Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 17

Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc
1

HOc loco occurrit quod stio multum implexa: quomodo scilicet mulier possit satisfacere suae famae salua conscientia, quae habet spurium in adulterioges nitum: supposito quod hic spiilrius putetur a marito esse hae res: vtpote quia est primoge nitus nobilis viri, vel putatus eius primogenitus. Et idem est de muliere supponente foetum alterius mu lieris: sicut de muliere Salomonica in Tertio regum legimus. & simile tangitur in. c. Officii. de poeniten & remissio. Et arguitur quod haec mulier non possit suam famam seruare: sed teneatur peccatum occultum pro dere. Probatur. ipsa tenetur restituere haereditatem secu do genito suo quem supponimus esse primogenitum do mini: vel cuicumque vero haeredi, si dominus non genuerit liberos: vel his quibus verisiliter dominus daret suam hae reditatem: si eius liberam habeat collationem & illimita tam.

2

⁋ Respondetur. haec mulier multifariam potest se haire. Ve ipsa potest probare quod filius de quo contenditur est alterius vel non. Si secundum, frustra ipsa diceret veritatem quia non crederetur ei, nec ipsa potest veritatem manifestare: quia fauore matrimonii erit praesumptio in op positu quod sit filius mariti. debet tamen omni via occul ta suadere filio ingressum religionis: vel vt sit sacerdos, vel aliquid eiusmodi: nihil dicendo extra com fessionem de adulterio: sed asserendo secundum magis idoneum pro dominio habendo. & si ad suum intentum hac via deuenire nequeat: debet clanculum subtrahere quicquid potest: & dare vero haeredi: & poe nitere quod ipsa non possit aliud facere. Et tunc ipsa est in statu salutis. Ipsea enim est posita inter duo videlicet non restituere haereditatem vero haeredis & detegere suam infamiam occultam, quae etiam ei non proderit. Propterea a secundo debet aufugere: stando in primo: & ita erit peccati expers: Si vero ipsa possit apparenter probare quod primoge nitus de quo loquimur sit spurius, adhuc distinguendum est. Vel enim credit filium suum esse bonae conscientii & timere deum: & quod adhibebit fidem matri asserent. se esse spurium. vel non. Si primum, potest benigne dice re filio seorsum: aut per confessorem significare. Non enim est vero simile quod filius deteget casum patri putatiuo. Si filius acquiescat sententiae maternae adeundo religio nem, capiendo beneficium: vel eundo ad bellum periculosum, vel ad exteras regiones: bene actu est. Si vero matri non acquiescat, supposito quod si mater di cat ei, saltem manebit secretum, dandum est pro viribus vero haeredi: & adhuc mater probe aget, nec est suspitio quin spurius tenebit secretum: quia si putatiuus pater & alii ad quos spectat haereditas scirent rem: spurium de rerum natura tollerent. Si autem spiritu rius matri non assentiat: sed dicat se facile credere quod mater est impudica: & existimare quod ipsa magis diligat secundo genitum vel verum haeredem: hoc est quem ipsa proponit pro vero haerede, quam se: tunc non pec cat tenendo dominium: quia habet motiua pro se de ista bilitate mulierum. Forte enim magis diligit alium filium vel inordinate verum haeredem: & ipsa tenuit alium pro ve ro herede a principio. teste autem deponente contra ria plus credetur priae depositioni qui secundae. Etiam iste est in matrimonio genitus: & in re praeiudicia li credere non tenetur. c. Per tuas. de proba. & non formet sibi conscientiam in oppositum. quia sic erit pos sessor malae fidei: & omne quod non est ex fide peccatum est. ad Roma. xiiii. hoc est quicquid tenet contra conscientiam. & patet in cap. Literas. de restitu. spoli. & in cap. Per tuas. de simonia. ergo non tenetur ha bere conscientiam se esse spurium. & hoc patet. C. de nup. in. l. Si vicinis scientibus. propterea legistae dicunt illum fuisse fatuum qui ad assertionem reginae dicentis filium esse spurium cessit regno.

3

⁋ Sed vtrum debeat reuelare marito, alia est difficultas. & disti guo. Si enim maritus sit vir cordatus & seuerus: dato quod verositer ipsa poterit probare intentum: ad huc non tenetur ei materiam aperire. & ratio est: quia ipi sa est inter duo constituta. Si enim materiam marito detegat, exponit eum periculo vxoricidii: seipsam & spurium periculo mortis: & erit causa suae infamiae & perpetuae inimicitiae & odii inter suos cognatos & maritum. omnia autem ista magis inconveniunt quam tenere haereditatem veri haeredis. ipsa ergo debet re linquere Scyllam & appropiquare charybdi: & poe nitere de peccato praeterito: & habre displicentia quod non possit satisfacere complete: subtrahendo tamen claculum quicquid ipsa potest: & procurando omnia bona quae potest per cognatos vel aliunde, & dando vero haere di: & tunc ipsa facit illud ad quod tenetur: & est in statu poenitentiae salutiferae. sed imprudenter facerei negocium marito significando. vt patet. xiii. distinctione. cap. Nerui. Si dicas. facilius scandalum permittitur quam veritas relinquatur. hoc spectat ad ma teriam scandali. Sed pro nunc ldiciter, quod veritas vitae hoc est actus praecepti tempore quo est praeceptum, num quam est relinquenda: modo reuelare hunc casum ma rito: nec est casus praecepti nec consilii: sed ex ma- gna stultitia proueniens. Si autem maritus iste rigidus ante eam moriatur: securius potest casum filio in secreto praesente etiam confessore aperire.

4

⁋ Sed si ipsa sit in periculo vitae: superstite marito: iam dubium est: & vtrinque ratio apparens. Supposito enim quod sit ei probabile sibi adhibedam esse fidem post mor tem suam: videtur ipsa debere aperire duobus ve tribus prudentibus & secretis viris, ea conditione vt si ipsa viuat: maneat res adhuc secreta. sin ipsa moriatur: detegant rem marito. significetur etiam spurio vt possit suam vitam protegere ab impe tu viri. tunc enim non sequuntur inconuenientia illata: quia non erit vxoricidium: nec iniusta occisio spii rii: & cauebitur a dissidio inter cognatos mulieris & virum. Nam si fuerint alii liberi a marito geniti: erunt aequaliter propinqui & chari consanguineis mulieris / ac spurius. & sic convenient in eandem sententiam cum marito: & fiet inter eos vnio. si autem non fuerit aliquis alius genitus a marito: non multum curabum consanguinei mulieris de spurio, considerata im pudicitia ipsius: & ne similis casus possit eis contingere: quia Tunc tua res agitur paries dum proximus. ardet. Sola autem remanet infamia mulieris post mor tem: qua ipsa digna est propter cuplam suam. Vel de virtute sermonis ipsa non est digna illa infamia, cum non sit: sed vtendo logica morali: culpa eius praecedens est causa quare ipsa sit hac infamia digna, quemadmodum imponens alicui falsum denigratiuum eius famae, esto sit boni testimonii: tenetur illud retractare, restituendo famam innocent cum laceratione famae suae. Similiter mulier restituet haereditatem vero haeredi & innocenti cum parua la ceratione suae famae: quia forte est in caelo: & quo ad eam nec obest nec prodest. Hic tamen notabis quod non est imponenda infamia mortuo sine rationabili causa: scilicet propter bonum commune vt credatur mortuus bonus, & alii ad bonum animen tur. bona fama enim retrahit hominem a peccato & instigat ad bonum. sed ista non conducunt mortuo qui nec meretur nec demeretur.

5

⁋ Et breuiter teneo hanc partem: quod ipsa in articulo mortis cum circum stantiis quas retulimus, potest: immo tenetur reserare duobus vel tribus probis & bonae fame viris totam materiam. nam mouent me illa quae dixi. Et ad do: quod dicere oppositum nihil aliud est qui fouere hu iusmodi speluncas meretricum in verorum haeredum iacturam & familiae. Forte enim est filius alicuius ignobilis, & inutilis: ac pingue & clarum patrimonium dissipaturus. Et dico quod fauor matrimonii debet ad istud tendere: quia posui in casu quod mulier sit tam tae probitatis, & tot indicia in medium afferre pos sit: vt credatur ei quod primogenitus sit spurius. casu autem quo non potest illud probare / debet ta cere: quia non poterit vero haeredi prodesse: & ipsfrustra lacerabit suam famam.

6

⁋ Si vero maritus sit homo timens deum: vel vir contra naturam mulieri quodammodo subiectus: vel quia pusillanimis: vel quia longe inferioris conditionis quam mulier: vt si verosimile quod non audeat mulierem interimere: potest casum in vita detegere marito his circumstan tiis praeuiis. Sed nihil temere sine prudentum con silio attentet. In primis eruditum & prudentem con fessorem adeat: & exponat ei rem totam in sigillo confessionis. postea alicui alteri doctiori & pru dentiori si quem potest habere. tertio simili: si talium copiam facile habere possit: & eorum vtatur consilio. Opinionem autem meam iam dixi: quod quilibet istorum considerabit: an ipsa possit indicus sufficientissimis osten dere esse spurium. & vocabitur spurius vt sit praesens in secreto: & apparentiae coram ostendentur: suadebunt ei vt acquiescat rationi: & sit religiosus aut ecclesia sticus: & in hoc dominus putatus pater prouidebit ei egregie: sicut nobiles nunc solent (heu nimis infeliciter suis filiis de bonis crucifixi prouidere. & ita manebit casus sepultus: ipse putabitur legitimus: & saluabitur fama mulieris. addentes quod si rationi acquiescere noluerit: casus marito manifestabitur. Caeterum si flecti noluerit, satis ei ostensa est sua conditio: vt caueat a marito & veris haeredibus. Et certe si maritus sit cordatus & magnanimus: mulier cum prudem tia potest viro rem sine sua nece & periculo sign ficare: confitendo se in hoc peccasse: & quaerendo veniam illius delicti: potissimum si habeat alios filios legitimos ex viro. Prudens enim vir potest cogitare & sibi persuadere quod ipsa non sit sola in mundo impudica sed multae sint aliae peiores quae hoc non detegunt. Quemadmodum audiuimus de quadam muliere cuiui dam mercatoris Parisiensis opulentissimi vxore: qua habebat tres filios: sed vnum in adulterio genitum In extremis autem constituta marito aperuit quod vnus eorum erat spurius ex viro mariti familiarissimo quem maritus ipse nimis familiariter in domo exceperat. in reliquis se castam asserens. Postea muliere viam vniuersae carnis ingressa: magnanimus ille vir dixit filiis in generali: vnum eorum esse spurium: rogans eos omnes vt convenirent inter se: & quilibet esset contentus dare cuilibet eorum suam portionem & ratam in bonis fortunae: & quilibet alteri cederet de iure cmmuni: hoc est: essent contenti quod ius primogeniturae succedenret primogenito: & sic per ordinem. & nunquam aliter casum eis aperuit: & probe egit: quia alii duo si in particula ri significasset, spurium cotempsissent: & cognoscen tes eum solum dimidium fratrem, minus eum dilexissent. Maior enim est amor erga dubios fratres ex vno latere & certos de alio qui quando constat de vno latere tmtum. Hoc est argumentu Socratis & Platonis secun do Politicorum: quod & prius retulimus.

7

⁋ Summatim epilogando (licet nonnunquam summatim loquem tes aliquid addamus: scribo enim vt quaeque menti occurrunt, vel haereditas prouenit ex parte mu- lieris in toto vel in maiori parte: vel nihil: vt vsita tius est in Britannia: & parum in comparatione viri in re gionibus istis. Si haereditas proueniat ex parte mu lieris: non debet esse ita praeceps ad explicandum nego cium, quamquam enim secundum ius commune debetur haereditas legitimo haeredi: tamen illius radix a muliere ortum habet sed propterea non nego quin interdum in casu ipsa teneatur materiam detegere. In primis secutissime ipsa potest significare spurio: & studeat in iuuentute eum erudire in bonis moribus: & si sit opulenta: nutriat virum timentem deum qui eum dirigat in studio & mo ribus. licet autem absolute non debeat ali de bonis mariti vel communibus: tamen stantibus circunstantiis maritus consentire deberet. faciat eum ali quam tenuissime possit secundum exigentiam status putati: vel sibi ipsi mulier detrahat in vestium pompa interea. & cum venerit ad annos bonae discretionis: tempore quo ad sta tum saecularem vel ecclesiasticum debet se conuertere: marito materiam deteget de modo geniturae si proba re possit. si enim nullo modo possit probare: soli con fessori aperiat: semper tollendo ab eo & dando vero haeredi quantum ipsa potest: & quanto plura dat vero haeredi, tanto melius facit. Si quaeras: quo iure spii rius habet dominium istarum rerum. dicitur iure huma no & iure matrimonii: stantibus omnibus istis: quasufficiunt ad hoc vt dicatur harum rerum dominus, non multum autem refert siue dicatur: non est dominus: siue ignorantia in uincibilis excusat eum. & in istis bonis praescribit. Nec sufficit quod verus haeres habeat tot bona in ecclesia in casu quo ipsa tenetur aperire: quia iam proximus sequens est verus haeres. Si vero sit ei valde probabile quod maritus est huius conditionis: vt si dicatur ei in vita: mulierem cum spurio occidet: & mala quae superius retulimus contingent: pro toto illo tem pore casum non detegat marito: proponens tamen quod occurrente opportunitate ei insinuabit: quae si nunquam occurrat: & ipse repente moriatur: non est obex ex parte mulieris quando ipsa est in periculo vi tae. Si etiam multa bona vero haeredi procurauit: licet non tantum quanta est tota haereditas cum probabilitatibus hincinde: quiescat. Nulli extra confessionem casum aperiat: vita namque propriam cum fama: & vitam spuriicum peccato mariti, & schisma futu rum habet magis timere quam restitutionem bonorum fortunae curare. sola enim fama mulieris non est sufficiens causa de non restituendo. Via hic loquuti simus quo haec mulier debet famae & saluti suae ani atqu mae consulere de restitutione: occurrit dubium frequens de illo qui dissuadet alicui religionem pro tempore: ad quam restitutionem tenea tur. & an si ille postea religionem assumere nolue rit: dissuadens pro eo religionem teneatur assumere. Ad partem affirmatiuam dubitationis arguitur exemplo Raemundi. Ad partem negatiuam arguitur. multi dissuadentes postea non assumunt religionem: & si teneantur, non assumentes morientur n mortali: & damnabuntur.

8

⁋ Pro solutione dubitationis respondetur. quod multifariam quis dissuadet alicui religionem: vel quia iudicat ilium cui dissuadet ineptum ad religionem: vel credit esse vtilius huic pro tempore dare operam literis vt sit maior fructus in ecclesia dei ratione istius: vel pro salute animae quam dissuadens religionem / procurat in isto quia eum erudit in viam morum: vel eum nutrit praeben do victum & vestitum: & in his dissuadens non pec cat. quare alio postea nolente religionem assumere / dissuadens non obligabitur ipse, nemo enim tenetur ad opera supererogationis sine culpa praeuia. modo in his casibus non deliquit. Si vero ei dissuasit quia diligit eum amore mundano: quia scilicet est ei consanguineus vel amicus: & desiderat quod maneat in saeculo quatenus mundanos habeat honores: vel dissuadeat personae illi intrare religio nem qua impudice vtitur: vtpote si est mulier dissua det ei religionem monialium: licet in his casibus dissuadens multum peccet: & potissimum in vlti mo membro: & teneatur personae illi suadere ad bene viuendum: & pro illa orare: & pro viribus laborare vt viam salutis ingrediatur, sicut fuit in causa suae perditionis hactenus: tamen non tene tur pro ipso religionem assumere: quia non fecit hoc inimo inferendi damnum religioni: nec ad hoc habuit oculum. Et in omnibus his membris licet religioni nocuit quia is fuisset conventui vtilis: non tenetur aliquid refundere religioni. Simile est. si tu & ego certemus pro beneficio: & ego intendam mi hi prodesse non habendo nolle profectus tui nisi indirecte: quia magis obligor mihi prouidere: nihil teneor tibi restituere: esto etiam peccem importu ne beneficium vel officium petendo. secus est si fa cerem causa tibi nocendi. Similepatet in aliis. Namn si aqua deriuetur ad puteum vicini mei per meatus subterraneos terrae meae: & ego illos meatus ob turo non animo nocendi ei sed consulendo vtili tati meae, illic domum aedificando, iaciendo profun de fundamenta: quae facere nequeo nisi illos mea tus obstruam: non teneor satisfacere vicino in ali quo: licet puteus eius exsiccetur. Secus est si hoc faciam animo nocendi proximo.

9

⁋ Redeundo ad dubitationis prosequutionem dico. si hoc faciat ma liuolentia contra religionem ( quod raro accidit) suadeat postea illi assumere religionem. quod si noluerit obedi re: studeat habere alium qui religionem profiteatur: quem si reperire nequibit: ipse tenetur secundum ali quos: exemplo Raemundi dissuadentis cuidam noui tio religionem: quo nolente religionem assumere, ipse Raemundus assumpsit. Item qui ordinat seruum alicuius in praesbyterum tenetur ad aestimationem ser ui: vt inferius in sacramento ordinis patebit. Pro bationes istae non ostendunt propositum vt opinor. for te enim Raemundus libere religionem assumpsit. si fe cit conscientiam quod tenebatur ad religionem: ei imputetur: aliqua enim conscientia erronea non nocet habenti sed prodest. Secunda ratio de seruo ordinato non concludit: immo potius contra factorem: quia contra dominum es iniuria auferendo alienum: vel ipsum indisponendo ad seruitia antiqua. sed in casu nostro iste nunquam fuit religiosus: & dato quod esset nouitius: a religione hac nihil tollitur. multum enim refert prope habere & habere actu. impediens namque idoneum ab assecutione benefi cii habendi non tantum peccat quantum si eum priuaret ab habito. Insuper forte iste ita bene viuit praesbyter vel laicus in saeculo vt vixisset in religione. licet enim tota religio sit melior quam non religio tantae multitudinis: contingit plerosque non religiosos esse multis religiosis meliores. Aliter istud patet. si suadere alicui volenti profiteri religionem beatae Mariae de modo te Carmelo: assumere ordinem diui Augustini: non propterea essem obligatus pro eo ad Carmelitarum reugionem profitendam. Dicis. vtrumque istorum est lici tum. sic licitum est ei viuere in saeculo. homo enim non semper tenetur ad melius. Suadeat itaque illi religionem: vel suadeat habere alium: vel recompenset coeno bio aut religioni secundum iudicium prudentum: quia non sufficienter probatur quod religionem ipse profiteri teneatur.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 17