Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 19

An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio
1

SVperius de restitutione spiritualium & eorum qua animam concernunt loquuti su mus: nunc loquendum est de restitutione eorum quae corpus contingunt: & de aliquibus Aincidentibus circa corpus: scilicet vulneratione, & homicidio. Quaero igitur circa hanc distinctionem an homicidium sit magnum peccatum: & quae restitutio debeatur homicidio. Pro quaestio nis decisione scias nos non loquuturos de hominis oc cisione legali & iusta: vt puta quando quis occiditur a ministro legis post sententiam humanam: vel post sententiam legis naturalis, quando homo non potest euadere nisi inuadentem perimat: vel praecipiatur a deo se occidere: vt Sanson ludi. xvi. Nec loquaemur de oc ciso per ignorantiam inuincibilem: vt quando quis dat ope ram rei licitae & licito tempore: & praeter intentionem eius transit aliquis vel latitat qui ab arbore vel sagitta oc ciditur: sed loquemur dehomicidio iniusto: hoc est peccato homicidio: & quod fit auctoritate propria: vt distinguitur contra auctoritatem publicam. iudex enim supremus vel ordinarius auctoritate pu blica occidit.

2

⁋ Titulo quaestionis sic limitato pono conclusiones. Prima est. homicidium est grande peccatum probatur. Ipsum prohibetur in praeceptis decalogi: & omnia illa stricte praecipiuntur vel prohibentur. imo pau ca sunt peccata aequa lis grauitatis cum homicidio: nam periurium contra deum scienter emissum non est ita magnum peccatum sicut homicidium. Licet enim sit dire ctius contra deum & contra praecepta primae tabulae: caetera tamen sunt imparia. tollitur enim homo per homicidium de rerum natura: non autem deus per periu rium. Adulterium etiam est multo minus peccatum quam homicidium. breuiter est horrendum peccatum. Hinc appro pinquante homicida: occiso recenter, sanguis di vulnere emanat, vt perhibent. & istud forte fit nutu diuino in horrorem peccati. vix enim sufficit dicere hoc esse propter aliquos humores emissos ab al terato homicida, ingredientes vulnera occisi & con motionem facientes. lstud est vnum e quatuor peccatis: & primum in magnitudine, clamantibus vindi ctam e caelo: secundum carmina vulgaria. Clami tat ad caelum vox sanguinis: & Sodomorum: Vox op pressorum: merces detenta laborum. Ideo Gen. iiii. di ctum est ipsi Cain post occisionem fratris. Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra. Nunc igi tur maledictus eris super terram quae aperuit os suum & suscepit sanguinem fratris tui de manu tua. Cum operatus fueris eam: non dabit tibi fructus suos. & quae sequuntur. Et Gen. ix. Carnem cum sanguine non comedeus. Sanguinem enim animarum vestrarum requiram de manu cunctarum bestiarum & de manu hominis. de manu viri & de manu fratris eius requiram animam hominis. Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius. Et Matth. xxvi Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt. Di xit dominus ad Dauid pri. Paralip. xxviii. &. ii. Regum. vii. Non aedificabis domum nomini meo: eo quod sis vir bellator: & sanguinem fuderis. Ecce quantu detestatus est dominus aedificationem templi propter homicidium in sancto rege, electo secundum cor domini. Item Prouerbio. vi. Sex sunt quae odit deus. Inter quae enumeratur ille effundens sanguinem innoxium. Hinc Aeneas noluit attrectare penates: sed patri detulit cum venit e recenti effusione sanguinis graeco rum in bello (vt videtur) iusto: dicente Marone. ii. Aeneid. Tu genitor cape sacra manu, patriosque penates. Me bello ex tanto digressum & caede receti Attrectare nefas: donec me fiumine viuo Ablue tro. Augetur autem peccatum ex nobilitate hominis: quem m nuit deus paulo minus ab angelis: cui oues, boues, & vniuersa pecora campi subiecit. psal. viii. & Gen. ix. Ad imaginem dei creatus est. Indigne certe ferret rex si templum vel castrum a se extructum aliquis destrueret: vel filium sibi similem perimeret. Sic pater noster deus aegre fert homicidam. Vulgo quoque dici tur. Homo est dignissima creaturarum. Et Alexander. Cuncta timent hominem quia praesidet ipse creatis. Item Matth. xviii. Videte ne contemnatis vnum ex his pusillis: dico enim vobis quia angeli eorum semper vident faciem patris mei qui in caelis est. Insu per homo est minor mundus. viii. Physicorum. propterea saluator noster dicebat. Marci vltimo. Prae dicate euangelium omni creaturae. hoc est homini. viri sanguinum non dimidiabunt dies suos. Psal. liiii. nam manet homo propter homicidium in periculo trepi dus & timens ne occidatur a liberis, fratribus, vel amicis occisi. Caeterum lupus non occidit lupum: nec vulpes vulpem: & vt dicitur Eccle. xiii. omne animal diligit simile sibi: quodque animaduersione non est indignum: nullu brutum occidit aliquod nisi pro suo pastu. Solus autem homo in hominem saeuit. Citius me deficeret dies quam explica re possim poenam & grauitatem homicidii.

3

⁋ Secunda conclusio. vbi homo secundum legem occiditur pro homicidios satisfacit aequanimiter ferendo mortem pro morte. Probatur. quia satisfacit secundum extremum potentiae suae: mallet enim cuncta quae habet dare quam pati mortem In super illa est poena posita a legissatoribus: ergo hant solues satisfacit secundum legem: ergo iuste.

4

⁋ Tertia conclusio. Poenam legis princeps potest interdum remit. tere non occidendo homicidam. Probatur. de lege naturae est quod pro homicidio homo puniatur: & quod aliquam poenam subeat: sed quod hoc modo puniatur: puta lege talionis, est humanum positiuum: ergo hanc poe nam remitte re potest princeps: immo ad hoc inclinat clementia in aliquo euentu: vtpote cum vir alioquin probus subi to, & repentino motu hominem occidit. In qua re plurimum laudatur lulius Caesar. Pro talibus autem potissimum fuerunt ciuitates refugii in antiqua lege: & rationabi liter ad lumen naturae. losue. xx. Numen. xxxv. & Deutero. xix. Interdum enim cum forte ex repentina ira aliquis infert alteri paruum ictum: & alter paruo vul nere moritur: & homicida est multum vtilis reipublicae: seruare rigorem legis scriptae vel consuetudinis communis non est recte incedere: sed summum ius tunc est sum ma iniuria: nam primus conditor legis hunc non occi deret. Debet tamen iudex cogere homicidam vt satisfa ciat parti laesae: petendo veniam ab his quorum inter est, & faciendo emendam pecuniariam si capere velint. nec hanc offensam remittere potest princeps. quod si pars laesa rationi obtemperare noluerit: non cogitur prin ceps homicidam propterea occidere.

5

⁋ Quarta com clusio. Non semper inclinat clementia ad remitten dam poenam legis in quolibet: immo ad infligendam in clinat. patet. quia est interdum in pernicien reipublicae non occidere homicidam: qui scilicet est grassator niciosus & incorrigibilis: praebens occasionem aliis sic transgrediendi: qui occidit duos vel plures. & vulgo dicitur eo occidente secundum vel tertium, quod rex illos occidit: quia non sustulit illum e medio: & est in culpa illius homicidii. Contra aequitatem autem est talium poenas communes commutare in poenam pecuniariam: quod tamen alicubi fit. ex hoc enim efficiuntur deteriores & euadunt cruenti: sanguinarii, & carnifices: omni bestia deteriores in ignominiam & iactu ram regis, & reipublicae. Nam caeteri mali fiunt propensiores ad male agendum: nec pacificis & bonis datur quies viuendi. Hinc Salomon surripuit loab mi litem strenuum a cornu altaris: & eum occidi fecit: quod duos nobiles occidisset proditorie. iii. Regum. ii

6

⁋ Contra primam conclusionem argumentor. Moyses occidit Aegyptium: quem sabu lo abscondit. Exod. ii. & tamen non peccauit: cum hoc non sit imponendum tali ac tato legifero. de quo dicitur. Non surrexit propheta vltra in Israel sicut Moyses &c. Deuter. vltimo. ad literam.

7

⁋ Prae terea iubeat aliquis suum famulum: aliquem fuste percutere: & ille praeter intentionem eum occidat: tale homicidium non est mortale, cum non sit vo luntarium. igitur.

8

⁋ Ad primum si Moysen excusare debeamus: dicendum est quod Moyses hoc fecit imstinctu spiritus sancti. sic enim beatus Stephanus Actuum. vii. sonare videtur. Si dicas: quomodo transgressus est poenam talionis pro verbere, occidendo? solutio est iam data. si enim id fecit instin ctu spiritus sancti: non opus est cum postillatore somniare quod audiuit ex materia litigandi quod Aegy ptius cognouerit vxorem hebraei: quia hoc est diuinari- Nec sufficit quid dicit Burgensis: quod propulsauit iniu riam fratris. poterant enim tenere Aegyptium: quia vii prudens & fortis erat Moyses. ergo si eum sic occi disset non seruasset moderamen inculpatae tutelae. Sed de hoc dicemus in solutione quaerti argumenti.

9

⁋ Ad aliud dicitur quod dominus est homicida, & famulus: licet vtel quod contra suam voluntatem: quia data est opera rei illicitae: sed ambo minus peccant quam volentes occidere

10

⁋ Secundo argumentor. emittat aliquis sagittam in ali quem: & antequi sagitta tangat Sortem qui occidetur poeniteat. tunc sic. ibi est homicidium: cu Sortes oc cidatur: & tamen non est peccatum homicidii, non enim antequam sagitta tangat Sortem: nec tunc cum sagitta est infixa corpori, propter poenitentiam. igitur.

11

⁋ Praeterea sint vi ginti viri a. b. c. & sit per ordinem alphabeti percutien tes Platonem: sic vt Plato nullius ictu moriatur sed ex omnibus simul: quod potest contingere. tunc a non peccat peccato homicidii: nec b nec c. & sic de quolibet alio.

12

⁋ Ad argumentum respondetur in primo, de actu exteriore an aliquid malitiae vel bonitatis super: addat actui interiori.

13

⁋ Ad aliud dicitur quod quilibet eorum peccat peccato homicidii in casu illo: sed si con stiterit quis dederit vulnus letale: talis punietur de ho micidiocilitc. ad leg. Aquili. l. Item Mela. S. sed si se uum plures percusserint. Accipe exemplum de Bru to & Cassio percutientibus Caesarem: vbi inter tres & viginti ictus solum tres erant letales. Sed in ca su argumenti stat primum parum peccare: secundum magis. vbi autem aliquis puta decimus vel duodeci mus iudicat vel iudicare debet quod morietur vel gran dem laesionem accipiet si percutiatur vlterius: talis multo grauius peccat quam praecedentes. licet enim ictus quan tum est de se non sit maior: tamen propter ictus praecedentes plus nocet. sicut inter furantes successiue panes a Sorte in campo, qui tollit vltimum gratia cuius mo ritur: plus peccat omnibus praecedentibus: ponendo to in furto quot in percussione: vel ponendo varias vi ces in eodem fure vel percutiente. Simiter est bona ana logia de percutiente debilem & infirmum: qui plus peccat quam percutiens robustum caeteris paribus.

14

⁋ Tertio argumentor. licet mulieri se interimere quando tyrannus eam persequitur, pro seruanda sua castitate: & ipsa nullatenus aliter potest castitatem protegere. hoc enim videtur expresse concedere beatus Hieronymus super Ionam prophetam: & auctoritas est canonizata. xxiii qui. v. ca. Non est. dicit illd caput. Non est nostrum mor te arripere: sed illatam ab aliis libenter accipere. vnde & in persecutionibus non licet mihi propria perire manu vsque eo vbi castitas periclitatur. ergo excipit castitatem. Rnon detur negando assumptum: quia inique ageret haec mulier ( vsque) autem in proposito cap. capitur inclusiue: & sic solet frequenter accipi: vt a beato Gregorio scribi te ad episcopos Galliae: vt habetur. xxxv. q. iii. in ca Progeniem. vbi sic dicit. Progeniem suam vnumquenqu vsque ad septimam decernimus obseruare genera tionem. & tunc non licuit contrahere in septima. Hoc ipsum patet. lit. de pig. ac. l.i & patet in modo loquen di. dicimus enim omnes pagos ad Glegornum vsque esse de parochia Beruici: inter quos includitur Glegornum. Si tamen mulier aliqua fugiens in aquam: non credens eam profundam, submergatur pro seruanda castitate: excusanda est ob ignorantiam inuincibilem.

15

⁋ Quarto argumentor. Beatus Petrus amputans aurem dextran Malcho intendebat ei findere caput & eum occidere: & tamen non peccauit peccato homicidii: cum glossa interli nearis Lucae. xxii. eum comparet ipsi Phinees qui oc cidit coeuntem cum Madianitide. Nume. xxv. cui propterea promissum est sacerdotium in aeternum: quia zelatus est pro deo suo: & expiauit scelus filiorum Israel. sed Phinees non peccauit, quod tamen beatus Petrus peccauit, patet: nam eum reprehendit saluator Matthaei xxvi. dicens. Conuerte gladium tuum in vaginam &c.

16

⁋ Respondetur. beatus Petrus in hoc peccauit: quia nec erat iudex: nec auctoritatem ad hoc habuit: & propterea a Christo est reprehensus. xelus autem ser uandi domini ad hoc eum impellebat: licet in facto deliquerit. & sic in parte comparabatur ipsi Phinees. Si dicas. Christus ante praecepit: vt qui non haberet gladium, tunicam venderet & emeret gladium. cui Petrus respondit. ecce duo gladii hic. quos Christus sufficere asserebat. Respondetur, non erat ei dictum quod percu teret sed ferrum haberet. & dicit btuns Augustini ei osten sum quod Christus futurus esset protinus in discrimine capiendi. Hoc autem tenet beatus Augusti. expresse contra Faustum. lib. xxii. ca. lxx. quod tam Petrus quam Moyses in casu primi argumenti peccauit: & dicit quod per illa facta ostenditur eorum aelus: licet deliquanrint in hoc: vt de Saulo contigit. dat comparationem na turalem, quemadmodum enim agricola motem plenum oleastris cognoscit vtilem pro oleis cultura acceden te: sic animae virtutis capaces ac fertiles praemittunt sae pe vitia: quibus hoc ipsum indicent: cui virtuti po tissimum sunt accommodatae. concludens in fine capituli: Quid ergo incongruum si Petrus post hoc octum: factus est pastor ecclesiae: sicut Moyses post percussum Aegyptium factus est rector illius syr agogae? vterque enim non detestabili immanitate: sed emendabili animositate iustitiae regulam excessit: vterque odio improbitatis alienae: sed ille fra terno: iste dominico, licet adhuc carnali, tamen amore peccauit. De Petro ergo tenendum est quod peccauit: sed xelus diminuebat a tanto. Poterat enim quod est vero simile, habuisse plures actus: quorum aliqui erant boni: & vnus malus. Sed de Moyse est maior difficultas: non quod praeferamus re ctorem synagogae pastori ecclesiae: qui enim vtrum quod constituit pastorem: nouit vter illorum sit maior: sed quod beatus Stephanus videtur excusare Moysen Act. septimo. licet enim non legatur Exo. ii. quod adhuc Moyses esset constitutus iudex a deo: tamen quando beatus Stephanus hoc dicit: illud est tenen dum. Existimabat autem intelligere fratres (dicit beatus Stephanus) quoniam deus per manum ipsius daret salutem illis: at illi non intellexerunt. Et licet possemus vtcumque dare expositiones dictis beati Stephani: tamen ob auctoritatem eius sequor hunc modum quod Mo ses non peccauit: Augustino relicto.

17

⁋ Dubitatur: ad quid teneatur alium vul nerans. Dicitur quod tenetur soluere expensas laesi: satisfacere chirurgo: & refundere tantum quantum alter lucratus fuisset: vel quantum amisit defectu cu stodiae tempore quo morbo laborauit: si remediabiliter laesus sit. Si enim irremediabiliter laesus sit tenetur eum alere: & ei tantum dare quantum secundum iudicium prudentum lucratus fuisset deductis labo ribus, non enim dabitur ei tantum in quiete quantum lucratus fuisset operando. Quare si quis aliquem occidit qui sua arte & industria habuit patren & liberos nutrire: occidens tenetur istos alere. & quia hoc est clarum in lumine naturali: non cito alias pro bationes. Ex quo sequitur quod licet sit maius pecca tum occidere vel laedere virum nobilem & honestum quam latomum vel fabrum: tamen occidendo secundos homo plus obligatur: & omittens vtrisque succurrere plus omit tit in secundis, non enim tenetur alere filios nobilis si habeant patrimonium aliunde: secus est de filiis mecha nici nihil habentis nisi artem / per qua prouidetur suae familiae / qualis fuit Sophroniscus lapidarius. Si ve ro Sortes laedat Platonem & econverso: & sic aequaliter laedantur: neuter habebit recompensatione ab alio: sed erit condonatio mutua. Sed si vnus alteri ampu tauit manum: & alter illi digitum vel articulum: prior tenebitur satisfacere secundum excessum ad arbitrium boni viri: & legissator in hoc erit lex animata.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 19