Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 4

Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta
1

UTrum pro temore cuiustibet legis: vel vt rectius petatur, pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia & alia sacra menta. Pro cuius quaestionis dissolutione duo termini declarabuntur. Postea respo debitur ad quaestionem. Pri mus terminus est tempus. Circa entitatem temporis duae sunt opiniones famatae: nec super hoc mireris: cum beatus Augustinus libro. xi. Confessionum, qua circa huius quaestionis intelligentiam maximope re insudauit: subiungat in fine. Confiteor me domine ignorare adhuc quid sit tempus. & cum consideraueris philosophorum Principem. iiii. Physicorum: erit perdifficile cognitum: quam rem tempus appellauerit.

2

⁋ Hoc non obstante duae sunt positiones vulgares: quarum vna nominalium, nullam rem successiuam a permanentibus distinctam asserit: & dicit quod idem numero est tem pus & instans: puta caelum: primum mobile, vel cae lum solis: sed alia est ratio quare est tempus: & qua re est instans. Dicitur enim instans: quia respicit aliquid quod non immediate respiciebat: nec immediate post hoc respiciet.

3

⁋ Ex hac opinione infero aliqua Sequitur quod dies est annus: probatur: aliquid est dies vel nihil: secundum non est dicendum: detur primum: est primum mobile: & tunc expositorie arguo: hoc cae- lum est dies: & hoc caelum est annus: ergo annus est dies. Ex eodem sequitur quod septimana est dies. Secundo sequitur quod dies non est pars mensis. robatur: nihil est pars suiipsius: sed dies est men sis ex primo illato. igitur. Tertio. dies natalis Chri sti erit festum paschae. probatur. Hoc erit festum paschae, demonstrando primum mobile: & hoc est vel erit festum natalis Christi: igitur. Et eodem modo probatur, quod quadragesima erit tempus carnispriuii. Quarto sequitur quod cras Antichristus erit. Probatur, hoc caelum cras erit: hoc caelum est vel erit crastina dies: ergo crastina die Antichristus erit: maiore de obliquo: minore de recto eandem obliquitatem concludendo. Propter has rationes non pessum it haec positio. lstas enim conclusiones concedere oportet. Circa secundam tamen propositionem dico: quod connotatio huius termini dies: est partialis ad connotationem huius termini annus. Dies enim supponit pro caelo: con notando quod semel moueatur circa terram cum tam ta parte quantam sol motu proprio describit contra primu mobile. & loquor de die naturali. Annus autem connotat quod caelum faciat circuitionem circa terram tercenties sexagesies quiquies cum aliqua fractione. Tertia quamquam concedit quod dies natalis erit festum paschae: non tamen conceditur vnquam quod dies natalis est pascha: nec illa est sua de inesse: quia oportet tollere subiectum: & ponere illum terminum caelum: vel pronomen hoc. & ex altera propositione tertiae adiecta non sequitur: quod licet comedere carnes in quadragesima. Circa quartam dico quod licet crastina die Antichristus erit: tamen non erit Antichristus cras: sed sequi tur quod dies naturalis est dies artificialis. Item haec opinio concedit voces, accidentia successiua: & sic argumenta Ocltam in reales, sunt ensis Aiacis. Alia positio est quod tempus est accidens caelo inhaerens, habens plures partes simul ad diuisionem subiecti extensum in caelo: & ei in haerens sicut albendo inhaeret parieti: & nihil aliud est quam motus primi mobilis: sed per nulla duo in stantia remanet idem motus, vel tempus numero sed partibus aliquibus abeuntibus succedunt aliae & sicut motus quo caelum mouetur vno die, est pars motus quo caelum mouetur vno mense vel anno / sic dies de virtute sermonis est pars anni& pars mensis. Et quemadmodum motus quo caelum mouetur in die natalis, no est motus quo mouetur in diae paschae: neque haec de futuro vnqu conceditur: fe stum natalis Christi erit festum paschae. Ad saluandam autem talem, annus est carus / oportet vti supponne synecdo chica. nam aequaliter currit contra omnes opiniones quia nec motus caeli est carus: nec ipsum caelum. In talibus dies est pulchra: dies est turbulenta, dies ca pitur pro aere: quia quando est serenus vel lucidus: bene caelum videmus. & sic dicimus: est pulchra dies. Vtraque autem harum positionum est defensabilis sufficit quod dictum est raptim pro terminorum enuclea tione: vt theologi vtuntur tempore.

4

⁋ Et quantum ad ppositum pertinet Triplex est tempus. Quoddam legis na turae: quod durauit ab Adam & ad Moysen vsque, quo usque accepit legem scriptam in monte. Exodi. xx. & sequentibus. Sed tempus legis Mosaicae scriptae durauit a Moyse ad aduentum Christi vsque: & tunc i choabatur tertium tempus / scilicet legis gratiae, vel legis euangelicae: quae durat inaeternum. Et adhuc istud totale tepus diuiditur a principio mundi vel Adae ad tempus vsque in quo peccauit, quod valde paruum erat: & istud tempus vocatur tempus naturae integrae totum residuum tempus naturae lapsae.

5

⁋ Secundus terminus est lex: & di citur a ligando: quia ligat subditos: & est duplex increata scilicet deus: & creata, quae sic definitur. Lex obligatoria est signum rationi conforme, vel vo luntas rationi conformis: creaturam rationis ca pacem ad aliquid agendum, vel non agendum obligans An dei voluntas sit prima lex obligatoria in contin gentibus: & creaturarum voluntates proportionabiliter lex secundaria, an intellectus vel eius actus in proposito non refert. Sed de signo legissatoris mentem insinuante apte loquendum est, siue fue rit mentale, vocale, vel scriptum. Dicebatur (ra- tioni conforme) alioquin principum instituta irrationabilia dicerentur leges: quod non est dicen dum. Nonnunquam tamen sunt leges positiuae oppositae in variis iocis in eodem tempore: sed quae libet illarum est alicui rationi conformis, quod sufficit. Dicebatur (creaturam rationis capacem) & non creaturanm rationalem, propter amentes & pueros qui proprie non ligantur: sed solum illi proprie ligantur qui ad aliquid sub poena noui peccati, vel poenae astringuntur. Quare paruuli proprie non obligantur ad baptisma: sed est statutum solum vniuersale, quod qui non est conceptus in gratia vel originali iustitia: est in originali pec cato. Per (obligas) consilia secluduntur. Et sicut haec definitio proprie conscientiae erroneae non convenit: ita nec definitum: licet homo in casu obligetur ad conformiter agendum secundum eam, vel eam deponere.

6

⁋ Insuper trifariam lex scinditur. in le gem naturalem, diuinam, & humanam. Tripliciter capitur lex naturae. vno modo pro inclinatione naturali rei: si ue inclinatio dicat actum positiuum in animalibus distinctum / siue non. hoc modo aquam ad centrum grauitatis fiuere: vel ad locum decliuiorem, est de lege naturae: vt Prouerbiorum. viii. Quando circundabat mari terminum suum: & legem ponebat aquis: ne transirent fines suos. hoc ipsum de caelestium motu contingit: secundum illud Psalmi. cxlviii. Praeceptum posuit & non praeteri bit. Sic carnis inclinatio ad actum generationis si ue licitum siue illicitum, potest dici lex naturae. Sed si ad illicitum tendat / est lex membrorum appropria te: vt ad Roma. vii. Video aliam legem in menbris me is repugnantem legi mentis meae. Hoc modo ignem calefacere est de lege naturae: vt. v. Ethico. Aristo teles declarat de igne apud Persas & Graecos.

7

⁋ Secundo modo capitur lex naturae: & commu nius apud theologos: quando quaerunt an deus potest contra praecepta legis naturae dispensare: vt con uertitur cum iure getium apud legistas. Et sic de Exocecfinitur. lus gentium siue ius naturae proprit sumptum est principium practicum ex terminis notu: vel conclusio euidenter ab illo prie: pio deducta. licet assensum talium legem naturae vocare possimus: & proponnem ipsam obiectum legis naturae vel proponnem de lege naturae. practicum aut quando propo ipsa ratione terminorum importat aliquid operandum vel non opandum vt caste viuendum est. Nullus est occidendus. Sicut enim in speculabilibus sunt aliquam proponnes per se notae: quaerum notitia terminorum intuitiua vel abstractiua captiuat intellectum terminos apprehendentem ad sibi assentiendum sicut sunt communes animi conceptiones / & dignitates spe culatiuae: ita est in operabilibus. Haec enim principia sunt per se nota: nullum malu est faciendum: omne bonum verum pro ioco & tempore est prosequendum. hoc modo multa praecepta de calogi euidenter deducuntur in sensibus in quibus sunt praecepta vel prohibitiones. Ex hoc principio practi co in lumine naturali noto: non debeo velle aliis quod mihinollem rationabiliter fieri. Lex naturae qua & ius gentium: inferioritatem habet respectu primae ac ceptionis: quia solis creaturis rationalibus couenit. lus autem naturae primaeuum animalibus & ple risque aliis. Et hoc est quod legisperitus Vlpianus ilitur. de Institutis & iure. lege. ii. dicit. lus gentium est ouo gentes humanae vtuntur, quod a naturali recedere facile intelligere licet: quia omnibus illud animalibus: hoc solis hominibus inter secommune sit. Sed ius gentium deo & angelis etiam conuenit: & ius naturae primaeuum omnibus rebus naturalibus. Cum enim proponnibus per se notis apprehensis terminis protinus assentimur: ille assensus dicitur ex instinctu naturae. vnde Boetius lib. iii prosa ii. de Consolatione philosophica. Inserta est naturalite mentibus hominium veri summique boni cupiditas. Con uenienter ergo haec acceptio assignata est inferior ad praecedentem. Ex isto patet quod non vocatur ius gentium: quia est apud omnes gentes. licet enim baptismus esset apud omnes: non tamen esset de iure gentium.

8

⁋ Tertio modo capitur ius naturae vel ius gentium extensius pro propositione practica: cui quilibet habens clara naturalia & non deprauata appraehensis terminis mox assentiet: licet aliqui colluuie sordium irretiti non acquiescant. Sicut comestor allii fortem odorem in alio non sentit: quem alius illo cibo ieiunus odo ratu deprehendit. Siciter si assuetum aliena rapere in vtri usque regni Britannici limitibus ceperis proponendo ei rapinae & furti inhonestatem: illam statim negabit. Sic in Politia ecclesiastica iudicatus ab omnibus sapientibus neutris plura habere quam deceat, non assen tiet ipse habens: & ita in caeteris id genus exemplifica re potes. Quodlibet autem aliud ius a iure naturae est ius positiuum siue ciuilet vt. v. Ethico. vii. exemplificat Arist. mina captiuos redimi: vel capram diis: sed non duas oues mactare: vt sacra Bryseidi facere. In talibus sufficit illd iurisconsulti, quod principi placuit legis habet vigorem. Idem patet. itur. de leg. & senatus consul. lege. No omnium quae constituta sunt ratio reddi potest. Non enim potest dari ratio vltra voluntatem legissatoris: quare homo vsucapione triennio & praescriptione decemnio acquint dominium rei vsucaptae vel praescripte & non alio tempore. Et hoc ius multifariam scinditur. Nam quoddam est positiuum diuinum, quoddam positiuum cano nicum, quoddam positiuum ciuile.

9

⁋ lus diuinum est proposon in sacro canone contenta si non sit de iudicialibus vel cerimonialibus in lege Mosaica / vel ex ea in certa consequentia illata. Definio legem diuinam prout legi gratiae immutabili convenit.

10

⁋ Ex isto patet: si aliquid sequitur ex vna proponne vel pluribus sacri canonis in consequentia certa: illi simili certitudine assentiendum est. Cognitis enim maiore & minore simlul cognoscitur conclusio. i. Posteriorum. Non refert siue in cosequentia materiali siue formali sequatur: dummodo per locum intrisecumn deducatur. Hoc addo / quia alioquin oporte ret dicere, quod ista / sortes possibiliter currit: & quilibet propon necessiria, esset de iure diuino, quod concedere non solemus. Locum extrinsecum in pro posito voco quando solum ob consequentis necessitatem infertur. Dixi (in consequentia certa i quia si illatio fuerii solum probabilis, non est illibate consequens de fide nisi laxato vocabulo: & secundum gradu ponendo: qui erit quando aliquid a traditione apostolorum ad dies ntros vsque traditur fuisse ex institutione Christi. hoc modo de aliquibus sacramentis a Christo institutis adminiculatiuam probationem capimus: & de multis consuetudinibus ecclesiasticis laudabilibus: vt de multis ordinibus inferioribus: & de caelibatu post or dines sacros susceptos. Tertius gradus est: Quam do aliquis habet aliquid a deo reuelatione interi ori vel exteriori, quem gradum solum illi apud quos constat, accipere tenentur. patet exemplariter. iii. Regum. xx. Vir quidam de filiis propheta rum dixit ad socium suum in sermone domini, percu te me. at ille noluit percutere, cui ait, quia noluisti audire vocem domini: ecce recedas a me & percutiet te leo. quod & factum est. quia enim socius eius cognouit eum esse prophetam: ci parere debebat: non autem alius qui hoc ignorauit.

11

⁋ Ex omnibus his patent aliquae propositiones. Prima. Licet ius positiuum quodlibet contra ius naturae in tri plici acceptione acceptum distinguatur: tamen ius diui num nunc cum vnoinunc cum alio coincidit. Ter tium piaeceptum decalogi in monte Sinai Moy si datum erat ius positiuum diuinum: reliqua omnia de iure naturali in aliqua acceptione. Secundo patet quod aliquid erat de iure diuimo quod ordinabat de pacifica conuersatione humana: vt patet de legi bus iudicialibus in Exodo positis. Ex quo sequitur quod non est de ratione legis diuinae immediate oi dinare in beatitudinem. Quarto sequitur aliquid incontracte sumptum esse de iure naturae vel diuino, cui si addatur restrictio, totum erit de iure po sitiuo: interdum de nullo iure. vt confiteri peccata est de iure diuino: in festo paschae confiteri est de iure humano: confiteri in Pentecoste de nullo iure. Simiter punire furem & reipublicae perturbato rem est de iure naturae: sed punire eum hoc modo, puta vltimo supplicio / vel ad restituendum duplum pro furto immanifesto: & quadruplum aro manifesto, est solum de iure humano. Sed propositio sequens ex multis propositionibus diuersi iutis: partem debiliorem insequitur. Et si sequatur ex duabus propositionibus: quarum vna est de aliquo iure & reliqua de nullo: conclusio si so lum ab eis capit euidentiam, de nullo iure erit. com clusio enim debiliorem partem insequitur si solum robur a praemissis capiat. patet exemplariter. Nullus in dignus duobus beneficiis potest capere duo beneficia / aut plura, sortes est indignus duobus beneficiis: ergo non potest capere duo aut plura. maior est nota in lumine naturali. Et sicut oportet con sultare cum sapientibus qui viri idoneitatem no uerunt, circa conclusionem: ita circa minorem con sultandum est.

12

⁋ Verborum significationibus paululum late ex industria declaratis, pono titulo quae stionis conclusiones aliquas responsiuas.

13

⁋ Pri ma est. Pro cuiuscunque legis tempore post pecca tum erant aliqua sacramenta, vel vicem sacramen torum supplentia: vel aliquae aliae protestationes Haec probatur: quia quocunque tempore erat mor bus in natura: erat medicina contra illum morbum. sed quolibet tempore post peccatum Adae erat morbus in natura: igitur. Discursus patet cum minore. Et maior apparet: quia deus qui summe est misericors, non reliquit humanum genus sine remedio pro paruulis saltem. videtur aut quod nullum erat aliud remedium.

14

⁋ Secunda conclusio, pro alia & alia lege congruum fuit habere aliud & aliud sacramentum: & ita factum est. quod congruum fuit, probatur quia in processu generationis humanae semper creuit non tiria veritatis: vt patet per Gregorium super Ezechielen Homilia. iiii. Deus ordinate agens procedit de per vnius gregis discernuntur ab ouibus alterius gregis per varia signa. Sic penula dabatur Romanis & patri sancti Pauli: vt dicit glossa cap. Si in adiutorium. distin. x. Hoc autem supponendum est, licet locus non legatur in scriptura, in quo sacramenta illa institu ta sunt. Et istud patet. legitur in plerisque locis Genesis ante legem institutam de modo sacrificandi. vt de Caim, & Abele, None, & Abraham: qui non tentassent illa sine praecepto dei. Similiter patres habu erunt plures vxores: vt Abraham, Iacob, & alii con tra ius naturae in lata acceptione: quod non fecissent lli boni patres sine dispensatione: & tamen locus non legitur in sacra scriptura: sed supponitur. Scriptura enim multum succincte procedit pro tempore legis naturae. Ad illud beati Gregorii potest dici, fidem parentum cum applicatione signorum extrinsecorum suffice re. & licet adulti tempore legis naturae fuissent sal uati in fide propria, sicut nunc in lege gratiae: est tamen verosimile quod etiam acceperunt sacramenta illius egis, sicut nunc contingit.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 4