Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 4

An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto
1

⁋ Distinctionis Trigesimaeoctauae Quaestio Quarta.- Varto circa hanc materiam quaeritur. An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto. Respondetur n affirmatiue. probatur sic. quicquid boni est in opere facto sine voto / hoc vest in opere voti: & aliquid aliud. ergo conclusio vera. Antecedens probatur: quia vouens / se obligare intendit ad hoc: sine voto autem hoc non oportet.

2

⁋ Beatus Thomas & Middiltonus alias rationes ad hanc conclusionem addu cunt. quarum prima est. Opus inferioris virtutis imperatum a superiore virtute est magis meritorium quam ab inferiori imperatum. vt actus temperantiae est melior imperatus a charitate quam a sola temperantia. sed actus ieiunii in illo qui vouet / a latria imperatur: non autem in alio qui non vouet. Secundo, per votum quis immobiliter firmatur in bono: non autem sine voto. Tertio, qui vouet / magis se dat deo quam ille qui non vouet: ergo actus eius est gratior. Per comparationem namque beati Anselmi in libro de similitudinibus: plus dat alicui dans arborem cum fructu quam solum dans fructus.

3

⁋ Sed dico quod hae rationes non sunt efficaces. & si concludant, pro religiosis & pro saecularibus concludunt. quod patebit respondendo ad singulas. Ad primam rationem concedo maiorem & negatur minor. non enim oportet vouentem plus actualiter referre actum temperantiae / castitatis vel cuiuscunque alterius virtutis in deum quam non vouentem. & sic actus inferioris virtutis qui elicitiue est ab inferiore virtute, & imperatiue producitur a superiore virtute / aequaliter tam in vouente quam in non vouente imperatur. & si ad virtualem relationem ob tutum figas: idem erit in non vouente prudente. Ad secundam rationem dico / quod ratio si probet intentum / solum concludit de actibus qui a professione religionis emanant, & non de aliis actibus bonis ad religionem non pertinentibus. Dico secun do quod nec de illis concludit: quia non vouens potest aeque firmiter in animo proponere se hoc facturum / ac vouens. quia ad bonitatem actus ex se cundo Ethicorum requiritur quod sit firmiter & propter hoc. id est, quod habeat obiectum & finem, & immo biliter fiatu. Nec religiosus obligat se sub poena peccati ad quemlibet actum religionis: vt postea di cetur: & si se sub hac poena obligaret: non oportet /- saltem non constat quod actus eius erit propterea melior. Tertio dico quod non in quolibet actu etiam religios est distinctum votum. & non religiosus potest illud bonum vouere in particulari: & sic actus eius erit firmior. Si dicas: a primo proposito suae professionis imperatiuo quilibet actus est aliquo modo votum. Hoc potest habere non religiosus, vouendo quod velit seruare omnia praecepta dei & ecclesiae: & tamen actus eius procedit a voto sicut actus re ligiosi. Nec tertia ratio concludit. Nam saecularis recognoscit se creaturam dei: & est eius seruus vt re ligiosus. Ad exemplum beati Anselmi concedo quod plus dat dans arborem cum fructu quam fructum so lum: quia duo bona dat. Modo si velis applica re hoc ad propositum: oportet probare quod religiosus det pomum & fructus eius: hoc est bona opera deo, & etiam seipsum / arborem, quia homo est arbor euersa: & quod saecularis non dat haec deo. sed hoc est falsum: quia facit actus suos propter deum: & contingit quod det se deo, etiam quolibet die semel. Dicis licet dicat, do me deo: tamen non dat reuera se deo: cum teneat bona fortunae / bona animae / & corporis quae tria religiosus a se abdicat: & sic actualiter dat se deo / cum nihil retineat amore dei. Contra. religiosus per te dat se deo: quia vult viuere se cundum regulam suam / quae illa tria abdicat. sed non professus sacerdos continens / sequens regulam euangelicam sumens solum necessaria vitae, potest sic facere. igitur. probatur minor: qui vouet continentiam virtualiter: & votum fit solenne per susceptionem sacrorum ordinum: ne quiequam habet nisi fructus beneficiorum. modo illorum deus est dominus ex. xxiiii. distinctione huius. Item si actus religiosi est magis meritorius quia est specialiter deo dicatus: sequitur quod religiosi strictioris religionis actus erit magis meritorius es actus religiosi religionis latioris: caeteris omnibus paribu hoc dempto quod vnus sit religionis sancti Augustin ni: & alter actus / Carthusiensis vel bonorum hominum. quod opinione mea non omnes religiosi latioris ordinis concederent. consequentia tamen est euidens. nam sicut tu dicis quod actus religiosi mancipati deo est melior actu religiosi viri in religione christiana caeteris paribus: quia est magis cultui de uino mancipatus: proportionabiliter dicere debes de actu viri in strictiore & latiore regula.

4

⁋ Quar to probant isti conclusionem sic. Religiosus plus peccat quaem non religiosus: ergo plus meretur tenet consequentia: quia alioquin religiosus esset securus de damno & non de lucro. Respondetur. consequentia est nulla. nam argumentum probaret quod- libet opus praecepti praestare cuicunque operi consilii, quod est falsum.

5

⁋ Quinto. ieiunet religiosus die veneris secundum regulam: & etiam saecularis. tunc sic. si non esset praeceptum / vterque actus esset alteri par. sed circumstantia praecepti facit actum meliorem. igitur. Respondetur. adhuc probatum non est quod circum stantia praecepti faciat actum esse meliorem qui esset sine illa circumstantia. quia si sic: si mille actum prae ciperent / actus esset melior quam si pauci ipsum praec perent. Secundo dato quod hoc sit verum / non probatur de actu non contento in regula.

6

⁋ Sed an saecularis grauius peccet quam religiosus: dicunt isti quod sic. Sed caeteris omnibus paribus hoc dempto quod vnus sit religiosus & non alter: quicquid alii dicant, concedo quod religiosus plus peccat. tum quia est deo magis deuinctus, vt ipsi dicunt. tum quia cadit a gradu altiore & securiore. loquor de his quae plurimum contingunt, non enim oportet loqui de viro heroico saeculari: & medioeri religioso. Sed quamuis grauius peccet quam non religiosus: si sit in societate bonorum / citius resurgit: quare non ita peri culose peccat vt saecularis. Si vero loquaris de pec cato regulae cui contrauenitur: saecularis non peccats sed religiosus peccat. & certus est de peccato / si ma le agat: & non alter. sed illud periculum peccati conpensatur per bona religionis. de quibus postea dice mus comparando statum saecularem ad statum re ligiosorum. Vbitatur: qui possint vouere. Respondetur. omnes qui non prohivbentur. quare de prohibitis vouere loc quendum est. quibus cognitis adaequate: in promptu habebis qui possint vouere. Aliquae autem personae de iure naturae prohibentur vouere: vt dementes & breuiter rationis omnis expertes. Aliquae de iure positiuo. cum quo ius natura le multum / vel parum conuenit.

7

⁋ Primo. Episcopi & alii superiores praelati non possunt facere votum / quo vinculum inter se & suas ecclesias dissol uatur, sine consensu papae. de renun. ca. Nisi cum pridem, non enim potest praelatus emittere votum quo graue praeiudicium fieret ecclesiae suae. viii. q. i. Clemens.

8

⁋ Secundo clerici beneficiati in beneficiis residentiam requirentibus / non possunt facere votum longae peregrinationis sine facultate episcopi. de voto. cap. Magnae. Possunt tamen inferiores episcopis profiteri religionem inuitis epi scopis. xix. quaest. ii. Duae. & beneficium eorum non debet alteri conferri quousque fuerint professi, vel absolute appareat quod vitam mutare voluerint. ca Beneficium. de regula. libro sexto.

9

⁋ Tertio reli giosi non possunt vouere sine consensu formali vel virtuali superioris. quod patet per illud Basilii quod recitatur. xx. q. iiii. ca. Monacho. vbi sic scri bitur. Monacho non licet vota vouere sine consen su abbatis sui. si autem vouerit frangendum erit. Ratio est: quia voluntatem a se abdicauit. Sed dicinon tenetur parere abbati nisi in regula: ergo in aliis impertinentibus est sicut erat ante professionem liber. sed ante professionem vouere poterat aliqua ad regulam non pertinentia, & fuisset obligatus illa seruare: ergo adhuc potest illa vouere / & potissimum regulae nullo modo aduersa: vt sic. voueo me oraturum & facturum hoc quolibet die si non vocer a su periore. & contingit quod a superiore non vocetur: ergi potestifacere quod vouit, & manebit obligatio. Scimus hominem posse illa ratione euasionem probabilem inuenire: sed satius est dicere quod licet non te neatur abbati in iis quae ad regulam non pertinent pa rere: tamen non potest vouere sine consensu abbatis nam praesumitur abbas pastor prudentior sua oue quae multis oneribus importabilibus se sub specii deuotionis premens votum voto accumularet Propterea rationabilius est dicere quod ad hoc est ar ctatus. & probabiliter hoc constat: vt aliquo modo iam patuit, & amplius ostenditur per vxorem

10

⁋ Quartae personae vetitae vouere sunt vxores. nam vxor non potest sine consensu viri vouere votum abstinentiae. vt dicit Augustinus in quaestionibus Numeri. & citatur. xxxiii. qui. v. cap. Noluit. & in cap. Manifestum. Et eodem modo de quocunque alio voto: etiam ad carnalem copulam non pertinente. quo ad copulam autem maritus & vxor sunt pares cap. Gaudemus. de diuor. & etiam quo ad ea quae. co pulam concernunt. vt vir non potest vouere quod dor miet indutus vestibus: nec potest vouere abstinem tiam per quam non possit mulieri reddere debitum. E licet vir mulieri consenserit: potest tamen votum mu lieris reuocare, licet interdum male agat: nonnum quam be ne / quando scilicet est rationabilis causa voti soluendi. ratio est, quia est caput mulieris. Sic abba est caput religiosi: & magis est religiosus subiect abbati, quam mulier viro. xii. qui. i. Non dicatis. Et propterea recte dicit glossa in dicto capi. Noluit, quod abbas potest reuocare votum quod religiosus emisit ante monachatum.

11

⁋ Quinto, filiusfamilias non potest vouere aliquid quod sit contra regimen domus & familiae nisi ex consensu patris: praeter votum religionis.

12

⁋ Sexto, impubis non potest faci re votum religionis etiam cum facultate patris quam tuncunque prudens fuerit. de regula. cap. i. lib. vi. vbi ille qui ante. xiiii. annum fuerat professus licite pote rat redire ad saeculum. potest enim pontifex talem contractum irritare. & quamuis iste sit prudens: ne tamen alii iuuenes passim circunveniantur a religiosis: permit ti non debet.

13

⁋ Septimo serui non possunt vouere aliquid quod est in praeiudicium dominorum suorum

14

⁋ Octauo & vltimo nec abbates possunt aliquid vouere: per quod preiudicium in suo officio generetur: sine permissione suorum superiorum xviii. qu. ii. Abbates. Non sic intelligas quod cum faculta te superiorum possint etiam tale votum complere: sed sic, in casu ambiguo de praeiudicio coenobii imploranda est superioris permissio. Vbitatur: an iuramentum plus obliget iurantem ad praestandum id quod iurat quam votum. Respondet beatus Tho lmas Secunda secundae / quaest. lxxxix. art. viii. quod plus obligat votum. Cuius rationes sunt nam iuramentum interdum fit homini: votum autem soli deo: igitur obligatio voti est maior. Alia ratio. obligatio voti nascitur ex fidelitate quam dec debemus: vt scilicet ei promissum soluamus: obl gatio autem iuramenti ex reuerentia quam ei debemus, ex qua tenemur verificare illud quod per nomen eius promittimus. omnis autem infidelitas irreuerentiam continet. sed non conuertitur. videtur enim infidelitas subiecti ad dominum / esse maxima irreuerentia. Rationes istae non concludunt, non prior. nam loquimur de iuramento quo aliquid iuratur deo: vtpote iurando quod profitebor religionem quenadmodum si illud vouerem. ponamus semper caetera paria / hoc dempto quod vnus iurat se facturum a. & alter id idem, vouet. Nec secunda ratio concludit, quia sicut votum nascitur ex fidelitate quam deo debemus: vt ei promissum soluamus: sic etiam iuramentum ex eadem fidelitate oritur. Ex fidelitate autem quam debeo deo de voto / teneor seruare iusiurandum meum licitum, nec obstat quod in transgressione iuramenti irreuerentia fiat deo. sic enim fit in transgressione voti. Praeterea, possibile est transgressorem voti habere fidem rectam in intel lectu / sicut non implentem iuramentum. ergo non est maior infidelitas in transgressione vnius quam alterius. An autem infidelitas quaelibet irreuerentiam dei exuperet: nunc non inquiro.

15

⁋ His rationibus euacuatis arguitur contra conclusionem. B. Thomae. Omnis ratio obligationis in voto / manet in iuramento: & additur aliquid aliud. ergo iuramentum non minusi immo magis obligat quam votum. Antecedens patet de intentione obligandi: & cum hoc assumitur nomen dei in testimonium. ergo quaecumque ratio obligationis est in voto: illa. & aliqua alia est in iuramen to, non minus igitur obligat: immo plus. Praeterea, iuramentum metu extortu tenet: votum aute metu extortum non tenet. ergo plus ligat iuramentum quam votum probatur consequentia: quia si votum esset maius vinculum quam iuramentum spotaneum: votum magis obligaret quam spontaneum iuramentum: & coactum votum magis obligaret quam coactum iuramentum.

16

⁋ Pro pterea teneo quod iuramentum plus obligat quam votum cae teris omnibus paribus, non tamen habet consuetudo sic iurare ob euitandum periurium. Sed prudens in casu licite iurare potest. sicut deus per semetipsum iurauit. Genesis. xxii. & secundum Apostolum ad Hebraeos vi. omnis controuersiae finis ad cosummationem est iuramentum. ergo cum ei plus stetur quam voto tanquam fini controuersiae: plus obligat. & eius praeuaricatio est cau tra praeceptum primae tabulae: non autem praeuaricatio voti. Ex isto sequitur quod si prudens iuret deliberate se religionem professurum, quod est sibi licitum: non minus / immo magis coram deo est obnoxius suum iu ramentum implere, quam hoc ipsum vouens.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 4