Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 13

An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae
1

⁋ Distinctionis Vigesimae quartae Quaestio Decimatertia. quiEcimotertio quaeriitur. An conclusiones cum suis probationibus in quae stione praecedente positae lsint verae. Praeter modum ssolitum ne auditores quaeuastionis prolixitate tedio afs ficiantur: impugnationes conclusionum a quaestione separo.

2

⁋ Et arguitur primo sic. Fadem inconvenientia ad primam conclusionem sequuntur quae ad secundam: ergo illae duae conclu siones inter se acies oppositas moliuntur. Antecedens probo: quia diuini cultus diminutio: & cae tera incomoda: quae recitauimus tam in epilogatione quam in quaestionis corpore, sequuntur.

3

⁋ Respondetur negando quod ex prima conclusione sequatur inconveniens: quia sicut ex vero nil nisi verum sequitur, ita ex convenienti sequitur solum conveniens. Non est ei diuini cultus diminutio: cum iste aequa possit deseruire, vt alii duo idonei mediocres: sicut Stentoris vox multis aequiualebat. Et cum sit vitae probatae: ab omnibus illis incon modis cauet: nunc vnum locum: nunc alterum sua diligentia visitando: plus laborando quam alii duo.

4

⁋ Se cundo arguitur, conclusum est vt referunt omnes / in nostra theologica facultate Parisiensi temporibus Guilielmi Parisiensis vnanimiter ab omnibus: dem ptis duobus: quibus postea male euenit: quod si quis haberet viginti libras Parisienses in vno benefi cio: non poterat sana conscientia aliud accipere.

5

⁋ Respondetur. illa tempestate forte pauci erant in facultate. forte etiam quis tantum habebat tunc pro vi ginti libris, quantum nunc pro centum francis. Sed di circunstantiis & motiuis tunc facultatem mouentibus non legi: est mihi vero simile quod sit vnum fictitium & commentum. Non enim ausim doctorem theologum eruditum vel in aliis ei aequalentem, & moribus grauem damnare: vel dicere esse extra statum salutis: qui habet in variis bene ficiis pecuniam ad se alendum cum duobus famulis, pro supellectile / & libris in quadam mediocritate hone sta. Et si opus sit ei equo: quis totum illud reprobabit: saltem quod talis sit extra latitudinem sufficientiae: esto sit plebeius nemo asseret. Et si praeterea fuerii claris natalibus ortus: ad paulo maius admitti potest ergo ille de quo loquor non est propterea extra statum saiutis: etiam si haberet circiter ducenta scuta. & potest illud per pragmaticam sanctionem vallari: quae tantam summa in denominationibus admittit.

6

⁋ Contra secundam conclusionem argumentor: & est obiectio contra solutionem praeceder tem. lste de quo loquor est episcopatu dignus To letano vel Maguntinensi. tunc sic. iste Magutinensis potest habere vltra sexaginta milia ducatorum: erge tantum potest habere in pluribus. consequentia tenei quia est eadem summa pecuniae collecta: & idem ho mo: & aequaliter laborans.

7

⁋ Respondetur consequi tia est nulla. Ratio: quia iste pinguis episcopatus est vnicus & indiuisibilis in potentia propinqua. oportet ergo vt vni concedatur vigilanti pastori: quemad modu est iste de quo loquimur. sed non potest tantum habere in pluribus. Non enim video aliquem episcopa tum quin totum hominem requirat: & sufficiente prouisio nem habeat: etiam pro viro idoneo & nobili. de talibus autem magnis beneficiis vel dignitatibus non locutus sum. Contra hoc arguitur. quod Rothomagensis epsoatu sit magnus & valeat duodecim milia ducatorum: & Meldensis minor / bis mille ducatos valens: est vnum positiuum humanum: & nulla illius danda est ratio: er go cum vnus possit habere episcopatum Rothoma gensem: tota dioecesim sicut oportet visitando: si tota illa dioecesis in duos episcopatus esset diuisa: ambitus non esset maior: ergo ille qui ante, totam dioe cesim inuisere poterat: nunc vtramque visitare potest & dispensationem habet a maximo pontifice, quam du os episcopatus potest coniungere, & vnum ma gnum diuidere. ergo qui poterat tenere episcopatum Rothomagensem per legem communem / poterii per dispensationem tenere a. & b per modum vnius. sit a vna dimidietas illius dioecesis, & b. altera. Respondetur concedendo quod non est ratio naturalis vel diui na alia ab hominium voluntate: quare Meldensis episcopatus sit subsextuplus ad Rothomagensem. tamen minor eorum eruditissimo & nobilissimo viro sufficere potest: & totum hominem requirit. Et quan do infers. si vnus possit habere episcopatum Rotho magensem: potest duos habere quando fieret partitio De partitione postea loquar: sed pronunc nego con sequentiam: quia vnus illorum episcopatuum est pri mium temporale ei sufficiens, & eius praesentiam seu resi dentiam requirens, pro ordinibus & multis aliis ministrandis. Legimus siquidem cum quidam rogart Paulum Secundum pro duobus episcopatibus vni dandis, asserens esse filium regis: respondisse pontificem, etsi filius dei esset non dispensarem. Dico hant responsionem vicario dei dignam. Nunquam enim admitto quod quis possit habere duo beneficia: vbi alterum sufficit suo statui, & vtilitati quam reipublicae affert, etiam respectum habendo ad idoneos qui nihil habent. Non esset etiam rationabile coniungere duos paruos episcopatus: quorum vterque viro maxime idoneo necessarius est pro episcopi dignitate. Potius magnorum partitionem admitterem / multiplicando pastores, quorum quilibet sufficientem prouisionem haberet. Sed consuetudines & regionum leges ( nisi valde exorbitantes fuerint) non sunt variandae. Ne transgre diaris terminos antiquos quos posuerunt patres tuiinquit sapiens Prouer. xxii. Arist. ii. Poli. vi. reprehendens Hippodami leges, inter quas haec fuit repre hensa, quod ii qui vtile quippiam ciuitati reperirent / hono ribus afficerentur: dicit artem propter meliorem superueniem tem mutandam: non autem legem. Nam lex (inquit) nullam vim habet ad suadendum nisi ex more. Mos autem non fit nisi temporis longitudine. quare facile mutare leges ex praesentibus in alias nouas: infirmam facere est vim legis. Oportet ergo loqui de facto & non de possibili. Et ostendo solutionem esse rationabilem: quia concesso hoc quod argumentum quaerit: deducere potes quod duo habere possint episcopatus omnes in Francia.

8

⁋ Secundo arguitur. si quis haberet duas praebendas in eadem ecclesia: non sequerentur inconvenientia illata: cum semper maneret in eodem loco: sed difficilius iura admittunt quem posse ha bere duo beneficia in eodem loco qui in variis: ergo si non sequatur inconueniens ad dispensationem duorum beneficiorum in eodem loco: nec sequetur inconueniens ad dispensationem plurium in variis locis.

9

⁋ Respondetur. iura hoc faciunt ne diminuatur numerus ministrorum dei: quia si quis haberet duo beneficia in eadem ecclesia: ipse vtrique deseruiret: & sic duorum vel trium canonicorum loca vnus occuparet: ac tandem notabiliter diminue retur numerus. & hoc stante beneficiorum partitione. nam quod vnum sit grande & dignitas: aliud vero non: ab initio fuit voluntarium. Potest tamen dari casus in quo quis haberet dispensationem ad habenda duo bene ficia sub eodem tecto. Ad formam argumenti. fateor multa sequi inconvenientia ad plura beneficia in variis locis habenda: quae non sequuntur ad plurali tatem in eodem loco. sed propter multa mala quae sequi possunt, vnum est strictius vetitum quam aliud ob hominum procliuitatem ad plura habenda in eodem loco: si hoc admitteretur. secus secundum canones nam maior poena imponitur vxoricidio quam matri cidio: licet secundum sit grauius: quia ad primum ho mines sunt propensiores.

10

⁋ Tertio arguitur. latitudo sufficientiae crescit ad crementum honorum & virtutis: ergo nescitur latitudo sufficientiae. Respondetur oportet ad imaginationem tollere beneficium vel officium quod quis habet: quia hoc statum non auget nisi crescat in virtute. & si in virtute retroce dat: latitudo sufficientiae diminuitur. multitudo au tem clientum & pompae statum viri & honorem po tius attenuat quam adaugeat.

11

⁋ Quarto argumentor. vnus bonis fortunae abundat: & milies plus habet quam alter sine peccato, quemadmodum rex, & agricola: Croesus, & Sophroniscus, Midas, & Crates. ergo eodem modo in beneficiis. Respondetur, non est idem. nam aliis titulis bona laicorum quorum sunt veri domini, acquiruntur: aliis autem bona ecclesia: sticorum qui bonorum ecclesiae sunt dispensatores. Et per hoc soluitur aliud argumentum. Papa est dominus bonorum ecclesiae: & potest vni conferre maius: alteri minus: vel nihil. & licet in collatione peccet: alii non tenentur restituere. Exemplum in pro digo peccante, praeter rationem sua bona dando platoni, qui Plato restituere non tenetur. Respondetur negando quod papa sit dominus bonorum ecclesiae, contingit enim quod sit religiosus, vt plerique pon tifices fuerunt. sed solum est dispensator bonorum ecclesiae: quae tenetur fideliter dispensare. Et est lex tam ligans ipsum conferentem quam suscipientem.

12

⁋ Quinto arguitur. princeps legibus solutus est. tr. de leg. l. Princeps. ergo constitutio Ioannis vigesimi secundi in cap. Execrabilis. & De multa. non potest hunc Leonem decimum ligare. Respondetur distinguendo quod sit absolutus a legibus. vel a legibus superioris quemadmodum est lex naturae: quae est lex a deo cordibus nostris insculpta: & sic nego: quia illa non est lex eius. modo in secunda con clusione quaestionis praecedentis ostendimus pluralitatem superfiuam esse contra legem naturae. vel quod sit obligatus in suis legibus pure positiuis sic dico quod non est. licet enim aliquid rationis lex lata habeat in communi: potest tamen occurrere causa dispensandi: vt in matrimonio in gradibus prohibitis: vel de beneficiis in casu. & tunc est po sitiuum legem seruare. Et interdum potest in lege dispensare vel non dispensare sine peccato: nonnunquam dispensandum est. Interdum tamen tenetur no dispensare: vt si esset gradus a lege naturae prohibitus: vt inter filium & matrem.

13

⁋ Sexto ar guitur. disputare de factis papae est mittere os in aelum. xvii. q. iiii. Si quis suadente. "S. Committunt etiam sacrilegium qui contra diuinae legis sanctitatem, aut nesciendo committunt: aut negligendo violant & offendunt: aut qui de principali iudicio disputant, dubitantes an is dignus sit quem princeps elegerit."

14

⁋ Respondetur distinguendo quod non liceat disputare de factis papae & lege eius. vel vt eam moliamur euertere & attenuare: & sic concedo quod non licet de ea disputare. illic autem est sermo de sua lege: & licet possit legem legi naturae vel diuinae superaddere: proprie illa lex non est sua. Sua ergo lex est proprie positiua humana. Vel vt videamus quid facere possit circa legem naturae vel diuinam positiuam: vel quam potestatem inter homines habeat: & sic nego quod non liceat de ea dispu tare & eius potestate: nam dubitare de singulis non est inutile: teste Aristotele in Praedicamentis. hoc est dubitationes formare. Prohibere enim disputationes est homines in errorem Mahumeti inuoluere: qui de sua lege disputationem vetuit, ne falsitas suae erroneae & execrandae sectae disputando de prehenderetur. collatione nanque & disputationes materia intricata & non aliter / naturaliter inuenitur. Nunquid disputamus de potentia ordinata & ab soluta dei: vtpote an mundum ab aetemo produr cere potuerit, vel an corpus infinitae molis creare possit? Similiter disceptamus an pontifex sit super concilium vniuersale: eum a concilio secludendo, in casu inter eum & concilium ambiguo. nam si ipse non cognoscat suam legem: & eam a lege naturae & di uina segregare sciat: non potest recte agere in dispen satione: vt de gradu ambiguo consanguinitatis, & multis aliis. Nec de regula fratrum minorum disputare est vetitum: sed commentarios regulae su peraddere est prohibitum. & ratio est: quia ipsa a Romano pontifice est ad amussim exposita: & ne propter affectiones homines eam nimis dilatent vel restringant: facta est prohibitio positiua: quam alter pontifex de medio auferre potest.

15

⁋ Ex hoc & praedictis in quaestione praecedente, & ratione patet quod possum dicere alicui in confessione quod habet nimis multa & superflua beneficia: & hortari vt aliqua resignetur & nisi illud voluerit, non est in statu salutis: nec eum absoluam. immo canoni siae dicunt & bene, quod non est parendum mandato papae iniusto: ex quo multa mala sequuntur si scan dalum sit verosimiliter futurum. hoc enim tenet Innocentius in cap. Inquisitioni. de sentem. excommunica. Et Ioannes Andreas in cap. Cum ab eo. de rescrip. Et Hostiensis in cap. Significauit. de offi. ordi. Et Panor. in. c. Cum teneamur. de praeben. Et ratio est in promptu. Nam videmns quod peccat scienter conferens beneficium inidoneo: & alter peccat capiendo: & magis & periculosius peccabit detinendo: sed non debemus cooperari peccatis istorum, quia hoc esser ad mandatum inferioris legem dei nos ad oppositum obligantis relinquere. Quod patet per theoricam distinctio. xxxviii. inferius recitandam. Si inferiori praecipiat abbas aliquid facere in quo iuste dispensare nequit: & si hoc inferiori constiterit: non est ei pa rendum: immo maximus pontifex non vult quod sibi scribenti pro indigno pareatur: vt dicit in ca. Cum teneamur. praefato. vbi Alexander tertius sic ait Cum teneamur. & infra. Si mandatum nostrum pro alicu ius prouisione receperis: qui aliud beneficium habeat de quo valeat commode sustentari: nisi forte in literis ipsis de hoc mentio habeatur: aut si non potest ei sine scandalo prouideri: aequanimiter sustinemus: si pro eo mandatum nostrum non duxeris exequendum. Et istud patet. itu. de verbo. signi. l. Nepos. xxii. qui. ii. Faciat homo. & in. c. Nihil cum scandalo. de praescrip.

16

⁋ Septimo arguitur. habeat Titius duo be neficia: quorum altero est dignus: sed non vtroque. Tunc sic. neutrum istorum tenetur relinquere: & tamen edocetur esse superflue pluralis. igitur. maior patet: quia nec istud istorum tenetur relinquanre: nec illud istorum. Et potest sic fieri argumentum. lstud istorum potest tenere icite: & istud istorum potest tenere licite: ergo vtrumque isto rum potest tenere licite. Respondetur. argumentum est sophisticum Nam eodem modo argumentabor. vnum istorum tenetur relinquere: & aequa est ratio in vtroque: ergo vtrumque tenetur relinquere. Sed concedo quod neutrum istorum tenetur resignare: necesse est tamen si velit esse in statu salutis vt alterum resignet. Et concedo quod vtrunquod istorum licite potest tenere. sicut demostrando duos grossos lapides, eorum quemlibet potest leuare sortes, & parum vltra vnum istorum: non tam en potest: leuare ambos: vel non potest leuare vtrumque istorum. sic in proposito sortes non potest tenere vtruque istorum cum animae suae salute.

17

⁋ Octauo arguitur. multi antequam ade. pti sunt beneficia palam concionando dixerunt id quod assero: qui postea beneficiis adeptis & rerum experientia cognita / obmutuerunt, & oppositum docue runt facto. secundum illud apostoli. i. ad Corinth. xiii. Cum essem paruulus loquebar vt paruulus: sapiebam vt paruulus: cogitabam vt paruulus: quan do autem factus sum vir / euacuaui ea quae erant par uuli.

18

⁋ Respondeo. si testis deponat contraria plus ei creditur in prima depositione quam in secunda. Se cundo iste ante erat illius vitii expers. nunquam autem vitio infectus saltem publico contra illud latrabit. Nam consuetudine dilatatur conscientia: & peruertitur iu dicium: & difficillime curabilis est. sicut Aristoteles loquitur. vii. Ethicorum. de intemperantia gradu, non enim habet conscientiam iam remurmurantem more sentis sicut incontinens in gradu qui ad bonum facile ducibilis est. Ad oculum vides quod comedens allium / porrum / ce pe / vel habens anhelitum foetidum / odorem non percipit in aliis: quem illo cibo vacuus facile deprehendit. Et talpa in terra rodens propter pelliculam oculum ambientem nihil videt. Ex quo liquet quod isti erant solum seminiuerbii doctores & non operatores: facto osten dentes se esse ambitiosos & auaros: quibus si crescant opes: insatiabiles sunt. secundum illud Nasonis. Creuerunt & opes: & opum furiosa libido. Et secundum poema Solonis primo Politicorum. Crescit amor diuitiarum in abissum. Non me fugit plerosque dixisse a principio paucissimis se contentos futuros: si quandam mediocritatem haberent: qui post ea tentatione superueniente / longe diuersum ostenderunt. homines enim vt in pluribus sunt mali. Est eadem quaestio quaere sunt plures mali quam boni: & quaere plures mercatores decipiant in contractibus quam recte agat: & tamen in multis bene iudicant. sufficiat tibi corporalis medici exemplum: qui multa bona praecepta dat aegroto quae ipse non obseruat: & more aliorum ex intemperantia vel alia ratione in morbos labitur. At illud apostoi sic debet exponi in proposito. Cum fui paruulus id est humilis, feci vt paruulus: id est humiliter sentiebam. nunc autem factus delitus / & senex / euacuaui ea quae paruuli sunt, hoc est humilitatis: quia habitus iste ambitionis in me genitus humilitatem tanquam com trarium eiecit. Senes vt vides sunt auari, & testatur Arist. quarti Ethico. primo. credunt enim se in se nio amicis destitui: & multis egere: propterea colligunt: & crebro nimis auide. Sed beneficiato non debet esse animus congregandi: cum beneficia sint perpetua. Multi nanque sunt vnico beneficio contenti. multi etiam idonei / nullo gaudent: & religiosi ad beneficia non sunt admissi: quibus in hac parte credendum est tanquam non suspectis. Nec dicere potes. vellent plura si possent habere. Nam primosic dicere potes de luxu & aliis vitiis: sed fratrum facta ambigua in meliorem partem interprtari debes. Secundo. multi beneficiis acquirendis non inhiant: qui possent versari in principum, & episcoporum curiis: & aliis viis beneficia acquirere si vellent: sed satius existimant tam deo placendo quam homines non scandalizando hoc non efficere. Sed vt Quintilianus ait, Sceleri nunquam defuit excusatio. sub vmbra proborum suas sordes abolere conantur.

19

⁋ Nono argui tur. Sortes idoneus pro episcopatu habendo col ligit tria vel quatuor quatenus ad episcopatum per ueniat quo dignus est: ergo illam intentionem haben do non peccat / pluralis manens pro tempore. Ad no num respondetur. Non sunt facienda mala vt inde eueniant bona. ad Roma. iii non enim debeo furari vt dem eleemosynam. modo illud medium est illicitum videlicet habere plura superflue: quamuis intendat tenere ea solum pro tpore / in vnam massam qua dignus est con flando. Sed cum in foro exteriore habet titulum a collatore, si permutauerit omni a in beneficium quo dignus est: non tenetur illud (opinione mea) restituere ratio est: quia alteri deditius quod habuit in beneficiis in foro exteriore: & ille cum isto permutat cum consensu eorum ad quos spectat: ipse est idoneus / & habet in foro exteriore: quae duo ad titulum iustum sufficiunt: ergo iustum titulum habet in magno beneficio: quia ad iustum titulum sufficit & requiritur, tali beneficio esse aptum: & habere acquisitionem licitam in foro exterio re. Et probatur ista responsio. Acquirens beneficium tempore in idoneitatis non tenetur ipsum restituere cum ad ido neitatem peruenerit vt superius diximus: quamuis in pecca to beneficium tenuit tempore inidoneitatis. ergo nec iste tenetur restituere beneficium quo dignus est: quod ei con fertur ab his qui possunt ipsum conferre. & licet pec cauerit in detentione illius medii, hoc est plurium beneficiorum per quod aliud beneficium acquirit: tamen peccatum a se exuir. Et sic in permutatione non peccat, si alia parua beneficia diuidantur illi vel illis qui potest vel possunt licite ea tenere. Si vero alter peccet illa plura detinendo: cooperatur peccato eius dando ei materiam propinquam peccandi. tamen hoc non est ita periculosum ei ac si plura manu propria detineret.

20

⁋ Decimo arguitur. quis potest tene. re beneficium in commedatione seu commenda, vt dicunt, uamuis beneficium suo statui sufficiat. xxi. qu. i. c. Qui lures ecclesias retinet: vnam quidem titulatam, aliam ve to sub commendatione tenere debet. vbi gl. Et llius ecclesiae non est praelatus sed potius procurator. vt. lxi. dist. Obitu. &. c. Cathanensis. & qui con mendauit potest reuocare quando vult. ergo conclusio contra quam obiicimus falsa.

21

⁋ Respondetur. solent loquentes de hac materia aliquas exceptiones contra regulam quam in conclusione posuimus dare: quarum haec est vna. Alia est. quando non reperiuntur idonei. sed cum tot sint vniuersitates & eruditi viri: de hoc loqui non oportet: nec iam a multis annis. & si talis casus contingeret: oporteret de possibilibus facere quod melius est. Alius casus est quando vnum beneficium alteri annectitur: vt cura animarum praebendae. iam enim licet tenere duo: immo prouentus curae dantur canoni co pro praebenda. Et per reguiam topicam: vbi vnum propter alterum: ibi vnum tamtum. Vicarius tamen debet poni perpetuus faciens illa quae beneficio incumbunt: & canonicus quam tum potest debet superitendere gregi in propria. Sed de con menda perpetua vt nunc datur executioni seu practica tur, non oportet illam exceptionem ponere: quia benefi cium tenens in commenda, perinde fructus colligit & exponit ac si in titulo haberet. Et breuiter dico quod in titulum habet: quia habere titulum ad beneficium vel ad aliud nihil aliud est quam ius habere ad illud: sicut licita collatio est titulus per quem quis aliquod bene ficium acquirit. & permutatio iustus titulus in alio. & esse legitimum filium patris est iustus titulus haeredi- tatis acquirendae. Non valet dicere. tenetur manuducere religiosos quos habet: templum, & domos egen tium conseruare: & non potest convertere fructus beneficii in vsum proprium si prouisionem sufficientem aliunde habeat. Idem cotingit de beneficiis. de nominibus ergo non est curandum. Dixi de commenda perpetua & sicut nunc practicatur: quia ab initio beneficium temporarie com mendabatur alicui probo viro: pro tempore manutenendum: quousque de idoneo prouideretur: & propterea benefi cium ipsum commenda vocabatur. Et quia aliqui tenuerunt diutius quam alii: deuentum est ad fructus perceptionem: & procurauerunt multi has commendas perpetuas: quos commendatarios vocamus: putantes licet falso, sub phalerato vocabulo deum decipere. & quamuis sub homine perpetuitatis commendas non procurauerint, dum modo sint perpetuae, non refert. Et licet epsous communis non possit vltra sex menses beneficium commendare per legem superioris latam: illi tamen legi Romanus pontifex no est alligatus. siue autem illi sex menses sint tempus in quo episos potest beneficium conferre: siue alii sex men ses post tempus collationis: theologi in materia conscientiae non interest. Sed quando reperiuntur in proptu ido nei vt nunc passim inueniuntur: male actu est: tam a com mendatario commendam procurante, quam commendante. sicut in casu de pluralitate beneficiorum: cum in idem redeant.

22

⁋ Vndecimo arguitur. Sortes videns beneficia ma le administrata: habet vnum quo est dignus & non maiore: capit tamen aliud nihil fructus illius sibi reti nens: sed illos bene expendens in plos vsus: de bono vicario prouidens, interdum suum gregem in propria inuisens: iam iste est pluralis superflue secundum prius dicta, & non peccat. igitur. Respondetur. si ita sit vt argumen tum assumit, minus peccat quam si secus faceret: sed a peccato non est excusandus, quia scandalizat alios, & eius putata bonitas alios ad sic faciendum allicit. & quare non relinquit beneficium in manu illius probi vicarii qui esset magis sollicitus de grege si cura in capite esset ei commissa: vel relinquat alteri ta li beneficio digno quem iste beneficio indirecte pri uat. quare est ambitiosus: & sub honestatis vela mine mentitur iniquitas sibi.

23

⁋ Duodecimo arguitur si eleemosynatius excesserit in danda eleemosyna Sorti: licet eleemosynatius peccet: nihilominus Sortes efficitur dominus eleemosynae acceptae. ergo licet papa dispensando peccet, suscipiens dispensationem est securus in conscientia. Et confirmatur haec ratio dupliciter. tum primo. alioquin ecclesia hominem falleret, nam pluralis putabat dispensationem papae suffi cere coram deo. tum secundo. sicut arguit Augustini ex verbo domini. Numeri. xxx. de voto abstinentiae per vxo rem emisso. Quod si audiens vir tacuerit, & in alteram diem distulerit sententiam: quicquid vouerat atque promiserat reddet: quia statim vt audiuit tacuit. Sinautem contradixerit postquam resciuit: portabit ipse iniquitatem eius. Ex quo quia lex dicit ad peccatum viri per: tinere: infert vxorem esse liberam a transgressione vo ti. & citatur. xxxiii. qui. v. Manifestum. ergo similiter ir proposito.

24

⁋ Ad primum concedo, si Sortes sit vere pauper: quia sic est obiectum eleemosynae. si vero sit diues fingens se esse pauperem, non est intentio domini elee mosynae dandae dare ei eleemosynam: nec diues iste potest tenere hanc eleemosynam. ls qui capit secundum latitudinem sufficientiae, pauperi comparatur: qui amplius diuiti. Ad prima confirmationem nego quod ecclesia te fallit: sed tu & tui te fallunt, quemadmodum si pu tes papam posse sine causa relaxare votum, an eccle sia te fallitu? sic in proposito. Ad secundam confirmatio nem respondet Paludanus. dist. xxxviii. q. iiii. & be ne, quod non est idem de irritatione & dispensatione. itritatio enim non requirit causam: dispensatio vero camm requirit.

25

⁋ Hactenus de beneficiorum pluralitate: quorum aliqua est licita sed crebro non expediens. & in casu licito debet homo saltem debito congruita tis plura in vnum colligere, si notabiliter distet. Si autem sunt propinqua vt cura & praebenda: & illae collecti iudicio prudentum suae sufficientiae latitudinem non transcenderit (si sit actiuu scandalum: iam est extra latitud nem suae sufficientiae) potest illa beneficia simul tenere concionando in cura, confessiones & casus ancipiter illic audiendo: & horis competentibus potest interesse officiis in loco praebendae. hoc enim non est illicitum: immi contingit quod sic expediat: si non possit habere com modius maiorem curam animarum cum prouentibus suffi cientibus in vno loco. Aliqua est superflua / vt quando ho mo plura aequo tenet. Et aliqua patenter superflua? vt in pinguibus beneficiis: quorum vnum vel vnius portio viro rationabiliter sufficeret. Aliqua magis ambigue superflua: & tunc tenere plura beneficia est minus peccatum, nec refert siue habeat curam anima rum in foro interiore vel exteriore: siue sint simpli cia / siue animarum curae. Quandocumque autem latitudo sufficientiae transcenditur est peccatum: licet minus pecca tum in beneficiis simplicibus in quibus episcopus con munis dispensat: quia in curis & dignitatibus Roma nus pontifex dispesationem sibi reseruauit: vt habe tur ex. c. De multa. de praeben. vbi in fine dicitur. Cum ratio postulauerit, per sedem apostolicam poterit dispen sari. ergo per locum a contrario sensu alius non potest dis pensare. Et prius de curis in textu mentione facit. Sed hic est notandum quod contingit dispensationem pe tentem crebro peccare vbi dispensans non peccat. nam contingit diuisum ab orbe Britannum habere literas commendatitias a rege vel ab aliis putatis probis vi ris ad maximum pontificem super maxima idoneitate viri nobilis seu curialis quod vixerit tamquam caelo dignus quibus in casu credendo, est pontifici ignorantia in uincibilis: aliis grauiter peccantibus: nonnum quam vincibus lis: certa autem scientia maximi pontificis no excusat virum in foro animae: quando dispensatio est praeter rationem: quia est ei limes praefixus rationi non contra- ire. sed contra ius naturae est habere plura beneflcia quam habens mereatur in republicam. modo papa non est supra ius naturae. De sic plurali circumfertur illud vul gare beati Bernardi. Qui non vnus sed plures est in beneficiis: non vnus sed plures erit in suppliciis. Plurimorum quoque vtilitas vnius vtilitati vel voluntati praeferenda est. vii. qui. i. Scias. & quae ad commune bonum perfixa sunt: ob priuatum commodum mutari non debent. xxv. quaest. i. Quae ad perpetuam.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 13