sunt: nam si domum ingres sus fueris in qua luditur pro magna pecunia: mox perdentem hac ratione dephendes. irascitur: clamat vt insensatus: dicit assistentes habere malos ocu los & infortunatos: & sic est superstitiosus: murmurat de deo: quia cum nulla sit ratio danda quare potius veniant duo puncta quam sex, attribuit euen tum duorum punctorum causae primae: sicut in remissio ne formae & in aliis rebus facimus in quibus causam naturalem dare nequimus. & per consequens applicans se talibus ludis ad ludendum, grauiter peccat cum exponat se periculo multorum peccatorum. Dicis. sit aliquis talis qui cognoscit de seipso quod aequa nimiter fert lucrum & damnum: & idem de secum colludente / quod difficilius est cognoscit. Non sufficit quod ipse solus aequanimiter ferat. fortasse enim socius eius grauiter peccat, & ipse contra vxorem liberos & alios cognatos peccat. Propterea tales qui ad casum aleae deponunt magnas pecuniae sum mas: excusare a peccato nequao siue perdant siue lucrentur. Hinc dissipatio patrimonii: comessationes exces siuae: superflui potus, luxus, heu tandem homicidia, tristitia parentum, & totius familiae siquam habeant Sed de familiae damnis quaestione superiore loquuti sumus. secundum carmina vulgaria & agrestia. Haec de taxillis: si spentu ponis in illis: Sors tua, mors tua, res tua, spes tua pendet in illis. Si omnia mala & calamitosa quae hoc turpore modostrum sequuntur, comme morem: ante diem clauso componet vesper olympo.

6

⁋ Ecce de necessitate ludi: & quod aliqui sunt fugien di tanquam infames: vt tesserarum ludus, cuius incon uenientia vix potest mortalis homo ciere. Aliqui sunt honesti. vt psittacus, auicludium cum auibus simia, monochordum: qui praelatis ecclesiae & studiosis viris: vt venatio, & aucupatio laicis, & in casu raro sacerdotibus admittuntur. Et pro regula teneatur quod omnes. ludi quibus prudentes reputati in republica vtuntur, e quibus non constat multa mala sequi, sed fiunt gratia solatii: possunt sine peccato admitti. Senes & sa cerdotes / & laici pro pinta vel quarta potus ludunt ad tabulas in quibus tesseris cum hominibus mixti vtuntur. Intentio autem recta potest esse in eis vt ludatur pro euitanda tristitia: vel euritando ocio, vel solatii gratia in alterutro ludentium. & vt maior sit sollicitudo ludendi, ponitur parua summa pecuniae pro cibo vel potu posthabita spe lucri. Principes vero bonam summam pecuniae deponunt: dantes lucrum famulis & astantibus. Quod enim pauperi viro esset mu tum: eis est paruum. & hi intendunt familiaritate quam dam inire amicitiam vel initam alere. ecce finem moralem sufficientem. & totum istud est referibile in finem vltimum. Aliud etiam requiritur: obiectum scilicet ludi non esse vetitum: & quod ex eo passim non sequantur multa mala. Propter ista enim alearum ludus est vetitus.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 14