Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 47

An contractus societatis sit licitus
1

QVaeritur vlterius: an contractus societatis sit lio tus. Societas est coniunctioe plurium gratia lucri contra: cta. & potest esse quod vnus so lum pecuniam ponat: & alte Qoperam tatenm: vel vterque pecu niam & operam: vel vnus pecuniam & alter ope ram cum pecunia. & vnus potest plus de pecu nia ponere & alter minus.

2

⁋ Respodetur quod est l citus si habeat circumstantias omnes ad bonitatem actus requisitas, & obiectum debitum: quas cuilibet materiae in particulari longum & inutile foret applicare: cum enim alicui materiae semel applica tae sunt: aliis facile proportionabiliter applicari possunt. Actus ex parte obiecti in proposito vt notum est, nullam contrahit maculam. suppono etiam quod ars vel negociatio sit licita. & sic potest per singulas circumstantias in genere ostendi. Affirma tiue ergo ad titulum quaesuonis respondetur. pro batur responsio. societas tam iure pontificio quam Cae sareo est approbata. in iure Caesareocilitet. pro socio.- per totum titulum. & Institu. in eodem. In iure au tem pontificio in cap. Per vestras. de donationibus inter virum & vxorem. cuius casus alibi: vt dicit Panor. in iure pontificio mentio non habetur. Ratione arguitur sic. licitum est viro capere fru ctum pecuniae suae: sed in societate homo non ab dicat a se dominium pecuniae suae. igitur. fructus autem pecuniae patet agros emendo vel aliter ne gociando. licet enim nuda pecunia fructum non habeat: tamen ipsa contractui alicui applicata fru ctum parit: vel est instrumentum quo mercator fru ctum acquirit: & est eadem sententia.

3

⁋ Sed pro contractus intelligentia proponemus aliquas regulas rationi consentane as: quas prae oculis habebis quando casus anceps societatis in medium affertur. postea nonnullos ca sus in proximo afferemus: vt ex eorum solutioni bus similes eluere possis. & quia per variarum circunstantiarum appositionem vel diminutionem in infinitum variari possunt: licet circumstantiae in genere finitae fuerint: non est possibile casus omnes tangere: nec expediens plurimos propter prolixi tatem artis nouercam aggregare. In primis consi derabis: an in contrahenda societate sint in latitudine iustitiae contrahentes: hoc modo. Si aequali ter posuerunt in societatem de capitali: scilicet Sor tes & Plato: vterque centum aureos: tunc si capiant aequale lucrum: oportet videre an Plato ex his ducentis aureis negociabatur: & in primis tollere eius expensas moderatas maiores quam domi face ret. & oportet videre quantum plus expendat rationabiliter gratia istorum ducentorum scutorum vltra pecuniam quam domi exponit: & illam omni no tollere antequam de lucro aliquid inter se diuidant: & etiam pro laboribus Platonis nisi eos remittat: alioquin casus Sortis esset melior quam Platonis. & lo quor de meliore extra totam latitudinem iustitie. si enim oporteret subtrahere omnes impensas Pla tonis in negociando factas: casus Platonis esset me lior quam casus Sortis qui domi expendit. & Plato nem expendere oportuisset domi: nisi praesentia sua domi, vel aliquid simile tantum sibi valuisset quan tum impensae istae extra domum factae: vel si ex pensas ab amicorum aliquo gratis domi haberet. Et de rationabilibus & moderatis expensis loquutus sum. nam si Plato prodige exponat: quid ad sortem: His subtractis oportet partiri lucrum re manens inter eos aequaliter: & etiam capitale aequa liter. & si vnus posuit plus de capitali: ea proportione plus habebit lucri caeteris paribus: & tunc opoi tet duplum in expensis facere: quod & duplici capitali & lucro perdendo sit subiectus. Si sortes plus ponens in capitale quam plato permittit platonem tam tum secum participare de lucro: sed tamen ratione illius lucri maioris vult platonem esse subiectum maiori periculo: vtpote quando esset obligatus vi contractus de dolo & de aliqua culpa, & eum obligaret ad leuissimam culpam subeundam / vel ad aliquid ad quod non tenetur vi contractus so cietatis: tunc si prudentum negociatorum iudicio lucrum verosimile quod ei offert sortes / sit ita expetibile vt damnum offerendum est fugibiles ita vt dubium sit apud illos prudentes, vtra pars sit eligenda a plarone: vel probabiliter partes non iudicant iniquas: adhuc contractus societatis est licitus. Et do hoc documentum: contractum ancipitem societatis ineuntibus summe obseruandum: tum ne fallantur: tum ne videatur esse species mali. Congregentur tres vel quattuor prudentes negociatores in initio contractus: viri bo nae famae inter suos cum erudito viro vno vel duc bus secundum exigentiam arduitatis contractus si fieri potest: apud quos singulae circumstantiae con tractus recitent. Notanter de erudito viro loquutus sum. quia sicut ad lucrum socius socium iuuat: sic in hoc contractu licite contrahendo negociatores eruditi. nam sicut pro recta sententia ferenda in quaestionibus facti lucri vel damni verosimilis, negocia toribus eruditi credent: ita ediuerso an contractus sit vsurarius vel alicui legi diuinae vel humanae contra: ueniens: iudicabunt eruditi. Vlterius si aliqui socie tatem ineant & non specificent circumstantias contra: ctus inter se: tunc standum est consuetudini regio nis si non sit iniqua / vel legi communi aduersa Secundo, quia vnus crebro duntaxat operam ponit & alter pecuniam: considerandum est an illa ope ra minus valeat quam pecunia posita: magis / an aequa liter: quia vt dicitur in. l. i. C. pro socio. Saepe opera ali cuius pro pecunia valet, contingit enim quod sortes in arte n gociandi sit ita gnarus & circunspectus: vt si operas suas ad negociationem exercendam ap plicare voluerit: possit annue pro mercede vltra omnes expensas & pericula consequi centum au reos: quia est bona indole / qui diu negociatori in seruiuit: vel senex negociando sine sua culpa magnam partem suorum bonorum amisit: aut si sit opu lentus: cognoscitur a vicinis negociatoribus. quod si nihil haberet, & inseruire vellet pro mercede: prome reretur centum aureos quotannis. Hanc industriam cogno scentes prouidi negociatores saepe suas filias libentius eiusmodi etiam nihil habentibus tradunt quam bis mille aureos habenti a maioribus relictos. Potest etiam esse aliquis qui vix annue comquireret centum francos: alius quinquaginta: & sic consequenter ducentos aureos. tunc Plato in fine anni centum aureos quos posuit in capitale subtrahet: & sortes tantundem subtrahet: quia opera eius tantum valet ex hypothesi: & per consequens vterque eorum habe bit quinquaginta. si enim plato plus pecuniarum appli cuisset: plus sortes lucri consequutus fuisset. Sed si sortes posset inuenire aliquos alios qui darent sibi quinquaginta etiam ad eos adiuuandos: quia com tum aurei quos ei dedit Plato non sufficienter eum occupant: tunc solum debent computari Platoni in capitale quinquaginta: quia non applicuit extre mun conatum laborum suorum: hoc est tantum quantum rationabiliter poterat facere: quia de virtute sermonis non est dabilis extremus labor quem facere potest. sed si Plato poneret bis mille ducatos: & sortes posset negociari sufficienter ex illis: Plato bis millle ducatos subtraheret, & sortes centum du catos. & ratio est: quia ponimus operam sortis praecise valere centum ducatos.

4

⁋ His dictis aliquos casus subiungam. Primus est. a. posuit centum aureos in societate, & b. operas. lucrum & capitale simul aggregata trecentos aureos valent. dubium est quomodo haec pecunia sit partienda in societate.

5

⁋ Respondetur. si valor operarum b. simpliciter pecuniae a. aequiualeat: vterque in fine anni primo debet aequalem partem pecuniae tanquam capitale subtrahere. ratio est quia b. pro labore habet primo centum aureos & quin quaginta pro lucro, & tantum habebit b. vltra capitale. deinde interusorium: hoc est lucrum de societa te habitum aequa lance inter eos partiendum est. si vero opera b. solum dimidio interusorii aequiualeat: lucrum solum est inter eos partiendum vbi asuum capitale prius a toto abstraxit. sed si opera b. interusorii dimidietatem exuperet, sed non equiua leat pecuniae primo in sortem missae: tanto maior pars lucri debet cedere b, quato opera b. praeualet interusorio pecuniae: prius tamen subtracta capitali pecunia pro solo a proportionabiliter si opera b. sit vilior.

6

⁋ Secundus casus. a. tradit b. aliquot oues eo pacto vt omne periculum earum sit vtriusque qualitercumque pereant. a. vnam dimidietatem periculi subibit, & b. aliam. si autem non pereant: a. debet prius suum capitale retrahere: & postea oues erunt communes vtrique aequaliter.

7

⁋ Distinguo: vel operae baequiua lent communicationi ouium a. aut non. si primu, cum anon teneatur suscipere partem periculi ex lata vel leui culpa ipsius b. si suscipere dimidium illius periculi ad quod non tenetur a. aequiualeat excessui quem habet a. super b contractus est licitus: si non aequiualeat: contractus est illicitus, & a. plus habet quam b. nam cum capitale ipsius b. scilicet opera eius tantum valeat quantum oues ipsius a. iustum est quod solum tantundem periculi sustineat: scilicet vt solum dimidium totius capitalis aggregati ex vtrisque capitalibus sustineat. & sic sufficiet b. sus tinere perditionem operarum suarum. & per con sequens non erit aequum vt etiam soluat dimidium precii ouium a. & iterum quia ex aequo tantundem posuit ad capitale totale quantum a. aequum est vt tantundem vtilitatis percipiat quantum a. & per consequens non licebit a. ante omnia velle trahere suum capitale etiam si solum velit trahere illud in casu quo superuixerint oues in tanto tempore: donec ex fructibus earum illud trahat. reliqua membra sunt clara.

8

⁋ Tertius casus. sortes posuit centum aureos nummos in societatem, & b. operam tamtnm. capitalis pecunia est perdita sine vllo lucro. iam dubitatur: an Plato debeat refundere. l aureos sorti.

9

⁋ Respondetur distinguendo. aut opera Platonis aequiualet pecuntae sortis: sic scilicet vt non solum lucrum: sed etiam centum aurei fuissent partien di in societate: aut preualuerunt operae etiam centum aureis / & lucro in fine diuidendis: aut non aequiualuerunt. Si primum: hoc bifariam contingit: aut pecunia ante vllam operam Platonis vel non notabilem operam est perdita: aut post operas: & hoc potest esse sine culpa Platoni imputabili: vel cum culpa ei imputabili. si primum Plato tenebitur dare sorti. l aureos. aut debet valorem operarum quas debuit in societate ista ponere, applicare: & dare sorti illarum operarum dimidium. & ratio est clara: quia perinde est acsi Plato posuisse t centum aureos in vna naui: & sortes centum in alia naui. modo perditis centum aureis sortis: & non perditis centum platonis: Plato tenetur sorti re fundere. l. vel. lcum lucro inde proueniente. modo opera Platonis in principio societatis non est api plicata: & per consequens non est perdita. Si vero pe cunia sit perdita post completas operas Platonis: Plato nihil tenebitur refundere a. quia tantum amisit quantum a, quod patet in exemplo vbi centum aurei vnius fuissent in vna naui: & centum aurei alterius in alia: si enim ambae periissent, Plato tantundem iacturae fecisset quantum sortes. Tertia propositio. si pecunia sortis est perdita post opera Platonis non plene praestitam: gratia exempli postquam Plato suam operam dimidio anno post conuentionem temporis praestitit: tunc Plato tenetur sufferre dimidiatam dimidietatem perditionis pecuniae sortis. hoc est. xxv. aureorum: & sic erit deobligatus a positione reliquae dimidietatis operarum: vel reliquam dimidietatem operarum applicare in vtilitatem communem. & hoc est idem. Fodem modo dicatur proportionabiliter si Plato plusquam dimidietatem operae applicuit: vel mi nus quam dimidietatem operae applicuit. Fodem modo facillimum est iudicare si operae platonis fuissent praestantiores pecunia sortis, vel viliores etiam cum toto lucro. Et eodem modo facile dicendum est si opera platonis non aequiualuisset pecuniae sortis: sed solum interusorio sine pecunia: quia vel pecunia sortis est perdita ante operas vel non, operas plene vel non plene praestitas. Et consequenter dicas proportionabiliter ad dicta: si pecunia est perdita per culpam platonis: vel operae platonis fuerunt plene praestitae, aut non. De culpa leuissima loqui no oportet si non fuerit super hoc pactio: quia cum societas fiat gratia vtriusque: Plato non tenetur de ea sorti plusquaim de casu fortuito. sed in illo ad nullam refusionem tenetur plato. loquendum est ergo de culpa lata vel leui: & si plato fuerit in tali vbi opera platonis aequiualet praecise interusorio: plato tenetur totum restituere: quia sortes dannum intulit in toto, nec refert quod pecunia tempore societatis erat tam in dominio platonis quam sortis: quia licet ita sit: debet tota redire ad sortem finita socie tate: modo quando est perdita, finita est societas. ergo plato tenetur ad totius pecuniae refusionem. & hoc si opera platonis intum aequiualeat interusorio Si autem opera platonis esset aequalis centum au reis: sic scilicet vt tam capitale qui lucrum aequaliter diuideretur in fine: & plato per culpam latam vel leuem perdidit capitale ante operam praestitam: tunc si plato non velit ponere valorem operarum ponenda rum, & illum cum sorte diuidere: tenebitur ad totius pecuniae refusionem: & per consequens tenebitur dare sorti centum aureos. vbi tamen capitale fuisset perditum sine culpa leui vel lata platonis: fuisset solum obligatus refundere. l. & ad ponendum valorem operarum. l. valentium. ratio istorum est. quia in fine societatis sortes debet habere dimidium capitalis, & dimidium valoris operarum platonis. & sic centum aureos debet habere sortes. modo plato per culpam suam priuauit sortem primis. laureis: & quia non ponit operas cum pecunia sit perdita circa quam laborare debebat: tenebitur ipsi sorti dimidium valoris operarum suarum applicare. quod si velit totum valore ope rarum applicare: ille est diuidendus aequaliter: & iterum habebit sortes. l aureos de manu platonis: & per consequens habebit centum. Sed si opera platonis sit aequalis capitali, & pecunia sit perdita post operam platonis completam: tunc plato tenebitur ad refusionem dimidietatis pecuniae: & per consequens tenebitur sorti dare. l aureos. vbi alio quin sine sua culpa fuisset perdita: non fuisset obli gatus ad refusionem vllius partis perditionis pe cuniae. ratio est: quia sortes de pecuniam debuit tamntnum habere dimidium in fine si culpa platonis non fuis set perdita. igitur cum plato sua culpa dederit occasionem damni in dimidio: debet refundere dimidium damni. loquor quo ad ipsum capitale. nam quo ad ipsum capitale. nam de lucro vel interesse non loquor. alia omnia membra liquent animaduertenti. Sic etiam facile dicere potes si pars capitalis sit amissa.

10

⁋ Quarto dubitatur de isto casu socie tatis: an sit licitus. a. communicat b. fideliter & socialiter triginta fiorenos, & b. recommunicat operas suas negociando ex illis triginta fiorenis: ita vt a. velit habere tertiam partem lucri prouenientis ex negociatione, & etiam sustinere solum tertiam partem damni prouenientis ex ea: & per consequens vult viginti fiorenos qualitercunque pereant / sibi esse saluos. Conradus dicit quod a. mutuauit b. viginti fiorenos: quia transtulit eos in dominium b. cum omni periculo eorundem: & obligauit b. ad restituendum eos vel aequiualentes. Sed respondeo sicut superius respondi in simili casu in socie tate: dato quod a. velit viginti fiorenos esse saluos, non sequitur quod sit mutuum. potest enim esse duplex contractus: vnus de soluendis. xx. qualitercunque pereant: & si a. tanto minus capit de lucro quod iuste consequi potest: vt in hoc releuet b. totus con tractus est licitus. hoc amplius etiam patebit ex dua bus quaestionibus sequentibus.

11

⁋ Dubitatur quinto. vtrum sequens contractus societatis sit licitus. a. tradidit centum fiorenos b. vt eos expendi ret in negociationibus: & b. tamtenu ponit operas: & totum periculum centum florenorum manet in peri culo a. ita vt qualitercumque perdantur sine culpa ipsius b. nihil tenetur b. a. restituere pro illis: a. autem vult quod b. respondeat de lucro fixo pro illis centum fiore nis. Conradus hic recitat duas opiniones: quarum vna tenet illum contractum licitum, prolixissime suo more: & aliorum rationes non sane ad eorum mentem euacuare elaborat. In fine addit suam: in qua dicit tutius esse ab isto contractu abstinere. Dico eius opinionem nullius esse momenti: quia pari ratione, immo multo apparentiori dixisset tutius esse abstinere a lucro cessante. Non me fugit quin ineruditi & aelum conscientiae, & non icientiae habentes similia dicta libenter amplectan tur: & de lucro cessante & similibus omnibus. Sed via regia procedendum est: quia periculosa est plus iusto stricta conscientia: nec debemus arctare viam dei vbi multum rationabiliter ostenditur aliquid esse licitum. Breuiter ergo dico contractum esse licitum & sicut ipse recitat ex aliorum modo dicendi: illio est duplex contractus: & vterque licitus: nec alteri repugnans. prior contractus est societatis licitus. secundus emptio lucri verisimilis iudicio pruden tum. vt pecunia mea applicata negociationi importabit mihi. xvi. aureos? ponatur ita gratia exem pli: & quia res subiecta periculo non est tanti emolumenti suapte natura quanti est res extra pericu lum: possum vendere alteri ius meum illius lucri verisimilis decem aureis. xvi. isti aurei in spe ha- bendi sponatur magna spes) dicuntur valere decem in bursa a prudentibus. quare ergo non possum vendere ius meum pro sex vel septem, sicut possum emere haereditatem tuam futuram: Nec hic aperitur via vsurariis: quia sane non dabunt lucrum ita apparens pro tam exigua pecunia. Et quamuis non esset ibi nisi contractus societatis: tamen conditio vnius potest esse melior conditione alterius in vno / dummodo alia via refundatur per pactum etiam existens contra naturale societatis. Et sic diceretur esse hic: quia quamuis de natura societatis ipsi a, non debeatur fixum lucrum: tamen si dimittit ipsi b maiorem partem lucri verisimilis: vt sibi detur fixum lucrum seruando aequalitatem iudicio prudentum: nihil mali est. quia certe dicere quod est duplex contractus: vel aliquid contra naturam societatis, & non contra eius substantiam: est tam magnum discrimen quam inter speciem specialissimam moralis philosophiae, & legistarum genus. Et quando arguens quaerit: sub quo termino & animo a. contrahit cum be non debebat talibus insistere. Sed dico quod contrahens debet animo inire societatem: & verbo. Etiam ratio eius nihil valet de verbo propter vicinitatem. nunquid ipse concedit cum communi doctorum opinione & bene: quod iste contractus est licitus: mutuo tibi mille super pagum tuum, & tenebo pagum quousque restituas ( de quo casu in materia vsurae quaestione quinta in libris sterlingorum loquuti sumus.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 47