Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 32

An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto
1

QVarto quaeritur circa hanc vsurae materiam an iste vscasus sit vsurarius. ego habeo vnum corum tritici / in festo sam cti Martini valentem. xx. quem quam volo seruare ad augustum in i quo triticum solet esse carius apud Britannos. vel econtrario ducatur casus apud bis colligentes fructus annue: vt fit apud habitantes inter tropicos & prope eos. & ducatur proportionabiliter casus. licet enim bis colli gant segentes: tamen propter situm terrae nonnumquam habent annos steriles: vt patet ex Gene. xli. ca. de Aegy pto. etiam vno tempore propinquo vel vicino col ectioni segetum habent annona cariorem vel minus caram. accedit ad me Petrus volens emere a. corum petens dilationem solutionis: ego capio. xxx pro augusto: ergo lucrum vltra sortem: & tamen non pecco quod probo, quia possum consulere commoditati meae sine detrimeto alicuius cui non obligor sub poe na peccati. sed ego intendebam seruare a. corum ad augustum vsque. igitur.

2

⁋ Respondeo. vel ego eram ver diturus nunc meu corum si haberem solutionem in pronptu secundum praecium vsitatum seu currens: vel eran expectaturus Augustum in quo triticum solet esse ca rissimum. Si primum, sum vsurarius. Si secundum, non sum. lstud patet de vsuris. Nauiganti. vbi di cit Romanus pontifex. Ille quoque qui dat decem so lidos: vt alio tempore totidem sibi grani, vini / vel olei mensurae reddantur: quae licet tunc plus valeant: vtrum plus vel minus solutionis tempore fuerit valiturae: verisimiliter dubitatur: non debet ex hoc vsu rarius reputari. Ratione huius dubii etiam excu satur qui pannos, frumentum, vinum, oleum, vel alias merces vendit, vt amplius quam tunc valeant, in certo termino recipiat pro eisdem: si tamen ea tempore contractus non fuerat venditurus. Dico igitur quod ego possum multifariam me hature erga Petrum. Vel nunc iponendo ei certum praecium puta de dandis. xxx. & si illo temporae anni corus interdum valeat. iiii. vel. v. vltra: nonnuquam minus: ratione dubii possum vendere. xxx. tenendo medium ratione dubita tionis non solum mathematicum, sed morale: ita vt apud prudentes dubium sit: vter nostrum habeat casum securiorem: vel certum sit quod non decidimus a medio morali. & eodem modo me habebo dando. c. aureos mutuo quorum ascensus vel descensus manet dubius. In his omnibus ratio est: quia ego non teneo me in tuto & alium in discrimine: sed pro vtroque nostrum est aequale discrimen. Vel non limito certum praeciu, sed ordio solutionem pro vno tpore. & hoc dupliciter: vel vno deter minato die: quem ego volo eligere ad nutum meum in quo vt ego iudico triticum carius vendetur, dicens. Petrus dabit mihi praecium currens in die sabbati Hadin gtonae immediate ante diem festum assumptionis Christiferae virginis. & sic iterum non facio vsuram: quia eram illo die venditurus si non superuenisset Petrus. vel teneo me in pluribus diebus: puta prout venditur carius in tota aestate vel in toto illo mense: et tunc me teneo in securo & alium in incerto: & committo vsuran, quia si tenuissem triticum penes me: necesse fuisset exponere triticum venditioni vno die determinato Hinc emanauit deuerbium apud nostrates in vitupe rium vsurariorum. iste vendit vt farina carius incidit hoc anno.

3

⁋ Ex isto consequuntur nonnulla. Primum est. si nunc in hyeme praecium commune cori tritici sit. xx. ego nunc vendens corum capio iuste pro aestate. xxx.

4

⁋ Secundo se quitur quod licite vendo duos coros eodem die: & pro vno recipio viginti tamtenm: & pro alio. xxx. patet: quia intendebam vnum corum seruare ad augustum ad sol uendum messoribus: & alium nunc ad satisfaciendum domino soli de firma sancti Martini. vtor more nostratium loquendo de firma.

5

⁋ Tertio sequitur quod vnus pro vno coro capit tres coros iuste, quod pro bo sic. venit ad me Petrus egens coro tritici in augu sto valente. xl. ob sterilitatem istius anni: vendo ei expectando precium ad diem sancti Martini: cum corus valet decem: & per consequens capio ab eo quatuor pro vno: sed licet plus in quantitate mathematica capiam: non tamen plus in valore Et si est verosimile quod in hyeme corus valebit de cem: possum cum ipso pacisci vt det mihi quatuor coros vel tantum frumenti quoad valeat. xl. solidos. Licet enim plus in quantitate molis & mathematica det: non tamen plus in quantitate ciuili & morali: vt patet de grosso boue & sex duca tis: nam aequiualenter venditur ei nunc frumen tum, & mutuatur precium gratis: quia volo mihi restitui aequale in frumento tempore solutionis. Et eodem modo mutuans frumentum vetus recepturus nouum, licite potest exigere quod nouum sibi dandum detur in maiore quantitate quam ipse de veteri dede rit: modo hoc faciat non spe lucri / sed ratione damni virandi, quod sibi accideret si nouum in aequali mensura acciperet. Si enim mutuans intendebat suum vetus frumentum detinere eo quod erat bonum, quamdiu adhuc conseruari poterat: & recipere nouum in aequali mensura: ipse pateretur praeiudicium: quod conseruando nouum loco veteris in fine conseruationis minus inueniret frumenti noui: quia arescit continuo ad maximam densitatem possibile si agentia condensatiua sufficien ter applicentur, vel saltem ab agentibus a quibus induratur / condensatur: & minorem locum occupat.

6

⁋ Quarto sequitur quod magnam gratiam facit colono diues: in aesta te dans ei vnum corum mutuo pro simili coro in quanti tate soluendo in hyeme, quod patet: quia concedit ei de suo lucro quod iuste consequi poterat.

7

⁋ Quito sequi tur quod facit ei gratiam capiendo duos coros pro vno quia expectauit solutionem, & non petit maiorem quam in promptu habere poterat.

8

⁋ Sed remanent duo puncta excutienda in solutione primi. probo quod volens expe ctare ad augustum potest statuere ei vnum mensem nam potest statuere duos vicinos dies: & qua ratione duos / eadem ratione tres: quatuor, sine statu. de duobus patet. quia in die sancti Michaelis & postridie durat indictum sancti Michaelis Hadingtonae. eodem modo de tribus vel quatuor: vt in imdicto omnium sanctorum Edinburgi. vel octo diebus continuis: vt in indicto Cantebrigiae: scilicet Strubech. Siliter ponatur quod essem venditurus corum meum partibili ter: vce quarta partem eius primo die nundinarum augusti. Secundum corum secundo die nundinarum eiusdem men is: & sic de aliis duabus quartis. tunc possum ti bi assignare quatuor dies.

9

⁋ Secundo probatur quod non potes accipere tantum quantum in vno die signato: & hoc sic. tu habes modium tritici nunc in hyeme: vel collecta segete primo: tu vendes Petro (dictum est iuste) tanti quanti simile triticum venditum est Hadingtonae in vno certo die: quia tunc esses venditurus Contra. modius tuus in hyeme arefiet ante aestatem: ergo deficiet ante augustum vna centesima pars modii vel decimasexta pars: ergo si conseruares, minus in quantitate haberes. Insuper haberes curam & sollicitudinem pro conseruatione: & forte dares pecuniam pro domo in qua est: ergo iniuste tantum capis in hyeme quantum si venderet in augusto.

10

⁋ Ad primum nego quod potest statuere duos dies: & hoc si erat expositurus totum venditioni vnico die. sed minus incon ueniens est pro duobus quam tribus: & sic ascendendo. & b poterat quolibet die nundinarum triticum exponere venditioni: tamen solum vnico die vendidisset. Forte di cis. in eodem die praecium mutatur. Mensura enim frumen ti quae hora nona valet. xii. hora. xii. xiii. hora quar ta. xv. ergo inconueniens est capere integrum diemn. Respondeo. raro solet esse notabile discrimen in eodem die: et si discrimen sit: via humana non potest poni exactum remedium. in istis autem commutationibus suffi cit vti rudi Minerua, & his quae plurimum eueniunt: non descendendo ad partes diei: quia sic duceres anfractus ad partes minutas horae. Sed veniendo ad punctum reducatur ad medium extremorum illius diei quod est. xiii. in quo est tantum apparentiae lucri quantum damni: & eatur ad praecium medium. & ita facile est reducere totum ad iustam aequalitatem si ante meridiem fuit venditio xii. & post meridiem continuo propter inopinatam sortem. xiiii. eundo consequenter ad. xiii. Sed tangitur quod vendens intendat quadriprtiti venditionem: ad quod dico quod pro quae libet parte potest capere precium vsitatum seu currens illius diei: & non pro toto. sic dices, pro hac quarta modii dabis sicut percium currit tali die pro secunda quarta dabis secundum percium currens die nundinarum immediate sequenti: & sic vlterius.

11

⁋ Ad secundum iudicio meo argumentum rationabiliter ostendit quod ven dens debet deducere seu defalcare diminutionem frumenti quod fuisset minoris mensurae in augusto. Et sic intelligo prius dicta: vt ego in hyeme vendens triticum quod seruare proponeba ad primam augusti vsque: accipere possum tantum quanti triticum venditur in illo die respiciendo ad diminutionem ipsius. Sed di cis. Forte minus in quantitate tritici arefacti dabit tantum farinae quantum plus tritici non arefacti. sicut eadem mensura tritici plus farinae dat ex feraci solo quam sterili ob tritici densitatem. Illud non sufficit cum mensuram sit repleturus tritico in aestate & non farina nisi essem in farina venditurus tunc enim nihil di minuam. & si mihi esset voluptati & non laboriosum quotidie inuisere triticum quod in domo mea seruo & puluerem excutere: nihil ratione illius diminuam. Quia aequdm les mensurae tritici inaequales dant mensuras farinae dubitat pistor nullus. hoc autem prouenit a soliditate & corpulentia vnius grani super aliud: & modicus aer includitur inter grana.

12

⁋ Sed cotra, non erit notabile damnum, sed non computandum. probatur. quia non ratione a. grani arefacti: & simiter ratione b. spicae arefactae. ergo tota condensatio totius modii erit non notabilis de trimenti. Rursus in octo mensibus a die sancti Martini ad augustum vsque forte diminuetur vna sextade cima pars modii: si ergo proposuissem seruare septemn annis: oporteret defalcare septem sextasdecinas modii. & potest esse quod ego velim seruare: quia praescius futurae sterilitatis sicut loseph: vel per cursus syde rum more Thaletis ospiedentis philosophium facile pos se ditari. quia licet naemo possit cognoseere effectus futuros dependentes ex libero arbitrio: tamen potest cognoscere fertilitatem vel sterilitatem terrae per aspectus caelestes serenos vel obliquos: immo eiusdem anni fer tilitatem prognosticant Aegyptii a cremento Nili ad certos limites. ergo a fortiori ex caelo.

13

⁋ Respondetur. licet cuiussibet grani sit non notabile damnum: bene tamen totius multitudinis est notabile damnum. sicut in par uo tempore non cognoscitur motus in horologio, vl vmbrae factae a perpendiculo: in magno tamen tempore illud dignoscitur. Nec oportet in aequalibus temporibus semper granum proportionabiliter arefieri & condesari quia sic in sedecim annis totus modius condensabiur ad indiuisibile: quod est falsum. quia datur maxima densitas tritici possibilis naturaliter.

14

⁋ Ex quo patet quod si frumentum non possit seruari: non potes vendere secundum exigentiam magni temporis futuri / vt solet esse de frumento allato ex Sicilia per mare ad Maioricas. sed potes capere praecium secundum quantita tem temporis per quod potest durare: & quamdiu intendebas illud ser uare. Sed dicis. ponamus quod sortes vendens modium in hyeme quem seruasset ad augustum. xl. vbi tamen secundum iudicium prudentum praecium non excedet toto isto anno xxx. tunc committit vsuram: quia capit vltra praecium verisi mile toto isto futuro tempore. Sed contra. ponatur quod inopinato destruatur frumentum in agris ab abundantia aquarum vt fit in locis decliuibus: vel a siccitate in terra arenosa vel montosa, sic vt facile futurus sit exces sus modii ad quinquaginta: tunc Petrus nihil per det: ponatur quod tenet penes se totum frumentum, sed su perlucratur. Respondetur. Sortes non excusatur ab vsura transcendens precium verisimile secundum iudicium prudentum. Sed rogas an teneatur restituere lucrum: puta illa decem quae capit vltra sortem. Si dicas non tenetur, quia Petrus nihil perdit, sed suplucratur: Respondeo quod hoc non sufficit: sicut frequenter in vsu est quod mutuatarius lucratur, quo non obstante mutuator lucrum capiens tenetur ipsum restituere mutuatario.

15

⁋ Ex omnibus dictis liquet quod quis potest emere frumentum in agris vel iam recenter seminatum sine labe vsurae, dummodo det moderatum precium non tantum quanti aestimatur in horreo collectum: quia est subiectum multis discriminibus, pluuiae uiccitati, zizaniae, loliis, & carduis, & huiusmodi iuxta illud Maronis. i. Georg. vbi post multa se getibus inimica & nociua enumerata dicit. Quia ni ui & assiduis terram infectabere rastris: Et sonitu ter rebis aues: & ruris opaci Falce premes vmbras: votisque vocaueris imbrem: Heu magnum alterius frustra spectabis aceruum. Oportet enim detrahere seu defalcare precium ad quantitatem laborum passo rum antequam colligatur ad horreum: & periculum caeli vel hostium. Et rursus in horreo subiacebit discrimini teste Marone dicente. Tum variae illudunt pestes: sepe exiguus mus Sub terris posuitque do mos, atque horrea fecit: Aut oculis capti fodere cubilia talpae: Inuentusque cauis buffo: & quae plu rima terrae Monstra ferunt: populatque ingentem far tis aceruum Curculio: atque inopi metuens formica istinctionis senectae. Si dicas hominem se posse facile tueri ab bis secundum consilium poetae dicentis. Area tum primum in genti est aequanda cylindro: Et vertenda manu: et cre ta solidanda tenaci: Ne subeant haerbae: neu pulue re victa fathiscat. hoc non obstat: quia in toto hoc artificio opus est materia & labore. Et licet det signa ir gnostica quibus cognoscamus fertilitatem frumeti per amygdalum, inquiens. Contemplator item: cum se nux plurlima syluis Induet in fiorem: & ramos curuabit olen tes: Si supant foetus: pariter frumenta sequentur: Ma gnaque cum magno veniet tritura calore. num quam tamen va cabis periculo & improbo labore. Quia liceat ista emere, patet. quia venditor est in ea necessitate quam vendere con pellitur: tum propter inopiam: tum propter decessum ad loca remota: tum quod nec ipe nec eius famuli audent laborare propter crudelitate tyranni vicini. Videatur autem quantum trumenti solet colligi ex hac terra in mediocri anno hoc est nec vberrimo nec sterilissimo: & tollatur ali quid ratione laboris & impensarum faciendarum pro frumento colligendo: prudentu colonorum iudicio, & sic non trit error. Ex isto patet quod arpentum frumenti minus valet in agris Suyntoen. & Norem, quam in Coldingam & Bambrucur scilicet propter occursum hostium tempore belli. idem patet de palachiae & Ragusiae agris. Secundo patet quod frumentum proxime colligedum plus valet quam quando prio ferebat fructum in culmo: & tunc magis qui quando seminabatur. Tertio patet quod licet emptorem istius frumenti moderate lucrari & iuste: quia si non esset spes lucri non assumeret hunc laborem. Pro lucro tu pone dien quocumque laboras. Nec propterea sequitur quod vendens per dat: sed itat vtrumque aeque participare lucrum: licet hoc non requiratur ad mediu emptionis & venditionis. sus ficit autem quod nihil iniquae fiat in contractu. Si vero em ptor caperet hic excessiuum lucrum: esset vsura sub mutuo interprtatiuo ratione temporis.

16

⁋ Ex omnibus patet quod mercator licite potest pro sua merce plus capre qui merx nunc valeat in foro: dummodo duo ponantur. Primum est quod non intendat nunc vendere suam mercem: sed expectare tepus quo vero simiter ipsa plus valebit. Secundum est quod no capiat vltra praecium vero simile futurum iudicio prudentum mercatorum. Si enim plus capiat, vsuram committit: & illud restituere tenetur dato quod merx ipsa carior fuerit emptori & multum superlucretur: vt si vendam tibi iuuenem equum vigi ti scutis expectando pecuniam, qui iudicio omnium non valet vltra quindecim: teneor tibi restituere quinque scuta: dato quod ob aliorum equorum mortem iste valeat. xl. Vltimo ex dictis habetur quod triticum condensatur ad certam densitatem: sic vt amplius in illa specie non possit naturaliter con densari.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 32