Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 3

An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant
1

Distinctionis Quartae Quaest. Tertia. QVaeritur tertio circa hanc quartam distinctionem. An omnes baptizati aequa liter effectum baptismi reci piant. Suppono vulgarem adistinctionem de triplici bapti isaequam smo, scils fluminis de quo frequentius hic loqumur. sanguinis quando quis pro Christo occiditur. & flaminis quando aliquis iustifcatur a deo. vt. Hieremias. Hieremiae. i antequam exi res de vulua sctificaui te. et Ioannes baptista: vt atet Lucae. ii. vel quando aliquam est praeuenta, ne in origina le incidat: vt Christifera virgo. vel adultus in se habens bonum motum, volens suscipere illa ad qua tenetur. exempla sunt. Cornelius Centurio: eunu chus reginae Candacis, bonus latro. Triplicem autem statum quis habet, scilicet statum quo ratione vtitur & tunc potest seipsum iuuare in necessariis ad sa lutem. Alium statum habet infantiae extra vterum & tunc ab hominibus opem accipere potest. Tertium statum habet in vtero secundum se & quodlibet sui: & tunc a solo deo auxilium capit, nec omnes tales baptizat baptismo flaminis: aliquos tamen ita baptizat: vt auctoritate scripturae nobis constat.

2

⁋ His praemissis pono conclusiones quarum Prima est. Omnes baptizati aequaliter effectum baptismi quo ad characterem suscipiunt: licet forte character sit diuisibilis: quia non est verisimile quod vnus suscipiat intensiorem quam alter.

3

⁋ Secunda conclusio, licet omnes recipiat aequaliter effectum baptismi quo ad remissionem culpae originalis: non tamen quo ad remis sionem poenae peccatis debitae in adultis. Primum patet: quia illa est aequalis in omnibus. Secunda pars patet per locum a contrario sensu. Maioribus enim culpis maior debetur poena: modo illas omnes ex quaestione praecedenti baptismus eluit.

4

⁋ Tertia conclusio. Non omnes baptiza ti recipiunt aequalem effectum quo ad gratiam. patet, aliqui adulti inaequales deuotiones habent: & inaequalia merita ante baptismum fiuminis: baptismo fsaminis baptizati. igitur.

5

⁋ Quarta conclusio. Omnes baptizati aequa- liter suscipiunt gratiam baptismi: hoc est gratiam virtute operis operati in baptismo datam. Probatur. passio Christi exhibita est causa collatio nis gratiae in paruulis: sed illa aequaliter applicai omnibus. Secundo probatur idem. omnes suscipientes ordines aequales gratias ordinum suscipiunt: & sic in aliis sa cramentis. semper loquor ratione operis operati: & non ratione deuotionis. ergo & hic.

6

⁋ Sed contra hanc conclusionem arguunt aliqui sic. Aliqui sunt praedestinati ad maiorem gloriam quam alii: ergo maiorem suscipiunt gratiam. In super propter merita patrinorum & astantium datur maior gratia: & forte sic est factum de sancto Nicolao vt bis in hebdomade ieiunaret. Respondetur: quamuis ita esset sicut isti putant, non elideretur quarta conclusio quia illa non est gratia baptismalis: sed ab alio ex trinseco aduenies: puta ab astantium praecibus vel aliquo aliunde.

7

⁋ Sed argumenta tangut vnum dubium: & credo oppositum verum: quia nemo potest alteri mereri gratiam & gloriam sine actu proprio illius. Non loquor de passione Christi quae aliquo modo est causa nostri meriti & gratie maioris: sed loquor de hominibus prout ipsi & vulgo loquentes intendunt. In primis eorum ratio est nulla de ieiunio beati Nicolai: hoc facile est refellere per diuam virginem & plerosque alios aequalem gratiam cum beato Nicolac habentes: qui non habebant: vel non constat quod habue runt, similes effectus in infantia. plerique etiam dece dunt adulti cum maiori gratia qui habebat ipse in infantia, quam effectus supernaturales num quam habuerunt: sed illa fuit gratia a deo gratis data, & bonae viti futurae praesagium. Et arguitur ratione. licet enim opposi tum sit vsitatus modus dicendi: non video ad hoc rationes cogentes. Nullus viator communis potest alicui existenti in gratia mereri gratiae augmentum: quia da to eius opposito infero hanc conclusionem absonam quod aliquis rex dormiens venando: vel habens actus indifferentes, vno anmno potest habere tantum gratiae & gloriae quantum Ioannes Baptista habuit. hac conclu sione nemo habet concedere. Et quod sequatur ex opposito, probo. vnus potest torpenti regi existenti in gratia mereri vnum gradum gratiae: & qua ratione nunc, eadem ratione alias: & qua ratione iste, & alius: & sic omnes in magno regno continuo orantes merebuntur gratiam de qua loquimur: quia in praefatione missae omnes pro rege orant: & pro pontifice: & apparen tius sequitur de Romano pontifice pro quo omnes orant. conclusio ad quam laboramus. Item non est minus me ritum orare pro aliis quam orare pro se solo: vt inmateria suffragiorum dici solet: & hoc non est nisi quia meri tum quo ad gratiam & gloriam non est partibile. igitur. Ex isto infero quod nemo potest mereri alteri primam gratiam. si enim illud quod magis videtur inesse non inest: nec illud quod minus videtur inesse inerit: sed magis videtur quod homo potest alteri mereri habenti gratiam. gratiae augmentum, quam primam gratiam. igitur. Item dato opposito pauci velnulli paruuli damnanteritur sine baptismo decedentes: quia parentes eorum continuo pro eis orarent: & sic pro eis posset tolli culpa originalis.

8

⁋ Sed contra istud arguitur. Matthaei. ix. scribitur. Et ascendens Iesus in nauiculam transfretauis & venit in ciuitatem suam: & ecce offerebant ei paralyticum iacentem in lecto. videns autem Iesus fidem illorum dixit paralytico. Confide filiiremittuntur tibi peccata tua. Et simile habetur Lucae. v. vbi glossa ordi natia dicit. Quantum valet apud deum fides propria?s apud quem sic valuit aliena: vt intus & extra sana ret hominem ? Ergo ex istis habetur quod deus dimisit paralytico peccata propter fidem alienam: & ex conse quenti infundebat ei gratiam. Item creditur quod orationi bus sancti Stephani conversus est sanctus Paulus: & beatus Augustinus praecibus suae matris. Praeterea alioquin frustra potentes facerent deuotos pro se orare: cum isti deuoti non possint mereri pro potentibus secundum dicta. Insuper duo fundent duo coenobia aequalia, in quorum altero sint deuoti monachi qui in vita monastica sancte viuunt & orant pro fundato re, sicut olim patres in Thebaide Aegypti: in altero sint dissoluti non orantes pro fundatore: sequitur quod isti aequaliter merentur. consequens est falsum: quia coiter dicimus malis: fraudatis fundatores: & red detis rationem ante tribunal Christi.

9

⁋ Ad primum respondetur quod illorum non habet pro substantiuo aliorum a paralytico: sed fidem paralytici & aliorum: & sic dicit Lyra ibidem. Sed pro toto isto manet punctum ar gumenti: an aliorum fides aliquid fecit ad hoc vt dimitteretur paralytico suum peccatum: & si sic: ergo aliqui possunt partialiter alteri mereri. Item si centum eorum cu paralytico poterant mereri dimissionem peccatorum paralytico & gratiae infusionem: videtur quod mille eorum, vel sic ascendendo poterant ei mereri ipso dor miente remissionem peccatorum. Propterea aliter di eo: quod propter alios deus corporaliter curauit para lvyticum: & fidem propriam ipsius spiritualiter. & hoc videtur sentire glossa. Quantu valet apud deum fides propria: apud quem sic valuit aliena vt intus & ex tra sanaret hominem? Intus propter fidem ipsiusmet paralytici: extra propter circumstantes. Secundo dico: & est solutio pro omnibus instis: & respondeo ad formam argumenti. Vnum alteri mereri potest intelligi dupliciter. vno modo quod alter meretur vt deus dimittat alteri peccatum: vel infundat gratiam: alio nullum actum voluntatis habente: saltem extra baptismum: & hot est ratione huius facramenti etiam: & sic nego. Vel quod amplius est: alio habente actum: sic quod alius faciat per suos actus quod detur ei maior gratia quam haberet per suum solum actum, & in omni tali sensu nego: quia currere videtur mihi semper argumentum quod paruum actum haberis & remissum valde: propter astantes & orantes haberet tantam gratiam quantam bea tus Petrus: quod non est dicendum. Alio modo vnum alteri mereri potest intelligi quod deus mouet volunta tem illius pro quo praeces porriguntur, vt habeat intensio rem actum: semper tamen manente libertate voluntatis: ve vt moueatur eius voluntas ad merendum quando iret ad aliud faciendum: vel impedit eum ne peccet quando forte esset peccaturus. Et sic Stephanus pro Paulo: & mater Augustini pro filio Augustino meruerunt. Etiam dicat quod deus non punit nos immediate post peccatum: nec nos capit in malo statu: sed expectat bonum proptur aliorum praeces: & hoc est ma ximum. Et quod ita sit patet per illud Exod. xxxii. vbi Moyses dicit. Recordare Abraham / Iacob &c. & sequitur, Placatus est dominus. Sic Azarias Danieles. iii. rogat dominum: Ne auferas a nobis misericordiam tua domine deus noster propter Abraham dilectum tuum & Isaac seruum tuum, & Iacob sanctum tuum. Propterea concedo quod propter homines orantes deus remittit poenam vel parte eius peccato debitam post poeniten tiam: vel concedit victoriam vel temporalia bona: & ex pectat tempus opportunum non statim puniens peccatores. cui astipulatur illud Hieremie, xv. Si ste terint Moyses & Samuel coram me: no est anima mea ad populum istum. Hinc deus liberauit Lothia pter Abraham. Genesis. xix.

10

⁋ Ad aliud de fundantibus coenobia dico: si caetera sint paria quod aequa liter merentur: siue monachi sancte viuant siue non: sed boni possunt rogare deum, vt voluntas illius ad deum erigatur qui fundauit coenobitas bonos. ltem possunt mereri diminutionem poenae, sicut in indulgentiis, vbi boni fundatores suos a pur gatorio mox liberant: mali vero suos fundatores non adiuuant. & illud non est parum.

11

⁋ Contra illud arguitur. per istam solutionem ego non euado conclusio nes quas ego puto dissonas contra aduersarios: er go meo pugione me suffodio. Probatur assum ptum. si vnus sanctus orat deum vt Sortes rex me reatur ad hunc sensum vt deus erigat mentem eius: gratia illius dabitur vnus gradus gratiae: secundus potest illa via tantum ei mereri: & sic consequenter calculando: ergo ille rex merebitur tantum quantum sanctus Petrus. Respondetur. nihil impedit reges & po tentes ad merendu tantum quantum multi sancti qui nunc sunt in caelo: sed ille rex qui frequenter torpet, & non vtitur semper instigatione quam deus ei dat: forte parum meretur. si autem bene vtatur, habebit intensam gratiam & gloriam: sed per proprios actus qui limitati sunt quia dabilis est intensissimus actus quem potest ha bere de lege communi: esto quod alii pro eo oret.

12

⁋ Ex hac solutione habetur quod nullus meretur pro alio dormiente vel actum non habente. Secundo sequitur quod nullus meretur aliquid pro paruulo. passionem Christi excipio: & mundatos in lege naturae, secundum illam posi tionem quod saluabantur paruuli in fide parentum cum pro testatione alicuius signi exterioris: ergo eis dimite tebatur originalis culpa & conferebatur gratia: ergo alius poterat mereri gratiam quando confertur virtute operis operati: vt patet de baptizante & circuncidente.

13

⁋ Potes quaerere si parens fuisset in peccato, an paruulo poterat mereri gratiam in sacramentis extenso termino veteris legis. Sed so lutionem habes per baptizantem in peccato & circunci dentem: ibi enim virtualiter erat sacramentum. patet. talis nullum actum habet. Totum illud patet. ii. ad Co rinthios. v. Omnes vos manifestari oportet ante tri punal Christi: vt recipiat vnusquisque propria corporis quae gessit. & verba haec recitantur de poenitem. & remis. Cum ex eo. Et. i. ad Corinthios. iii. Vnus quisque propriam mercedem accipiet. Petis: quid ergo rodest orare pro paruulis? Respondetur: vt deus pro longet eis vita: & cum peruenerint ad annos discretionis moueat eorum mentes ad ea quae dei sunt. Pre cibus enim sanctorum frequenter paruuli saluantur a morte & resuscitantur: quemadmodum fecit regius pro pheta. secundi Regum. xii. leiunauit pro puero, quo mortuo non amplius ieiunauit, quamuis enim viderit morbum incurabilem: putabat tamen suis praecibus flectere dominum.

14

⁋ Si dicas: si aliquis adultus vult baptizari & incidit in vesaniam, ille suscipit gratiam bapti smalem in baptismo & meretur: vel si fuissei dormiens: igitur non inconvenit pro dormiente mereri. Pari forma Salomon meruit scientiam in somno. iii. Re rum. iii. cap. & tunc erat dormiens.

15

⁋ Ad primum dicitur, non negatur quando sacramentum digne suscipitur quin conferatur gratia sacramentalis. Ad secundum dico. oa lomon non meruit dormiendo: sed ante vigilando obtulit mille hostias in Gabaon.

16

⁋ Secundo argumentor contra quartam conclusionem: & noc sic: quia si sit qualibet gratia baptismalis aequalis alteri, & determinatus gradus gratiae datus in baptismo: sequitur haec con clusio: quod vnus adultus & vnus paruuius decedent cum aequalibus gratiis: quod videtur inconveniens: quia vnus meruit pro se: hoc est merito personali: alter ve ratio non.

17

⁋ Respondetur per sequentes propositiones. Prima est. Stat aliquem paruulum de ege, & frequenter decedere cum maiore gratia quam iste adultus decedit. Primo: paruulus est baptizatus & confirmatus & vtriusque sacramenti gratiam habet: & adultus habet gratiam baptismalem solum: quia quando primo venit ad annos discretionis: potest contingere quod non peccet mortaliter per duos dies, nec mereatur, & tunc de cedat.

18

⁋ Secunda propositio. Si aliquis vult baptiza ri: & non habet aliquem qui ei conferat baptismum, tribu itur ei gratia si sic decedat, & illa solum finite, si sic excedat gratiam baptismalem. ergo deueniendum est ad aliquem qui tamparum gratiae suscipit per volitione remissam qui ille qui baptizatur paruulus.

19

⁋ Tertia propositio. Si ille qui minis accedit ad baptismum accipiat gratiam: minorem accipit quam ille qui pure simpliciter vadit: & sic non omnes baptizati accipiunt aequaliter: non est enim verisimile quod deus ei tantam gratiam tribuat quantam aliis: quia verisimile est quod nullam gratiam ei confert pro illa volitione conditionali.

20

⁋ Quarta propositio. Non est possibile secundum legem quod aliquis semel habens gratiam baptismalem qui habet meritum personale decedens in gratia ita paruam gratiam habeat vt paruulus solum ba ptizatus. Probatur. talis habet gratiam baptismalem: & omnes tales sunt aequales: & cum hoc habet gratiam debitam merito personali: ergo plus gratiae ha bet. Consequentia est conis animi conceptio. stat tamen de lege communi aliquem. lxx. vel. lxxx. annorum habcre tam paruam gratia & gloriam quam habet ille paruus baptizatus. Patet. capio vnum gentilem in Moabar vl alibi, qui detestatur sua peccata praeterita: & totam suam vitam perditam: cui nullus confert baptismum: vult tamen baptizari: sed non reperit aliquem: vel alio se ad hoc praeparante interim moritur cum remissa detestatione graduali. Similiter stat aliquem paruulum habere plus gratiae & gloriae quam vnum qui suscepit sacramentum: & cum hoc habet meritum personale, quod patet de circunci so cum paruo merito personali, & sit Eleazar. sit Titius ex alia parte baptizatus & confirmatus: vel tantnm baptizatus. sed Baptismus plus gratiae confert quam circuncisio: quia sacramentum legis gratiae. sit excessus vt vnum: aliquis enim actus meritorius vt vnum: immo vt dimidium vnius. patet. homo potest elicere actum meritorium pure partibiliter. Item qualibet pars actus meritorii est meritoria. si ergo cuilibet parti respondeat maior gratia quam baptismo: gratia respondens toti actui erit infinita. consequentia elucescit: cum sint infinitae i tes proportionales non communicantes in actu meritorio Potes sic deducere de totali actu meritorio cadente in obiectum eutrapeliae cum circunstantiis actum attenu antibus.

21

⁋ Sed contra illud arguitur sic. Sit gratia baptismalis vnius gradus quam habet Sortes puulus: & Plato habeat gratiam baptismalem & personalem duu graduum. lam capio Ciceronem adultum: qui in sub duplo minus meretur qui Plato (de merito personali loquor) ille habebit vnum gradum gratiae: ergo Cice ro adultus & Sortes paruulus habebunt gratias aequales. Respondetur admisso casu: vel vis Ciceronem habere subduplam gratiam simpliciter ad Platonem: & tuc habet vnum gradum tamtnm. & sic non est adultus de quo est sermo. vel vis quod habeat subduplum praemium personale: & ex consequenti gratiam baptismalem: & sic Cicero habet gradum cum dimidio. Et sic descendens geometrice non potes habere adultum qui habeat meritum personale vltra baptismale: qui aequalem gratiam habet cum paruulo.

22

⁋ Tertio arguitur sic. baptizatus paptismo sanguinis habet minorem gratiam quam paptizatus baptismo fiuminis: ergo non omnes baptizati recipiunt aequales gratias. cosequntia tenet. Probatur assumptum: quia talis tenetur iterum ad baptisma, quod patet. Paulus & Eunuchus Canda cis reginae erant baptizati flaminis baptismo: & tamen postea baptizabantur baptismo fiuminis Paulus ab Anania: & Eunuchus a Philippo: & Cornelius a Petro. Similiter paruuli pro Christo occisi plus gratiae habent quam baptizati baptismo fluminis: cu eorum festum celebremus & non aliorum: ergo non omnes baptizati suscipiunt aequalem gratiam: cuius oppositu dicit quarta conclusio.

23

⁋ In hoc argumento sunt tria dubia. Primum. an baptizati baptismo sanguinis aut flaminis teneantur ad ba ptismum fluminis. Secundum. an paruuli occisi propter Christum sint baptizati baptismo sanguinis. Tertium. an tantam gratiam aequaliter susceperint quan tam baptizati baptismo fiuminis.

24

⁋ Pro primi decisione pono hanc propositionem. Si esset aliquis baptizatus baptismo sanguinis aut flaminis, & talis maneat nobiscum tenetur ad baptismum fiumi nis. Probatur. Baptismus fiuminis postquam erat sus ficienter promulgatus obligabat omnes. & licet ludaei poterant circuncidi dummodo spem in circuncisione non ponerent: debebant tamen esse baptizati. hoc pro batur Actuum. ii. vbi Petrum praedicantem interrogat ludaei: Quid faciemus viri fratres: Petrus autem ad illos, poenitentiam sinquit) agite: & baptizetur vnus quisque vestrum. Ex illo capio argumentum. Isti enim erant circuncisi, in quibus peccatum originale erat deletum: & tamen tenebantur iterum ad baptismum, & nouam gratiam receperunt. ergo idem est de baptizato baptismo sanguinis aut fiaminis. Item apostoli baptismum praedicabant: vt patet ex dictis: ergo ipsi met apostoli quod praedicabant impleuerunt: secundum doctrinam magistri sui. Actuum. i. Coepit Iesus facere & docere. ergo ipsi susceperunt baptismum antequam ipsum praedicabat & baptizabant. lstud probatur auctoritate beati Augustini ad Silentianum: & recita tur de consecra. dist. iiii. Quando ab Hierosolymis. vbi beatus Augustinus allegat illud Ioannis. xiii. quod dominus respondit ad Petrum. Qui lotus est non ind get nisi vt pedes lauet &c. significans quod Petrus esset lotus prius in baptismo. Hoc idem probatur per id quod scribit ad Vincentium & Victorem: & recitatur vbi supra, in hunc modum. Si eos de quibus scriptum non est vtrum fuerint baptizati siue non: sine baptismo de hac vita recessisse contendimus: ipsis calumnia mut apostolis: qui praeter apostolum Paulum quando ba ptizati fuerunt, ignoramus. Item Petrus baptizauit Cornelium. Actuum. x. & tamen ante erat baptizatus ba ptismo flaminis. Idem videtur de loanne Baptista Christo respondente: ego debeo a te baptizari / & tu venis ad me. Matthaei. iii.

25

⁋ Quo ad secundum, dominus Armachanus in quaestionibus Armeniorum tenet non circuncisos pro Christo peremptos damnatos. ratio secundum eum est quia decesserunt in peccaro originali. & consequenter diceret festum Innocentum solum esse de cir cuncisis. lstud non placet.

26

⁋ Et pro illo quod sentio po nam succincte propositiones: quarum Prima est. Omnes pro Christo occisi, inter quos Christus putabatur occidi, sunt saluati. Probatur. quilibet talis erat baptizatus baptismo sanguinis. Ecclesia autem non di stinguit circuncisos a non circuncisis in festo Innocen tum: ergo inhumanum est non circuncisos excludere potissimum in primo aduentu verbi incarnati: sicut rex in primo ingressu in aliquam vrbem carcere detem tos liberat. Praeterea non requiritur volitio ad hoc vt quis ascribatur familiae Christi: vt patet in paruulis baptizatis: ergo neque requiritur volitio ad hoc, vt quis ascribatur militiae Cnristi. Hoc etiam patet au ctoritate Augustini in sermone de Epiphania, de omnibus paruulis ab Herode occisis indistincte loquentis, nec Sedulius discrimen ponit vllum, dans comparationem de Herodis fremitu nequeuntis Chri stu habere: quemadmodum leo de agno amisso rui git, inquiens. Haud secus Herodes Christo stimu latus adempto Stemere collisas paruorum strage ca teruas. Et paulo post. Puerilia mactat milia.

27

⁋ Secunda propotes. probabile est: & ita opinor: quod per uulus iam occisus in odium Christi ab infideli est baptiza tus baptismo sanguinis. Et idem puto si mulier in fidelis a fideli impraegnata in odium Christi paruu lum occidat. ratio non est multo inferior in hac propositione quam in praecedente.

28

⁋ Tertia propositio. Si adultus infidelis inter Christianos in limitibus oc cidatur: is non est baptizatus baptismo sanguinis Ratio. quia ante dissensit in fidem Christi, nec habuit consensum vnquam in oppositum: & cum sit adultus de fide intelligens, si non consentit nec dissentit: non est baptizatus baptismo sanguinis. Ratio. talis cum sit adultus non est sic capax baptismi fluminis: ergo neque sanguinis. Et licet concedatur baptismus sanguinis esse sacramentum: cum sit sensibile signum ratione cuius virtute operis operati confertur gratia: non tamen sequitur crementum sacramentorum vltra nu merum septenarium: quia ad baptismum attinet

29

⁋ Pro tertio dubio: verosimile est quod paruuli oc cisi pro Christo maiorem gratiam habuerunt quam bapti zati baptismo fiuminis.

30

⁋ Epilogando dico quamlibet gratiam baptismalem cuilibet alteri baptismali esse aequalemhic de baptismo fiuminis loquor comparando gratiam vnius ad gratiam alterius: vel comparando gratiam baptismi sanguinis ad gratiam baptismi sanguinis. Vlterius diximus: quod nullus viator alteri meretur primam gratiam: vel gratiae augmentum sine actu altetius: virtute tamen passionis Churisti in sacramento virtute operis operati confertur gratia sine actu elicito: vt patet in baptismo & cofirmatione. Potest tamen quis pro alio mereri: quatinus deus mentem eius eleuet mediante auxilio speciali ad merendum: vel ne tollat eum e vita in malo statu, sicut ludam: sed bonum expectet: vel quatinus deus ei det bona temporalia: vel quatinus praeseruetur a daemone vel occasionibus peccati: quod no parum est: quia ista propinque ad glo riam disponunt. Vlterius diximus omnes paruulos pro Christo occisos baptismo sanguinis baptizatos verisimilius est tamen quod talibus non iprimitur character: non quia tenentur ad baptismum fiuminis si supuiuant: quia ex hoc circuncisi ante passionem Christi non tenerentur ad baptisma: quod est falsum: sed ratio est quia in ianua sacramentorum imprimitur character, per que fi delis ab aliis distinguitur. verum hiaec ratio est tenuis. Consequinter tamen ad dicta concedo plerosque beatos, fi delium characterem non habentes. hoc in multis gentili bus tam tempore legis Monsaicae quam ante legem inuenire potes: quorum aliqui sunt in caelo. De paruulis infi delium an inuitis parentibus sint baptizandi nec ne in fine Secundi Sententiarum inquirimus. quocirca hanc materiam hic missam facimus.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 3