Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 5

Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam
1

⁋ Distinctionis Quadragesimaesextae Quaestio Quinta. Biicitur quinto con ra principale sic. dabile est aliquod peccatum pro quo deus non potest infligere poenanquod probatur. nam est aliqua poena adeo parua vt non possit immu tare voluntatem sine ope alterius poenae. ostenditur hoc per minimum naturale secundum extensionem, non enim visus est vnquam elephas vel equus ita paruus vt culex: vel formica: & hoc non nisi quia repugnat formae elephantis informare tam paruam materiam seorsum vt est formica. igitur. Forte dicis. datur minimum secundum ex tensionem & non secundum intensionem. Contra hoc ar guo. per te datur minimus calor secundum extensionem qui subito producitur. signetur ille & sit a. per te a. subi to producitur: sit in hoc instanti. vel calor est alicuius intensionis certae vt vnum, vel duo. ergo datur mini mum secundum intensionem: si detur secundum extensionem. quia si non detur minimum secundum intensionem, quare producitur gradus vnus cum dimidietas illius gradus sufficiat: si duo gra- dus producantur subito / quare non solum vnus gradus producitur in instanti, cum non detur minimum naturale caloris vel alterius qualitatis se cundum intensionem per te: & quare non producitur vnus gradus in quolibet instanti sequente sicut vnus gradus supra partem gradus sufficientis ad extensionem minimi naturalis?

2

⁋ Hic dicit Gra go. in. xvii. distinctione primi quod non datur remis sissima forma: bene tamen minimum naturale se cundum extensionem, vel maximum quod non, quod potius dicit. Primum probat per lumen quod produ citur a corpore luminoso. quia non datur remissis simum lumen illius corporis: immo in infinitum remissum est lumen illius corporis. Contra hoc obi cio. illud lumen non est extra suum totum: ergo ni hil est illud. Dicis. licet continuetur aliis partibus prioribus: non tamen est inisubiecto adaequato cum aliis. Insto. propterea non debes concludere propo situm. sed istud prouenit quia corpus luminosum distans producit remissius lumen quam propinquum: & si maneret in illo situ corpus luminosum / nunquam amplius produceret. quare illud conuenit. sed secus est de calore producto prope corpus calefactiuum. cum enim successiue producat / quare produxit du os gradus secundum intensionem vel vnum pro pe agens si non detur minimum secundum inten sionem: Vnum quidem est rationabile quod tenet commentator. viii. physicorum commento. lxii. & pri mo Caeli, commento. ii. quod scilicet detur minimum na turale secundum extensionem. & apparet quod eodem modo debet dici secundum intensionem. Rursus non valet quid dicit: quod rationabilius est dare maximum quod non potest per se existere: quia illud non po test per se existere vt constat intelligenti terminos: & sit maximum quod non / ignis gratia exempli: pe dale illud non producitur subito sine addito: & na turaliter non potest esse seorsum. quare comprodu citur octaua pars pedis vltra / vel septima vel alia pars in instanti. si vna octau a pars pedis producitur cum illa pedalitate in instanti: quare producitur vna sexta decima pars pedis puta dimidietas illius excessus in illo instanti citius quam alia tanta pars in instanti sequen ti? propter ea non est satius dare maximum quod non: sicut putat. & id sine proteruia defendi nequit. sed cum commentatore dicendum est: vel negan dum minimum naturale.

3

⁋ lstis suppositis argui tur sic. datur remississimum formae corporalis: ergo non debet negari in formis spiritualibus. Insuper datur intensissimus actus quem anima potest habere: ergo & remississimus. Probatur consequentia: quia si vnum contrariorum sit in rerum natura & reliquum. lstae rationes non concludunt. Ad primam dicitur quod formae spirituales in paucis sunt legibus formarum corpora lium subiectae. nam multiplex potest dari inter eas discri men. Ad secundam respondetur quod cosequntia est nulla, nec pro batio valet: quia magnum & paruum non contrariantur ed relatiue opponuntur. quod no contrariantur patet: quia idem est magnum & paruum respectu diuersorum: quod non contingit in contrariis. sed si magnum est, paruu est: & si detur minimum naturale formae vel remississima totalis: ipsa est intensa respectu suae partis. Tertio at guitur. si non detur remississima qualitas spiritualis: nullus datur gradus dilectionis dei ad quem homo tenetur quod est inconveniens. Respondetur hoc non disconvenire. si cui piam tamen libeat ponere remississimum formae spiritualis potest illud sine inconveniente magno protegere. & tenea mus probabiliter quod sic. Ex istis sequitur quod aliquis est actus in voluntate vel in intellectu quem anima non potest pure partibiliter producere. probatur hoc corollarium de minimo naturali: quod si ipsum pure partibiliter produceretur / daretur remissius remississimo. Cum hoc tamen stat quod aliquem actum voluntas po test elicere successiue a non gradu ad gradum, quod probatur: quia si eliciat vnum actum cui similis in specit est in anima: iam non erit minus minimo extra suum totum: quia vtrobique teneo quod actus eiusdem speciei in eodem subiecto primo constituunt vnum. per mini mun autem intelligo remississimum vt vides. lsto modo po tes tueri quod ad aliquem gradum dilectionis dei homo obligatur probatur sic. homo tenetur diligere deum pro loco & tempore: & non potest diligere deum nisi habeat minimum naturale. Sed dices: de virtute sermo nis ad nullum gradum dilectionis dei homo tene tur. saltem haec conditionalis est necessaria: si homo debet implere praeceptum dilectionis dei / necesse est diligere deum in aliquo gradum: vt necesse cadat in totam conditionalem.

4

⁋ Sed contra insta arguitur. per quaestionem principalem datur minimu formae: & quocumque mortali peccato dato potest dari minus: & non est necesse decedere cum multis mortalibus: ergo dabitur aliquis qui non potest puniri sufficienter pro suo peccato-

5

⁋ Respondeo. hoc non sequitur: quia deus potest illum punire multifariam. Vno modo producendo accidens intensum eiusdem speciei in animam quod non cruciat vltra: quia deus ad cruciatum non concurrit: & tunc non datur minimum poenae iunctum illi. Secundo sic. dato quod detur remississimum formae spiritualis quod naturaliter pot per se existere: non tamen de potentia absoluta, quemadmodum licet ponatur minimum naturale extensiue quod potest esse per se / naturaliter loquendo: tamen dimidietatem illius deus potest conseruare extra suum totum de potentia absoluta. quia si deus potest dimidietatem minimi naturalis conseruare per existentiam alterius partis: hoc poterat facere sine coexistentia cuiuscumque creaturae. Non est difficultas de immutatione. nam qui libet gradus quantuncumque pusillus potest vitaliter immutare ipsam voluntatem: saltem de potentia deiEx hoc patet solutio argumenti ad forinam quod ipsum non concludit esse aliquod peccatum quod deus non possit sufficienter punire. hoc enim est impossibile.

6

⁋ Secundo arguitur. Dabilis est aliquis actus culpabilis pro quo deus non potest infligere poenam. ergo con clusio falsa probo antecedensde omissione qua quis omit: tit praeceptum. na si omissio illa est mala: debet esse tam mala vt dilectio dei est bona: sed hoc non: quia odium dei est praecise ita malum vt dilectio dei est bona: & odium dei est peius quam omissio dilectionis dei sit mala.

7

⁋ Reaspon detur dupliciter. primo malum ratione malitiae non est comparabile bono ratione boni: licet bene conparentur in intensione graduali. sicut in simili de actu intenso & remisso: quando quaeritur an ipse sit ita intensus vt remissus: dicitur / quod non sunt coparabiles. Idem atet de aceto & stilo in ratione acutiei. Secundo di citur supposita vna regula communi quod tam bonum est vnum contrariorum quam malum est reliquum. quae est regula beati Anselmi, secundo Cur deus homo. capi xiiii. dicentis. Omne bonum tantum bonum est quan tum malum est eius corruptio vt priuatio. quod hoc intelligitur in contrarie oppositis. Et sic in naturalibus ita bonus est odor vt malus est foetor. & sic odi um dei est ita malum vt dilectio dei est bona. Ex quo sequitur quod priuatio vel omissio actus non est ita mala vt habitus positiuus est bonus probatur pro positio: quia ita bona est dilectio dei vt eius odium est malum. alioquin quis non posset esse ita bonus vt malus. Et actus contrarius est peior omissione. gitur. Tertia propositio. semper omissio melioris actui positiui est peior. & sic omissio mensuratur penes actum positiuum: & hoc quando actus positiuus est de praecepto: vel putatur esse de praecepto. nam plerique sunt actus positiui consiliorum actibus praeceptorum praestan tiores ratione meriti. & tamen omissio consiliorum non est mala. Dicitur ( vel putatur esse de praecepto) quia si con scientia mea erronea mihi dictet quod est graue pec catum dicere Magnificat / capite cooperto, & hoc omittam dicendo: iam pecco omissiue non quia praecepto contraueniam / sed putato praecepto. Alia pro positio. Omissio est multo melior entitatiue quam actus positiuus. probatur. omissio est substantia omittens sicut caecitas est oculus caecus: & actus positiuus est ac cidens in anima. modo substantia secundum totum genus accidenti praestat.

8

⁋ Tertio arguitur ad idem ponendo quod superior / deus vel creatura praecipiat Sorti percutere Platonem si peccet: & ecouer so praecipiat Platoni percutere Sortem: & non sint in aliquibus aliis peccatis. cum hoc ponatur quod irruant in se inuicem se mutuo percutientes. Tunc sic. vterque istorum peccat: & pro istis peccatis deus non potest eos punire, probatur minor: quia non de linquunt: ergo non potest ratione peccati eos pu nire. Probatur vtraque praemissarum. vel isti sunt in nocentes quando se mutuo percutiunt: & tunc pec cant percutiendo innocentes: & hoc eis prohibebatur. Si dicas. sunt nocentes: ergo tunc sunt digni verbe ribus: & ipsi percutiunt malefactores: & hoc dabatur eis i praeceptum. modo nemo peccat in impletione praece pti. Respondetur, casus est impossibilis propter refle xionem: & oportet ipsum moderari vt intelligatur de aliis peccatis.

9

⁋ Quarto arguitur ad idem de foro purgatorii / ponendo quod deus pro peccato vnius horae debet punire aliquem in purgatorio vna hora. super ponamus contritionem quae culpam abstulit. ar guitur sic. lste in prima dimidietate horae in purga torio sufficienter punitur pro peccato comisso in prima dimidietate horae: & sufficienter punitur pro secunda dimidietate horae in purgatorio in secunda dimidie tate horae: ergo iniuste punitur in instanti medio vel in hoc instanti. suppono nos esse in illo instanti.

10

⁋ Respo deo. licet in hoc instanti puniatur: non punitur in hoc instanti. sicut licet ista concedatur, in hoc instanti hoc mobile mouetur: non mouetur in hoc instan ti: & hoc supposito quod poena omnino partibiliter fiat. Vel sic magis proprie loquendo. in hoc instanti medio / & in quolibet instanui intrinseco istius ho rae verum est dicere: in hoc instanti Sortes punitur, quia punitur in tempore. sicut in quolibet instanti intrinseco horae octauae verum est dicere: in hoc instanti hora octaua est. nam subiectum est hoc totum, in hoc instanti existens: & praedicatum, ens vel exi stens. modo hoc est verum: quia est existens in hoc tempore. sed de virtute sermonis haec est falsa: in hoc instanti est hora octaua. quia subiectum est hoc totum, existens in hoc instanti: quod horae octauae non conuenit. sed vnam capimus loco alterius. Potest tamen deus punire iuste in instanti & in duabus dimidie tatibus horae: licet Sortes pure partibiliter peccauerit.

11

⁋ Quinto arguitur ad idem, ponendo duos sor tem & Platonem: Sortes velit esse peior Platone: & Plato peior Sorte. istos deus non potest punire secun dum legem statutam: & tamen peccant quod peccent patet: nam quilibet eorum vult esse malus. Secunda pars probatur: quia non potest dari grauitas peccati vnius: igitur non pot dari poena secudum legem statutam. Aniceus probatur. nam vel sunt aequaliter mali: & hoc non, quia Sortes vult sse peior Platone: & quam malus aliquis vult esse / tam malus ipse est. si inaequaliter peccent: quaeritur vter eorum grauius delinquat: & rationem illius assertionis assigna. Huius argumenti alibi tetigimus solutionem in secundo.

12

⁋ Sexto arguitur. Quilibet damnatus in infemo punitur infinita poena inten siue: ergo deus acerbe punit, consequentia est nota. Antecedens probatur: quia praeuidere poenam vnius diei in inferno / tristitiam incutit illi qui patietur: praeui dere poenam duorum dierum / duplicem poenam: triu dierum in triplo maiorem. ergo praeuidere poenam infiniti temporis arguit infinitam tristitiam.

13

⁋ Raspon detur. consequentia est nulla dato antecedente: quod est deo possibile. Et ex illo sequitur quod cum deut quemlibet damnatum possit tam extensiue quam intensiue affligere infinita poena: punit cum dulcore misericor diae. de infinita extensione non dubitas. Restat igi tur mihi solum probandum id idem in intensione. quod sic ostendo. creatura est infinitae capacitatis passiuae in esse qualitatis, quod probatur: quia si ipsa possit suscipere duos gradus in esse qualitatis / potest infinitos suscipere. & in esse poenae etiam ostenditur. nam hoc non tolleret animam intellectiuam de rerum natura: quia naturaliter ipsa est incorruptibilis. Praeter ea potest aliquos gradus in esse poeriae ponere in daemonem vel animam: & non potes dare praecisum sta tum. igitur. & deus potest poenam infinitam in gradu & in acerbitate producere, quod suppono ex. xliiii. disti. i Tunc sic. Creatura est capax infinitae poenae tam in gradu quam in acerbitate: & deus potest talem in crea turam producere. Addo aliquas propositiones. Nam deus potest facere omne quod non implicat contra: dictionem. sed haec non implicat ex dictis. igitur. Vl terius, deus non potest iniuste agere: ergo si inflige ret infinitam poenam potest adhuc maiorem poenam infligere: sicut vnum infinitum est maius alio. & non facit hoc: ergo deus misericorditer punit. lam respondeo ad antecedens quod non oportet intellectum distincte apprehendere illos determinatos dies: & licet illos apprehenderet, non oporteret in duplo maiorem habe re tristitiam. declaratur exemplo de illo qui ducitur ad carcerem ad duos dies: qui non est tristior in du plo plus quam ille qui vno die detinebitur. Vlterius poe na non infligitur secundum stultam apprehensio nem & voluntatem damnati: quia si sic: impatien tia damnati plus affligerentur qui iustitia & misericordia dei requirit. & hic apparet dei misericordia in poena.

14

⁋ Septimo arguitur per eos qui dicunt quod veniale punitur aeternaliter in infemo. Deus in aequaliter peccantes aequaliter punit. ergo conclusio nes contra quas obiicimus sunt falsae. ans probatur. de cedat vnus cum a. veniali solo. & b. cum b. venia li aequali a. iuncto c. mortali. Tunc sic. a. & b. sunt aequalis culpae: & inaequales poenae eis infliguntur.

15

⁋ Respondetur distinguendo quod inaequaliter pu nit: vel in eodem foro: & sic negatur. vel in variii foris: & sic conceditur. nunquid salmo carius ven ditur Parisiis quam Aberdoniae? purgatorium enim est forum irae: & infernus forum furoris. iuxta illud Psalmographi petentis ab illis liberari, & dicentis. Domine ne in furore tuo arguas me neque in ira tua corripias me. psal. vi. Nec oportet habere respectum ad poenam huius mundi: quia si des duos Sortem & Platonem aequaliter peccantes: & Sortes puniatur ratione sui peccati in hoc mundo & non Plato: adhuc si decedant in illis peccatis aequalibus: aequaliter pu nientur.

16

⁋ Contra hoc arguitur etiam in eodem fo ro. Decedant duo: Sortes cum a. veniali & b. mortali: & Plato cum c. mortali. Deinde sic per illam positionem de qua loquuti sumus in argumento praecedente: Sortes tantum punietur quantum Plato pro c. mortali: & sunt peccata inaequalia. igitur. Prima pars ostenditur: quia aequaliter puniuntur extensiue vt notum est secundum hanc viam: & aliqua intensione graduali punitur Sor tes ratione a. venialis. demus vnum mortale quod punitur in duplo grauius. hoc enim dare oportet: quia cuiussibet finiti ad quodlibet finitum est certa proportio: & nullum mortale secundum legem punitur infinite gradualiter: ergo finite per calculatio nem. vides breuiter quod possum descendere ad hoc quod Plato aequaliter intensiue punietur cum Sorte: & tantum extensiue. ergo propositum. Respondetur con formiter ad dicta in. q. iii. huius distinctionis, conce dendo quod Sortes pro a. veniali punitur tantum intensiue & extensiue quantum Plato pro c. mortali: sed non tantum in acerbitate / in ratione poenae, in ratione cruciatus, vel in ratione torturae. Exemplum insimili. contingit Soi temtantum latitudinis aegritudinis in crure vel in brachio incurrere quantu Platonem in colo vel i testinis: & tamen colicus dolor vel ileos est multo ma ior ratione poenae quae tanta dyscrasia a latitudine sa nitantis in brachio. Nec te moueat quod non est iden passum / scilicet voluntas: quia notum est posse dari duo displicentia diuersarum rationum, quorum nol tiones erunt aequaliter intensae, & tristitiae circa illa obiecta: & tame vna tristitia plus cruciabit quam alia quia potest deus facere si velit quod duae tristitiae eiusdem speciei aequaliter intensae inaequaliter torqueant idem passum, non concurrendo cum vna tristitia secundum totum suum ambitum, & cum alia aliter concurren do. Ex quo patet hanc consequentiam esse nullam hic actus est aequalis in latitudine formae vel gradus cum bactu: ergo est aeque magnus in ratione poe nae. sicunt dantur duae culpae quarum vna, videlicet a. est intensior vel maior b. in forma: sed non est maior in ratione culpae vel offensionis dei. semper enim actibus aequalibus in ratione culpae debetur aequalis poe na in ratione poenae: & inaequalibus in ratione offensae de betur inaequalis poena in ratione poenae. Potes repli care: c. peccato non respondet in infinitum maior poena in ratione poenae qui a. veniali: ergo per calcula tionem tandem dabitur aliquod mortale quod aeque acei be punietur ac veniale. ergo solutio nulla. Dico quod i lae poenae non sunt comparabiles in ratione poenae: bene tamen in ratione gradus. sicut stilus & acetum non comparantur in acutie. bene autem secundum alias denominationes: vtpote secundum perfectio nem essentialem. Secundo dicitur quod poena mortalis infinite poenam venialis excedit. ex quo non se quitur quod mortali respondet infinita poena in ratione poenae. vt superius diximus comparando pai tens peccati mortalis toti actui veniali.

17

⁋ Octauo arguitur. Legimus quod si quis certas preces in hono rem sancti cuiuspiam quolibet die offerat: non po terit damnari. decedat igitur talis cum mortali a. & alter cum mortali b. aequali a. Arguitur sic. isti maequaliter punientur: & tamen aequaliter pecca runt. Respodetur. illud dictum & multa alia sunt friuola & vana: nescio a quibus imprudentibus, & quo fine conflata.

18

⁋ Nono. Decedat aliquis: vt po te Sortes nunc ita malus vt erat malus latro. Ar guitur sic. isti duo decedunt in peccatis aequalibus: & inaequaliter puniuntur: cum malus latro iamdiu pu nitus sit in infemo. Forte dicis. deus ad tempus in aequaliter punit Sortem, puta magis: vt poenae eo rum reddantur aequales. Insto. capio paruulum non circuncisum in lege decedentem in diebus Salo monis: & alium ex nostris. isti duo aequaliter puniur tur: & non fit haec recompensatio dei, vt loquuti su mus. igitur. Respondetur. Sortes & malus latro punientur aequaliter intensiue, nec erit recompensa tio quo ad extensionem temporis in hoc mudoillud enim est accidentale. etiam tale tempus aeternita ti comparatum est impartibile, vt ita loquar.

19

⁋ De cimo. Decedat Sortes cum originali & mortali: & Plato cum simili mortali. arguitur sic. Isti duo aequa liter puniuntur, quod probatur: quia aequali poena sensus puniuntur: aequali poena damni puniuntur: ergo sim pliciter aequaliter puniuntur. Respondebitur ad hoc paulo inferius in distinct. l

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 5