Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 12

An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest
1

⁋ Distinctionis Vigesimae quartae Quaestio Duodecima. ra Vodecimo in hac di stinctione, & nono circa ma teriam benesiciorum quaeritur: an quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius inecua terest. In hac quaestione pri dmum / rationem nominis (dispen satio, explicabimus: postea conclusiones ad quaestionis titulum responsiuas posituri.

2

⁋ Dispensare bifa riam accipitur. vno modo proprie. & sic est aliquem absoluere ab alicuius legis obseruantia, vt est prae ceptum de lpmicidio. hoc modo cum Sansone deus dispensauit de se occidendo. vt ludicum. xvi. legitur. pari forma rex dispensat: quia licet secundum commu nem legem / homicide vltimum supplicium inferendum sit: potest tamen rex hanc legem positiuam in sorte reuo care. hoc modo quaerunt theologi in xxxvii. distin. iii. sententiarum: An deus possit dispensare in praeceptis decalogi. Alio modo capitur dispensare extensius vt tantum valet quantum interpretari aliquem non esse obnoxium legi communi in casu. Et sic iudex inferior dispensat: id est interpretatur poenam legis conmunis de homicidio in illo qui occidit pro suae vit defensione, cum moderamine inculpatae tutelae. vel prudens interpretatur hac poena non esse mulctan dum iudicem & lictorem / homines occidentes pro meri tis. sed isti non possunt dispensare primo modo: quia hoc esset superioris legem in casu quo est lex i reuocare: quod non licet. Hoc secundo modo circa legen dei homo dispensare potest: locum ambiguum per ra tionem naturalem vel per alium locum in eadem lege contentum / exponendo & declarando. Hoc etiam secundo modo potest aliquis licite dispensare cum aliquo: vt plura habeat beneficia in casibus licitis: vt per sequen tia intelligetur. in hac autem significatione vocabulum magis capimus.

3

⁋ Hoc praelibato pono conclusiones: quarum prima est. Aliquis sana conscientia per dispen sationem plura tenet beneficia probatur. aliquis ante prohibitionem pontificis: hoc est, ante legem latam de non habendis pluribus beneficiis, licite plura tenere poterat. ergo vbi est eadem causa, pontifex dispensare potest: id est interpretari suam legem in illo ca su non esse tenendam. hoc est vti epicaia: vel natura li aequitate: in isto etiam reuocando legem communem quam inferior reuocare non potest. & ita vtroque modo dispen sat. ac per hoc si in hac lege non possit dispensare se cundo modo, non potest de iure & licite primo mo do: bene autem de facto in foro exteriore: quia dispen satio est iuris communis relaxatio pro causa licita / ab illo qui legem reuocandi habet potestatem vel interpretandi auctoritatem. Hoc declaro per simile. aliquis reipublicae admodum vtilis hominem occidit: in quo tales circumstantiae occurrunt: vt naturalis aequitas de claret hunc non esse poena capitis mulctandum: & tunc legem suam reuocat rex, quam inferior reuocare nequit.

4

⁋ Prosequendo propositum, quod in casu liceat plura habere beneficia / probatur sic. & capio hanc maximam. Si omnium beneficiorum fructus in vnius aerario essent, vtpote summi pontificis: & ipse per suos deberet dare stipendia cuilibet in politia eccle siae militanti: inaequaliter laborantibus inaequalia deberet conferre praemia & stipendia more regis in bello. hoc patet. Na vnius labor duorum vel trium labores in valore exuperat. vnus enim erudite & deuote seminat verbum dei in vinea domini: & cum hoc celebrat. modo notum est quod haec opera est reipublicae multo vtilior opera vnius simplicis solum celebran tis vel in choro cantantis. ergo plus meretur in prae mio. Qui enim non laborat non manducet: & qui laborat manducet: & qui plus laborat / plus manducabit. vnus enim maiore cibo eget quam alter & quo ad se & suos, quibus est dignus. Sed non fit talis pecuniaria solutio ex pontificis aerario: nec expedit. sed benefi cia sic laborantibus sunt partita pro praemiis temporali bus: quia nemo suis stipendiis militat vnquam. Quis namque pascit gregemn & de lacte gregis non maducatu primae ad Corinthios. ix. hoc est non tenetur etiam si patrimonium habeat aliunde. modo contingit virum habere exile beneficium: & pro suo praemio insufficiens: ergo licite talis potest aliud capere quousque habeat praemium sufficiens secundum sui operis valorem. ergo dispensatio super pluralitate beneficiorum in casu est licita: cum in aliquo sit ratio reuocandi legen de non habendis pluribus: & auctoritas in dispensante. ergo conciusio vera.

5

⁋ Secundo probatur idem. Nam de prebendis. c. De multa prouidentia. S. vltimo dicitur. Circa sublimes tamen & literatas personas quae maioribus beneficiis sunt honorandae: cum ratio postulauerit per sedem apostolicam poterit dispensari. signanter (cum ratio postulauerit

6

⁋ Tertio a posteriore arguitur sic. nisi conclusio esset vera: filios principum eruditos & probos eminenter literatos, & moribus graues ad duo beneficia non admittes quantuncunque exilia, plusquam filium agricolae vel viticolae etiam mediocriter institutum, quod concedere / rationi no est consentaneum.

7

⁋ Quarto arguitur sic. duo mediocres duo tenent beneficia: ergo vnus illis duobus equiualens in vtilitate reipubl cae potest duo similia beneficia tenere. consequentia est nota: cum illos duos valeat. & patet per simile. Nam vnus spatiosus & grossus lapis tantum in pa riete loci occupat quantum duo minores. & vnus in bello duplex praemium habet a rege in respectu ad alium, nec valet dicere: habeat ergo vnum in du plomaius. cum illud habere nequeat.

8

⁋ Quinto. ali quis est quem oportet secundum suum statum etiam temperate viuendo habere vnum famulum vel duos huic autem vnius beneficii parui prouentus non suffi ciunt. Nec valet dicere. cum omnem operam suam circa subditos applicet: tenentur subditi augere prae uentus, & maiores dare illi qui plus meretur qui da re soleant minus merentibus. Quia licet hoc sit ve rum quando quis non habet aliam prouisionem: tamen non soluit argumentum: quia forte est sacelli non habens subditos: vel ei aliud offertur benefi cium.

9

⁋ Vltimo ad idem arguitur sic. plus alimenti magnum membrum, vt caput in corpore vero suscipit qui membrum paruum vt digitus vel articulus. ergo conformiter aequum est esse in corpore mystico

10

⁋ Secunda conclusio. Est contra ius naturae & aequitatem naturalem quod quis extra latitudinem sufficientiae sit pluralis in beneficiis: hoc est plura teneat quam ratio exigit vel patitur, probatur. ima ginemur sicut in prima conclusione dictum est, quantum daretur viro pro labore suo in ecclesia, supposito quod omnes idonei & laborantes haberent portionem proportionabilem suis meritis, si omnes beneficiorum prouentus in vnam massam colligeentur: tunc praeter rationem esset quod duobus aequaliter laborantibus: vnus haberet plus quam tribus vel quatuor sufficeret: aliis aeque laborantibus & nihil praemii habentibus: & male ageret sic prouentus distribuens, & alter capiendo: & a fortiore auide petendo. Sed dicis: non est ita nunc de beneficiis: quia non prouidetur omnibus idoneis. sed si Petrus vno dignus non caperet plura: alia inidoneis conferren tur. Hoc non valet. nam contingit virum vno beneficio esse dignum, qui tamen transcendendo sit etiam inidoneus cum aliis. & haec est causa quare ple risque idoneis non prouidetur.

11

⁋ Secundo arguitur ad idem. monstrosum est in corpore vero quod vnum menbrum plus nutrimenti ad se notabiliter trahar quam illud membrum requirat: quia hoc est in reliquorum membrorum iacturam & attenuationem: & est dyscrasia seu disproportio in membris. ergo sic est in corpore mystico praeter omnem rationem quod vnus beneficiorum multitudine sit stipatus / alio idonec patiente famen: nedum necessaria non habente: sed vix paucula pro libris comparandis: qui tamen eius modi instrumentis pro suae artis exercitio eget. im mo Apostolus qui scientiam infusam cum acquod sita habebat: & libros: & membranas sibi com parauit: vt patet secundae ad Timoth. iiii. vbi dicit Penulam quam reliqui Troade apud Carpum / veniens affer tecum & libros: maxime autem & menbranas. glossa interlinearis. vt ibi scribam epistolas meas. difficile est igitur pauperi sine necessariis in literis proficere. Quamuis enim non cuilibet studioso viro opus fuerit tata librorum congerie, quantam Pisistratus Atheniensis / Philadelphus / & Pam philus martyr habuerunt: tamen aliquibus opus est. Aut sic formo argumentum. Est contra aequitatem naturalem quod talis artificum dispositio in republica fiat vt ars vtilis in republica male exerceatur. sed sic est quando multi nimis abundant: & multi penuria premuntur. Nam circa temporalia diuites plus aequo occupantur: ita vt verbo & exem plo populum non aedificent nec instituant: & sic instrumenta suae artis negligunt. & si viros circa temporalia intentos, ad praedicationem & caetera officia consueta adhibeant: ii non poenitus praecordia mo uent: quia auaritia notantur, & Iac aliis debitum sugunt: malum quoque exemplar sic faciendi mul tis ministrant, nec vnquam auaritiae peccatum & reliqua quibus infecti sunt, in sermone ae viuum tam gent. Nam si extremis forte digitis attingant (quod raro faciunt) verbo ipsa vita repugnat. propterea ex industria, Actuum primo, de saluatore nostro Lucas recitat. Quae coepit Iesus facere & docere. quod etiam satis apostolus Timotheo faciendum monuerat. ltaque theologus nimis multa capiens, suae artis instrumenta negligit, quemadmodum enim opulentus artifex quispiam non laborat: sed suae artis fastidiosus ad aliam sortem se transfert: sic iste factus diues qui solet esse canis contra vitia latrans, iam obmutescit: sub vmbra & praetextu impotentiae, & senectutis se protegens: & tamen in ea aetate optime hoc facere potest. Ex contrario autem: quia libros inops habere nequit: peius ob defectum instrumentorum operatur.

12

⁋ Tertio arguitur ad idem: quia dato opposito quod non est status in latitudine sufficientiae beneficli vel beneficiorum: sequitur haec conclusio: quod vnus capere potest licite omnia beneficia totius Europae: aliis nihil habentibus. hoc consequens nemo sanae mentis concedet: ergo nec antecedens quod est illius illa ti basis, admittere debet.

13

⁋ Quarto sic. per conformitatem rationis si aliquis hostis regem & renpublicam ferro & igne inuaderet: & rex non habe ret magna stipendia suis militibus danda: nunquid milites omnes contenti esse debent vt diminuatur sibi stipendium: & ne pauci insufficientes con tra hostem bellare omnem pecuniam regis habeant aliis idoneis relictis? igitur cum beneficia data sini deo & eius ministris, vt contra diabolum, mundum & carnem pugnent: licet non quilibet idoneus in beneficiorum partitione sufficientem prouisionem habere possit, secundum valorem operae suae: debet esse contentus pauciora. sumendo: vt plures contra daemonem & vitia militent. si enim deum & fratrem dili git, id iudicabit. & si illud est rationabile & aequum: oppositum est iniquum.

14

⁋ Quinto arguitur paten ter. male agit ille qui promotionem honoris & diui ni cultus impedit: vitiorum extirpationi obicem praestat: & materiam virtutis exercendae bonis subtrahit: bona pauperibus debita colligit: domos pulchras in reipublicae dedecus caducas facit: & minantes ruinam: hospitalitatem pauperibus honestis superue nientibus debitam aufert: & submouet probum virum qui reliquis omnibus consuleret. sed sic est de quolibet inordinate plura beneficia detinente. igitur. Consequentia est nota cum maiore. & minor pro batur: primo quod cultus diuinus diminuatur. nam subtrahuntur ministri ad colendum deum apti, & repelluntur idonei ad populum docendum. Quia isti plurales praepediant vitiorum extirpationem, probatur sic. aliquis laborans & exercens se circa vnam artem multum proficit: & discipulos peritos in illa facit. nam ingenium vbi intendis ibi valet: vbi si circa multas versaretur artes: in nulla fioreret. sed sic est de habente vnum beneficium, quia circa id laborat: qui vero multa habent: circa vnumquodque parum laborant: immo circa omnia parum laborant: nimi rum vno inconvenienti dato multa contingunt. primo Physicorum. Aliae partes sunt perspicuae.

15

⁋ Ex hac conclusione sequitur quod male agunt qui sine ratione in beneficiis plurales. ambitiosi sunt: & auari: de se nimis praesumentes tot beneficia colligendo: sic satiati, vt aquam maris salsam / vel forte vinum aqua non dilutum potantes: aut carnes sale conditas comedentes: ad calendas graecas satiandi: semper ad finem vsque vitae mansuri sitibundi. sunt vero sicut pisa putrida & vermibus plena, quae supernatant: vbi meliora ad aquae profundum descendunt. ambitione namque & auaritia pleni volunt aliis praeminere: dum boni ad loca humilia descendunt. Isti more bubonum templa noctu ingrediuntur vt oleum su gant: quo exhausto candelae extinguuntur, & vt fructus colligant: lucrum spirituale quod alter subministraret, tollunt. Excessus regit hos. Praeterea sequi tur quod quis potest tenere duo beneficia parua cum sana conscientia: qui non potest tenere duo magna vel vnum magnum cum paruo. nam tenens duo parua manet in latitudine sufficientiae: non autem in aliis.

16

⁋ Tertia conclusio. Licet hi plurales sine rationabili causa iure fori excusentur: non ta men iure poli. Prior pars probatur. nam cum circa egem in casu dispensationem habeant: permittitur quod beneficiis in hoc mundo gaudeant: & non tolluntur ab eis. & hoc est excusari iure fori. Altera pars patet ex conclusione praecedenti. & adhuc ali ter probatur. nam si excusarentur: hoc esset propter Romani pontificis dispensationem. sed hoc non: quia tenere plura beneficia sine rationabili causa est contra legem naturalem: contra quam dispensare nequit aliquis mortalis homo: sicut nullus est supra legem naturae. Praeterea ex capitulo De multa in prima conclusione allegato, valet dispensatio quando est rationabilis causa: ergo quando non est rationabilis causa non valet: per locum a contra rio sensu. Insuper non valet dispensatio Romani pontificis: nisi sit conformis legi dei: & ab ea non discrepet. ipse enim legem limitatam habet ad praesi dendum secundum aequitatem naturalem. propterea si quando ab ea discrepat: non est dispensatio: sed dissipatio, vt termini indicant. sed quod ab eo rationabiliter fit, in vtroque foro validum est. Hinc dicit apostolus primae ad Corinthios. iiii. Sic nos exi stimet homo vt ministros Christi & dispensatores ministeriorum dei. Et Bernardus ad Eugenium pa pam lib. iii. Non prohibeo dispensare sed dissipa re. Non sum tam rudis, vt ignorem vos dispensato res: sed in aedificationem non in destructione. Dein de quaeritur inter dispensatores quis fidelis inueniatur. vbi enim necessitas vrget / excusabilis dispen satio est: vbi vtilitas prouocat, laudabilis dispensa tio est. vtilitas dico / coconis: non propria. nam cum nihil ho tum est: non est fidelis dispensatio: sed crudelis dissipa tio. Et in epistola ad Robertum nepotem suum qui de licentia sedis apostolicae de Cistertio ad Cluniacum se transtulerat: sic dicit. Quid tibi frustra quispiam planditur de absolutione apostolica: cuius conscientiam diuina tenet sententia obligatam: nemo (in- quiens) manum mittens ad aratrum, & respiciens retro &c. Vbi vir dei nepotem remittit ad conscientiam: an transierit ad arctiorem religionem an mitio rem. Et in epistola ad Adam monachum. Conceperunt dolorem: sed non pepererunt iniquitatem: donec iniquus papa conceptui praebuisset assensum. Nunquid ideo aut malum esse desiit aut minoratum est: quia papa concessit? Quis vero malum esse neget assensum praebere malo? Quod tamen summu pontificem nequaquam fecisse crediderim, nisi aut circumuentum mendacio: aut importunitate vi ctum. Et propterea dicit glossa in cap. Dudum. de lec. quod qui habet plura beneficia vbi vnum suae susten tiationi sufficit: reliqua cum peccato tenet. hoc idem tenet in cap. Non est. de voto & voti redemp. hoc tenet Hosti. in cap. dicto Dudum. Ioannes Andreas, & Panor. & breuiter canonistae omnes. & po tiore ratione theologus quilibet rationi plus innitens. propterea ista pluralitas vocatur canonibus ininica. sane odiosa est & stricte interpretanda.

17

⁋ Quarta conclusio. tenens plura be neficia quando est aeque probabile vel paulominus probabile quod vltra latitudinem sufficientiae te- net, peccat. probatur. quilibet exponens se periculo confundenti peccati peccat: sic facit tenens plura &c. igitur. haec conclusio est clara ex dictis in quaestione secunda prologi. Et ex ea sequitur quod quito plura tenet extra latitudinem sufficientiae: tan to magis peccat. Secundo sequitur quod tenetur reinquere quod habet vltra latitudinem sufficientiae vel quod est multum probabiliter extra latitudinem sufficientiae. Tertio sequitur: si vir animae suae salutem diligat: tutum esse ei se a puncto terminatiuo illius latitudinis in ascendendo elongare. vnde non est hic sicut in virtute & vitio: quia vir us habet duo extrema vitiosa, exuperando, & deficiendo: hic autem in deficiendo non est peccatum, videlicet nullum beneficium habendo, vel vnum quod sufficit alicui pro praemio: cum sit maiore dignus: immo isti bene agunt. Est tamen excessus in ascendendo. vt si centum franci viro idoneo sufficiant: iam manet in latitudine suffi cientiae. & si quantuncunque parum vltra capiat / peccat: nisi per ignorantiam inuincibilem excusetur. sed crebro est hic ignorantia vincibilis: quia bene ficia accipiens non confert cum prudentibus de latitudinem suae sufficientiae.

18

⁋ Ex his patet quinta conclusio: quod prudens & bonus manet contentus in beneficio vel beneficiis, suis meritis non aequiualentibus pro praemio. Dixi bonus, quia stat virum bene iudica re in intellectu & non conformiter agere in effectu: qui tunc erit prudens & non bonus. sed si solum bonum vere prudentem more beati Thomae appellaueris, de nominibus non certemus. Probatur conclusio. ista via est ei securior ad salutem: & transcen dendo via est periculosa ex praecedentibus: ergo est acceptanda. semper intelligo quando viri neu tri prudentes qui eum cognouerunt iudicant eum dignum esse centum francis vel ducentis in vno: sed proba bile est eis quod si capiat a. summam, vel b. summam, male ageret: iudicant tamen quod si adhuc paulo plus ha beret quam habeat: non peccaret.

19

⁋ Secundo arguitur ad idem. Si debet plura capere ad extremu vsque excessiue suae sufficientiae: hoc ideo est vt sit magis idoneus vel vt aliquam portionem det pauperibus: vel aliorum inidoneorum promotionem praepediat. sed nullum istorum expedit. multa enim licent quae non expediunt. secundum apostolum. i. ad Corinth. vi. Non primum. tum propter periculum. Et si obiicias a prudentibus conclusum, iam illic non esse periculum: est tamen honestius a foedo extre mo se elongare: & a vulgaribus cum notabiliter distat ab extremo / cognoscetur esse in latitudinem suae sufficientiae: vbi si suam completam latitudinem haberet: dubitabit vulgus an plus aequo habeat: & per consequens subditos minus aedificabit. Tum secundo quod istos pauca habentes tam sapientes quam insipientes maxine laudant. & si conformiter ad hoc bn viuant, multum aedificant: quia non minus vita docet quam verba. vnde. x. Ethicorum. viii. Veritas tamen in iis quae in actionem eueniunt ex ope ribus iudicatur & vita. in his enim praecipue certitudo veritatis consistit. Si verba bona operibus sint con sona: acceptanda sunt. sin vero discrepant, verba sunt tamen putanda. Hinc sapiens non quaesiuit magnas opes, Prouer. xxx. inquiens. Mendicitatem & diuitias ne dederis mihi: tribue tantenum victui meo necessaria. Et philosophorum princeps in capite praefa to decimi: postquam conclusit felicem non egere multis bonis externis: nec in vita contemplatiua nec acti ua: ad hoc duos sapientes introducit ad suum dictum corroborandum: dicens. Solon enim bene for tasse de felicibus sensit: qui quidem eos felices esse dixit, qui mediocriter res habuerint externas: & pulcherrimas res vt putabat, egere modesteque viuere. fieri enim potest vt mediocriter possidentes agant ea quae agere oportet. videtur autem & Anaxagoras non locupletem neque potentem / felicem ipsum existimasse. paulo post concludens quod rerum externarum pauca felici sufficiant. Consentanee igitur nostris sententiis & sapientum opiniones esse videntur, at enim habent quidem & talia quandam fidem. Non secundum: quia si vix habeat pro se: non tenetur dare pauperibus citra extremam necessitatem. Nec tertium. nam cum ei beneficium oblatum sit, vero simile est quod ad petitionem eius collator conferet ali cui idoneo nihil habenti: quia alioquin posset illud beneficium acceptare: alicui idoneo conferendo per resignationem.

20

⁋ Ex hac conclusione cum praedictis in eadem distinctione de caeco amore quem erga nosipsos habemus, iudicantes nos plus valere quid valeamus: sequitur quod non est salutis animae suae memor, beneficia sibi oblata quatenus ea retineat temere suscipiens, quando apud prudentes iudicatur totam latitudinem sufficientiae suae, & amplius iam transcendisse.

21

⁋ Ex omnibus in hac quaestione dictis & obiter occurrentibus haec colligenda veniunt. Licet habere plura beneficia frequentius sit malum: tamen non est per se peccatum. Nam stat aliquem plura habere sine peccato. vt patet ex conclusione prima. Sed hoc ple rumque euenire solet: vt cum quis habet vnum beneficium plusquam oportet: citius acquirat plura quam a principio. iam enim excaecatus est vno oculo: & sine ratione ad beneficia anhelat more nauis sine ancora in pelago fluctuam tis. Praeterea sortes potest tenere plura licite: tamen plato minus idoneus non potest, hic enim fallitur putans idem esse de se & viro plurimum idoneo. Sed habens vltra latitudinem suae sufficientiae scienter, vel per non sufficientae inquisitionem cum viris neutris & deum timentibus per ignorantiam vincibilem, peccat: & quato magis latitudinem suae sufficientiae in beneficiorum pluralitate transcendit: tanto magis peccat. & cum hoc quito est doctior & melioris vitae putatus: tante grauius deum offendit: tum propter ingratitudinem, & talenta quibus est a deo donatus, & ab aliis peccatis maioris infamiae a deo praeseruatus. tum quod est potissimum, quia facto alios trahit & incitat per suam fictam bonitatem in castitate & modestia exteriore ad similia. sicut artifex non loquens sed operans co ram volente addiscere.

22

⁋ Ex ista autem pluralitate in republica magna lues sequitur: videlicet diuini cultus diminutio: perit charitas erga deum: non relinquuntur debita nihil habentibus idoneis, & per consequens peruertitur ordo charitatis erga fratrem. prod ga & intemperata bonorum ecclesiae pauperibus debito rum dissipatio: cum illi fame pereant. peccatorum nutri tio: quia non porrigitur beneficium illi qui peccata eli minaret & verbo & facto: ad quem minuta plebs in rebus ancipitibus recursum haberet vt ad oraculum Apollinis. edificiorum sumptuose extructorum in loci decorem collapsus & ruina: quae paruis sumptibus ab inhabitate domum poterant manuteneri hospitalitatis defectus. defraudatio defuncti fur datoris. fraudulenta expensio prouentuum huius lo ci praeter rationem, alibi extra locum. de restitutione denique nulla est mentio. Haec omnia incommoda & mala sequuntur ex duobus potissimum turpissimis monstris: scilicet auaritia: & superbia. nam vt dicit Apostolus. i. ad Timoth. vi. Radix omnium malorum est cupiditas. cui astipulatur illud Virgilii. Quid non mortalia pectora cogis Auri sacra fames? Superbia item est initium omnis peccati. Ecclesiasti. x. nam lite ratos viros & multos inflatos magis ad beneficia coaceruanda superbia impellit quam auaritia: cum hos diui tes in mundano honore & ingente fastu intuentur mu lis per vrbem inuehi: habentes clientes duos vel tres: in foro salutatos, & in aliis locis primos habentes accubitus: qui per virtutes se iudicant talia non possi consequi. Auari autem ad beneficiorum pluralitatem im pelluntur instigantibus consanguineis vt sic huma nae gloriae partem accipiant: sperantes etiam opima spo lia, nec inter haec vitia repugnantiam existimes. Nan auaritiam superbia creat: nonnunquam auaritia superbiam cum enim ex auaritia magnae colliguntur opes / occasit praebetur tam in vestibus quam in aliis reliquos ante cellendi. Et hoc tangit glossa marginalis Augustini. i. ad Timotheum. vi. inquiens. Est enim qui non esse amator pecuniae nisi per hoc putaret se excellentio rem esse. id est qui non amaret excellere nisi putare per hoc maiores diuitias habere. Sed isti ob sophi sticum & caducum istum mundi honorem: verum honorem virtuti debitum relinquunt.

23

⁋ Et quia ignota est latitudo sufficientiae viri, cum in multis sit dispar ob hominum praerogatiuas & gratias, aliqua documen ta subiungemus.

24

⁋ Primum documentum. securissi- mun & breuissimum est indagare a prudentibus & ti moratis viris hominem cognoscentibus: quamtum capere poterit in vno vel in pluribus beneficiis. Non como dius enim poterat Arist. definire virtutem. ii. Ethicorum inquiens. Virtus est in medietate consistens: proui determinat ipse sapiens. Prudentes in proposito vo co viros bene meritos / vno beneficio quo digni sunt / contentos: vel monasticos viros religiose viuen tes: vel alios huiusmodi qui apud dubitantem versantur, num quam consanguineos & excaecatos amicos ad iudicium vo cantes.

25

⁋ Secundum documentum ex vltimis conclu sionibus huius quaestionis accipito: discedendo procul ab extremo in ascendendo.

26

⁋ Tertio dicitur quod ad varia oportet habere oculum. primo ad vtiitatem quam in republica facit: & quod multi sunt idonei non prouisi. Ad genus autem viri, quod parum ponderandum est nisi reipublicae fuerit vtilius spiritualiter: paruus habendus est respectus. de temporali enim loqui non oportet nisi pro quamto magis ad spirituale conducit. Huius documenti sit hoc exempium. Petrus idoneus m eretur a. summam pro praemio: quam capere potest: & in casu modeste petere: vt superius retulimus: sed quia plerosque intuetur idoneos no prouisos paratos ire in vinea domini si vocarentur: nam messis est multa: operarii vero pauci) charitas fraterna debet eum mouere vt minori praemio sit contentus quam a-

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 12