Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An virtutes infundantur in baptismo
1

CIrca quartam distinctionem quaeritur. An virtutes in fundantur in baptimo. Circa propositam quaestionem varie doctores opinantur.

2

⁋ Sed pro solutione pono conclusiones. Prima est. Licet naturali ter nulius possit pro bare in nobis ee aliquas virtutes infusas: debemus tamen firmiter credere aliquas nobis infundi. Haec conclusio quo ad priorem partem probatur: quia nec per experientiam, non enim experimur in nobis habitus quoscunquod, nec per rationem: quia hoc maxime esset a posteriori per actus. sed hoc non possumus probare: quia si vnus paruulus baptizatus cui fides infunditur nu triatur inter infideles, nunquam audiens loqui de hac deus est trinus & vnus, non credet illi. Secunda pars probatur: quia auctoritates sanctorum hoc vincunt. ad he braeos. xi. Sine fide impossibile est placere deo. & paruuli non habent fidem acquisitam: ergo oportet quod illa auctoritas intelligatur de fide infusa. Charitas ponitur qualitas a deo infusa coniter contra magistrum. xvii. dist. primi. & sic de aliis duabus. Illud etiam, patet de baptismo & eius effectu. c. Maio res. in Clementinis, de summa trinitate & fide cath. Fidei catholicae. S. verum. Verum inquit Romanus pon tifex: quia quantum ad effectum baptismi in paruulis repeniutur doctores theologi opiniones contrarias habuisse, quibusdam ex ipsis dicentibus paruulis quidem remitti &c. Et paulopost sequitur. Nos autem attem dentes generalem efficaciam mortis Christi quae per bapti sma applicatur pariter omnibus baptizatis, opinionem secundam quae dicit tam paruulis quam adultis conferri in bapti smo informantem gram / & virtutes: tamquam probabiliore & dictis sctorum & doctorum modemorum theologit magis consonam & concordem sacro approbante conci lio duximus eligendam. Et illud de tribus virtutibus theologicis coniter tenetur. Coarctamur autem diceri quod charitas infunditur: quia secundum legem dei ordinatam saltem post primos parentes non datur aliquis qui non sit fi lius regni aut carceris: quos gratia diuidit. xv. de trinitate. c. xix. Idem videtur de aliis duabus.

3

⁋ Secunda conclusio. quo ad virtutes morales probabilius est opposito, alias virtutes puta temperantiam / iustitiam / & fortitudinem / & breuiter de aliis nobis ad bene viuendum adminiculis, in fundi. Probatur per illud Moysi. Deutero. xxxii. Dei perfecta sunt opera. Sed haec probatio efficaciter non concludit: quia illa capta ad propositum probabis quod quicquid est vtile ad beatitudine consequendam nobis infunditur, quod non est verum nisi in pricipio: quia dat nobis potentiam ad omnia nobis necessaria consequenda Probatur aliter haec conclusio. Romanus pontifex vo cat illam opinionem probabiliorem: quamuis non praecipiat illam opinionem insequi. ergo si non sit fortis ratio ad op positum, debemus illam imitari. consequentia est plana. & loquitur indistincte de virtutibus theologicis & cardinalibus: ergo concedens de aliquibus: non debes illud negare de aliis. Confirmo illud. viso quod omne argumen tum:contra hanc conclusionem est aequaliter contra primam: & aequaliter soluendum: satius est hanc tenere. Insuper sicut definitio pontificis maximi vbi non constat de oppo sito est incocusse tenenda: ita sententia quam probabilio rem existimat debet censeri probabilior. Cum quo tamen stat quod licet cuipiam tali determinationi contraire. mul tae aut auctoritates oppositum insinuantes de adultis intelligendae sunt & de virtutibus acquisitis. vt est glos sa ad Roma. v. super illo verbo. Pro iusto quis moritur, quae dicit. est bonus qui non est iustus, scilicet qui natus est in simpli citate innocentiae. Et Iacobi. ii. Fides sine operibus mor tua est. & secundo Ethicorum. Virtus est quae habentem perficit & eius opus bonum reddit. & sic de multris aliis auctoritati bus quae intelliguntur de virtutibus acquisitis, & in adultis. Si dicas. hae virtutes sunt inanes pro toto tempore infantiae ergo non sunt ponendae. Similiter catulus ante non num diem nec est caecus nec videns: quia tempus non est determinatum a natura tunc videndi. ergo cum in illo tempore paruuli non possint exire in actus non reputabuntur iusti & temperati / nec iniusti vel intemperati. Primum non mouet. Nam virtutes manent in patria ad decorem. etiam istae virtutes prosunt accedente ratione. Ad aliud dicitur quod non est simile in spiritualibus & corporalibus Visio enim prouenit ex dispositione or gani. dicente Aristo. primo de anima. Si senex habret ocu lum vt iuuenis, videret vt iuuenis. Organum enim est subiectum visionis. sed sola anima est subiectum virtutum quae est ita perfecte se homionus in paruo sicut in adulto. Sed illud non satisfacit omnino: quia est qualitas positiua in paruulo. in cane non est aliqua caecitatem denominans. Fides interdum capitur pro actu: vt quid est fides nisi credere quod non vides: & aliquae aliae au ctoritates beati Augustini de baptismo paruulo rum ad hoc sonant.

4

⁋ Contra primam conclusionem arguitur sic. Supuacaneum est dicere quod deus creet fidem infu sam probatur. quia nihil agit ad actum credendi. pone duos quorum vnus est baptizatus / & alter non. baptizatus non magis credit quam alter: & si sic: ad quid deseruit illa fi des infusa?

5

⁋ Respondetur per propones. Prima est, bene potest de fendi quod nullus est habitus in anima vel corpore, lege diuima seclusa, probatur haec conclusio. Tum primo. multi opinantur quod habitus & actus sunt eiusdem speciei specialii simae. Et concordat Albertus magnus in praedicamen to qualitatis. Habitus & dispositio (inquit) differunt per magis & minus. Item probabile est quod motus localis est mobile. scilicet substantia. Et secundum hoc cursus est homo currens. ergo ex multis actibus currendi non generatur habitus, sicut philosophi loquuntur: sed est substantia currens. Tum secundo. habitus in anima est aeque poteonua sicut actus: ergo possumus intueri habitum sicut & actum Illa consequentia est bona tenendo quod sunt eiusdem speci ei. Si dicas: distinguuntur specie: sed habitus non est pomienus in ratione obiecti, esto quod localiter sint aeque patentes. quemadmodum intueor colorem inhaerentem materiae & non materiam. & tamen materia est aequae potenus localiter. Apparen ter instas, sed non est idem. Sunt enim multa argumenta ad probandum materiam nos non posse intueri, ma gni ponderis: hic autem non. Tum tertio, si vis probare quod est habitus in aliquo, hoc maxime est, quia quis est magis procliuis ad exeundum in actus post actus quam heri & nudiustertius. sed hoc non sufficit. igitur. Proba tio minoris. actus currendi vel sedendi non producit habitum currendi vel sedendi: cum cursus & sessio sint substantiae currentes & sedentes secundum nominales. Dicetur tibi: si Aiax Oilei frequenter currat: aptior est ad currendum quam ante erat: non quia manet habitus inclinans actiue in similes actus: sed quia taliter se ha buit, quemadmodum Sortes est currens & ante non currebat: & nulla res producitur de nouo: sed membra Sortis aliter se habent quam antea. Fodem modo de Parmenide assueto studere: qui voluptuose bibli othecam non ingrediebatur: & tamen non est opus superaddere habitum. volo dicere, si duo habeant decem actus circa eandem conclusionem Sortes & Plato: & deus impediuisset omnem habitum in Sor te ne aliquis generetur: & generetur aliquis sicut tu imaginaris in Platone: isti ambo aequaliter assen tient conclusioni propositae. & sic superuacaneum est ponere habitum: cum omnia sine habitu saluentur. Tu eas inficias eos aeque assentire. hoc non me fu git. sed demonstra mihi eos dispares sensus habituros. Item quencumque actum potentia producit cum habitu potest defendi quod possit similem producere sine habi tu. vt patet de prio actu qui potest multum esse intensus. His non obstantibus, quia sancti videntur ponere habitus infusos, eos firmiter pono. Et probabilius est mere naturaliter loquendo quod sunt habitus acquisiti: sed propositionem quam dixi reputo non penitus improbabilem seclusa fide. quiqui doctrinae secundi Ethicorum aduersa videtur

6

⁋ Secunda propositio. Concesso quod sunt habitus infusi, dubium est, saltem non est lucidum, an aliquam actiuitatem habeant. hoc patet de paruulis ante assumptis.

7

⁋ Tertia propositio. isti habitus infusi & acquisiti specie differunt. Probatur. habitus acquisiti cum potentia sufficiunt producere actum credendi circa vnum articulum etiam sine causa primi actus credendi productiua. Habitus autem infusi cum potentia non sufficiunt producere actum: ergo isti habitus specie distinguuntur. Licet bonitas hu ius consequentiae sit suspecta: bene tamen intellecta est admittenda. antecedens patet. quia si adultus infidelis nunquam audiens loqui de fide nostra baptizatur, non assentire potest plus huic, Deus est trinus & vnus, uam non baptizatus. Insuper si quis male habituatus accedat ad baptismum: talis comperiet se postea inclinatum sicut ante, quamuis habeat habitus infusos. non sic est de habitibus acquisitis. Sed inter habitus acquisitos tanta est repugnantia sicut inter actus. Et quia habitus infusus stat naturaliter cum vitio opposito virtuti acquirendae, oportet quod virtus infusa & acquisita non sint eiusdem speciei. Si dicas, odium Sortis & dilectio Platonis simul stant, & non dilectio Sortis & odium Sortis: & tamen di lectio Sortis & Platonis dilectio sunt eiusdem spe ciei. fateor. Probatio non vacat Maeandris.

8

⁋ Quar ta propositio. Dubium est: sed est apparens quod habitus infusi sunt perfectiores acquisitis circa ide. Quia sit dubium patet. habitus acquisiti cum nuda potentia sufficiunt producere actus. habitus infusi cum nu da potentia ( vt patet ex praemissis, non possunt. sed agere est conditio arguens perfectionem vbi effectus a creatura potest produci. hoc addiderim propter angelum non potentem producere angelum secundum loquentes. Secunda pars patet. isti habitus specie distinguuntur ex tertia: ergo non sunt aeque perfecti. consequentia illa est plana: & argutum est quod habitus creati a deo sunt imperfectiores. In oppositum argui tur. Isti habitus infusi non possunt produci a crea tura, sed a solo deo, ergo sut perfectiores. Ista consequentia tenet, quia habitus ille est perfectior ad quem creatura ex suis naturalibus non potest con currere, quam habitus ad quem potest peruenite. Quidam doctor dicens hoc argumentum esse ponderandum, concedit conclusionem argumenti: & ex consequenti quod est perfectior scientia vel intellectu vl sapientia quae a creatura produci possunt. Sed haec ratio non videtur mihi tanti ponderis. Creatura enim potest producere effectum perfectiorem quam hic effectus productus adeo: vt forma ignis pot produce te formam ignis: & solus deus materiam ignis: & tamen per illum modum arguendi concluderetur quod materia esset perfectior forma, quod est falsum. Item beatitudo est perfectior gratia. Ad primam tamen concurrit anima partialiter actiue, secundum eum & communiorem viam, non ad secundam. bona est apparentia postquam fides infusa circa vnum articulum cum fide acquisita sufficit producere actum: & vtraque est neuidens, quod illa quae creatur a deo est perfectior sed ex illo non sequitur quod est perfectior scientia vel beatitudine.

9

⁋ Quita propositio. Fides infusa superueniente acquisita fide actiue concurrit ad actum fi dei. Probatur. apparentia est vt patet ex praecedenti, quod fides infusa sit perfectior acquisita: ergo non neganda est causalitas ab ea, magis qui ab acquisita: immo esto quod esset imperfectior. sed haec non e sufficiens cam cum anima, nisi ponatur fides acquisita: ita quod illae duae causae cum anima sufficiunt. acquisita tamen sine infusa sufficienter inclinat in actum, sed non econverso. & hoc nobis experientia & ratione partim constat: & sic homienus fidem infusam & acquisitam intensiorem actum credendi producit quam si haberet ha bitum acquisitum tamtenum, nec illa via naturaliter habi tum infusum in nobis probare potes, cum nesciatur a quibus fontibus scateat intensio actus. Ex istis patet quod virtutes cardinales infusae non sunt eiusdem speciei cum acquisitis. Probabiliter autem possumus probare habitus acquisitos per actus, sed temperantiam ne scimus plus probare in baptizato inquantum huiusmodi, qua in non baptizato. igitur nec illud cocludit quod non de bemus ponere virtutes cardinales alterius speciei in paruulis: quia eodem modo argumenta vincunt de fide spe & charitate. Contra dicis, deus infundit iustitiam, vel omnem iustitiam, vel aliquam & aliquam non. Secundum non est dicendum, nec primum: quia sunt infiniti habitus specie distincti ipsius iustitiae dabiles: & sic de temperantia. ergo si deus sufficien ter infundit istos habitus, infinitos infundit. Di catur: infundit vnum habitum qui inclinat in omnes actus iustitie: sicut fides infusa inclinat in omne illud quod de necessitate credendum est: & charitas infusa ad omnem actum meritorium: vt in. xvii distinctione primi dictum est. vel oportet dicere quod deus infinitos habitus infundit, contra communem scholam: quia de facto loquimur.

10

⁋ Secundo arguitur contra dicta. si esset aliquis habitus creatus a deo: ille ita natura: liter inclinaret ad actum sicut habitus acquisitus. Sed foi titudo infusa inclinat ita naturaliter ad actus forti tudinis sicut habitus fortitudinis ex actibus genit Respondetur concedendo dummodo habitus fortitudinis infusus a deo esset eiusdem speciei specialissimae cum habitu acquisito produceret suum actum cum ita pat uo motiuo sicut acquisitus: sed habitus infusus quando producit, semper naturaliter producit sicut acquisitus.

11

⁋ Sed contra illud arguitur. dabilis est vna pars fidei habitus acquisiti ita remissa sicut fides infusa & illa agit: ergo fides infusa quia est perfectior cum sola potentia. Respondetur. est color in argumento: sed consequentia nihil valet, vt patet ex dictis. Experientia enim rerum magistra docet oppositum, quia rec rit secumn fidem acquisitam vel motiuum extrinsecun. Ex in lo sequitur quod si esset vnus habitus fidei infusus in finitus, actum fidei cum sola potentia producere non pos set, quia dato opposito deuenire oporteret ad habi tum finitum fidei infusum qui posset producere cum sola potentia actum, quod est contra dicta. Et est simile. sol partialiter potest producere asinum, puta cum asino. ii. Physicorum: & for te asinus sine sole. Sed nunc tamen imaginemur: si sol in infinitum crescat / asinum sine asino producere nequit. Vnde hoc interest inter habitum infusu & acquisitum: quod acquisitus habitus & potentia possunt producere actus credendi sine alio adiumento extriseco. Infusus autem & potentia sine motiuo extrinseco non valent. sufficit quod habens fidem infusam & motiuum citius credit qua eam non habens: & fortitudine infusa redimitus citi fortius aget quam illa vacans: & cum fortitudo sit volun tatis ornamentum quae est libera / cum potentia sufficit primun actum fortitudinis erigere. Haec de fide in vmbra dicta sunt secundum exigentiam huius materiae.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1