Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 42

An reddituum emptio sit licita
1

Ertio circa materiam negociationis proprie dictae quaeritur. an reddituu emptio sit licita. Respon detur per conclusiones sequentes. quarum Prima lest. licitum est emere agros

2

⁋ Secunda conclusio. licitum est emere agrorum redditus fru ctuarios.

3

⁋ Tertia conclusio. licite possunt emi redditus pecuniarii.

4

⁋ Prima conclusio non eget proba tione. Ita enim fit & practicatur apud omnes: & nemo sapiens vnquam hoc reuocauit in dubium.

5

⁋ Probatio se cundae conclusionis. licet emere fructus ex agris colligendos: ergo licet emere redditus fructuarios tenet consequentia., quia redditus fructuarii non sunt nisi fructus colligendi. Secundo probatur idem. redditus fructuarius potest esse obiectum debitum emptionis: quia est res temporalis in se prophana & praecio aestimabilis. super pono quod non sit spiritualibus annexus. ergo sequitur quod est emibilis. Si consequentiam negaueris, das mihi occa sionem negandi quod vestis vel equus sit emibilis.

6

⁋ Tertia conclusio probatur. aliquis vendit licite aliquos agros sibi seruando pensione annuam: puta de recipiendis centum francis quotannis: & aliquis potest illam pensionem emere: ergo redditus pecuniarius est vemn dibilis: ergo quis licite potest ipsum emere. Secundo probatur idem. si non lice at emere redditum pecuniarium: hoc erit propter rationes aduersariorum & potissimum Herici Gandensis. Sed illae rationes nullius sunt momenti vt postea dicetur lstud patebit amplius ex dicendis in materia reddituum. Tertio probo sic. si tibi donaui redditum pecu niarium: illum vendere potes: & aliquis potest illum abs te emere, vt Henricus concedit: ergo eadem ratione ante quam eum tibi donaueram potuissem tibi vel alteri vende re. Consequentia patet: quia non videtur ratio diuersitatis inter me habere illum redditum antequam eum tibi donaui: & te habere quam lo tibi donaui: nisi quod post do nationem tu habes eum formaliter & expresse: & ego eum habebam virtualiter & causaliter, more legistarum loquendo. Ille autem modus habendi non potest hanc differentiam facere vt tibi liceat illum vendere & mihi non liceat. Sed quia determinatio summorum pontificum de redditus pecuniarii emptione est expressa, non opor ret pluralitati rationum inniti contra Henricum. quiqui sapientes theologi & canonistae ante pontificum de terminationem agminatim & rationabiliter tenu erunt contra Henricum.

7

⁋ Contra tertiam conclusionem argumentor sic. bene sequitur. quis potest licite emere redditus pecuniarios per tertiam conclusionem: sed redditus pecuniarii sunt pecunia: ergo quis licite potest eme re pecuniam, consequens est contra dicta in prima qua stione de vsura. Probatur minor. si non sit pecunia quaero abs te quae res sit redditus pecuniarius: vel qua res erit vel fuit. more nominalium loquendo pro quo super ponit terminus ipse. Hic communiter respondetur quod non emitur pecunia, sed ius recipiendi pecuniam sed a nominali quaeritur quae res sit illud ius, non potest dicere quod est respectus rationis fundatus in estptore: & terminatus pecunia vel contra. Etiam reales infectando talis respe ctus nihil est / nec substantia nec accidens. sed pronuc non conducit tales positiones impugnare. Nomnalis au tem sic loquens se ipsum non intelligit. subrisi fateor, dum Henricum de Hoyta in suo tractatu de contractibus ad hoc argumentum commune ita respondentem legi. Concedo ergo quod emitur ius recipiendi: & conceditur etiam quod emitur pecunia: licet nulla esset in rerum natura. Emo enim importat actum animi interiorem: & ampliat ad multas differentias temporum: vt ex logica nosti: cui in hac materia immorari indecorum est.

8

⁋ Sed con tra hoc quadrupliciter instat Conradus. primo. ille redditus est ius percipiendi pecuniam: modo illud ius non est pecunia: cu illud ius sit quiddam incororale & inhaerens ipsi ementi completa emptio ne. Pecunia autem est res corporalis: & non inhae ret ementi completa emptione. Totum argumen tum in hoc consistit quod illud ius est quiddam in corporale: quia domini legistae ita loquuntur. sed hoc non potest iuuare arguentem. nam respectus rationis nihil est: & tamen secundum legistas illud ius est aliquid. nos iam metaphysice loquimur: & ni si faceret ad solutionem argumenti: repente dece derem. Dico quod illud ius concludit in suo conno tato aliquid spirituale quod tamen est emibile: quia spirituale prophanu, & non spirituale sicut capitur in definitione simoniae. Postquam enim ex actibus voluntatis est conventio sufficienter facta de transsatione dominii per emptionem / donationem / vel alium titulum: hoc fit mediante actu voluntatis qui est quiddam spirituale. & siue sol uatur redditus siue non: habeo ius percipiendorum reddituum.

9

⁋ Secundo arguit: quia stat quod con pleta emptione non sit pecunia aliqua apud ven ditorem in rerum natura: & tamen tunc ius percipiendi eam est in rerum natura: quia completa emptione ipse emptor habet ius illam exigendi: ergo separantur in existentia. igitur non sunt idem realiter. Dico quod me habre ius percipiendi pecuniam nihil aliud est quam me iuridice posse pecuniam petere. & sicut emo pecuniam quae non est in terum natura: sic iuste peto pecuniam quae non e in rerum natura. & sic apud vulgares dicor haire ius recipiendi pecuniam: eodem modo quo rea les aduersarii dicerent de fundamento vel termino. lstud oportet nominalem dicere: vel quod sit ipse emens / actus voluntatis / vel pecunia estpta: quod est rationi bilius.

10

⁋ Tertio sic. redditus computatur inter bona im mobilia. vt patet in cle. Exiui de paradiso. de verborum signi. Pecunia autem inter mobilia computatur. lam respondimus ad primum: quae responsio sufficit.

11

⁋ Quar to arguitur. si emo seruitutem vehendi vel portandi res meas vel transeundi per agrum tuum: non emo ipi sam vecturam vel transitum: quia illum actum ha beo virtualiter in me antequam ema: nec emo agrum tuum: sed ius vehendi & transeundi: cui respondet obligatio in ipso agro tuo & etiam in persona tua uia tu es mihi obligatus vt patiaris me transire per agrum tuum. Respondetur. reducere modum loquendi. vulgarem ad metaphysicam in re, non est vique quaque facile. vt patet in simili. Quis enim hanc proponnem & similes sine disputatione puia concederet vnqui sortem currere est sortem esse britannum vel album: sed in proposito dico quod ius transeundi per agrum tuum supponit pro agro tuo, connotando quod tu tene ris me pati ire per agrum tuum: nec sequitur, emo ius transeudi per agrum tuum: & ius transeundi per agrum tuum est ager tuus: ergo emo agrum tuum, non stes in hoc quod ager est quale quid: quia etsi esset hoc aliquid, in idem re diret, quemadmodum non sequitur. sortes emit hanc locationem passiuam huius domus: & haec locatio pas siua est haec domus: ergo sortes emit hanc domum vel hanc domum sortes emit. vel emo hunc vsum equi tui: vel hanc locationem equi tui vel hanc ec tationem equi tui: & haec equitatio e equus tuus: ergo equum tuum emo. loquor de equitatione passiua, nec sequitur: facio sortem esse hunc doctum scholasticum: & hic doctus scholasticus est sortes: ergo facio sortem. & sicut dicimus non sequi: cognosco hominem: ergo cognosco risibile: sic esset de emptione cum terminis convertibilibus saltem a parte posteriore.

12

⁋ Respondeo ergo ad formam argumenti concedendo quod licet emere redditus pecuniarios: & redditus pecuniarius sit pecunia: tamen non sequitur propterea quod emam pecuniam, non enim emo pecuniam absolute: sed pecuniam taliter denominatam: puta quod iuste accipio ius colli gendi quotannis. xx. aureos dando quadringentos & sic emo. xx. aureos taliter denominatos vel qualificatos. Secundo pro argumenti solutione dico quod pecunia communiter non est terminus contractus sed medium, vt videre est vbilibet in foro. Potest tamen in emptione reddituum pecuniariorum (qui sunt ra ri comparatiue) esse terminus: ergo licet pecuniam emere. vbi vero alter arguendo dicit rei veritatem esse quod res artificialis a naturali distinguatur: bene video quod vicum straminis non visitauit: nec supputauit cum hospite nominali. sed in extrinsccis tem poribus praeterito & futuro istae sunt concedendae. pecuniam sortes emit. paset. hoc aurum sortes emit: hoc aurum est vel fuit pecunia (redigatur in massam vel in non pecuniam hoc quid ante fuit pecunia) ergo sortes pecuniam emit. Similter, hic aureus fuit in Ta- go vel creuit in monte. & cum pecunia & non pecu nia sint eiusdem speciei specialissimae entitatiue, & num licite emo: nullo iure vetitum est quin aliquod lici te emere possim: iure enim naturae & diuino non est vetitum, sed permissum tanquam licitum: etiam iure huma no vt inferius dicetur. Casus autem Arist. primi Politi corum sexto adductus non est contra hoc propositum: quia habet pro inconueniente quod pecunia in mutuo pecu niam pariat, non dubium est quin in Graecia viderit multos redditus pecuniarios: & censuerit eorum col ectores iuste colligere: sed quia illic pecunia non dabatur subito in toto soluenda, sed pro iure pecunia tolligendae successu temporis, & non vidit subito so lutionem, non vocauit hanc acquisitionem pecuniariam & obolisticam. Sed quia probauimus redditus pecunia rii emptionem pecuniam: oportet dicere quod pecunia alicuius emptionis vel alterius contractus ( non rei fert) sit terminus immediatus. Sed dicis. tunc duplex habet officium pecunia: quia est adinuenta vt sit precium in commutationibus: ergo non est nata esse merx vel res commutanda immediate. consequentia est nulla. multiplex enim officium habent pecunia te vnum habeat principale & praecipuumscilie. vt sit medium i commutationibus. nam valet ad popam aurum est mone ta percussum: & ad curandum a lepra: sicut contra frigora & calores valet de per se longa vestis: & de per accidens ad occultandas graciles & deformes tibias.

13

⁋ Vlterius dico quod quis potest emere pecuniam est de virtute sermodois vt connotatio termini emere in connotatum ter mini pecunia cadat. & dato quod res artificia les a re na turali distinguatur: quod potest ab addicto sectae desendi pro ut domini reales tenent, adhuc illa fota artificialis pot emi: quia est quid aestimabile praecio & prophanum. hoc est, fian est vetitum emi sicut obiectum simoiae spirituale vel spiritu ali amnexum. nam fabti aurarii & campsores emunt au rum & pecuniam aliarum regionum incognitam: quia non vide tur quo alio contractu pecuniae incognitae dominium acquirant. & in commutatione albae pecuiae pro auro est estptio pecuniae.

14

⁋ Sed dicis. est cambium: & illic nem merx: quia merx proprie est res vtilis: vt res vtilis distinguitur a pecunia: quia nisi sic: non videretur ratio quaere in tali cotractu magis vnus diceretur emere quam alius vendere. qui enim tradit fiore num pro minuta moneta, non plus videt vendere florenum pro moneta quam emere monetam profloreno. Secundo hoc probant a simili sic. commutatio duarum rerum vtilium dissin ctarum a pecunia non potest esse emptio: sed est permutatio qua ponitur inter contractus innomniatos: & tamen quae ratione vbi vtrum quod commutabile est pecunia / posset dici esse emptio eadem ratione posset dici ibi esse estptio vbi vtrumque extre mum est res vtilis. tenet consequentia. quia aequae necessario requiritur ad contractum estptionis merx ac praecium consistens in numismate & contra. ideo sicut coincidente merce cum praecio vel pecunia puta quia vtrumque est pecuma, quis contem deret saluare quod ibi adhuc esset estptio: sic ent si conincideret praecium cum merce sic vt vtrimque res vtilis sit merx maxine eiusdem speciei / vt asinus pro asino: sustineretur ibi esse emptio, quae omnia sunt etiam contra vsum loquendi iuris ciuilis / vt patet in. l. si it. de contrahem. empt. & vend. Sed istae rationes non concludunt: immo nominali est necessarium eas soluere.

15

⁋ Sed pro eis adhuc addam apparentiorem auctoritatem iuris Caesarei. lustinianus enim instit. de empt. & vendi. s. Item praecium. &. S. Diuersae scholae. dicit quod Sabinus & Cassius moti aliquibus rationibus & ver sibus Homericis dixerunt rerum permutationem esse enim ptionem & venditionem. Sed & Proculus stipatus aliqui bus versibus eiusdem Homeri. sententiam aut Procu li imperator confirmauit.

16

⁋ Respondetur. in primis pro indubitato tenemus contractum licitum: & si eet mutuum: esset vsura ab omnibus contractum approbantibus & vocatur emptio iuris recipiendi quotannis pecuniam. Sed quia illud ius pecuniam dicimus: Ad primum argumentum vbi ditur. illic non est merx. hoc nego. dico quod pecunia quam ego emo per quotas annuas & menstruas colligendam, est merx, nec semper oportet mercem a pecunia distingui. & hoc capiendo mercem pro omni illo quod emitur. Interdum enim apud dominos le gistas solum res mobilis vendibilis dicitur merx. ftu. de verbo. signi. l. Mercis appellatio. & quicquid sit de cambio non refert sufficit nobis in proposito ntro quod se cundum aduersarios ius recipiendi pecuniam sit merx: & pecunia in proptu data sit praecium. & nos dicimus d ius esse pecuniam existentem vel futuram. hoc est more legistarum pecuniam in spe. Et in cambio potes dicere quod vtrumque extremum est merx & praecium: & quod dans albam pecuniam emit aurum: & sic est emptor auri alter auri venditor: & albae pecuniae emptor.

17

⁋ Ad secundum dicitur quod commutatio duarum rerum vtilium potest vocari emptio: & vterque est emptor & venditor respectu diuersorum. vt agricola dans triticum pro vino emit vinum: & vendit triticum. merx eius empta est vinum: & praecium datum est triticum. econverso respectu alterius. Et quod istud sit dicendum conformiter ad propositum nostrum: declaro. do sorti in proptu quam dringentos asinos ea stipulatione vt mihi quo tannis det. xx. asinos redimibiliter vel irredimibilitur: non refert, iam quaero ab aduersario: an iste contractus sit mutuum. & mox dicet quod non: sed dicet quod est emptio iuris recipiendi quotannis. xx. asinos: quod ius ego dico asinos recipiendos. & sic alicuius rei non vsu consumptibilis pro similibus rebus tradi ta est emptio & venditio: & quadringenti asini in proptu dati precium sunt: reliqui vero asini partialiter recipiendi sunt vel erunt merx.

18

⁋ Ad tertium argumentum dico quod ipsum est pro dictis. Cum enim imperator dicat: quod diuersae scholae doctores contra sen tiebant: & ita disceptabant an permutatio esset enim ptio: ergo inter prudentissimos legistas contrariae erant opiniones. & licet imperator alteram opinionem approbauerit: nobis nae est necessarium illam recipe. Secundo dico & melius: quia facile non sunt contemnendae leges quod imperator loquitur coniter extra materiam reddituum lstud dicere oportet: vel quod est contractus innomnia tus contra omnes. Sed difficultas est de termino & dico quod stat dare duos contractus quorum vnus sit emptio & venditio: & alter cambium vel permuta tio / qui sunt eiusdem speciei specialissimae entitatiue. Hoc sic declaro. capio duo frusta auri eiusdem ge neris more legistarum loquendo: hoc est eiusdem speciei specialissimae more philosophi: & duo fru sta argenti etiam eiusdem generis. iii vno frusto au ri & in vno frusto argenti fabticetur moneta: det sortes multas partes illius albae monetae pro vno scuto auri dicendo: do tibi haec pro illo. illic est permu tatio & cambium. dicat Petrus Paulo. do tibi haec pro illo. per pronomen haec demonstrando partes frusti argentei non percussi moneta: & per pronomen illo demonstrando frustum auri non percuisum moneta: illi actus interiores habent similia extrema & obie cta: & caetera ad identitatem specificam requisita: ergo sunt eiusdem speciei specialissimae entitatiue. & vnus contractus est emptio & venditio formalis & abstractiue: & alter permutatio. emptio actiua est eim ptor: emptio passiua merx empta. vnus actus vo luntatis emptio: alter venditio. Non enim ponimus relationem distingui a fundamento & termino. Vlterius dico: quando communiter datur res vtilis pro vtili est permutatio. & quando datur pecunia pro pecunia: est canbium. secus est in hoc speciali contractu de emptione redditus: vt superius ad Arist. respondimus. Speciale enim interdum habet aliquid annexum ab his quae com muniter contingut. sicut in aliquo contractu enim ptionis requiritur scriptum: & contractus non est completus quousque omnia reducantur in mundum: tamen hoc non requiritur in contractu empitonis & venditionis communi

19

⁋ Secundo arguitur contra conclusionem supposito quod tradidi centum aureos platoni pro quinque au reis quotannis colligendis: Ioannes a Platone emit quinqueaureos: & isti aurei sunt omnes aurei: ergo loan nes emit istos. v. aureos vel illos quinque aureos: & sic de singulis. consequens est falsum. na quibuscumque quin quod aureis demonstratis: Plato non est deuinctus illos dare. Ad hoc argumentum in appellationibus in simili respondimus de hac, debeo tibi equum: & logicam in hac graui materia inserere pudet, nec vllo pacto ista qua artes sapiunt cum legibus & theologia inseruissemus: nisi pro materiae discussione fuisset necessarium

20

⁋ Tertio arguitur. iste contractus est vsu rarius: quod probatur: quia tradidi Platoni centum au reos quos dabit mihi vel meis haeredibus integros in fine. xx. annorum vt suppono. tunc ergo capio lucrum vltra sortem: quia centum aureos instis. xx. annis recipio: & in fine totam sortem.

21

⁋ Respondetur negan- do quod sit vsura: quia non est mutuum: nec possum eum co gere vnquam ad restituendam sortem: quod est contra rationem mutui: vt dictum est in materia de vsuta. Sed contra. erit solum palliatio vsurae, & occasio opprimendi inopes: vt si quis inopia praessus petat a me mu tuo centum: dicam non dabo tibi mutuo: sed emam annuum redditum. v. aureorum pro centum aureis quos tibi tradam nunc in promptu. Ad replicationem respondetur negando quod sit vsurae palliatio vel occasio inopis opprimendi: vt facile est vi dere per emptionem rerum istius tam mobilium quam immobilium. Dicam enim, non dabo tibi mutuo tentum aureos: sed emam abs te talem fundum valentem. v. quotannis: vel emam abs te boues & oues valentes centum in promptu: alioquin non daturus pecuniam. Et hoc supposito quod non sis hac inopia pressus vt sim obnoxius tibi dare mutuo de praecepto, nonne vides emptionem tam mo bilium quam immobilium quam tu cum omnibus concedis licitam: qui eodem modo erit vsurae velamen, & occa sio opprimendi miseros: quod non concedis: ergo nec istud te mouere debet.

22

⁋ Quarto arguitur, non ingrediori latitudinem iusti precii dando centum pro iure quotannis percipiendi quinque. nam colligo. xx. annorum curricuo centum, & vltra capitale meum.

23

⁋ Quin to. teneo me in tuto: quia fortassis centum aureos quos ei tradidi: negociationi exponit: in qua partem vel totum amittit. quo non obstante oportet det mihi quotannis quinque de suo.

24

⁋ Ad quartum nego assumptum: quia centum tantum valent in proptu rudentum virorum iudicio: quantum habere ius co ligendi quotannis. v. Et quod ita sit ostendo. In quaml bet regione pro. xx. plerumque recipitur vnum: immo in emendis agris / vel redditibus perpetuis Parisiis pro duodecin habebis vnum. & cum non praessi inopia hoc modo contrahendi vtantur: latitudinem iusti praecii ingredior & sic in hoc non pecco.

25

⁋ Ad quintu dico quod non te neo me plus in tuto qui eum: quia ars eius iudicio prudentum iudicabatur aequalere parti meae. hoc est praecium ei datum iudicabatur tantum valere quantum mea merx de. v. quotannis recipiendis. hoc est suam partem prudentes aeque bonam ac meam iudicarent: licet ars mea sit in maiori securitate collocata: si in fum dis vel in omnibus bonis eius collocetur, nec hoc inficit emptionem redditus. nam in emptione emens agros licet non capiat plus qui vendens secundum vsualem cursum emptionis & venditionis: tamen sors eius quando res immobilis emitur est securior quam vendem tis. sed hoc in emptione nullo modo probat contractum esse illicitum: ergo nec hic. & concedo quod succes su temporis vltra meam sortem in reddituum emptione colligo: sed accipio de meo & non de bonis illius a quo habeo ius colligendi quotannis quinque aureos. Non tamen opinaberis quod emens. redditum huius agri: ipsius agri proprietatem emit: sed potius quendam partialem vsumfructum talis agri. & venditor habet adhuc in agro in quo constituitur redditus, proprietatem: in quo emptor partialem vsumfructum habet. sicut de cima praedialis est redditus ecclesiae debitus: & tamenproprietas praediorum manet penes laicos, quenadmodum emens agros mille libris sterlingorum. quotannis colligit summam. l. librarum: immo cum ndustria in fructibus quotannis forte colliget cen tum libras eiusdem monetae: sed has colligit de suo: & de inclusis in ventre mercis suae vt ita loquar, quemadmodum foetus vaccae meae in fructu vaccae meae includitur, nec habendus est vllus respe ctus ad collectionem successiuam fructuum, quam si simul essent collecti plus valerent in decuplo in me, & in haeredibus meis si non redimantur, quam erat pecunia mea qua ego hos praedictos redditus emi. Nunquid Arist. & multi gentiles philosophi perpetuitatem mundi ponentes similes contractus iudicarunt rationabiles: & stat quod apud eos in agris perpetuis pro xx. emebatur vnum. & tamen emptor in se & in hae redibus suis eorum aestimatione in infinitum syn categorematice colligeret maiorem pecuniam quam erat capitale quo illos agros emit: licet in nullo instan ti vel tempore finito erit infinitus fructus ab aliquo & ab omnibus eum praecedentibus collectus Homines enim minus curant de filiis quam de seipsis minus de nepotibus quam de filiis: minus de prone potibus quam de nepotibus. & sic per abnepotes trinepotes & in abyssum in posteritate decrescit amor etiam plus valet mediocris pecunia simul collecta quam similis successiue collecta siue ad emendas possessiones siue merces. & ita in multis aliis. & propterea mi nori praecio negociator vendit illi qui multa siml in propta pecunia emit quam eis qui plura separatim emunt: non solum habendo respectum ad maioren laborem vendendo pluribus: sed etiam ad vtilitatem pecuniae simul collectae.

26

⁋ Ecce quomodo redditus tam fructuarii quam pecuniarii emptio est licita si detur praecium aequalens merci secundum aestimationem prudentum loci & temporis. Signanter loci, & temporis. nam vbi ager est sterilis & homines rari: minoris emitur redditus. sicut totus ipse ager multo mi noris emitur: quam vbi terra est vberis glebae / & hominum est frequens multitudo: nam statim a principio or bis conditi quilibet ad arbitrium terras & possessiones sibi vendicauit. postea hominium multitudine crescente agros modico aere vendere inceperunt: & postea pau latim ob emptorum multitudinem, & agrorum penurias carius vendidere. & ita fieret sine statum: nisi repentina mors peste vel bello homines vnius regionis attenua ret. Si enim hoc anno sint philuroes adulti non ducentes vitam caelibem quam erant septemnio praeterito: isti multipli cant: & iterum multiplicatum multiplicant: vt rectae patet de multiplicatione arithmetica. sed ob bella tam intestina qui externa & pestes vno anno plures moriuntur forte quam in decem annis aliis: & illud toti reipublicae vnius regni non est inutile. quae deus pro superbia principum & populi & aliis peccatis immittit. scit enim ex malis bona elicere: quatenus nos nescimus. sicut fecit quod venditio culpabilis fratrum loseph tam patri quam fratribus cederet ad vtilitatem communem. sic omnisciens deus peccatores pu nit vt reliquis ad vtilitatem cedat. quod si non peccarent & multiplicarentur modo iuste viuerent: eos omnes pasceret. sicut vno anno plura concedit quam tribus aliis. Continuando propositum quia vna regio non sufficit infinitis ministrare victum: nec iuuat di cere quod oportet habere ab aliis: quia nisi homines in aliis regionibus morerentur: eadem esset difficultas: licet vna regio sit alia fertilior: propterea quando est quaestio vtrum aiiquid vendebatur sub medio iusti precii: illius temporis in quo erat venditio, oportet habere respectum. Vlterius redditum pecuniarium pecuniam diximus: sicut redditum fructuarium fructum. & licet ille fructus non sit: tamen ille fructus emitur. quemadmodum aliquis haereditatem Titii emit: antequam aliquis illam haereditate adit. Diximus praeterea quod licet pecunia non debeat esse terminus emptionis communis sed medium: potest tamen esse terminus licitus pecuniarii redditus: qui licet inter diuites sit com munis: non tamen inter omnes. sicut Aristoteles dicit in praedicamentis. Qui sunt multi in theatro, pauci sunt in foro. In super ostensum est nullum argumentum probare redditus illicitos siue ex parte certitudinis siue ex parte palliationis contractus vsurarii: quin idem argumentum probabit emptionem tam bonorum mobilium quae immobilium esse illicitam, quod dicere ve rebuntur aduersarii. ergo in talibus argumentis tamquam baculis arundineis confidere non audebunt.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 42