Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 16

An proximi lacerans famam teneatur eam restituere
1

DEcimosexto circa Athanc distinctionem quinuitamdecimam quaeritur: an proximi lacerans famam llteneatur eam restituere. Super ponatur quod fama nihil aliud vest quam opinio vel iudicium ARsEquod de aliquo habetur. & si sit in bono / vocatur bona fama: si in malo, mala. fre quentius tamen in bonam partem accipitur. Detrahere nihi aliud est quam aliquid ab aliquo toto auferre. vel dare proximo malum: quod est peius quam de bono tollere. Multifariam autem homo detrahit famae alterius. Vno mo do quando mala fama est publicata. & ille proprie non detrahit: cum iam detracta sit, & nullam ferme famam habeat nisi eam suscitet cum est semel extincta. vel dicendo paucis quibus res est nota. vel dicendo aliquoid quod parum famam laedit: vt vocando eum iracundum loquacem, non studiosum: vel addens aliquid quod de natura loquendi diminuit, a certitudine diminutionis famae. vt dicendo: intellexi talia esse re lata de sorte. vel plato mihi mala dixit de Sorte: nescio quid veri sit. Secundo modo quis laedit fa mam proximi, ei falsum crimen notabiliter malum imponendo: quaele vxor Phutifaris imposuit loseph. Genesis. xxxix. & senes Susannae. Da- nielis. xiii. Tertio modo verum crimen sed occul tum alteri imponendo: hoc est praetermisso ordie iuris. Quarto modo quis negat verum crimen si bi impositum sed occultum.

2

⁋ lstis notatis ponuntur conclusiones. Prima est. In detractione primi modi plerunque es veniale peccatum. Ratio est. quia dicitur aliquid quod non notabiliter laedit famam proximi: vel ex parte dict i / vocando virum iracundum, loquacen vel huiusmodi: quod est ei notum naturale. vel ponit tem peramentum vt audiui talia de illo dici: nescio an sint vera: vel non credo: vel simile: & stat hic esse mortale quando dicitur coram dicacibus & imprudentibus quos dicens faciles nouit ad assentiendum: qui talia forte enunciabunt sine addito. Propterea ab omnibus his est cauendum.

3

⁋ Secunda conclusio in quam omnes con ueniunt. Imponens alicui falsum crimen tenctur illud reuocare: vt si quam voluptatem male dicendo ac cepit, eam reuocando amittat: more Sallustii ad Tullium. & concedat publice quod mentitus fuerit: vt fama restituatur innoceti apud eos ad quos infamia alterius deuenit: non tamen coram omnibus. Forte enim infa mia spargitur per totum regnum innocentis. Hoc autem modo restituat. eat ad forum vel ad ecclesiam parochialem: & ibi publice confiteatur se mentitum fuisse, nec sic dicendo se infamat radicaliter: licet tunc primo pestimetur infamis a populo. Cum enim primum falsum crimen fratri imposuit, radicem dedit infamiae Analogia est. sortes furatur in conspectu duorum crimen illud iam paucis innotescit. Hi duo testantur contra sortem in iudicio: nunc infamia sortis vaga tur coram populo: & radicaliter quando furatus est. Potius tamen homo debet seruare famam propriam quam alte rius caeteris paribus. Hic autem caetera sunt multu impa ria: quia innocentis fama iniuste dente canino laceratur: & fama istius nocentis putatur bona. Tenetur ergo innocen ti reddere ablatum. Si enim necessarium est proximo red dere bona fortumae ablata: quanto magis necessarium est reddere famaqua bonis fortunae praestat secundum illud prouerbiorum. xxii. Melius est nomen bonum quam diuitiae multae. Et Ecclesiast. xli. Curam habe de bono nomine. hoc enim magis permanebit tibi qui mille thesauri praecio si & magni. Et istud est verum nisi fortiori viculo tene retur ad non reserandum. Stant enim quod si confiterer me hoc dixisse, sim occidendus: tunc restituere no teneor. stat etiam quod non credetur retractanti. vel mala fama iam ab hominium mentibus excidit: aut si iste retractare tentauerii famam alterius laedet: tunc iudicio prudentis acquiescet. Si autem imposuit alicui falsum crimen quod credebat ex relatione aliquorum esse verum, sed tandem com perit illud esse falsum: iam tenetur famam innocenti restituere: & cum hoc potest famam propriam seruare dicendo publice si publicauit: vel vni, duo bus, vel tribus si apud illos solum dixit. ratus sum sortem sic fuisse malum: fornicatorem: vel periurum, sic eram persuasus ab aliquibus quibus non debeba credere: nunc coperi oppositum verum. iam reddit alteri debitum: & sibiipsi imponit solum quandam leuitatem. nam qui cito cre dit leuis est corde. & tantum de fama sibi tribuit quan tum aufert: cum seipsum solum notet leuitatis: & innocen ti restituat fama: quod indicium est bonae conscientiae: & quod deum timet & proximum diligit. Pestifera vero res est haec laceratio famae & grande mortale quando fit animo denigrandi proximi. & quanto ille cuius fama laeditur est maior: tanto illam lacerare est maius peccatum. & crescit magnitudo peccati per hoc quod infamatus distrahitur a bo no quod impendebat communi populo. Sic enim omnibus po puli seu de populo tenetur infamans ad quandam compensationem: vt dicit forte de curato vel praedi catore quod est fornicator, adulter, vel homicida: iam curatus distrahitur a sermone, quia est notatus vno vitio: nec audet vt olim praedicare contra illud vitium vel contra alia: timens ne sibi dicatur vocaliter vel men taliter verbum euangelicum. Eiice primum trabende ocu lo tuo, postea labe de nostris. vt testantur plebei versiculi. Qui cupit ex oculo consortis tollere labem, Primitus ex proprio diluat ipse trabem. ltaque non proficit aliis vt heri & nudiustertius, necin se ipso. sicut enim honos alit artes, ita & virtutem. & in se virtus tabescit. Ecce quid facit vir Belial alterius famam la cerando. Caueat ergo alios dente canino lacerare: & si quos iniuste lacerauerit, laboret restituere. Magnitudo autem eius peccati patet. Nam tollere rem proximi est grande peccatum: & quanto plus tollitur tanto peccatum est ma ius. sed omnibus his bonis praestat fama. ergo proximi lacerans famam ex industria ei falsum imponendo, quam to notabilius laedit eius famam / tanto grauius peccat & semper mortaliter. Sub hoc etiam membro includitur quando homo iuget peccatum verum proximi notabiliter: quia id quod appo nit, est falsum crimen: & non commissum ab eo. Peccat etiam sed minus: si bonam famam proximi occultat vel in pedit inordinate. vt quando dicit bonus & deuotus: & detractor dicit se non credere: vel inordinate hoc impedit. Dixi (inordinate) quia si crederet quod fama alterius esset reipublicae nociua, iam non inordinate impediret alterius famam.

4

⁋ Tertio quis lacerat faman alterius verum crimen sed occultum ei imponendo. & is quia contra ordinem charitatis processit, occultum crimen fratris propalando: tenetur illud retractare, non tamen potest dicere: mentitus sum de tali: quia sic peccaret. ldeo dicunt aliquod quod debet dicere se non processisse bono modo contra istu. Alii dicunt sic esse dicendum: non credatis eum esse talem. Male enim dixi. & hoc est verum: quia non serua uit ordinem iuris. Sed contra vtrumque istorum arguitur. ex isto modo dicendi non redditur alteri fama: sed puta tur esse peior quam antea: cum ex modo dicendi appeat alium fuisse occulte malum. Sed tunc est difficile ser uare se a mendacio: ad quod tamen obligatur. Ego sic consulerem dicere: credebam tempore quo loquutus sum de isto, ei hoc crimen imponendo, verum dixisse: postea ponderando casum: & faciendo inda ginem reperi me leuiter processisse. Hoc enim totum est verum: nec iste mentitur: & seruat propriam famam: per hoc quod dicit credebam me verum dixisse & hoc est verum: & scit hoc esse verum adhuc: sed pro cautela vt famam alteri reddat, dicit post indaginem factam de scelere: fateor me leuiter dixisse. & hoc ite rum est verum. Si dicas. docti per nostrum consilium intelli gent quod crimemn erat occultum: & ita magis lacerabit famam qui tacendo. Respondeo in primis vulgus non sic inteliget. dein de occultiorem modum videmur dare quam alii pro seruanda fama laesi. & pauci docti etiam hoc intel ligent: quia non seruauit ordinem iuris. & licapproximet lacerationi famae propriae: non obstat, cum hoc demeruerit detrahendo. Si hoc contentus non fueris: da meliorem modum tu ipse: & nobis pla cebit.

5

⁋ De quarto membro dicunt aliqui quod non tenetur retractare negationem suam qua negauit in publico verum crimen sibi impositum: tenetur tamen per quaedam verba sobtia restituere famam accu santi, quem indirecte notauit de calumnia, dicendo, non habeatis eum pro calumniatore. credo quod ha buit bonam intentionem proponendo: vel forte credi dit se probaturum intentum suum: sed deceptus fuit Quo ad priorem partem negatiuam placet mihi illud. Secunda pars etiam habet aliquid apparentiae sed nego eam. nam opinione mea non tenetur ad restitutionem alicuius famae huic: quia intentio eius non valebat: saltem non processit debite inten dendo. & quando proposuit mihi puplice crimen occultum / quod probare non poterat: suam famam inique lacerauit ipse. Licitum est autem inuaso pro sua protectio ne alium occidere. sic nihil ad me quod ipse ex mea defensione calumniator iudicetur. Ego igitur non tenebor restituere ei quicquam: sed ipse erit mihi deuinctus restituere modo praedicto.

6

⁋ Sed circa dicta dubitatur. ponatur Bortes dixisse de Platone curato quod tenet occultam concubinam in domo. postea Plato dicat de sorte vel faciat dici per alium (quia ei non haberetur fides: sed putaretur dicere ex maliuolentia) quod sor tes est adulter, vel tenet concubinam. ponatur vtrunuod crimen falsum. an possint facere recompensatio nem mutuam. Et apperet quod sic., quia si sortes furetur equum a Platone: & plato duos boues aequalis valoris cum equo a sorte: faciunt recompensationem.

7

⁋ Re spondeo quod non possunt facere recompensationem sic mutuo: sed vterque tenetur retractare maledictum: quia non solum peccatur in personas ip sas: sed etiam in communitatem quando infamia hicide est publica. peccatum namque boni vehementer offendit indoctam plebem: & vehementer diminuit fidem & bonam vitam in aliis. nam aliqui peruersi & maleuoli a natura habent perperam de bonis loqui: vt sua mala vita non appareat: quia vt vulgo circumfertur: est conso latio miserorum habere consortem in poena. vel ad si nulla esset deuotio in mundo. Et vt magis fallant, assimilant se sophistis. Assumunt namque maiorem rationa bilem: minorem falsam adiugunt: tandem cocludentes fal sum. Si enim maior praemissa non esset rationabilis, no esset causa fallaciae: deficeret enim causa apparen tiae. in minore autem est causa defectus. pro maiore extollunt virum in scientia: in sermone ad populum in grauitate / prudentia / & huiusmodi. subsumunt pro minore: dicentes eum esse impudicum vel ve hementer laborare pro beneficiorum pluralitate: vel esse superbum. postea inferunt proponem in parte ve ram & in parte falsam vbi deberent inferre proponne in to to vera. & be bona occulta publicent: malo fine hoc faciunt: & si forte non malo fine hoc faciant, quod est ratissimum, sed quadam dicacitate, male agunt. Si enim vere bona recitant de eo: dant ei solum sua: sed cum hoc tollunt ab eo de fama. si eum extollendo, falsa i misceant: imponunt ei falsum & dant alienum: quare nullo modo faciunt recompensationem mali per bono rum additionem.

8

⁋ Ex istis patet quod si quis iniuste laesit famam alterius in publico: non sufficit petere veniam ab illo, quemadmodum lber ego parcam viro qui res meas furatus est: non tamen possum dimittere correctionem iu stitiae communis: quin subiaceat poenae coni. In super si quis fa mam tuam iniuste lacerauerit, debes dicere, non habeo rancorem contra te frater: sed quia dedisti mihi grande impedimentum progrediendi in via morum: tolle illud retractando iniuste mihi imposita, consulta cum sa pientibus: an possim tibi illud remittere: vtar eorum consilio an remittere possim hanc iniuriam nec ne. Nuillo modo autem est simile de rebus ablatis: ni si loquaris de poena debita pro perturbatione reipublicae.

9

⁋ Vlterius sequitur ex istis quod vir bonus potest resi stere detractoribus suis. Probatur. potest resistere omni illi quod tollit sibi calcar bene viuendi: & quod impedit prgressum in via morum. sed in detractione famae impeditur a spiritualibus: cum verbum suum non tanto hono re & auiditate suscipiatur quanto antea quando erat bonae famae. nam attestante Gregorio in quadam Ho milia. Cuius vita despicitur, restat vt & praedicatio eius contemnatur.

10

⁋ Tertio sequitur quod homo potest & debet procurare sibi restitutionem famae aelo iustitiae, non aut vindictae. Si autem videat quod sibi laboranti pro acquisi tione famae: fama non restituatur: surda aure per transeat cum patientia & humilitate. Si etiam alius gelo vindictae & arrogantia eum ad hoc laborare iu dicet: capiat hoc remedii. continuet eandem vitam bo nam praeteritam: & eam augeat. Tunc enim videbitur contrarium & quod alter de eo metitus est. Ab omnibus enim pru dentibus ita iudicabitur: quia Non est prudentis propter mala verbula gentis Perdere vim mentis sed talia tradere ventis.

11

⁋ Ecce quid est fama: & detractio: & quod detractio est grande peccatum. nam ad Romanos. i. dicitur. Detractores deo odibiles. Vna enim detractione seipsum / absentem / & cum voluptate audientem, vel non resistentem vbi deberet, percutit. Pessimus autem est ille detractor qui falsum crimem iponitur. caeteris paribus hoc dico. Potest enim quis imponere cri men verum occultum fratri & grande: vt adulterium, imcestum, aut aliud falsum minus corrosiuum famae non tabiliter. Vlterius patet quod dicere verum dem fratre non excusat dicentem quin grauiter mortaliter peccet, quia dicit de peccato occulto. Ecclesiastici. xxvii. Qui denudat arcana amici fidem perdit. Et psalmogra phus ait. Detrahentem secreto proximo suo hunc per se quebar. Item animaduerte quod ille peccat qui dat aliud os corrodendum loquentibus: cum de alio absente bene lo quuntur: ita vt absens non magis laudetur: ille enim est finis detrahentis: praeter que si imponat finem dicen di de absentis laude: non est peccatum. Sed magis pec cat ille qui contrario resistit: qui scilicet virtutes absentis vtpote eleemosynam / & ieiunium / in hypocrisim & auaritiam conuerrit. Maneat hoc apud te alta mente repostum. Qui in tua societate aliis te melioribus cre bro detrahet: talem maledicum iudica: & de te post ter gum plura mala dicturum. Propterea hunc pestiferum & scelestum hominem fugito: nec eum in amicitiae viculum admittas. Si vero dicat detrahens. diligo virum de quo est sermo: vel est mihi amicus: sed audio quod sit lubricus, hypocrita, mendax, vel huiusmodi: iam indi cium est quod sit astutus, versipellis, & serpentinus detractor: sub specie Iacob, hispidus Esau. Hinc dici tur Ecclesiastes. x. Si mordeat serpens in silentio ni hil eo minus habet qui occulte detrahit. Vltio patr a detractione multum esse cauendum propter periculosis simam & difficillimam famae restitutione. vere opinor plures immo plurimos danatos ob defectum restitu tionis famae: immo multo plures quam in restitutione vsurae vel simoniae: quia restitutio famae est latens & homo est ita auidus suae famae, & ita inordinate ad eam afficitur, vt raro, ne sua fama laedatur, aliis restituere laboret. Ineruditi quoque confessiones audientes istud non ponderant: sed solum bona fortunae pauca & peccata carnis communia, aliis spiritualibus vitiis neglectis magni faciunt.

12

⁋ Ecce igitur quomodo notabilus detractio ex industria est semper mortale peccatum. & si ex loquaecitate naturae proueniatilicet crebro possit esse ve nialis, interdum est mortalis: quare lingua est refre nanda. Interdum tamen occultum peccatum lici te panditur: vt in sigillo secreti post hac dicemus. Praeterea memor sis quod teneris tuam famam & con socii laedere vt famam alienam serues: vt si tu & Plato falsum crimen sorti imposuistis. Analo giam accipito de bonis fortunae a Sorte ablatis vel abs te combustis: quae restituere deuictus es. Opposito autem modo peccatur in ablatione famae & bonorum fortumae. nam capiens furto a paupore plus peccat quae tan- tundem a diuite capiens. sed furto subtrahens a di uite in fama, hoc est a viro clarae famae: plus pec cat quam subtrahens a male famato viro. ratio est, quia parum ab isto tollit aut tollere potest in fama. Postre mo maledicus & vilis de bono viro loquens non tan tum tollit famae quantum putatus bonus simcite loquens Reuera enim famam non tollit quia ei non habe bitur fides.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 16