Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

Quid sit simonia
1

⁋ Distinctionis Vigesimae quintae Quaestio Prima. VlA Magister in. iii. &. iiii. ca pitulis huius Vigesimaequintae di stinctionis de simonia loquitur: idcirco de ea quaeram aliqua. primo quid sit simonia. quia quid nominis est principium doctrinae. in quaestionibus sequentibus locuturus in speciali de casibus praus tatis simoniacae suspectis.

2

⁋ Simonia communiter sic definitur. Simonia est studiosa voluntas emen di vel vendendi spirituale vel spirituali annexum. Sed Hostiensis dicit hanc definitionem esse dimi nutam, & addendum esse ( cum opere subsecuto) quia in solo affectu non est simonia. ad hoc canones allegat. vt. i. qu. i. cap. Qui studet. Et eum commun ter canonistae in hoc sequuntur, in cap. fi. huius tituli. Sed nec omino placet aliorum definitio: & ea quam ipse facit, minus valet: ac illam particulam male superaddit. Assertiones has sic ostendo. Omnis simonia est peccatum commissionis: nulla volun tas est peccatum commissionis, cum sit anima: ergo nul la voluntas est simonia. consequentia tenet in secundo modo secundae figurae. Sed dices. voluntas capitur loco volitionis. Contra hoc arguo. hic adhuc est simonia. nolo dare beneficium nisi habeam pe cuniam: & tamen non est volitio. Secundo mali additur( studiosa, quia vel per (studiosa) intelligis frequentationem actuum vel deliberationem in actu Non primum: quia si primus actus non fuerit si monia: nec aliquis posterior. Non secundum: quia motus secundo primus simoniacus, vel actus non plene deliberatus est simonia, quod patet in omnibus inductiue de odio, ira, & periurio, indeliberatis: e manent in denominatione totius.

3

⁋ Contra dictum Hostiensis arguitur sic. probando quod sit aliqua simo nia sine opere subsecuto. & hoc sic. lste actus est pec catum, volo emere beneficium pecunia: & ad nul lum aliud vitium spectat quam ad simoniam. igitur. Insuper simonia a Simone mago procedens & nomen infame gerens / non habuit opus subsecutum. vt videre est Actuum. viii. Praeterea qui vult mo chari & non moechatur in opere / moechiam comi mittit / sicut opere adimplens: iuxta saluatoris sen tentiam. Matth. v. Qui viderit mulierem ad concu piscendum eam: iam moechatus est eam in corde suo. Canones autem inducti intelliguntur de poe nis canonicis non illatis: vt de suspensione & huiusmodi.

4

⁋ Aliter ergo definio simoniam sic. Si monia est volitio in forma vel in valore emendi vel vendendi spirituale vel spirituali annexum. Hio emere & vendere extenduntur ad omnem contractum non gratuitum. Dixi(in valore) propter talem actum: nolo dare beneficium nisi habuero pecuniam: qui in se parit volitionem. Omnes autem spiritualium emptores vel venditores simoniacos appe lant. Et eodem modo de suis annexis. Vnde cap. iii. dicit Magister. Nam quisquis horum alterum vendit sine quo alterum non habetur: neutrum vendere de relinquit. Et patet per Paschalem papam. i. q. iii. ca Si quis obiecerit. quia idem iuris est in vnum connexorum quod in reliquum. iii. qui. v. Haec quippe. &. f de iureiuran. Eum qui. S. Si libertus. ergo ex ratione & vsu loquendi patet definitionem esse bonam. Et licet Balaam prophetiae donum vendere voluerit, vt patet Numeri. xxii. & recitat Petrus in canonica secunda. cap. ii. dicens. Cor exercitatum in aua ritia habentes: maledictionis filii: derelinquentes rectam viam errauerunt: sequuti viam Balaam ex Bosor qui mercedem iniquitatis amauit: correptio nem vero habuit suae vesaniae. subiugale mutum animal in hominis voce loquens prohibuit prophetae insipientiam. In Epistola quoque ludae scribitur. Et in errore Balaam mercede effusi sunt. Et Giezi pro cura leprae praecium accepit. iiii. Reg. v. haec tamen pestis non vocatur Balaamia, nec Giezia: sed simo nia. Nomina enim ad placitum significant. Nec est quaerenda vrgens ratio. licet congruentia hic darpossit quare simonia vocetur: a Simone scilicet ma go qui emere voluit spirituale vt iterato venderet: & in lege gratiae. iuxta illud Baptistae Mantuani in pri mo libro Alphonsi dicentis. Volitansque per aera Simon Infamis magus & lucri execrabilis auctor.

5

⁋ Ex dictis infero aliquas propositiones: quarum prima est. Idem valet dicere: est simonia: & emitur vel venditur spirituale vel spirituali annexum. Secun do sequitur quod simonia est mentalis: & per consequens multum ignota: licet per exteriora nonnur quam homines in notitiam eius perfectam vel caligino sam deueniant. Textus autem in cap. Mandato de simo. in antiquis. de mentali simonia loquens di cit quod sufficit delinquentibus per solam poenitentiam satisfacere suo creatori: & eos pro simonia huius modi non teneri. hoc est: post poenitentiam non sunt simoniaci: & poenae iuris no subiiciuntur. Tertio sequitur quod aliqua est simonia sine pacto. vt Si monis. magi. Quarto sequitur quod Romanus pontifex potest simoniam committere vt alius. Nam tota definitio potest ei competere. Et propterea ab illa abhorrebat Petrus ne pecuniam a Simone mago acciperet. Quinto sequitur quod aliqua est simonia conditionalis. vt vellem emere beneficium si iste vellet vendere. aliqua est absolute categorica. Sexto sequitur quod non omis simoniacus tenetur ad restitutionem, quod patet: quia aliquis est simoniacus qui nihil simoniace habuit. Septimo sequitu quod aliquis est simoniacus in quo non est actus simo niae: vt dormiens: vel actum non habens qui beneficium emit: & adhuc non sufficienter poenituit. habitus enim non sufficit aliquem denominare simo niacum. vt patet de habitu remanente: actu simo niae purgato. Octauo sequitur quod haec pestis fuit in ecclesia antequam vocaretur simonia. patet ex dictis. Nono. interdum est simonia ex parte vendentis tamtnum: interdum ementis tamtum: nonnunquam ex parte vtriusque Decimo sequitur / quod aliquis est simoniace promotus qui tamen non est simoniacus. patet si parentes Ti tii penitus ignorantes ei beneficium emant: iam titu lo simoniaco beneficium acquirit: & cum sit in igno rantia inuincibili non est simoniacus. Similiter ali quis est simoniacus & non simoniace promotus: vi quando episcopus dat alicui iustum titulum in be neficio: & alter mentaliter vellet beneficium emere: sed in opus non exit. Tertius est simoniacus simo niace promotus. quod autem aliquis sit neque simoniacus neque simoniace promotus, non cadit in dubium.

6

⁋ lam paucis contra definitionem in tabo. pro intelligentia istius vocabuli(spirituale & pirituali annexum) Arguitur sic. Simoniacum est vendere sacramenta: & tamen ipsa sunt pure corporalia, vt in singulorum sacramentorum exordiis explanare conati sumus. Forte dicis: sunt annexa spiritualibus. Contra. sic sunt fructus beneficiorum: libri, & calices: qui tamen venduntur.

7

⁋ Responde tur. quis potest sic capere spirituali annexum vt spi ritualia includat & econuerso. sed illa non est intentio definitionis. Spirituale concretum vocabuli spi ritus in vna acceptione corpori non convenit. quo modo dixit Christus. Spiritus carnem & ossa non habet. Lucae vltimo. Dicimus tamen virum deuo tum spiritualem: & visionem magis spiritualem quam au ditionem. quia secundum materiam subiectam seir mones accipiendi sunt, vt vulgo dicitur. Ali quid autem est spirituale per essentiam: vt gratia & virtutes. Secundo per causalitatem: vt sacramenta quae sunt causa gratiae / characteris / vel ornatus in anima. Tertia sunt spiritualia per effectum. Contra hoc arguitur. sic actus meritorius esset spirituale secundo modo: & homo praedicans vel docens: si militer scientia creata quae vendi potest: non quod de subiecto in subiectum transeat: sed de per accidens ad venditionem scientis: vel sciens scientiam pro ducit in alium: & ratione illius potest capere praeciun temporale vt postea dicetur. Dico spirituale in pro posito esse illud quod ordinatur ad opus quod mi- raculose & supernaturaliter speratur a spiritu sancto. exempla sunt: vt sacramenta quae ordinantur ad infusionem gratiae virtute operis operati: dare virtutem: miraculose infirmum curare: variis loqui linguis: prophetizare: & caetera id genus propterea Heliseus nolebat accipere aliquid pro miracu losa cura Naaman Syri. & illud quadrat cum respon so Petri Actuum. viii. Cum vidisset autem Simon quia per impositionem manus apostolorum daretur spiritus sanctus ( hoc est eius donum: videlicet loqui variis linguis: & more apostolorum su pernaturaliter agere) obtulit eis pecuniam dicens. Date & mihi hanc potestatem, vt cuicumque imposuero manus, accipiat spiritum sanctum. Petrus au tem dixit ad eum. Pecunia tua tecum sit in perditionem: quoniam donum dei existimasti pecunia possi deri. Et Matth. x. Christus praemissis miraculis apo tolis dandis: subiunxit. Gratis accepistis: gratis date. supple hoc. Si autem theologia esset alicui infu sa vel alia scientia: quam homo naturaliter alios do cendo applicat: pro laboribus & scientia quam do cet / posset capere lucrum: sicut pro scientia natura liter acquisita. Ipsa igitur sacramenta & facere illa supernaturalia sunt spiritualia. Annexum spirituali est ius quod habet aliquis in fructibus percipiendis ra tione officii diuini: & illud quod ad tale officium prae cise manutenendum ordinatur: vt in fine septimae quaestionis dicetur. labor autem licet hic annecta: tur: est vnum commune: quod in quolibet officio est necessarium. quare non est spirituali annexum & sicut scientia acquisita non est spirituale in pro posito: ita nec libri nec alia necessaria sunt spirituali annexa vt in proposito capimus. Ex quo sequitur quod non omne spirituale per essentiam est spirituale vt in proposito capimus: quod patet de scientia acquisita.

8

⁋ Sed aliqui tenent quod labor in spiritua libus exhibitus non est venalis. sic enim tenet Durandus & Paludanus: quia secus dicendo esset palliatio simoniae, nec est verosimile ( dicunt) quod pro tam paruo labore daretur tantum pecuniae: vt videmus. in celebrante missam: cui sex parui albi porriguntur. Sed illae rationes non concludunt. Ratio est: quia celebrans vel aliud diuinum officium faciens pro pecunia potest dicere se pecuniam capere ratione sustentationis: quod est licitum secundum omes. Et sic esset tanta palliatio in vendendis spirituali bus accipiendo pecuniam ratione sustentationis quanta ratione laboris. Nec aliud concludit: quod pro tam paruo labore quem habet sacerdos celebran do capiat sex paruos albos. quia illos capit tam ratione laboris quam ratione sustentationis. nam celebran do opus totius diei compleuit. Pro vesperis enim & aliis horis nihil ei conferri solet. Etiam vnus pro paruo labore plus capit quam alter multum laborans vt aduocatus: & ferens lapides. Et quod pro labore ad ipere liceat, patet Numeri. xviii. vbi scribitur. Filiis Leui dedi omnes decimas Israel pro ministerio quo sei uiunt mihi in tabernaculo foederis. & paulo post sequitur. Comedetis eas vos & familiae vestrae: quia ocium est pro ministerio quo seruitis in tabernaculo testimonii. Hinc tenet glossa in ca. Significa tum. de praebem. quod licet sacerdoti locare operas ad cer tum tempus: & recipere mercedem pro suo labore: si alioquin ratione beneficii ad hoc non tenetur: conformiter ad legem diuinam vnicuique mercedem secundum suum laborem reddentem. hoc item te net Bonauentura hic. Praeterea aliud est quod multum mouet. Nam facultas nostra a. xxxiiii. annis praeteritis contra fratrem Ioannem angeli qui in iiii. articulo sic praedicabat: Curatus parochialis ni hil debet recipere a parochianis suis pro confessione & sacramentorum administratione. sic definiuit. Haec propositio est contra dispositionem iuris na turalis & diuini expresse: ideo falsa & notorie haere tica. Nam sacerdos non capit pro sacramentis sed pro eorum administratione: quae actionem & laborem importat.

9

⁋ Sed vtrum quis pro doctrina / comsilio / vel testimonio possit accipere pecuniam: est materia problematica. Altisiodorus tertia parte: quaest. penultima de simonia, dicit simoniacum es se aliquid capere pro doctrina. bene autem capit quis pro labore: vt sacerdos conductus accipit pro labore, quem modum Alexander Halensis in secun da parte insequitur. Alius autem modus est sicut ommunior: ita & verisimilior: quod actus spirituales a piritu creato procedentes vendi possunt. probatur: quia alioquin non liceret artifici pecuniam pro suo ar tificio capere: cuius oppositum asserunt omes. Nec sufficit dicere quod capit ratione laboris. quia sic sem per magis laborans deberet plus capere: quod est fal sum. Item iurisperitus consilium, & aduocatus pa trocinium vendere potest.

10

⁋ Sed contra istud argui tur argumento Altisiodori. Ars fabtilis vendi non potest: ergo nulla ars. antecedens patet: quia est do num dei: vt dicit glossa interlinearis Exodi. xxxi super illud. Et impleui eum (Beseleebspiritu dei, sapientia & intelligentia, & scientia in omni opere ad ex cogitandum quicquid fabrefieri poterit. Respon detur. licet quaelibet res mundi sit donum dei & ars quaecumque illuminans intellectum: tamen hoc non sufficit ad sprutuale in proposito. vt patet ex dictis.

11

⁋ Secundo ar guitur. posse vendere scientiam sine simonia est contra determinationem Romani pontificis de magist. ca. i. &. ii. nam in cap. i. S. Pro licentia vero docedi. sic scribitur. Pro licentia vero docendi nullus praecium exigat: vel sub obtentu alicuius consuetudinis ab eis quos docet / aliquid quaerat. Et in capitulo sequen te. Prohibeas ne in parochia tua pro licentia docen di exigatur aliquid: aut etiam promittatur. Si quid vero postea solutum fuerit vel promissum: remit ti promissum facias: & restitui ap. cessante solutum: ciens quod scriptum est. Gratis accepistis / gratis date.

12

⁋ Respondetur negando quod illud quod dixinus sit contra pontificis determinationem. Illic enim non prohibetur accipere aliquid pro doctri na: immo licitum est & capere & petere tam pro doctrina quam pro labore in docendo habito: si quis non fuerit ad hoc stipendiis deuinctus. Sed prohibet illic pontifex capere pecuniam pro danda facultate alicui ad docendum: quia sic inidonei essent admissi. Et propterea in cap. i. de magist. allegato prohibet pontifex negare idoneo facultatem doendi: inquiens. Nec docere quemquam nisi qui sit ido. neus / petita licentia illis interdicat. Qui autem con tra hoc venire praesumpserit: ab ecclesiastico fiat peneficio alienus. Dignum quippe videtur vt in ecclesia fructus sui laboris non habeat: qui cupiditate animi dum vendit docendi licentiam: eccle siasticum profectum nititur impedire. Et propter ea Cardinalis Cameracensis quendam tractatulum contra cancellarium Parisiensem scripsit: ostendere laborans simoniacum esse, pro licentiae munere aliquid accipere. Et hoc patet ex ca. duobus allegatis.

13

⁋ Hactenus quid nominis simoniae spi ritualis & spirituali annexi: & quod licitum est in spi ritualium administratione, vt sacramentorumi aut quorumcunque aliorum, aliquid temporale accipere: nedum pro sustentatione: sed & pro labore ipso. Etiam quis spirituale creatum vendere potest: vt pictor pro suae artis eruditione: & similiter citharoedus aliquid accipit: & non pro solo labore. in arte autem eruditus & ingeniosus quamquam minus laboris habet quam ineruditus & rudis: plus praemi capit. & ita denique in omnibus artificiis: non tamen quasi artem sibi inhaerentem in alium producat: quia accidens de subiecto in subiectum migrare naturalis philosophia non permittit. sed lumen lumen spirituale causat in passum susceptiuum: sicut vnum corpus luminosum ab alio illuminatur. verum in luminis spiritualis productione passum nedum patitur: sed agit. quod in corporali lumine non contingit. Praeterea vigilanter considera quod siue dicas laborem venalem: siue scientiam crea tam / siue non: non amplius dilatatur os simoniae quam dicendo oppositum. Patet exemplo de tribus doctis artificibus aut philosophis / paribus tam in traditione artis quam in eruditione: aequalem pecu niam accipientibus: quorum vnus dicat se capere prosustentatione sui & suorum. Alius pro labore quem non tenetur aliis gratis impendere: & nihil pro sua scientia. Tertius autem dicat se ac- cipere tam pro sustentatione & labore quam pro suae artis traditione. Et hoc patet in administratione sa cramentorum. fateor tamen quod licet aliquid accipe re vno respectu: & non alio. vt postea in eadem distin ctione elucescet

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1