Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati
1

⁋ Distinctionis Decimaeseptimae Quaestio Secunda. SEcundo circa hanc distinctionem quaeritur. An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati. Paruuli enim non habentes discretionem non obligantur lus qui bruta. Propterea de adultis quaerimus.

2

⁋ Respondetur affirmatiue ad titulum quaestionis. Probatur per. c. Omnis. de poeni. & remis. vbi sic dicitur. Ois vtriusque sexus fidelis postquam ad annos discretionis peruenerit: omnia sua solus peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio sacer doti: & iniunctam sibi poenitentiam propriis viribus studeat adimplere: suscipiens reuerenter ad minus in pascha Eucharistiae sacramentum: nisi forte de proprii sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab huiusmodi perceptione du xerit abstinendum. alioquin & viuens ab ingressu es clesiae arceatur: & moriens ecclesiastica careat sepul tura. Vnde hoc salutare statutum frequenter in eccle sia publicetur: ne quisquam ignorantiae praetextu velamen excusationis assumat. Haec namque poena non inflige retur ab ecclesia nisi pro graui crimine. Prosequamut paucis praefatum caput. Primo (omnis vtriusque se xus) hoc est: quilibet de quocumque sexu fuerit sfidelis) hoc est baptizatus, siue haereticus, siue schi smaticus fuerit: est huic praecepto subiectus. Fortas se ille qui vellet baptizari aut esse baptizatus, & non est: ad hoc praeceptum non tenetur: quia nihil ad nos de his qui foris sunt. c. Gaudemus. de diuor. & hoc quan tum ad hanc determinationem temporis: quia est positiuum humanum, nam in periculo mortis quilibet tenetur confiteri iure diuino. vt in quaestione peaecedente diximus. VPostquam ad annos discretionis peruenerit) hoc est cum est doli capax: quia tunc potest peccare: vt patea in. c. Pueris. de delictis puerorum, quando autem iuuenis eru bescit de malefactis (per non erubescentiam enim Aristiu. in problematibus Pigmaeos probat non esse homines) & discernit bonum a malo: tunc est doli ca pax: vt quando quaeritur ab adolescentulo, est ne bonum innocentem occidere? aliena subtrahere: parentibus & famulis maledicere: pascere esurientem: visere templa? si inter haec discernat: propinque rationem habet. Nec omnibus praefigendum est idem tempus. Aliqui enim in paucioribus annis plus prudentiae habent quam alii in pluribus. Illi autem qui puerorum curan habent: circa hoc laborare tenentur: cum hoc pueri ad nuc discernere nequeant. nam plerumque confiteni & sacramentum confessionis suscipiunt proximo vel secundo anno ante eucharistiae sumptione. & illud est rationabile propter maiorem reuerentiam susceptio nis corporis dnici. OOmnia sua solus peccata hic signum vniuersale (omnia) distribuit terminum peccata solum pro mortalibus. Sola enim talia sunt confitenda de praecepto. venialia autem compatiuntur gratiam: nec obicem praestant perpetuo gratiae habendae. quare puto ipsa non esse confitenda: quia non sunt materia praeceptiua poenitentiae. Potes tamen ea confiteri si velis: Sed hoc argumentum non est efficax. nam mortalia contritione sepulta quae compatiuntur gratiam: sunt confitenda. Quare aliter arguo sic. poenitentia est secunda tabula post naufragium secundum Hieronymun. sed non est naufragium nec submersionis dis crimen per venialia. & licet contritio mortalia tollat hoc non obstante semper sunt confitenda. Praeter ea arguitur secundo sic. si quis mortalibus & venialibus fuerit irretitus: is non tenetur confiteri venialia secundum aduersarios: ergo si quis solum habuerit ve nialia: non tenebitur illa confiteri. dato namque opposito consequentis cum ante: sequitur haec conclusio. mi nus malus tenebitur ad aliquam legem ad quam non tenebitur magis malus: etiam minori malo in nodatus, quod est inconueniens. Sed forte cum aliis dices. hoc est praeceptum ecclesiae ad quod homo obligatur semel in anno. Contra hoc arguitur. diua vir go quae diu vixit post Christi passionem & quae num quam pec cauit, non tenebatur ad hoc statutum. & multi apostoli inter quos Ioannes euangelista diu viuentes post pro mulgationem confessionis non tenebantur confiteri: quiqui venialiter peccarent apostoli. vt Petrus ad Galathas. ii. Si dicas: tenetur se praesentare sacerdoti. hoc non est confiteri. Rursus decedens cum veniali vel venialibus non damnatur licet det supplicium in purgatorii igne: ergo non est necesse de illis face- re confessionem.

3

⁋ Dico ergo quod ecclesia non obli gat omnes ad confessionem, sed solum habentes pec catum mortale, nec erronee putans se esse in mor tali tenetur ad confessionem: sed ad eam: vel ad con scientiae depositionem. Ex isto sequitur quod aposto li postquam erant confirmati virtute ex alto: non tenebantur ad confessionem. Ratio est: quia post hoc non peccarunt mortaliter. hinc de eorum confessione non legitur. Secundo sequitur vanum esse dicere quod Ioanni euangelistae Christifera virgo confitebatur ratio est: quia sicut ipsa erat peccati originalis expers ita cuiustibet peccati actualis / commissionis, & omis sionis tota vita mansit immunis. & sic non habuit materiam poenitentiae, quemadmodum si nunc esset aliquis sine peccato mortali: venialium omnium expors: deberet in pascha suum sacerdotem adire pe tendo corpus Christi: & dicendo sibi non occurrere materiam poenitentiae: quia creditur ei in illo foro & pro se & contra se: vbi no sunt magna indicia in oppositum, quemadmodum sacerdos celebrat non confitendo quando non habet conscientiam de peccato mortali. Sic de diua virgine & apostolis stultum est dicere quod de nexibus conditionalibus confessi sunt: vtpote si feci ista confiteor: vel si peccarem confi terer. Hoc enim est muscas mortuas more illius ocio si imperatoris solitarie in domo capere. nam multi de uoti patres non fecerunt difficultatem quin plerique viuant annum aut amplius de communi lege sine peccato mortali: sed colluuie sordium irretitus omnes sui similes in malitia existimat. Vlterius sequitur quod aliquod est peccatum de quo in extremo iudicio quis redditu rus est rationem: de quo non tenetur confiteri, quod patet de verbo ocioso Matthaei. xi. Pctam etiam publica si ue sacerdoti cognita siue incognita: adhuc omnia sunt confitenda. Licet enim illa vt persona priuata nouerit: non tamen vt iudex, nec procedit ad sentem tentiam quousque sibi innotescant vt iudici. Si verto de talibus sacerdoti cognitis confitens non fa ciat mentionem: de eis confessor interrogare debet. Si autem confitens dubitet de aliquo actu an sit mor talis an venialis, sacerdoti pandat. & si vtrique sit dubium: detestetur actum conditionaliter. hoc est. si iste actus sit mortalis: ipse mihi displicet vt talis: & non aliter. & tunc si sit mortales: contritio sufficiens de ipso habetur: a tota conditionali vel de conditionato extre mo (non refert) cum positione antceis ad positio nem consequentis. vt si a actus sit mortalis detestor eum vt talem. sed a. actus est mortalis. ergo ipsum detestor vt talem. Similiter si dubium sit an actus sit bonus an malus: detestetur ipsum conditio naliter: puta cum conditione adiecta si actus sit malus. Si enim sit bonus, non est detestandus. Notanter (sua peccata) nam dicitur prouerb. xvii. lustus in principio accusator est sui. Et Psalmographus ait Dixi confitebor aduersum me iniustitiam meam. hoc est non alienam, quando autem psal. xviii. dicit: Ab alie nis parce seruo tuo: hoc intelligitur: a peccatis contractis a mala societate: vt alibi diximus. sed nemo debet confiteri nisi de propriis peccatis. Et notanter (omnia) alioquin poenitentia ne esset fructuosa: vt habetur de poeni. & remis. c. Quod quidam. Sicut enim contritio mentalis nullum mortale peccatum delet vno mortali remanente ex, xv. distin. huius: ita confessio vocalis ei respondens in voce debes esse de omnibus. secundum illd primi Peri hei menias. Sunt ea quae sunt in voce earum quae sunt in anima passionum notae. Signanter (solus) propter illa quae in quaestione praecedente diximus.

4

⁋Saltem semel in anno) hoc est ad minus. Nam ante constitutionem Omnis. quilibet tenebatur ter in anno confiteri & sumere corpus Christi scilicet in pascha / pentecoste, & festo natali, vt in. c. Et si non frequentius. de consecr. distin. ii quod probi viri laici & boni patresfamilias ac matronae in istis festis adhuc seruant. tamen non est praeceptum regulariter nisi semel in anno laicis personis. Sacerdotes vero & religiosi in sortem domini vocati habent suas leges particulares: & ad plu ries confitendum secundum suas constitutiones obligantur. de religiosis hoc patet in cle. Ne in agro. in. S. Sane. de sta. regu. lstud enim est praeceptum affirmatiuum obligans pro loco & tpore: & obligat omnes solum semel in anno. sed multum expedit pluries confiteri: vt homo a criminibus purgetur. Hinc dicitur Apoca. vltimo. Quiin sordi bus est sordescat adhuc. & vnum peccatum disponit ad aliud sicut seta ad introductionem fili. secundum illud Gregorianum. Pcatum quod per poenitentiam non diluitur mox suo pondere in aliud trahit. Sed ad has au ctoritates dicitur apparenter: quod de iure naturae & diuino est, peccatum mortale detestari post eius commissionem quando occurrit plena eius memoria: & tunc homo non est amplius in peccato. sed non tenetur con fiteri regulariter nisi semel in anno. ratio est: quia illud nullo iure probatur: nec consuetudine, non iure naturae nec diuino vt notum est: & quaeritur de illo iure humano ab aduersario. Sufficit ergo quod confiteatur per loco & tempore. quo fit vt homo crebrius teneatur esse contritus de suo peccatoquam ipsum confiteri. Sed contra hoc arguitur. homo no commedabit memoriae multa peccata ad fine anni vsque: quia licet sint deleta per detestationem: tenetur tamen illa in speciali confiteri in pascha. Dico multo securius esse crebro confiteri. tamen potest quis sua peccata scripto mandare, & illa secreto seruare in ea litera quam nemo praeter scriptorem legere nouit. & adhuc si peccet peccato omissionis ista omittendo: hoc non obstante in fine anni potest hanc omissionem cum aliis recitare. Si tamen sit homini vero simile quod multa peccata obliuioni dabit nisi confiteatur ante pascha: is confiteri de ber citius ne in obliuionem mortaliter imputabilem labatur: nisi probabiliter iudicet se posse illa ad mentem reuocare. (Fideliter confiteatur) hoc est nec peccata augebit mentiendo: alioquin peccabit no uo peccato scilicet mendacio, nec debet sua peccata ab leuiare aliter quam alleuianda sunt. potest tamen circumstantias alleuiantes in medium afferre: hoc enim est ipsum veracem esse confitentem: & nullo pacto ad superbia (pro ut multi opinantur) attinet. Declaro exemplo. sortes qui erat in societate, eques, vel male affectus seu vt di alteratus: & horas canonicas dicere omisit, potest hanc omissionem, immo debet cum circunstantiis istis alleuiantibus recitare. Hoc enim non est excusa re & dicere confitentem meliorem quam sit: sed seipsum fi deliter accusare. dicat sic. eram forte mihi nimis propitius, vt opinor, sine causa sufficiente ad omitten das horas, vel ad ieiunii fractionem. Alioquin forte scandalizabit sacerdotem. Si obiicias illud Grego rii. Bonarum mentium est culpam agnoscere vbi culpa non est, distinguo. vel assentiri quod est in culpa quando non est in culpa: & sic nego. vel agnoscere seu trepidare vbi est ratio formidinis & vbi culpa non est: & sic concedo. VProprio sacerdoti) non quod hic sit sermo de proprio / quarto modo: sed proprius sacerdos in proposito est meus plebanus qui tenetur mihi ministrare sacramenta, vel episcopus. tota enim dioecesis est parochia episcopi. xvi. q. iii. Licet. vel Romanus pontifex: cuius totus mundus (saltem diuisim) est parochia. Isti enim sunt sacerdotes mei ordinarii: & commissi ab eis sunt etiam mihi sacerdo tes sufficientes. Romanus autem pontifex est sacerdos communissimus: episcopus meus, sacerdos mihi communis: & plebanus meus qui est curatus, sacerdos proprius: vt proprium contra alienum distin guitur. Quilibet igitur istorum trium vel ab eis admissus est mihi proprius. Exemplum de admissis: vt poe nitentiarii papae & episcoporum qui de iure communi confessiones audiunt. mendicantes etiam religiosi sunt sacerdotes admissi vel priuilegiati: de qui bus postea futurus est sermo. Non sacerdos autem nullo modo absoluit, nec sententia illius car minis est attendenda. Copia presbyteri si desit / pan de sodali. Et tex. Augustini de poenitentia. distin ctione. i. c. Quem poenitet. intelligitur de confes sione vocali laxato vocabulo. nam expedit inter dum aliqua peccata socio suo laico gratia restitu tionis faciendae explanare: & in aliis quando socius est secretus & prudens qui nouit socio consu lere. & illic est verecundia quae est poenalis quam peccator ratione peccatorum meretur. Confitens tamen alicui quem inuincibiliter credit sacerdotem suum: vt si sit intrusus / vel laicus putatus sa cerdos, satisfacit illi praecepto nisi doceatur post modum de opposito. sed nec confertur gratia poe nitentialis virtute operis operati: nec est diminutio poenae virtute clauis: etiam licet sit ratihabitio quae nihil operatur in sacramento praeterito putato: quod reuera nullum fuit. Sed vbi proprius sacerdos est imprudens & ignarus: & confitens habet casus intricatos detegendos: vel est reue- lator secreti confessionis, vel sollicitator ad pec catum & cognitus talis: vel si immineret periculum confiten ti vel confessori ex confessione: tunc sufficit ab eo petere facultatem. & si non concedat: nec est facilis ad cessus ad superiorem: vel non est plebano melior: hom potest alium adirc. Deberet enim curatus hic concedere fa cultatem. Sacerdos autem tenetur iuuare simplices in confessione facienda: quia sine ope recte confiteri nesciunt quemadmodum sunt multi simplices etiam adulti. ad nul lum tamen ordinem confitendi tenetur confitens: & per consequens nec confessor: vtile est tamen confessori seruare aliquem ordinem vt omnia memoriae commendet, a quinque sensibus vt coniter fit exordiendo: septem peccata mortalia sub nectendo: cum decem decalog i praeceptis, articulis. xii fidei: de septem sacramentis ecclesiae: de operibus misericordiae & eorum transgressionibus. Videat in primis confessor: cuius status & conditionis sit confitens: peccata qua in tali statu contingere solent inquirat: vt a clerico de superfluitate beneficiorum / simonia / & omissione horarum. Amercatore de vsura, fraude, periurio, emendo & vendendo: & sic de caeteris id genus. caueat inquirere specien peccati potissimum carnis ne scandalizetur confitens: vel addiscat aliquid mali. Peracta autem confessione si sit poenitens, et restituere volue rit aliena efficaciter: & abstinere a peccato & a mala societate: eum absoluet. Si vero noluerit, eum non absoluet. et si absoluere tentet, nihil agit: & cum hoc peccat. Nec refert siue poenitentia fuerit iniuncta ante absolutionem siue post: quicquid dicant alii: licet poe nitentia ponatur ante absolutionem in cle. Dudum. de sepul. In fine autem absoluendo dicat. absoluo tea peccatis tuis. vel absoluo te. Si enim ab aliquibus mortalibus est absolutus: ab omnibus erit absolutus. reliverba secundum consuetudinem hominium quibus conuiuis dicere potes.

5

⁋ Et sequitur in decretali(& iniunctam sibi poenitentiam pro viribus studeat adimplere) hic poenitentia pro satisfactione capitur. Si autem poeniten tia quam confessoriniungit sit irrationabilis, non tene tur confitens illam subire: vtpote si imponat pauperi lar gas eleemosynas dandas. sed si imponat rationabilem & moderatam: tenetur eam suscipere sub poena peccati rati est: quia quilibet tenetur sui iudicis iustam sententiam ob seruare. ad hoc est argumentum in. c. Statuimus. de ma ledi. vbi dicitur. Si poenitentiam renuerit peccator inflictam a sacerdote: interdicatur ei ingressus ecclesiae: & vltimo careat ecclesiastica sepultura nullam miseri cordiam habiturus. Tamen condescendat confesso poenitenti quantum potest: & non imponat ei inuito poenitentiam: quia melius est de misericordia red dere rationem quam de crudelitate. xxvi. qui. vii. c. Al ligant. quia si poenitens assumeret magnam poeni tentiam quam postea ex negligentia non adim: pleret, mortaliter peccaret si deliberate illud face ret. Et licet ex antiquis canonibus pro quolibet mor tali debeatur septennis poenitentia: vt habetur. xxxiii. qu. ii. Hoc ipsum. &. xxii. qui. i. Praedicandum. quia tamen homines non sunt sic puri & feruentes vt erant in primitiua ecclesia: arbitraria est poenitentia. vt pa tet in. c. Significauit. de poeniten. & remissio. &. c. Deus. eodem. t.

6

⁋ Hic aimaduertas domine confesso vt parua poenitentia imponatur confitenti de praecepto: & magna de consilio: quia transgressor praecepti peccat, & non consilii. Secundo, no iniungas varias poe nitentias diuisim acceptas: in quo plerique imprudentes deficiunt: scholasticis iniungentes duos vel tres psalmos separatos cum collectis & versiculis peregrinis. quam poenitentiam iniunctam ho mo statim tradit obliuioni. melius autem est inium gere decies orationem dominicam: vel septem psalmos vel tres psalmos ordinate dicendos. Et maemoriae mandabis quod opus satisfactorium est aeque meritorium ac non satisfactorium. vt in. xv. distin. superius diximus. Doceatur etiam poenitens facere opera poenalia consilii in remissionem peccatorum suorum. Insuper imponantur poeniten tiae congruentes vt sint quasi cauterium & frenum quo cohibeatur a peccatis suis. Curet confessor contraria contrariis. vt auaro diuiti iniungat eleemosynam faciendam: superbo onronem & alia humilitatis pro motiua: luxurioso abstinentiam & ieiunium: pigro laborem. Nec iniungat vagari peregre more multorum & potissimum mulieribus: quibus opinione mea nullo pacto conducit proficisci pere gre sine mariti praesentia, & forte nec tunc: neque de cet in campis vagari virgines. Sanctos enim domi videre possunt.

7

⁋ Contra recidiuum autem peccati obiter ponuntur documenta aliqua. Inprimis cum quis vehementer tentatur de aliquo peccato per petrando: recurrat ad deum vel ad aliquem san ctorum vt deus faciat cum tentatione prouentum Cogitet insuper poenam inferni qua dignus effi citur ratione illius sceleris committendi: aspectum mentis quaptum poterit figendo in atrocitate acerbitatis poenae: & perpetuitate eius. Videmus enim multos abstinere a luxu & furto ne deprae hensi vltimum supplicium patiantur. Et si ei od currat poenitentia postmodum facienda: & quod deus misericors sibi peccatum remittet: mente reuoluat & recolat multos qui subito moriuntur igne, aqua homicidio, peste vel alio infelici exitu: secundum hi storiam Lucae. xii. de diuite dicente animae suae, Anima mea habes multa bona posita in annos plurimos quiesce / comede / bibe / epulare. Cui dictu est: stulte hac nocte animam tuam repetent a te. Et sequitur in eodem cap. Et vos estote parati: quia qua ho ra non putatis filius hominis veniet. Vnde Pro uerbiorum. i. Vocaui & renuistis: extendi manum mean & non fuit qui aspiceret. Despexistis omne cons lium meum: & increpationes meas neglexistis. Ego quoque in interitu vestro ridebo &c. Praeterea quan do quis est aliquo peccato illaqueatus: proponat firmiter vel voueat si tale peccatum fecerit, se fa cturum opus poenitentiale in illius emendationem. vtpo te quod ieiunabit intra tres dies postea: vel talem sum madabit in eleemosynam: vel confitebitur intra duos vel tres dies. l enim peccatum non sit materia voti quo ad perpetrare: tamen ipsum sic detestari est voti materia. Voueat ergo vnum istorum vel multa. sed potissimum confessionem: & signanter prudenti sacerdoti faciendam: qui sibi optimum dabit confitenti consilium. Et sequitur in textu (suscipiens reuerenter ad ninus in pascha eucharistiae sacramentum). Ex quo sequitur quod homo non tenetur confiteri in pascha: quod patet: si quis in fronte quadragesimae confiteatur & non mortaliter peccet tota quadragesima: & su mateucharistiam in pascha: hoc est in die louis hebdomadae sanctae, in vigilia paschae: in pascha vel octauis eius.

8

⁋ Ecce quomodo confessio est facienda semel in anno ei qui peccauit mortaliter: & non aliter. & sufficit confiteri quoncumque tempore an ni. sed si post illam confessionem quis in pecccatum mortale labatur: tenetur confiteri vt digne suscipiat sacramentum eucharistiae in pascha ad sensum datum. Et animaduerte quod homo potest pro rationabi li causa desistere a sumptione sacramenti eucharistiae in pascha: etiam capiendo pascha prout nos limitauimus. sed hoc erit de consilio proprii sacerdo tis: forte plebani / vel ordinarii superioris. vtpote si sit excommunicatus: & non possit absolui. vel habeat rancorem contra alique vicinum quem deponere non potest: quia non vult ex sua malitia. Sed si non suscipit eucharistiam octauis paschae lapsis, non lo dicere quod non teneatur amplius illo anno sacramentum eucharistiae sumere. immo tenetur quam primum potest commo de festis paschalibus lapsis, se ad hoc sacramentum sumendum disponere. alioquin non est deobligatus a confessione facienda semel in anno-

9

⁋ Sed hic dubitatur: quia superius dictum est quod regulariter homo non tenetur nisi se mel in anno confiteri: quare dicitur regulariter. Re spondetur: quia stat quod alias homo ad vocalem confessionem teneatur etiam laicus de quo loquor, in ali quibus casibus. vtpote quando quis vult susciperi eucharistiam: & forte ita est in ordine & matrimonio, vt communiter obseruatur. nisi quis non possit ha bere copiam sacerdotis, vel sacerdotis inidonei solum: & celebrare expediat vel communicare. Si cundus casus est ratione periculi: vt in magna aegri tudine: vel vt generalius dicam, in periculo vitae. vt bellum iustum ingressurus: vel itineri pericu loso per terram vel per mare se accingens: in quo plerunque homines perire solent: vel in amentiam verosimiliter casurus. Tertius casus ratione dubii: quando homo probabiliter iudicat quod amplius illo anno non occurret sibi copia confessoris va lentis nexus sui peccati dissoluere, vel a casibus reseruatis: vel ab excommunicatione: & iam habet ta lem praesentem. Quartus casus est ratione consci entiae: vt quando habet conscientiam quod tenetur statim post peccatum commissum confiteri: tunc si contraueniat suae conscientiae, peccat. Ipse enim iudicat si non confiteatur in hac hora se mortaliter peccare: & con-- formare se suae conscientiae in hoc casu non est malum: cum non sit contra aliquod praeceptum. Quin tus casus. si existimet se non posse commendare memoriae omnia peccata sua: sed timeat se incur surum peccatum omissionis mortale si non confiteatur pluries: tunc de per accidens videtur teneri pluri es in anno confiteri vt se ab huiusmodi transgres sione praeseruet. Si vero in charta vel aliter possit sua peccata memoriae commendare: non opoi tet. Sextus casus. si homo voueat quod pluries in an no confitebitur si peccet mortaliter.

10

⁋ In hac quae stione capitulum Omnis. de poeniten. & remissvtcunque succincte exposuimus, dicentes nullum esse obnoxium sola venialia confiteri, siue mortalibus iungantur / siue non. Diximus etiam quod morta le est prius detestandum quam homo obligetur ipsum con fiteri: et (vt opinor) homo tenetur detestari suum mortale commissum quando ei (saltem primooccurrit perfecta notitia illius. secus est de confes sione vocali: vt superius diximus. Et quia circa materiam praefati capitis nonnullae dubitationes occurrunt: aequum censui eas in medium proferre.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2