Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 3

An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis
1

⁋ Distinctionis Vigesimae sextae Quaestio Tertia. TErtio circa eandem disti ctionem quaeritur: An matri monium sit sacramentum vni uoce cum aliis sacramentis. Pro posita est haec quaestio propte Durandum in suo primo scri pto quarti dicentem quod matrimonium non est sacramentum. sed in secunda editione moderatius loquutus est quod non sit sacramentum vniuoce cum aliis. Pro quae pono hanc conclusionem. Matrimonium est vniuo ce sacramentum cum aliis sex. hoc est iste terminus sa cramentum / vniuoce dicitur de matrimonio, baptismo & aliis. probatur. omnia illa quae habent no men commune & rationem substantiae eandemi sunt vniuoca vniuocata: & nomen illa vniuoce si gnificat. vt patet in antepraedicamentis. sed ratio substantiae termini sacramentum est vna in onm bus sacramentis: quia matrimonium est sensibile si gnum / in quo confertur gratia virtute operis ope rati. & illa est ratio sacramenti in communi. Nec obstat quod baptismus vel eucharistia sit perfectior matrimonio. nam sic homo est asino perfectior. sed quia asinus aeque participat rationem animalis vt homo, cum sit substantia sensitiua: animal haec omnia vniuoce significat. sic est in proposito. igitur

2

⁋ Contra hanc conclusionem arguitur. matrimonium non confert gratiam: ergo non est sacramentum. Ad hoc argumentum responsum est quaest. prima huius dist. sed restat ostendere quan do confertur gratia matrimonialis, prout in prima quaestione huius materiae pollicitus sum. Et dicitur quod in fine terminante prolationem verborum foe minae / si secundo loco proferat: vel viri si secundo loco proferat: quia hic non est ordo de necessitate: li cet a viro tanquam a capite inchoandum sit de congruitate vel corisuetudine. probatur. in instanti terminante formam verborum in baptismo vel eu charistia / datur gratia baptismalis, & consecratur corpus Christi. ergo in fine signi sensibilis consensum explicantis datur gratia matrimonialis: vel in tenpore ad illud instans terminato, vt pluries ante de ximus. sed hac difficultate praetermissa sufficit di cere, in fine. Praeterea in primo instanti quo verum est dicere: nunc est matrimonium: primo confertur gratia matrimonialis. nam si matrimonium per vltimum non esse habeat originem: similiter gratia inceptionem habebit.

3

⁋ Ex hac solutione aliquas propositiones inferam corollarias: quarum Prima est. Si duo putent se contrahere / & de facto non con trahant: quia est aliquod impedimentum: non acqui runt gratia matrimonialem. Secundo sequitur. Si duo fuerit in gratia ante instans consensus per signum sensipile explicati / & in illo instanti in mortali peccato & postea mox in gratia: nunquam habebunt gratiam matrimonialem. lstud corollarium dependet ex vno prius dicto in de baptismo: quod in sacramentis iterabilibus si non fuerit aliquis dispositus ad gratia susceptionem: non dabitur ei protunc gratia: nec vnquam post. Tertio sequitur quod interdum datur gra tia matrimonialis vni parti & non alteri, quia est in mortali: actus autem actiuorum sunt in patiente prae disposito. secundo de anima. Quarto sequitur quod contingit Bertam habere gratia matrimonialem in fine septennii, quod patet. consentiat Berta ab initio: & sortes ficte pronunciet: in fine septennii consentiat in Bertam: iam est matrimonium de nouo: quia consensus mutuus: & tunc vterque habebit gratiam matrimonia lem. Quinto sequitur quod stat sortem dormientem ha bere gratiam matrimonialem. nam stat / quando ipse consensit Bertam nondum consensisse: sed sorte dormiente ipsam primo consentire, quemadmodum si paruulus dormiens baptizaretur. illud autem con tingit de gratia sacramentali & non de gratia actus operantis.

4

⁋ Secundo arguitur. Sacramenta nouae legis transcendunt rationem lumiuis naturalis: cum sint quaedam signa fidem protestantia, quae est de hiquae non apparent. ad Hebraeos. xi. sed in matrimo nio nihil est quod rationem naturalem transcendat. igi tur.

5

⁋ Respondetur: si minor sit vera: maior vniuersaliter intellecta est falsa: & propterea neganda. Aliqua enim sunt in lumine naturali nota: vt vnitas dei a philosophis probata: videlicet. viii. physicorum. &. xii. metaphysicae ab Aristote. de fide etiam mi nor est falsa quod gratia virtute operis operati conferatur: quia lumen naturalis rationis transcendit

6

⁋ Tertio arguitur. baptismus est ianua omnium sacramentorum. sed non est ianua matrimonii: er go matrimonium non est sacramentum. minor pa tet, nam infideles matrimonium contrahunt: quia non oportet quod in omnibus actibus carnis peccent

7

⁋ Respondetur distinguendo maiorem. si (omnim) capiatur collectiue, est ianua omnium: hoc est, nemo potest capere omnia sine baptismo, etiam loquenumo de aliis: vt patet de ordinibus / confirmatio ne / & de matrimonio perpetuo. & sic concedo. distri butiue autem vt sit distributio accommoda, non est vera. nam realiter quis sumit eucharistiam sine baptismo: quia brutum acciperet. & ex errore inuincibili putans se baptizatum susciperet fructum poeni tentiae. Et fateor quod infidelis non peccat in quolibet actu cognoscendo suam vxorem nisi actus ii le ab infidelitate procedat: vel vt habeat prolem gratia sui erroris continuandi. & hic est sermo de baptismo fluminis, & non sanguinis / vel fiaminis.

8

⁋ Quarto arguitur. matrimonium inter absentes contrahitur: non sic alia dantur sacramenta: ergo non est sacramentum eiusdem rationis cum aliis. Similiter in aliis sa cramentis sunt verba / & debitus minister: hic autem non requiritur minister alius a coniugandis.

9

⁋ Respondetur: non est opus respicere formam argumenti. nam sacramenta habent aliqua per quae argumentatiue in ter se habent discrimen: sed omnia conueniunt in rationi communi sacramentorum. sicut animalia in particulari inter se habent aliqua propria per quae seiunguntur: con ueniunt tamen in ratione animalis, quemadmodum qua bare quod homo solus rideat: & hoc nulli alteri animat conueniat / non est probare quod animal aequiuoce de ha mine & aliis animalibus praedicetur.

10

⁋ Ex his liquet matrimonium esse sacramentum / & vniuoce cum sex aliis hoc est: istd vocabulum sacramentum vniuoce de ma trimonio vel pronomine ipsum demonstrante prae dicatur, vt de aliis. Vlterius dictum est in quo tempori vel instanti gratia matrimonialis conferatur. Et quo modo haec propositio intelligenda sit. Baptism est ianua omnium sacramentorum. & quod baptismus sluminis est ianua ad hoc vt quis caetera sacrami ta suscipiat. Nhac matrimonii materia in dubitatur: an mulier in matrimonio debeat viro suo esse subiecta. Responde quecs. Aia tur affirmatiue. Nam Genesis. iii. dixi deus mulieri. In dolore paries filios: & sub viri potestate eris: & ipse dominabitur tui. Et Apostolus ad Ephesios. v. Mulieres viris suis subditae sint sicut domino-s quoniam vir caput est mulieris. sicut Christus ca put est ecclesiae. Et primae ad Corinth. xi. Volo au tem vos scire quod omnis viri caput Christus est: ca put autem mulieris vir. Item ad Titum scribens praecipit adolescentulas esse subditas viris suis. Mulier enim debet esse quasi famula viri: vt Augustinus in quaestionibus veteris & noui testamenti asserit. & Gra tianus. xxxii. qui. v. in ca. Satis. allegat. sic inquiens Satis hic apparet quemadmodum viris foeminas subditas & pene famulas lex esse voluit vxores &c. Idem patet in ca. Est ordo. & in ca. Haec imago quae sunt auctoritates ex Augustino in quaestionibus veteris & noui testamenti depromptae. Idem habe Hieronymus in epistolam ad Titum. & Ambre sius in hexameto tractatu diei quartae. cuius proba tio est. quia Adam per Euam deceptus est: non autem econverso: ideo in poenam peccati ipsa est viro subiecta. Et idem dicit super primam epistolam ad Corithi sic scribens. Mulier debet velare caput quia non est imago dei (more viri: sed vt viro oenspedatur subiecta: & quia paeuaricatio per illam inchoata est. Sic Sara voca uit Abraam dominum suum. Et vt dicit Ioannes Andreat vir matrimonio iunctus / prout recitat Panor. in caLiteras. de restitu. spolia. debet mulier lauare viri pedes, caput: & huiusmodi obsequia facere, quod oportet intelligere nisi fuerit mulier nobilis quam ex consuetudine huiusmodi opera dedecet. Et secundi Oeconomicorum. ii. dicit philosophus. Existimare enim debet mulier vere composita mores viri esse legem suae vitae impositam sibi a deo / per coniun ctionem matrimonii atque consortii. Non est tamen omnino serua: sed aliquo modo possidet virum. Hinc Aristoteles in postpraedicamentis recitans acceptiones ( habere assignat modum quo vir habet vxorem sed ille inquit, est alienissimus modus habendi: cum vir ab eadem aliquo modo habeatur. Quod bene oespedis Apostolus primae ad Corinth. vii. dicens. Vit sui corpo ris ptantem non habet sed mulier. hoc est: aliquibus le gibus honestis astringitur vt eam secundum suum statum multo honorificentius & humanius quam famu lam tractet. Illa autem quam ad rem familiarem attinent / cu rae eius relinquat. si secus faciat, turpe est vt dicit philosophus secundi oeconomicorum primo. Nec ei convicia dicat: vt idem praecipit primi oeconomicorum iiii. sic nec ipse iniuriam patietur. hoc enim & com munis lex indicit: vt Pythagorici dicunt. Quemad modum seruam ab lare ductam quam minime decet videri / afficere iniuria apud maiores religio erat. Et si hostis vel serua ad larem confugisset, fuit a poenam praeseruata. quanto magis vxor quae est ceoni tinuo prope larem? Aliam legem subiectionis vxoris ponit Aristoteles: quod non debet esse nimis in vestibus sumptuosa, dicens. De ornatu vero quemae modum neque mores superbos esse decet / si simul appropiquare debeant: sic etiam nec corpora: Nam illa quae per ornatum fiunt / nihil differunt ab histrie num vsum / tragoedias in scena agentium. Et secundu oeconomicorum dicit. Sumptu autem & vestitu & apparatu minore etiam vtatur quam leges permiserint c uitatis: considerans quod nec veltimentorum nitornec excellentia formae, nec auri magnitudo tantu valet ad mulieris laudem quantum modestia in re bus, ac studium honeste decoreque viuendi.

11

⁋ Ex di ctis igitur habes quod si viro in domo dominetur vxor peruertitur ordo naturae: quia vir est caput mulieris: vt ex sacris eloquiis pariter & gentilium scriptis / pau cis ostendimus. Et licet in iudicio mulieres sint praecipites, vt dicitur primo Politicorum: male in iudicioi syllogizando persistunt. inconstantes namque sunt & pas sionibus agitatae: quare earum iudicium est inualidum & hoc nisi interdum vir esset multum hebes / & mu lier multum sensata. & adhuc fortasse magis ei pro desse: / si opulentus fuerit: consilio prudentum vti virorum. si inops: solam vxorem habens / eius cao silio vti necesse habet. Vlterius patet quod volens cum vxore pancifice viuere non debet cam iniuriis la- cessere / ne iterato probro afficiatur. memor sit mu lierem primam ex osse & quidem curuo fabricatam. Saccus autem ossibus refertus in solum proiectus magnum dat sonum. saccus vero terra (ex quan Adam plasmatus est / plenus: sonum exilem reddit. Mulierem ad vestium mediocritatem reducat: & po tius ad defectum quam ad abundantiam: ostendendo ei quomodo hoc ad decorem virtutis cedat viri & vxoris legitimae.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 3