Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae
1

⁋ Distinctionis Decimaesextae Quaestio Vnica. MAgister in hac decimasexta distin ctione loquitur de contritione, oris con fessione, & satisfa ctione, quomodo sunt partes poeni tentiae. Pro quo ani maduertendum est quod non sunt partes poenitentiae virtu ca tis vel eius actus. quod patet: quia non sunt partes essentiales poe nitentiae: vt sunt materia & forma in toto compo sito, nec partes integrales, vt manus & caput in composito: quae sunt eiusdem rationis cum totonec sunt partes subiectiuae: hoc est secunde inten tionaliter: quia soli termini inferiores sunt partes subiectiuae ad superiores. Et per idem concluditur quod non sunt partes poenitentie sacramenti: quae nihil aliud est quam voces a sacerdote prolatae. Sunt tamen partes poenitentiae tanquam aliqua prarequist ta ad hoc vt poenitentia sacramentu digne suscipiatur. sicut humores & aer sunt partes necessatiae ad hoc vt homo naturaliter sit: non sunt tamen partes essentiales eius.

2

⁋ Solent aliqui circa hanc metriam quaerere: an prius sit peccati expulsio quam gratia infundatur. Ad quod breuiter dico quod non est iliqua prioritas temporis vel instantis. Si enim con tritio in instanti eliciatur: primum instans esse contritionis est primum instans non esse mortalium. si pure partibiliter: vltimum instans non esse contritionis est vltimum instans mortalium. Sicut enim non datur homo (potissimum post primos paren tes) ouin sit in gratia / mortali / vel originali, ita nul lus est in gratia & in tali peccato simul secundum legenProbatur haec conclusio: quia data eius opposita sequitur quod talis si decederet, saluaretur & damna retur perpetuo: quod liquet esse falsum: ergo oppo situm huius conclusionis est falsum, & per consequens conclusio vera.

3

⁋ Quam conclusionem post matetiam positiuam quintaedecimae distinctionis paulu lum oppugnabo: & hoc sic. supposito quod praecipiat deus Sorti nunc existenti in gratia vt diligat se ante a. instans terminatiuum huius horae, omittat Sortes, & simus nos iam in a. instanti: arguitur sic. iam Sortes est in peccato, quia culpabiliter omittit (de mortali culpa intelligo) & est in gratia: quod probo: quia in quolibet instanti intrinseco huius horae ante a. instans est in gratia: ergo in toto illo tempore siue capiatur categorematice siuesynca tegorematice. Consequentia renet: quia ex opposito sequitur oppositum. Quia in quolibet instanti in trinseco illius temporis sit in gratia, probo: quia si non: hoc esset quia culpabiliter omittit ante a. instans sed hoc non: quia quocumque instanti dato ante a. in stans, inter illud & a. instans mediat tempus: in quo poterat adhiuc adimolere praeceptum: ergo tunc non culpabiliter omittit. Et pronunc supponatur quod voluntas potest actum elicere in instanti: hoc enim probabilius est opposito. & qiuis solum esset probabile, per regulam obligationum, omne possibile est admittendum: nec debes impedire argumentum: immo nec tenem do oppositum illa via abibis, quod sic declaro proptet aliquos putantes se hac via euadere posse. tenendo successionem actus non potest dari determinatum instans ante a. in quo peccat: quia dato opposito, int illud b. inter a. & b. instantia mediat tempus: in cuius dimidietate poterat praeceptum implere, quod probo. Cum ille actus debeat elici pure partibiliter incipiet per vltimum instans non esse, scilicet b. ergo in b instati nihil dilectionis dei est: & immediate post b. instans erit dilectio dei impletiua praecepti: quia quaecumque dilectio gradualis sufficit: & ita de quan tolibet tempore quatuncumque pusillo probabo quod in eius dimidietate rSortes potest dilectionem dei elicere. ergo illo modo euasio est nulla.

4

⁋ Ad hoc argu mentum: Adam varias immaginationes recitat: quas omnes reprobat vna dempta quam ipse dat. Eius ima ginationem alias reprobabimus: & duos modos an tiquorum quos recitat sustinere conabimur: quia nul lus alius modus dicendi nobis occurrit admittendo casum: quem si negauerimus, formidinis propter argumenta occurrentia arguemur. Vnus modus di cendi quem recitat & reprobat est iste: quod Sortes pec cauit ante a. instans in toto tempore categoremati ce ad a. instans terminato. semper autem intendimus dicere voluntatem suum actum posse producere subito.

5

⁋ Sed contra hoc argumentor. in toto tempore ante a. instans Sortes fuit in gratia, supponamus eum nullo alio peccato deliquisse quam ista omissione de qua loquimur: saltem in tota ista hora: quia eius peccatum ante hanc horam est nobis impertinens: ergo in tota illa hora non fuit in peccato mortali. Sed negas consequentiam capiendo stota) categorematice. nam si Sortes in vna medietate esset in peccato mortali: & in alia in gratia: iam illae duae partes verificarentur. Hoc non sufficit: quia capio (tota) syncategorematice. Vel ne sit aequiuocatio in ter minis, Arguitur sic. in qualibet parte huius horae Sortes est in gratia: ergo in nulla parte huius homo rae Sortes est in peccato mortali. quia dato opposito consequentis cum antecedente, sequitur quod in eadem parte adaequata erit in gratia & in pec- cato mortali.

6

⁋ Sed hic inter arguendum sufficienter responsum est ad vltimam consequentiam vsque: quam nego. & nego quod in eadem parte adaequata est in gra tia & in peccato mortali. immo non datur pars ad aequata in qua est in peccato mortali: quia quacum quod parte data: in parte anteriori non est in peccato mortali: quum in infinitum parua parte sit in peccato mortali. Contra hoc arguitur. capiatur totum tem pus in quo est in peccato mortali, & totum tempus in quo non est in peccato mortali: quod aliud tempus praecedit: licet vtrumque antecedat a. instans: iam da bis tempus adaequatum peccati mortalis. Mirabile enim esset quod aliquis esset in peccato mortali in aliquo tempore: & deus non vidisset adaequate illud tempus. Respondeo, non datur tempus adaequatum in quo est in peccato mortali: nec tempus adaequa tum in quo non est in peccato mortali, quemadmodum non datur maxima pars horae praecedentis ainstans: nec dari potest: & per consequens a deo non videtur. Impossibile enim non videtur, loquendo de visionem de qua procedimus. Sed contra hoc arguitur. Sortes peccat mortaliter ante a. instans: ergo caruit gratia ante a. instans. & ex consequenti sic arguo. Caruit gratia ante a. instans: quae non successi ue annihilabatur. etiam si sic: hoc non impedit propositum: ergo datur vltimum instans esse gratiae: vel primum instans non esse gratiae. si primum: signetur illud & sit b iam be non est immediatum a. instanti: quia tunc tempus componeretur ex instantibus: quod falsum supponimus cum Arist. vi. Physi corum. tunc ergo datur tempus adaequatum medians inter b. & a. instantia. Fodem modo argumentabor si detur primum instans non esse gratiae peccedens a. instans. Si dicas quod in a. instanti primo amittit gra tiam: mirabile esset concedere de lege quod Sortes peccauit mortaliter ante a. instans: & primo in ainstanti caruit gratia. Respondetur negando hanc consequentiam, Sortes peccauit mortaliter ante a. instans: ergo caruit gratia ante a. instans: immo in quolibet instanti ante a. instans habuit gratiam: & in quolibet tempore ante a. instans habuit gratiam. Istae duae propositiones clarent ex dictis. & prior earum idhuc probatur: quia dato eius contradictorio: in aliquomodo instanti ante a. instans non habuit gratiam: cum ablatiuus instanti stet determinate: per descensum oportet dare hoc vel illud instans ante ipsum a in uo non habuit gratiam. & per consequens dabitur tem pus adaequatum in cuius nulla parte habuit gratiam: quod dici non potest: quia adhuc poterat implere praeceptum. nam si deus prius gratiam abstulisset: prius fuisset vltor quam aliquis fuisset peccator: quod non est dicendum. Secunda propositio est clara. Sed dicitur quod a. instans est primum instans in quo caret gratia Fateor quod istud videtur in parte absurdum: quod Sor tes peccauit mortaliter in hora praecedente: & tamen in qualibet parte & in quolibet instanti illius horae habuit grauam. sed aliqualis potest dari manuductio sicut quod Sortes fuerit in aliquo tempore, & in nullo instanti illius: & in cuiussibet temporis praecedentis aliqua parte non fuit: nec datur tempus adaequatum non existentiae eius separatum ab eius existentia: nec datur maximum tempus adaequatum in quo est. Hoc patet: quia si in vltimo instanti non esse horae decimae deus creet vnum hominem vel angelum: iam potest crea re vnum hominem vel angelum immediate post vltimum instans non esse. & qua ratione potest creare vnum post vltimum instans no esse, eadem ratione potest crea re vnum hominem vel angelum immediate ante vltimum instans non esse. sit vltimum instans non esse nunc nstans praesens: iam de angelo praecedente hoc instans vertitur tota difficultas. Sed de hoc distinctione quadragesimasexta futurus est sermo. & enucleatio solutionis huius nobis patrocinabitur.

7

⁋ Sed redeundo ad principalem solutionem: contra eam sic ar gumentor. Ex ea sequuntur istae conclusiones absonae. Prima. Sortes in quolibet instanti suae vitae fuit in gratia: & tamen damnabitur aeternaliter. de lege loquor. supponamus promouentia priorem partem copulatiuae quae tuipse facile capis. pro secunda per: te volo quod a. sit primum instans non esse Sortis: iam in quolibet instanti suae vitae fuit in gratia: & pecca uit mortaliter ante finem vitae suae per te, & non detesta tus est illud mortale: prout supponitur: ergo damnabitur. Secunda conclusio. Sortes peccauit mortaliter: & in nullo instanti vitae suae caruit, caret, vel ca rebit gratia. hoc patet supponendo quod in a. instanti detestetur peccatum praecedens, non enim caruit gratia: vt patet ex dictis. suppono ea quae promouent illam de futuro: illa autem de praesenti constat per contritionem. Tertia conclusio. Sortes peccauit mortaliter, & tamen non datur vltimum instans non esse illius peccati: vel primum instans esse illius quo ad inceptionem.

8

⁋ Respondetur concedendo istas conclusiones. de prima enim non est quaestio. & vltima patet per simile de tertio angelo. Secunda conclusio simiter conceditur. Etiam illic dici potest quod gratia praecedens annihilatur in a instanti, & gratia contritionis in illo infunditur, aequiualens pristinae gratiae: cum ad maiorem gratiam semper peccator resurgat vt postea dicetur. Immo concedere oportebit quod alicui gratia infunditur in baptismo, vel decedit cum gratia baptismali, quam in nullo instanti vitae habebit fidem & spem, quod patet. si baptizatus decedat in primo instanti non esse verborum: decedit in gratia: & tamen in nullo instanti vitae suae habebit fidem, nec in primo instanti non esse ha pebit fidem: quia in illo erit beatus, & tunc fides non manet prout supponitur. Neque oportet facere difficultatem per propositionem de inesse illius: Sortes peccauit: quia ipsa est vera / scilicet Sortes peccat in tempore terminato ad a. instans.

9

⁋ Sequitur secunda positio quod stante casu argumenti Sortes non peccauit ante a. instans sed solu in a. instanti primo peccat. Probatur haec positio. casus non videtur negandus: & positio Adae non videtur sufficiens: & praecedens forte tibi non place bit: nec videtur alius modus dicendi: ergo iste sufficit. consequentia claret. Si alium dicendi modum inuenire potes, suscipiemus illum tamquam probabilem, non tamen promittimus hos modos topicos inficiari, esto alium dederis qui nobis non occurrit.

10

⁋ Sed contra istud argumentor. praeceptum erat Sorti diligere deum ante a. & non dilexit ante a. ergo omisit ante a. Secundo arguitur, tunc est ei primo impossibile implere prae ceptum.

11

⁋ Ad primum concedo antecedens pro vtra quod parte: sed consequentia est inualida: quia solum se quitur quod peccat primo in a. sic dicit Altisiodorus quem multi neoterici imitantur, vt dicit Adam. intelligit alios tunc scribentes Oxoniae. & post eos illo modo Ioannes Gerson vtitur pro regula. Ad secundum argumentum diceretur forte apparenter negando antecedens: immo tunc est possibile implere praeceptum. sed antecedente concesso non probatur consequentia. Tertio arguitur. Sortes potest in a conteri de hoc quod prius omisit. Quar to. cum toto casu stat quod Sortes moriatur in ahabens vsum liberi arbitrii ad a. vsque: & tunc non peccaret in a. quia esset extra statum viae. Tertium argumentum est nullum, non prius omisit, dicit positio: & detestatio est solum respectu praecedentis peccati. quare non video apparentiam in illo argumento. Ad quartum argumentum admitto casum: & concedo quod tunc non peccat in a. cum in illo instanti non sit. sed positio intelligit si ma neat in instanti illud tempus terminante. Quinto arguitur. ponatur quod Sortes non diligat deum in a. sed immediate post a. detestetur suu peccatum tunc sequitur quod peccatum Sortis durabit solum per vnum instans: & sic rei permanentis dabitur vl timum instans completum, contra Aristotelem. viii. Physico. & communem philosophiam. Sexto arguitur. ponendo quod deus praecipiat Sorti diligere se ante finem intrinsecum horae: tunc currit argu mentum. Ad quintum admisso casu dicitur quod peccatum Sortis durabit quatuor annos & durabit in caelo. Secunda propositio, non durabit peccatum Sortis vltra vnum instans. Ad sextum dicitur quod est idem cum casu principali: quia in nullo instanti ante illud instans omittit.

12

⁋ Secundo arguitur contra conclusio nem. gratia expellit peccatum mortale & contra: ergo oportet quod simul sint in anima. consequentia tenet: quia alioquin sese expellere non possent.

13

⁋ Re spondetur distinguendo quod gratia mortale peccatum expellat: vel ex natura rei vt calor frigus. & sic riegatur. vel ex pacto diuino: & sic concedo. ex cui concessione non sequitur quod gratia & peccatum mortali sint simul in anima. Sed illud no soluit vniuersa liter. Nam scientia huius: quaelibet linea opposita ma iori angulo est maior & econverso, expellit opinio nem quae habetur de eodem: & tamen num quam simul sunt per instantia: sicut explicauimus secundum materian subiectam de gratia & mortali peccato. Vnde hic animaduerte. si Sortes sit in gratia: vel elicit mor tale in instanti, vel successiue. si primum: gratia des nit esse per primum instans sui non esse: primum enim in stans peccati mortalis est primum non esse gratiae: & est idem instans numero. si successiue homo eliciat mo tale peccatum: tunc vltimum instans non esse peccati est vltimum instans esse gratiae. & sic res permanens secundum se & quodlibet sui habet vltimum instans sui esse,- nimirum a solo deo annihilatur.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1