Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 6

An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri
1

⁋ Distinctionis Decimaeseptimae Quaestio Sexta. Exto circa hanc materiam confessionis quaero: An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri. Mouetur quaestio quia hincinde sunt apparentiae oppositae. Nam Ioannes vigesimus secundus errores Ioannis Poliacensis reprobans dicit incon uenire quempiam astringi sua peccata pluries confiteri. & hoc deducit Dionysius Cistertiensis libro iiii. distin. xxiii. contra statutum abbatum ordinis Cistertiensis: qui in capitulo definiuerunt religiosos viros & foeminas sui ordinis debere confiteri abbatibus suis semel in anno: esto confessi fuerit & absoluti a peccatis suis. Recitat quendam bacca laureum Petrum de Clara valle idem scribentem ad abbatem suum: & alios ad illud propositum imtroducere conatur.

2

⁋ Pro hac quaestione ponam conclu siones aliquas: quarum prima est. Licitum est confiteri eadem peccata pluries: immo secunda abso lutio & sequentes sunt sacramentales sicut prima. hoc superius diximus.

3

⁋ Secunda conclusio. Stat aliquem licite esse obligatum pluries confiteri si mortaliter deliquat. Probatur: quia aliquis potest vouere in odium peccati: quod si peccauerit: bis ipsum confitebitur. hoc nanque est licitum: & saluti vouentis conducit. licita est enim materia voti vel iuramenti. peccet iste mortaliter: iam tenetur peccatum suum pluries confiteri: ergo propositum.

4

⁋ Tertia conclusio. Licitum est hoc statutum Cistertien sium: & expediens vt opinor, animis religiosorum. hoc patet ex praemissa.

5

⁋ Quarta conclusio. Hu iusmodi abbates possunt suos subiectos ad hoc statutum obligare. Probatur: quia si non possint: hoc est propterea quia superiores non possunt nouas cudere leges vltra regulam / inferiorum obligatorias. sed hoc est falsum: vt patet per religiosorum statuta pro conseruatione regulae adiecta. Praeterea arguitur ad idem. Religiosi cultui diuino man cipati possunt ad aliquas ineges astringi ad quas conmunis populus astringi non debet. sed multi saientes tenent istud de laicis. nam Hericus Gandensis in primo quodlibeto tenet quod confessus religiosis men dicantibus tenetur eadem peccata iterato confiteri se mel in amno proprio sacerdoti. Et potest dari analogia. si curatus sancti Nicolai Parisiensis daret faculta tem omnibus parochianis suis confitendi Sorti vel Platoni presbyteris si velint: quo non obstante erunt obligati confiteri sibi in pascha: tunc vere absoluti enebuntur sua peccata confiteri iterato. Praeterea Ioannes monachus, Archidiaconus, & plerique ca nonici istud tenent. & in rei veritate extrauagans Sixti Quarti in ca. Vices. de treuga & pa. ad hoc est multum apparens: in qua dicit verba quam sequum tur. Quia etiam ipsi mendicantes desistant praedicare, quod pa rochiani non sint obligati saltem in pascha proprio confiteri sacerdoti: quia de iure tenetur parochianus sal tem in pascha proprio confiteri sacerdoti. ergo videtur Sixtus Quartus voluisse dicere quod homo teneatui peccata confessa reconfiteri: quamuis non tenebatur diebus Ioannis vicesimi secundi: quia inter constitutiones aduersas pontificias priori posterior derogat: ergo Sixtus Quartus alium sequens videin relinquaere Clementinam Dudum. de sepul. vel casum ex cipere ab ea: & redire ad statutum Omnis vtriusque sexus. quia non videtur aliud ius commune de confes sione facienda in pascha. Circa dies Sixti Quarti abhic trigintaquatuor annos quidam frater Ioannes Angeli prdicauit aliquas propositiones Tornaci: qua rum haec erat vna. Parochianus confessus fratribu mendicantibus satisfacit decretali Omnis vtrius quod sexus, nec tenetur confiteri proprio curato semel in anno: nec ab eo petere licentiam. & cum variae proposi tiones illius viri essent ad facultatem nostram missae approbandae aut castigandae: sic hanc adornauit seu qualificauit facultas. Haec propositio est scandalosa & iuri contraria: & pro subditorum ad praelatos debita obedientia & reuerentia publice reuocanda. Martinus Quintus etiam in quadam extrauagante quae inci pit Ad vberes fructus. simile dicit.

6

⁋ Ex his mul tum apparens est quod homo tenetur confiteri peccata con fessa de per accidens. hoc est quando confessus est ali cui qui non potuit eum absoluere. sed simpliciter non tenet ad illud. tum si non peccet mortaliter seme in anno. tum si peccet, & suo curato confiteatur. Sed contra istud dices. Non est maior apparentia in aliquo allegato ad istod propositum quam sit in capi. Vices. & tamen in eodem cap. habetur. Per hoc tamen ipsi fratres mendicantes non censeantur exclusi: quo minus secundum iuris communis & priuilegiorum eisdem concessorum dispositionem cofessiones audire & poenitentias iniungere valeant. ergo nihil tollitur ab eorum priuile giis ante hanc extrauagantem concessis. Contra. hoc non videtur valere: nec esse de mente pontificis propter allegata. & considerando litem inter rectores eccle siarum & religiosos ortam diceretur quod datur eis facultas vt possint absoluere: sed hoc non obstante absoluti ab eis tenentur sua peccata in pascha confiteri proprio curato. Sed contra argumentor: vel abso lutus ab eis tenetur confiteri omnia mortalia ab vl timo pascha: vel post vltimam confessionem. primum videtur onerosum: & illo dato pauci adirent religio sos. & similiter secundum: quia stat quod Sortes sit con fessus in fine quadragesimae religioso mendicanti, non habens peccatum mortale post vltimam confes sionem: & ita de multis aliis. igitur. Hoc argumentum ex industria tetigimus: nodum de quo debet esse uaestio inter dominos curatos & religiosos aperiens. Et inter nostrae facultatis deputatos pluries dicebam difficultatem in hoc consistere: quorum mul tis visum est nimis hoc esse difficile, quod homo ab solutus ab eis teneatur iterato illa peccata confiteri. hoc etiam mihi difficile videtur in populo. Praesertim cum religiosi sint in possessione: & consuetudo inualue rit in plerisque locis quod confessi mendicantibus de bite episcopo praesentatis non tenentur iterato com fiteri curato in pascha. Et ad allegata in oppositum dicatur quod confessi mendicantibus debent hoc curato osten dere, & docere de sui legitima absolutione antequam communicent: & hoc est confiteri laxato vocabu lo proprio curatom. Impraesentiarum quousque docea tur de opposito ita censeo dicendum: & mirandum est consequenter ad ista: quare debeat esse quaestio inter curatos & religiosos. Sed quaestionem sequen tem adhuc super eadem materia tractabo.

7

⁋ Redeundo ad prosecutionem quaestid nis nostrae coneptae: cum sint tot argumenta de ite randa confessione laicorum: non debet hoc in religione reputari extraneum. Dionysius vbi dixit sta tutum Cistertiensium de iteranda confessione in or dine esse iniquum: dicit haec verba. Scio illa quae ego dixi in hac conclusione cum corollariis, mul tis abbatibus ordinis Cistertien. nimium displice re. Concludendo dicit. veruntamen nescio si essem abbas: vtrum essem huius opinionis: credo tamen quod praesentis opinionis esse deberem. Ex his verbis & veritate sic arguo contra eum. displicet abbatibus ordinis conclusio eius & Petri baccalaurei Cla reuallensis. & hoc non nisi quia quaerunt salutem religiosorum suorum licet cum aliquanto onere religiosorum. quod propterea solum displicet abbatibus declaro: quia non possunt opes a pauperibus religiosis habere: cum opum administratio sit in abbatum manibus: & non penes subiectos religiosos, non enim video aliam causam nisi quia salutem subditorum inquirunt. & patet ex opposito. Saeculares vt dominus Armacanus, & pleri quod alii constanter asseruerunt quod religiosi mendicam tes multum confessionibus saecularium se implicant, vt eorum mores secreta & restituenda depre hendant: quatenus ad suum lucrum cedat: sed istud non potest contingere aliis religiosis. igitur.

8

⁋ Dico er go Cistertiensium statutum esse rationabile: sicut mul- ta alia statuta in capitulis religiosorum lata pro conseruatione regulae: non tamen nego quod inferior non tenetur parere superiori abbati vel priori in quolibet licito & honesto: vt post hac distinctione trigesimaoctaua latius aperire conabimur. Sed constitutio nes capitulares pensiculate a patribus discussae & cribratae: a religiosis sunt magno cum honore sus cipiendae pariter & seruandae. Vlterius dico quod quar ta conclusio Dionysii est falsa ad intentione eius: in qua dicit quod papa non potest praecipere seu facere quod aliquis peccata de quibus est vere contritus & confessus & absolutus: teneatur iterum con fiteri proprio sacerdoti. licet Ioannes Gerson videatur esse illius sententiae, lectione secunda super Marcum inquiens. Si confessio sacramentalis semel rite facta est de licentia illius qui ius habet: non po test iterum cadere sub praecepto pure humano. Sed de co quod cancellarius loquitur communiter: vel quod non licet ferre statutum post confessionem quod rite con fessus teneatur iterato confiteri: tamen ratione vnius praecepti praecedentis, de per accidens homo tenetur peccata sua iterato confiteri. si aliter intelligat: ratio ni potius innitendum est. Propositum sic probo. potest papa hanc legem ferre quod quilibet teneatur semel in anno sua peccata confiteri suo proprio sacerdoti: quia ita erat tempore eruditissimi domini Innocentii Tertii: vt patet per cap. Omnis. de poenitentiis & remissi. Potest insuper statuere legem illi non repugnantem quod mendicantes religiosi praesentati episcopis, possint confessiones audire & absoluere. Inter has enim affirmatiuas nulla est repugnantia. tunc autem plerique ad iteratam confessionem tenebuntur de per accidens: quia per hoc quod sunt absoluti a mendicantibus: ab alio praecepto priori non incompossibili non deobligam tur. & huiusmodi homo antecedenter volens ad iteratam confessionem tenetur, quod nullo modo inconvenit. Haec ratio mihi persuadet propositum. potest enim papa tollere totum priuilegium a religiosis vel diminuere, & semper licite. verum de facto iam non loquor sed possibili. Et quicquid sit in communi populo: non debet reuocari in dubium in religione, quae leges obligatorias habet: quas nemo potest iniugere hominium. multitudini. Abbates enim similem legem statuunt: poenitentiarios idoneos assignant pro toto anno: confessionem paschalem sibi reseruantes. Dixi (de per acidens) quia si religiosus non peccet mortaliter n toto anno: quod est mihi probabile de multis in religione reformata viuentibus: & a fortiori in religione nondum collapsa: non poterit constrigi.

9

⁋ As sumit Dionysius aliquas probationes quas dicit Holcotum quaestione. v. quarti sententiarum erudite posuis se. vna probatio est haec. Papa manens papa non potest licite aliquid facere quo perdat iurisdictionem super quemlibet cat holicum. ergo non potest licite facere quin possit absoluere quencumque sibi confessum. sed si vere papa absoluit hominem sibi confitentem: & ille egitime exequitur poenitentiam sibi iniunctam: ipse est simpliciter absolutus a papa: ergo papa non potest facere quod ille iterum confiteri teneatur, consequen tia tenet: quia papa non potest facere quod ille indigeat sacramento poenitentiae pro eisdem peccatis pro quibus am satisfecit per poenitentiam sacramentum. alio quin primum sacramentum fuisset insufficiens: quod nefas est dicere. Dico ex dictis hoc argumentum esse dilutum: ac minime disconvenire quod quis indi geat sacramento poenitentiae pro peccatis pro quibus iam satisfecit per poenitentiae sacramentum. Quo ad au ctoritatem Roberti Holcoti: dico eum tempore quo fecit commentarios in librum Sapientiae, plura vidisse: & li cet in libris Sententiarum varias materias communes & spinosas compilauerit: paucas vel nullas extrica re didicerat. Introducit iste beatum Thomam in hac distinctione pro se. sed nullo modo est pro conclusio ne eius: vt cuilibet legenti patet. Praeterea loanne in rubrica de poeniten. & remis. citat: quaerentem an peccata semel confessa teneatur aliquis iterum confi teri. Respondet dicens quod non regulariter. dico hoc esse contra arguentem. & concedo illud etiam. Demum Astensem in summa libro quinto, titulo. xiiii. itro ducit dicentem quod absolutus a quocunque sacerdote in casu necessitatis non tenetur iterum absolui: nec iterum confiteri proprio sacerdoti: sed sufficit quod ei nontificet se fuisse absolutum. hoc etiam concedo. Ar gumentatur Dionysius secundo sic. Nullus indiget sa cramento poenitentiae nisi sit in peccato mortali. il la propositio est falsa: & deductio consequens inuti lis. Facit confirmationem quae est haec. in potestate pa pae non est quod aliquis innocens & iustus peccet mor taliter: ergo in potestate eius non est efficere vt te neatur confiteri. Concedo antecedens si sit prudens iste innocens de quo loquitur: & ad consequens, si sit sermo de eo qui non peccauit mortaliter: conce do consequentiam & consequens: si de alio, nego conse quentiam cum consequente.

10

⁋ Hactenus diximus quod licet de facto laicus mendicanti legitime confessus & absolutus non teneatur eadem peccata confiteri proprio curato: potest tamen Romanus pontifex legem ferre copulatiuam talem: quod quilibet laicus teneatur com fiteri sua peccata proprio sacerdoti semel in anno si quae fecit: dando tamen facultatem omnibus volenti bus adire fratres religiosos vel alios probos sacer dotes: suscipiendi absolutionem ab eis de suis pec catis. secunda enim pars nullum grauamen super priorem legem addit nisi volenti absolute. modo volenti non fit iniuria. v. Ethicorum. & hoc sua ponte volenti. Nunquid iamiam plerique aliqua eccata pluries & pluribus confitentur, vt qui ca sus reseruatos habent? Ex istis datur manuductio quod liceat abbatibus Cistertiensis ordinis legem sta tuere suis religiosis vt teneantur confiteri abbatibus semel in anno: vt vultum pecoris sibi commissi ignoscant: & salubre antidotum contra morbos peccati exhibeant. etiam dando eis religiosos patres qui possint eos absoluere a peccatis quotiens cumque voluerint. In haec statuta etiam consentiunt professi post statutum rationabile: quemadmodum ingrediens Carthusiam ad non edendum carnes.

11

⁋ Dubitatur. An laicus teneatur sua peccata iterato confiteri. De peccatis in commu ni mouetur dubitatio: & non solum de reseruatis. & licet varii ponant varios casus de iteranda con fessione: pono hanc responsionem ad dubitationem. Nullus laicus rite confessus & absolutus ab llo qui absoluere potuit, post peccatorum sufficientem indaginem: tenetur ad eorundem peccatorum teratam confessionem. Si autem sacerdos dormiebat: & hoc constiterit: iam iste non est rite confessus nec ratione ingratitudinis astringitur: vt posthac distinctione. xxii. determinabimus: siue poenitentiam oblitus sit: siue non. siue etiam aliud peccatum occurrat post confessionem: siue non.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 6