Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 6

Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur
1

⁋ Distinctionis Vigesimaequartae Quaestio Sexta. Exto in hac distincti one / & tertio circa hanc materiam beneficiorum quaeritur: quomodo ab inidoneo idoneus segre getur. Et arguitur quod non requiritur magna scientia etiam in episco po: & minor scientia ad curam animarum in inferiore sufficit: in mo non requiritur scire congrue loqui. nam datis duc bus sorte & platone aequaliter scientibus: platone tamen prudentiore in agibilibus: plato est praeferendus: quia ma gis idoneus, ex postea dicendis in hac distinctioni ergo aliquid prudentiae alicui scientiae aequi: ualet. tunc detur vnus magis prudens quam plato, minus sciens quam alteruter istorum. ille est ita idoneus vt vnus istorum. & sic ascendam per prudentiam & diminutionem scientiae: quousque detur vnus vix latine sciens, etiam cura animarum dignus. Praeterea non requiritur semper resident: a in beneficio, vt postea dicemus. ergo ad beneficium iuste tenendum sufficit hare bonum vicarium loco suo. sed talem facile habere potes: ergo vix congruus (vt dicunt) & literarum ne scius sufficit: nec requiritur scientia vlla ad curam pa storalem

2

⁋ Hanc quaestionem difficilius est enodare in particulari / quam implicitos lororum Gordii nexus dissoluere: vel planetarum motus in ec centricis & epicyclis discernere. Nam licet haec propon ex terminis sit patens: nulli in idoneo conferendum est beneficium: tamen Titio demonstrato vel Me uio dubium erit an iste sit idoneus / an in idoneus Sed quia vt dicitur primo Ethicorum sermones vniuersales in morali philosophia parum vtiles sunt: particularius secundum temporis angustiandescende re elaborabo: in primis argumenta proposita euacuando. Primum argumentum tangit difficultatem an scientiae prudentia aequiualeat. Et pro illo intelligendo scito quod scientia discemendi inter pec cata est scientia de qua loquimur. Scientiam enim non capimus posterioristice. nam logica & naturalis philosophia hic non sufficiunt: licet requiram tur ad ista penitus cognoscenda, nec debet esse ser mo de prudentia rerum externarum a beneficio quare de alia prudentia non debet esse compara tio. modo illa prudentia a scientia ferme omnino dependet. Prudentia enim est iudicium de recte agendis vel omittendis, quod scientiam circa hanc artem requirit. Hoc sic declaro. sit aliquis occultus peccator cognitus a curato, corpus Christi in publico in pascha petens: prius quam curatus recte iudicet de ministrando ei corpore Christi vel negando: requiritur quod praesciuerit quid facto opus. sit ad hoc vt recte agat. Similiter ad hoc vt iudicet aliquem esse absoluendum vel non / super aliquo contractu intricatissimo: oportet illum praecognouisse vel antecedens ad hoc. Fodem modo in canonico vt consulat episcopo: & magis in decano & archidiacono. Parua vero prudentia circa externa / loquendo cum mundanis sufficit. Ex quibus patet solutio primi argumenti: quia prudentiam exterram comparare scientiae no est ad propositum. Vlterius dico quod ista prudentia incolligendis pecuniis vel inhoneste augendis prouen tibus ecclesiae / non est vera prudentia: nec vllo pacte ad prudentiam ecclesiasticam spectat. Variorum autem actuum appetitiuorum variae sunt prudentiae: nec vna est omnium: vt in tertio amplius dicimus. Ve ra prudentia ecclesiastica est iudicare nihil esse colligendum nisi sit honestum: & post victum & vestitum reliquam partem in vsus pios conferre: vt postea di cemus.

3

⁋ Ad aliud quod non requiratur residentia, tran seat hoc pronunc. tamen requiritur quod sit idone in potentia propiqua quando residebit / vt sciat illa facere quam officio suo incumbunt. & nego quod ad iuste tenendum beneficium sufficiat loco suo sufficientem hatre vicarium quia hac via concludens quod pro episcopatu subulcus sit idoneus: quod nemo sanae mentis diceret.

4

⁋ His praemissis respondetur pro conclusiones sequentes: quarum Pria est. Scientia requiritur ad episcopatum: & etiam ad inferiora beneficia: licet ad alia minorrequiratur. Probatur. illud requiritur ad episcopatum obtinendum quod deijcit aliquem ab episcopatu ha bito. sed hoc facit defectus scientiae: vt habetur de aeta. & quali. & or. prae. c. vltimo. vbi Hononius tertius sic inquit. Quamuis multa proposita fuerint contra epsoum Calinensem: quia tamen confessus est coram nobis se nunquam de grammatica didicisse: nec etiam legisse Donatum: & per euidentiam facti vsqueadeo de illiteratura & insufficientia sua constat: quod contra deum esset & canonicas sanctiones, tantum in episcopo tolerare defectum: ipsum a pontificalis officii ex ecutione / & ab administratione Calinen. ecclesiae pi nitus duximus amouendum. Sed maior inscitia requiritur ad negandum accessum ad beneficium quam ad deijciendum. Nam turpius eijcitur qua non admittitur hospes. Probatur insuper haec coclusio per. c. Cum in cunctis. de elect. in concilio Lateranensi. vbi dicitur. Cum in cunctis sacris ordini bus & ecclesiasticis ministeriis sint aetatis maturi tas / grauitas morum / & literarum scientia inquirenda multo fortius in episcopo haec oportet inquiri: qui ad curam aliorum positus, in seipso debet osten dere qualiter alios in domo dei oporteat conversa ri. Eapropter ne quod de quibusdam pro necessita te temporis factum est, trahatur a posteris in exem plum, praesenti decreto statuimus: vt nullus in epi scopum eligatur nisi qui iam trigesimum annum aetatis exegerit: & de legitimo matrimonio sit natus qui etiam vita & scientia commendabilis demonstretur. Hoc idem patet in. c. Congregato. in eodem ritu. Hinc ab episcopo petitur in sui ordinatione: an vtrumque testame: tum sciat. & oportet quod sic. hoc est sciat de vtroque quod est suo staui necessarium. in cuius signum duo cornua in mitra gerit. Et ratione probatur. nul lus est idoneus in arte nauigandi ad hoc vt naui praesit, nisi qui pericula maris per quae nauigat, & impetus venti occurrentis depraehendere nouerit: & conformiter ad aurae exigentiam nouit tradere vela ventis / in toto vel in parte: & ea implicare quando oportet. Propterea namque in bonis por tubus maritimis super omnibus periculis in ma ri aemergentibus per quod nauigatur, rigide naucle rus examinatur. quia si onus suscipiat ineruditus: nauim cum omnibus submerget ponto. Quamuis autem non requiratur quod dominus nauis sitin hac arte peritus, sed sufficiat habere nauclerum peri tum pro ea regenda: non perinde est de vicario curati. quia nauis est eius. & praeterea alias leges habet cura: alias dominus nauis. alioquin legere nescius posset esse episcopus / contra dicta. Multo etiam plura sunt discrimina in naui conscientiae. Opus est ergo perito viro ad bene iudicandum.

5

⁋ Requiritur itaque scientia ad curam animarum: videlicet vt homo sciat facere illa quae suo officio incumbunt. vtpote celebrare vel facere aequiualens: praedicare saltem euangelium literaliter, praecepta decalogi & articulos fidei: ministra re sacramenta / & caetera id genus. Simplex autem sacerdos nullam habens curam, non tenetur tan tum scire: sed sufficit ei scire rite facere seu celebrare missam: & rubricas intelligere. Et si sit ordinatus tempore quo erat ineruditus: quamquam male egit ordines suscipiendo: cum tamen sit sacerdos / non possit retrocedere: faciat meliori modo quo potest poenitendo de peccato praeterito: & erit in statu salutis. Doctor vero theologus subdiaconus duntaxat adhuc non potens celebrate: sed qui est egregius declamator verbi diuini: & inter lepram & non lepram nouit discernere: & proxie erit sacerdos: multo est vtilior in cura / quam is de quo paulo ante me minimus: & longe priori praeferendus. quia potissimum opus curae animarum est scire lepram a non lepra discernere: verbum dei explanare: allicere populum ad virtutes, & ipsum deterrere a vitiis. nam vbi sermo vtilis / vel missatin die festo est omittenda: potius reliquenda est missae auditio: quia faciendo aliud est impletio praecepti: & ma gis itur ad intentionem legis. secus est si ambo haberi possunt. Hinc prudens verbi declamator prohibet auditores in sermone surgere licet corpus Christi alibi leuetur: ne verbum dei posthabeatur. Beati enim qui audiunt verbum dei & custodiunt illud. Lucae. xi. & ptriae ad Corin. primo. dicit Apostolus. Non enim misit me Christus baptizare sed euangelizare. vbi glo. interli. Quod a minoribus fieri potest: ne retar detur / a praedicatione. Scientiae vtilitas amplius ostendi tur. nam licet nunquam in hoc genere declamandi se exercuerit consummatus vir: cum tamen in radice materiam intelligit: plura vtiliora & meliora ostendet quam isti quae stuarii in tota quadragesima longos & compositos sermones aride & ieiune mulierculis recitantes. Vndedcitur Malachiae. ii. Labia sacerdotis custodiunt scientiam: & legem requirent ex ore eius. Et Oseae. iiii. Quia tuscientiam repulisti: repellamn te / ne sacerdotio fungaris mihi. Et Gregorius in pastorali ait. Officium praeconis suscipit quisquis ad sacerdotium accedit. In cuius figuram sacerdos sanctum san ctorum ingressurus, in inferiore parte tunicae tintinabulum habebat, vt audiretur in templo. Exo. xxviii.

6

⁋ Secunda conclusio. requiritur grauitas morum. hoc est vt bene viuat: hoc est: sit bo nae famae in vita: quae sine prudentia esse non potest quia actus voluntatis non sunt boni nisi a prui dentia etiam actuali, vel ab ignorantia inuincibi li regulentur. Habere autem trigita annos completos per episcopatum: & processisse de legitimo matrimonico iunt praecise positiua humana: in quibus pontifex stantibus duobus primis / cum sana coscientia ad nu tum potest dispensare. quare loqui de annis ad beneficia requisitis / ad theologum non spectat. Talia enim ad nu tum pontificis sunt mutabilia: & pro solo foro ex teriore requiruntur. sed duorum primorum defectus vel alterius eorum / virum reddit inidoneum: & per consequens indispensabilem cum sana conscientia Tertium requisitum est, quod velit in cura residere. Quartum: quod non sit nimis aliunde in beneficiis onustus quod licet sequatur ex grauitate morum: explicite tamen posui.

7

⁋ Habes vtcunque aliqua per quae beneficium suscepturi idoneitas cognoscitur. & essentialia sunt ad illam tria: vcs scientia sufficiens secundum benefici exigentiam: morum grauitas: hoc est, quod sit bonus cum quadam grauitate mundana: vel vt melius loquar cum prudentia, nec mirabere si ita loquar: cum superius dixerim: & verum puto, quod ad bonitatem actus moralis requiritur prudentia vel error probabilis. Hic autem (vt lucidius pro omnibus loquar) per grauitatem morum / prudentiam intelligo. Aliqui enim sunt primos accubitus in congressibus appetentes non salutantes aequales sibi vel meliores, quam non habent grauitatem morum: sed quandam vanam superbiam / nimis de se praesumentes. Propterea per grauitatem morum / mores cum prudentia intelligo ex industria hoc vocabulum (grauitas mundana) pes sundans. ista virtualiter tangit Apostolus scribens ad Timotheum, quem Ephesi episcopum constituit. i ad Timotheum. iii. inquiens. Oportet epscoum irrepraehensibilem esse. hoc est moribus grauem, & verae repraehensioni non obnoxium: prudentem / docto rem / non percussorem, sed modestum, non litigiosum non cupidum &c. Vbitatur quae scientia requi ratur in beneficiato: & an hospitalitas requiratur in eodem: quia apostolus hoc praecepit. Respondetur per hanc regulam. requiritur ea conscientia in viro vt sciat facere illa quae suo officio incumbunt: & illa sufficit. Priorpors nota est: quia alioquinomnium literarum expors posset animarum curam habere. Insuper aliqua scien tia requiritur: & non nisi illa de qua est mentio in priore parte regulae. igitur. Secunda pars probatur quia ad artem nauigandi: extruendarum domorum & similium sufficit viro scire facere omnia quae suo officio incumbunt: ergo hoc in proposito sufficit. antecedens & consequentia clarent.

8

⁋ Ex istis se quitur quod quanto est maior cura in beneficio: tanto maior requiritur scientia. Secundo sequitur quod in episcopatu maior requiritur scientia qui in beneficiis nferioribus: & sic gradatim descendendo. quia li cet plebanus debeat reddere rationem de fide & spe & similibus ad se spectantibus omni poscen ti in sua cura / cum quadam mediocritate: ad id tamen tenetur episcopus excellentius / & profundius / & omnibus dioecesanis. Tertio sequitur quod abbas mo nachorum tenetur plura scire quam subditi monachi. nam de ratione monachatus non est plura scire cum officium monachi secundum Hieronymum sit plangere & non docere. modo abbas habet cu ram animarum suorum / scilicet monachorum. Quarto sequitur quod beneficium in eo loco in quo sunt multi haeretici / & vbi multi contractus implici ti & ambigui occurrunt, vitum maioris scientiae pro beneficio exigit quam vbi ista non contingunt. sicut requiritur peritior nauta nauigando inter Scyl lam & Charybdim / vel iuxta Syrtes Aphricae, qu in Sequana. Quinto sequitur quod aliquis est idoneus pro sacello: vel pro cantu in choro, quam pro nulla cura animarum est idoneus. sicut aliquis nauiculam in Tago scit regere qui iuxta Syrtes Aphri cae nauigando periret. Sexto sequitur quod haec consequentia est inualida: sortes est prudens in agibi libus: & peritus musicus: & habet curam: ergo est bonus curatus. tamen haec est bona ponendo ter minum theologus loco termini musicus. sicut e diuerso non sequitur. iste theologus est aptus ad curam regendam: ergo est aptus officio cantus regii sacelli.

9

⁋ Sed de scientia, scias eam trifariam accipi, quod dam est scientia eminens: quam quis scit conferre respondendo & arguendo propte & ingeniose tam in theologia speculatiua qui practica: & in parte iuris pontificii conscientiam tangentis: & in vtraque philosophia. Quaedam est scientia mediocris, & est ea qua quis apte scit respondere & in promptu ad quaestiones me diocres / mediocriter respondendo & arguendo. Alia est scientia infima. & in quolibet istorum menbrorum possunt dari rami. habens scientiam primo modo / summo beneficio est dignus quantum est ex parte scientiae. Media autem plerumque ad beneficium sufficit.

10

⁋ De hospitalitate dico ea in multis benefi tiis non requiri: vt in beneficiatis in magnis vrbibus quos pauci visitant si diuites sint. si vero pau peres & honesti, pro quibus hospitalitas ordinatur / religiosi fuerint: conventus suorum in locis illis habent. quod si non habuerint, qui plures habet prouentus ec clesiasticos / debet eos ad hospitium inuitare, & si militer literaros viros non opulentos, vbi non habent hospitia sibi deputata. Propterea enim Paulus ad Timotheum episcopum scribens. i. ad Timoth. iii. dicit episcopum debere esse hospitalem: quia in primitiua ecclesia multi erant fideles religiosi mente / non habitu aut indumento, bona mun di contemnentes: cum quadam honesta tenuitate, sine mendicitate incedentes. pro quibus loquebatu Apostolus. Quapropter debet episcopus, vel abbas, vel inferior praelatus iam in vrbe habere viros vigiles ad tales venientes excipiendos: more Abrahae transeuntes expectantis. Geneseos. xviii. Pro opulentis vero hospitalitas ecclesiastica non est ordinata nisi pro quanto non possunt alibi hospitium habere. tunc enim humane more alio rum excipiendi sunt: & comiter cum quadam mo destia seu religiositate tractandi: quaetenus ab episco po / abbate / vel alio ecclesiae praelato aedificentur.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 6