Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 4

An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae
1

⁋ Distinctionis Decimaeseptimae Quaestio Quarta. Varto circa eandem materiam quaero. an peccatorum cir cunstantiae sint de necessitaqute salutis confitendae. Supxvponatur ex Tertii Ethicorum. secun ildo cap. quod multiplices sunt Erae quae circumstantiae: sed quae nostro proposito sufficiunt: hoc cat mine continentur. Quis, quid, vbi, per quos, quo tiens, cur, quomodo, quando. Quis causam efficientem denotat: an scilicet religiosus, sacerdos, vel laicus. Quid causam materialem. hoc est obiectum. Aliqui se fatigant inquirendo an peccata sint materia poe nitentiae: an peccator. dico vtrunque. nam sermo est de materia circaquam: & non ex qua vel in qua modo circa vtrunque istorum versatur poenitentia. Quibus auxiliis, causam formalem importat. Vbi est circumstantia loci: vt si in loco sacro vel prophano peccatum commissum fuerit. Per quos hoc est per quam instigationem. Quotiens. hoc est de numero peccatorum. Cur, causam finalem. vt an sortes dedit aliquid ob malum finem. Quomo do. hoc est de modo perpetrandi sceleris: vt proditorie hominem occidendo a tergo: vel redden do eum certiorem vt se protegat. Secundum enim est multo minus peccatum quam primum: quia inuaso datur locus defensionis, & est auimositas. Primum autem est vulpinum: & animositatis nihil habet. Quando, hoc est de tempore. Ad hoc autem vt actus qui est poenitentia sit bonui hoc est vera poenitentia: oportet omnia ista concurrere. nam bonum est ex integra causat secun dum Dionysium quarto de diuinis nominibus. & primo Ethicorum. vno modo quis est bonus multisque modis nefandus. & non facio vim siue circumstantia cadat in ratione obiecti: siue actum circumstet.

2

⁋ lsto praemisso dico quod multiplices sunt circumstantiae in peccatis, quaedam actum attenuantes: vt fu rari vt pauperi succurratur. licet Dionysius monachus dicat non minus esse peccatum. cui fidem non ad hibeo. tales etiam sunt confitendae vt superius dixi mus quaestione secunda huius distinctionis. tum ne scandalizetur sacerdos de putato bono. tum vt co gnoscat vultum pecoris sui, & poenitentiam saluta rem iniungat secundum exigentiam culpae.

3

⁋ Aliae sunt cir cumstantiae peccatum aggrauantes: quae ipsum in aliam specien pec cati mutant: siue in specien entitatiuam: siue in specien malitiae. sed dae secuda loquor: siue priotu concut: rat, siue non / nihil refert. & istae circumstantiae sunt confitendae. Aliquas declarabo exemplariter. au ferre alienum de templo est sacrilegium. propterea non sufficit confiteri ablationem alieni: sed oportet etiam addere / de aede sacra. pari forma si homo cognouii suam consanguineam solutam: non sufficit confiteri de soluta vel simplici fornicatione: sed etiam tenetur addere / fuisse consanguineam: quia hoc specialem habet deformitatem. hoc est, contrauenit vni praecepto ratione consanguinitatis. & licet isti duo actus sint eiusdem speciei specialissimae entitatiue: cognoui hanc mulierem / demonstrando consanguinean & cognoui hanc / demonstrando aliam non consanguineam: isti tamen duo actus differunt in specie ma litiae. & vnus est altero peior: vnum peccatum virtualis cum alio peccato includens. immo si esset dispensatio a deo de cognoscenda soluta, si nihil aliud impediat adhuc cognoscere consanguineam solutam esset peccatum. Simiter si quis peccauit mortaliter in die festo non sufficit illud peccatum sacerdoti aperire: sed oportet dicere, in die festo. & sic illud quod in alio die esset vnum peccatum: propter diem festum efficitur duo in va lore. nam in die festo praecipitur hoc affirmatiuum: vacare cultui diuino potissimum. & vt illud liberius fi at: prohibentur opera seruilia quae talis diei cultum impediunt inter quae praecipuum est peccatum. Ex quo patet quod haec consequentia est nulla. hic actus est tamtenm vnus: hic actus est peccatum: ergo peccatum est tamten vnum. quia si actus voluntatis esset impartibilis (prout aliquibus licet minus scite placet) antecedens esset verum & consequens falsum. Et loquor de peccato in re vel in valore: nisi esset ci cumstantia quae probabiliter putaretur inducere confessorem ad peccandum. talis enim non est confitenda protunc vt bene dicit Altisiodorus in. iiii. licet male loquatui consequenter de genere peccati: puta de muliere habente praecise vnum peccatum luxus in pascha: proba biliter existimante quod ex sua confessione sacerdos mouebitur ad peccadum: dicens adhuc genus pec cati esse confitedum. nam ratio quam facit contra alios de circumstantia, non minus concludit de genere peccat Scandalum enim strictius prohibetur quam confessio perci piatur. Si ergo immineat scandalum nisi ipsa tunc communicet: & non sit alter sacerdos cui possit confiteri: dico quod ipsa potest communicare: proponens confiteri pro loco & tempore: habita opportunitate sacerdotis.

4

⁋ Aliae sunt circumstantiae nec aggra uantes nec attenuantes: hoc est impertinentes ad rati nem culpae. & tales non sunt confitedae. vt si sit sortes vel plato occisus: stat quod sit grandius peccatum occidere sortem quam platone: vt si reipu. sit vtilior: vel pluribus obligationibus actus meus contrauenit. vtpote quia est mihi benefactor vel consangui: neus: & actus est propterea magis prohibitus a deo sed propter tale nomen peccatum no est grandius.

5

⁋ Alii sunt circumstantiae speciem peccati non mutantes sed facientes peccata differre secundum maius & minus: exemplum de ablatione furti maioris & minoris. Sancto Thomae & suis placet quod nemo tenetur tales circumstantias confiteri. Contra quos sic argumen tor. sortes tenetur confiteri furtum in loco sacro fa ctum: quia speciali prohibitione prohibetur. & hoc non est nisi vt magnitudo peccati detegatur. sed stat quod furtum de loco sacro non erit duplum ad furtum de lo co non sacro: & vnum furtum simplex est duplicis malitiae vel triplicis respectu alterius furti simpli cis: ergo ipsum cum illa circumstantia est confitendum Non potes per hoc euadere quod vnum habet speciale nomen: puta auferre alienum de loco sacro est sacrilegium, non sic surtum simplex magnum vel paruum quia propter nominia & varias nominium denominationes, peccata non sunt maiora vel minora. etiam dabilia sunt furta magna vel parua differentia specie en titatiue: & in specie malitiae: quae omnino aequalent duo bus furtis solum differentibus secundum magnum & paruum. ergo si primae circumstantiae sint confitendae etiam & secundae. Assumptum patet: quia isti duo actus specie differunt. abstuli duo capitalia argenti & absi tuli duos aureos. & eisdem rebus demonstratis scilicet duobus capitalibus argenti & duobus aureis: isti duo actus aequiualent eis in malitia abstuli hos & illa. Praeterea aliquod furtum est veniale, & aliquod mortale: solum proueniens ab abla tione parui vel magni obiecti. ergo hoc est confiten dum.

6

⁋ Propter has rationes & plures quae fieri possunt dico istas circumstantias de necessitate confitendas ldem censeo de magnitudine temporis, hoc est temporis lon gitudine. nam stat sortem volendo occidere vnum hominem tantum peccare quantum platonem qui imputabiliter occidit decem, quod probo: quia ponatur quod continuet actum suum quo primum hominem occidit solum per vnam horam: & sortes similem actum eliciat quo voluit occidere vnum hominem: tunc sortes tantum peccauit quantum plato. suppono caetera paria quae proposi tum promouent. Quando autem plato occidit secundum hominem actu continuato solum per vnam horam: po ne quod sortes habeat similem actu ita diu continuatum libere circa occisionem semper eiusdem hominis: sed non occurrit ei opportunitas sceleris perpetrandi. Tunc sic. in fine secundi actus sortes est ita malus vt plato in fine secundi actus: & eodem modo in fine decimi actus. deductio est euidens. Ex qua deductio ne inferre potes quod cognoscens mulierem decies, tam tum peccat quantum cognoscens decem similes mu lieres: paritate supposita. Et eodem modo sequitur quod volens cognoscere decies eandem mulierem tatum peccat quantum decem alias cognoscens. Pronunc enim suppono positionem illam quam veriorem arbitror quod actus exterior nihil bonitatis vel malitiae actui interiori superaddit. vt latius in. xvii. distinctione primi deduximus. Confessor itaque homicidae habet inquirere quo spiritu ductus hominem occidit: hoc est qua instigatione: quamdiu mansit in illo proposito: & quoties opinionem sua illum actum refricuit. nisi enim has circumstantias & similes sollicite rimetur confessor non facit officium sibi iniunctum: & peccat omittendo seu non faciendo illa ad quae tenetur homo in suo statu: nec potest salutarem poenitentiam recte iniunge re. Haec declaro in simili de medico corporali patientem non potente curare nisi morbos cum causis suis: & eorum insultus a patiente deprehendat. nam contingit morbos requirere curas contrarias: vt fe brim & ventris profluuium. Sic crebro est inter peccatorum circumstantias.

7

⁋ Sed forte dicis. ex dictis sequitur haec conclusio disiunctiua: quod aliquod pecca tum mortale non est confitendum: vel quod duo aequaliter peccantes / inaequaliter tenentur confiteri. quae disiunctiua pro vtraque sui parte refellenda apparet. quod se quatur sic declaro: supposito illo quod proxime diximus, actum exteriorem nihil bonitatis vel malitiae actui interiori superaddere. capio sortem qui vo luit efficaciter occidere hominem quantum in se fuit: & Platonem qui ex simili actu voluntatis illum ho minem vel alium similem occidit. Tunc sic. Sortes & Plato aequaliter peccant. Plato tenetur ad confessio nem actus exterioris & interioris: quia vterque est peccatum mortale: ergo tenetur amplius confiteri qua Sortes. vel si non tenetur ad vtrumque confitendum: dam pitur peccatum aliquod mortale non confitendum contra conclusionem principalem secundae quaestionis hu ius distinctionis.

8

⁋ Respondetur concedendo quod aequaliter peccant: & aequaliter tenentur confiteri aequa litate peccatorum imputabilium ad poenam coran deo. Sortes enim confitetur quod efficaciter voluit occi dere hominem: si non fuisset aliunde praepeditus. Plato confitetur quod imputabiliter occidit hominem & confitetur virtualiter suum actum interiorem illius occisionis imperatiuum: quia illa occisio exterior non est peccatum nisi pro quanto ab actu interiori culpabili imperatur. & quia actus exterior hominibus est non tior: illum confitetur qui suum actum interiorem prae supponit. & quia alter non occidit actualiter: tenetur actum interiorem confiteri: cum non habeat exteriorem illius manifestatiuum. Nec ex illo habes quod actus in terior Platonis nullo modo est confitendus: immo aequiualenter est confessus. Irca hanc quaestionem dubi tatur: an homo teneatur confiteri circuni stantias differentes secundum magnum & paruum ex parte obiecti, nam si sic: sequitur quod eodem modo tenebitur confiteri intensionem & remissionem actus.

9

⁋ Secundo dubitatur supposito quod Sorte: post omnium peccatorum suorum confessionem: post vnam horam redeat ad curatum. & dicat. domine peccau post vltimam confessionem mentiendo: per hanc pro positionem, egomentior vel mentitus sum post vl timam confessionem: an teneatur confiteri. & ponatur illius opinionis cum curato: quod veniale separatum a mortalibus in pascha sit confitendum. & nullum aliud mendacium committat. quod mentitus sit probo. assentitur huic, ego mentior. vel ita est: & tunc mentitur: quia ita est in re sicut ipse assentitur. si non sit ita ex parte rei vt ipse assentitur: tunc ipse mentitur: ergo nullo pacto patet euasio quin ipse mentiatur, quod si conce das: arguitur sic. ita est in re sicut ipse assentitur: & ita ipse scit: ergo non mentitur: nec est confitendum de mendacio. vel pone circumstantiam quae facit veniale esse mortale secundum eius opinionem: vt dicere mendacium in confessione. Vel succinctius mouea tur dubitatio de hac. per deum domine curate ego sum periurus. iurametum enim deliberatum est mor tale quando est periurium. & potest argumentari curato quod sic. vel ita est sicut iurat: vel non ita est. si pri um: est periurus. & si secundum: est etiam periurus.

10

⁋ Tertio dubitatur. an absolutio sacramentalis su per eadem peccata applicata continuo poenam pec catis debitam diminuat. ratio dubitandi ex dubita tionis solutione clarebit.

11

⁋ Ad primam dubitationem conceditur: quod debet confiteri magnum conatum vel par uum quem habuit secundum suam possibilitatem. actus enim voluntatis sunt immanifestiores quam obiecta ad extra. & quia non est possibile scire numerum gra duum naturaliter: est ei ignorantia inuincibilis.

12

⁋ Ad secundam dubitationem hic non respondeo: cum non expe diat eiusmodi tricis insistere psertim inexercitatis in artium vorticibus. iuniores enim theologi quai artes nouerunt, in promptu responsionem habent. Etiam in fine tertii in mendacio & periurio illos casus pono-

13

⁋ Ad tertiam dubitationem respondetur quod confitens peccata semel confessa facit opus bonum: & me retur si sit meriti capax in potentia propinqua: & facit actum laudabilem: quem verecundia facit difficiliorem: & per consequens laudabiliorem. Sed an conferatur ei gratia virtute operis operati in se cunda confessione: & diminuatur poena: a plerisque ambigitur. Partem autem affirmatiuam teneo pro babiliorem propter has paucas rationes sequentes. Quarum prima est. si Sortes habeat octo pecca ta: & post sufficientem indaginem solum septem occurrant: confitendo illa / dabitur ei gratia virtute operis operati: & vi clauis diminuetur poena. Fo dem modo si confiteatur octauum peccatum post ea occurrens cum illis septem / dabuntur illi duo ef fectus. Sed hic statim quis obiiciet & probabiliter. erit diminutio poenae in secunda absolutione so lum peccati obliti, & nulla erit diminutio poenae pec catorum ante confessorum. sed dabitur tanta gratia virtute operis operati ratione vnius peccati. Opinor quod sicut ha bens gratiam virtute operis operati ratione multorum: sumen do eucharistiam magnam vel paruam aequaliter ha bet de gratia: sic confitendo vnum peccatum dabitur aequalis gratia virtute operis operati, ac in confessione mille peccatorum: immo in confessione peccati ve nialis peccatum enim veniale est sufficiens obiectum con fessionis: sed non obiectum requisitum ad poenitentiam. Propterea cum hoc argumentum non concludat inten tum: aduersarii concederent quod dabitur gratia & diminutio poenae ratione peccati nodum confessi: sed nullo modo ratione peccatorum ante confessorum. Secundo arguitur ad eandem partem. peccata mortalia erant deleta pro contritionem ante omnem confessionem quo ad culpam: & aeterna poena in temporatiam commutata. & non obstante absolutione vi clauis tollitur vna portio poenae debitae peccatis: sed adhuc remanet aliqua poena: & peccata in apprehensione & detestatione sicut prius. ergo adhuc erit diminutio illius poenae. lstud totum est probabile. In super quando sunt duae positiones hincinde apparentes: illa qui deuotionem & salutem auget: est potius fouenda qui opposita: si constet eam esse aeque rationabilem. sed sic est in proposito. est enim opus meritorium & laudabile idem peccatum pluries confiteri, nec est ratio alicuius ponderis in oppositum, quod secunda absolutio non conferat gra tiam virtute operis operati sicut prima: nec diminu at etiam portionem poenae debitae virtute clauis sicut prima: ergo illa est fouenda & tenenda. secus est in iudicio humano vbi post sententiam definitiuam ni hil remanet. hic autem remanet poena diminuenda. & si nulla maneret: non esset defectus ex parte sacramenti: quia si virtute intensae contritionis tolleretur culpa & poena: idem esset de prima absolu tione. & semper ille est susceptiuus gratiae & ea eget. Contra illud arguitur: verba consecrationis prolata se cundo loco nihil faciunt. similiter verba cum consen su in matrimonio: ergo nec hic. Respondetur: hoc argumentum nullius est momenti: quia post verba consecrationis non manet materia consecrabilis, nec post verba & consensum manet materia matrimo nialis. ita quod stantibus illis extremis in rerum natu ra manet vinculum matrimonii. Et argumentum potest duci in oppositum in aliis sacramentis. nam aquam quae semel erat baptismus in prolatione verborum: postea iterum incipit esse baptismus: & ita millies si forma materiae millies applicetur. & loquor de eadem aqua numerali. hoc idem patet in confirmatione, & extrema vnctione. Et ex isto sic duco argumentum: accepta hac maxima. omne sacramen: uam cuius materia non tollitur, in applicatione formae habet suum effectum. vt videre est in sacramentis qua induximus baptismo, confirmatione, & extrema vnctione. in aliis enim sacramentis forma materiae applicata, non ma net materia in potentia propinqua ad similem effectum. modo peccata quo ad poenam aliquam sunt materia poenitentiae: ergo quando confessor applicat absolutionem ectis tollit partem poenae in secunda conf prima: & in tertia vt in secunda: & ita deinceps quoi quod tota poena tollatur. Et sic in qualitu confertur gratia virtute operis operati: hoc est vi clauis: quousque totalis poena tollatur. Et licet totalis poena peccatis debita possit hoc modo tolli: illo non obstante non est recusanda alia poenitentia, quemad modum in indulgentiis. tum quia opus satis rium est etiam meritorium. tum secundo quod nei quota iteratio confessronis tollit omnem poet catis debitam. Neccredendum est quod secunda absolutio geometrice tollit ad primam: sed tantum p quatum prima. & ita consequenter ad finem poenae inclu siue.

14

⁋ Sed forte dicis. si Sortes habeat centi talia: in prima confessione vi clauis tollitur vna porio poenae illis peccatis debitae. ponatur gratia exempli vna decima pars. deinde remanent nouem similes partes puta nouem decimae. ergo sacerdotis absolutio adueniens decem peccatis mortalibus tollit totam poenam cum quantulacumque contritione, quod non videtur dicendum.

15

⁋ Respondetur. absolutio vi clauis a maiori pec cato vel a pluribus plus tollit. nam vbi superabundat delictu ibi superabundat misericordia. & patet n multis similibus. nam contritio maioris peccati in eadem intentione graduali tollit totam culpam maioris peccati sicut & minoris: & plurium peccatorum sicut & paucorum. sic in proposito. alioquin raro maneret aliquid poenae post absolutionem: quod non est dicendum. Ex isto patet quod non sequitur. virtute poenitentiae tol litur vna portio poenae debitae mortali peccato: ergo virtute illius tollitur tota poena debita veniali. Se cundo patet: quod duobus confitentibus sua peccata quae se habent in proportione dupla & subdupla: proportionaliter diminuitur poena vi clauium: a maiore tamen plus arithmetice tollitur. Sed vt melius intelligas quomodo vi clauis aliquid poe nae tollitur, notato quod contritio mortalem culpam tol lit: & aeternitatem poenae quae mortali culpae debetur, in temporalem mutat. tuc ponamus quod adhucante absolu tionem remaneat aliquam poena: sic scilicet vt si ille decederet: gratia exempli: puniretur vno mense in purgatorio: ibi virtute clauis tollitur vna portio illius poe nae: & sic decedens minus in purgatorio punietur: po namus. xiiii. diebus: non quod ex natura clauis illd pro ueniat: sed ex pacto diuino si applicetur clauis illi qui confessus est.

16

⁋ Ecce quae circumstantiae sunt confiten dae: quae vero non, quando autem circumstantiae sunt turpes: cir tuloquatur confitens honeste: circa foedam enim mate riam non est illote loquendum: ne scandalizetur sacerdos. nam cum puerorum grammatistes prae verecundia subticue rit pedo, dicens: Quod turpe sonat fit in edi: multo ma gis in turpitudine vitii hoc est obseruandum, non tamen vmbratice quin omnia clare possit capere sacerdos: confitendum est.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 4