Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 23

An Carthusia sit religionum optima
1

⁋ Distinctionis Trigesimae octauae Quaestio Vigesimatertia Vas quaestiones nunc scribere propono de Carthust lensium ordine: quem aliqui impru ldenter deprimunt: alii non satis vt par est efferunt. Sit ergo pri or quaestio. An Carthusia sit ri ligionum optima. Ad quam & respondeo hac conelusione. Nulla inter religiones omnes Carthusiam in bonitate & securitate transcendit. loquor de religionibus factitiis & vulgaribus: sicut vulgo capimus religionem. & intelligo tam inter mendicantes quam non men dicantes. Supposito pro fundamento certo quod re ligio vulgaris non est perfectio sed perfectionis instrumentum, ad hominem praeseruandum a peccato: sicut medicina praeseruatiua sumitur ad praeseruandum hominem ne in morbum labatur. Religio etiam com paratur cuidam naui praeseruaturae hominem in hoc mati magno vt ad portum scilicet patriam deue niat. Omnes enim ad patriam eandem tendimus, variis na uibus vecti: & per varia itinera: & quolibet die / qua libet hora, quolibet momento ad mortem tendimus: tacitisque senescimus annis.

2

⁋ His suppositis formo tale argumentum sensibile. Omnis na uis quae rarius a scopulis colliditur / sed suos ad portum ducit sine collisione, est securior quam nauis cuius multae costae franguntur: & in qua multi per eunt. sed sic est de naui Carthusiensium. igitur. conse quentia est nota cum maiore. Pro probatione minoris capio eorum regulam, & quicquid cerimoniarum obseruant, pro eorum naui. Praeterea Carthusienses praecesserunt mendicantes omnes ad centum & xxx. annos: nec vnquam audita est in terris vna eorum domus lapsa. si vnus illorum in vna domo lapsus inueniatur, quod mirum cum ludas in sacro illo apostolorum duodenario repertus sit filius perditionis? Accepi autem nauim vnius religionis colle ctiue pro aggregato omnium nauium ad vnam religionem spectantium. Quot enim sunt coenobia: tot sunt particulares naues. Nulla ergo nauis car thusiae a prima ipsa institutione inueta est fracta: non est sic dae aliis nauibus religionum, quod patet inductiue. nam multae aliarum religionum naues sunt collisae: & asseres a toto corpote nauis separati: quos boni patres redintegrare (quod reformare nunc dicimus) & nauim instaurare studuerunt: quibus callidus hostis / & peruersi religiosi quantum possunt / obicem praestiterunt. Nunquid sanctus Bonauentura statim veniens post suae religionis ini tium conatus est eam restituere: & postea in concilio Constantiensi aliqui boni patres conscientiam fa cientes quod non essent in statu salutis, facultatem habu erunt subtrahendi se a generali remige. Sed et nunc aliqui viuentes, illius religionis student cum sua vnione facere: quod dominus concedat. Inter praedicatores simile vidi mus. Idem circa monachos & canonicos his annis pximis conspeximus: dum Ioannes Standonct Mechlinianus / totus charitate ardens pro hoc pio os ficio seipsum penitus expendit. res est adeo nota de aliarum religionum lapsu / & multorum reluctatio ne ne ad patrum limites redeant: vt nemo nisi cae cus non videat.

3

⁋ Secundo arguitur ad idem. Vera religiosorum intentio cadit in nauim Carthusiensium: ergo nauis illa est secura in mari. antecedens patet: quia apud eos optime seruatur paupertas. nulius enim religiosus potest habere proprietatem in aliquo: intelligo in rebus vsu non consumptibilibus. nullus eorum habent denarium: sed vestes & necessaria solum: quoniam nec aliquorum eget, quia assidue manet in coenobio: por tionem, vestes / & omnia habet sufficienter. ergo non est possibile mendicanti religioso paupertatem melius seruare. Isti namque religiosi viri necessaria habent sine sollicitudine vt deo vacent. Prior eorum non habet laicorum vllum, famulum: sed cogitur veni re cum aliis tam ad matutinas quam ad alia officia. Casti tas praeterea apud eos seruatur: mulierum nulla ingre ditur vnquam, nec ipsi (quod ponderandum est) egrediuntur: nisi prior vel procurator in necessitate. Obedientia etiam. nam optime seruant regulam: cum seruent naues particulares integras: quod est seruare obedientiam. taciturni consistunt in cellulis secundum illud Baptistae. Hinc carthusiacis aeterna silentia claustris. sunt mor tui mundo vt viuant deo: nunquam vescuntur carnipus: induuntur continuo ad carne cilicio: dormiunt in straminibus / num quam in plumis: ad matutinas ho ra decima surgunt: in diebus festis hora nona, ad tertiam vsque orantes: die veneris in pane & aqua ieiunant, cum multis aliis rigidis cerimoniis: & tamen adhuc perseuerant.

4

⁋ Tertio arguitur. Fundator pau perum studentium nostri collegti Montis Ioannes Standoclt / consilio sapientum motus curam & moderamen primum collegii priori Carthusiae reliquit: non ob aliud nisi quia ex anteacta vita iudicauit continuationem Carthusiensium solidissimam, & perseueraturam. igitur.

5

⁋ Contra hanc conclusionem arguitur sic. Minores nihil habent: & ita sunt nimis solliciti circa bona habenda. habentes autem in communi nimis habentus & sic aliquid viscositatis habent amnexum. aliqui pauca bo na habent pro tempore in communi, & nihil in proprio & illi nihil viscositatis & sollicitudinis habent, quaeles sunt praedicatores.

6

⁋ Respondetur. Antoninus praedicator hoc argumentum facit: sed quantum carthu sienses concernit: nego quod habere immobilia in communi ad sufficientia sicut Carthusienses vtunt aliquid viscositatis habeat. nam non minus bonum est / si non maius, habere bona more Carthu siensium quam patica more praedicatorum. Illud autem at gumentum est contra omnes religiosos habentes red ditus in communi: qui vno ore dicerent se esse paupes: vt paupertas cotra proprietatem distinguitur: aeque atque mendicantes. & alios esse sollicitos plurimum pro bonis habendis.

7

⁋ Secundo arguitur. Carthusi enses sibi solis deseruiunt: mendicantes autem praedi cant / audiunt confessiones, & multa similia faciunt quam non faciunt Carthusienses. ergo plus merentur.

8

⁋ Respondetur. multifariam hoc argumentum diluitur. primo quamuis se solos saluarent, cum non sint obliga ti alios saluare: est ne hoc parum: quinimo debemus omnes super hoc gaudere. Secundo nego quod sibi solis de seruiant. nam orant tam pro se quam proaliis. num quid deus vo luit parcere pentapoli si dece iusti fuissent in ea reparti? Propter bonos enim deus differt punire multos malos: & sic peruersis / eorum sancta vita prodest. Ter tio aliquae eorum scribunt: & recta dant consilia peten tibus. Quarto praedicant vita: illa autem praedicatio est raedicatione verbali & verborum multiplicatione longe efficacior & vehementor. Da duos sacerdotes in vrbe tua / sortem simplicem exemplaris vi tae: & platonem male vitae / sed verbi diuini declama torem dicacem. vter istorum plures ad rectum iter attrahit & allicit: nonne facto praedicans? Soleo ego dicere: cum gratia leuandi spiius, circa muros Parisienses deambulo: Carthusiensium domos separatas contem plando: domos ipsas praedicare, & eorum campanam ho ra nona dum caeteri vadut cubitum.

9

⁋ Tertio arguitur Carthusienses sunt cauti. nam manent inclusi: & si peccent, eorum vitia non deprehenduntur. aliorum autem in publicum prodeuntium vitia facile deprehenduntur. & sic iudicamus Carthusienses bonos, quia non con stat nobis de opposito.

10

⁋ Respondetur. consulto sic obiicio vt proteruo in absentia respondentis satisfiat. dico quod alii multi religiosi ab initio ita parum seta coenobii egressi sunt. Et addo quod si eorum vita foret iniqua: prodiret in publicum: & ambitiose prio res se erigerent multitudine clientum stipati: ac eos inuisentes eorum errata cognoscerent. Non tamen iu dico eos impeccabiles: nec per naturam, nec per gratiam: sed cum non constet de opposito: secundum regulam euangelicam non debeo aliter iudicare de fratre meo. Addo vltra hoc, me facile cognoscere quod parum peccant. Si enim Alex. Halensis / conterraneus: & alii in. xvii. distinctione. iiii. ausi sunt dicere quod multi perstant vno anno sine mortali: illic non minus serua tur quam in quauis religione.

11

⁋ Quarto arguitur. Non clarent tot miraculis vt alii religiosi: nec habent tot sanctos canonizatos. ergo non est in eis signum tantae sanctimoniae.

12

⁋ Respondetur. mira culorum multiplicatio est res caeca: & miraculorum a non miraculis discretio. Minores namque sancti cre bro pluribus miraculis fulgent quam maiores: de quo rum sanctimonia minime dubitatur. & sic de cano nizatione. aliqui enim si sollicitarent apud sedem apo stolicam habere sanctos canonizatos: facile ipe trarent: sed non expedit. nam miracula saepe fiunt vt dicit Gerson & bene, ob incredulos in regione aliqua: & facientem non sufficienter arguunt plus sanctimoniae habere quae non donatum miraculorum numero. Vbi autem sanctimonia est nota: quid est opus miraculorum multitudine? Refert cancellarius Pa risiensis in secunda parte, obiectionem de canonizatione sancti Thomae / quod non claruerat mul- tis miraculis, cui pontifex respondit non esse laborandum de miraculis eius. nam tot miracula fecisse, quot quaestiones determinauerit. Simile in secun da parte dicit de Augustino & Hieronymo & Gre gorio: cum habuerint probationem sanctimoniae in eminentia doctrinae. Et ostendo illud rationabil in ter dictum. Nam cum omne opus suum circa vtilitatem spiritualem reipub. applicauerint bonis omnibus fortunae conculcatis: signum erat bonitatis vitae in eis. Praeterea Ioannes Baptista, Carthusiensium patronus, nullo in vita claruit miraculo vt Ioannes euangelista testatur: quo inter natos mulierum non surrexit maior: testimonio oris diuini. In super habere fratres in conuentu miraculis clarentes eis obesset. nam indoctum vulgus quod miraculis concitatur i eos maxime infestaret pro sanctis illis visitandis. quod indicat quaedam eorum historia anni domini ducentesimi supra millesimum. Quidam namque defum ctus miraculis claruit: gratia cuius fratribus mirum in modum populus erat molestus. Quem coenobii prior sic affatus est. Desine fili in virtute sanctae obedientiae quam semper seruasti / a miraculis: & per mittas commilitones tuos tramnquille viuere sub modio vt portum felicem attingant tecum: & non sis eis impedimento, quod & factum est. Dico esse opus heroin cum, regulam diu seruare: esto (quod humanum est) interdum labantur / dummodo resurgant.

13

⁋ Quin to arguitur. regula eorum non est approbata ab ec clesia: ergo nauis eorum non est tantae securitatis quan tae ego pdico.

14

⁋ Respondetur. duplex est approba tio. quaedam verbalis: de qua conceditur antecedens. alia ta cita & virtualis. de qua negatur. Hoc amplius declaro. nam ante mendicantes non erat haec approbatio vo calis, quod patet de Augustino Hieronymo & aliis religionum institutoribus: quos vitae sanctimonia approbauit: & postea donati erant priuilegiis ab ecclesia. Sed vbi religiosi mendicantes pullu lare coeperunt: & fratres suos multiplicarunt: ac vt multis visum est / excessiue, tulit legem pontifex ne de caetero illud fieret sine sua approbatione. vis meliorem approbationem habere quam bonam vitam in tor annos continuatam?

15

⁋ Sexto arguitur. Multis bo nis abundant: & vt superius dixi, multitudo bono rum non est instrumentum bonum attingendi portum. Reaspon detur. si non deficerent in aliquo: non essentin hoc ma ri magno: sed in portu. veruntamem nego quod in hoc de ficiant. nam accepi eos plus eleemosynatum dare quam reliquos multos. Dicunt namque mihi studentes se ab eis largiorem victum consequi quam ab omnibus religiosis domi bus Parisiis. Vlterius intellexi quod vbi religiosi men dicantes reformate viuentes eos accedunt: recipiam tur charitatiue ad duos, vel tres dies. Nego ergo quod habeant bona superflua vllo modo, quod iterum osten do. Quid enim cuiqui eorum conducerent: cu nullus acci piat denarium vnquam: nec priorpossit dare aliquid con sanguineis plus quam alius inferior? essent vtique imprudentes coaceruando pecuniam vltra illam quan debent in rebus necessariis expendere.

16

⁋ Septimo arguitur. Non conducit quemlibet religionem pro fiteri volentem / ingredi Carthusiam. sed quilibet debet conari assumere optimam religionem. ergo ipsa non est optima / negatiue vel affirmatiue capiendo su platiuum.

17

⁋ Respondetur concedendo antecedens quia non quilibet valet iugum adeo graue ferre: cum sit genus longi martyrii. Sed pro materia argumenti dico multiplices esse homines. quidam sunt docti: vel vero simiter eminenti doctrina pollebunt. & sti sunt duplices. aliquorum enim periclitatur castitas in saeculo: vel ipsi alios in saeculo scandalizant. quoi bus consulerem assumere religionem mendicantium ad alios docendos. si autem possint cum salute animae conversari in saeculo: sint mendicantes & praedicatores in populo. Possunt tamen laudabiliter accedere Carthusiam sihabeant sufficientia principia doctrinae: & scribere. Si autem sint viri quai verosimiter non erunt emi nentis literaturae: nec declamatores frugiferi: potius pro salute animae Carthusiam petant, non tamen quin bene possint alibi saluari inter monachos vel canonicos bene viuentes. Multi enim sunt qui non possent illud iugum ferre: vel le possent non audent se ad hoc astrigere. quibus consulendum est aliam religionem profite ri. nihilominus multi docti sunt in Carthusia: & doctores theologi ante professionem. Ad formam igi tur argumenti dico hanc cosequentiam inualidam. haec re ligio non est optima huic: ergo non est optia.

18

⁋ Octa uo arguitur. Mendicantes vel alii religiosi praedicantes verbo & exemplo populum in saeculo istituentes: plus merentur quam Carthusienses sub modio latentes. sed enitendum est plus mereri. Ad hoc dico quod varii sunt saeculares tantum merentes quantum religiosi, non tamen pro pterea sequitur vitam saecularem esse potiore professione religiosorum aut tam bonam. Nolo negare quin sint aliqui re ligiosi mendicantes, pariter & non mendicantes: qui pos sint tantum mereri quantum Carthusienses. sed plurimum non est ita. nam etsi religiosus meretur praedicado: ducit tamen bonos dies vbi alter est in continua mortificatione carnis: & in suis cerimoniis. Adde quod religiosi in terdum pro quaestu praedicationibus insistunt. secundo non sunt in tam securo statum. tertio nulla vna tota nauis religionis diuersa a Carthusia / videtur securior vel aequa secura, quod non parum est.

19

⁋ Nono arguitur. Minimi strictius viuunt quam Carthusienses. Nunquam enim vescun tur cibis aliis quam quadragesimalibus. ergo sunt Carthusiensibus praeferendi. Respondetur. Minimi heri & nu diustertius in medium prodiere: de quibus iudicari po terit si more Carthusiesium perseuerent. Potissimum enim argumentum meum est de Carthusiensium longa perse uerantia.

20

⁋ Decimo arguitur. Caelestini ab esu carnium abstinent more Carthusiensium. ergo non debec Carthusiam Caelestinis praeferre. Respondetur, non prae tuli verbaliter adhuc nauim Carthusiensium nauibus aliarum religionum. sed ducentis annis Caelestinos Car thusienses percesserunt. Caelestini tamen in Gallia optime hodie viuunt / & a diebus Caelestini Quiti multa cum laude in Gallia durarunt: quos perseuerare faciat deus. Potest esse argumentum contra Carthusienses quod eotum prior est perpetuus: Caelestinorum autem & multorum aliorum de triennio in triennium variabilis. Satius enim est habere triennales: sed consulto de hac materia nunc sileo.

21

⁋ Nunc vidimus quomodo religionum nulla Carthusiensium ordini est praeferenda. qui etsi bonis fortunae (vt parest) abundant / haec opti me distribuunt. tot namque curialium sollicitant prioratum Carthusiae in commenda: quot prioratum Sorbonae. Nec milites in belli furore eorum coenobia ingredium tur. nam quod non capit Christus: hoc capit fiscus: & contra quod capit Christus, hoc non capit fiscus. & sicut Herodes / istorum patronum loannem a mortuis resurrecturum crebro timuit: ita milites / reges, & omnes. timent manus in istorum bona mittere. Solent prudentes viri dicere tria illum ordinem conseruare: scilicet so si / vi / hoc est, solitudo / silentium per quae mortificantur mundo. vi. id est habent capitulum quotannis generae / & visitationem optimam. Nec putet religiosorum quisquam me fauore aliquo haec scripsisse. certe non memini me vnquam ab aliquo Carthusiae coenobio denarium vel denarii valorem accepisse. deum testem cito quo animo nedum in hac materia: sed in qualibet alia procedam. Sed in hoc proposito ista praecise dixerim: vt virtus laudata crescat: & in via domini iamdiu con tinuata ipsi perseuerent: & tanquam athletae & fortes religionum vexilliferi iter pugnandi contra antiquum hostem ostendant. Licet autem religiones multae eos tempore praecesserint: hoc nihil contra eos vincit: cum pugna relicta vexillum reliquerint. Quamuis etiam in antiquiore religione sem per reperiatur vnum coenobium non lapsum multis aliis labentibus: id non sufficit pro vexillo ferendo.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 23