Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An extrema unctio sit sacramentum novae legis
1

⁋ Distinctionis Vigesimaetertiae Quaestio Prima. Rovigesima tertia distinctione in quam magister de extrema vnctione loquitur, quaeto: An extrema vnctio sit sacramentum nouae legis. Pro solutione quaestionis notato quod extremavnctio est sacra mentum a praesbytero infirmis applicatum in determinatis partibus corporis: gratia venialium au- ferendorum. determinatae autem partes sunt quinque sensuum exteriorum instrumenta, scilicet oculi, autes, manus, nares, labia, pedes, & renes. In lingua enim propter hor rorem / licet illic vigeat gustus / non damus. etiam mulierum renes propter honestatem non inunguntur. Si quis autem in membris mutilus fuerit: in partibus vicinioribus vn gatur. Forma est talis. Per ista sanctam vnctionem, & suam piissimam misericordiam indulgeat tibi dominus quicquid oculorum vitio deliquisti in nomine patris & fi. &. i. si amen. & sic. de caeteris sensibus.

2

⁋ Ex quam definitione in fertur quod solus aegrotus est capax huius sacramenti / & non ingrediens periculum sine aegritudine. lstud patet la cobi. v. vbi dicitur. Infirmatur quis in vobis: inducat praesby teros ecclessae & orent super eum: vngentes eum oleo in nomine domini. & ontio fidei saluabit infirmum: & alleuiabit eum dominus. Secundo sequitur quod solus sacerdos est minister hu ius sacramenti: vt dir in ca. vnico de sacra vnctipne. Et liet in sola voluntate sit peccatum: tamen per has partes peccata exercemus: & tales operationes exteriores sunt peccata tanquam actus imperati. Vlterius patet quod vnus effectus extremae vnctionis est tollere peccata venialia: quae patet esse tam pauca vt ea omnia tollat. & si venialia auferat etiam poenam eis debitam tollit. In super alleuiabit labo rantem si eius saluti conducat. Est etiam ei effectus conis cum aliis sacramentis: conferre gratiam virtute operis ope rati. Extrema autem vnctio in re est oleum bene dictum: vt superius diximus de baptismo & confirmatione.

3

⁋ lstis praemissis respondetur quod extre ma vnctio est sacramentum nouae legis, vt patet la cobi. v. Iacobus tamen non fuit institutor huius: sed promulgator. Et ex isto cum notissimis sequitur: quod si sint duo quorum vnus habet extremam vnctione & alter eam non habeat, caeteris omnino paribus, pri or cum maiore gratia decedit quam posterior: & ex con sequenti maiorem beatitudinem habebit in patria: quia vtrobique in sacramentis vna beatitudo formalis gratiae sacramenti: & alia actui bono respondet: & nul lo modo in aliis vt opinor.

4

⁋ Contra hanc conclusionem arguitur sic. Si extrema vnctio non sit applicabilis nisi ir aegritudine & mortis periculo: sequitur quod quis non posset philusoles vngi. oppositum sequalae crebro videm gitur. Praeterea. vel pot applicari iuuenibus nondum confessis / vel non. hoc argumentum inquisitiue tu ipse deducas.

5

⁋ Ad primum respondet. quodli: bet sacramentum in quo non imprimitur character est iterabile: alia vero sunt initerabilia: vt sunt haec tria sola / baptismus, confirmatio, & ordo. & hoc sacramentum est iterabile quotienscunque homo laborat nouo morbo & graui. Et si diu laboret eodem morbo & post aliqualem conualescentiam recidiuet potest irerato suscipi. Ad secundum non video quae re non possit dari iuuenibus / nec quare confessio nem in iuuenibus rationis incapacibus praesuppo nat.

6

⁋ Tertio arguitur, & etiam inquisitiue. vel est sacramentum necessitatis vel voluntatis: sed nec hoc nec illud: ergo non est sacramentum, non necessitatis quia multi decedunt sine extrema vnctione: & tamen non est verisimile quod propterea damnentur, non purae voluntatis: quia si quis possit commode extremam vncti onem habie & ea non suscipiat videtur propriae salutis comtemptor viso fructui quem ex sacramento consequaeretur.

7

⁋ Respondetur. Aliqua sunt sacramenta purae volunta tis: quaelicet homo commode suscipere possit: non tamen tenetur: & nullo modo peccat illa relinquendo. vt or do & matrimonium. Seruantes enim virginitatem postposito matrimonio non peccant: & hoc vt plurimum. Stant enim dare casum in quo si quis non contraheret / peccaret. vtpote si propter continen tiam filii regis vnici sequaeretur schisma perniciosum in repub. vel propter paucitatem hominium. sed istud solum casualiter & non regulariter contingeret. Similiter matrimonium contrahens ordinibus relictis non peccat. Reliqua quinque sacramenta sunt de praecepto affirmatiuo pro loco & tempore obligante: aliter tamen & aliter. Baptismus enim omnes obligat adultos si possit ha beri sub poena noui peccati, non sic stricte obligat confirmatio: nec extrema vnctio. Item si sit adultus non confirmatus: praesens episcopo confirmante & non suscipiat confirmationem cum aliis, nec habeat impedimentum legitimum excusans: est contemptor sacramenti vt opinor & peccat. eodem modo de extrema vnctione. Multa tamen impedimenta in his duobus sacramentis excusarent quae in tribus aliis excusationem similem non admitterent. & vna ex cusatio in argumento sequenti tangetur. Licet autem extrema vnctio in releuamen venialium peccatorum de tur, & homo non teneatur sub poena peccati in particulari confiteri venialia: hoc non obstante si vero simiter viam vniuersae carnis ingressurus possit facile habere sacramentu extremae vnctionis: & si reddatur memor illius: decedens sine eo peccat, & videtur sacramen ti contemptor, quima ex culpa sua non capit. sed secun dum circumstantias a prudente potest iudicari quando sit peccatum & quando non. contingit. n quod morbus sit vehemens: & in subsequente luce laborans propo nit sacramentum hoc accipe: nec putatur ab eo vel praesentibus morbus esse ita periculosus vt est, quin bene pos sit in crastinum differre sacramenti sumptionem tunc isto die moriens non peccat. Siliter si non occurrit memoriae suae: & nemo super hoc eum reddit memo rem. Et ita de similibus: de quibus sapiens habet considerare quando est peccatum & quando non. Sed pro via tutiore quando dubium est de periculo in mora / quod scilicet morietur, ante fine temporis dilati suscipiendum est.

8

⁋ Quarto arguitur. Sacerdos non tenetur ministrare sacramentum ex tremae vnctionis cuilibet suo, morbo laboranti. ergo laborans non tenetur ad suscipiendum. quotienscumque ei laborans ad sacramentum suscipiendum tenetur: sacerdos eius tenetur ei sacramentum ipse ministrare. Anineis assumptum probatur. super posito quod aegrotus morbo contagioso vtpote epidi mia laboret: non tenetur exponere se periculo probabili suae mortis.

9

⁋ Respondetur. opinor quod in isto casu non tenetur dummodo constiterit de cotagione morbi qui ali quo tempore & loco vehementius bacchatur: & inhumanius sae uit quam alio. secus est de sacramento confessionis: quia stat crebro illam esse confitenti ad salutem necessariam: & quod mul ta habeat restituenda quae ex culpa sua restituere non proponit: vel despet / & multis aliis modis. Si ergo ab omnibus concessum sit magnum esse praeceptum succurretur ex treme laboranti in vita corporali: hic longe maius est ades se & succurrere extreme laboranti in vita spirituali: vl de quo dubium est an sitin illo discrimine, quamquam moriens si prudens fuerit & sapiens: praet sibiipsi succurrere quaecumque culpa est praecedente: & de restituitione alienorum prouidere ante hoc vitae discrimen: detestando omnem culpa praeteritam: volendo efficaciter omne alienum restituere & dare deo quae dei, & caesari quae caesaris sunt: est secundi consilium pru dentis si quempiam habie possit. sed non omnes sunt sic prudentes: sicut nec omnes sut boni. nam potest esse quod laboret cri minibus praedictis: vel in vno articulo fidei ad salutem necessario titubet: vel quod detenius est / articulo ipsi dissentiat: quod sine culpa contingere non potest: & ita de multis aliis contingentibus. & vbi curatus aegroti hic esset negligens: non video quin alius proximus ad hoc sit obliga tus. Sicut vbi sortes nollet dare pauperi extreme eleemosynam: ego superueniens est pauperi non extreme succurrere deuincior. Non tamen est necessarium semper domun contagiosam & pestilentem ingredi: & hoc si aegrotus ipse domum egredi possit & in aream descendere. Sacet dos ei debet duplicem habre respectum: vnum ad propriam vitam seruandam modo licito. & illud est minus / quia de vita corporali solum agitur: licet plus debeat se diligere quam pro ximum caeteris paribus. Alium habebit respectum ad vitam spiritualem laborantis: & quanto putatur ess in periculosiore statu: tanto homo est magis obnoxius ei mederi. Alio ergo ad aream extra domum descendente potest stare in ali quanta intercapedine a patiente: etiam ea qua ventus fiat si quis fiauerit: sic sciliet vt secretum maneat peccatum confiten tis: & secundum hominum paucitatem: vel areae magnitudi nem. Si forte sit in campis: maius potest relinquaere interuallum aeris vel aquae mediae: inter scutellas etiam porri gendo sacramentum eucharistiae: quam ore docebit patientem reuerenter tractare, & docebit eum esse patientem animo & poenam ipsam aequanimiter ferre: & in peccato rum expiationem applicare. Ecce quomodo vtrique bonus sacerdos satisfaciet: & si mortem incurrat sic fa ciendo: opus heroicum fratri fecit: & plus dilexit se ad vitam spiritualem quam alium secundum verum ordinem charitatis: cui deus si sic moriatur erit merces. Sed hic pos set esse difficultas si domus fuerit infecta & locus totus in quo est patiens qui locum exire non potest & putatur esse in vitae spiritualis discrimine: ad quid sacerdos teneatur. Tali casu occurrente non video quomodo sacerdos sit absolutus seu deobligatus a non sudc currendo: & siue possit habere antidota / siue non & si theriacam ex antiquo confectam, bucellam panis aceto intinctam / vel aliud antidotum habere possit magis est deuinctus. vel si parum habeat sanguinis & phlegmatis / sic vt minus morbi sit susceptiuus: semper magis obligatur. sed curatum sanguineum & phlegmatis plenum in casu quem iam posuimus, non auderem excusare si alium hature non possit. ex scriptura aut notum est quod deus pestem, famen, & bellum pro peccatis populi immittit. Sed hic multa contingere possunt quae obligationem augent vel at tenuant: sic vt vna responsio dari non possit: vtpo te si curatus est non solum suae curae / sed toti populo pernecessarius, cuius corporalis mors esset populi ma gna in rebus mysticis desolatio: nec potest reperiri alius volens patientem adire qui putatur esse in discriminem magno vitae spiritualis vel corporis. Item timendum est de scandalo & mala sequela istius curati probi de quo loquimur: nam si patientem mori sine confessione permittat: fortasse erit causa qua re alii confessores in mortibus suos agminatim re linquant: sicut in acie belli / ad fugam viri fortis reli quus exercitus collabitur in reipublicae perniciem. Cura tus itaque debet animam suam ponere in manibus suis & curare de salute gregis. pro quo saluando orbis redemptor propriam animam ponere non dubitauit.

10

⁋ Hactenus de sacramento extrema vnctione quae in variis aegroti seu infirmi partibus applicatur / partibus inquam in quibus peccata exercen tur. & forte non est de necessitate sacramenti vn ctionem cuilibet partium vulgariter nominatarum applicare: nec etiam in partibus multum propinquis, vt diximus in foemina. & ex consequen ti sumitur color quod extrema vnctio sit danda pe stilenti in extremitate virgae: quia sic a contagio ne plerunque cauebitur. Vlterius diximus de duobus sacramentis pure spontaneis regulariter: sci licet de ordine & matrimonio: & de quinque neces sariis: communius & minus communiter obligam tibus. Ex dictis in. xii. distinc. sequitur quod si oleum sacrum cum paruo non sacro misceatur: totum sacrum efficitur: sicut in paruae aquae non benedictae mixtione cum benedicta, tota benedicta es ficitur. nam minus dignum ad se magis dignum at trahit. & non solum quando est imperceptibilitas dignioris & minus digni coniunctorum vt in aqua iam diximus: sed etia quando est perceptibilitas, & minus maiori applicatur: vt in refectione stolae bene dictae. Sed quia potest esse difficultas de his sacramentalibus & potissimum de aqua benedicta ad quid valeat in ecclesia: & inter errores Ioannis picleffi numeratur, aquam benedictam in ecclesia esse inutilem: cuius motiuis si ea vidissemus respondere conaremur: ideo quantum temporis penuria & variarum causa pus materiarum quas prosequi proponimus: permi serint: quaestionem vnam de aqua benedicta cum paucis de aliis benedictionibus terminabimus. Et quaestionis titulus erit iste.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1