Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam
1

⁋ Distinctionis Vigesimae primae Quaestio Prima. N hac distinctione vigesima rima quaeram tria. Primo. an aliqua peccata dimittanur post hanc viam. Secundo de sigillo secreti. Ter io de sigillo con fessionis. Quaero t aque primo. An aliqua peccata di mittantur post hanc vitam.

2

⁋ Pro quaestionis solutione ponam duas conclusiones. Prior est. decedenti cum solis venialibus sine mortali dimittuntur peccata post hanc vitam.

3

⁋ Secunda conclusio. decedenti cum mortali & venialiveniale dimitti sine mortali est rationabilius oppo sito: licet oppositum possit defendi: immo ab vno conterraneorum nostrorum theologo profundissimo / Ri cardo de sancto Victore defenditur in quodam libello super hoc confecto ex industria: quem Alexander / bea tus Thomas / & doctores in hoc fere sequuntur. sed alterius conterranei scilicet doctoris subtilis senten tia plus in hac parte placet. vtramque tamen probabilem: quia ita reor esse) tenebimus. Prior conclusio probatur: quia talis in gratia decedit: ergo interdum habebit gloriam: sed non antequam punietur pro peccatis suis: vel aliquis satisfaciat pro eo: vel dentur ei indulgentiae. secludo duo vltima: & volo quod non applicentur. quod non antequam punietur: patet. nam primae ad Corinth. iii. per foenum / lignum / & stipulam intelligit Apostolus punitionem peccatorum venialium. & quia aliqua sunt maiora / aliqua minora: dicit foe num / lignum / & stipulam. hoc docet Augustini. xxi. de ciuitate dei. & de vera & falsa poenitentia. sed si quis decedat in gratia: saluabitur, constat autem quod non simul habebit poenam & gloriam: nec poenam post gloriam: ergo prius vapulabit per ignem purga torii. Nec iuuat dicere quod in mortis tolerantia veniale quodlibet consumitur: quia licet homo sit me mor in extremis de veniali scito tali / & ipsum non detestatus fuerit: non videtur mortaliter peccare: quia sicut consensus in veniale est venialis: ita non videtur detestatio eius occurrentis sub poena pec cati mortalis requiri. & dato quod taliter negligentem in extremis dicas mortaliter peccare / quod non admit to: non euadis difficultatem de illo qui est in solis ve nialibus: & dormiens occiditur: vel in amentiam perpetuam cadit. nam iste non manebit perpetuo in purgatorio ratione peccatorum venialium: nec bea tificabitur cum culpa vel culpis venialibus: ergo aliquando culpae illae veniales omnes post hanc vitam remittentur.

4

⁋ Dico ergo quod veniale potest deleri post hanc vitam. Sed de modo quo deletur varius est modus respondendi tam apud doctorem sanctum quam seraphicum: quorum nullus placet. Doctor subtilis in hac distinctione recitat tres modos & in nullo stat fixus. Primus est. idem est peccatum veniale deleri & poenam pati debitam illi, quem mo dum auctoritate sanctorum impugnat. vel vt diciti per merita in vita habita reseruata in diuina acceptatione. Postea subiungit. si neuter modus placet, quaeratur alius: quem difficile est inuenire. nam ipsum deleri per bonum motum: non est doctrinae Theologicae conforme. tamen doctor sanctus hunc tertium modum asserit. Sed dico quod conterraneus com sequenter ad suam sententiam debuit imitari primum modum. & illum ego amplector: quia multo probabi lius est apud me quod veniale remittitur in infemo. Dico ergo veniale deleri in purgatorio vel in infer no, non esse aliud quam poenam pati veniali debitam. Ex quo sequitur quod aliquis decedit cum culpa & debi to poenae, qui no diutius erit in purgatorio / quam dece dens sine culpa debitor solum poenae. quod patet si sortes decedat cum veniali foeno / qui est debitor paruae poenae: & plato cum debito magno poe nae. Ex isto ferme sequitur quod veniale iunctum mor tali solum punietur temporaliter ratione venialis.

5

⁋ Et sic secunda conclusio probabiliter ex priore sequitur quo ad partem priorem. Nam veniali se cundum legem de per se debetur solum poena tem poraria. ergo propter coniunctionem eius cum mortali non debetur ei maior poena. Insuper. virtute clauium deus magis malo remittit maiorem partem poenae quam minus malo, vt supra ostensum est. & hoc est quia maiore misericordia eget: ergo saltem non decet suam clementiam punire veniale vltra poenam ei debitam solum & seorsum, nec ex assumpto praetendo quod veniale minus punietur iunctum mortali qui sine mortali: sed aequaliter. Secunda autem pars probabitur respondendo ad oppositum. Vlterius sequi tur quod alicui dimittitur culpa. cui non augetur gratia, nec gloria, quod patet de punito in purgatorio haben te gratiam: similiter in infemo de peccato veniali. saltem culpa dimittitur. Sed dubitando pones aliquem decedere stipatum multitudine solorum venialium circa diem iudicii. Dico quod deus potest illum tantum punire vna hora quantum alius punitur vno anno: immo septem annis, per intensionem poenae. ad cipe scalam intelligentiae per hemicraneum vel colicam passionem, & lentam febrem.

6

⁋ Contra priorem conclusionem & eius probatione quae stat in hoc quod nemo manet perpetuo in poena ratione venialium, argumentor sic. Ponamus deum prohibere Sorti continuare a actum per quancumque partem proportionalem vnius horae sub poena horae vel diei: ipse decedens cum gratia punie tur aeternaliter probatur. in infinitis venialibus decessit: & pro quolibet punietur vna hora: ergo infinitis horis punietur: quae reddunt tantum tempus quantum infiniti anni. Eodem modo prohibeat sorti deus vel abbas / trahere digitum vltra primam partem proportionalem huius pedalitatis sub poena diurna: vltra secundam / sub simili poena: & sic de qualibet parte proportionali: trahat sortes digitum scienter ab vno extremo in aliud. Dicis. casus est irrationabilis: cum non possit cognoscere illas exiles partes proportionales temporis vel albedinis: & per cosequens non potest cognoscere quando peccat distincte & nouo pecca to. Contra hoc arguo. quis peccat instantanee, & tamen non cognoscit instans: & sic potest peccare in quali bet parte proportionali / licet eam non cognoscat: ergo notitia partis non requiritur ad peccatum. sicut multi peccant peccato omissionis: & nesciunt quae res sit Quicquid sit: casus est praeter legem. de potentia tamen deabsoluta casus est possibilis, quod quis decedat in infi nitis venialibus habendo cuiussibet partis proportionalis notitiam distinctam. & vel creaturae creabili vel homini qui nunc est, potest id imputare sicut ori ginale imputat: sed hic homo potest cauere ne delin quat. sicut Adam poterat non peccare dum iustitiam originalem habuit. Peccatum autem in maiore parte continuatum est peius quam in minore. & sic inaequali ter puniendum est a deo secundum legem. De potentia vero absoluta potest deus hominem punire aeternaliter pro solis venialibus. sed de lege loquimur Secundo dicatur ad hoc sicut diceretur de omitten te diligere deum per vnam totam horam, qui in nulla parte illius horae deum diligit. In. xvii. dist. primi, & alibi ad similia respondimus. De abbate loqui non oportet: quia non teneor eo praecipiente ad omnia licita: siue enim faciam siue non, nullo modo pecco. vt videbitur postea distin. xxxviii. huius.

7

⁋ Contra secundam con clusionem arguitur. In infemo nulla est redemptiovt ait Iob. Forte dicis & bene. nullus qui est in in ferno / liberatur ab eo & de faucibus eius: bene ta men est redemptio quo ad peccatum veniale: vel quo ad mille venialia: quia homo debet solum pro eis solutionem poenae.

8

⁋ Alia positio contradictoria secun dae conclusioni tenet: quod veniale non dimittitur in infer no si iungatur cum mortali: & hoc est de per accidens propter coniunctionem alterius: de per se enim debetu ei poena finita. Sed contra hoc dices. si quis decedat cum originali & veniali: is punietur in inferno pro aliquo tempore: & tandem ab infemo liberabi tur: & ibit ad limbum puerorum. Quia punietur pro tempo re in infemo, probatur: quia non punietur illo tempore in pur gatorio: nam purgatorii erit finis, nec punietur in limbo: quia illic solum punientur paruuli poena damni. Respondetur. quicquid sit de liberatione eius a tali situ semper manebit damnatus poena damni vbicumque enim quis post hanc vitam punitur: ibi est eius infernus vel purgatorium. concedo tamen quod de loco in locum variabitur: & minus in fine punietur quam ab initio puniebatur. Et quia beatus Thomas negat casum: amplius deducitur in secundo possibilis: & ad ipsum respondetur.

9

⁋ Contra hanc positionem arguo. dece dat Sortes in veniali & mortali. vel illud veniale delebitur in alio mundo, vel non. si primum, habetur propositum. Si non deleatur: sortes habens originale & veniale punietur de per se poena sensus aeternaliter pro veniali: contra hanc opinionem. immo Sortes non punietur pro originali poena sensus. vt communi ter tenent omnes. Et cu puniatur poena sensus aeterna liter: oportet dicere quod veniale per se sit causa illius.

10

⁋ Respondetur dupliciter. Primo negando casum in quo quis decedit cum solo originali & veniali, se cundum beatum Thomam / & doctorem seraphicum. & can est secundum eos quia non potest ante annos discretionis aliquis venialiter peccare: & si omittat tunc baptizari, & non sit baptizatus: culpabiliter mortaliter omittit. quare non datur casus secundum eos. Sed quia illud falsum existimo, ideo aliter respondeo: admisso casu consequenter concedo quod talis punietur aeternaliter pro venia li poena sensus / poena quidem satis miti quo ad inten sionem / quia pro solo veniali. & illa poena sensus est sola causa perpetuitatis illius poenae sensus: sed non est per se causa illius. Voco illud causam per se quid est causa omni alio secluso: modo semoto originali si iste decederet in solo veniali, non puniretur aeternaliter pro illo. Originale enim est causa perpetuitatis poenae: ve niale autem causa poenae sensus immediata. & sic nec veniale est per se causa perpetuitatis: nec originale causa per se poenae sensus: sed illorum peccatorum vnio / est causa talis poenae: licet illa vnio non sit aliud ab illis peccatis vnitis.

11

⁋ Secundo arguitur contra eandem positionem. decedat sortes cum a. mortali & b veniali: & plato cum c. mortali aequali a. vel sortes punietur intensius quam plato aeternaliter: vel aeque intense. Si secundum / non punietur aeternaliter pro venia li. si primum / signetur: & sit illa tristitia vnus gradus vel medius gradus. si ergo sortes punietur aeterna liter acerbius quam plato: stat quod Cicero faciat mortale aequale a. & adhuc aliud mortale pro quo punietur vnico gradu: quo facto Cicero solum aeque intense punietur cum sorte & aequaliter quo ad durationem, quod est inconveniens.

12

⁋ Ad secundum admisso casu dico quod sortes punietur aeternaliter intensius quam plato: & aequa liter quo ad durationem. & concedo quod sortes aequaliter punietur cum Cicerone in duratione & in intensione graduali: sed non in ratione offensae diuinae. Illae enim poenae sunt improportionabiles: quemadmodum punctu & linea. de hoc inferius in materia poenarum dist. xlvi.

13

⁋ Tertio. pono Sortem qui decedit solum cum tribus venialibus, & Platonem decedentem cum vno mortali & duobus venialibus aequalibus Sortis. Arguitur sic. deus plus punit Platonem pro suis ve nialibus duobus quam Sortem pro suis: immo sequitur quod deus plus punit illum qui decedit cum vnico veniali & mortali, pro illo veniali / quam vnum alium qui dece dit cum mille venialibus, quod negandum videtur a mise ricordia diuina.

14

⁋ Ad tertium respondetur conceden do quod deus plus punit Platonem pro suis duobus ve nialibus quam Sorte. sed de per accidens illa peccata sunt inaequalia: quia Platonis peccata communiunguntur mortali. Et conceditur haec conclusio quod deus plus punit aliquem pro vnico veniali iuncto mortali vel originali qui pro quibuscumque finitis venialibus, non ne vides quod malus denarius vel non bonus in societate bonorum a mercatore suscipitur: & coniunctus malis cum aliis reiicitur? sic est in proposito.

15

⁋ Epilo gando, diximus quo modo aliquis decedit cum solo veniali vel venialibus: & temporatie pro illis punitur: & quod culpa venialis post hanc vitam dimittitur in pur gatorio. ad venialis enim deletionem sufficit poenam pati, quam vltor illius infligit. & cum poena venialis seorsum sit temporaria, si coniungatur originali vel mortali: verosimilius est quod deus illam culpam solum temporarie punit in infemo: & non acerbius qui similem seorsum in purgatorio: licet oppositum possit defendi propter hominis ingratitudinem in mortali deceden tis. & sic de per accidens venialis culpa aeternaliter punitur. Et licet existens in purgatorio possit habere causas venialium expiatiuas: vt in hoc mundo. puta contritionem vel detestationem eorum sde nominibus non refert) vel referre actus in deletionem illorum peccatorum: vel alios actus charitatis habere: tamen cum non sint in via: vero simile est quod non accelerant ad gloriam: nec possunt se iuuare ad hoc illi spi ritus beati in spe: licet nos iuuare possimus. oportet enim patiantur poenam a deo statutam: nisi a viatoribus iuuentur. & qiuis ponantur se posse iuuare vt liberentur a purgatorio: de existentibus in inferno hoc dicere nequimus. & cum teneam venialia illic remitti: oportet quod hoc fiat per tolerantiam poenae. oconis enim schola non admittit quod aliquos actus bonos moraliter eliciant. ergo eodem mo dico esse in purgatorio & in infemo. Praeterea diximus quod possibile est quempiam decedere cum originali & solo ve niali: quia cum primum venit ad annos discretionis non tenetur statim sub poena peccati suscipere baptismum: & interea pot mentiri iocose & protinus mori: cui veniale remittetur, & de purgatorio ad limbum puerorum transferetur. tenendo autem oppositum semper punietur poena sensus. Petrus Paludanus in. xvi. distinctione huius. qui. i. dicit quod veniale ab priginali abolebitur: non autem a mortali. ratio eius est quia habens veniale cum originali potest habere bo num actum: non autem habens mortale cum veniali. hoc non placet. Nam consequenter ad positionem quam imitaturi non est improbabile quin existens in infemo possit habere actum moraliter bonum. Etiam bonus actus vt opinor, in alio saeculo non tollit veniale. fateor tamen dictum eius non carere probabilitate. Concludendo dico ne te moueat quod displicentia quantumlibet remis sa tollit culpam mortalem: & non totam poenam venialibus debitam: quia tollens maius non semper tollit minus. Nam contritio vt vnum tollit totam culpam / & aeternam poe nam: & tamen similis contritio non tollit poenam temporalem totam sequentem. poena enim & culpa sunt alterius ra tionis. sic in proposito.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1