Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 4

An ieiunium quadragesimae sit de iure divino
1

SEcundo circa hanc materiam queritur: an ieiunium quadragesimae sit de iure diuino. Pro solutione quaestio nis notabis quod aliqui voluelrunt dicere nullum praeceptum pure humanum obligare sub Qu poena peccati. Ex quo aliquo praedicarunt quod fractio ieiunii quadragesimalis non sit peccatum: cum hoc ieiunium quadragesimae sit solum de iure humano. Aliqui vero non audebant illud asserere: sed dixerunt nullum esse prae ceptum nisi diuinum.

2

⁋ Circa haec duo & circa quaesitum pono tres conclusiones. quarum Pri ma est. Aliquod est praeceptum pure humanum.

3

⁋ Secunda conclusio. Aliquod est praeceptum ure humanum quod ad sui obseruantiam obliat sub poena peccati.

4

⁋ Tertia conclusio respon siua ad titulum quaestionis. leiunium quadragesimae est pure de iure humano: & per consequens quodlibet aliud ieiunium.

5

⁋ Prima conclusio pro batur. ita est de iure pontificio & Caesareo: & illud ines bene loquentes. Secundo probatur idem per illud quod scribitur Mat harisaei arguebant apostolos quod illotis manibus comederent, & quod transgrederentur leges seniorum: & cum. Scribae & Pharisaei dicerent Christo. Quare discipuli tui transgrediuntur traditiones sentiorum? Non enim lauant manus suas cum manducant. respondit Christus. Quare & vos transgredimini mandatum dei propter tra ditionem hominum: vbi aperte aliud ostendit ius diuinum, & hominum traditiones, quae dicuni leges humanae. Tertio, quid absurdius quam quod statu tum hominis agricolae impositum famulis de beat de iure diuino obligare? Quarto probatur ius diuinum est immutabile: & contra ipsum nulla consuetudo praescribit: ius tamen humanum abrogat consuetudo & ei derogat, & ipsum inter preratur. ergo aliud est ius humanum & diuinum.

6

⁋ Secunda conclusio probatur: quia dato oppo sito huius sequuntur absona plurima. Primo quod sortes qui multis mortalibus est innodatus non teneatur confiteri semel in anno. Item quod Plato existens insacris & beneficiatus in a. loco, nullas ho ras teneatur dicere. Et quia fortasse in dialectica me stare putares sic infero. sequitur non esse necesse vvt peccatum euitet) dicere horas de aliquo vsu. Tertio sequitur quod laicus non peccat non soluen do quotani denariam vbi est consuetudo appro bata soluendi. Quarto sequitur quod nullus peccat comedendo carnes in die veneris etiam in hebdomada sancta. Patet. quia haec omnia sunt de iure pure humano. nemo tamen audet haec concedere. Si dicas. verum est, in occulto carnes come dendo: non autem in publico propter scandalum. hoc non valet. Pudebit enim te illud concedere in occulto. Quinto sequitur quod nemo peccat non au diendo missam in die dominico. Sexto sequitur quod nemo peccat non soluendo regi vectigalia quantumcunque iuste imposita: contra illud Apostoli ad Romanos. xiii. Reddite ergo omnibus debita: cui tributum tributum: cui vectigal vectigal. Nec valet dicere, esse de iure naturae colere deu: alere presby terum: & dare regi necessaria. hoc inquam non valet. & ratio est: quia illud positiuum no est de iure naturae: licet impledo illud positiuum, ius naturae impleatur: & pro impletione legis naturae illud posi tiuum imponitur. alioquin ius naturae transgrederemur nec sciremus quando impleretur: & quando non pro pterea homines prudenter haec statuerunt. Probatur etra haec conclusio per illud quod ad Romanos. xiii. scri bitur. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. & paulo post ad propositum dicit. Ideo quod necessitate subditi estote non solum propter iran sed etiam propter conscientiam. Ideo enim & tributa in statis. & Matthaei. xxiii. Super cathedram Moysi sederunt Scribae & Pharisaei. Omnia ergo quaecumque di xerit vobis seruate & facite. Et primae Petri secundoSubiecti estote omni humanae creaturae propter deum, si ue regi quasi praecellenti, siue ducibus tamquam ab eo mis sis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum. Et Augustini ad Bonifacium comitem dicit. Qui legibus imperatorum quae pro dei voluntate feruntur obtemperare non velit: acquirit grande supplicium. Et primi Regum. xiii. originaliter scribitur, & transum ptiue habetur de maio. & obe. ca. ii. Qui non obe dit principi morte moriatur. Similiter faciens con tra decretum episcopi est excommunicandus: vt pa tet in eodem cap. & nemo est excommunicandus ni si pro transgressione peccati mortalis. igitur. Praeterea inhabilitatio ecclesiae in secundo vel tertio gradu consanguinitatis facit peccatum esse incestum: qui non esset incestus illa prohibitione seclusa. ergo lex hu mana obligat sub poena peccati.

7

⁋ Tertia conclu sio probatur. ex nullo loco sacrae scripturae constat ieiunium quadragesimae esse de iure diuino: ergo ip sum non est asseredum esse de iure diuino. Sed dicis. licet non sit in gradu indubitato iuris diuini, tamen est in aliquo alio gradu. Contra hoc argu mentor, nec hoc communi concessione sapientum vni formiter tentum est esse de iure diuino: ergo nullo modo est de iure diuino. Secundo arguitur ad idem quia si est de iure diuino propter ieiunium Christi, tenemur ieiunare quadraginta diebus naturalibus nihil comedendo: quia ita fecit ipse. Matthaei. iiii. nos autem sic non facimus nec facere possumus. ergo propter factum eius non concluditur. Tertio arguitur ad idem. omne ius diuinum aequaliter obligat omnes. sed ieiunium quadragesimale non aequaliter obligat omnes. ergo ieiunium quadragesimale non est de iure diuino. Consequentia tenet in Baroco. & maior est nota. probatur minor. Me diolanenses non ieiunant quatuor primos dies quaedragesimae: qui tamen non reprobantur. Similiter in aliquibus regionibus homines faciunt pinguiores & largiores collationes quam in aliis: qui tamen viden tur excusati seruantes consuetudinem regionis etiam in quadragesima. sed istud non sufficeret si ieiunium quadragesimae esset de iure diuino. igitur. Quar to arguitur. legitur quod Telesphorus papa ieiunium quadragesimale instituit: licet aliqui hoc beato Pe tro attribuant. sed siue sic siue non: semper erit ie iunium quadragesimae de iure humano: igitur. licet hic possit quis dicere: si Petrus instituit fuit solum promulgator & deus institutor. Quicquid sit, opinor conclusionem prae fatam veram.

8

⁋ Contra primam conclusionem argui tur per illud quod ad Romanos. xiii. scribitur. Non est enim potestas nisi a deo. & paulo post se quitur. ltaque qui resistit potestati: ordinationi de resistit. & illic per te loquitur de lege humana. ergo qui legi humanae resistit, legi dei contradicit.

9

⁋ Respodetur. nulla est lex humana nisi legi dei conformis. Si enim sit contra eam, non est lex, nec illi parendum est, vt dicit glos. margina. Augu in illo. c. Si iubeatur quod non licet, hic sane contemne potestatem timendo potestatem maiorem. er go si aliud imperator: aliud deus iubeat, contem pto illo obtemperandum est deo. Possunt tamen dari duae leges oppositae in variis locis, vel in eo dem loco variis temporibus: quarum neutra legi dei repugnet. sed vtramque lex dei compatiatur. vt quod foemina in Hispania & Britannia in regno succedat: non autem in Gallia. & qui talem iegem humanam non seruat contrauenit praecepto diuinc praecipienti parere superioribus, & eorum seruare leges.

10

⁋ Secundo arguitur per illud quod scri bitur Lucae. x. Qui vos audit me audit, qui vos spernit, me spernit. ergo contraueniens legi humanae, legi dei contradicit.

11

⁋ Respondetur concedendo antecedens quod deus dat praeceptum pa rendi superioribus rationabiliter praecipientibus sed eorum praeceptis contraueniens non contra: uenit iuri diuino, sed soli iuri humano. Ad hoc enim vt aliqua propositio sit de iure diuino: oportet ipsam sequi ex iure diuino: vel ipsam esse reuelatam in forma sine addito propositionis de iure humano. Hoc enim modo cognoscitur adulterium & fornicationem esse vetita de iure diuino. Sed con tra hoc arguitur. huic propositioni. Obedite superioribus. vestris. quae sine addito est de iure diuimo vel aliquis potest contrauenire sine addito: vel non Si primum, habetur intentum. Si secundum, dabis vnum praeceptum cui homo contrauenire non potest sine addito: quod non videtur dicendum. Respondetur, non possum transgredi illud praeceptum sine adiectione. Ratio est: quia in illo dicitur. ego obediam superioribus meis. modo praeceptum superiorum non obligat quousque de illo constet. er go illud praeceptum non obligat.

12

⁋ Tertio argu itur. Si rex daret Sorti facultatem condendi leges volens approbare omnes rationabilesleges a sor te latas: & volens eas publicari in popuio suo: le ges illae a sorte latae non dicerentur eges sortis: sed regis: vt est de legibus Caesareis. ergo leges ab ho minibus latae approbatae a domino deo quas ipse vult publicari in toto populo, debent vocari leges dei: & non leges hominium.

13

⁋ Respondetur. istae leges a sorte latae cum generali approbation regis adhuc erunt leges ipsius sortis: & leges sortis vocabuntur. sicut si rex conderet aliquas ieges per se & aliquas per famulum suum tamquam leges regis: aliquae istarum legum capiendo collectiue vel diuisiue, leges regis dicerentur: & aliae famuli. & si rex vellet suas leges esse indis pensabiles & impraescriptibiles, non autem leges sortis: notum est quod vna lex habet plus roboris quam alia & deberet gratia distinctionis habendae vocari alti ore nomine: scilicet sub nomine regis: & alia sub nomine sortis. Et licet eodem nomine vocarentur & male, confundendo vocabula: non esset tamen idem in re.

14

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur. Vel quaelibet transgressio legis humanae est peccatum: vel non. secundum non est dicendum. quia aequalis est ratio in omnibus. Nec primum: quia tunc legum humanarum transgressio esset iugum itolerabile subiectis.

15

⁋ Concedo disiunctiuam pro secunda parte. de ali qua enim certum est quod est peccatum mortale: & de aliqua sciri potest quod est venialis. & de aliqua sciri potest quod no est peccatum. sed tamen punitur legem transgredi ens, quemadmodum est in transgressionibus religioso rum. vt in distinctione. xxxviii. huius dicemus. De aliquibus autem transgressionibus dubium est an sint peccata: super quibus consulendi sunt sapientes. vtpote an peccet mercator non fideliter soluens regi octauan pintam vini de vino vaenali. vel non soluedo pecuniam, transeundo in itinere, pro reparandis plateis & in multis aliis. de quibus vna regula dari non potest. nec refert siue aliquis conditor peccatum intendebat siue non: dummodo peccatum non excipiat.

16

⁋ Secundo arguitur. Peccatum secundum bea tum Augustinum contra Faustum, est dictum factum vel concupitum contra legem dei.

17

⁋ Respondetur ipse definit peccatum in lege diuina. Peccatum autem simpliciter debet definiri per esse contra aliquam legen ad oppositum obligantem.

18

⁋ Tertio arguitur. secundum Augustinus in libro de vera religione. & habetur. iiii. dist. cap. In istis. in. S. Leges. Leges instituuntur, cum promulgantur: firmantur cum moribus vtentium approbantur. ergo superior non imponit legem: sed populi consensus.

19

⁋ Respondetur, quamuis ita esset: populus est homines: inec euitatur conclusio. Secundo dico, quod beatus Augustinus sic intellexit. Lex non ligat quousque est promulgata: & durabilitatem non accipit donec sit moribus vtentium approbata. sed toto populo dissentiente superior non debet nec potest legem imponere. Neque enim rex est super totum regnum, capiendo omnes alios ab eo, nec Romanus pontifex super omnes alios in ecclesia a se: prout in concusse in hoc gymnasio tenetur. sed non obstante quod multi contradicant: superioris lex ligat.

20

⁋ Contra tertiam conclusionem arguitur per sermonem quendam beati Ambrosii de quadra gesima: & per beatum Augustinum in quodam etiam sermone quem ad vsum Romanum in prima dominica quadragesimae recitamus: cuius initium est, Sanctae quadragesimae rationem cuius hodie initium celebramus. quam videntur dicere ieiunium qua dragesimae esse de iure diuino.

21

⁋ Respondetur isti sancti nolunt aliud dicere nisi quod sunt quaedam congruentiae quare hic sacer numerus sit imposi tus nobis. quia enim Christus. xl. diebus ieiunauit nihil comedendo, & non possumus nos illud pera gere: in illius rei memoriam, & in corporum nostro rum afflictionem ecclesia ad imitationem Christi, nobis hoc ieiunium imposuit. Si autem. improprie & laxato vocabulo vocetur de iure diuino, nihil pericu li est.

22

⁋ Secundo arguitur. quadragesima sine. iiii. diebus puta trigintasex dies, est decima pars annised tenemur soluere decimas de iure diuino. ergo tenemur ieiunare quamdraginta dies, vel saltem. xxxvi. de iure diuino. Hanc rationem tangit beatus Greg in Homilia quadam. & recitatur de cosecratione distin ctione quinta. c. Quadragesima. & in fine. c. dicitur. lu bemur autem & ab onipotenti deo omnium bonorum nostro rum decimas dare.

23

⁋ Respondetur. soluere decimas quo ad quotam denaria non est de, iure diuino in lege gratiae. Secundo: quamuis esset de iure diuino quo ad quotam vt erat in lege Mosaica, non sequitur quod ieiunadum sit de iure diuino tot diebus. Patet, quia hoc non seruabatur in lege Mosaica: licet lex decimarum de bonis daretur. Quod autem dicit btuns Greg. congruitas uandam est.

24

⁋ lam vidimus ieiunium quadragesimae esse de iure humano: & a fortiori quidlibet aliud ie iunium ecclesiasticum: quia inter omnia ieiunia ecclesiae quadragesima & antiquitate & veneratione praecedit. & licet sit de iure humano, nihil refert quin obli get sub poena peccati & gratia illius ad hoc probandum paululum institimus, quia & aliis materiis sicut ieiunio deseruit. Idem dicendum de multis aliis legibus humanis. vt patet ex probatione secundae conclusionis.

25

⁋ Dubitatur: an petens coenam cui non detur cibus comedendus in die ieiunii, frangat ieiunium. Secundo dubitatur an caupones ministrantes in die ieiunii vesperi, hominibus cibum comedendum peccent.

26

⁋ Ad priorem dubitationem dicitur quod vbi fficaciter facit quod in se est ad coenandum, peccat pec cato fractiuo ieiunii: sed recuperari potest ieiunium licet facere nequat quinante peccauerit.

27

⁋ Ad secun dam dubitationem dicitur quod caupones vel alii quicum quod fuerint patresfamilias domorum, respectu liberorum vel famulorum, ministrantes cibos per quos sci unt, vel vehementer dubitant alios peccare come dendo: peccant. ratio est, quia cooperantur aliorum peccatis. et licet alii mentaliter ante peccaue rint volentes coenare: & ad illud peccatum isti de quibus est quaestio, non cooperantur: tamen cooperan tur continuationi liberae actus mali: scilicet come stioni exteriori: quae esse non potest sine actu inte tiori malo. Ex quo sequitur quod caupones quirentes a facientibus collationem in die ieiunii in hospitio, an velint pisces comedere quos paratos habent vel protinus parabunt, peccant. ratio est: quia alliciunt alios & instigant ad peccandum: & dant eis causam propter quam peccant. eodem modo si tales cibos ponant ante eos. Signanter dicebam (sci- unt vel vehementer dubitant alios peccare) alio iuin ministrantes eis cibum non peccant: vt po te collationem secundum consuetudinem regio ais. quia hoc licet aliis accipere. vel si alii habeant probabilem causam comedendi licite: licite mini stratur eis cibus. Declaro hoc exemplariter. probus vir vel talis reputatus, eques / aut pedes / ex cauns bis veniens ingreditur hospitium in vespere ieiunii cupiens coenare. cui dices. Domine est ieiu nium in hoc loco. si dicat se non esse pransum vel male pransum: vel magnos passum illo die la bores: habebis ei fidem & coenam ei facies. Tartae etiam probitatis vel reputatae probitatis esse potest: vt nullo modo tenearis reddere eum certiotem de ieiunio: quia melius te nouit. sed ipso coe nam petent e mox parabisei.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 4