Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

Utrum simonia sit grave peccatum
1

⁋ Distinctionis Vigesimaequintae Quaestio Secunda. Ecundo circa hanc di stinctionem quaeritur. Vtrum simonia sit graue peccatum. Respondetur per duas conclu siones. Prior est affirmatiua ad quaestionem: quae conclusio sic C iprobatur. Oinis actus iuri naturae diuino & humano contrarius est malus: simonia est huiusmodi: igitur. probatur minor. Nam contra aequitatem naturalem est quod quis vendat do na spiritus sancti quae non sunt in sua potestate: in mo ipsum spiritum sanctum tradat sicut seruum suum. vt patet ex epistola Tharasii episcopi Con stantinopolitani ad Hadrianum papam missa. Ei recitatur prima. quaesti. i cap. Fos qui. vbi sic scribi tur. Tolerabilior est enim Macedonii & eorum qui circa ipsum sunt spiritus sancti impugnatorum im pia haeresis. illi enim creaturam & seruu dei patris & filii / spiritum sanctum delitando fatentur: isti ve ro spiritum sanctum efficiunt suum seruum. Omni enim dominus quod habet si vult vendit / siue seruumsiue aliquid aliud eorum quae possidet. Etiam est contra ius naturale / quemnuis capere pecuniam pro translatione rei quae non est in sua potestate. Tertio, dato quod esset in eius potestate: vendit rem pre cio temporali inaestimabilem: quia spirituale pro pe cunia. Nam Sapientiae. iii. scribitur de sapientia quod ipsa est praestantior cunctis opibus: & alia desiderabilia non valent ei comparari. Forte dicis, non oportet respi cere ad valorem rei in se: sed res transmutantur se cundum indigentiam humanam: iuxta illud Au gustini. xi. de ciuitate dei. cap. xviii. Quis enim nor domi panem quam mures: nummos quam pulices habere malit? Seruus viliori praecio distrahetur quam gemma. Licet de scientia creata possis argumentum sic re fellere probabiliter: non tamen de spirituali de quo loquimur: quod omnia bona humana in valore hu manae indigentiae exuperat. hoc est de valore fori, & non de valore rei loquendo. Et propterea omnes tradi torem ludam merito carpunt quod redemptorem orbis deum tam modico aere vendiderit. Sed licet simo nia sit contra ius naturae: contingit tamen de multis casibus dubitare an in eis sit simonia. sicut & de vsura / & fornicatione simplici quae a gentilibus non putabatur esse contra ius naturae. Quia autem sit con tra ius diuinum, patet Actuum. viii. & Matthae. x dicente Christo. Gratis accepistis: gratis date. vbi glossa dicit. Hic prohibetur simonia. Iliic enim est sermo de miraculis & stupendis prodigiis faciendis: quia ante ista verba immediate dicitur. Infirmos curate: mortuos suscitate: leprosos mundate: daemones eiicite. gratis accepistis: gratis date. Vbi glossa interlinearis. Sicut ego sine praecio talem potestatem do: & vos gratis date. per hoc tamen non oportet quod scien tiam acquisitam gratis habens / aliis gratis communicet. Praeterea. iii. Regum. xiii. cap. de Hieroboam legitur. Quicunque volebat implebat manum suam: & fiebat sacerdos excelsorum. Forte dicis. colebat idola: & erant sacerdotes idolorum. Responsio. hoc dato: ven dendo sacerdotium: & non capiendo sacerdotes de tribu Leui: & de domo Aaron / grauiter deliquit. vt patet per literam sequentem. Et propter hanc causam peccauit domus Hieroboam, & euersa est & de leta de superficie terrae. Propterea lepra Naaman adhaesit Giezi & semini eius in sempiternum. iiii. Regum. v. quare est contra ius diuinum. Quia sit con tra ius humanum patet in ti. de simonia per totum &. i. qui. i. per totum. ergo minor vera quae restabat pro banda.

2

⁋ Secunda conclusio. Simonia est pessimum monstrum in ecclesia. Probatur. Illa pestis est pes sima in ecclesia per quam promouentur inidone / post habitis maxime idoneis. sicut calamitosissima es set insania homines impellens accipere lapides pu tridos pro templo materiali construendo posthabitis marmoribus. sed hoc potissimum fit per simo niam per quam improbi ad honores conscendunt: nequeuntes per virtutes ascendere: assumentes illud insanae lunonis apud Maronem. Flectere si nequeo superos: acheronta mouebo. Munera enim porrecta animos etiam prudentum flectunt, secun dum illud Nasonis. Munera crede mihi placant ho minesque deosque: Placatur nummis luppiter ipse suis. Praeterea hoc est pessimum monstrum in ecclesia quod hominem reddit vtraque manu iniquitate re fertum. sed hoc per simoniam fit. igitur. probatur mi nor per illud Psalmographi psalmo. xxv. In quo rum manibus iniquitates sunt: dextera eorum reple ta est muneribus. Insuper ille est fur iniquus qui ca licem / libros ecclesiae / & huiusmodi furatur. sed to tum beneficium simoniacus furatur. dicente Chri sto. Ioannis. x. Qui non intrat per ostium in oui le ouium: sed ascendit aliunde: ille fur est & latro. in furto autem tota eius vita deprehenditur. nam vno inconueniente dato multa mala contingunt. primo physico. Et difficile est vt bono peragantur exitu: quae malo sunt inchoata principio. i. q. i. caPrincipatus. Amplius huius pestis grauitas patet ex displicentia dei. nam ignis sacrificii qui datus est in deserto caelitus, secundo anno egressionis de aegi pto: & durauit ad captiuitatem babylonicam: & tunc absconsus in profundo puteo ab Hieremia pro pheta, illic mansit. lxx. annis integer: & iterum habitus tempore Neemiae: postea Antiocho sacerdotium sasoni vendente / extinctus est. vt patet. ii. Macha baeorum primo.

3

⁋ Contra has conclusiones arguitur sic. Simonia est circa intellectum: ergo non est peccatum. consequentia probatur: quia omne peccatum est in libera potestate facientis: ergo circa voluntatem Antecedens patet: quia simonia est haeresis. i. q. i. Quisquis. & ca. Presbyter.

4

⁋ Respondetur. assenti ri huic: donum spiritus sancti est venale pro pecunia, est haeresis: & sic Simodo magus putabat. Vnde Ambrosius in primo libro de Poenitentia, ad No uatianum scribens dicit. Petrus cum Simon magicae artis consuetudine deprauatus putasset quod gratiam Christi per impositionem manus & infusionem spiritus sancti pecunia compararet: ait, non est tibi sors neque pars in hac fide: quia cor tuum non est rectum apud deum. hoc est erras in fide catholica: & ita hoc pertinaciter asserens est haereticus. Non tamen oportet nunc alium simoniacum tenere haeresim. nam contingit praelatum recte assentiri in intellectu quod in venditione beneficii committitur simonia, & male agitur: quo non obstante agit: quia crebro voluntas contrait ex sua libertate recto intellectus iudicio. Etiam consequentia illic illata in ualida est: quia probaret nullum haereticum peccare nam assensus erroneus in fide / in intellectu est liber, & a voluntate dependens: quia potest homo libere haeresim non admittere, vel admissam adimere

5

⁋ Secundo arouitur. Sacerdos celebrat pro sex paruis albis. & anniuersarium in certa quota pecuniae constituitur. In facultate quoque no stra Parisiensi mos est: vt magister in theologia det facultati. xc. vel. c. francos pro missa perpetua dicenda: in qua cuilibet praesenti / in distributionibus communicatur duodenus. In istis autem spi rituale pro temporali datur. ergo non omis datio temporalis pro spirituali, & econuerso, est simonia vel habitos optimos viros labe simoniae infectos dabis.

6

⁋ Respondetur. quis potest celebrare pro sex paruis albis sextupliciter. Primo tanquam pro fine prin cipali & vltimato. Secundo tanquam pro precio adequa to: ac si esset iustitia commutatiua & valor rei ad rem: sicut est de emptione bouis in foro. Tertio pro sex paruis albis tanquam pro fine minus principali & subordinato vel subordinabili alteri fini vlteriori. Quar to modo vult celebrare pro sex paruis albis: & habe re pecuniam pro sui sustentatione. Quito modo pro suo labore quem habet in celebrando. Sexto pro distractione & impedimento quo impeditur ce lebrando ne aliis negociis vacet. & potest esse mixtio harum specierum. Primae duae intentiones sunt simoniacae denomninatione intrinseca: & tales actus habens est simoniacus. Aliae vero simplices sunt licitae, & in habente gratiam meritoriae. Sed si vnus pri morum duorum modorum copulatim misceatur cum alio: mixtio est illicita. & ita hic est amphibologia. Sortes celebrat pro sex paruis albis: secundum quod pro i potest dicere circumstantiam finalem: & hoc bifaria: vel circumstantiam vltimati finis: vel finis non vl timati. Alii sensus clari sunt.

7

⁋ Ex quibus patet quod canonicus surgit in nocte vt habeat distributiones: & propter deum: nec tamen propterea commit tit simoniam. Similiter plerique veniunt ad seruitium ca hora qua dantur distributiones: alioquin non ven turi, sine labe simoniae. Et licet indoctus etiam sacerdos nesciat sic punctaliter distinguere in quo sen su pro sex paruis albis celebret: est excusatus: quia videt talem consuetudinem celebrandi a doctis per missam & non reprobatam. ergo ei est danda venia: licet in fine aliqualiter aberret. nam contingit quod innullum finem actualiter referat vltra sex albos. Et licet simonia sit contra ius naturae extendendo vo cabulum, quod sapientes deprehendunt: non tamen quaelibet est contra ius naturae proptiissime dictum.

8

⁋ Sed contra istud argumentor. Sacerdos non ce lebrabit nisi habeat sex puos albos. Similiter nec canonicus veniet ad horas canonicas si non sit dis tributiones accepturus. ergo pecunia est causa pri cipalis: cum ea posita ponatur aduentatio: & ea se clusa non ponatur.

9

⁋ Respondeo, concesso ante cedente negando consequentiam: quia posita cau sa minus principali cum causa principali ponitur effectus: neutra tamen illarum sufficit ad positionem effectus: sed quacunque illarum seclusa remouetur effectus. Quemadmodum quis vadit ad Borbonam vt disputantes audiat, & de vino bac calaureorum bibat: qui tamen propter alterum tamntum non iret: sed propter illa duo simul. nam vno illo rum remoto, vt in die quo ieiunandum est, non ac cedit. Non tamen propterea sequitur quod sex parui albi sunt causa principalis celebrationis. illa enim causa est magis principalis quae plus appreciatiue mouet: vel ad quam alia reducitur tanquam finis sub fine.

10

⁋ Sed contra hoc arguo. celebrando vt habeam sex paruos albos: illa pecunia est finis ce ebrationis in vno sensuum licitorum: ergo est causa principalis. Quod patet in simili. Non euange lizamus vt comedamus: sed comedimus vt euan gelizemus. similiter non viuimus vt comedamus: sed comedimus vt viuamus.

11

⁋ Responde tur. licet aliquorum sit opinio quod peruertitur prdo finium quando finis principalis ad finem minus principalem ordinatur: hoc tamen non oportet: vt patet ex solutione argumenti: vbi ce ebratio ad sustentationem ordinatur. sic etiam potest esse de praedicatione. & ex consequen- ti dicendum est quod homo euangelizat vt comedat: sed comestio non est causa finalis vltimata: nec econuerso.

12

⁋ Vnde pro finibus cognoscendis ponuntur aliquot regulae: quarum prima est. Deus est causa finalis omnium tanquam causa efficiens. Apocalypsis. i Ego sum alpha & o. principium & finis. in quem omnes honae operationes sunt virtualiter & finaliter ordi nandae: licet non semper actualiter.

13

⁋ Secunda re gula. Inter fines medios ille est principalior qui est alio perfectior: & immediatius in finem vltimum tendit quam alter. vt est euangelizare verbum Christi populo communicando: quod est multum spirituale & excellens. Manducatio vero est circa corpus sine quo in hac mortali vita viuere nequimus. quantuncumque enim alte per aera aquila volitauerit: oportet in terram descendat pro corporis cibo habendo.

14

⁋ Ter tia propositio. Non tamen peruertitur ordo finium quando vnus finis mediatus & principalior ordi natur in alium finem minus principalem, ad aliquem bonum sensum. vtpote quando finis principalis sine fine minus principali haberi non potest. vt pro uisionem aliunde non habens, quia non potest euan gelizare sine sustentatione: idcirco potest euangelizare vt sustentationem habeat. & iterum prudens capit illam sustentationem vt euangelizet: euangelizat vt deo placeat: & habeat beatitudinem: & sic est finium reciprocatio. Et sic est quodam modo vnus finis tamtenm: secundum philosophum. iii. Topi corum dicentem. Vbi vnum propter alterum: ibi vnum tamtenm. Et sic duplex praemium accipit euangelizans: vnum temporale quo ad sustentationem a populo. & aliquod aeternum quod expectat a deo. Vnde super illud primae ad Timoth. v. Qui bene praesunt presbyteri &c. dicit glossa Augustini. Accipiens sustentationem ne cessitatis a populo: mercedem dispensationis a do mino. Ex isto patet quod quis potest religionem assumere vt sustentationem in ea habeat. Similiter velle esse sacerdos, vt beneficium obtineat: non tamen vltimate.

15

⁋ Sed contra dicta forte obiicies. ex ista sextuplici distinctione ad solutionem argumenti praemissa datur palliatio simoniae. nam vendens beneficium dicet se capere mille scuta in donatione beneficii non pro praecio adaequato: nec pro fine vlti mo: sed pro sustentatione / labore / vel huiusmodi. Respondetur. capere mille scuta in donatione be neficii non est medium ad hoc subordinatum. & est simile ac si diceres: volo occidere istum hominem propter gloriam dei. Aliquid enim est ordinabile in finem vltimum: aliquid vero non. Et licet versipellis collator dicat: capio mille scuta gratis: & do ei beneficium gratis: deus scrutatur corda & renes: & praesumptio capientem & dantem simoniae labe non tat. Et dato quod non esset simonia (quod est falsum peccaret alios scandalizando: & praeterea suam fa mam imputabiliter negligit. Et propterea praecipit Apostolus primae ad Thessal. vltimo dicens. Ab omni specie mala abstinete vos. nam contingit ali quid intrinsecus non esse malum: sed propter pelles seu inuolutionem malitiae esse malum.

16

⁋ Sed contra hoc arguitur. quando vacat aliqua praebenda pinguis conferenda: potest episcopus seruare ad tem pus pro aliqua patia causa aliquam portionem illius raebendae ad duos vel tres annos secundum exigentiam occurrentem. ponamus quod fructus isti recipien di ad mille francos se extendant. hoc supposito ar guitur sic: episcopus potest beneficium habituro di cere: des mille francos in promptu & beneficium libere tibi dabo: cum omnibus fructibus eius: & mil le francos tuos applicabo instructioni templi, vel hospitalis reparationi: si potest successiue hos fru ctus colligere: quare non potest eos capere? Responde, tur illam suppositionem concedendo, & potissimum post consultationem habitam cum sapientibus: iam enim non erit vmbra simoniae. sed non licet illas pe cunias in promptu capere: cum nesciatur an cofe rens morietur ante fructus receptos: tum etiam pro pter speciem mali.

17

⁋ Tertio arguitur. licet vendere inus patronatus: & tamen ius patronatus est quid spirituali annexum antecedenteri cum ordinetur ad praesentandum clericum ad beneficium ecclesiasticum. igitur. probatur maior. vendens dominium in quo est ius patronatus / in emptorem ius patronatus transfert, nisi specialis fuerit mentio de retentione eius. de iu re patro. ca. Ex literis.

18

⁋ Respondetur negando quod vendatius patronatus: sed ipsum transfert cum colligantia dominii cui annectitur. Et si dominium mil le libras sterlingorum valeat sine iure patronatus, vendendo dominium ratione patronatus non licet plus accipere. Sed contra hoc arguitur. Omne ius quod venditor habet in emptorem transfert titulo enim ptionis & venditionis. Sed quia hanc propositionem negabis & bene: quaeritur, quo titulo in alium transfert ius patronatus? Respondetur titulo colligantiae. de per accidens tamen ius patronatus potest a dominio sepatari: sed non nisi in casu speciali. sicut vendens hominem, bonum angelum & malum a sua domo alienat. sed non titulo venditionis nisi de per accidens. fateor tamen quod venditio est causa sine qua non accessionis iuris patronatus.

19

⁋ Quarto arguitur. Quis potest eme re omnes fructus huius beneficii vt decimas: & tamen decimae sunt annexae spirituali. igitur. quod liceat ma nifestum est: cum decimae sunt triticum, agni, caprae, & huiusmodi. Forte dicis. licet istas decimas emere & eas vendere: sed non licet emere ius colligendi decimas. hoc enim ad ecclesiasticum spectat qui ha bet titulum in quo fundatur ius colligendi. Contra hoc sic argumentor. lus colligendi decimat est aliquid: vel ergo est realiter res decimae: vel homo colligens decimas. Si primum: sic argumen tor. has decimas licet sorti laico emere: hae decimae sunt ius colligendi decimas: ergo ius colligendi de cimas licet sorti emere. Et eodem modo probabo quod liceat alteri vendere. Insuper laicus capiens fructus ecclesiae per triennium a praelato, habet ius recipiendi de cimas: alioquin iniuste eos recipit. Si dicas ius re cipiendi esse sacerdotem: Sortes habet ius recipien di sicut habet gradum: quaero abs te: quae res sit gra dus, non est aliquod quam homo gradum homionus. Sed pono quod venundetur sicut Paulinus Nolane vrbis episcopus pro liberando filio viduae. Tunc sic. Plato hunc presbyterum emit: hic presbyter est ius recipiendi decimas. igitur. Respondetur negando consequer tiam: sed ius recipiendi decimas emit: qui enim ca pit beneficium triennio, iuste recipit: & habet ius recipiendi: sed non ratione officii. Beneficiatus au tem est ius recipiendi ratione officii: secus est de ca piente ab illo. & dato per possibile quod sacerdos bene ficiatus sit seruus quamuis foret praeter rationem: do minus eius non habet dominium in bonis ecclesiae: quia non sunt illius: nec vllo modo ei distrahere licebit, s ius ponatur decimi fructus colligendi. Concedo si militer quod Plato ius colligendi decimas emit: sed no emit ius colligendi decimas ratione officii. nam emere importat actum voluntatis: & sic facit appellationem rationis. hoc autem complexum (ius co ligendi decimas ratione officii) supponit pro praelato connotando quod suo officio incumbit hos fructus colligere: vel pro decimis ipsis, connotando quod ab illo ratione officii colligi possunt.

20

⁋ Ex his pate simoniam esse peccatum graue: & quo modo lice pro spirituali accipere pecunia tanquai pro sustentation & labore: non autem pro praecio adaequato rei: ac si esset iu stitia commutatiua. & recipiendo / conscientiam non debet facerem. nam vnus potest tantum licite lucra ri quantum alter illicite. vt vnus concionator colligit a. pecuniam tanquam valorem adaequatum verbi di uini. alter vero pro sustentatione aequalem aequa liter lucratur in bursa: vnus licite: alter illicite. Pau ca item de reductione finium: & de principaliori a minus principali dignoscendo, diximus.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2