Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia
1

SVperiore quaestione diximus corpus Christi rea liter esse in sacramento Eutharistiae. sed cum sit longum septem pedibus sicut est in scaelo & fuit interra: non est facile captum quomodo est in Eucharistia: & tamen theologi est illud cognoscenre, exemplo Pauliqui dicebat: sapientibus & insipientibus debitor sum. Insipientibus enim sufficit dicere ita esse fide credendum: qui in talibus non fluctuant. Nam qui nihil scit, nihil dubitat. Ita facile enim rudis assentitur huic articulo vel huic: deus est trinus & vnus, sicut huic, deus est. sapienti autem appraehensiones de modo possibilitatis occurrunt. & pro talibus in fide tenendis, & aliis arguendis si aliter sentiant, possibilitatem osten dere oportet. vnde dicit Paulus ad Titum. Sint potentes exhortari in doctrina sana, & eos qui con- iradicunt arguere. Sapientes autem hic varias vias imaginati sunt, & non insulse. quia etum de fide sit quod corpus Christi in Eucharistia contineatur, ex quastione praecedenti: non tamen est de fide modus quo existit: sed opinabil:s. Et pro illo intelligendo scito, quod aliqui ponunt quantitatem a re quanta distin pumi: & dicunt corpus Christi esse in Eucharistia sine quantitatem sua. Alii habent pro inconvenienti quod corpus Christi careat aliquo accidente potissimu absolunto in Eucharistia quod in caelo habet. & isti inter se digladiantur. nam eorum aliqui dicunt: quod quantitas corporis Christi realiter est cum substantia eius in Eucharistia: quia vbicumque est substantia aliqua, ibi etiam necessario sunt omnia accidentia absoluta eidem inhae rentia, sed illa quantitate non extenditur corpus Chri sti localiter in sacramento. quia illic non est quantitas modo suo quantitatiuo / sed modo substantiae quae quantum est de se: est in loco indiuisibiliter: vt patde anima intellectiua vel angelo. Et ratio est secundum eos / quia quantitas Christi non est ibi tamquam primus & per se termini conuersionis, sed concomitater ad primum terminum Conuersio enim panis fit in substantia corporis Chri sti tanquam in primum & per se terminum: quam sua accidem tia concomitantur: ergo quantitas est illie non more suo, hoc est more quantitatis, sed more substan tiae. Et sic dicere oportet quod corpus Christi in Eucha ristia habet quantitatem / & est quantum: non tamen modo quantitatiuo: quia non habet partem extra partem, sicut Sortes lste autem modus vltinius non placet. quia si natura quantitatis continuae est extendere corpus cui inhaeret, ips extendit, siue sit primus terminus siue concomitans, nihil refert. Si enim produceretur substantia Sortis a deo per instans vel tempus ante quantitatem continuam eius, & postea quantitas produceretur in Sorte, Sortes non esset minus quantus extensiuem quam si fuisset cum Sorte, dato quod quantitas primo producta fuisset.

2

⁋ Duo aut sunt modi aliis omnibus re ictis defensabiles: & posterior apparentior & communior nuem imitari propono: vt in quaestione sequenti patebit. Prioristorum modorum est iste. tenendo quod quantitas continua est res quanta: quaelibet pars corporis Christi est cum qualibet alia penetratiue. Declaratur possibilitas huius modi. Deus potest facere penetrationem variorum corporum inter se: sicut est de ma teria & forma: vt distinctione. xlix. huius amplius patebit. ergo eodem modo potest facere penetrationem partium eiusdem corporis ita vt omnes simul sint / & tuc est facile captu: quomodo totum Christi corpus est in tota Eucharistia & in qualibet eius parte: sed non est illic sub modo quantitatiuo. modus autem quantitatiuus nihil aliud est quam habere partium extensio nem in ordine ad totum: & ad locum: & hoc est facile / modo teneas quantitatem esse rem quantam. Et si teneatur quantitas continua distincta a re quanta: potest defendi quod corpori Christi inhaereat: & ipsum sit quan tum ratione quantitatis ei inhaerentis: sed non est sub modo quatitatiuo: quia no est extemsio partium nec in ordine ad totum / nec in ordine ad locum: quod est de ratione modi quantitatiui, non est autem de ratione quam titatis continuae corpus cui inhaeret extendere sim pliciter: sed de potentia naturae. Tertio defendi po test quod in Eucharistia nulla est quantitas continua Sicut enim alii dicunt quod sunt multi respectus corpo ri Christi inhaerentes in Eucharistia, quam ei non inhi rent in caelo: sic dici potest de quantitate continua. Primus istorum modorum est rationabilior: quilibet aliorum tamen defensabilis. Hic modus a doctore sul tili & antiquis passim est reprobatus: a plerisque tame posterioribus defensatus. Suadetur hic modus. corpus Christi est in sacramento Eucharistiae realiter & hoc potest sustineri cum hoc modo dicendi: er go hic modus est probabilis. & hoc tripliciter elige quem ramum volueris. Et si contra alios modos sint ap parentiores obiectiones quam contra hunc: iste est rationabilissimus. Contra hunc modum rationes antiquorum ponam: postea alias adiugam. Dicit doctor Seraphicus secunda quaestione huius distinctionis Quamuis substantia possit abstrahi a substantia: tamen qui corpus viuat & sit organizatum, & non sit quantu hoc nec esse nec intelligi pot. Et ex hoc sequitur co pus Christi nec bene ibi esse nec viuere, quod nefas est dicere. & idem est siue quantitas ponatur siue non dum ponatur partium penetratio.

3

⁋ Secundo sed retur quod esset partium confusio, cum omnes sint simul: digitus cum oculo: frigiditas cerebri cum calore cordis: & sic contraria in sitibus propinquis: immo in lo co adaequato eodem.

4

⁋ Respodetur. hae rationes non vincut hunc modum, no prior. Licet enim naturalis hoc sit verum quod assumit: non tamen de potentia dei ab soluta: sicut in opinione sequenti dicunt quod naturaliter non potest esse ordo partiu in toto absque ordit partium ad locum: de potentia tamen dei absoluta hoc poni potest: & de facto ipsi hoc asserunt. anima enim nunc informat partem pectoris vel digiti: nec video dubitandum quin de potentia dei, eadem anima possit in formare eandem partem separatam. Sicut enim cum san ctus Dionysius portauit suum caput in humeris a monte Martyrum ad sanctum Dionysium: anima reli quam partem corporis informauit: sic potest esse de qua cunque parte corporis qualitercumque se habeat. Licet enim anima secundum Aristotelem secuno de anima sit actus substantialis corporis physici organici in potentia vitam habentis: tamen organa requiruntur naturaliter solum.

5

⁋ Ad secundum nego quod sit partium confusio quiuis omnes simul colligantur mutuo: cum deus hoc miraculose faciat, qui res confundere non nouit. Ei conceditur quod digitus est cum oculo, & calor cordis cum frigore cerebri: sed cum corpus ipsum sit suis dotibus dotatum / nihil obstat.

6

⁋ Apponam aliqua alia motiua. Contra conclusionem arguitur sic. Tertio se quitur quod idem corpus esset extensum & non exten sum. quod implicat. quia hoc corpus est extensum in caelo, ergo est extensum: & hoc corpus est inextem sum in Eucharistia: ergo est inextensum.

7

⁋ Argumentum hoc est facile: & respondeo per propones. quarum Prima est. Illatum est negandum: quia secund consequentia est nulla. Secunda propositio. Corpus Christi in Eucharistia est longum septem pedibus Probatur. hoc corpus Christi in caelo est longum septem pedibus: & hoc corpus Christi in caelo e hoc corpus Christi in Eucharistia. ergo hoc corpus Christi in Eucharistia est longum septem pedibus. Con sequentia tenet expositorie: & praemissae clarent. Tertia propoto. Hoc corpus Christi non est longum sepatem pedibus in Eucharistia. haec non contradicit priori: quia non habent proponnes eadem praedicata: term ni etiam aliter appellant. Quarta propoteo. haec consequentia est bona. hoc corpus est longum septem pedibus in Eucharistia: ergo hoc corpus in Eucha ristia est longum septem pedibus: non autem econverso Quinta propotes. Corpus Christi in Eucharistia est lon gius Eucharistia. Probatur. bene sequitur. est longius Eucharistia in caelo. ergo est iongius Eucharistia

8

⁋ Quarto arguitur. Sequitur ex hoc modo dicendi quod possibile sit continuum diuidi in omnem suam partem: quod impossibile reputatur. quod sequatur patet sic. Sit ita de corpore Sortis quod omnes partes sint penetratiue mutuo: tunc corpus Sortis potest diuidi saltem secundum dei potentiam absolutam, quo facto in omnem suam partem diuiditur: omnes partes sunt simul iunctae: in duas partes diuiditur: & omnes sunt mutuo: ergo diuiditur in omnes

9

⁋ Respondetur. illud concludit pro vna conclusione quam probabiliter in secundo sententiarum teneo, quod continuum componitur ex punctis. Propterea hoc argumentum aliis soluendum relinquo, cum sit pro me.

10

⁋ Quinto arguitur. ex hac via sequitur quod iam est aliqua qualitas corporea infinita. cosequens non est concedendum, vt patuit ex quaestione praecedenti. Si gnanter de corporali loquor. nam semper teneo gra tiam animae Christi infinita intensiue. vt patebit iuculentius in tertiadecima distinctione tertii. Et quod sequatur patet. si tota albedo extensa vniformiter vt quatuor in corpore pedali ponatur in medietate illius pedalitatis, illa erit in duplo albior quam antea erat. Et si tota albedo ponatur in quarta parte illius corporis: iam albedo erit in quadrumplo inten sior. Hoc patet, quia habebit. xvi. gradus albedinis: & sic consequenter per partes proportionales in pro portione dupla semper eundo ad partes minores, in tensior erit albedo: & per consequens pars illam hombons albior. sed quando est indiuisibiliter in loco, sunt plu res partes simul penetratiue quam in quacumque parte pro portionali: sed infinita erit albedo in aliqua parte proportionali extensa: ergo quando nulla est extensio, est albedo infinita. Item clarius & melius ar guitur sic. diuidendo corpus pedale vniformiter al bum vt. quatuor: hic est infinita multitudo partium proportionalium albedinis syncategorematice & categorematice infinita, aequalis intensionis. ergo si simul sint penetratiue: erit albedo infinita intensiue.

11

⁋ Huic argumento respondetur negando com sequentiam: & causa est: quia illa albedo non facit aliquod vnum intensiue: quia albedo quae erat in pollice non est inhaesiue in indice: sed solum in pollice: & albedo quae est inhaesiue in vna parte pollicis, non inest alteri: quamuis albedines duarum partium sint aeque praesentes. Dabo tibi analogiam: si essent infiniti an geli creati a deo in eodem loco adaequato, quod reputo deo possibile: & si haberent notitias eiusdem speciei: non esset aliqua vna notitia intensiue infinita ex eis: quia non inhaererent eisdem subiectis. simiter albedo hostiae est ita praesens digito Christi sicut eius albedo quae ei inhaeret: & tamen propterea digitus non est albior. nec ex his sequitur quod albedo & nigredo oculi sint in eodem subiecto: sed bene in proximis. Contra illud arguitur. suppono Sortem sic esse in loco: deus enim potest illud facere: sicut de suo benedicto corpore quod sit indiuisibiliter in loco cum sua albedine, sicut est de corpore Christi: tunc corrumpat deus Sortem eius albedine sic remanente penetratiue sicut ante: iam erit albedo infinita intensiue. Respondetur. fortassis non fuerit magis vnum quam antea si deus voluerit. & idem puto iudicium si eidem subiecto inhaereant. Pro positio autem Arist. v. metaphysicae: Duo accidentia solo numero differentia no possunt inhaerere eidem quin coustituant aliquod vnum: de potentia dei tenuen locum habet. sicut enim conterraneus ponens duas summas qualitates in subiecto habet dicere quod non constituant aliquod vnum: tamen vtraque est in summo: sic po test deus facere de quibuscunque qualitatibus citra summum si voluerit. Non enim video si duae quali tates sese penetrantes in variis subiectis non consti tuant vnam formam, quin possint extra subiectum vel in eodem subiecto non constiituere vnum de potentia dei absoluta de qua loquimur: quia illa nullaten ab aliquo est restringenda nisi doceatur de opposito: quod hic non video. Sed dato quod deus non impediat quin sit aliquod vnum: dicetur forte quod non est albedo intensiue infinita: quia non sufficit habere in finitas partes aequales no communicantes vni cer tae datae: nec isti vel illi certae datae: sed amplius requir tur quod si illa qualitas esset extensa gradualiter per partes aequas: redderetur infinita albedo exter siue & intensiue, quod non contingit ibidem. si enim albe do vnius gradus ponatur super vnum pedale extensa si cut antea: & alius gradus super aliud pedale, & sic consequenter: non inuenirentur tot partes aequa les sufficientes racere infinitum. Contra hoc argui tur: per illum modum non est possibile tibi probare quod est infinita notitia vel qualitas vel habitus spiritualis: quia recurrere potes ad extensione. Item vni cer tae datae habere infinitas partes aequales non communi cantes, videtur esse completa ratio infiniti. Pensatis omnibus in illo casu dico quod albedo quae est in digito Christi si esset separata a subiecto: esset infinite in tensa. modus enim se habendi multum facit: & hoc si esset vna forma. nam si esset vna superficies lata bi pedaliter & infinite longa orientem versus vnifor miter alba vt vnum: tota illa non esset infinite ab ba: sed finite: & tota albedo finita: quia non sunt infinitae partes aequales non con nunicantes vni cer tae datae in eadem parte subiecti. sed si tota illa albedo ponetetur in vna pedalitate, esset infinita intensi ue: & subiectum infinite album. Et sic aliqua tota linea est nunc finite alba: & tamen ipsa tota potest ef fici infinite alba sine additione albedinis, probatio. illa pedalitas est infinite alba: postea deus in prima parte proportionali horae futurae capiat secundum gradum: & ponat in pedalitate sequente quartum, lextum, octauum: in instanti terminante horam secunda pedalitas erit infinite alba: & iterum capiam tur similes partes: quia semper remanet infinita albedo: & dabis totam infinite albam sine additione albedinis. Nec te moueat quod num quam illo modo ve rum erit dicere. tota linea est infinite alba secundum se & quamlibet partem. quia dico quod immo erit in instanti terminante horam. Sed cotra istud argumentor. ex illo oportet dicere quod calidum vt octo producit infinitum calorem intensiue: & sic aliquid producit vltra gradum suae perfectionis. patet. ignis calidus vt octo potest producere calorem vt octo: in ligno definitiue in loco, habente partes penetratiue. Postea si corrumpat deus lignum conseruando calorem extra subiectum: erit calor infi nite intensus. Respondetur, non facile probabis ignem posse calorem inducere in Sortem si partes penetratiue se haberent: sicuti multi imaginan tur de corpore Christi in Eucharistia. Et illo dato quando dicis: calor vt octo producit calorem in finitum & maiorem quam habeat: ambigua sunt in argumento. Dicetur & probabiliter, agens natura le non intendere solum passum sibi assimilare in gradum: sed etiam in actiuitate, hoc est in multitudine formae: cum actiuitas a forma proueniat & non a materia: semper enim plus de forma plus agit: & per consequens aliquod agens producit in aliquod passum intensiorem formam quam habeat: cum producat tantum de forma quantum habet. & sic concederetur quod bipedale calidum vt quatuor, produceret in passum pedale eiusdem densita tis calorem vt octo: & sic secundum hoc illatum non esset inconueniens.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2