Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 4

An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio
1

⁋ Distinctionis Quadragesimaesextae Quaestio Quarta. sa Varto circa hanc ma Tteriam probare nitemur aliquod

2

⁋ peccatum esse infinitae paruitaequatis: immo de omissione nunc actu. Et hoc sic. nullus tenetur e diligere deum vno gradu dilectionis: nec duobus: ergo omittens infinite modicum peccat. consequentia vi detur clara. & ostenditur per simile. praecipiat deus Sorti se diligere quatuor gradibus dilectionis, & Platoni quatuor & vltra: & omittat vterque. tunc sic. Plato plus peccat quam Sortes: & plus punietur in inferno pro suo peccato quam Sortes: & non diuisibiliter, quod patet. nam sit ita quod Sortes punietur quatuor gradibus poenae: quaero de gradibus poenae Platonis. Si dicas: quimque gradibus punietur, vel quatuor cum semis ergo Cicero potest puniri plus quam Sortes, & minus est Plato: cum sit excessus diuisibilis: sed hoc non: quia sic deus non puniret peccatores proportionabiliter ad eorum peccata. palam enim est quod deuinctus deum diligere intensius / & omittens, plus peccat quam deuin ctus eum diligere remisse. Sed cum nunc in nullo gradu dilectionis viator teneatur diligere deum: omittens eum diligere infinite parum peccat.

3

⁋ Respondetur concedendo quod si esset viator ad plus obliga tus, omittens magis peccaret quam alius caeteris paribus. sed pondus solutionis in hoc mihi latitare videtu quod licet in nullo gradu homo teneatur diligere deum: tamen omissio illa est alicuius certae malitiae secundum quod deo placet: & poena est alicuius certae inten sionis. Ratio est: quia in omissione nunc secundum legem non attenditur malitia omissionis penes actus positiui intensionem: quia ad nullum gradum dilectionis dei homo tenetur. sed omissio attenditur penes obli gationem ad quam deus nos obligat. & si deus da ret legem diligendi creaturam vt quo, & dilectionem dei multo arctius praeciperet: licet ad nullum determinatum gradum obligaret: vtramque dilectionem omittens plus peccaret omittendo dilectionem dei: quia arctius homo est obligatus diligere deum. & sic nunc de lege penes maiorem arctitudinem obligantionis at tenditur omissionis grauitas. Ex quo sequitur hoc argumentum esse nullum. homo nullo gradu tenetur diligere deum: ergo illam dilectionem omittens in nullo determinato gradu malitiae peccat. Ex hoc potest argumentum elui de Platone: quia licet deus in nullo gradu vltra quatuor praecipiat diligere: tamen habet certam poenam & determinatam suae obligationi respondentem qua eum punit si transgrediatur. vt diximus iam de dilectione dei & eius omissione. & sic forte punietur Plato quatuor gradibus poe nae & semis. deuinctus itaque diligere vt quatuor cum dimidio / omittens pro illa omissione forte quinque gradibus punietur. Vel sicut dicimus quod promittens mihi equum, omnem equum debet: sed est satisfactio per vnum quemlibet: vt patet in appellationibus de hac propositi one, debeo tibi equum: sic Sortes omnem dilectionem dei debet: sed quantulancumque reddens satisfacit praecepto.

4

⁋ Arguitur paucis rationibus quod ali quam forma aliam impartibiliter in intensione excedit. ergo hoc non in convenit in poenis & peccatis. Assumptum probatur de duabus latitudinibus: sit a. latitu do vniformis vt octo in calore vel albedine per totum. b. latitudo vniformiter difformis a non gra du terminata in octo in extremo intensiore. lam arguitur sic. b. forma terminatur in octo exclusiue: ergo non habet albedinem vt octo sed quamliber citra octo. sed a. corpus habet albedinem vt octo: ei go a. exuperat b. indiuisibiliter: quia si diuisibiliter: sit medius gradus vel quarta pars gradus: et patet quod non: quia quilibet gradus citra octo est in b. forma Forte dicis. b non terminatur in octo exclusiue sed in clusiue. Contra. tunc redibit quod euitare intendis, quod da bitur aliqua albedo in subiecto indiuisibiliter. nam diuidamus partes proportionales minores in b. & suo subiecto ad intensionem formae: in nulla paite proportionali b. est albedo vt octo: nec in aliquo puncto intrinseco subiecti b. formae. quia si sic: vel non esset vniformiter difformis: vel ibi esset albedo supra octo: cum post illud punctum vel partem proportionalem esset albedo supra octo. Insuper signetur vnum medium vniformiter difforme in resistendo paludosum / a non gradu terminatum in octo: & ponatur vnum mobile actiuitatis vt octo incipiens am no gradu resistentiae: iam quodlibet punctum intrinsecum illius medii illud mobile partransibit: & non mouebitur continuos ergo tandem erit quies: & non nisi in latitudinem impartibili, quod probatur: quia ante punctum terminatiuum totius non est resistentia vt octo: ergo ante non stabit: si ad illud deueniat: erit actio a proportione aequalitatis, contra philosophum. vii. physicorum, & rationem.

5

⁋ Respondetur concedendo quod latitudo vniformiter diffor mis terminatur in aliquo gradu exclusiune & non inclusiue: & transeat quod a. forma excedit b. sed non per aliquam formam impartibilem: immo per latitudinem diuisibilem / quia per totam a. formam. sicut tota linea per transita ab hoc mobilia. est maior linea partransita a b. mobili: & eam excedit excessu diuisibili: si vniformiter mouebantur per horam praeteritam, & iam a. sit & non b. Potest etiam dici, sed minus rationabiliter, quod illa duae formae sunt pares in intensione: hoc est aequalem intensionem habent: tamen vnum subiectum de nominatur album vt octo, & aliud vt quatuor secun dum communiorem modum dicendi: cum latitu do vniformiter difformis respond eat gradui me dio illius latitudinis. Si dicatur quod vnum subiectum denominetur a gradu vt octo qui est remississimus & non est in hoc subiecto: in idem redit. Si dicas. ponatur subiectum b. formae bipedale vniformiter difformiter album: & capiatur medium punctum inter illas duas pedalitates, quaerendo an in illo sit ab bedo vt quatuor, vel citra illud ad non gradum ve vltra. quocumque illorum dato: eodem modo dicere ha bebas albedinem vt octo esse in illo subiecto. In super si addatur alia albedo vniformiter difformis ad b. opposito modo: sic scilicet vt gradus intensior addatur ad non gradum / & non gradus supra ex tremum intensius: iam totum erit album vt octo: & nihil additur prope non gradum. ergo prius erat albe do vt octo in illo subiecto. Respondetur. in puncto medio nulla est albedo cum ipsa non inhaereat puncto: sed ante punctum medium est quilibet gradus ab bedinis citra quatuor: & vltra illud punctum albi do vltra quatuor. Ad secundum dico quod consequen tia est nulla.

6

⁋ Ad aliud argumentum dico quod si i lud mobile medium & resistentia conseruentur vniformiter sicut a principio: continuo mouebitur illud mobile: & quidlibet punctum intrinsecum illius mi dii pertransibit: infinita tamen tarditate: quia sem per ad finem maior erit resistentia: & per consequens tardior descensus. & in nullo instanti futuro vel tem pore finito pertransibit illud medium complete. ratio est: quia occupabit infinitum tempus ad illuc spatium pertranseundum. tantum namque temporis requiritur ad pertransitionem secundae partis propor tionalis ad minus, quantum ad pertrasitionem primae. & tantum temporis requiritur ad pertransitionem tertiae partis quantum ad pertransitionem se cundae. & sic de omnibus aliis. & aliquod certum tempus requiritur ad pertransitionem primae partis proportionalis. igitur. Prima autem pars proportio nalis est a non gradu ad quatuor: ergo saltem respondendo gradui medio erit proportio. viii. ad. ii. scilicet quadrupla. secunda pars proportionalis est a iiii. ad. vi. ergo respondet. v. modo. viii. ad. iiii. est proportio dupla. ergo in duplo maiori tempore pe transiret secundam partem proportionalem quam quo pertransit primam / si secunda esset aequaliter ma gna cum prima: sed cum ipsa est subdupla. & si es set proportio dupla: in aequali tempore per: ransi ret secundam partem proportionalem & primam. & proportio octo ad quinque est minor quam dupla vt con stat: ergo plus temporis requiritur ad pertransitio nem secundae partis quam ad pertransitionem primae & sic de qualibet parte sequente facile est deducere applicado regulam communem Septimi phi sicorum: quod velocitas motus localis quo ad canm attenditur penes proportionem potentiae motiuae ad resistentiam.

7

⁋ Tertio argumentor: ponendo du os Sortem & Platonem, qui per horam praeteri: tam sic meriti sunt: vt quantum sit meritum Sor tis in fine primae partis proportionalis: tantum sit meritum Platonis in fine secundae partis proportionalis: & quantum fuit meritum Sortis in fine secun dae partis proportionalis: tantum fuit meritum Pla tonis in fine tertiae partis proportionalis. & sic consequenter per omnes partes proportionales vnius horae: sit a instans terminatiuum huius horae prae teritae: decedant ambo Sortes & Plato post hoc imstans sine vlteriore merito. lam argumentor sic. me ritum Sortis est maius merito Platonis: & non per aliquem excessum diuisibilem: igitur. quod Sortes plus meruit quam Plato: patet: quia in quolibet instanti intrinseco horae praeteritae Sortes erat in maiore me rito quam Plato. & similiter dicendum est in qualibet parte proportionali illius horae. ergo per totam illam horam, quod si concedas: oppono: quodcunque meri tum Sortes acquisiuit in fine partis proportiona lis praecedentis / idem / vel aequale in fine partis pro portionalis sequentis Plato ex hypothesi acquisi nit: & non datur vltima pars proportionalis horae. ergo Sortes non acquisiuit plus meriti quam Plato. Et argumentum potest applicari contra conclusionem principalem ab initio positam / probando quod inaequa liter merentes aequaliter praemiabuntur & in eodem foro. sicut multa istorum argumentorum possunt mutari sub aliis & aliis terminis: & ad varias mate rias applicari.

8

⁋ Respondetur. Sortes & Plato nunc in a. instanti habent aequalia merita. & concedo quod in quolibet instanti intrinseco horae praeteritae Sor tes erat in maiore merito quam Plato: similiter in qua libet parte proportionali horae praeteritae. sed non se quitur quod ita sit in hoc instanti. Exemplum in Achille zenonico. Si vnum mobile pertranseat primam partem proportionalem spatii ante aliud sic: quan do a. erit in fine secundae partis proportionalis: b. erit in fine primae: & quando a. erit in fine tertiae / b. erit in fine secundae partis proportionalis huius spatii: & iti mouendo per omnes partes proportionales continui per vnam horam continuo: iam in quolibet instan ti intrinseco vnius horae a. erit ante b & sic in qua libet parte proportionali: & tamen in instanti terminante horam erunt ambo aeque cito extra spatium & id rationis est: quiab. mouetur velocius ad fini horae quam a. nam a. per totam primam partem propor tionalem horae pertransiuit primam dimidietatem spatii: & b. per subduplum tempus partransiuit tan tum spatium lineale medio quiescente. Et concedo quod in a. instanti terminante horam Sortes est in ma iore merito quam Plato erat. similiter in a. instanti Pla to est in maiore merito quam Sortes erat: si non curra mus ad tempus vmbraticum: tempus inquam in adaequatum. Potest dari alia analogia quod non incon uenit aliquid semper praecedere aliud in motu i me rito / vel similibus, & aequaliter esse in fine, de parti bus aequinoctialis & zxodiaci in materia de ortu signorum / vel de duabus vmbris. nam sint duae vmbrae a. & b. causatae a duobus corporibus opacis: & corpora lucida quae has vmbras causant ascendant. vniformiter ad axenith corporum opacorum: sit vna hora verbi causa, in instanti terminante horam vtrunquod corpus lucidum erit in aenith corporis opaci. & cum hoc ponatur quod vnum corpus opacum diminua tur continuo ad paruam quantitatem, scilicet c. d. manente vnifomiter: iam a. vmbra in paruitate continuo exuperabit b. vmbram: & tamen in eodem instan ti vtraque vmbra erit aeque cito extincta. & pone si libet Sortem & Platonem continuo aequaliter motos in vmbris secundum quod decrescunt, & propor tionabiliter merentes. At dicis. ascensus corporum lucidorum ad xenith corporum opacorum aeque vmbras diminuit quantum est ex parte illorum, & sunt agentia naturalia: & cum hic diminutio corporis opaci diminuat vmbram: vna vmbra citius euanescit quam alia. alioquin non semper aucta seu ma iorata causa / augebitur seu maiorabitur effectus. Net luuat dicere quod ascensus corporis opaci prope aenith non tantum diminuet quantum vbi multum distat. quia idem est ex parte ascensus corporum lu cidorum. Dicitur ad hoc in secunda distinctione pri mi. quaestione prima.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 4