Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto
1

SEcundo circa hanc de cimannonam distinctionem quaeri tur. An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto Praemittam quid nominis frater nae correptionis. deinde responde, bo ad quaesitum. Fraterna cor reptio sic describitur. est charitatiua admonitio de emendatione delicti. Quo supposito. Respondetur affirmatiue ad titulum quaestionis: dummodo ponam tur illa quae ad fraternam correptionem requirun tur. Cum enim sit praeceptum affirmatiuum non obligat pro semper. sed semper obligat: positis circunstantiis loci & temporis: quibus positis vnum quemque adultum ratione vtentem obligat. Probatur per illud Ecclesiastici. xvii. Vnicuique mandauit des de proximo suo. Et ratione sic. Homo tenetur vi tare peccatum in seipso: & secundum ordinem cha ritatis diligere proximum sicut seipsum. ergo tenetur vitare quantum in se est / peccatum in proxi mo. Praeterea arguitur. quilibet habens vnde suc currere possit tenetur de suo facere eleemosynam cor poralem / ne corpus proximi moriatur: ergo tenetur cauere a morte spirituali animae proximi. Propter ea Esaias sexto cap. sui libri, se tacuisse lamentatur inquiens. Vae mihi quia tacui. vbi glossa. quia Oziam & alios libere non reprehendi.

2

⁋ Est autem notandum quod aliqua re quiruntur ad correptionem fraternam. Primo ex parte causae materialis & obiecti, quod sit de peccato potissimum mortali vel de veniali quod proxime ad mortale disponit. quia si esset solum veniale in causa & sequela: correptio non esset de praecepto. Pe trus namque, ad Galathas. ii. subtrahens se a comestid ne ciborum in lege Mosaica vetitorum propter ad uentum missorum ab lacobo, peccauit venialiter solum: sed quia illud poterat esse propinqua dispositio in ruinam mortalium in aliis: a Paulo publice reprehensus est. fraternae enim correptioni non obuiat quod fiat in publico. Quamuis autem imprudentes pas sim non debeant corripere pro veniali euitando: viri tamen perfecti possunt vti correptione in pa res: quales erant Petrus & Paulus: vbi Petrus sine iurgio cum tranquillitate & modestia suscepit correptionem Pauli. Causa finalis debet esse, vt proxinus a peccato abstineat. Causa formalis vt corre ptio fiat cum discretione: scilicet ex compassione & non ex indignatione vt faciunt inflati. Prouerbiorum. xiii. Inter superbos semper iurgia sunt. Propterea dicebat psalmographus. Corripiet me iustus in misericordia. Et apostolus ad Galathas. vi. Vos qui spirituales estis huiusmodi instruite in spiritu enitatis. Nec fiat animo turbato. Si enim sit vero simile quod proximus exasperabitur & non emendabi tur: vel sint alii ad quos magis spectat correptio: nihil attentandum est. iam enim causa formalis si ue modus in correptione relinquitur. Causa efficiens est adultus, non publicus peccator ad corteptionem in publico.

3

⁋ Ex his sequitur. quod positis istis quatuor causis correptio fraterna est de praecepto.

4

⁋ Secundo infertur: quod interdum omittitur correptio fraterna meritorie expectando tempus opportunum: cum scilicet est verisimile quod si nunc corripiatur, ex impatientia deterior euadet: ad quod aliquod aliud malum sequetur peius qua illud de quo fit correptio: vtpote / pereutiet me, vi graue odium contra me concipient: aut aliud pec catum committet per quod fiet peior quam per primum tunc itaque est inemendabilis. & propterea insensati viri est conari eum tunc a fuga illius peccati abstrahere: secundum illud Sallustii. Frustra niti& nil nisi odium quaerere: extremae dementiae est. Et Prouerbiorum. ix. ait Sapiens. Noli corripere derisorem ne oderit te. Sed licet corripientis odium sequatur ex leni monitione eius, & stultitia corre pti: non est propterea desistendum.

5

⁋ Tertio sequi: tur quod homo mortaliter omittit fraternam correptionem: vt cum aliquis delinquens occurrit, & in stat tempus opportunum corripiendi: & correptionem omittit. Per tempus opportunum omnia ad correptionem requisita intelligo: puta quod verosimiliter speretur emendatio fratris: & non sit alius praesens cui ex officio corripere incumbit: vel si es praesens / videtur negligens: nec apparet aliquid aliud malum vel peius inde secuturum. tunc enim si quis non corripiat: hoc est propter timorem mundanum vel eius amorem inordinatum: per quem postponitur amor dei & salus fratris: ac peruertitur ordo chari tatis.

6

⁋ Quarto sequitur quod potest homo ex igno rantia inuincibili sine peccato omittere correptionem fraternam ob praesentiam alterius boni. vt Sortes est Platoni hypocritae putato probo viro fami liaris: quem peccantem Cicero omittit corripere quia iudicat quod Plato bonus vir eum super hoc cor ripiet.

7

⁋ Quinto sequitur ex causa formali, quod al quos cum honore corripere debemus. Nam correptio fraterna est omnium ad omnes ad rectum sensum. itaque si inferior debeat superiorem corripere, vel virum in auctoritate constitutum: debebit hoc facere cum honore quem superiori inferior debet. cui quadrat illud Apostoli. i. ad Timotheum v. Seniorem ne increpaueris / sed obsecra vt patrem. Propterea Dionysius redarguit Demophilum mo nachum: quia sacerdotem & se maiorem corripuerat: irreuerenter eum percutiens, & ab ecclesia eijciens. Rursus declaratur exemplo. Est archidiaconus episcopus, vel archiepiscopus / satis vel nimis habens in beneficiis: qui tamen adhuc laborat pro alio habendo: tu qui hoc vitio non laboras / vbi caete ros negligentes vides: teneris illum corripere: & tem poris opportunitate oblata / eum benigne & man suete corripies, pro eius dignitate. Nec obstat ver bum sapientis Proueibiorum. xxiiii. dicentis. Ne insidieris & quaeras impietatem in domo iusti: neque vastes requiem eius. hoc enim dicit, noli explorare pecca ta occulta in domo habiti iusti. Quod tangens Augustinus in libro de verbis domini, ait. Admonet nos dominus non negligere inuicem peccata no stra: non quaerendo quid reprehendas, sed videndo quid corrigas. Alioquin efficeremur exploratores vitae aliorum. Sed vbi peccatum prodiit in lucem, mihi soli vel aliis notum: iam non vado tanquam explorator illius peccati sed tanquam illius conscius.

8

⁋ Secundo notabis quod peccatum fra tris mei vel est publicum & cognitum: vel occul tum. Si primum: adhuc eum corripiam in occulto, explanando ei quonam pacto fama sua in vulgo laceretur: & quomodo alios male aedificet, quod si acquiescere noluerit: tunc illud publice poterit argui. Nam dicit Apostolus primae ad Timothe um quinto. Peccantes coram omnibus argue: vt caeteri timorem habeant. siue enim sit inferior, si ue superior: non laceras famam eius, cum corripi as eum apud eos quibus cognita est eius culpa. Vel peccatum est occultum: & hoc dupliciter. vel te solo sciente: & hoc vel in confessione, vel extra com fessionem. Si primum: quiescendum est. nihil enim illinc potes referre: quicquid male acturus sit, siue populum a fide auersurus: siue vrbem hostibus traditurus: saltem nominatim. Si secundum: vel est aliquid magni mali facturus quod est pe ius quam denigratio suae famae, vtpote traditurus vr bem hostibus: vel auersurus populum a fide per haeresim: & tunc in occulto rogabo eum vt dest stat: si sit verosimile quod me rogante desistet. si ve ro non sit verosimile quod proposito malo abstine bit, quicquid mihi dixerit: tunc nominatim de illo dicam praefecto vrbis, quatinus ab eo tollat claues: vel praelato, de haeresi: quam parcissime laceran do eius famam. melius nanque est seruare innocen tes, quos iste destruere proponit spiritualiter vel corporaliter: quam famam seruare istius nocentis, & ad hoc magis obligor. Vel est facturus aliquod ma lum contra se vel alium quod iudicatur a pruden te non esse peius quam laceratio suae famae: & sic vel iste adhuc insistit peccato quod commisit, cuius ego solus conscius sum: & tunc tacendum est. vel est continuaturus adhuc. hic probabilis apparet mihi illa sententia quod monendus est in secreto in ter me & se. secundum illud Matthaei decimoocta uo. Si peccauerit in te frater tuus. in te id est con tra te, vel te solo sciente, siue contra seipsum siue contra alium: debes corripere eum inter te & eum solum. Si te audierit, lucratus es animam fratris tui. hoc est si tibi corripienti ad quiescat. quod si acquiescere noluerit: non est opus dicere nescienti: licet possit adduci vnus testis nescius. & hoc supposito quod minus malum sit huic pati hanc famae paruam denigrationem quae in suo peccato persistere & progredi. Si autem iudicetur quod conseruatio famae sit ei vtilior quo ad praeseruatio nem a peccato: non adducatur aliquis testis nescius. Et proportionabiliter dicatur de secundo teste adducendo. Si vero peccatum aliquo modo sit occultum, & damnum publicum a paucis scitur: possumus illos paucos in testes assumere aliis testibus neglectis, secundum processum illum Matthaei. xviii. Vbitatur: an rodere viri fag vmam sit grande peccatum. Respondetur. licet super hoc nonnihil superius in. xv. dist. quaest. xvi. loquutus sim: adhuc tamen nonnihil adi tiam. hoc namque diabolicum scelus tantum abhorreo: vt uandam dicta in eius execrationem replicare non pigeati cum obiter occurrentibus: vt homines ab eo abstineant: In primis praemittendo quid nominis famae: post ea ad dubitationem respondendo. Fama nihil aliud est qu opinio qua in populo de aliquo habetur. & quando est de bono / tunc quis est in bona fama: quae etiam potest dici honor in aliqua acceptione. quomodo dicit Aeneas apud Virgilium in primo aeneidos. Sum pius aeneas: raptos qui ex hoste penates Classe veho me cum: fama super aethera notus. Quando vero est de malo / capitur in malam partem, vt apud eundem Maronem in. iiii Fama malum: quo non aliud velocius vllum Mobilitate viget: viresque acquirit eundo. Lacerare autem famam nihil aliud est quam hanc bona opinionem extenuare. & hoc potest fieri multifariam. Vno modo per diminutionem famae bonae. Alio modo per inductionem infamiae: quod est multo peius priore. quod autem non sit idem infamiam inducere / & famam attenuare: patet per duos: quorum vnus foetorem ducit: & alter bonum odorem diminuit, nullum foe torem afferendo.

9

⁋ Hoc praemisso respondetur ad dubitationem primo: quod grade est peccatum famam viri lacerare, quod probatur. nam fama est frenum retrahens hominem a peccato: ergo illud tollens vt homo praeceps in vi tium ruat / est causa peccati fratris: ergo peccat, quem admodum si quis ab equo tolleret frenum. Exemplum accipio de mulieribus impudicis quas dicunt ha bere frontem attritam & meretriciam: quae fama ablata praecipites in vitia ruunt. Item ecclesiastici. xli. scribi tur. Curam habe de bono nomine. hoc enim magis permanebit quam mille thesauri praeciosi & magni. Tertio probatur. tollere a viro bona fortunae iniuste est peccatum: ergo tollere famam. consequentia tenet: quia mille au reis ipsa praestat ex auctoritate praecedente. si ergo tollere minus sit peccatum: etiam tollere maius. Praeterea. ne homines in prandio & in colloquiis detrahant aliis: ordinata est a patribus lectio in mensa. hic Augu stini carmina in lucem prodiere. Quisquis amat dictis absentum rodere vitam: Hanc mensam vetitam nouerit esse sibi. Propterea multi boni religiosi se parati in mensa sedent & ex eodem latere. In vitis quo quod patrum legimus de quodam religioso incipiente di- scere psalterium, quam cum peruenisset ad psalmum cuius est initium Dixi custodiam: noluit vnquam vlterius pro gredi: dicens hanc lectionem sibi in tota vita pos se sufficere. Inter labia vero & dentes lingua vallai vt homo pensiculate ruminet quae dicturus sit. & puerorum Cato inquit. Proximus ille deo qui scit ratione tacere. Cum igitur pro detractione vitanda tot salutares monitiones a patribus datae sint: & ma gnam iniuria fiat proximo detrahendo: detractio est grande malum. & per consequens detractores deo odibiles tanquam Cerberus fugiendi. Nam glossa ad Roma. i. super illo verbo (deo odibiles) dicit. Ne pu tetur leue esse peccatum: propter hoc quod consistit in verbis. Prouerbiorum. xxiiii. scribitur. Cu detracto tibus ne commiscearis. Et psalmographus ait. De trahentem secreto proximo suo / hunc persequambar. Et rursus. Sepulchrum patens est guttur eorum. & plus coram deo & probis hominibus foetent quam sepulchrum materiale multis recentibus cadaueri bus refertum / patens oleat. Hoc concludendo fixum aimo teneas, quod de multis assuetus apud te male lo qui: apud alios de te absente / peius loquetur. Nam si dente canino & serpentino famam meliorum te rodat: consequens est ipsum esse natura maledicum. Sed & istos pestiferos effugias.

10

⁋ Secundo sciio quod interdum quis famam alterius opprimit: nonnunquam attenuat: & interdum tollit: vel non laudan do cum debet: vel laudando exigue & frigide quem deberet exaltare. vnde Phauorinus philosophus vt Aulus Gellius. xiiii. libro noctium atticarum cap. iii. scribit: turpius esse dicebat exigue laudare atque frigide quam infectanter & grauiter vituperare. quoniam qui maledicit & vituperat: quanto illud acerbius facit: pro inimico ducitur: & plerumque propterea fidem non capit. Interdum enim laudat versipellis detractor parua laude: vt illud quod est magna laude dignum, vel remoueat / vel attenuet perinde acsi de ingenioso & erudito theologo dicat. est laboriosus valde & studio assidue insistit: sed si ei ingenium mater scientiae defuerit: nullo la pore excellenter eruditus euadet. Et sic caute tollit a viro hoc in quo eum laudare habet. sicut tertio Topicorum dicit philosophus. Studere nega mus / vt ingeniosi videamur. Vel aeque eum in ingenio commendat: laborem vel eruditionem adiungendo in quo laudare habet: talis callide famam alterius laudando coram attenuat: perinde ac si diceret. est ingeniosus non laboriosus vel in eruditus: quia ad excellentem eruditionem requiritur vltra ingenium labor. Et licet turpe sit nos ipsos laudare: alios tamen laude qua digni sunt efferre debemus. tum vt promoueantur: & alios verbo & exemplo ad gloriam dei illuminent. tum secundo vt ex proborum vera laude ad virtutes / audientes animen tur: & vt finaliter laudetur deus qui adhuc con- seruauit. vii. milia quorum genua non sunt curua ta ante Baal.

11

⁋ Ecce quid sit correptio fraterna: & quod debeamus esse solliciti de peccato in proximo euitando, eum corripiendo pro loco & tempore. quid fama in communi: quid bona fama & mala. quod supe primere famam proximi quem laudare debemus sit peccatum: & maius / eam attenuare in parte: & adhuc maius, totam auferre: & pessimum est infa miam excitare: & loco rosarum / colloquintidas, qua sunt pessimae haerbae, & vrticas porrigere. Quando autem est dubium an fama viri sit reipublicae noci tura: tunc secundum consilium Catonis: parce lau dare memento: simul ne inconstans dicaris: foeden denigrando eum quem heri & nudiustertius aethe re dignum praedicabas. Caeterum familiarem so cietatem cum maledicis & detractoribus si sapis. non ineas: quia erunt tibi in ruinam. nam teneris crebro eos corripere quod maledicant surdo absentia & timore humano forte hoc omittis, vel fortasse quod deterius est, eos detractantes libenter audis, & aures patulas eis accommodas: ac sic eos tuo pec cato in sua malitia foues. Et licet aliquid mali ve rum de proximo recitent: non es a detractionis la be excusatus eos audiendo. Tum quod non est eis ha benda fides. Tum secundo, demus esse verum: est tamen occultum: & praetermisso ordine iuris recitatur & auditur. Si dicas. hoc modo non licebit reci tare in a. patria quomodo Sortes sit vltimo supplicio ob scelus commissum punitus Parisiis: cum illic sit occultum. Respondeo. vbi culpa illa est non torie punita Parisiis: licitum est in a. patria ex qua oriundus est occisus, illud recensere: dummodo fiat pro emendatione eorum ad quos rumor peruene rit, vt sint peritiores in similibus delictis cauendis. Si vero in vindictam occisi vel contumeliam recitetur: peccat recitans.

12

⁋ Postremo concludendo addemus quod aliquis est qui de bona fama adeo pa rum habet vt paruum sit peccatum de illo aliquid mali dicere: nec enim laceratur eius fama, cum apud probos viros nullam habeat, quemadmodum si sit aliquis vestes nullius momenti habens: paruum est peccatum vel nullum / lacerare eas. secus est de bo na veste. Optimum, optimis vestibus circumamictum imaginabere: & pessimum vestibus nullius momenti. & secundum accessum ad illa extremamedii iudicabuntur. sicut autem meliorem vestem lacerans plus peccat caeteris paribus: sic probioris viri famam lacerans plus peccat. Dixi (caeteris pa ribus) quia potest homo ex industria & intentione de minus bono male loqui: in quo magis peccabit quam quadam garrulitate vel imprudentia de meliore inique & male loquens.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2