Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

Quo iure confessio vocalis sit introducta
1

⁋ Distinctionis Decimaeseptimae Quaestio Prima. Irca hanc distinctionem quaeritur Primo: quo iur confessio vocalis sit introducta.

2

⁋ Respondetur per conclusiones. Qua rum prima est. Cor fessio vocalis pri mo introducta es aliquo iure.

3

⁋ Se cunda conclusio. ipsa non est primo introducta iure naturae.

4

⁋ Tertia conclusio. ipsa non est primo introducta iure humano.

5

⁋ Quarta conclusio. ipsa non est primo introducta iure diuino legis Mosaicae.

6

⁋ Quinta conclusio. Confessio vocalis primo introducta est iure diuino legis gratiae.

7

⁋ Prima conclusio sic probatur. quilibet adultus tenetur confiteri pro loco & tempore: vt in quaestione sequenti dicetur. ergo ad hoc tenetur aliquo iure. consequentia tenet saltem de iure scripto vel non scripto: hoc est consuetudine

8

⁋ Secunda conclusio probatur. ipsa non est principium practicum ex terminis euidens: nec conclusio inde euidenter deducta: ergo non est de iure naturae. conse quentia tenet ex terminis. & antecedens patet: quia dato opposito pro quolibet tempore quilibet fuisset obligatus ad confessionem vocalem: quod constat esse falsum vt ex dicendis amplius patebit.

9

⁋ Tertia conclusio probatur: quia non est introducta primo iure humano Caesareo vel laico: quia tale ius de peccatis se non ingerit, nec iure ecclesiastico, quod patet: quia nusquam de tali iure constat, non per illud. Omnis vtriusque sexus. de poeni. & remissi. quia statutum illud factum est sub Innocentio tertio in concilio Lateranensi. sed confessio vocalis longe praecessit: vt constat per Magistrum sententiarum qui Innocentium praecessit: & per doctores ecclesiae qui octingentos annos In nocentium praecesserunt, vt patet ex Augusti. in libro de vera & falsa poenitentia. & paulo inferius vide bitur in vltimae conclusionis probatione. Apparatus tamen de poenitentia dist. v. c. In poenitentia. dicit quod con fessio vocalis est introducta iure humano. & licet non possit dari locus illius institutionis ab ecclesia factae: tamen est consuetudo ecclesiae: & praesupponitur quod confessionem instituerit licet in iure scripto non habe atur. Et Panor. in. c. allegato. Omnis vtriusque sexus. dicit sibi multum placere opinionem glossae. & inferi quod Graeci non obligantur ad hanc vocalem confessionem: quemadmodum nec eorum sacerdotes ad continentiam. Sed contra hoc arguit quidam doctor dicens quod itrationabile est dicere aliquid esse de vniuersali traditione ecclesiae: & non posse inueniti illud in canone. Quemadmodum turpe est theologo dicere aliquid esse de iure diuino, & illius iuris nescire assignare locum Sed huic obijcitur. Nescis ostendere vbi primo intro ductum sit ieiunium quadragesimae: nec vbi sabbatum diei dominico cessit: & tamen sunt de iure ecclesiae. Se cundo doctor iste incidit in hoc in quo alios carpit quia locos ab aliis doctoribus datos refellit, pro bans illos non ostendere confessionem vocalem esse de iu re diuino. & concludendo dicit. Licet non habeatur locus in biblia concludens confessionem vocalem esse de iure diuino: ipsa tamen est de iure diuino: secundum illud Ioannis vltimo. Multa quidem signa fecit Iesus quae non sunt scripta in libro hoc. ergo non dat locum particus larem plus quam alii. igitur. Praeterea arguit ad hoc idem doctor. Quilibet tenetur recuperare gratiam perditam via faciliori qua potest. si enim via facili relicta dis ficilem adeat: exponit se periculo peccati: & in hoc videtur proprie salutis contemptor. sed hoc fit per confessionem vocalem. igitur. Dico hoc argumentum propter tria non concludere. primo: quia homo non tenetur semper ad viam faciliorem & meliorem, vt patet de operibus supe erogationis, nec hoc est vllo modo exponere se periculo peccati. Secundo. per detestationem pecca torum peccata tolluntur: quae requiritur ad eorum deletio nem, & ipsa confessione vocali est longe facilior. Ter tio. si confessio vocalis non est ex institutione Chri sti: minor est petitoria principii: quia in ea assumitur quod debet probari. Probo ergo tertia conclusionem sic Ante omne ius humanum legitur confessio introducta: ergo ipsa non est primo introducta iure humano. antecedens patet, quia de illo non constat, nec in proposito ad consuetudinem confugere potes: quia non est verosimile quod aliquid adeo difficile hominibus homines instituissent: nisi illud fuisset traditum literis cum maximo l bramine & discussione, & forte cum aliquorum oppo sitione. sicut de sacerdotum caelibatu: vt distin ctione. xxiiii. elucescet. Item si esset de iure humi no, essent deobligati a confessione hac per totam suam vitam illi apud quos est consuetudo no confitendi quod non videtur dicendum. Praeterea probatio vltimae conclusionis hanc conclusionem infert.

10

⁋ Quarta conclusio patet: quia ad hoc non habetur locus in lege Mo saica: ergo non est de illa lege. consequentia est nota saltem in primo gradu & indubitato illius legis. & antecedens patet: quia ipso negato det aduersarius locum in illa lege in quo hoc contineatur. Insuper Hi braei corticem illius legis seruantes nullo modo aur culariter confitentur: ergo non est de illa lege in aliquo gradu. licet autem ista cosequentia sit apparens: non tame est solida vtrobique, vt patet de Messiae aduentu quo ex lege Mosaica deduci potest: licet illi proterue reluctentur. Et quia haec conclusio ab omnibus concedi nec est magnae vtilitatis: idcirco alias probationes non adduco.

11

⁋ Quinta conclusio: quamquam aliqua in eius probationem in tertiae conclusionis probatione addu cta fuere: adhuc probatur per illud quod scribitur Iacobi. ii Confitemini alterutrum peccata vestra. qua aucto ritate praemissa sic argumentor. Omnia illa quae eodem contextu promulgantur, eandem vim obligandi ha bent. sed beatus lacobus illic extremam vnctionem praeceptiue promulgat: cui in capite praefato confessionem adiugit, sic inquiens. Infirmatur quis inter vos: inducat presbyteros. & postea subiugit. Confitemini alterutrum peccata vestra. Alii non refellum hanc auctoritatem quin propositum probet, per hoc quod subiungitur, Orate pro vobis inuicem. quia sic de bent confessor & confitens saltem debito congruita tis: & probi confessores sic dicunt confitentibus in re cessu. Oremus pro nobis inuicem. Insuper loan. xx. scribitur post Christi passionem. Accipite spiritum sanctum: quorum remiseritis peccata remittuntur eis. & hoc non potest fieri nisi alii eis peccata reserent ergo tenentur eis peccata detegere. Auctoritate autem introductae sunt legis gratiae. ergo confessio es de lege gratiae. Praeterea confessio est de aliquo iu re vt patet per primam conclusionem. & non de iure naturae vel humano per secundam & tertiam conclusiones: nec de iure diuino Mosaico per quartam. ergo est de lege gratiae. Vlterius arguitur ad idem. hoc sem per a principio nascentis ecclesiae ab omnibus ten tum est tamquam diuinum oraculum. ergo grande nefas est illud viro potissimum erudito ab institutioni Christitollere. Vnde dicit Ambrosius in libro de paradiso. Non potest quisquam iustificari nisi peccatum ante fuerit confessus. & recitatur de poeni. disti. i c Non potest. Et in eodem loco dicit Ioannes Chri sostomus. Non potest quisquam gratiam vitae caelesti accipere nisi purgatus fuerit ab omni sorde pec cati per poenitentiae confessionem. Et Augustini in libro de poeni. Agite poenitentiam qualis agitur in eccle sia, vt oret pro vobis ecclesia. & quae sequuntur. & per hoc concludit claues datas in ecclesia dei. Idem quoque Augustini. vt habetur in. c. Quem poenitet. eadem distin. sic ait. Lazarum de monumento iam susci tatum obtulit dominus discipulis soluendum: per hoc ostendens potestatem soluendi concessam sacerdotibus. Ex istis sequitur quod inscite Apparatus & Panor. in hac parte loquutur: confessionem vo calem a solo iure humano asserentes, & graecos excusantes. Secundo sequitur quod nullus mos non confitendi potest indulgere homini vt num quam con fiteatur, quod probatur: quia contra ius diuinu num quam est consuetudo excusans.

12

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur sic. Confessio est de iure naturae, quod probatur: quia per eam Adam & Cain reprehenduntur. vt patet Gen. iii. &. iiii. iunctis glossis. Illi enim erant prostatu legis naturae.

13

⁋ Secundo arguitur ad idem. de iure naturae est quod viro displiceat suum malum: ergo confessio est de iure naturae.

14

⁋ Ad primum respondetur quod illa & similia non sunt ad propositum confessionis auricularis. Adam enim & Cain debebant confiteri sua peccata deo interroganti qui scrutatur corda & renes & non sub friuolarum excusationum velamine se prote gere.

15

⁋ Secundum argumentum est de detestatione peccati: hoc est de cotritione peccati post peccatum commissum: quam dico de iure naturae. sed cor tritio ante legem gratiae non tot praesupponebat quot nunc. nam antequam aliquis nunc habeat veram contritionem: requiritur confessio vocalis in voto: quod ante hanc legem non requirebatur.

16

⁋ Contra quartam conclusionem arguitur. Leuitici. xvi. scribitur quod Aaron debuit confiteri peccata filiorum Israel. & losue dixit ad Achan. Fili mi da gloriam domino deo Israel& confitere, atque indica mihi quid feceris: ne abscondas. losue. vii.

17

⁋ Respondeo. istae auctoritates intelliguntur de confessione deo facienda vel publica. Achan enim publice confessus est delictum suum de furto cum super eum nutu diuino cecidit sors: & dedit gloriam domino deo: sicut praecepit losue. sic Esaiae. xliii. Narra si quid habes vt iustificeris. & Prouerbio. xxviii. Qui abs condit scelera sua / non dirigetur: qui autem confessus fuerit, & reliquerit ea, misericordiam consequetur. Sic ergo intelligantur auctoritates legis Mosaicae quod homo debebat in generali confiteri culpam: vel coram aliis, vel mentaliter. & hoc erat confiteri pro tempore illius legis. sicut enim non eodem modo se habet contritio pro hac lege & pro illa, sic nec confessio.

18

⁋ Contra quintam conclusionem arguitur sic. Si confessio vocalis esset de iure diuino: obl garet omnes. consequens est falsum, quia non obligat infideles. Doctores enim omnes dicunt quod si infidelis adultus convertatur ad fidem: non tenetur confiteri peccata ante baptismum commissa. & de hoc distin. iiii loquuti sumus. Capio igitur vnum Mahumetanum adultum qui plura peccata fecit, & convertatur ad fidem, & recipiat baptismum: postea moriatur ante aliquod mortale commissum. Tunc sic. iste non tenetur confiteri peccata mortalia sua post baptismum commissa: quia nulla sunt ex supposito: nec peccata ante bapti smum commissa vt dicunt communiter doctores. ergo vel confessio non est de iure diuino: vel ius diuinum legis gratiae non obligat omnes ad ipsum suscipiendum in omnibus suis praeceptis. Secundum no est dicendum: quia si vnum praeceptum legis gratiae non obliget omnes: eadem ratione nullum praeceptum positiuum diuinum obligabit omnes. ergo primum est dicendum.

19

⁋ Respondetur. huis argumento sufficienter responsum est loco inter arguendum recitato. hoc solum restat addere: quod sufficit in peri culo probab ili mortis ex institutione Christi peccata confiteri. quapropter moriens non confitens in tota vita sua, peccat peccato omissionis: confessionem omittendo.

20

⁋ Secundo arguitur. Matthaei. xi. dicit Christus. lugum meum suaue est & onus meum leue. sed confessio vt dicebatur inter arguendum, est diffi cilis. ergo non est ex institutione Christi.

21

⁋ Respon deo. aliquae auctoritates legem Christi insinuant fa cilem: aliquae vero difficilem. vt Quam angusta porta & arcta via est, quae ducit ad vitam: & pauci sunt qui inue niunt eam. Matthaei. vii. Amantibus autem deum & prudi tibus, ipsa est facilis: vt exponit Augustinus Ioan. v. super illo verbo. Mandata eius grauia no sunt. Etian ipsa sicut est relicta a Christo, est lege Mosaica fa cilior: iudicio beati Petri Actuum. xv. dicentis. Quid tentatis imponere iugum super ceruicem discipulo rum quod nec nos nec patres notri portare potuimus? Imprudentibus tamen ipsa est difficilis: difficultate in quam non proueniente ex parte legis. Vel sic. Principium legis gratiae, quia ad virtutem dirigit, est arctum. oppo sito aut modo est de perditionis via: vt in litera Pytha gorae notari solet. sed cum quis in lege gratiae parumper studiose versatus fuerit: eam facilem inueniet. lstud tamen reputo vnum difficillimum in lege gratiae: & in hoc cum conterraneo in fine tertii sentio. Et addo quod est praeceptum optimum & generi humano maxime propitium, & retractiuum multum a peccatis. Homines enim in secreto / solo de o cognoscente peccare non erubescunt. sed causa quaedam occasionalis non peccandi in verecundia qua homo afficitur in confessione: & ille actus non est malus. nam licet Hector vt dicitur. iii. Ethicorum, non fecerit actum fortitudinis, nolendo aufu gere a bello ne dedecus incurreret: tamen fecit actum virtutis. Secundo est causa restitutionum. plerique enim putant multos contractus iniquos / licitos, & restitutioni se non obnoxios: qui contrarium in confessio ne deprehendunt. & etiam notitiam peccatorum quae ante con fessionem licita putabant, illic assequuntur. homo etiam fragilitatem propriam cognoscit per peccatorum repetitio nem: ac per hoc ad humilitatem mouetur. ergo haec confes sio vocalis est hominum multitudini admodum vti lis, & forum secretissimum. quare prudenti non est diffi cilis, ob secretum seruandum & vtilitatem inde prouenien tem, nec decuit in lege Mosaica hanc legem perfectam instituere: quia vt ad Hebraeos. xi. dicitur. Nihil ad perfectum adducit lex.

22

⁋ Tertio arouitur. aliqui sunt muti qui non possunt facere confessionem vocalem: vt sunt omnes nati surdi qui nullum idioma loquuntur, & multi non surdi elingues. Idem patet de detentis in carcere apud Mahumetanos tota vita. modo ad impossibile nemo obligatur.

23

⁋ Quarto arguitur. Petrus non confessus est. sic enim scribit Ambrosius super Lucam. Peccatum Petri lego: confessionem autem eius non lego.

24

⁋ Ad tertium respodetur quod praeceptum Christi est rationabile: & non obligat ad impossibile quenpiam. Qui enim potest scripto sua peccata patefacere & non verbo: non tenetur sua peccata occulta confiteri saltem in absentia sacerdotis: quia istud forum debet esse secretissimum: & scriptum de se inter absentes est pu blicum: & potest vergere in infamiam peccatoris: cuius oppositum deus percipit, puta seruare famam via lici ta. & illud est de iure naturae: quod ius in cordibus no stris scripsit deus. modo quando sunt duae leges quam videntur oppositae: lex minor maiori cedit, & per regem maiorem exponenda est: sic vt inter illas leges non sit pugna. Sed si confessor fuerit praesens: & confitens sciat scribere & non possit loqui, debet chartam tradere sacerdoti: & lectam minutatim lacerare. vel pro securitate in propria manu tenere / dum sacerdos legit. Si vero per nutus sciat confiteri & non per verba: vt si religiosus fiat elinguis qui nutu suam mentem explicet: tenetur per nutus confiteri. In omnibus enim istis seruatl ratio legis: & detectio peccati in foro secretissimo, hoc est soli sacerdoti. Ex istis patet quod non debet per interpretem confiteri: quia forum non esset secretissimun. Secundo sequitur quod confessio vocatur voca lis non quod quaelibet fiat in voce: quandam enim nutu, quaedam scripto fit: vt iam diximus, sed quia vox inter illa quae representant conceptum mentis nostrae, obtinet primatum. vt dicit Augu. primo de doctrina christia na. Confessio enim in absoluto modo loquendi vocatur vocalis, sicut Arist. primo Peri hermenias dicit: nomen est vox. simiter de verbo & oratione loquitur Et tamen nomen mentale est nomen verissimum. Si vero more angelico nos intelligeremus: confessio mentalis sufficeret.

25

⁋ Sed contra istud de foro secretissimo arguitur. multi sacerdotes possunt audire vnum in confessione: & quilibet eum absoluere: quae confessio est sufficiens: & tamen forum non est secretissimum. Quia mul i possint vnum absoluere: probatur: quia multi pos sunt eundem baptizare, & eandem hostia consecrare: pro ut in de baptismo & Eucharistia dictum est. eodem modo potest fieri in confirmatione: & in collatione ordinum: ergo & in poenitentia. Et potest probari ratione: quia illic est confessor, confitens, & intentio sufficiens. In super vnus absoluit: & qua ratione vnus i quilibet, supposito quod simul desinant proferre.

26

⁋ Respondetur dupliciter. Primo. adhuc illud fo rum est secretissimum quia sacerdotale, & quilibet tenetur seruare secretu vt alter: & quilibet absoluit siue successiue vt in casibus reseruatis: vel de eisdem peccatis: siue multi sacerdotes simul. vt probauimus in aliis sacramentis. Secundo dico quod non expedit sic confiteri pluribus simul, etiam pro meliori consilio habendo. Potest enim homo conferre de peccatis suis cum doctis extra confessionem ac si essent aliorum casus: vel confiteri successiue doctis viris. Sed contra hoc adhuc arguitur. sint multi in vna na ui statim submergenda: confessor illic non potest au dire omnes successiue: ergo cum quilibet eorum teneatur confiteri sacerdoti: istud forum non debet esse secretum. & sic probatio de confessione facienda per chartam in absentia fuit nulla. quod quilibet teneatur confiteri, pa tet: quia est copia confessoris: & quilibet est peccato implicitus. & pone quod sint aliqui infideles numqua antea confessi qui primo fidem profiteantur. quod autem licitu sit sic confiteri: probatur: quia ita interdum actum est: & re ferunt quod quilibet oblitus est peccata alterius cum ad portum maris peruenerint. Respondeo, non confi terer in illo casu in publico. sed adeat Sortes in secreto confessorem: & deinde successiue alii. Si autem interea submergantur: sufficit detestatio pecca torum omnium & confessio in voto. hoc est, quisque quantum in se est / paratus sit confiteri: quia si omnes inciperent confiteri: forte submergerentur ante dimidiam confessionem. sed omnes erunt salui si sint contriti: quem admodum sacerdos ille qui alios audit & nulli con fitetur: vel perpetuo detentus in carcere apud Ma humetanos, cui nunquam patet copia sacerdotis. Et sacerdos existens in naui debet eis recitare confessionem in generali magnam vel paruam secundum te poris penuriam vel magnitudinem in eorum idiomate: & hortari eos vt habeant firmum propositum rest tuendi aliena si quae habeant cum primum poterunt: & displiceant eis peccata sua perpetrata quibus deum offenderunt, & committant se prorectioni diuinae dicentes. In manus tuas domine commendo spiritum meum. & hoc potest facere prudens laicus. Non tamen nego: vbi plures simul confiterentur sacerdoti quo rum peccata intelligeret: omnes esse absolutos vnica absolutione: quemadmodum dicimus dae multitudi- ne hostiarum consecrata.

27

⁋ Ad vltimum argumentum de confessione Petri qui peccauit mortaliter intante passione: stat quod postea confessus sit. nam locus a non legitur / negatiue non valet. Secundo Christus quoi praesens erat, post passionem remisit ei omnem culpa mortalem. Eius namque virtus non est sacramentis alli gata. Tertio dico magis ad propositum quod confessio nondum erat praeceptorie instituta, sed post resurrectionem. & nemo tenebatur confiteri de peccatis ante commissis. Praecepta enim positiua respiciunt futu ta: vt dicitur de costitu. c. ii. &. c. vltimo.

28

⁋ Ecce quod confessio auricularis est ex institutione Christi. vocatur autem auricularis quia fit in secreto & n aure. & licet aqua mediet / dummodo illis solis constet, est auricularis. est sacramentum saluti hominum necessarium omnes adultos vtentes ratione obligans quantum est ex parte eorum: ita vt non stet per illos quin confiteantur: nisi impotentia simplici ter eos excuset: vel aliquid quod secretum istius fori impediat.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1