Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 10

An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio
1

⁋ Distinctionis Trigesimae octauae Quaestio Decima. Ertia quaestio erat: An expediat monachis ha pere bona incommuni in coenobio & non in proprio. Hic enim loquor de non mendicantibus Pro quaestionis solutione re a spondetur affir matiue ad ti tulum quaestionis / quod expedit monachis habere bona in communi / nihil in proprio habendo. Probatur haec conclusio primo quo ad secundam partem: quia non expedit mona- cho habere bona in proprio propter incommoda quae sequuntur ad proprietate, & crementum auaritiae: praesertim in senio in quo homines solent esse magis auari. vt enim dicit Aristoteles quaerti Ethicorum prio, auaritia in senibus coalescit. Quia bonorum proprietas noceat, ostenditur verbo Senecae dicentis. Tolle haec duo pronomninia, meum & tuum: & omnia erunt pacifi ca. Non enim essent tot aduocati / procuratores, sol licitatores, & nexus inextricabiles / bella / & huiusmodi. Prior pars probatur: quia non solent homines esse ita solliciti circa bona communia vt propria. teste Aristotele in principio secundi Politicorum contra poli tiam Socratis & Platonis. ergo bona in communi non impediunt habentes: nec sequuntur illa ma la quae sequuntur ad proprietatem. Secundo opor tet habere aliqua bona ex quibus religiosi viuant: templa, domus, & reliqua huiusmodi conseruentur & manuteneantur. alioquin non possent cultui diuino vacare: sed essent solliciti pro his bonis habendis quae sunt necessaria multitudini in hac mor tali vita. Tertio, ille erat status innocentiae: cui re ligiosi maxime appropinquare nituntur. Quartosic vixerunt apostoli. vt dicitur Actuum quarto & quin to. & patres sancti eos. imitantes. ergo hoc non modo licet / sed expedit.

2

⁋ Contra conclusionem arguitur. politia Socratis est reprobata secundo Politico rum a philosopho: & conclusio nostra cum illa coincidit. igitur. Respondetur. Aristoteles repraehendit illud debere seruari in tota politia: in parua autem multitudine proborum virorum non reprobaret. nam incommoda quae contra alios infert contra hanc viuendi conditionem non inferun tur. Hic enim fortior non opprimit debiliorem. sed sunt viri mites cultui diuino applicati / nullos op primentes, & prouidentes cuilibet vt oportet: & alicui datur cura totius paruae communitatis. vxo res autem non habent. quare de earum communitate loqui oportet.

3

⁋ Secundo arguitur sic. Demon stro omnes religiosos maiores monasterii, abba tem, & reliquos: sint gratia exempli quatuor e sexa ginta, eadem est difficultas. Isti a. b. c. d. sunt dominitistorum bonorum, demonstrando omnia bona coenobii. ergo a est dominus istorum vel alicuius partis. alioquin concedere oportet quod a. b. c. & d. plurima bona habent, quorum nullus aliquid habet. & sic das mihi occasionem concedendi quod a. b. c. & de. saeculares habent. roooo. aureos: & tamen a. nullum aureum vel partem aurei habeat, quod est inconueniens.

4

⁋ Respondetur. argumentum non infert inconveniens / si laici illi haberent omnia bo na in communi. sicut concedi potest quod sortes & plato ferunt vnum magnum scannum, & sortes nihil ferat: non totum scamnum, nec partem eius. quod patet: quia si plato suam partem derelinquaret, scamnum mox canderet & cum nullam partem scamni ferat nec scamnum consequens est concedere hanc / sortes & plato fe runt magnum scamnum: & sortes nihil fert. nam iuuare ad ferendum scamnum / non est scannum fer re. sicut in communi modo loquendi quando sortes cum decem aliis fert molarem: non concedimus quod sortes fert molarem. Et si obiicias neganti illam / sortes iuuat ferre molarem / vel partialiter fert molarem: ergo sortes fert molarem: ne gabit protinus consequen tiam: licet quando deus & a. ignis producunt ca lorem b concedatur in absoluto modo loquendi. a. producit b. & ita in causalitate naturali & potissimum diuersarum rationum, effectum suum suapte natura producente / partialiter causare / absolute vo catur causare: ad quod sufficit vsus loquendi. Sic concedere potes. hanc partem & hanc partem copulatim sortes emit. xxx. scutis. demonstrando duas dimidietates equi: & tamen nullam illarum dimidieta tum emit: sed iure emptionis pars ei accessit per concomitantiam. secus est in panno / cuius partes etiam emuntur. Ad propositum redeundo: quare potius pr inconveniente habebis concedere quod a. b. c. &. d. co pulatim sint domini istorum bonorum (omnia enim sunt monasterii. xii. quaest. i. Non dicatis. vbi monasterium non capitur pro continente) & nullus istorum immo nec aliqui istorum sint domini istorum bonorum nisi quartus moreretur. nam per mortem quarti tres alii sunt istorum bonorum domini. & si ad vnum exclusiue moriantur, bona non sunt illius sed totius religionis illius professionis. & si nullum illius professionis ponas: dico ea esse ecclesiae. lsto modo dicendo nihil habebis dissonum conclus oni. Secundo dico & melius quod omnia bona religio nis sunt dei, & deo data / & dicata: sicut ipsi religio si. & ad hoc loannem Cassianum in quaestioni praecedente citauimus dicentem quod Aegyptiimo nachi & illi venerabiles patres ita putant: quorum testimonium est grande. Hoc potest roborari per illa quae superius dixi in distinctione. xxiiii. de bonis ecclesiasticorum saecularium. Et iuxta hunc dicendi modum / ista est falsa, a. b. c. & d. sunt domini istorum tam in sensu diuiso quam composito. sed istorum bonorum deus est dominus: & isti eorum custodes & administratores: qua si non bene custodiant et administrent, peccantur. Sed scito quod siue religiosi omnes huius conventu collectiue, dicantur domini istorum bonorum, si ue deus / non multum interest. licet melius sit di cere quod deus. Religiosi autem tenentur haec bona seruare ne dissipentur aut prodige expendantur: & eis vti ad victum & vestitum. Si enim verbum Apostoli i. ad Timoth. vi. in aliquibus debeat verificari: Ha bentes alimenta, & quibus tegamur / his contenti su mus: maxime in religiosis id esse debet.

5

⁋ Tertio arguitur contra conclusionem. Si habere bona in communi & non in proprio expediat: quanto plura habentur bona, tanto est melius. consequens est falsum: quia foret nimia distractio pro illis bonis conseruandis: & religiosi redderentur inquieti. consequentia patet: quoniam si habere bonum expediat: melius est habere illud quod magis expedit.

6

⁋ Huic argumen to respondetur negando consequentiam. sicut non sequitur, bonum est huic debili habere sanguinem vel calorem: ergo bonum est habere sine statu. nam potest esse tanta vtriusque copia vt generetur morbus in corpore. Et concedo quod melius est habere illud quod magis expedit / quam illud quod minus expedit. sed aliquid expedit: & potest ee defectus & ex cessus ex parte obiecti vel materiae. bona enim ha bentur tanquam instrumenta bene viuendi: & adminiculantur ad obseruantiam religionis. sed possent tot bona haberi in religione / vt morbum spiritualem in religionem inducant: & omnes sint solliciti pro eo rum conseruatione: & nimis frequententur & infestentur a saecularibus: & quod notandum est, ponant coenobium tanquam signum / malis sagittariis: hoc est fratribus & filiis principum & magnorum virorum secundum saeculum, in regum curiis commorantibus: qui haec opulenta coeno bia & non parua quaerunt in commendas. Et licet istud sit cuilibet prudenti indubitatum / ob auaros & eos quod haec bona simul coaceruare student: ostenditur tamen etiam testimonio beati beati Gregorii. iii. libro Dia logorum, recitantis de quodam sanctissimo viro Isaac: quem cum eius discipuli. humiliter intercederent vt pro vsu monasterii possessiones quae offerebantur acciperet: ille solidus suae pauptatis custos viro for ti dignam sententiam tenebat dicens. Monachus qui in ter ra possessiones quaerit: monachus non est quod intelligitur de communibus possessionibus, quam pro communi vsu e offerebantur. Hoc tenet btuns Tho. secunda secundae. quaest. clxxxviii. articulo. vii. in corpore quaestionis corollarie inferens. Ex quo patet quod habere diuitias su perabundantes in communi, siue in rebus mobilibus, siue immobilibus / est impedimentum perfectionis: li non omnino excludat eam. Hoc ex sapiente in prouerbiis citauimus: & perbelle ostendit philosophorum prim ceps. x. Ethicorum. viii. Illud etiam pats per dictum vul gare. Deuotio peperit diuitias: sed filia iugulauit matrem. Et ratione argumentor. vel est certus limer dabilis in sufficientia bonorum fortunae pro his. xli religiosis: vel hi possunt licite capere in abyssum si eis dentur. sed secundum esset religionem eue tere quo ad mores: ergo dandum est primum: & limes non est ponendus nisi in bonis quae sufficiunt secundum rationem / cum mediocritate ad eos alendos Praeterea bona data sunt in commune ne religio si sint solliciti circa mundum. sed excessus bonorum vltra mediocrem sufficientiam reddit religiosos sollicitos & inquietos. igitur.

7

⁋ Ex istis colligitur quod melius es instrumentum bene viuendi in religione haire competentia bona quam excessiua vel defectiua. Et hoc exemple declaratur sic. sint. xl. religiosi in coenobio, quibus mille aurei sufficiant pro vestibus & victu cu quaedam mediocritate: & quingenti pro conseruatione te pli ac domorum: & totide pro abbate & ministris eius vel si opus sit maiore pecunia pro bonis conseruan dis in processu, vel pro templo reparando: oportebi abbatem minus absumere. tunc sufficient ei ducenti aurei: & religiosi parcius expendent. pro hospitalitate autem diuitu nihil habebitur: cum sint oppida propinqua: quae accedentes / omnia habere poterunt pro pecunia lsti enim hospites infestant religiosos in spirituali vita: quare non sunt suscipiendi. sed alii religiosi paupares possunt ab eis excipi. Ecce tali coenobio bis mille aurei optime sufficient iudicio prudentum, nec oportet habere oculum ad sterilitatem duorum annorum, vel combustionem domorum coenobii pro habendis pluribus bonis. Illa enim est prudentia sae culi: & sub velamine opes colligere. raro etiam eiu modi calamitates eueniunt. & si religiosi bene vi uarit: vbi quid tale acciderit, deus qui pascit aues in campis, eis prouidebit. magis autem poderam lum est exi tium quod sequitur ex abundantia bonorum coenobii continuo, quam illud quod raro vel ratissime euenit.

8

⁋ Contra istud arguitur. sequitur ergo quod abba tes male agant tollendo bona coenobii est manibus potentum / & coenobio applicantes. consequens est falsum: ergo & antecedens & patet consequentia: quia dari tes illa bona malum coenobitis affeite: & erit peccatum solis nobilibus illa bona detinentibus: quod minus ponderandum est. Respondetur. si abbas non posset illa bona melius applicare: argumentum haberet vim. sed abbas a nobilium manu tollens potest multis modis illa bona aliter applicare coenobio, vcplures religiosos creando / ita vt pauca abbati re linquantur: vel noua coenobia eiusdem religionis condendo: vel ea pauperibus elargiendo. & cum hoc tollit peccata nobilium qui iniuste illa bona deti nent. Fateor tamen abbates in ea re multum pecca re. Aliqui nanque agricolae terras a coenobio haben locatitias, quam certam quotam soluunt, & suos nutriunt auarus autem abbas qui omnia corradit: cogit hos bonos viros soluere tantum vt non pos sint se & suos alere / sub vmbra ditandi coenobii, quod pulchrum putat: & tamen est malum coenobio. hoc est / dat fomentum peccati ipsis coenobitis. sed hic abbas habet prudentiam saeculi & non dei: cum non aspiciat intentionem institutorum seu fundatorum coenobii.

9

⁋ Transeundo vt argumentis ab quibus breuiter satisfaciam: Dico quod multi abbates putantes bene facere / & a vulgo laudati, ope coenobii augent vt dicantur bene meriti de rebs coenobii, ignorantes quae dei sunt: vel vt maiore pecuniam pro se & suis habeant. vel augent portionem religiosorum plus quam ratio dictat: vel pecu- niam pro vestibus adhuc multiplicant.

10

⁋ Quarto arguitur. Matth. vi. dicit Christus: Nolite solliciti esse in crastinum. sed isti religiosi capientes immobilia in commune prouident pro tempore perpetuo: ergo sunt maxime solliciti de crastino: nec viuunt secundum consilium euangelii. Respondetur. habere bona perpetua non arguit sollicitudinem in euan gelio vetitam. Christus enim sollicitudinem nimiam de futuris prohibuit. qui autem cum moderami ne prouidet, ne aliquid in posterum deficiat: ab illa sollicitudine cauet. immo viuere in dies singulos atque ex tempore, facit hominem sollicitum. Hinc dicit Augustinus. in libro de operibus monachorum. Si hoc verbum domini: nolite esse solliciti in crastinum: ita intelligatur vt nihil in crastinum reponatur: quomen possunt viriire in arctitudinem separatim ab ho minibus ad multos dies? & cur dominus loculos habu it vbi collectam pecuniam reponeret: prohibetur cum su perflua sollicitudine cogitare de tempore futuro.

11

⁋ lam diximus quod expedit habere aliqua in commu ni pro religiosis sustentandis tam in victu quam in ve stitu, pro templo & domibus religioni necessariis & hoc in immobilibus. alioquin deuotio & coenobium facile perirent. Nec factum apostolorum, & eorum quod eos sequuti sunt / qui possessiones in ludaea vendebant & ponebant praecium ad pedes apostolorum / sua det contrarium: quia ipsi erant ituri ad gentes, & illic non mansuri. praeuiderunt enim vrbem euertendam a Romanis. quare nihil immobile & stabile illic tenuerunt. Praeterea paucos contemplationi deditos habere omnia in communi, non est tenere politiam So cratis & Platonis: quam Aristoteles secundo Politico rum reprehendit. Laudasset enim Aristoteles & quilibet sapiens conditionem illam: si aliqui pauci res suas in commune applicuissent: honestae contemplations intenti sine sollicitudine saeculi. Omnia autem bona con munitatis sunt religiosorum copulatim, hoc est monasterii: vel dei: sed parum interest: be secundus modui loquendi sicut est rationi magis consentaneus: sic est de uotior: vt religiosi se & sua omnia esse specialiter cultui diuino mancipata credant: nec circa partiale rerum dominium oculos figant. Diximus item nociuum esse religionibus ex communi viuentibus habere excessiua bona temporalia. hic autem non respicimus ad excessum iudicio abbatis & prudentum in coenobio temporalia solum considerantium: sed iudicio prudentum legem dei meditantium / & mundi peri cula in diuitiis reputantium. Nam vbi coenobium habet modicas opes pro sustentatione religiosorum nobiles non quaerunt illic religionem profiteri vt sint abbates / more bubonum templa ingredientium vt oleum exugant / & lumen extinguant. nec filli principum ea coe nobia expetunt in com mendam: quare praeficietur filius coenobii religio sae vitae: & nutrietur deuotio. Nec tamen non habe bonae immobilia est obuiare sollicitudini a Christo prohibitae Matthaei. vi. nam in abdicatione bonorum non consistit perfectio religionis: sed in bona vi ta. Habere autem mediocria bona est instrumentum pfectius attingendae btintudinis quae est hominis finis, quam excessiua vel nihil hatbre. modo caeteris paribus, per fectiore instrumento artifex melius operatur. vt habens bonum calamum, atramentum & papyrum meliores facit characteres quam haec instrumenta ma la habens. Sed quia statim occurret obiectio ex i te religiosorum mendicantium qui nihil habent: gratia illius materiam illam attingam: aliqua circa medicantes religiosos inuestigando.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 10