Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

An maleficiatus possit contrahere
1

⁋ Distinctionis Trigesimae quarta Quaestio Secunda. Ecundo circa eandem. distinctionem quaeritur. An ma leficiatus possit contrahere. Respondetur per duas conclusiones. quarum prior est. Ali quae sunt mulieres malefici & magicae. patet. contra tales grauissimae poenae tam a sacris literis quam ab humanis legibus constitutae sunt. quae poenae pro chimeris non costituuntur. igitur. Vnde Leuitici. xx. scribitur. Ani ma quae declinauerit ad magos & ad ariolos: & fornicata fuerit cum eis: ponam facien meam contra eam: & in terficiam illam de medio populi sui. Et in fine eiusdem cap. Vir siue mulier in quibus phytonicus vel di umationis fuerit spiritus, morte moriantur. lapidibus obtuent eos, sanguis eorum sit super illos. Propter hoc peccatum Ochozias aegrotus mor tuus est. quarti Regum primo. & Saul. primi Para lipo. x. Poena autem capitis secundum leges sunt ple ctendi. & si accedant domum alterius: debent cre- mari: & eorum bona omnia publicari. C. de malefic. l Nemo. &. l. Culpa. Virgilius etiam quarto Aeneidos hanc artem vitandam docet, vbi Dido sororem sic alloquitur. Testor chara deos & te germana, tuumque Dulce caput: magicas inuitam accingier artes.

2

⁋ Secunda conclusio. Maleficiatus perpetuo, non potest contrahere. Probatur conclusio. Nam primo est impotens mulierem cognoscere: & mulier potest auribus viri intonare, volo esse mater: licet hoc non impediat matrimonium. modo enim possit vir mulierem cognoscere, non requiritur maternitas. Secundo probatur per rubricam quam tractamus, & cap. allegata, vbi frigiditati semper perpetuum maleficium coniungitur.

3

⁋ Contra primorem conclusionem arguitur. Nullus est maleficus: ergo. quaestio praesupponit falsum. Antecedens patet. xxvi. quaest. v. cEpiscopi. & est ex concilio Acquirensi depromptum. vbi sic dicitur. Illud etiam non est omittendum quod quaedam sceleratae mulieres retro post sathanam conuersae, daemonu illusionibus & phantasmatibus seductae credunt se, & profitentur cum Diana nocturnis horis dea Paganorum, vel cum Herodiade, vel cum innumera multitudine mulierum equitare super quasdam bestias: & multarum terrarum spatia intempestae noctis silentio pertransire: eiusque iussionibus obedire velut dominae: & certis noctibus ad eius seruitium euocari. Paulo post scribitur. Quapropter sacerdotes per ecclesias sibi commissas populo dei omni instantia predicare debent: vt nouerint haec omnino falsa esse: & non a diuino sed a maligno spiritu talia phantasmata mentibus fidelium irroga ri arbitramur. Et paulo inferius. Quisquis ergo credit posse fieri aliquam creaturam, aut in melius aut in deterius immutari: aut transformari in aliam spe ciem, vel in aliam similitudinem nisi ab ipso creatore qui omnia fecit, & per quem omnia facta sunt: procul dubio infidelis est & pagano deterior.

4

⁋ Respondetur. hoc cap. propterea non vult negare sicut nec debet, quin viri & mulieres & alia bruta a dae monibus reuera deducantur localiter per spatia. Cuius possibilitas declaratur. Nam angelus Thobie corpus assumpsit: & Thobiam in Rages Medorum asportauit: ille enim angelus corpus assumptum mo uebat. Idem fecit daemon de humanitate Christi. Matthaei. iiii. Et angelus transportauit Abacuc a ludaea in Babylonem: vt Danieli cibum ministraret. Danielis. xi iii. Angelus item mouet caelum ab oriente in occidentem in. xxiiii. horis. & anima mouet corpus. Quare ergo angelus bonus vel malus non poterit mouere homines, lupos, equos, vel alia corpora: quorum resistentia non est aequalis potentia motiuae eius si sibi relinquatur? Sed vult illud cap dicere, quod non omnis qui putat se. deferri localiter- sic defertur crebro enim est error, quod patet per simile de patiente incubum: vbi est sanguis coadunatus circa cor dormientis resupine post splendidam coe nam: si sit humoribus plenus. videtur namque viro quod sit reuera magna mole externa praessus, vel mulieri: & tamen nihil externum est. Nec debet aliquis asserere se esse localiter motum nisi aliunde doceatur. sicut somnians se esse super trabem non debet illud asserere, nisi rationes valde probabiles ad hoc habeat. & vbi sunt rationes hincinde oppositae: dicere debet sicut Apostolus secundae ad Corinth. xii. Nescio an in corpore, an extra corpus, deus scit. homo enim non debet assentiri visis in somno nisi vigilans de hoc doceatur. Vbi vero in alia per te dicitur non posse aliquid mutari de specie in spe ciem, non est hic sermo de specie essentiali & quidita tiua, non enim credo cum losepho de Nabuchodonosor quod deus possit facere hominem, bouem, vel equum, quia hoc implicat. sermo est illic de creatio ne proprie dicta: de qua in prima quaestione primae dist. huius quarti loquuti sumus: quae creaturae non competit, non enim potest facere creaturas quas deus. ipse namque potest formam substantialem producere & corpus: & partes coniungere, totum compositum producendo: quod non potest facere angelus. bene tamen potest coniungere actiua passiuis: vt agentia naturalia pro ducantur. vt dicit glossa Augustini Exodi. vii. Daemones quamuis mali, naturam suam non amiserunt. ldeo dum per incantationem eorum, malefici aliquid efficere conantur, discurrunt per mundum: & subito semina eorum de quibus hoc agitur, afferunt: sicque de illis permittente deo nouas rerum species producunt. Nihil autem hic faciunt nisi quod actiua passiuis applicant: sicut Vulcanus in formatione ignis. & hoc in creaturis imperfectis. Etiam de animalibus perfe ctissimis, scilicet homine: glossa marginalis Geneseos. vi. tenet hoc non esse improbabile: vt pote de gigantibus a daemonibus incubis genitis. Quia vero daemon possit semen viri impedire si sibi re linquatur: patet multis modis. Primo modo inter virum & mulierem. nam potest impedire meatus per quos fluit semen in corpore. licet enim sit spiritus: potest: corpus mouere expulsiue: vt patet ex dictis. ergo potest impedire semen ne per meatus naturales currat: etiam si ab omnibus partibus corporis diffundatur: vt dixerunt antiqui ante Aristotelem. quia erit per totum corpus existens. multo magis potest se minis diffusionem impedire si a determinatis partibus corporis diffundatur: & magis seminis generationem. Aliquae autem sunt haerbae spermatis nutritiuae & calefactiuae, vt apud auctores notum est. sed exemplificare non conducit. Aliquae sunt frigefactiuae: quae febricitantibus in aestate conceduntur. Influem tia etiam caeli ad hoc multum facit. Aristoteles in pro blematibus dicit. viros in hyeme & in tempore fri- gido veneris magis appetentes: & minus in aestae. opposito modo de foeminis. Cum itaque homines illa experimento nouerint: multo melius daemones ea capiunt. Non ergo mirabere si daemones possint carnalem copulam impedire: & veneficae mu lieres daemonum auxilio adiutae.

5

⁋ Secundo arguitur contra eandem conclusionem. Magicae mulieres & daemones per dicta non possunt rem de vna specie essentiali in aliam mutare: sed tanta est apparentia quod rem de specie essentiali in aliam transmutent: quata de quibuscum quod aliis transmutationibus: ergo non habes dicere quod aliquid faciant. Respondetur. licet multa de trans formatis legantur: & aliqua apud poetas: vt apud Nasonem in Metamorphosi: poetarum figmenta sunt: & intelligentiam latentem & moralem habent. vt de multis in porcos mutatis: qui in viros sordidos luxui deditos & in gradum bestialitatis vitii descenderunt. Poetarum namque mos est sub nube allegoriam seu moralitatem includere: vt apud Aesopum & alios intueri licet. Alia ad literam aliquo modo verum habent: iudicio tamen plurimum erroneo nominum. vt videre est apud Augustinum. xviii. de ciuitate dei. ca. xvii. de sociis Diomedis in aues conuersis. Et apud poetam dicentem. Carminibus Circe socios mutauit Vlyssis. nam sublatis sociis Diomedis loco eorum corpora auium daemones ad ducere poterant. Sed quia plerique hominum dicuntur in bestias mutari: delusio erat in hominum visibus Quaedam enim fertur esse haerba quae accensa fumigans facit trabes, serpentes apparere.

6

⁋ Sed haec illusio potest ex parte obiecti, medii, potentiae exterioris vel interioris prouenire. Ex parte obiecti, daemon potest assumere corpus equi: vel fabricare corpus equi & ponere circa corpus hominis: & hominem trudere super terram: vt incedat manibus & pedibus: & auferre ei vocem. hoc enim homo nouit facere: ponendo corpus rotundum in ore alterius: & postea porta re totum ipsae daemon. Et sic venefica mulier potest equitare super hominem in equum conversum: & cogere eu ire ad molendinum cum graui pondere quod tres equi ferre non possent. quia daemon haec facit: vt Gregorius primo libro Dialogorum refert de daemone qui in specie lactucae moniali: & in massa auri bea to Antonio apparuit. Hinc Iob cum illo plurimum versatus recte dicebat. Non est super terram potestas quae comparetur ei. Iob. xli.

7

⁋ Potest esse fascinatio ex parte medii. nam potest impedire species ne deue niant ad organum astantium: quae species licet corporales fuerint: non possunt naturaliter ab homine videri sed solum sunt medium per quod homo videt. Daemodo autem potest has species expellere ab vna parte medii ad aliam. & sic vnus assistens videbit ad quem deuenient species, & non alter. daemon quoque tam corpus quam animam: vel superior daemon inferiorem a suo loco pellere potest: quamuis sint spiritus quibus non repugnant esse simul in eodem loco si velint. Sicut enim fortior potest debiliorem prosternere, & a sua sede tru dere: sic potest daemon species omnes versus obiectum tendem: es repellere, vt nemo assistens videat: non mo uendo accidens de subiecto in subiectum: sed aerem, & totum simul repellendo. Et si teneatur positio quam mi nus rationabilem existimo quod non sunt ponendae species in medio: potest impedimentum ne oblectum videatur efficere. sicut iam vnum obiectum opacum alterius obie cti visionem impedit. In super potest facere quod vnum obiectum alterius coloris vni appareat quam alteri: ispeeies immiscendo quo ad aliquos: & non quo ad alios. Sicut idem obiectum alterius coloris videtur, quando super ipsum pannus tenuis ponitur. & aliter videmus per vitrum rubrum quam sine illo. Et a somno modo excita tus aliter iudicat de lride circa candelam quam iandu dum vigilans: & in propinquitate aliter quam in distantia. & vnus iudicat propter situm visus & varios colores plures colores, vt in collo columbae vel lride, quam sint.

8

⁋ Potest insuper esse praestigium in potentia tam exteriore qui interiore. na Maniacus & phreneticus ob humores cadentes circa potentias iudicat serpentes vel daemones in domo qui non sunt. & oculus parum a sua sede eleuatus facit vnum obiectum duo ap parere: vt pisum digitis cancellatis tactum duo ap parere facit. Et quando sensus circa suum sensibile errat: intellectus non reperiens rationem fortiorem ad sensum castigandum, illuditur & aberrat. hic autem hoc deprehendere non potest. Beatus tamen Macharius vtiin vitis patrum legimus, iuuenculam reuera vidit: quam alii in equam conversam putarunt: sed miraculo se adiutus. Porro in somno ob species fortiter mouentes & complexionem, homo iudicat quod rem vi det, intuendo rerum ad extra simulacra in memoria recondita: quam nullo modo intuetur. experientia namqui hoc in nobis deprehendimus. Phlegmaticus. enim plerumque se iudicat submersum esse in aquis, vel prope eas: & quod apprehendit arbores crescentes in ripa fluminis. sic cholericus de bello: melancholi cus de cacodaemonibus & nigris somniat. de quibus in morbo prudens medicus inquirit. & simi les species omnino in memoria reconditas habent: & hoc est propter alias dispositiones in corpore, & spi cies fortius potentiae obiectas: & aliquas optime potentiae applicatas.

9

⁋ Omnia siquidem haec nouit facere daemon sibi relictus: vt puta potest sensationes & intellectiones & earum species intuitiue cognoscere. Potest aliquas melius potentiae applicare quam alias, vel tollere alias quae obicem mouendi potentia praestant. Et licet teneatur positio aliorum quod sibi relictus non possit cognoscere intellectiones, intellectus species, vel habitus, non refert: tamen percipit dae mon per exteriora, circa quae illicita aliquis mouetur, citius quam quicumque homo. sicut peritus medicus per pulsum, vrinam, & superfluum primae digestionis mul ta nouit, super quibus imperitus miratur. Considerat namque caute & malitiose circa quae illicita homo versetur: vtpote si circa mulierem hanc pulchram, coniugen vel aliquid tale: & species talis mulieris optime potentiae applicat & nocte & interdiu, sic vt tentatus cogitationes actuales crebro habeat: quibus apprehensis homo ex negligentia & debilitate pleruque succumbit. sed quando illae species cum potentia applicatae naturaliter producunt cogitationem mulieris de qua loquimur: no est peccatum vllum: si homo non consentiat, sed diuertat se quam primum commode potest ab illa cogitatione periculosa. nam potest convertendo se ad alia obiecta sancta & salutifera, vtpote ad passio nem Christi, & ad horrendum extremum iudiciu, illas cogitationes naturaliter extinguere. licet enim intellectus & sensus possint plures sensationes vel in tellectiones actuales habere remissas: tamen capacitas actiua & sensus & intellectus terminatur. & quando vna potentia multum intense & profunde circa vnum obiectum immergitur: facit alias potentias a suis cogitationibus cessare: ita vt nullas habeat circa alia obiecta. alioquin actiua capacitas sensus vel intellectus non haberet statum: quod est falsum. Voluntas enim cum sit libera, non potest moueri nisi consentiat, a daemone vllo, nec se solo potest daemon in volunta tem actum producere.

10

⁋ Quare corollarie infero quod diabolus nullum vincit peccando nisi volentem. Signanter (peccando) quia deo permittente potest hominem & laedere & occidere sine hominis peccato. Interdum nam quod obfessio daemonis est poena peccati inexisten tis, forte infidelitatis: & deus illam poenam permittit, secundum illud Psalmographi Psal. xc. Quoniam in me sperauit, liberabo eum. ergo per locum a contrario sensu, quia non sperauit in me, non liberabo eum. Interdum est poena peccat i praecedentis, nonnum quam ad patientiam in homine experienda. vt in Iob. Aliqui autem dubitant an daemones sint: vt Saducaei in lege. sed propter incredulos deus permittit eos cognosci. Semper iudica quod deus permittat haec ob bonum finem: licet nos lateat. ludicia enim dei abyssus multa. Psal. xxxii. Preterea infero quod interdum visus non decipi tur. hoc est, videns circa obiectum per se ad extra: bene tamen circa obiectum per accidens. vt quando homo propter figuram equi externam iudicatur equus. Vltimo infertur quod aliquis delusus putat se videre asinum: qui nullum asinum videt. vt somnians qui solum species rei sen satae percipit iudicans se asinum sensatum videre. similiter homo qui putatur in brutum conversus: qui tamen nullo modo brutum effici potest. Si dicas. Danieles. iiii. Nabuchodonosor conversus est in brutum. Illic enim scribitur. Cor eius ab humano commutetur: & cor ferae detur ei. Et paulo post in eodem cap. scribitur. Foenum vt bos comedit & rore caeli corpus eius infectum est, donec capilli eius in similitudinem aquilarum crescerent: & vngues eius quasi vngues auium. Respondetur, non est reuera factus bos: prout losephus existimat: sed amens inter pecora currens. sicut stulti cum canibus & brutis currunt. Deus namque in suam gloriam, & ad confundendam superbiam Nabucho donosor hoc fecit. glandibus quidemi fructibus ne moris & haerbis vescebatur. nam deus potest conseruare hominem sine comestione, vel cum comestione graminis: sicut nunc viuit homo fructus & porros comedendo. praeseruauit tamen eum a morte naturali: & ne a bestiis occideretur. cum autem sui & ipse hoc futurum ad annos septem audiuerunt a Daniele, cui ob sanctimoniam & stupenda miracula fidem adhibuerunt: permiserunt eum currere & vagari quoquouer sum: certo scientes quod rediret ad sceptra regni: & conseruaretur a deo: vt addisceret dei potentiam & ho minum infirmitatem. lIrca insta dubitatur. An Fauni l& homines syluestres sint daemones.

11

⁋⁋ Secundo dubitatur: quare sint plures mulieres veneficae quam viri.

12

⁋ Tertio dubitatur: an li ceat maleficium per maleficium tollere.

13

⁋ Respondetur. Daemon interdum assumit corpus humanum vt ab quem fallat: quod creberrime videre est in vitis patrum. Sunt vero nonulli qui deuotionis vel tristitiae gra tia mundum relinquentes per nemora discurrunt, nudi & hirsuti. foliis tecti, vitam eremiticam ducentes, ali quando pro bestiis in retibus a venatoribus capti. Sunt & mostra rationalia effigies ferinas habentia vt satyri. quod habere possunt ab influentia caeli. nam videmus aliquos conterraneos toruis vultibus: & alios pulchros. sic esse potest de istis. Mirabile mor strum & rationale vidit diuus Antonius cum Paulum primum eremitam quaesiuit: vt scribit Hieronymus. Qum praemisso signo crucis, cum quisnam esset interrogasset respondit Satyrus ille. mortalis ego sum, vnus ex accolis eremi: quos vano errore delusa antiquitas Faunos, Satyrosque & incubos appellat: legatione fungor gregis mei, praecamurque vt commune dominum pro nobis depceris: quem pro salute mundi olim venis se cognouimus: et in omnem terram exiuit sonus eius. Hunc virum Hieronymus describens ait. Erat autem homuncio aduncis natibus: & fronte cornibus aspera cuius extrema corporis in caprarum pedes desine bant. Aliqui praeterea sunt ferme stolidi & ferini, na ti sub polis & in insulis recentet ab hesperiis inuen tis prope aequatorem. fortasse enim sicut mula ab equa & asino generatur: sic potest animal rationale ab homine & pecore: & si sic, quod mirum quod habeat effigiem quo dammodo brutalem & quodammodo humanam: vt mula cum equa & asino participans?

14

⁋ Ad secundam dubi tationem respondetur quod mulieres sunt dicaces & docent seinuicem: nec possunt silere de maleficio si quod habent. viri autem sunt secreti & silere nouerunt. Secundo mulieres sunt maxime appetitiuae vindictae: & qua runt vlcisci in eos qui sibi multum displicuerunt. Hine dicitur Ecclesiastici. xxv. Commorari leoni & craconi placebit quam habitare cum muliere nemquam. Non enim est malitia super malitiam mulieris. & cum. xires non ha beant: daemonis opem sollicitant: & cum eo pactum fa ciunt, eum colendo & sibi conciliando. Illae autem haber tes pactum explicitum cum daemone docent alias ver ba aliqua & signa: quam si faciant, promittunt, quod habebunt intentum: vt quas daemon solus capere ne quit: ope istarum malarum capiat, intendens sine pa cto explicito ab initio alias superinducere vt se colant: & de fide Christiana male sentiant: vt tan dem damnentur. sed pedetentim & caute procediti etiam aliquas promissiones eis seruando vt fallat. nam sine causa apparentiae non committitur fallacia: vt ex libris Elenchorum perspicuum est. Fidem enim totius salutis fundamentum euertere student. Mulieres autem propter carnis fluxibilitatem sunt maxime leues & instabiles. vnde Ecclesiastici. xix. Qui credit ci to, leuis corde est, & minorabitur.

15

⁋ Ad tertium dicitur quod nullo modo licet maleficium. vnum per aliud maleficium tollere: quia non suint facienda mala vt bona eueniant. ad Romanns. iii. Licitum tamen est maleficium viis licitis e medio tollere i vt per licitum exorcismum, per aquae benedictae asper sionem, sanctorum intercessionem, per poenitentiam veram, per Eucharistiae deuotam sumptionem. nam potest homo his munimentis contra daemonum versutias procedere.

16

⁋ Hactenus de maleficis qui daemo num ope omnia mala perpetrant: quorum potestas ad grandines / tempestates / laesionem / & mortem extenditur, nisi a deo impediantur. & cum a deo prohibentur ei gratiae immensae super hoc reddendae sunt. licet enim magis vellent daemones nocere insontibus quam son tibus: tamen hoc passim a deo non permittitur. Legi mus siquidem de septem viris occisis, cum Sara gratia voluptatis matrimonio iunctis. Thobiae. vi. Et plerumque vel propter peccatum praesens vel praecedens haec obfessio permittitur. Et quamuis bonus lob tam in bonis fortunae: qui in corpore & in filiis a daemonibus ve xaretur: tamen ei demum ad gloriam cessit. Summe autem cauendum est cum daemonibus habere commercium Audiui e quodam religiosissimo patre de aliquibus mulieribus multum vexatis a daemonibus: quos in magna poenitentia expellere nequibant: quia aditum ipsis initio dederant. modo vno inconveniente dato multa mala contingunt. Non satis mulieres hae in deo confidebant: nec eum timebant: impetu foemineo & temerario ausae pactionem cum daemonibus fallacissimis inire. Vlterius cauendum est ab omnibus suspectis modis operandi circa cue ras hominum vel brutorum. Suspectos modos vo co qui sunt praeter communem ecclesiae consuetudinem: vel verba ambigua imponentes. vt tangendo ter terram: & tangendo toties genam inflatam cum orationibus. Illa enim tactio est inutilis: sicut alii characteres. & propter specien mali ne simplicibus detui occasio sic faciendi, multa alia in se licita sunt omit tenda. Et idem intelligitur in somniis, & auguriis auium, geomantia, necromantia, pyromantia, chiromantia. de nominibus enim non refert. Potest tamen homo aliquos effectus naturales per manus deprehendere: vt ex multitudine longorum lineamento rum in manu, cognoscimus ingeniosum virum & delicatam carnem. nam molles carne aptos mente di cimus. secundo de anima. Sed iudicare per linea menta ex transuerso ducta bonam fortunam vel ma lam, est commentum vanum nullam causam naturalem habens. Sic in fascinatione, vbi aliqua mulier ma lis humoribus plena odio vel ira agitata, humores ad oculos dirigit: & teneros oculos paruulorum inficit per aerem infectum intermedium: paruuli enim facile laeduntur. Et sicut Aristoteles recitat de ocu lo menstruatae quod speculum mundum inficit, non autem vetus. sic de agno & non de oue, secundum illud Virgilianum. Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos. Cruditatem autem humorum muliebrium per menstruum ex Plinio libro. vii. naturalis historiae intelligere potes, sic dicente. Nihil facile reperitur mulierum profluuio magis monstriferum: acescunt super uentu musta: orta sterilescunt, fruges moriuntur, hortorum germina & fructus arborum quibus insedere decidunt, speculorum fulgor aspectu ipso hebetatur, acies ferri praestringitur, eborisque nitor,. aluei apum moriuntur, odorque dirus aera corrum: pit, & in rabiem aguntur gustato eo canes, atque insana bilis veneno morsus infigitur. Sic epidimia infectus aerem inficit: quo infecto alius susceptiuus in ficitur. sicut prior videns lupum, fit raucus, vt aiutem. Et egreditur sanguis a vulnere recenter occisi ob humores ab occisoris commoto organo ad vulnus vsque egredientes. Et vt Solinus natrat, quaedam in Aphrica hominium familie sunt voce atque lingua effascinantes: quae si impensius forte laudauerint pulchras arbores / segentes laetiores / infantes amoenio res / egregios equos / pecudens pastu atque cultu opi mas: emoriuntur repente. Hic signum est maleficii quando propter laudem aliquid mali alicui istorum contingit: quia nulla causa naturalis motiuum suppeditat. Apud nostrates ad huc vulgatissimus est mos, si equum laudaueris, eum subito verbo benedicunt. Existi mant enim laudem tuam fore eius mortis causam. vel si praecium competens pro eo offeratur, non audent equum tene re, ne subito moriatur. forte enim a maleficio originem illa duxerunt: quod aliqui equi laudati, vel pro quibus competens praecium offerebatur, mortui sunt. & ex illo error plebeius pullulat. Sane abhinc quinquenmnium cum multis mercatoribus per Angliam proficiscens, lares patrios reuisurus, hoc inter eos omnes comperi iuxta morem antiquum meae pueritiae, vt opinatus sum. Sed haec vana sunt. Similiter vertere clauem inter duos digitos pro furto deprehendendo, dicendo. Si videbas furem & currebas cum eo. & caetera. vel scripto, nomina eorum de quibus dubitas ponendo in vas plenum aqua: vel percutiendo facien suspecti in pariete quae laedetur si furtu fecerit. Haec enim sine arte daemo nis fieri nequeunt: cum causam naturalem habeant nul lam. Sed de auium cantu naturaliter aliqua deprehendi mus. nam scimus aliquas aues tempore tempestatis fu turae mare relinquere, petentes rura. tunc autem pro gnosticamur pluuiam futuram. sicut teste Aristotele in Meteoris ex pulicibus mordentibus, & bobus a campis redeuntibus vel per humorem lapidum-.

17

⁋ Eodem modo dicatur de somniis: quae multifariam eueniunt in somno. Interdum somnia sunt causa alicuius effectus futuri. vt Galenus de quo dam recitat somniante: quod si minueretur ei sanguis inter duos digitos, sanatet, quod postridie faciens sanatus est. & forte illud erat ex dei reuelatione. vt somnium Ioseph. Genesis. xxvii. de quo dicebat. Audite somnium meum quod vidi. Et Daniele. vii. ostenditur quod somnium prophetae coepit a cogitatione, & terminabatur in reuelatione. secundum illud Numeri. xii. Si quis fuerit inter vos propheta domini, in visione apparebo ei: vel per somnium loquar ad illum. Interdum somnium est signum alicuius humoris in dormiente abundantis, nonnum uam illusione daemonis. Interdum a casu & fortuna euenit quod somniatur: & sic facile fallitur homo. Inter dum de his circa quae homo versatur somniat. vt doctus circa suam artem & theoricas. quocirca studiosorum somnia laudabilia esse dicit philosophus secundo Ethicorum. Nam mihiipsi noctu dormienti: sensibus exterioribus clausis & speciebus non turbatis, in materia ancipiti interdum occurrit quod mihi visum erat dicendum: & vi gilando in illo iudicio tandem constiti. secundum illud Catonis. Sonnia ne cures: nam mens humana quod optat Dum vigilat sperat: per somnum cernit idipsum. Hinc auarus de auro: & lubricus de luxu somniat. Vnde virgilius in Bucolicis. An qui amant ipsi fibi somnia fingunt? In omnibus his quando cama est naturalis vel putatur naturalis, secundum illud potes iudicare. alioquin iudi care de somno est vanum. secundum illud Ecclesiastici xxxiiii. Multos errare fecerunt somnia: & exciderunt sperantes in ipsis. & Ecclesiastes. v. dicitur. Vbi mul ta sunt somnia, plurimae sunt vanitates & sermo nes innumeri. Et Leuitici. xix. Non augurabimi ni: nec obseruabitis somnia. Et Deuteronomii xiii. Propheta autem ille, aut fictor somniorum interficietur.

18

⁋ Summatim concludendo possumus licite prognosticari de futuris quando habetur causa naturalis. In aliis autem vti possumus oratio- nibus deuotis cum cerimoniis in ecclesia consuetis: ab aliis verbis obscuris & vetularum signis, & carminibus cauentes. licet mulieres aliquae interdum ex simplicitate talia facientes, vbi non docentur de op posito, non videantur peccare. Verbi gratia. si Bei ta videat matrem suam habitam probam dicentem quinquies Pater noster, & quinquies tangentem vbera vaccae a buffone infecta: per naturam aut vacca sa netur: & putent mater Bertae & Berta hoc prouenire acausa naturali orationis, & tactus vberum: vel a causa meritoria, sicut de exorcismo creditur: cum a sapientibus non doceatur de opposito: nec sit scriprum oppositum in corde istius bonae ruralis mulieris, alioquin probe viuentis: durum est dicere hanc sim plicem propterea delinquere.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2