Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An expediat vovere
1

⁋ Distinctionis Trigesimae octauae Quaestio Prima. Ggrediendo Trigesimamoctauam distinctionem in qua de votis nonnulla. determinabo: Pri mo dicam de vo to in vniuersali, pauca de religione annexurus. Secundo loqui propono de religione tam conparatiue quam absolu tam ad vitam saecularem: quam vnam religio nem ad aliam. Et tertio de religione in se & religiosorum potis ac constitutionibus. Circa primum quaeram an expe diat vouere. Secundo, an requiratur ad votum quod promit tens intendat se obligare ad hoc vt dicatur vouere Tertio: an omne votum obliget. Quarto, an opus factum cum voto sit praeferendum operi sine voto facto. Pro primi expeditione declarabitur quid nominis voti. postea conclusiue ad quaestionem propositam respondebo.

2

⁋ Votum interdum capitur vt tantu valet quantum arbitrium vel voluntas, secundum illud Persii. Velle suum cuique est nec voto viuitur vno. non sic impresentiarum capimus: sed aliter, vt ex eius definitione quid nominis videbitur: quan ono hanc. Votum est volitio deliberata de meliore bono / non necessario ad salutem / deo facta mediate vel immediate & non irritata a superiore. Volitio est su perius ad votum: superius inqua denominatiuum. nam omne votum est animi volitio. si sit nolitio vo litionem inferens: nihil interest. Deliberata) hoc est quod fiat cum libramine debito & iudicio intellectus saltem notitia sufficiente, quod ex parte temporis deprehendi non potest: cum homo possit iudicium sufficiens habere in instanti cum actu voluntatis: sed ponitur pro pter actus indeliberatos quos solent aliqui habere. vt antequam plene a somno excitetur aliquis. vel cum ra tio parturbatur: vt in subita & magna ira accedente ad insaniam: vel cum proxime tendit ad ebrietatem vulgarem. suramentum autem in ita extortum non valet. de iureiuram. caSicut. Similiter nec confessio calore iracundiae emanans. nisi quis perseueret. vt dicit glossa in cap. Ex literis de diuor. ergo eodem modo in proposito. Sed de hoc ad materiam primorum motuu in secundo sententia rum remitto: quia illic materiam hanc prolixius prose quar. Additur (de meliore bono), quod est obiectum & causa materialis voti. si enim sitde malo: non est vo tum. nam in turpi promisso oportet rescindere fidem. quare tertio officiorum M. Tullius dicit quod impruden ter Agamennon exoluit votum Dianae factum immo lando lphigeniam. hoc ipsum per fabula solis & Phae tontis: Thesei & Hippolyti declarat. Nec oportet quod illud obiectum sit melius vouenti: sed sufficit quod in se sit melius. plerique enim vouerunt quibus votum per accidens ex mala vita fuit exitiale: qui sine voto fuissent saluati. sed vitium non est ex parte materiae quae vouetur. nam aliqua sunt bona quorum opposita semper sunt mala vt pecepta decalogi. Aliqua sunt bona, & etiam eorum opposita sunt bona: vt nubere / non nubere: profiteri re igionem / non profiteri religionem. tamen vnum est alio me lius. Aliqua sunt bona & etiam eorum opposita: nec reperitur maior bonitas in vno extremo quam in alio: vt facere circulum in cineribus / non facere circulum in cineribus. Circa secunda sunt potissimum vota. Dicitur / non necessario ad salutem quia vouere est superogationis vt dicit glossa super illo verbo psalmographi. Voue te & reddite. Dicitur mediate vel immediate, interdum nam quod vouemus adire sanctum lacobum: sed hoc est vt sanctus Iacobus pro nobis intercedat apud deum. Finis enim est causa causarum. ii. Physicorum. &. ii. Metaphysicae. Dicitur non irritata a superiore) nam licet ante. xiiii. an nos quis possit habere cosensum liberum vouendi reli gione, & caetera omnia quae posuimus: tamen non erit propterea obligatus permanere in religione. patet de re gula. & tran. ad reii. cap. Ad nostram. & in cap. Significatum. lib. vi. Sed oportet quod mas quatuorde cim annos compleuerit: & foemina duodecim, nec hic est sermo de malitia supplente aetatem: vt in matrimonio.

3

⁋ Ecce definitionem voti ex quaetuor causis conflatam. Causa efficiens voti est voluntas homi- nis. volentis aliquid vouere. Causa materialis siue obiectiua est res ipsa quae vouetur: peregrinatio, eleemosyna, castitas, religio vel simile. Causa finalis, deus. Causa formalis, alia quae ad votum requiruntur,

4

⁋ Ex hac definitionem propositiones aliquas infero: quarum prima est. Votum proprie captum non est de necessitate salutis ante votum. laxato tamen vo cabulo potest dici votum necessarium ad salutem. & sic eo dem modo definitur vt prius: relicta duntaxat illa particula non necessario ad salutem): quomodo Iacob vouit quod dominus futurus esset sibi in deum. Genesis. xx. licet illic possit dici quod hoc erat in dominium speciale, dando ei decimas. vt habetur Genesis. xxv, quod erat opus consilii ante legem Mosaicam. Sed quicquid sit: homo potest vouere hoc ad quod aliunde est obligatus, quod patet: quia homo potest se firmare in bono opere praecepti sicut in opere consilii. Item homo potest idem pluries vouere.

5

⁋ Secundo sequitur hic non esse votum, voueo me aditurum sanctum Iacobum ea lege vt occidam Sortem. posito quod Sortes occidatur illicite: & licitum sit seorsum adire sanctum la cobum probatur corollarium. hoc totum est illicitum, scilicet idire sanctum Iacobum ea lege vt occidatur Sortes: licet vna pars sit licita. ergo hoc totum non est licita materia voti. Secundo ostenditur idem. votum conditionale non tenet nisi extante conditione, ad quam implendam vult vouens deum vel sanctum, opem praestare. sed illa con ditio ponit peccatum, ad quod nec iuuat deus nec sanctus. ergo siue ponatur conditio siue non: ipse vouens non obligatur. Praeterea. hic non est votum, voueo me occi surum Sortem ea conditione vt coenobium construam: ergo nec in alio.

6

⁋ Tertium corollarium. aliquid est licitum quod non est licita materia voti. Probatur: quia non profite ri religionem est licitum: & tamen non est licita materia vo ti: quia sic vouens ponit obicem motioni spiritus sancti, & firmat se contra consilia Christi. Item illic ex cluditur maius bonum de per se: ergo non est materia voti. secus est hic. voueo me professurum religionem sancti Augustini: vbi profitendo regulam beati Augu stini, Carthusia regula arctior, vel maius bonum de per accidens & indirecte excluditur. Sic si quis iu rauit quod mulierem ducet in matrimonium consumma tum: hoc est seruandum. i. dignum seruari.

7

⁋ Et ex illo sequitur quarto. quod si quis voueat se nunquam professurum religionem, potest profiteri sine dispensatio ne. quia si non: hoc erit quia vouet se non professu rum. sed hoc non obstat. nam licet dicat, voueo me hoc facturum: non est votum: vt patet de vouen te occidere hominem auctoritate propria / in secun do corollario. & licet hoc iuret non est ad hoc obli gatus: quia non est licita materia iuramenti. lura mentum enim super materia de se licita non obli gat quando per se maius bonum secludit. Gratia nus tamen videtur esse alterius sententiae. xxii. quid iiii. ca. fina. S. vltinao. vbi dicit. quod si quis iuraue rit se clericatus tonsuram & religionis habitum non suscepturum: quamuis aliquibus videatur reprehensibi le: quia opus charitatis iuramento se non facturum promisit: nulla tamen auctoritate seruare prohibetur. quia etsi nunquam clericatus tonsuram vel religionis ve stem suscipiat: non tamen ideo minus salutem pro mereri valet. Potes etiam dicere quod non tenet oppo situm corollarii. quia dicit: non est cogendus ad aliudlicet istud non videatur esse ad eius mentem. Potes eum relinquere: sicut manifeste in eodem ca. glos eum reprehendit, cum dicit. Aliquando namque iuramento deest iustitia: veluti cum quispiam post votum castitatis ducit vxorem, iuramento firmans nunquam ab ea discessurum. quod quamuis illicitum sit, quia iustitia sibi probatur deesse: tamen auctoritate Augustini seruari ocipitur. Vbi glos. in verbo (numquam) non bene dicit: quia si ille vouit simpliciter postqui duxit vxoreniurat quod non dimittet eam. illud iuramentum licitum est. sed si prius vouit quam ducat vxorem: tunc potium seruabit votum quam iuramentum sequens. vt extra qui cle. vel vouen. Rursus. Fateor tamen dictum Gratiani prima fronte habere colorem apparentem

8

⁋ Quinto sequitur quod incurrens iacturam ex mutuo & vouens quod nunqui dabit alicui mutuo: occurrenti ali cui cui est praeceptum dare mutuo, vel consilium: dan do mutuo non contrauenit suo voto, quod patet: quia non est votum: non enim est de meliore bono: sed vel est peccatum, vel minus bonum non dando: ergo vi voti non obligatur ad illud. Pro regula namque hic seruato: quando quis vouet aliquid quod potest vergere in bonam partem vel in minus bonam: cum in mi nus bonam partem maioris exclusiuam de per se vergit: non est votum. Hoc enim sequitur ex definitione voti. ltaque vbi magis saluti meae & meorum expe dit non dare mutuo, est votum: & non aliter. Propter ea lepte stulte compleuit suum votum, vt scribitur ludicum. xi. ls vouerat domino quod primum animal egrediens de domo sua offerret domino si fi lios Amon vinceret. in quo non peccauit: sed in hoc xelo laudatus est: vt dicit Apostolus ad He braeos. xi. vbi ponitur in sanctorum catalogo. quia poterat esse quod animal immolatitium egressum fuisset primo. sed non debebat filiam offerre. pruden ter itaque vouebat: quia votum poterat bene imple ri: sed imprudenter votum impleuit: vbi non debe bat implere. Non valet quod Nicolaus dicit: quod non occidit filiam nisi ciuiliter. Non est verosimile (d cit) quin prudentes ei dixissent quod non tenebatur filiam occidere: sed ad oppositum tenebatur. Hoc inquam non valet. nam vel aliorum consilio non acquieuit: vel alii videntes eum obtinuisse victoriam miraculosam, consuluerunt ei filiam perimere. Et hoc ostendo per beatum Augustinum: qui in quaestio nibus veteris & noui testamenti. qu. xliii. quaerit, quan re Abraham erat prohibitus filium occidere: & non lepte filiam: varias afferens causas. filiam ergo oc cisam supponit. Dicis. hoc non sufficit ad Nicolaum omnino improbandum. Ostendo hoc idem ex li tera quae dicit. Et dimisit eam duobus mensibus. Cumque abisset cu sociis ac sodalibus suis flebat virginita em suam in motibus. Expletisque duobus mensibus reuersa est ad patrem suum: & fecit ei sicut vouerat. Ex inde mos increuit in Istael & consuetudo seruata evt post anni circulum coueniant in vnum filiae Israel, & plangant filiam lepte Galaaditae diebus quatuor. Non est iutem verosimile quod hoc fecissent pro morte ciuili: sed pro naturali ob casum lamentabilem eius quam li tera virginem asserit. Similiter si aliquid est licitum tempore voti: successu teporis factum illicitum vel miuus licitum: non est obligatio. Alia regula non lon ge ab hac discrepas est. Quicquid impedit votum si praesens esset, aufert obligationem a voto. Nam quae de nouo emergunt, nouo egent consilio. vt ego vo uens me non comensturum carnes vt dometur caro: incidens in debilitatem non obligor: quia si debili tas a principio adfuisset: non fuissem obligatus: ergo nec nunc.

9

⁋ Sexto sequitur. quod si pater voueat pro filio: filius non tenetur seruare votum patris ni si voluerit. votum ei personale & singulare non obligat nisi volentem.

10

⁋ Septimo sequitur. sicut aliquod est votum categoricum: ita est aliquod conditionale. nam tota definitio voti convenit illi. vt voueo me professurum religionem si fuero sanus isto anno. sed non tenet, nisi extante conditione: quia illa est intentio vouentis. & licet ex intemperantia sua non habeat sanitatem: dummodo hoc intendat, non est obligatus. sicut vouens quod faciet a. si deus det sibi bonam doctrinam vel se praeseruet a peccato, non obligatur ad a. si in peccatum labatur: quia licet non stet per deum quin praeseruetur: sed per ipsummet non facientem quod in se est: hoc non obstante: cum haec est eius intentio: non est obligatus. Nec putetur cum domimno In nocentio quod sit simonia emendo a deo sanitatem vel huiusmodi pro temporali. nam cum deo qui omnium no strum dominus est: non committitur simonia. Nunquid promiti tit vitam aeternam pro eleemosyna & bonis operibus: Matthaei. xxv. & Danielis. iiii. dicitur. Et peccata tua eleemosynis redime: & iniquitates tuas misericor diis pauperum. Sicut aliquis punitur poena simoniae cum inferiore: & non cum Romano pontifice. vel loquendo de simoniaco quia prohibitum est a pon tifice: aliquid est simoniacum cum inferiore a Ro mano pontifice: non autem cum ipso. sic in proposi to. Sicut si Romanus pontifex praeciperet rem alienam auferre: esset furtum & peccatum: non autem si deus praeciperet. sic est in materia simoniae.

11

⁋ Octauo sequitur. quod aliquis est actus vnus quo religiosus suo voto contrauenit: & tamen actus eius est aequiualenter duo peccata. non loquor de partibus actus quarum quaelibet est peccatum. Probatur: quia duas habet deformitates annexas. hoc est, contrauenit pluribus legibus, scili cet prohibitioni diuinae de furto: & suo voto de pau pertate. sed si actus sit impartibilis secundum inten tionem: vt Thomistae putant, non erunt in re duc peccata. Sicunt si secunda persona in diuinis duas assumeret humanitates: non esset propterea duo homines, sed vnus homo. Sed an religiosus distra hens pecuniam sibi a superiore concessam contra suam regulam, virtualiter duobus peccatis peccet scilicet contraueniendo voto: & praecepto diuino non est ita lucidum. de priore notum est quod illi contrauenit. Sane quamuis frater minor frangens ieiunium diei veneris in quadragesima, dupliciter peccet: ali um tamen diem veneris non obseruans: non sic du pliciter peccat: sed solum semel contraueniendo suae regulae. ergo similiter ille cum secluso voto pauperta tis, praefatam pecuniam expendendo contra regulam, non peccaret contra praeceptum dei: si peccet vnico peccato peccat.

12

⁋ Nono sequitur quod aliquod est votum labiis non expressum: sed solum mente.

13

⁋ His permissis respondetur affirma tiue ad titulum quaestionis. nam votum est de bo no, ex definitione voti. modo firmare animum in bono per obligationem est aliud bonum: & boni bono non repugnanti adiunctum, totum bonum reddit: & inter illa bona nulla est repugnantia vt non tum est. igitur.

14

⁋ Contra hanc conclusionem arguitur sic. multi sunt damnati, suis votis contrauenientes. vt multi religiosi qui regulam suam non seruarunt qui tamen fuissent saluati non vouendo. ergo no expedit vouere.

15

⁋ Respondetur concedendo antecedens. nam melius est non vouere quam votum non perficere. xii. qui. i. Scimus. sed hoc ex eorum culpi: prouenit: & non ex parte rei quam vouent vel vo uerunt. Quemadmodum si homo habeat optimum pontem ad transeundum fluuium: insidens tamen equo indomito: vel inaduertenter transiens frangat tibiam vel collum: non est ponti imputandum, sed negligentiae transeuntis.

16

⁋ Secundo arguitur. vouens se nunquam peccaturum emittit bene votum & tamen non expedit hoc vouere: quia vbi esset minus peccatum voto secluso peccando, contra: ueniendo voto erit maius peccatum. ergo non expedit vouere.

17

⁋ Respondetur vno modo negan do prima facie maiorem. licet enim homo oblige tur non peccare sub poena peccati: tamen non est licita materia voti: quia non est verosimile secundum communem legem quod illud licitum bene ser uabit. secus est de aliqua vna specie peccati, a qua potest verosimiliter cauere. proponat tamen hoc cum ope diuina quod ab omni peccato cauebit. sed forte non prudenter facit hoc vouendo. Potes hic replicare. cum non peccare sit licitum, non ta- men licita materia voti, vouens non obligabitur vi voti ad illud. ergo contraueniens non peccabit am plius quam si non vouisset: sicut vouens quod auctorita te propria hominem occidet: hoc relinquens nullo modo peccat. Sed non est simile: quia habet praeceptum diuinum in contrarium de non occidendo. hic autem legem dei habet omne peccatum pro hibentem. Aliter potest dici concedendo maiores & negando minorem, nec consequentia probatio nis valet: quia eodem modo probaret quod non liceat vouere.

18

⁋ Ecce quid est votum: & quod expedit vo uere siue sit praeceptum dei vel hominis: siue non. & per consequens homo potest vouere pluries seruare suam religionem. vsitate tamen vocabulum capimus pro opere consilii ante votum emissum. Irca hanc materiam dubitatur quae sint diuisiones voti. Respondetur. i duplex est votum. Nam quoddam es generale ad quod omnes obligantur. vt baptismus, & renunciare diabolo & pompis eius. & illud obli gat tam volentes quam nolentes. xvii. q. i. cap. Sun quaedam. Aliud est votum singulare, de quo in praefa ta definitione locuti sumus: ad quod nemo obligatur nisi volens. Item votorum quoddam est personale: vt votum continentiae. Aliud reale vt eleemosynam vouere. Aliud mixtum: vt dare se & sua religioni. Item votorum aliud solemne: aliud votum non solenne, siue simplex. Votum solum est solemne duo bus modis. vno modo per susceptionem sacri or dinis. Alio modo per professionem religionis apu probatae. de voto & voti redemp. ca. Quod votum. li vi. Quodlibet autem aliud votum est simplex: si ue fuerit occultum, siue publicum. Ex quo patet non esse idem votum solenne, & votum publicum. Item votorum aliud temporarium: aliud per: petuum.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1