Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 20

An clericus possit de rebus suis testari
1

⁋ Distinctionis Vigesimaequartae Quaestio Vigesima. lgesimo quaeritur. An clericus possit de re bus suis testari. Hanc quae stionem formamus: quia ipsa est necessaria pro euancuaione eorum quae diximus in duabus quaestionibus proximis. statim enim non bis obiicietur consuetudo praelatorum testamenta condentium. Pro quaestionis so sutione ponam conclusiones sequentes. quarum Prima est. Beneficiatus potest testari de fructibus quos habet licite acquisitos non ratione beneficii: & bona illa relinquere in testamento cuicunque voluerit. & in telligo nisi sit obligatus ecclesiae suae de prodige expensis vel aliunde. Probatur haec conclusio. Laicus potest de eiusmodi bonis testari: vel clericus non beneficiatus: ergo & beneficiatus. Antecedens est notum: & patet consequentia: quia illa bona non sunt pertinentia ad ecclesiam: ergo idem est iudicium de illis ac si non haberet beneficium. Secundo arguitur ad idem. Quilibet habens dominium aliquarum rerum potest de illis testari. sed iste beneficiatus / illarum rerum ha bet dominium: ergo de illis rebus testari potest consequentia tenet cum minore: & maior patet: quia aliquis ta lis testari potest: & eadem est ratio in omnibus: ergo illa vniuersalis quae est maior, est vera. Tertio patet de testa. & vlti. volun. c. primo. &. xii. qui. v. c. Nulli.

2

⁋ Secun da conclusio. Beneficiatus de rebus ecclesiae potest testari / fructus in pios vsus convertendo. Probatur. quocumque tempore vitae potest beneficiatus facere eleemosynam de fructibus beneficii: sed quando testamen tum condit / est in vita. igitur. licet istud proprie non sit testamentum: sed de nominibus non est certandum. Probatur etiam conclusio. c. Ad haec. de testa. vbi Ale cander tertius sic inquit. Ad haec praesentibus innotescat quod clerici de mobilibus quae per ecclesiam sunt adepti / de iure testari non possunt: viuentes tamen & sui compotes moderate valent aliqua de bonis ipsis non ratione testamenti / sed eleemosynae intuitu erogare in aegritudine constituti. Hoc potest immo tenetur largiti famulis ratione seruitii exhibiti de re bus ecclesiae mobilibus. & hoc dicitur expresse in ca pi. Relatum. ii. in. S. Licet. vbi sic inquit Alexander tertius. Licet autem mobilia per ecclesiam acquisita de iure in alios pro morientis arbitrio transferri non possint: consuetudinis non est improbandae, vt de his / pauperibus / religiosis locis / & illis qui viuenti seruierant: siue sint consanguinei / siue alii: aliqua iuxta seruitii meritum conferantur. Ex hac conclusione sequitur quod beneficiatus potest ratione pauprta tis bona mobilia beneficii consanguineis in mor te vel in aegritudine impartire: hoc est quando sunt. pauperes, quod probatur. illa bona potest impartire pauperibus: & non tenetur magis illis quam istis: & con sanguinei non sunt deterioris conditionis quam reliqui: ergo eis relinquere potest: occulte tamen ne alios scandalizet: dummodo sit certus quod sunt vere pauperes. Si vero aliqui externi essent extreme pauperes: iam obligaretur / suis posthabitis, illis suecurrere. Ex his sequitur quod potest immo debet relinquere famulis pro seruitio: & his qui damnum passi sunt ratione ecclesiae suae / debet illud damnum resarcire: cum alii nolunt ei remittere.

3

⁋ Tertia con- clusio consequens ad dicta in quaestione praeceden te est haec. Clericus habens beneficium vel duo: dunmodo valor fructuum non excedat statum eius & vtilitatem quam in republica affert / habens partem illius pecuniae collectam penes se / quia arcte vixit, po test de illa pecunia testari / eam relinquendo consan guineo etiam diuiti. Probatur sic. illius portionis es fectualiter habet dominium: ergo illam pecuniam dare potest cui vult in vita: ergo eam relinque re potest cui vult in morte. Secundo arguitur ad idem. signo duos sacerdotes sortem & Platonem aeque vtiliter laborantes in politia ecclesiastica: habentes praecise beneficia respondentia suis meritis. viuat sortes arcte quotannis colligendo aliquid: in fine vitae habeat vnam determinatam quotam / gratia exempli quingentos francos: nihil colligat plato. Arguitur sic. Plato non peccat expendendo totam illam. pecuniam. & labor sortis est ita vtilis in politia ecclesiastica, vt opera platonis: ergo iuste potest tantum expendere: restringendo autem suam vitam / aliquam pecuniam seruabit de qua testari poterit. Non tamen sic facerem: nec viro id consu lerem. nam potest non esse securum: quia forte non sufficienter fecit inquisitionem de statu suo. quod tamen ego suppono in conclusione. sic tamen facientem stante suppositione non auderem damnare: sed indicium est quod sit magis memor carnis & sanguinis quam Christi & orphanorum & tot pauperum egentium qui vix habent holera cum pane furfureo ad saturitatem: & iste pinguem porcum instar Epicuri impinguat.

4

⁋ Quarta conclusio. Beneficia tus non potest de fructibus superfluis beneficii relinquere in testamento diuitibus. Partem superfluanm dico vt vides quae est supra totam latitudinem re spondentem meritis beneficiati: quam dico in pios vsus expendendam. hoc supposito probatur com clusio sic. Nemo potest alienum inuito domino conferre. quod enim nostrum est / sine facto nostro a nobis euelli non potest. vt in cap. Ab eo. de elec. libro. vi. Qui etiam dimittit debita dei sine cau sa: profecto deum offendit. vt dicitur in. c. Si is qui. xxiii q. iiii. sed deus est dominus bonorum ecclesiae ex praecedentibus: ergo beneficiatus qui est horum bonorum solum procurator, non potest eorum dominium in diuites transferre. Secundo probatur idem. beneficiatus non potest haec bona tempore sanitatis transferre in diuitem sine seruitio & rationabili causa. sed beneficiatus non habet liberius vel maius dominium in morte quam in vita. igitur. Et probari potest: conclusio ex variis determinationibus pontificum nam in. c. Cum in officiis. de testamen. ex concilio Lateranen. sic scribitur. Cum in officiis charitatis primo loco illis teneamur obnoxii a quibus bene ficium nos cognoscimus recepisse: econtra quidam clerici cum ab ecclesiis suis multa beneficia perce perint: bona per eas acquisita in alios transferre praesumunt. Hoc igitur quia antiquis canonibus constat inhibitum: nos indemnitati ecclesiarum prouidere volentes: siue intestati decesserint: siue aliis conferre voluerint: penes ecclesias eadem bona praecipimus remanere. Hoc idem habetur in. c. Re latum est. ii. vbi sic dicitur. Relatum est auribus nostris: quod quia statuimus in Latera. conci. vt bona per ecclesiam acquisita: ad eam in clericorum obi tu deuoluantur: dubitatis an hoc sit de immobilibus tamenum vel de mobilibus sentiendum. & infraRespondemus quod generaliter bona quaelibet per ecclesiam acquisita eius debent iuxta Lateranense concilium post acquirentis obitum remanere. vbi gloss. in verbo (bona) artg. indefinite dictum generaliter accipiendum. xix. distin. Si romanorum. de priuileg. Quia circa. Et istud intelligitur: siue beneficii habeat administrationem: siue non. vt patet per. c. Relatum. iam allegatum. & per. c. Cum in officiis. Dicentes autem oppositum non sufficienter / vt opinor ponderant determinationes pontificum: & rationem de dominio beneficiorum.

5

⁋ Nec papa potest clerico potestatem indulgere: vt de bonis intuitu ecclesiae acquisitis possit libere testari vt dicit Panor. in. c. Cum esses. de testa. & ad illud induco dictum Symmachi papae quod habetur xii. q. ii. in. c. Non liceat. vbi sic dicitur. Non liceat papae praedium ecclesiae alienare aliquo modo pro aliqua necessitate. vbi glossa communis: quaerens quomodo Symmachus poterat legem dare successori suo: dicit. Sed certe licet sit solutus legibus: tamen secundum leges viuere debet. lit. de leg. l Princeps. hoc nihil valet. nam legi positiuae potest contraire. sed ratio est: quia praeter rationem est quod illud quod est datum deo, & in vtilitatem commune pauperum / detur alteri & potissimum diuiti.

6

⁋ Secun do arguitur. Paulus primus eremita testatus est: tunicam relinquens Antonio, & collobium Athanasio. vt scribitur. xix. quaestione. iii. capi. Perlatum. in. S. Econtra. Idem fecit Hilarion lsichio. Respondetur dupliciter. Primo eremita simplex puta non religiosus potest habere proprium, & de illo testari. vt patet ex cap. allegato. quia non fecit votum paupertatis. Secundo dico quod isti heroici viri paucissima habebant. nam collobium Pauli erat ex foliis palmarum contextum. vix legata istorum pede leuares de terra: nisi ob sanctimoniam: quia artus sacros terrenorum angelorum tegebant. Et propterea magnus ille Athanasius, & Antonius illas magnas reliquias solum in die festo paschae ferebant. Sed forte dices. Aristote. in politicis vo cat istos solitarios bestiales. ergo vita eremitica non est bona. Respondeo. dupliciter aliqui vitam solitatiam degunt. vno modo quia ex malignita te naturae nequeunt aliis conuiuere: & tales sunt bestiales. Alii quaerunt vitam solitariam ad repri menda vitia vel ad fouendas contemplationes: & tales vocat heroicos. vii. Ethicorum: comunem vitam hominum in bonitate transcendentes: de quorum numero erant Paulus & Antonius: & innumera eremitarum caterua in Thebaide aegypti: & in scythia, & Mesopotamia Syriae: magnum reuera decus & gloria nascentis ecclesiae: quos laudabilissime Carthusienses hodiemo die insequuntur. Et licet aliquos philosophos / eremitas quodammodo pro lege naturae graecia habuerit: vt Parmenidem / Anacagoram / Diogenem & similes: quos primo poli ti. Arist. diuinos vocat: hos tamen si eremitis legis gratiae contulisset: dixisset illud Maronianum. Si ad vitulam spectes nihil est quod pocula laudes. Sed eremitae nostri temporis sunt duplices. Quidam sunt inexplebilibus vocibus pro quaestu laborantes. qui laudandi non sunt. Et propterea dicit glossa in. c. praefato. Qui vere sunt sicut locustae / quae non habent regem. Aliqui & pauci propriis labori bus arctissime viuunt: qui sunt laude digni.

7

⁋ Nunc de clericorum testamentis diximus in effectu, quod cle ricus potest testari testamento proprie dicto de patri monio suo vel de peculio quasi castrensi: & summatim de omni bono / quod habent clerici, iuste acquisito extra fructus beneficii. hoc etiam est proba bile de fructibus meritis inseruientis respondenti bus & eollectis: dummodo homo hos restrinxit in se ipso / minus expendendo quam licite expendere poterat. sed si ita faciat: in fine dierum relinquendo diuitibus consanguineis: non illuminarem ei caereum post mortem. signum namque est boni viri / deumque timen tis / & bene sentientis in fide, iuste & pie expendere in morte bona sua si quae habeat iuste acquisita. Hoc dico: quia necessarium est ante omnia iniuste possessa restituere. tunc autem homo pie expendit quan do vere pauperibus consanguineis vel externis amore dei relinquit. Sed si quis magnos prouentus ecclesiae habens penes se in morte, ita afficiatur consanguineis: vocet ex ipsis pauperiores / eis eleemosynam largiendo: & parum vel nihil relinquat diuitibus nisi vt fideliter dent pauperibus. In plerisque autem locis mos est quod haeredes defuncti capiant prouentus beneficii vno anno: in aliquibus iocis dimidio anno solum. & illud potest bene fie ri. nam contingit quod haeredes soluant pro officio & exequiis defuncti: & beneficiatus non reliquerit pe cuniam sufficientem. contingit insuper haeredes esse pauperes, non est hic sermo de extrema paupertate: sed de paupertate vulgari. in aliquibus autem pauprtas facile deprehenditur: in aliquibus difficulter. In quibusdam vero regionibus multo melius seruantur canones quo ad testamenta quam in aliis. Alicu bi successor defuncti succedit in bonis mobilibus quae iterato relinquit successori in morte / in episco patibus & magnis beneficiis. At si aliquis praelatus pingue beneficium habens vel plura quam valeati centies mille aureos nummos relinquat in prompta pecunia vel vasis preciosis in morte: qui etiam nihil de suo statu restrinxit in vita: an notus opulentus possit haec omnia bona pro se tenere non dando paupe ribus: remitto ad romanorum pontificum canones: quos si in aliquibus regionibus consuetudine abro gatos dixeris: consulta cum doctis & probis viris ilius regionis: an in eam rem cadat consuetudo. Et quia iam diximus quod beneficiatus possit patrimo nium relinquere proximis haeredibus: illius gratia inquiram. An quis possit simul beneficium accipere qui patrimonium sufficiens habet de quo potest viuere se cundum suum statum. quia si patrimonium sufficiat dum taxat pro dimidietate sui status: & beneficium pro altera dimidietate: non vertitur quaestio.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 20