Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 3

An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet
1

⁋ Distinctionis Trigesimae. Quaestio Tertia. Ertio iuxta promissa quaeritur. An viduitati & castitati coniugali virginitas praestet. De virginitate in quaestione praecedenti locuti sumus. Viduitas autem est castitas in illa quae fuit cognita & virum non habet: vel in illo qui cognouit: & vxorem non habet. Vidua enim dicitur ab altera parte diuisa. nam viduo diuidere signi ficat: & viduus priuatus. Vnde Horatius lib. i carmi. Voce dum terret viduus pharetra Risit Apollo. Casti tas coniugalis est castitas in viro & vxore: vel igno ranter inuincibiliter putata inter illos. Coniugium autem est vinculum. nam vir & foemina coniunguntur sicut bo ues iugo copulantur. iugum enim nosti esse instrumen tum quo boues iunguntur. Quare si vir non habeat vxorem: castitas in eo non est coniugalis. Fodem modo n muliere. semper tamen ignorantiam inuincibilem exci pio mentaliter: licet deinceps non loquamur de illa

2

⁋ Ex istis patet quod meretrix quae continet / & fuit cor rupta, est vidua. Nam ipsa est casta aliqua castitate, & non communiugaliinec virginali. ergo viduali. alioquin diuisum castitas hanc menbrorum trinitatem exuparet. quod non est necesse dicere. Et idem est in viro continenter nunc viuente: qui mulierem cognouit. Secundo sequitur quod hae mulieres quas Parisiis filias poenitentes vocant. sunt viduae. Tertio patet quod aliqua castitas primo est coniugalis: & postea eadem numero continuata est vidualis. vt si Berta habeat propositum bonum con iugii viuente viro: quod eo mortuo continuet: iam eius castitas est vidualis quae prius coniugalis erat. Quarto infertur quod castitas virginalis incipit esse vidualus. vt si virgo propositum virginitatis continuet /: & sit cognita in tempore medio violente. Quinto patet quod christifera virgo post mortem loseph non erat vidua. quia nunquam fuit cognita.

3

⁋ Hoc supposito pono duas coclusiones responsiuas. Prior est. Virginitas viduitati & castitati coiugali praestat. Probatur. nam virginitas est difficilior viduitate & castitate coniugali, difficultate ex parte obiecti etiam proueniente. ergo est melior illa. consequentia patet nam virtus & ars sunt circa difficile. ii Ethico. & potissimum quando est idem obiectum. Antecedens patet. quia difficilius est omnia venerea & perpetuo abdi care quam temporaria. primum facit virgo: & secundum aliae duae, igitur. Secundo probatur idem. maior est mentis puritas in virginitate quam in aliis duabus: & ad clare speculandum maior proptitudo. hinc contra patrios mores / philo sophorum deus Plato virginitatem seruauit. & poetae musas virgines in nemoribus aquam bibentes effinxere. Et propterea colligit Gratianus. xxxii. q. i ca. Nuptiae. ex Ambrosio, quod virginitas replet pa radisum, dicente. "Nuptiae terram implent: virginitas pa radisum." Figurate quoque colorat virginitatem coiu gio praeferendam per animalia in arca None, dicens. Vnde & in arca None omnia animalia quaecumque bina ingrediuntur, immun da sunt. impar numerus est mundus. Tertio. virgini tas est de consilio tanquam de meliore bono respectu aliarum duarum. Nam. i. ad Corinthios. vii. dicit Apostoles. volo autem vos omnes esse sicut meipsum. hoc est virgi nes. Et paulopost. Dico autem non nuptis & viduis bonum est illis si sic permanserint sicut & ego. Et ratio apostoli est: quare virginitas castitati coniugali praeferenda sit. Qui (inquit) sine vxore est sollicitus est quae domini sint: quo modo placeat deo. Qui autem cum vxo re est: sollicitus est quae sunt mundi: quo modo placeat vxori: & diuisus est. Praeterea Christus & eius mater statum virgineum assumpserunt: & qui sequuntur agnum. de quibus dicitur Apocalypsis. xiiii. Hisunt quod cum mulieribus non sunt coinquinati: virgines enim sunt. & sequuntur agnum quocumque ierit. hinc Christus loannem euangelistam propinquum & charum habuit: & virginem matrem (vt ex industria euangelistae cecinerunt) virgini commendauit. Et Matth. xix. ait saluator. Sunt eunuchi qui seipsos castrauerunt propter regnum dei. Qui potest capere capiat. Item respondet ei fructus centesimus. secundum glossam Matth. xiii. & inferior aliis castita tibus vt in conclusione sequente dicetur. modo nume rus centenarius est quadratus ex ductu denarii in se numerum autem quadratum. i. Ethic. Aristo. beato coaptat. nam quocumque loco cadit tessera quadrata / super costam solide stat. & fructum vidualem in proportione superbipertiente exuperat: nam sexaginta continet & eius duas tertias.

4

⁋ Secunda conclusio. viduitas castitati coniugali praeferenda est, probatur. melius est omnino a ve nereis abstinere quam in parte, ex conclusione praeceden te. ergo melius est abstinere in maiore parte quam in mi nore. sic facit vidua respectu coniugis. Secundo probatur idem. fructus sexagesimus viduitati respondet, & tricenarius fructus castitati coniugali secundum praefa tam glossam: sicut centenarius virginitati. modo sexagenarius tricenarium in proportione dupla exupe rat: & est numerus impariter par: cum scindi possit in partes pares: & vtraque illarum partium scindi non recuset. sic vidua a libidinibus praesentibus & futuris absti net. Tricenarius autem numerus pariter impar / par ab exordio statim partitus in imparitatem progreditur. sicut vir & mulier in voluntate ab exordio pares: in animos impares temporis successu prolabuntur. Item primae ad Timoth. v. praecipit Apostols dicens. Viduas honora quae vere viduae sunt. In super in solo deo ia ctant cogitatum: & non quaerunt solatium a viro. illud autem est difficile. Praeterea, viduarum causae sunt piae. lxxxvii. dist. c. ii. vbi sic dicitur. Licet omnibus de nobis sperantibus non debeamus inquantum possumus nos denegare: plus tamen viduarum & orphanorum causas / & impensius ducimus exequendas, quas tueri a nobis vel ab omnibus diuina manifestat astertio. Causae namque pauperum & oppressorum ad ecclesiam spectant. xxiiii. q. iii. Si quis de potentibus. Amplius, imperator viduis & pupillis concessit priuilegium quod nullus possit eos trahere in iudicium extra prouinciam. ipsi tamen possunt alios trahere. C. Quando impe. inter pupi. & viduam. lvnica. Caeterum pro magno ducitur est a tyrannis / viduarum maledictionem suscipere. nam earum mos est sibi male facientibus, modo opulentae fuerit, sic imprecari. do tibi omnium pauperum viduarum maledictionem. Vidua protectionem no habet: & potissimum vbi liberi sunt adhuc teneri: nec habet parentes.

5

⁋ Ex his duabus conclusio nibus sequitur quod castitas coniugalis est bona. pa tet sic. castitas vidualis & virginalis est ea melior ergo ipsa est bona, ab exponibili copulatiue ad al teram exponentium proprie comparatiuum capiendo. Et ptet hoc ipsum per Apostolum. i. ad Corinth. vii.

6

⁋ Contra primam conclusionem argui tur. viduis & coniugibus difficilius est continenter viuere quam virginibus: ergo plus merentur, probo conse quentia, sicut probaui conclusionem quam impugnamus. antecedens patet, quia ob experta venerea difficilius continent. hinc Leo papa, vt recitatur. xxxii. qui. v. in. c. Illae. sic ait. Illae autem famulae dei quae integritatem pudoris oppressione barbarica perdiderunt: laudabi liores erunt in humilitate ac verecundia si se incontaminatis non audeant comparare virginibus.

7

⁋ Respondetur negando quod sit difficilius viduis & con iugibus continere: quia contingit virginem putare maiorem delectationem inesse copulae carnali qui sit. vt dua autem scit multas anxietates & turpitudines in venereis esse / quas ipsa abhorret. Si autem alicui sit difficilius caeteris imparibus, non inconvenit quod plus mereatur. Ad dictum Leonis papae dicitur quod mulie cognita iudicio suo est ingloria: quia no sufficien ter constat an ipsa restitit: & quamuis cognoscatur / / praea non debet verecundari: tamen verecundatur & mino ris seipsam aestimat: & ex consequenti minus pro castitate seruanda laborat.

8

⁋ Secundo arguitur. Vir ginitas Ioannis non praefertur castitati coniugali Abrahae. vt dicit Augusti. in lib. de virginibus. & in lib. de bono coniugali. sicut nec mors Petri praefer tur vitae Ioannis.

9

⁋ Respondetur. possibile est dare aliquam castitatem coniugalem aequalis meriti cum castita te virginea. Abraham namque diu mansit coniunx: non ita diu fuit Ioannes virgo. Secundo dico quod virgini tas fuisset Abrahae vitium: cum ei sit dictum. In semine tuo benedicentur omnes gentes. paratus tamen erat more loan nis vitam caelibem ducere: si deus ei praecepisset. vt Au gu. dicit, quemadmodum si nunc esset aliquis paratus seruare virginitatem / cui deus praeciperet coiugium: is non minus mereretur in coniugio qui si in virginitate viue ret: modo bene naturalibus vtatur. Hoc vltimum dicit beatus Tho, quod Martinus sic impugnat. habere vir tutem actu plus est quam eam habere secudum praeparationem animi. sed Ioannes erat virgo actu: non autem Abra ham. Hac solutione reprobata dat aliam dicens. Coniu gium Abrahae habuit Christum pro obiecto & fine quia erat ei reuelatum quod in semine eius essent bent dicendae omnes gentes. Ratio Martini non est solum con tra sanctum Tho. sed contra beatum Augustini manifeste & est omnino sophistica, nego quod sit melius actu seruare virginitatem quam secundum praeparationem ani mi / superiore praecipiente oppositum. & quando hoc colorat per ingressum religionis: color est nullus. nam si Sortes deliberatus religionem profiteri non profiteatur prohibente deo, & bene se habeat in saeculo sicut Abraham: is non minus meretur quam religionem professus. Insuper status episcoporum non religiosorum est superior statu religiosorum. Contra solutionem Martini arguo. Si Abraham virginitatem reliquisset praecipiente dmino: licet nesciuisset de generatione Christi: adhuc tam tum meritus fuisset parendo deo quantum Ioannes. quod patet per exemplum de volente profiteri religionem qui a deo est prohibitus.

10

⁋ Tertio arguitur. duo possunt decedere in aequali charitate: quorum alter est virgo: & alter coniugatus: & sic erunt aequaliter boni & prae miati: & per consequens virginitas & castitas coniuga lis aequantur. Respondet Martinus. si caetera bona sint in eis paria / & gradus virginitatis & castitatis con iugalis pares: virgo semper in maiore charitate decedit: & est melior. Haec solutio est nullius momentinam si inaequales sint charitates secundum eius imagina tionem, & tenendo viam communem de charitate: oportet quod sint inaequaliter boni: & inaequaliter beati.

11

⁋ Respondetur ergo aliter, concedendo duas primas propo sitiones: & si vnus actus virginitatis actum viduita tis vel castitatis coniugalis exuperet: coniunx potest habere alios bonos actus plures quam virgo: & habere aequalitatem aliunde. sed ex hoc nullo modo sequitur quod castitas coniugalis virginitati aequetur. sicut denarius aureus denario argenteo praestat: & tamen denarium argenteum habens potest in bobus & ouibus & aliis esse magis diues vel aeque diues ac habens denarium aureum. Concedo igitur quod coniunx aliquis & aliquam vidua cum aliqua virgine habet aequalem beatitudinem: cum aliqua minorem: & cum aliqua maiorem.

12

⁋ Quarto argui tur. bonum commune est potius bono priuato. i. Ethic. sed coniugium ordinatur ad bonum commune scilicet mul tiplicationem hominium: virginitas autem ad bonum priuar tum. Respondet beatus Tho. bonum commune quid est eiusdem generis cum bono priuato, est preferendum cum hoc tamen stat quod bonum priuatum secundum genus suum sit melius. Hoc reprehedit Martinus: & dicit quod multiplicatio generis humani est melior quam conteplatio. & ratio eius est: quia quis derelinquit virginita tem propter bonum prolis papa dispensante. sed haec impugnatio est nulla. Dico cum beato Thoma quod contemplatio est finis melior quam generare: licet contempia tio sit accidens, & puer genitus substantia. nam de boni tate entitatiua no est sermo. aliquis autem in casu derelinquit illud quod est plerumque melius / propter casum incidentem: & propter illud quod plerumque est minus bonum: siue sit ei melius siue aequaliter bonum: forte erit ei opus praecepti. nunquid ipse vidit multos etiam coniugatos vouere & religionem profiteri? ergo per ipsius mo dum arguendi / religio, virginitas / & contemplatio est me lior. dicere autem quod coniugium simpliciter praestat virgi nitati, est error louiniani teste Hieronymo.

13

⁋ Quin to arguitur. reprehenditur virginitas in Origene virilia abscindente, vt eunuchus fieret. tales enim prohibentur ordinari. lv. dist. c. Si quis absciderit semetipsum. id est, si quis amputauerit sibi virilia: non siat cleri cus: quia sui est homicida: & dei conditioni inim cus. Respondetur. virginitas in Origene non est vi tuperanda: nec sanctum desiderium castitatis seruandae: quod vehemens in eo erat. sed modus procurandae castitatis: erat illicitus: quia exposuit se periculo mor tis. Etiam per hoc libido intrinsecus non extinguitur seruanda sunt ergo membra / occasiones luxus tollendo: & hoc est se castrare. Vbitatur primo: quomodo intelligatur illud beatae Luciae ad Paschalsium. Si me inuiolatam violaueris: mihi caestitas duplicabitur ad coronam. Videtur ex illo dicto sequi quod post corruptionem violentam ma neat virginitas, cotra dicta in quaestione praecedente aut dabitur alia castitas.

14

⁋ Secundo dubitatur: an casti tas virginea / vidualis / & coniugalis sint eiusdem spe ciei specialissimae.

15

⁋ Tertio dubitatur: an aliqua sit meretrix & virgo simul.

16

⁋ Respondetur ad primu. alio dicunt quod in patiendo aequanimiter generatur patientia: & manet et castitas: & sic castitas duplicatur. Sed hoc non valet, quia non duplicabitur castitas ad coronam. Dico igitur sic. Castitas quae erat virginalis augebitur / licet non manens in motu virginitatis / propter duplicationem actus. quia autem est castitas duplex: erit meritum du plex. & licet desineret esse virginitas: non desinet esse castitas: nam argumentum ab inferiori ad superius cum di ctione negationem includente nihil valet. est non est infe rius totius extremi ad extremum. sicut incipiens esse albus non incipit esse coloratus.

17

⁋ Ad secundum dubium respondetur quod sic: dummodo habeant obiecta eiusdem spirieni. hic enim nihil apperet discriminis specifici, nolo cognosci ab isto, demonstrando virginem. sed actus ille in ipsa est vir ginitas: in vidua est viduitas: in cmuniuge castitas coniu galis. differunt tamen in specie moris & castitatis. nam vna est virginitas: alia sub alia specie contenta, non tamen ni go quin aliqua virginitas ab aliquam viduitate distin guatur. sic enim aliqua virginitas ab aliquam virginitate specie essentiali secernitur: quando obiecta specie differunt.

18

⁋ Ad tertium licitur quod aliquam potest habre actum quo vult pati se cognosci a no suo puta sorte: & harbe nolitionem qua non vult cognosci a platone, qui actus in Berta re spectu platonis est virginitas, quod probatur: quia est actus castitatis: & non vidualis: nec coniugalis: ergo virginitas. & tamen ipsa est meretrix: & actum meretricium castita ti inimicum respectu alterius habet. Hoc idem patet aliunde, Nam aliqua potest simul hare peccatum mortale & actum mo raliter bonum: ergo aliquam potest habie actum meretricium &actum virginitatis. sed si aliquam sic decedat damnabitur, nec habebit aureolam virginea.

19

⁋ Ecce quomodo virgini tas castitati viduali: & viduitas castitati coniugal praestat caeteris paribus. Sed potest aliquam habie virginitatem breuem. vtpote primo in. xii. anno: & coniungi in. xiii vel velle tunc coniungi: & fortiter in magnis insultibus passionis se haue in castitate cmuniugali: quae plus me rebitur quam alia vidua. Aliqua est est virginitas non me lior viduitate. Sed optimum indiuiduum virginitatis optimo indiuiduo viduitatis & coniugi i praestat. vel re gulariter tota virginitas viduitati praestat: & tota vi duitas conlugio. Item multae decedunt coniuges quae aequa lem btintudinem & charitatem habent cum virginibus: & aliquam maiorem. Multae autem virtutes virginitati praeferuntur. plul enim laudatur diua virgo ratione humilitatis qui ratione virgi uitatis. Praeterea aliqui est virginitas & viduitas cum voto: aliquam sine voto. Sed adolescentulae viduae sunt euitandae est post votum. Hinc. i. ad Timoth. v. pecipit apostolis dicens. Adolescentiores viduas deuita. cum enim luxuriatae fuerit, in Christo nubere volunt: habentes damnationem quia primam fidem irritam fecerunt. Simul autem & ociosae discunt circuire domos: non solum ociosae / sed & verbosae & curiosae: loquentes quae non oportet. Vo lo autem iuniores nubere: filios procreare: matresfamilias esse. Et pauloante in eodem capulo. Vidua eligai non minus sexaginta annorum: quae fuerit vnius viri vxor: in operibus bonis testimonium habens &c. licet non oporteat haec omnia seruare ad literam. sed voluit dice re. Cauende sunt iuuenes viduae. & sexagenariae, hoc est / quarum libido extincta est / admittendae sunt.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 3