Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

Quibus prosint suffragia ecclesiae
1

⁋ Distinctionis Quadragesimaequintae. Quaestio Prima Ria principa liter in hac distine ctione quadragesi maquinta inquirere pono. Primo de suffragiis: quibus valeant: & ad quid. Se cundo de sepultura mortuorum ad quid illa conducat. Ter tio an sancti pro no bis & existentibus in purgatorio orent. De suffragiis primo inquiram, quibus prosint suffra gia ecclesiae. Pro quo pono conclusiones.

2

⁋ Prima est. Suffragia ecclesiae non prosunt damnatis probatur Nam quarto de ciuitate dei dicit diuus Augustinus Si scirem patrem meum in infemo / non plus orarem pro eo quam pro diabolo. Et Baptista tertio Calamitatum. Sed neque rex erebi quemquam tranare paludem: Nec superis iterum reddi sinit.

3

⁋ Secunda propositio. Suffra gia ecclesiae non prosunt existentibus in caelo. Nam ipsi sunt in termino: quorum gloria non augetur: sicut nec poena existentium in infemo diminuetur. Hoc patet in Enchiridio. lxv. c. & de cele. mis. c. Cum Marthae .S. Tertio loco. vbi dicitur. Iniuriam facit martyri qui orat pro martyre. Et propterea vt Innocentius tertius archiepiscopo Lugdunensi illic scribit, mutata est oratio sancti Leonis, vt pro nobis oraret: pro quo olim orabatur.

4

⁋ Tertia conclusio. Suffragia ecclesiae ali quid prosunt: & aliquibus. alioquin ecclesia frustra oraret pro defunctis: & sic erraret: quod nefas est dice re. Et ostenditur per illud. ii. Machabeorum. xii. Sancta & salubris est cogitatio pro defunctis exorare, vt a peccatis soluantur. Quod tangit idem Baptista libiii. Alphonsi dicens. Propterea caeso rediens Macha peus ab hoste Immensum Solymas argenti pondus ad arces Misit / opem sociis qui cum virtute suprer mam Clausissent pro lege diem. Et paulo ante in eodem. Haec homines quotiens iterant libamina vel cum Aere iuuant inopem vel pneumina sancta precantur: Aut auido minus indulgent obsonia ventri. Sic deus edixit: tali perfundimur auta. Diuinam sentimus openmitescit auernus: Exilium decrescit: habent fessi ocia manes. In super arguitur ratione. Aliquis potest satisfacere pro viuo: ergo & pro defuncto. patet consequentia: quia defunctus est capax liberatiois a poena sicui & viuus: quia actualiter poenam patitur. Sed siquis totum valorem operis sui referat in satisfactionem alterius: nullo modo satisfacit pro seipso. Nam existens dominus fructuum operis sui / & omnino applicans fructum alteri: nihil sibi retinet, quemadmodum si pro se oret: totum sibi prodest, non tamen sibi ipsi minus meretur de gratia & gloria: quia illa non meretur alteri.

5

⁋ Quarta conclusio. Suffragia ecclesiae prosunt existentibus in purgatorio. probatur sic. aliquibus prosunt. secundum tertiam praemissam: & non existentibus in caelo aut infemo per primam & secundam: ergo prosunt exi stentibus in purgatorio: a sufficiente diuisione. Ap pellamus existentem in purgatorio defunctum / vbicumo locorum fuerit: modo non discesserit in originali vel mortali: sed sit debitor poenae temporariae

6

⁋ Contra primam conclusionem argumentor per argumentum commune de Traiano liberato precibus beati Gregorii: qui tamen erat in inferno quia beatum lgnatium discipulum beati Ioannis euangelistae: & aliquos alios morti tradidit iniuste- ltem ecclesia canit. Aporta inferi erue animas eo rum. In super in Vitis patrum legitur quod Beatus Macharius liberauit quendam gentilem presbyterum qui asseruit se esse damnatum. Praeterea in vita sancti Brandani continetur quod & Altisi. in fine sui quarti allegat ex Praepositino) quod beatus Brandanus vidit ludam ince dentem per prata: & cum quaereret ab eo quare non esset in inferno: respondit quod ad tempus refrigerium habebat propter bona quae fecerat.

7

⁋ Ad primum, nescio vnde sit origo illius historiae: cum attribuatur loanns Damasceno qui multo tempore praecessit beatum Gre gorium. Solutio autem communis est quod non erat finaliter damnatus. sed cum fuerit liberatus: hoc palam est satius est dicere quod precibus beati Gregoriifuit vi tae restitutus: & meruerit: & decesserit tandem in gra tia. Ad aliud, non recipio illud de beato Machario nisi aliunde doceatur certius, nec etiam illud quod nai ratur in vita illius sancti patris beati Brandani. Ali qui namque ineruditi interdum putantes sanctos ex tollere falsa asserunt in eorum vitis. hic autem sanctus pater fiorens multis miraculis / pater fere trium mi lium monachorum vt memoriae proditum est: non ista dicebat vt opinor: sed quidam alius asseruit hoc esse ab eo dictum. Per portam autem inferi intelligitur purgatorium. quomodo limbus patrum interdum appellatur infernus. vnde dicebat Iacob Gene. xlii Deducetis canos meos cum dolore ad inferos. & xxxvii. Descendam ad filium meum lugens in infer num. & Iob. xvii. dicitur. In tenebris straui lectulum meum: infernus domus mea est. Insiste tu ipse de his qui resuscitati erant in vetere & nouo testamen to. forte aliquorum animae erant in purgatorio: aliquae in caelo: & decesserant forte in mortali. Hoc autem non est directe contra nostram conclusionem: quia tales sint extra communem legem.

8

⁋ Secundo argumentor. Anima Christi descendit ad inferos & redemit ani mas quae ibi fuerunt. sed aliquae erant in infemo. ig tur. In super per distinctionem beati Augustini in Eni chiri. quae etiam citatur, de celebratione missarum. cap. Cum Marthae. &. xiii. q. ii. c. Tempus. quidam sunt valde boni: quidam valde mali: & his non prosunt suffra gia. quidam mediocriter boni: & quidam mediocriter mali. & illa membra non coincidunt. ad quod enim distin xisset Augustinus quatuor membra / si essent solum tria in re? ergo per mediocriter malos intelligit existentes in paucis peccatis mortalibus: quo mo do multi intelligunt.

9

⁋ Respondetur concedendo quoi anima Christi descendit ad inferos. sed nego quod omnes animas ibi existentes liberauerit: quia solum debitrices poenae. vt beatus Gregorius dicit in quadam homilia festorum paschalium. sed electorum suorum nullum apud inferos reliquit. Purgatorium autem est infernus inferior ad hos qui puniuntur hic su perius. & sic non obstat illud psalmi. lxxxv. Fruisti animam meam ex inferno inferiori. Ad secundum dico quod per mediocriter bonos intelligit existentes in venialibus, & in eorum poenis. per mediocriter malos intelligit existentes in venialibus & de bitores poenae pro mortalibus, de quibus acta est poenitentia in hoc mundo. Et licet illa membra coin ciderent: non esset disconueniens. nam in vulgari modo loquendi idem intelligimus per mediocriter bonos, & mediocriter malos. Limitatio autem glos sae in capitulo Cum Marthae. quod suffragia tollunt geometrice & non arithmetice. nihil valet cum secundum suffragium sit vel esse possit adeo bonum, vt primum: & tertium aeque bonum, ac secundum. nam pure voluntatium est dicere posteriora non tantum tollere quantum priora. melior autem esset disceptatio de illo qui decedit in mortali & veniali. nam veniale punietur solum temporaliter vt putamus. & videtur quod illi quo ad diminutionem poenae venia lium prosint suffragia. quales forte vocantur mediocriter mali a beato Augustino, qui cum mortalibus & venialibus decedunt. Sed dices: illi pro quibus ludas Machabeus misit pecuniam erant damnati. quia habebant pecuniam idolorum sub tunicis. Praesumebat quod poenitebant de peccato.

10

⁋ Contra secundam conclusionem argumentor. sequitur quod tunc superflue quis orat, cum illi non prosit oratio. Respondetur. oratio mea tunc in sinu meo convertetur. nam intentio mea interpretatiua est vt ad me redeat si illi non prosit.

11

⁋ Secun do arguitur. oramus pro morientibus statim post baptismum: quos tamen scimus baptizatos. igitur. Re spondetur. dicimus missam pro paruulo baptizato vt nobis prosit: & ad commendandum mysterium redemptionis, & ad incorporandum talem in ecclesia cum aliis. nam si est baptizatus / statim euolat. si non est: protinus ibit ad limbum puerorum: & iterum ei non prodest. disiunctiua autem est certa certitudine infallibili: licet altera pars sit certa certitudine solum mo rali. puta quod est baptizatus vel non. Petis, an talis certitudo sit fides: cum sit assensus firmus & ineuidens. dico quod sic. nam si ego baptizem / sum certus de nac categorica. iste est saluatus. quia haec dependet ab his, quilibet rite baptizatus habet gratiam baptismalem. ille est huiusmodi. igitur. maior est de fide. & minor mihi certa: quia ego scio me intendis se: protulisse verba: & aquam proiecisse. & alter est certus de disiunctiua certitudine fidei nullum for te assensum habendo circa categoricas: vel certitu dinem moralem de altera.

12

⁋ Contra duas posteriores conclusiones simul argumentor. Per illam viam renitimur iustitiae diuinae liberando aliquem a purgatorio quem deus vult punire: & sic malum erit impunitum. In super sic actus exterior aliquid boni super actum interiorem addet. probatur. si sortes relinquat haeredi vel legatario celebrandas. xxx. missas pro se: & plato totidem & nihil siat pro platone: sed pro sorte: sortes citius liberabitur. alioquin suffragia ei non prodessent.

13

⁋ Ad primum nego quod orans pro defunctis com trauenit iustitiae diuinae: quia deus decreuit hand animam purgari per ignem: nisi aliquis pro ea oret, nec malum erit impunitum: quia iste orans patitur poe nam pro amico non potente sibiipsi subuenire Ad secundum nego de praemio essentiali. de ad celeratione autem ad gloriam, & ad habendam gloriam essentialem, concedo. & quo ad hoc conditio diuitis est melior quam pauperis: & habentis multos amicos pro se orantes. iuxta illud Iob. Miseremini mei: miseremini mei / saltem vos amici mei: quia manus domini tetigit me. Iob. xix. Obiicies. ergo non sufficit velle celebrare pro aliquo ad libe randum illum a purgatorio. vel si requiratur exequutio quo ad hoc: sequitur haec conclusio. Melius est habere sacrificium presbyteri celeriter celebrantis vt in Gallia, quam diu celebrantis vt in Sco tia vel Hispania: quia in fine missae solum iste libe rabitur. ponamus quod celebratio vnius missae libe rabit aliquem a purgatorio. In super melius erit habe statim post mortem. ccclxv. missas qui habere presbyterum quotidie celebrantem per annum. Patet quoniam si tot missae hunc liberabunt: omnes celebra tae mox post mortem eum liberabunt: quae si succes siue fiant / non ita cito liberabunt. Respondetur. requiritur actus exterior: & caeteris paribus missa impigre celebrantis est melior. sed crebro caete ra sunt imparia: quia deuotius alter sacerdos celebrat: & plura dicit. quapropter neutrum modum reprobamus dummodo bene fiat iuxta com suetudinem regionis. Ad secundum dico argumentum concludente quo ad liberationem a poena: sed non oportet esse melius: cum possibile sit mereri plus de praemio essentiali celebrando per annum: vel obitum instituendo seu fundando in maiorem gloriam dei. sed neutrum istorum alteri praeferimus: quia vtrumque est bonum suo modo.

14

⁋ Secundo arguitur. Apocalypsis. xiiii. dicitur. Opera enim illorum sequuntur illos. ergo non iuuantur alienis operibus. Item Ecclesiasti. ix. di citur de mortuis quod non habent partem in opere quod sub sole geritur. Insuper mala opera viuorum non possunt nocere mortuis: quia nullus punitur bis. ergo nec bona opera eis prodesse possunt.

15

⁋ Ad primum dicit beatus Augustinus: & magister allegat in litera, quod opera facta pro mortuis dicuntur opera eorum: inquantum meruerunt in vita vt pro eis fierent. & hoc nihil aliud est quam decedere in gratia, & in debito poenae. Ad secundum. hoc est verum ad augmentum gloriae vel gratiae. Ad ter tium dicitur quod deus pronior est ad miserendum quam puniendum.

16

⁋ Nunc concludam paucis ea quai hac pri- ma quaestione diximuscilicet quod possumus mereri liberati onem poenae existentibus in purgatorio qui non possunt seipsos iuuare. Ad hoc probationes adduximus. & probatur adhuc per glos. i. ad Thess. iiii. super illo verbo nolumus vos) & per Augustgi in sermodoe de verbis apostoli. Sed si alicui vel aliquibus omnem fructum operis mei applicem / & pro illo praecise faciam: non mereor aliquid de liberatione poenae quo ad meipsum: nisi ab ter non egeat tanto fructu. nam sic oratio mea mini proficit: quia est intentio mea interpretatiua quod in me redeat, vbi expresse alteri non applicatur. Durandus tamen dicit quod non possum alteri mereri libera tionem culpae venialis, nisi culpa fuerit prius remissa. Hoc puto falsum, & dico consequenter ad dicta quod culpa venialem remitti in infemo nihil aliud est quam poenam illic pati pro illa: & hoc sufficit. & a fortiore in purgatorio. Si igitur pati pro culpa veniali est culpam venialem tolli in alio saeculo: me rogante pro diminutione illius poenae poena delebitur: acsi esset poena respondens vni culpae mortali prius in via dimissae. Vlterius dico non esse prudentem quim seneglecto suffragia sua mortuis applicat.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1